Get Adobe Flash player

Nostradamus

Wróżby Nostradamusa na lata 1555, 1556 i 1557

Przepowiednie Nostradamusa na rok 1555 przedstawione są na różne sposoby: Prognostykiem – pisane prozą, Wróżbą – czterowiersze, oraz Almanachem – (punkty 14, 15, 16 na stronie C.U.R.A – The International Astrology Research Center). (link)- http://cura.free.fr/mndamus.html  Według mnie, rok 1555 to okres około czterdziestu lat naszej historii. Sądzę iż, rok ten stanowi zaszyfrowaną wiedzę o wydarzeniach z początków XX wieku, zaś wszystkie następne nostradamusowe lata „opowiadają” o kolejno-późniejszych okresach naszej historii. Cofając się wstecz MN koduje wcześniejsze okresy. I tak rok 1554 – (punkt 7 CURA) opowiada o najistotniejszych wydarzeniach historycznych, których świadkami byli ludzie żyjący w drugiej połowie XIX wieku z końcowym akordem, który ten wiek mniej więcej kończy – czyli Pierwszą Wojną Światową. Rok 1553 – (punkty 5, 6 CURA) znowu cofamy się wstecz – to przełom XVIII/XIX wieku, i tak dalej.

Na podstawie roku 1555, (kolejne roczniki tylko to potwierdzają) można skonstatować, iż MN swoimi Wróżbami i Almanachami nie przewiduje, nie wróży, ale widział przyszłość z taką precyzją, iż nie jedna książka do nauki historii mogłaby mu pozazdrościć. By wprowadzić jako taki ład w przepowiedniach – wizjach Nostradamusa poniżej przedstawiam lata: 1555, 1556 i 1557 w telegraficznym skrócie.

 

ROK 1555

STYCZEŃ – Rewolucja w Rosji – 1917 rok.

LUTY – Wojna polsko-bolszewicka (1919 – 1921).

MARZEC – Pierwsza połowa dwudziestolecia międzywojennego.

KWIECIEŃ – Druga połowa dwudziestolecia międzywojennego.

MAJ – Początek II wojny światowej.

CZERWIEC – Wojny ciąg dalszy (dziwna wojna na Zachodzie).

LIPIEC – Agresja na ZSRR.

SIERPIEŃ – Drugi front.

WRZESIEŃ – Wojna na Pacyfiku.

PAŹDZIERNIK – Koniec wojny w Europie Wschodniej.

LISTOPAD – Epilog II wojny światowej.

GRUDZIEŃ – Początki zimnej wojny.

 

ROK 1556

OTWARCIE – Europa Wschodnia za „żelazną kurtyną” – czyli Raj utracony.

STYCZEŃ – Nowy gospodarz w Europie Wschodniej.

LUTY – Powstanie robotnicze w Berlinie – czerwiec 1953 r.

MARZEC – Złudne nadzieje na odwilż po śmierci Stalina.

KWIECIEŃ – Komunizm w Indochinach.

MAJ – NATO – amerykańska odpowiedź na zagrożenie rozprzestrzenienia się komunizmu.

CZERWIEC – Komunizm na Kubie.

LIPIEC – Kryzys kubański, Poznański Czerwiec 1956 r., Powstanie węgierskie 1956 r.

SIERPIEŃ – Wojna wietnamska, Praska wiosna 1968 r.

WRZESIEŃ – Ekspansja chińskiego komunizmu.

PAŹDZIERNIK – „Socjalizm – tak, wypaczenia – nie” – czyli początek końca zniewolenia.

LISTOPAD – Rewolta grudniowa polskich robotników 1970 r. – czyli prawdziwe oblicze władzy ludowej.

GRUDZIEŃ – Wojna izraelsko-arabska 1967 r.

 

ROK 1557

STYCZEŃ – Wojna domowa w Grecji – (1967 – 1974).

LUTY – Walka z segregacją rasową w USA – Martin Luter King.

MARZEC – Wojna Jom Kippur – (październik 1973), proces pokojowy na Bliskim Wschodzie – Camp David – (17 września 1978).

KWIECIEŃ – Rewolucja goździków – (25 kwietnia 1974).

MAJ – Czerwiec 1976 – fala strajków i protestów w komunistycznej Polsce.

CZERWIEC – Erozja komunizmu (powstanie zrębów trwałej opozycji w PRL – Komitet Samoobrony Społecznej KOR).

LIPIEC – Rewolucja kwietniowa w Afganistanie – (27 kwietnia 1978).

SIERPIEŃ – Polski Sierpień 1980 – (powstanie niezależnego od komunistycznej władzy samorządnego związku zawodowwego – „Solidarność”).

WRZESIEŃ – Wojna iracko-irańska – początek agresji Iraku – (22 września 1980).

PAŹDZIERNIK – Rewolucja islamska w Iranie – (16 stycznia 1979).

LISTOPAD – Operacja Orli Szpon – (kwiecień 1980).

GRUDZIEŃ – Interwencja ZSRR w Afganistanie – (25 grudnia 1979 – 15 luty 1989).

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Grudzień

DECEMBRE

Tutelle à veste, guerre, meurt, translatée,

Combat naual, honneur. mort. prelature.

Entrée decés. France fort augmentée,

Esleu passé, venu à la male heure.

 

GRUDZIEŃ

Płaszcz kurateli, wojna, umrzeć, tłumaczony,

Morska walka, honor. Śmierć. Prałatury.

Wejście śmierć. Francja znacznie wzrosła,

Wybrany przeszłość, przyszedł w złej godzinie.

 

Miesiąc ten informuje o radzieckiej interwencji w Afganistanie. Wers pierwszy: „Dziewięcioletnia wojna Związku Radzieckiego wspierającego afgański reżim komunistyczny przeciw partyzantce mudżahedinów wspieranej przez USA na terytorium Afganistanu. ZSRR chciał umocnić i utrzymać u władzy rządy komunistyczne w Afganistanie. Trwała od 25 grudnia 1979 do 15 lutego 1989 roku.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Radziecka_interwencja_w_Afganistanie

Wers drugi: Dla afgańczyków będzie to dosłownie walka na śmierć i życie. Poparcie przez Pakistan i pośrednio Stany Zjednoczone, fundamentalistycznego odłamu muchadżedinów spowoduje wzrost znaczenia i w konsekwencji przejęcie władzy przez Talibów – śmierć demokratycznych zasad i wartości. „Wojna przyczyniła się również do trwającego po dziś dzień przebudzenia myśli islamskiej w świecie muzułmańskim wraz z jego straszliwymi dla Zachodu konsekwencjami (Al-Kaida). Wiara, że bogatszy, lepiej rozwinięty i większy, „niewierny” kraj można pokonać, była również wynikiem podziwu dla odwagi zwycięskiego narodu afgańskiego.” cyt wiki, (link powyżej) Wers trzeci i czwarty: Wojna w Afganistanie spowoduje przyspieszony upadek Związku Radzieckiego, co dla Francji – czyli europy zachodniej będzie nadzwyczaj korzystne – minie zagrożenie ze strony wschodniego kolosa. „Według szacunków liczba ofiar śmiertelnych konfliktu po stronie afgańskiej sięga ok. 1 500 000 ludzi (w tym ludność cywilna stanowiła ok. 90% ogólnej liczby zabitych) – są to głównie ofiary bezpośrednich działań wojennych jak i terroru CHAD, oraz w mniejszym stopniu działań odwetowych i terroru stosowanego przez mudżahedinów. Rannych zostało od 2 do 4 milionów ludzi. Po stronie ZSRR liczba zabitych, zaginionych i zmarłych wskutek odniesionych ran wyniosła 15 031 osób.” cyt. wiki, (link powyżej)

 

naual – „Termin naual w Meksyku i Ameryce Środkowej wydaje się odpowiadać tej samej idei. Tu jest tak trwałe i powszechne, że zostało ono zastosowane do wszystkich systemów regionu i magii, powołując totem. (…) Etymologicznie, według Seler, słowo oznacza tajną naukę i wszystkie jego inne znaczenie myśli i ducha.” cyt. link- http://books.google.pl/books?id=T7TgmEpJYcAC&pg=PA142&dq=naual&hl=pl&sa=X&ei=X1fxT9-FEM3Lswbh7ZXICw&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=naual&f

Termin naual swoją symboliką i znaczeniem jest tożsamy z wieloma innymi tego typu określeniami np. orenda, mana.

orenda –„nadzwyczajna, niewidzialna potęga, która, wg. Wierzeń Irokezów, przepaja z różną intensywnością całą ożywioną i nieożywioną przyrodę w postaci energii duchowej, mogącej wywierać wpływ zgodnie z wolą jej posiadacza

mana – wg. wierzeń wyspiarzy mela- i polinezyjskich – zasada życia, bezosobowa, nadnaturalna moc, potęga, mogąca objawić się w ludziach, zwierzętach albo w przedmiotach, dająca się dziedziczyć, uzyskać albo przekazać.” cyt. (link)- http://www.slownik-online.pl/kopalinski/8841AC85AE50DB4CC12565D9004899A0.php
Prałat w kodzie MN symbolizuje, zgodnie z definicją, „władzę” w terenie – czyli państwa demokratyczne – antykomunistyczne.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Listopad

NOVEMBRE

Conuy mer close, monde, ouuert cité rendue,

Faillir le grand esleu nouueau, grand brume

Patére Floram. entrer camp. foy rompue,

Effort sera seuere à blanche plume.

 

LISTOPAD

Conuy morze zamknięte, świat, miasto otwarte wykonane,

Nowo wybrany nie duży, wielkie mgły

Patére Floram. wejść obóz. złamana wiara,

Wysiłek będzie seuere białe piórko.

 

Miesiąc ten opowiada o wydarzeniach z kwietnia 1980 roku – czyli odbicie zakładników z ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie. (link) – http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Orli_Szpon

Wers pierwszy: Informacja o książce Guillaume Bude jest przysłowiową nicią wiodącą do kłębka, a wiedzie ona do Persji. Wers drugi: Rewolucja islamska, w swojej istocie, niewiele wnosi do skarbnicy ludzkiego intelektu, jednak „mgły” jakie on sobą przyniesie – fundamentalizm, dadzą się we znaki wszystkim bardziej demokratycznym narodom. Wers trzeci: Spisek Katyliny – to zapewne próba odbicia zakładników z okupowanej od pięciu miesięcy amerykańskiej ambasady w Teheranie. Niestety, operacja ta przeprowadzona przez „florę” – czyli przedstawiciela demokratycznych państw, niepowiodła się. Wers czwarty: Klęska Operacji Orli Szpon, ostro podetnie piórka prezydentowi Carterowi w nadchodzących wyborach.

 

Conuy – najpierw link – http://books.google.pl/books?id=8S88AAAAcAAJ&pg=PA24&dq=Conuy&hl=pl&sa=X&ei=

sqbZT63NGo2WswbJ2qmyCA&ved=0CFoQuwUwBg#v=onepage&q=Conuy&f=false

tytuł książki – „Extrait ov abrege dv Liure de’Affe de feu monfieur Bude…”

autor książki – Guillaume Bude

Guillaume Bude – (1467- 1540) francuski uczony, „Bude urodził się w Paryżu. Udał się do Uniwersytetu w Orleanie do studiowania prawa, ale od kilku lat, jest opętany z bogatych środków, prowadził bezczynności i rozpraszana życie. Kiedy około dwudziestu czterech lat ogarnęła z nagłym pasji do nauki i nastąpił szybki postęp, szczególnie w łacińskim i greckim językach. Praca, która uzyskała największą go reputacja była jego De Asse et partibus (1514), traktat o starożytnych monetach i środkach płatniczych.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bud%25C3%25A9&ei=

3qnZT8fgEMLStAag54iDCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFwQ7gEwAA&pr

De Asse et partibus – „Guillaume Bude napisał we francuskich abstrakcyjny niełacińskich uczonych do czytelników dociekliwych nauki filologicznego rozmieszczone w głównej strukturze. Od Greków do Rzymian, Persów do Hebrajczyków, Epitome zawiera ogólne tematy. De Asse: Systemy walutowe i środki starożytności, ceny panujące w różnych okresach, wydatków publicznych i wojskowych budżetów Cesarstwo Rzymskie i polityczna i moralna refleksja na temat luksusu dawnej i współczesnej.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://www.lesbelleslettres.com/livre/%3FGCOI%3D22510100625470&ei=

janZT-3qIYbPtAb51LTHCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=

0CFUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DLivre%2Bde%

 

Patére – „Patere iam tua consilia non sentis?” Nie rozumiesz, że już ujawnione są twoje plany? Mowa Cycerona przeciwko Katylinie po wykryciu spisku, mającego na celu obalenie republiki – „Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Patere iam tua consilia non sentis?” – Jak długo, Katylino, będziesz nadużywał naszej cierpliwości? Do jakich granic miotać się będzie twoje nieokiełzane zuchwalstwo? Nie rozumiesz, że już ujawnione są twoje plany?” (…) – „Zwrot używany jest dla zwrócenia uwagi na czyjąś hipokryzję.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Quousque_tandem_abutere,_Catilina,_patientia_nostra%3F

 

Katylina – „Spisek, znany jako sprzysiężenie Katyliny, został udaremniony przez urzędującego wtedy konsula – Cycerona. W jego następstwie doszło jednak do wojny domowej, w której wojska Katyliny zostały w styczniu 62 r. p.n.e. zniszczone w bitwie pod Pistorią, a on sam poniósł śmierć w walce.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Katylina

 

Flora – Florą określa się ogół zbiorowisk roślinnych na danym obszarze. W kodzie Nostradamusa florą są zapewne wszystkie cywilizowane i demokratyczne państwa, narody – w przeciwieństwie do fauny – czyli wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze. Tak więc pod postacią flory kryją się demokratyczne i pokojowe: Stany Zjednoczone, W. Brytania, Francja, ogólnie – opinia publiczna. (patrz – Czerwiec 1555 rok.)

 

seuere – severe – ostry, dotkliwy

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Październik

OCTOBRE

Froit, grand deluge, de regne deschassé,

Niés, discord, trion Orient mine,

Poison mis siege, de la cité chassé,

Retour felice, neuue secte en ruine.

 

PAŹDZIERNIK

Zimno i chce, wielka powódź, panowanie polowania,

Odmowa, niezgoda trion Wschód kopalnię,

Trucizna umieścić oblężenia prowadzonego miasta,

Powrót Felice, sekta neuue w ruinie.

 

Miesiąc październik koduje informację o sytuacji w Iranie, w czasie gwałtownych o radykalnych zmian w tym państwie. Wers pierwszy: opisuje sytuację ogólnego rozpasania i despotyzmu władzy za panowania szach Mohammada Rezy Pachlawiego. „Dekadencja rządzących była dobrze widoczna w obchodach 2500. rocznicy założenia Imperium Perskiego. W październiku 1971 wystawiono trzydniowe przyjęcie w Persepolis, na które zaproszeni zostali jedynie zagraniczni dygnitarze. Oficjalnie samo przyjęcie kosztowało 40 milionów dolarów, ale nieoficjalne źródła mówią o 100-120 milionach dolarów. Na przyjęcie zamówiono ponad tonę kawioru i obsługę dwustu kucharzy, sprowadzonych na tę okazję z Paryża.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Ira%C5%84ska_rewolucja_islamska
Wres drugi: Z początkiem roku 1978 fala protestów. Odgłos Orientu – czyli resentyment do historycznego szyickiego islamu – wzrost znaczenia przywódców religijnych. Wers trzeci: żałoba i marsze żałobne ku czci ofiar rozruchów z miasta Kom. Wers czwarty: 16 stycznia 1979 roku – obalenie rządu szacha, władzę przejmuje Ruhollach Chomeini, ustanawiając państwo wyznaniowe, gdzie to rząd powinien być w „100 % islamski.”

Określenie Felice jednoznacznie informuje o tym, iż w kodzie MN faszyzm symbolizuje islamski skrajny fanatyzm, który doprowadzi do epoki strachu, epoki gdy cele polityczne będą realizowane nie w otwarty sposób np. wojny, lecz za pomocą skrytobójczych aktów terrorystycznych. Zatem synonim określenia faszyzm, nie ma tu żadnego związku z faszyzmem europejskim pierwszej połowy XX wieku.

deschassé – des chassé – polowanie

trion – tri on – sortować

neuue – neuve – nowy

Felice – Renzo de Felice – włoski historyk, którego specjalizacją była era włoskiego faszyzmu (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Renzo_De_Felice&ei=O0bXT4ukE4rOtAb6r5jVDw&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Wrzesień

SEPTEMBRE

Mer, terre, aller, foy, loyauté rompue.

Pille. naufrage à la cité tumulte,

Fiel. cruel. acte ambition repue,

Foyble, offense, le chef du fait inulte.

 

WRZESIEŃ

Morze, ziemia, idź, wiara, lojalność złamane.

Pille. zatopienie w zgiełku miasta,

Gorycz okrutna. Aktem ambicji nasyceni,

Foyble, przestępstwo, ponieważ inulte głowy.

 

Miesiąc ten jest zakodowaną informacją o Wojnie iracko-irańskiej. 22 września 1980 roku – początek agresji Iraku. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_iracko-ira%C5%84ska

Wers pierwszy: Lojalność złamana – mimo różnic wyznaniowych: Sunnici, Szyici, to Islam jest, powinien być Jeden – i o tym zapomnieli agresorzy (skądinąd nie o wyznanie im chodziło). Wers drugi: Główny cel grabieży – ropa naftowa. Początkowe sukcesy irakijczyków – Chorramszahr i Abadan. Wers trzeci: Rok 1982 – operacja Bait-al-Mugaddas – agresorzy wypierani z Iranu. Wers czwarty: Rok 1984 – wyczerpanie się sił obu walczących stron – słabostka. Szef – Saddam Husain – czyli głowa tej łupieżczej bandy, pozostaje bezkarny.

 

Pille – pillez – grabież

Fiel – gorycz, żółć

Foyble – słabostka, dziwactwo i

nsulte – insultus – bezkarny, nietknięty

le chef du fait inulte – szef nietknięty

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Sierpień

AOUT

De la grand cour, banny, conflict, blessé,

Esleu rendue Accuse, mat mutins,

En feu cité, pyr, eaux, venims. pressé,

Ne voguer onde, ne fascher les latins.

 

SIERPIEŃ

Wielki sąd wygnany, konflikt, zraniony,

Wybrany Oskarżać wykonany, buntowników mat

Miasto w ogniu, w Pyr, wody, venims. wciśnięty,

Nie żagiel fali, nie łacina Fascher.

 

Miesiąc ten (zbieżność zapewne nieprzypadkowa) to Polski Sierpień. Wielki „osąd” klasy robotniczej, który dogłębnie „zranił” dumę jednej, jedynej Partii. Pierwszy wers: To cały przebieg strajków na Wybrzeżu. Wers drugi: Twarde i bezpardonowe wystąpienie strajkujących przeciwko systemowi – robotnik przeciwko komunie, zakończone zwycięstwem matem – czyli podpisaniem porozumień sierpniowych. Solidarność dziesięciomilionowego ruchu społecznego, istotnie można porównać do prometeuszowego ognia, który przywrócił ludziom poczucie godności, a także, co ważniejsze, nadzieję na zmiany nie tylko w Polsce, ale w całym obozie. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Sierpie%C5%84_1980
Wers trzeci: 31 sierpnia 1980 roku porozumienie pomiędzy strajkującymi a stroną rządową podpisze Lech Wałęsa – przywódca strajku, niestety postać niejednoznacznie „krystaliczna”, co potwierdza informacja samego MN. Symbolicznym odpowiednikiem Wałęsy, który posądzany będzie o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, jest postać Pierra d’Albano – czyli wszystko to co o nim wiemy. Wers czwarty: Wałęsa nie będzie ani rejsu falą – zbytnio nie zaszkodził, ani też nie czynił źle – na złość łacinnikom – specjalnym służbom. Będzie wielkim, ale małym człowiekiem. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Wa%C5%82%C4%99sa

 

Accuse – J’Accuse – (dosłownie: „Oskarżam…!”) – „list otwarty autorstwa Emila Zoli do prezydenta Republiki Francuskiej opublikowany 13 stycznia 1898 w paryskim czasopiśmie „L’Aurore”. Obszerny list, napisany w obronie niesprawiedliwie oskarżonego o szpiegostwo, osądzonego i skazanego oficera francuskiego Alfreda Dreyfusa podejmował też ogólniejsze tematy: antysemityzmu, potrzeby cywilnej kontroli nad armią, krytykował panujące na przełomie XIX i XX wieku stosunki społeczne we Francji itp.(…) Tytuł tego listu stał się potem synonimem bezpardonowego i odważnego publicznego wystąpienia jednostki przeciw istniejącemu systemowi.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/J’Accuse…!

 

mat – „czyli postawienie króla przeciwnika w szachu, przed którym nie ma obrony, kończy partię i oznacza zwycięstwo gracza, którego bierka matuje króla przeciwnika.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Szachy

 

Pyr – pyr to po grecku ogień – „Pyr jest science-fiction i fantasy odcisk z książki Prometheus, uruchomiony w marcu 2005 r. (…) Nazwa Books Prometeusza pochodzi od Prometeusza, Tytan z mitologii greckiej, który dał ogień do ludzi. Pyr nazwa, greckie słowo oznaczające ogień.” – (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Pyr_(publisher)

 

venims – najpierw link – http://books.google.pl/books?id=NFXyXdVn9owC&pg=PA154&dq=venims&hl=pl&sa=X&ei=

nzTWT5KmLoXetAbnl_iyDw&ved=0CD0Q6AEwAQ#v=onepage&q=venims&f=false
Teraz tytuł książki – „Traicté des venims” de Pierre d’Albano Pierre d’Albano – „Pietro d’Albano urodzony w Abano Terme koło Padwy, w Veneto, w 1250 i zmarł w 1316 roku, jest lekarz, filozof i astrolog z włoskich średniowiecza .(…) Zrobił sobie reputację jako lekarz. Jako astrolog, został oskarżony o uprawianie magii. Po raz drugi w 1394 roku został oskarżony, idzie na próbę przed Inkwizycja (…) Z drugiej strony, Piotr z Abano przypisuje się melancholię, a nie do pracy demonów, ale z czarną żółcią” cyt. wiki, (link) – http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Pietro_d’Abano&ei=

RDXWT_6dAobwsgbg2bW1Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFYQ7gEwA

 

fascher – do gniewu, doprowadzić do wściekłości – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/fascher&ei=fjvWT8fPB87t-gbt26WwBA&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CF8Q7gEwAg&prev=

/search%3Fq%3Dfascher%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvns

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Lipiec

JUILLET

L’Herault errant du chien au lyon tourné,

Feu ville ardra, pille, prinse. nouuelle,

Descouurir fustes, princes prins ou retourné,

Explor. prins. galli. au grand iointe pucelle.

 

LIPIEC

Herault bezpański pies zwrócił się w Lyonie,

Ogień miasto będzie palić, plądrować, przechwytywać,

Descouurir książęta niewoli lub zwrócone,

Explor. niewoli. Galli. ogólny iointe dziewicą.

 

Miesiąc ten jest zakodowaną informacją o Rewolucji kwietniowej w Afganistanie – 27 kwietnia 1978 r. Rosnące wpływy komunistów z Ludowo-Demokratycznej Partii Afganistanu, czego finałem było przejęcie przez nich władzy w tym kraju, stanowiły przyczynek do późniejszej  radzieckiej interwencji. (link) – http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_kwietniowa

Wers pierwszy: Sowieci swoją uwagę skierowali tym razem na południe. Afganistan – bezpośredni sąsiad ZSRR, stanowił łakomy i jak się wydawało niezwykle łatwy kąsek do przełknięcia – bogate zasoby naturalne: gaz ziemny, ropa, itp. Krwiożerczy drapieżny szakal zapragnął połknąć kolejne danie, ale tym razem przeliczył się, albowiem ta przekąska okazała się być, dosłownie i w przenośni, Lwem, który stanął w gardle drapieżnemu napastnikowi. Wers drugi: W wyniku rewolucji obalono dotychczasowego prezydenta Afganistanu. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Radziecka_interwencja_w_Afganistanie 

Wers trzeci: Władzę w Afganistanie przejmują komuniści. Wers czwarty: Proklamowanie Demokratycznej Republiki Afganistanu. Jednym z głównych celów agresji na Afganistan była chęć zagarnięcia gazu i ropy naftowej. Aldehyd – to synonim sowietów – alkohol, Alkeny – to synonim afgańskiej ropy naftowej. Okazało się, że stary rajfur jednak będzie, był eunuchem – chciał zniewolić dziewicę, ale, o zgrozo, nie było z czym – wkrótce okaże się, okazało się, że agresorzy z podkulonym ogonem musieli salwować się ucieczką z kraju Ariów.

 

Herault – „To jeden z pierwszych 83 działów utworzonych podczas Rewolucji Francuskiej 4 marca 1790 w sprawie. Powstał on z części byłej prowincji z Langwedocji. Na początku 20. wieku uprawa winorośli w regionie został zdewastowany przez spadku sprzedaży w połączeniu z chorobą wpływających na winnicy, a tysiące drobnych producentów skalę zbuntowali. Ten bunt został stłumiony bardzo surowo przez rząd Georges Clemenceau. Katastrofalny mróz zimą 1956 roku uszkodził drzewa oliwne i gaju oliwnego, regiony nie odzyskać aż do końca 1980 roku. Wiele z oliwek – przemysłu spółdzielnie zamknięte.” cyt. wiki, (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rault

Chien, canis – „Canis (z łac. Canis – pies) – rodzaj ssaków drapieżnych (Carnivora) z rodziny psowatych (Canidae), obejmujący szakale, kojoty oraz wilki i ich udomowione formy.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Canis

Jak to wynika z kontekstu, synonimem „chien” MN koduje: drapieżność – szakale, kojoty, wilki.

nouuelle – nouvelle – nowy

Descouurir – najpierw link – http://books.google.pl/books?id=zPAYGiW_rNwC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=Descouurir&source=

bl&ots=QYfLOUO3UN&sig=3Fj0ksVAlCaGV0nMZjZhtSpC0Oo&hl=pl&sa=X&ei=g-rVT9y-II

Teraz tytuł książki – La Célestine: in the French translation of 1578 by Jacques de Lavardin

La Célestine – Celestyn – w połowie dramat, a w połowie powieść hiszpańska z końca XV wieku. Tytuł pochodzi od postaci głównego bohatera. Celestyn jest starym rajfurem, pół czarownicą, biorąc pod maską pobożność, popełnia swoje zbrodnie nie dając spokoju kościołom i klasztorom.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://www.cosmovisions.com/textCelestine.htm&ei=VuvVT-vJJtDZsgbT04nxDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resn

explor – eksploracja – badanie, poszukiwanie, odkrywanie czegoś

prins – Reakcja Prins – Reakcja między aldehydem a alkenem(link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en%7Cpl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prins_reaction 

Aldehydy – grupa związków organicznych posiadających grupę aldehydową, czyli grupę karbonyową. (…) Aldehydy otrzymuje się w przemyśle przez kataliczne odwodornienie pierwszorzędnych alkoholi. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Aldehydy

Alkeny – organiczne związki chemiczne z grupy węglowodorów nienasyconych. (…) Można je otrzymać z ropy naftowej. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkeny

Galli – „Gallus (pl. Galli) był eunuchem kapłan frygijskiej bogini Kybele, której kult został włączony do państwa, praktyk religijnych starożytnego Rzymu.” cyt. wiki, (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Galli

iointe – i ointe – i (ja, mi, mogę) namaścił

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Czerwiec

JUIN

Victor naual à houches enuers diuorce,

N’ay grand, du ciel feu, tremble hault brusle

Sardaig, Palerm. Malth. boys. Corse.

Prelat mourir, l’vn frappe sus la mule.

 

CZERWIEC

Zwycięstwo naual à houches obalić rozwód,

N’ay wielki, ogień niebo, drżenie hault brusle.

Sardaig, Palerm. Matt. Boys Korsyka.

Prałat umrzeć, l’vn dodatek trafi na muła.

 

Miesiąc ten, opisuje sytuację jaka panowała w „najweselszym baraku w obozie” – czyli w Polsce Ludowej, w czasach kiedy to ten niewydolny gospodarczo i ideologicznie system, ulegał coraz to większej dekadenckiej korozji. Była to dosłownie cisza przed burzą. Wers pierwszy: To informacja o zwycięstwie ducha walki – czyli o ludziach niepokornych, którzy swojemu sprzeciwowi z 1976 roku, nadali konkretny i „instytucjonalny” już wymiar, tworzący zręby trwałej opozycji – Komitet Samoobrony Społecznej KOR. Apelem do społeczeństwa i władz PRL – 22 września 1976 roku, opozycjoniści w znakomity sposób, niczym pierwszy kamyk, który powoduje w końcu lawiną, naruszyli niezachwianą pewność władzy, iż ta ma wieczny mandat do dyktatury przewodniej siły narodu. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Komitet_Obrony_Robotnik%C3%B3w 
Wers drugi: Sprzeciw społeczeństwa będzie mieć swioch bardów, którzy płomiennymi pieśniami o wysokim diapazonie, będą dodawać otuchy w trudnych momentach szarej codzienności. Wers trzeci: Wyspy na Morzy Śródziemnym – to symboliczne nawiązanie do Mare Nostrum – to Rzymskie Morze Wewnętrzne – czyli radziecka strefa wpływów: republiki socjalistyczne. Wers czwarty: Władza ludowa w terenie korodując, zaczyna chwiać się w posadach. „Kolos na glinianych nogach” – czyli system oparty na dyktacie robotniczo-chłopskim, traci podstawę swego bytu. Esencja systemu – klasa robotnicza występuje przeciw swej „matce” – partii komunistycznej, czynem tym odbierając, (przynajmniej tak się tylko opozycjonistom zdawało i marzyło), jej moralny mandat do sprawowania władzy. Czas zastąpić trójgłos, czterema głosami śpiewającymi, czyli bardziej dosadnie – to o czym śpiewał J. Kaczmarski: „Wyrwij murom zęby krat. Zerwij kajdany, połam bat! A mury runą, runą, runą, i pogrzebią stary świat.” Zaproszenie na egzekucję trafi na muła – to zapowiedź tego, że ten przysłowiowy „muł” – wytrzymałą na trudy i bardzo wydajną w pracy – klasę robotniczą, czeka surowa, żelazna ręka sprawiedliwości ludowej – śmierć demokracji.

naual – „Termin naual w Meksyku i Ameryce Środkowej wydaje się odpowiadać tej samej idei. Tu jest tak trwałe i powszechne, że zostało ono zastosowane do wszystkich systemów regionu i magii, powołując totem. (…) Etymologicznie, według Seler, słowo oznacza tajną naukę i wszystkie jego inne znaczenie myśli i ducha.” cyt. link – http://books.google.pl/books?id=T7TgmEpJYcAC&pg=PA142&dq=naual&hl=pl&sa=X&ei=X1fxT9-FEM3Lswbh7ZXICw&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=naual&f=false 
Termin naual odpowiada w swojej idei to samo co orenda, mana, czy wiele podobnych im określeń.

orenda –„nadzwyczajna, niewidzialna potęga, która, wg. Wierzeń Irokezów, przepaja z różną intensywnością całą ożywioną i nieożywioną przyrodę w postaci energii duchowej, mogącej wywierać wpływ zgodnie z wolą jej posiadacza

mana – wg. wierzeń wyspiarzy mela- i polinezyjskich – zasada życia, bezosobowa, nadnaturalna moc, potęga, mogąca objawić się w ludziach, zwierzętach albo w przedmiotach, dająca się dziedziczyć, uzyskać albo przekazać.” cyt. (link)- http://www.slownik-online.pl/kopalinski/8841AC85AE50DB4CC12565D9004899A0.php

 
Victor naual à houches – (najpierw link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Saunders&ei=qG7TT4HtCc3ntQbk-aCZDw&sa=X&oi=translate&ct=result&re 

Cytat z linku: Victor Saunders jest brytyjski alpinista i autor. Trenował jako architekt na Architectural Association Szkole Architektury w Londynie. Stał się jako UIAG przewodnika górskiego w 1996 roku. Mieszkał w Les Houches, w Chamonix w 2003 roku.

UIAGM – „Unia Internationale des Associations de Guides de Montagnes – Międzynarodowa Unia Stowarzyszeń Przewodników Górskich. Celami Federacji są: Dostosowanie prawa przewodników górskich poprzez promowanie jednolitego szkolenia zawodowego, jak to możliwe, w celu ułatwienia praktykę zawodu przewodnika górskiego za granicą. Między innymi poprzez wystawienie wspólnej międzynarodowej dokumentu tożsamości. Kiedy potrzeba, aby dać trybunału arbitrażowego, który ma funkcję doradczą i służy jako pośredniczyć w przypadku punktów wydawania między członków i osób trzecich….” cyt. wiki, (link powyżej).

N’ay – (najpierw link)-  http://imslp.org/wiki/Je_n%27ay_dueil_%28Agricola,_Alexander%29 

Alexander Agricola (1445-1506) jest autorem utworu Je n’ay dueil – nie mam innego smutku, żałoby.

Teraz: Je n’ay dueil – „Alexander Agricola w odróżnieniu od Johannes’a Ockeghem’a, który stosował trójgłosowe rondo – Je n’ay dueil que je ne suis morte, składając mu tym hołd sam zastosował cztery głosy śpiewające – Je n’ay dueil que de vous ne viengne. (…) Kiedyś nawet podróżuje do bardzo odległej harmonii wiadomości e akord płaskiej, jak głośnik deklaruje swój wybór „żyć”; harmonia jest natychmiast wyrwała z powrotem do a-moll akord jak tekst, „aby żyć w bólu”. cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.allmusic.com/work/je-nay-dueil-c279717&ei=vXjTT8-HGYfItAaI0pGgDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum= 

 

Je n’ay dueil que je ne suis morte – Nie mam innego żalu, że jestem martwy
Je n’ay dueil que de vous ne viengne – Nie mam innego żalu niż ty viengne (o ty piosenko, niż w pieśni)

I dalej: viengne – francuska świecka piosenka z czasów renesansu. Była to najbardziej popularna melodia używane do oprawy muzycznej na Mszy Świetej. Ponad 40 oddzielnych kompozycji zatytułowany Missa L’homme armé przeżyć z tego okresu. cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.reference.com/browse/viengne&ei=foHTT-X9LsrPtAb7u8j2Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CFwQ7gEw 

I dalej tekst : Missa L’homme armé (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/L’homme_arm%C3%A9 

 

L’homme, l’homme, l’homme armé,

L’homme armé

L’homme armé doibt on doubter, doibt on doubter.

On a fait partout crier,

Que chascun se viengne armer

D’un haubregon de fer.

 

Człowiek, człowiek, bandyta,

Bandyta

Bandyta jest niedowiarkiem doibt, powinien jeden niedowiarkiem.

Była wszędzie krzyczą,

Że każdy człowiek będzie piosenką uzbrojony

Na haubregon żelaza. Tłumaczenie: – https://translate.google.pl/ 

 

L’homme armé, doit na douter? Na FAIT partout crier que se viegne Armer Chacun d’un haubregon de fer.
Uzbrojony mężczyzna musi się obawiać. Wszędzie został on przyznany, że każdy człowiek powinien uzbroić się w żelazny pancerz.

No i w końcu finał, analogia – „Missa L’homme arme” do piosenki J. Kaczmarskiego Mury – czyli hymn Solidarności: „Mury – piosenka napisana w 1978 roku przez Jacka Kaczmarskiego do melodii piosenki L’Estaca (Słup) katalońskiego pieśniarza Lluísa Llacha, inspirowana tekstem i osobą autora L’Estaca.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Mury_(piosenka) 

hault – wyniosły

brusle – brusler – spalić (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/brusl%25C3%25A9&prev=

/search%3Fq%3Dbrusl%25C3%25A9%26start%3D10%26hl%3Dpl%26sa 

prałat umrzeć – Prałat „(łac. Praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%82at 

Jeśli Papież, jest synonimem przywódców „chrześcijańskich” – czyli opiekunów – czyli pasterzy, całego zachodniego świata, to Prałat w kodzie MN symbolizuje, zgodnie z definicją, „władzę” w terenie – czyli państwa demokratyczne – antykomunistyczne.

 

l’vn – najpierw tytuł książki Andrew Fild’a – VN, the life and art of Vladimir Nabokov (link)- http://books.google.pl/books?id=ZSFbAAAAMAAJ&q=vn&dq=vn&hl=pl&sa=X&ei=S63TT6ykNYTgtQa-sdDxDw&ved=0CD4Q6AEwAg 

Vladimir Nabokov – powieść „Zaproszenie na egzekucję” – rosyjska powieść Vladimira Nabokova opublikowana w odcinkach w Paryżu w 1935 r. i w formie książkowej w 1938 r. Utwór jest antyutopią, której akcja dzieje się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Opowiada o ostatnich dniach Cyncynata C., skazanego na śmierć za gnozeologiczną zgniliznę, za bycie nieprzenikalnym, w świecie wypełnionym pozbawionymi indywidualności ludźmi. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaproszenie_na_egzekucj%C4%99 

frappe sus la mule – strajki dotyczące muła

muł – Muł –„ mieszaniec międzygatunkowy klaczy konia domowego z ogierem osła. (…) Muły są wytrzymałe i bardzo wydajne w pracy, a przy tym mają niewielkie wymagania żywieniowe. Są wykorzystywane jako zwierzęta pociągowe i juczne, zwłaszcza w terenach górskich.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%82_(ssak) 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Maj

MAY

Conioinct icy, au ciel appert despeche,

Prinse, laissée, mortalité non seure,

Peu, pluye, entrée, le ciel la terre seiche,

Defaict, mort, prins, arriué a mal heure.

 

MAJ

Połączonej tutaj, niebo wydaje despeche,

Niewoli, w lewo, nie śmiertelność ponad bezpiecznie

Mały deszcz, wejście, niebo ziemia mątwy,

Defaict, martwe, zrobione, źle arriué godzin.

 

Miesiąc ten jest „reminiscencją” wydarzeń określanych jako Czerwiec 1976 – czyli fala strajków i protestów w PRL. Kulminacyjnym punkrem tych zamieszek były „wydarzenia radomskie” w Radomiu z 25 czerwca 1976 roku. Była to największa akcja protestacyjna, brutalnie spacyfikowana przez zmilitaryzowane oddziały milicji. Wers pierwszy: Informacja o Karolu V – (cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego) informuje o tym, iż miejsceem wydarzeń jest teren „Cesarstwa Rzymskiego” – czyli chodzi o władzę ludową w jakimś kraju KDLu. W tym konkretnym wersie jest to opis sytuacji – czyli trudna sytuacja gospodarcza spowodowana nadmierną konsumpcją (patrz ważne przemiany w reorganizacji administracyjnej cesarza Karola V) zmusiły centralę PZPR do podjęcia decyzji o podwyżkach cen żywności – VII zjazd PZPR w grudniu 1975 r. I tak Karolem V w kodzie MN będzie Edward Gierek – I sekretarz PZPR, a kanclerzem Mercurino de Gattrinem był Piotr Jaroszewicz – premier PRL. „Bezpośrednią przyczyną strajków było przemówienie premiera Piotra Jaroszewicza. Było ono transmitowane na żywo w radiu i telewizji 24 czerwca 1976 roku.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1976  Wers drugi: Dość tego lewicowego zniewolenia i życia ze świadomością nieustannego zaciskania pasa, nieustannych wyrzeczeń. Wszystkie te wieloletnie nieudolne rządy władzy ludowej, skumulowały się w tym dramatycznym i gwałtownym proteście klasy robotniczej, którą władza ta i tak miała za “chuliganów i wichrzycieli”, a nawrt wręcz za “radomskich warchołów.” Wers trzeci: „Mały deszcz” – bo w istocie protest ten, w porównaniu z poprzednimi ulewnymi deszczami i burzami, nie był zbyt wielki i władza ludowa bardzo szybko, ten wyraz sprzeciwu, spacyfikowała. Wers czwarty: Skutki tej krótkotrwałej rewolty nie były zbyt ciekawe, (w Radomiu zginęły dwie osoby, represje, „wilcze bilety”, aresztowania, wyrzucenia z pracy), to jednak ten kolejny zryw ciemiężonej ludności, tym razem zaowocował, trwałą już, kontestacją „władzy ludowej” – List 14, a w końcu KOR – czyli Komitet Obrony Robotników.

 

Icy – lodowy

despeche – (najpierw link) – https://books.google.pl/books?id=VQA9AAAAIAAJ&pg=PA156&dq=despeche&hl=pl&sa=X&ei= AZ7TVKrlN8SsU6ibgdgG&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=despeche&f=false 

Tytuł książki – The Emperor and His Chancellor: A Study of the Imperial Chancellery Under Gattinara. – Cesarz i jego Kanclerz: Studium Cesarskiej Kancelarii Gattinary.

„Badanie to analizuje znaczący rozwój w późnym średniowieczu i na początku współczesnego rządu europejskiego, osadzoną w kontekście napiętych stosunków pomiędzy młodym cesarzem Karolem V i jego starzenia kanclerzem Mercurino de Gattrinem. Koncentruje się na ważnej przemianie w reorganizacji administracyjnej europejskich monarchii: przesunięcie środka ciężkości politycznej od średniowiecznej instytucji kancelarii jako sekretariat dla wszystkich rodzajów rządowej i uwierzytelniania do małej grupy sekretarzy, minister później wiek, działając bezpośrednio we współpracy z księciem. W zderzeniu tradycyjnej sądowej i administracyjnej o wyższości kanclerz późnego średniowiecza i nowych sekretarzy jak expediters (wyraziciel) woli renesansowego księcia. Karol oddał swoje poparcie dla niego, a tym samym wiążąc się z poprzedniej pracy Ferdynanda Katolickiego.” cyt. (link)- http://books.google.pl/books?id=VQA9AAAAIAAJ&dq=despeche,&hl=pl&source=gbs_navlinks_s 

despeche – depesza – wiadomość przesłana telegraficznie

defaict – pokonany

arriué – arrivé – przybył

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Kwiecień

AVRIL

Fait desloyal, mis en mains d’ennemys,

Prins, de nuit, entre, sort, sinistres intrudes

Monstre, du grand conseil bon, l’enfant mis,

L’embusche à Siene, & aux Isles stecades.

 

KWIECIEŃ

Fakt, nielojalny, wykonane wrogów ręce,

Prins, w nocy, pomiędzy los, twierdzi,wtargnięcie

Potwór, ogólnie dobra rada, położyć dziecko,

Zasadzce w Sienie, & the Isles stecades.

.

Miesiąc ten „opowiada” o Rewolucji goździków – czyli wojskowym zamachu stanu w Portugalii 25 kwietnia 1974 r. Wers pierwszy: Usunięcie gen. António de Spínola ze stanowiska szefa sztabu armii za krytykę polityki kolonialnej rządu. Wers drugi: 25 kwietnia 1974 r. zakonspirowana grupa młodych oficerów o poglądach lewicowych (Ruch Sił Zbrojnych, MFA) powierzyła wszystko, całą swoją przyszłość, losowi – dokonała przewrotu. Wres trzeci: Najdokładniej ten wers wyjaśni cytat: „Sygnałem do podjęcia działań mających na celu obalenie dyktatury miało być pojawienie się w radiu pieśni Grândola, Vila Morena, śpiewanej przez sławnego muzyka i pieśniarza Zeca Afonso. Gdy zabrzmiała radiowa pieśń około północy, powstańczy żołnierze ruszyli, by odzyskać demokratyczne państwo, co udało się im osiągnąć w ciągu kilku dni.” (link)- http://depercheville.blox.pl/2012/04/Piesn-ktora-poprowadzila-Rewolucje-Gozdzikow.html

Tak oto praktycznie bez strat, (zginęły cztery osoby zabite przez agentów tajnej policji PIDE podczas oblężenia jej siedziby), czyli w bardzo dziecinny sposób, „położono” obalono dyktaturę. Wers czwarty: Historycznie Siena była miastem etruskim, a poprzez fakt, iż leży we Włoszech, prowadzi to do Nostradamusowego kodu Rzymu, Italii, Włoch jako informacji o: Rosji, ZSRR, komunie. Próba „zasadzenia” zaimplementawania komunizmu, a włagodniejszej formie socjalizmu w Portugalii spaliła na panewce: „12 grudnia 1975 r. MFA utraciła swą przewodnią pozycję w państwie, w lutym 1976 r. z preambuły porozumienia konstytucyjnego usunięto sformułowanie o budowie socjalizmu,  państwo pozostało jednak nominalnie socjalistyczne.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_go%C5%BAdzik%C3%B3w

Stecades – czyli lawenda, tym określeniem MN podkreślił symboliczne znaczenie kwiatu – goździka, który stał się symbolem rewolucji. Jest jeszcze, jedno małe „nieznaczenie” tego synonimu, które traktuję z przymrużeniem oka, samego Mistrza, otóż lawenda stosowana są przeciwko molom odzieżowym, które odstraszają swoim zapachem. Czyżby Stecades – Goździk, odstraszył socjalistycznego mola?

 

prins – schwytany

l’embusche – puapka

Siene – Siena – „Według legendy Sienę założyli synowie Remusa – Senio i Aschio, którzy uciekając przed Romulusemschronili się w górach i wznieśli zamek Senio. Herbem miasta stało się godło ich rodu – wilczyca karmiąca Romulusa i Remusa, a barwami balzany – miejskiego sztandaru były biel i czerń. Historycznie Siena była etruskim osiedlem i małym miasteczkiem w okresie antycznym.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Siena

Isles stecades – Lawenda (Lavandula L) – „rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych. Obejmuje ponad 40 gatunków. Pochodzą one z obszaru śródziemnomorskiego od Wysp Kanaryjskich po Indie.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Lawenda

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Marzec

MARS

Fort est à craindre celle expedition,

Celebres morts fuitif est reprins:

Ne sera, vaine, la grande esmotion,

Point n’entrera, qui doutoit d’estre prins.

 

MARZEC

Fort obawy, że wyprawę,

Znani martwy fuitif reprins jest:

Ne sera, na próżno, esmotion wielki,

Przedmiot nie przyjdzie, kto wątpił z Estre niewoli.

 

Po klęsce w wojnie sześciodniowej Egipt i Syria dążyły do rewanżu i odzyskania utraconych terytoriów. Pierwszy wers: Obawy Izraela przed agresją, a podstawą tych obaw był bojkot gospodarczy Ligi Arabskiej. Wers drugi: skutki wojny Jom Kippur – październik 1973 r., dla arabów okazały się wielce niekorzystne. Żyd Wieczny Tułacz – ponownie (kopia) – po wojnie sześciodniowej górą w konflikcie arabsko-żydowskim. Trzeci wers: (NE TE FIDE, NE SERA INGANATO – Nie, że jesteś wiary, nie do końca oszukasz, wyłudzisz.) Myślę, że chodzi tu o czas powojennych układów – Kanał Sueski, Półwysep Synaj – istotnie wielce emocjonalne porozumienia pokojowe pomiędzy, jakby nie było, potomkami ludów semickich, tak jak w wojnie peloponeskiej, pomiędzy greckimi polis. Wers czwarty: Wynikiem wojny proces pokojowy na Bliskim Wschodzie: Genewa, i w końcu Camp David – 17 września 1978.                                                                                                        

 

fuitif – fugitif – uciekinier, tułacz, zbieg, wygnaniec

reprins – reprint – przedruk powtórne wydanie starej książki, gazety itp. z możliwie wiernym zachowaniem cech oryginału.

Ne sera – najpierw link: –  http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php%3Fid%3DFANb010&ei=

iBbKT_TTMsXf4QT93KXwDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=7

Teraz tytuł obrazka (emblematu) – NE TE FIDE, NE SERA INGANATO  – Nie, że jesteś wiary, nie do końca INGANATO

Inganato – ingannare – oszukać, wyłudzić, zdradzić (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/ingannato&ei=

TxzKT4PdJvH74QSbhK0N&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CE8Q7gEwA

Podpis pod obrazkiem: „Dowódca Spartan w wojny peloponeskiej, notatki za odwagę, ale także spryt i retoryki. Został zabity w chwili jego ostatecznego zwycięstwa nad Atenami.”

esmotion – emotion – emocje

estre – plan, kryty układ lub plan zamku

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Luty

FEVRIER

Senat & peuple, n’est content chef delaisse

La cité en arme, le palais on menace,

Les exilés, des exilés ont dressé,

Suyuant le lynx, la nuict mort sus la place.

 

LUTY

Senat i lud, jest szczęśliwy szef opuścił

Broń w mieście, pałac jest zagrożona,

Wygnańcy, wygnańcy wyciągnęli,

Suyuant ryś, zmarł w nocy na placu.

.

Miesiąc ten, opowiada o jakże skomplikowanej i nabrzmiałej sytuacji, także społecznej, w Stanach Zjednoczonych. Wers pierwszy: dotyczy dość pechowego, a to z powodu, iż musiał „odpowiadać” za nie swoją decyzję o interwencji w Wietnamie, prezydenta Lyndona Johnsona. Powszechne zniechęcenie, wręcz krytyka, tak społeczeństwa, jak i kół wojskowych, spowodowały, iż sam zrezygnował z ubiegania się o wybór na drugą kadencję. Wers drugi: prawa obywatelskie Afroamerykanów – temat rzeka, pałac to zapewne najdonośniejszy emocjonalnie Marsz na Waszyngton – słynne przemówienie Martina Luthera Kinga (I have a Dream). Wers trzeci: protest amerykańskich sportowców na igrzyskach olimpijskich w Meksyku 1968 r. – wyciągnięte ręce, w czarnej rękawicy, ku górze – cichy protest przeciwko rasizmowi. Czwarty wers: to mord na Martinie Lutherze Kingu – 4 kwietnia 1968 rok. Śmierć „afroamerykańskiego rysia” o czarnych włosach.

                                                                                                           

Suyuant  – najpierw link: https://books.google.pl/books?id=RsHPW5gJJxYC&pg=PA703&dq=Suyuant&hl=pl&sa=X&ei=tEm-VKzNHITsUuqghOgF&redir_esc=y#v=onepage&q=Suyuant&f=false 

Dalej tytuł książki: King’s Sister-Queen of Dissent – „Siostra króla – królowa Niezgody” –  czyli – Martin Luther King. link- http://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King 

Lynx (ryś) – „rodzaj ssaków z rodziny kotowatych obejmujących cztery gatunki zwierząt średniej wielkości, o uszach zaokrąglonych, zakończonych pędzelkami ciemnych, najczęściej czarnych włosów” cyt. link – http://pl.wikipedia.org/wiki/Lynx_(rodzaj) 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Styczeń

Ponad rok temu we wpisie: Rok 1555 – czyli nić Ariadny (http://gloriaolivae.pl/?cat=6) przeczytać można:

Zagłębiając się w gęstwinie Centurii pewnym jest, iż prędzej czy później niejeden śmiałek wyląduje na manowcach wiedzy tajemnej. Tak więc, mając na uwadze by ten symboliczny wóz z napisem „gnoza rozkodowana” dojechał do celu, jako konkretny a nie „pływający” argument, przedstawiam moją egzegezę gnozy Nostradamusa. Na początek rok 1555, który jak dla mnie jest taką przysłowiową nicią Ariadny. Rok ten kodowany jest na różne sposoby: Prognostykiem – pisany prozą, Wróżbą – czterowiersze, oraz Almanachem – (punkty 14, 15, 16 na stronie CURA). Rok 1555 to okres około czterdziestu lat naszej historii. Według mnie, rok ten stanowi zakodowaną wiedzę o wydarzeniach z początków XX wieku, zaś wszystkie następne nostradamusowe lata “opowiadają” o kolejno-późniejszych okresach naszej historii. Cofając się wstecz MN koduje wcześniejsze okresy. I tak rok 1554 – (czyli punkt 7 CURA) opowiada o najistotniejszych wydarzeniach historycznych, których świadkami byli ludzie żyjący w drugiej połowie XIX wieku z końcowym akordem, który ten wiek mniej więcej kończy – czyli Pierwszą Wojną Światową. Rok 1553 – (punkty 5, 6 CURA) znowu cofamy się wstecz – to przełom XVIII/XIX wieku, i tak dalej.

W tym miejscu na taki wniosek jest z pewnością za wcześnie, ale na podstawie tylko roku 1555, można skonstatować, iż MN swoimi Wróżbami i Almanachami nie przewiduje, nie wróży, ale widział przyszłość z taką precyzją, iż nie jedna książka do nauki historii mogłaby mu pozazdrościć. To, iż wydarzenia te nastąpiły i jeszcze nastąpią, w tym cała wiedza tajemna MN, ale to już inny temat. Wszystkie opracowywane przeze mnie teksty MN nie mają waloru skończonej, zamkniętej interpretacji. Na pewno można coś do nich dodać, ująć, w wielu miejscach być może najzwyczajniej na świecie coś pominąłem. Z pewnością korekty wymaga translacja (niejednokrotnie ta googlowska jest mało twórcza), ale ogólna zasada jest, moim zdaniem, niezwykle czytelna. By wprowadzić nieco ładu, poniżej przedstawiam rok 1555 z jego miesiącami opisanymi w telegraficznym skrócie.

 

ROK 1555

STYCZEŃ – Rewolucja w Rosji – 1917 rok.

LUTY – Wojna polsko-bolszewicka (1919 – 1921).

MARZEC – Pierwsza połowa dwudziestolecia międzywojennego.

KWIECIEŃ – Druga połowa dwudziestolecia międzywojennego.

MAJ – Początek II wojny światowej.

CZERWIEC – Wojny ciąg dalszy (dziwna wojna na Zachodzie).

LIPIEC – Agresja na ZSRR.

SIERPIEŃ – Drugi front.

WRZESIEŃ – Wojna na Pacyfiku.

PAŹDZIERNIK – Koniec wojny w Europie Wschodniej.

LISTOPAD – Epilog II wojny światowej.

GRUDZIEŃ – Początki zimnej wojny.

 

Zaś dokładnie rok temu wpis: Rok 1555 i 1556 – (http://gloriaolivae.pl/?cat=6) podsumowywał dwa wybrane lata przepowiedni (wizji)  Nostadamusa:

By wprowadzić jako taki ład w nostradamusowych „przepowiedniach”, poniżej przedstawiam małe podsumowanie także i roku 1556.

 

ROK 1556

OTWARCIE – Europa Wschodnia za „żelazną kurtyną” – czyli Raj utracony.

STYCZEŃ – Nowy gospodarz w Europie Wschodniej.

LUTY – Powstanie robotnicze w Berlinie – czerwiec 1953 r.

MARZEC – Złudne nadzieje na odwilż po śmierci Stalina.

KWIECIEŃ – Komunizm w Indochinach.

MAJ – NATO – amerykańska odpowiedź na zagrożenie rozprzestrzenienia się komunizmu.

CZERWIEC – Komunizm na Kubie.

LIPIEC – Kryzys kubański, Poznański Czerwiec 1956 r., Powstanie węgierskie 1956 r.

SIERPIEŃ – Wojna wietnamska, Praska wiosna 1968 r.

WRZESIEŃ – Ekspansja chińskiego komunizmu.

PAŹDZIERNIK – „Socjalizm – tak, wypaczenia – nie” – czyli początek końca zniewolenia.

LISTOPAD – Rewolta grudniowa polskich robotników 1970 r. – czyli prawdziwe oblicze władzy ludowej.

GRUDZIEŃ – Wojna izraelsko-arabska 1967 r.

                                   

Teraz kolej na następny Rok – 1557 (link- http://cura.free.fr/dico-a/701B-alm1557Q.html), potwierdzi on, mam nadzieję, moją koncepcję mówiącą o kontinuum czasu i wydarzeń historycznych nostradamusowych Almanachów i Wróżb, różniących się w zasadniczy sposób od pomieszanych celowo centuryjnych puzli. Poniżej przedstawiam oryginalny tekst almanachu ze strony C.U.R.A – The International Astrology Research Center, po którym następuje polskie tłumaczenie (z pewnością niedoskonałe) google translate, na koniec moja interpretacja.

.

IANVIER

L’indigne orné craindra la grand fornaise,

L’esleu premier, les captifz n’en retourne,

Grand bas du monde, l’Itale non à laise.

Bar. hister, à malte, & le buy ne retourne.

STYCZEŃ

Niegodny zdobi wielki fornaise strach

Po raz pierwszy wybrany jeden, nie jeńcy powrocie

Wielki najniższych na świecie, Itale nie swobodnie.

Bar. Hister, na Malcie, i zrobić z tyłu kupna.

 

Cały miesiąc poświęcony jest tragicznym skądinąd wydarzeniom jakie miały miejsce w Grecji w latach 1967 – 1974. Wers pierwszy: zamach stanu i powstanie junty czarnych pułkowników – niegodni zrobią wielki żar. Drugi wers: fasadowe rządy cywilne Konstantinosa Kolliasa. Więzienia, tortury, mordy polityczne, delegalizacja partii politycznych, itd. Trzeci wers: detronizacja króla, zaostrzenie cenzury i norm obyczajowych. Czwarty wers: międzynarodowa reakcja (ciśnienie) na działalność junty, protesty społeczne. Hister – czyli wydarzenia związane z zamachem na Cyprze – istna histeria stała się „gwoździem do trumny” Junty. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Junta_czarnych_pu%C5%82kownik%C3%B3w 

 

fornaise – fournaise – duży piec, żar

Bar – jednostka masy ciśnienia

hister – histeria

malte, na Malciena Cyprze

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rok 1555 i 1556.

By wprowadzić jako taki ład w nostradamusowych „przepowiedniach”, poniżej przedstawiam małe podsumowanie roku 1556 a także, dla lepszego zobrazowania kontinuum czaso-historycznego, jeszcze raz rok 1555.

ROK 1555

STYCZEŃ – Rewolucja w Rosji – 1917 rok.

LUTY – Wojna polsko-bolszewicka (1919 – 1921).

MARZEC – Pierwsza połowa dwudziestolecia międzywojennego.

KWIECIEŃ – Druga połowa dwudziestolecia międzywojennego.

MAJ – Początek II wojny światowej.

CZERWIEC – Wojny ciąg dalszy (dziwna wojna na Zachodzie).

LIPIEC – Agresja na ZSRR.

SIERPIEŃ – Drugi front.

WRZESIEŃ – Wojna na Pacyfiku.

PAŹDZIERNIK – Koniec wojny w Europie Wschodniej.

LISTOPAD – Epilog II wojny światowej.

GRUDZIEŃ – Początki zimnej wojny.

 

ROK 1556

OTWARCIE Europa Wschodnia za „żelazną kurtyną” – czyli Raj utracony.

STYCZEŃ – Nowy gospodarz w Europie Wschodniej.

LUTY – Powstanie robotnicze w Berlinie – czerwiec 1953 r.

MARZEC – Złudne nadzieje na odwilż po śmierci Stalina.

KWIECIEŃ – Komunizm w Indochinach.

MAJ – NATO – amerykańska odpowiedź na zagrożenie rozprzestrzenienia się komunizmu.

CZERWIEC – Komunizm na Kubie.

LIPIEC – Kryzys kubański, Poznański Czerwiec 1956 r., Powstanie węgierskie 1956 r.

SIERPIEŃ – Wojna wietnamska, Praska wiosna 1968 r.

WRZESIEŃ – Ekspansja chińskiego komunizmu.

PAŹDZIERNIK Socjalizm – tak, wypaczenia – nie” – czyli początek końca zniewolenia.

LISTOPAD – Rewolta grudniowa polskich robotników 1970 r. – czyli prawdziwe oblicze władzy ludowej.

GRUDZIEŃ – Wojna izraelsko-arabska 1967 r.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1556 – grudzień.

GRUDZIEŃ

 

126. Le grand edifice ne fera pas resistence & l’autre elevé hautement corruera.

126. Wielki gmach nie będzie opór i innych wysoko podniesiony corruera.

corruera – zniszczony, niszczone

Ad 126. Wielki gmach – to w kodzie MN „wielkie” Stany Zjednoczone. Począwszy od czasu zaistnienia breżniewowskiej epoki realnego socjalizmu – „zachód”, nie mając konkurenta, będzie mógł swobodnie i bezstresowo się rozwijać.

 

127. Quelques supputateurs des finances seront icy exaltez, & semblablement es années 1558 & 61.

127. Niektóre Finanse supputateurs będzie wywyższać go tutaj, a to podobnie roku 1558 i 61.

supputateurs – supputations – spekulacja

Ad 127. A ten czas bez konfliktów międzynarodowych – skutkować będzie okresem prosperity.

 

128. Au revolu de ceste Lune sera grand rumeur de sedition populaire, & autres nations s’eleveront l’une contre l’autre.

128. W Księżyca w pełni, jaki upłynął Cestus będzie wielki bunt popularna plotka, a inne narody powstanie przeciwko sobie.

de ceste – de cette – w tym

cestus – żelazna rękawica

Ad 128. Znowu żelazna pięść – Wojna sześciodniowa. „Wojna sześciodniowa, także: wojna izraelsko-arabska 1967, trzecia wojna izraelsko-arabska, an Naksah lub wojna czerwcowa (…) wojna izraelsko-arabska stoczona pomiędzy Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią w 1967 roku. W wojnę zaangażowały się także inne arabskie państwa: Irak, Arabia Saudyjska, Kuwejt i Algieria.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_sze%C5%9Bciodniowa

Popularna plotka – czyli fałszywe pogłoski: „6 czerwca 1967 jordańska rozgłośnia radiowa podała komunikat, że Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania współpracują z Izraelem. Komunikat ten wywołał wielkie wzburzenie w świecie arabskim i w wielu państwach Bliskiego Wschodu tłumy demonstrantów zaatakowały amerykańskie i brytyjskie placówki dyplomatyczne.” cyt. wiki, (link powyżej)

 

129. Mourrront de grands personnages d’estat & d’honneur, mesmes gens ecclesiastiques par faute d’advis & de secours.

129. Mourrront wielkie postacie ESTAT i honoru, Mesmes ludzi do braku kościelnych Advis i ratowniczych.

mourrront – mourront – umierać, zginąć

mesmes – ten sam, taki sam, nawet

d’estat – etat – stanu, państwa

d’advis – konsultant

Ad 129. Zapiekła nienawiść i chęć odwetu za wszelką cenę – przyczyniła się do ponownej tragedii. „Wojna sześciodniowa wykazała słabość arabskich wywiadów oraz obnażyła braki w wyszkoleniu arabskich armii. Państwa arabskie zostały w tej wojnie pokonane. (…) 17 czerwca 1967 ministrowie spraw zagranicznych trzynastu państw arabskich proklamowali w Kuwejcie utworzenie wspólnego frontu walki przeciwko izraelskiej agresji. cyt. wiki, (link powyżej)

 

130. Le grand Neptune tridental gardera sa classe, & augmentera en prospere felicité

130. Wielki Neptun Trident zachowa swoją klasę, a rosną w dostatniej szczęśliwości.

tridental – trójząb

Ad 130. Pasterz – czyli Stany Zjednoczone, ponownie w swojej roli. „Głównie za sprawą Stanów Zjednoczonych 22 listopada 1967 Rada Bezpieczeństwa ONZ wystosowała Rezolucję nr 242, wzywającą do „utworzenia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie…” cyt. wiki, (link powyżej) „Odtąd USA stały się głównym dostawcą broni do Izraela. Zaczęły też udzielać Izraelowi mocnego wsparcia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ” (link)- http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,USA,stosunki_dwustronne,Izrael

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1556 – listopad.

LISTOPAD

 

120. Au revolu de ce mois seront de grandes altercations & nouvelletez. Car la cité qui avoit tenu longuement d’une part & d’autre; se trouvera fachée & destituée, de sorte que gueres ne faudra qu’elle ne se revolte, & sera tentée par plusieurs. La crainte de ceux qui la menaçoyent de servitude, la fera tenir bon, & les deux aprés.

120. W tym cały miesiąc upłynął będą wielkie altercations i nowości. Dla miasta, które od dawna posiadaczem zarówno fides, aby znaleźć zła i nędzy, tak, że będzie Ledwie nie powstanie, i będzie próbował przez wielu. Strach tych, którzy menaçoyent z niewoli, będzie mocno i dwa po.

altercations – głosny spór, burda, zamieszki (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.thefreedictionary.com/altercations&ei=

727IT7LMPJDN4QTWzMX1Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved

Car la cité qui avoit tenu longuement d’une part – Dla miasta, które od dawna odbyło się jednej strony

d’autre – drugiej strony

menaçoyent – menaçaient – zagrożone

Ad 120. Bezdyskusyjnie, następny kryzys w „obozie.” „Grudzień 1970, wydarzenia grudniowe, rewolta grudniowa, wypadki grudniowe, masakra na Wybrzeżu – bunt robotników w Polsce w dniach 14-22 grudnia 1970 roku (demonstracje, protesty, strajki, wiece, zamieszki) głównie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu, stłumiony przez komunistyczną milicję i wojsko.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzie%C5%84_1970

 

121. Le vivre & munitions defailliront aux autres : le secours sera detenu, par mauvaise constitution de temps on se fachera.

121. Ostrej amunicji i innego nie je: taka pomoc jest zatrzymany przez złej konstytucji raz będziesz wściekły.

Ad 121. Sierp i młot pokazuje swoje prawdziwe oblicze. „Władze PZPR (Biuro Polityczne ) (…) na wieść o wydarzeniach w Gdańsku wydały rozkaz użycia broni palnej przeciwko demonstrującym. cyt. wiki, (link powyżej)

 

122. Le commencemen & la fin du mois seront facheux.

122. Początek i koniec miesiąca będzie nieszczęśliwy.

Ad 122. Po raz kolejny – Gloria victis. W wyniku represji w grudniu 1970 zostało zabitych 41 osób: 1 w Elblągu, 6 w Gdańsku, 16 w Szczecinie i 18 w Gdyni. Ranne zostały 1164 osoby. Zatrzymano przeszło 3 tysiące osób.” cyt. wiki, (link powyżej)

 

123. Es revolutions de ceste année 1556 & 57 sera grande exaltation tant par mer que par terre de ses faits.

123. Czy rewolucje roku 1556 i 57 Cestus będą wielkie emocje zarówno drogą morską i lądową swoich faktów.

ceste – żelazna rękawica

ceste année – w tym roku (latach)

Ad 123. Ta rewolta grudniowa, jak i ta w następnym „roku”, przyczynią się do urzeczywistnienia niespełnionych „powojennych” marzeń – by być wolnym, niezależnym i samorządnym.

 

124. En ceste pleine Lune se fera repos du fait bellique.

124. W cestus Księżyc w pełni spocznie ponieważ wojowniczy.

ceste – żelazna rękawica

En cette pleine lune – w tej pełni księżyca

Ad 124. Komunistyczny beton, jak to beton, „kruszeje” bardzo powoli. „Gomułka również nie wziął na siebie odpowiedzialności, obarczając nią część członków Plenum KC, ale w liście do Gierka, napisanym 6 lutego 1971 roku, wyznał: „Zająłem stanowisko, że w obliczu brutalnego gwałcenia porządku publicznego, masakrowania milicjantów, palenia gmachów publicznych itp. należy użyć broni wobec napastników, przy czym strzelać należy w nogi.” cyt. wiki, (link powyżej).

 

125. Au dernier quart d’icelle augmentation de la foy Chrestienne & extirpation de mauvaises sectes.

125. Ostatni kwartał icelle zwiększyć wiarę chrześcijańską i wytępienia zła sekt.

d’icelle – icelle (Pro.) A. (były; Law) osoba lub rzecz, do której odnosi się głośnik przez umieszczenie go w czasie, przestrzeni lub dyskursu (np. Jest tam).

Ad 125. Wiara chrześcijańska, w kodzie MN symbolizuje „wiarę” w bardziej ludzki, od dyktatury proletariatu, ustrój polityczny – czyli demokracja parlamentarna. Czas wytrzymałości społeczeństw za żelazną bramą na dyktat powoli, lecz nieubłaganie, kończył się. Czas na kruszenie betonu.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1556 – październik.

PAŹDZIERNIK

 

112. Sera interrompue quelque secrete entreprise: les effects seront entrebrouillez & ne se pourront parachever.

112. Zatrzyma się jakieś tajne przedsięwzięcie: skutki nie będą mogli entrebrouillez i kompletne.

entrebrouillez – entre brouillez

entre – między

brouillez – brouiller – do zatarcia, aby mieszać, mylić (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/brouillez&ei=NbnHT6boA8qo4gTP4sGDDw&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CFgQ7gEw

Ad 112. Próba przejęcia władzy przez Mieczysława Moczara. „Przemówienie Gomułki umożliwiło próbę przejęcia władzy „partyzantom”, czyli frakcji PZPR o nacjonalistycznych i populistycznych zapatrywaniach, skupionej wokół gen. Mieczysława Moczara (od 1964 Ministra Spraw Wewnętrznych).” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968

 

113. Le stratageme duquel usera le grand Fabius rendra le courage Punique exagité.

113. Podstęp, które będą nosić wielką odwagę Fabius punickiej exagité.

exagité – exagéré – przesadny

Fabius – „Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator (ok. 280 p.n.e. – 203 p.n.e.) był rzymskim politykiem i generałem, urodzony w Rzymie ok. 280 roku pne i zmarł w Rzymie w 203 r. p.n.e. Był rzymskiego konsula pięć razy (233 p.n.e, 228 p.n.e, 215 p.n.e,, 214 p.n.e. a 209 p.n.e.) i był dwukrotnie Dyktator w 221 i ponownie w 217 p.n.e.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fabius_Maximus&ei=

8LvHT5CkJZP04QSwg_z3Dg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum

Ad 113. Przesadna reakcja komunistycznej władzy. Studenci kontra ZOMO – czyli Marzec 1968 r. „Kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. W Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskie i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej tzw. aktywu robotniczego.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968

 

114. Celuy qui se viendra rendre au Monarque à la fin sera trouvé par Pythagorique transformation un autre.

114 Kto będzie monarchę w końcu zostanie znaleziony przez pitagorejskim kolejną transformację.

Ad 114. W monarchii i w PZPR – czas na czystki. „Ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa, na znak protestu przeciwko antysemickiej nagonce, zrezygnował Edward Ochab. Dokonano też kolejnych zmian na tle narodowościowym. Później, na lipcowym XII Plenum PZPR potwierdzono, że zwolniono łącznie 111 osób na wysokich stanowiskach państwowych, poza tym wiele tysięcy członków.” cyt. wiki, (link powyżej)

 

115. Le Soleil verra ce qu’il n’avoit veu depuis le temps de Commodus.

115. Sun będzie zobaczyć to, czego nie widziałem od czasów Kommodusa.

Kommodus – Kommodus (Lucius Aurelius Commodus, Marcus Aurelius Commodus Antoninus) (ur. 31 sierpnia 161 roku – zm. 31 grudnia 192 roku) – cesarz rzymski.(…) Jego rządy były okrutną tyranią; Kommodus doprowadził do skazania wielu senatorów.” cyt. wiki, (link)-  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kommodus

Ad 115. Początek końca zniewolenia. Początek końca komuny. „Wypadki 1968 roku miały jednak co najmniej jeden pozytywny aspekt. Choć sami protestujący mieli nikłą nadzieję na przezwyciężenie założeń systemu komunistycznego i strajkowali pod minimalistycznymi hasłami „Socjalizm – tak, wypaczenia – nie”, zmienili świadomość znaczącej części młodej inteligencji polskiej”.  cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968

 

116. Aux Italies on verra arriver du monde qui ne sera gueres de bonne couleur. Et ceux qui seront detenus captifs par force & volontaires n’accoustumeront les obscuritez des tenebres.

116. Italys trafimy do świata, który będzie ledwie dobry kolor. Ale ci, którzy są przetrzymywani przez życie i wolontariuszy zrobić accoustumeront obscuritez ciemności.

accoustumeront – accoustumer – aby przyzwyczaić

Aux Italies on verra arriver du monde qui n.e. sera gueres de bonne couleur – Zobaczymy stanie się Włochami na świecie, kto będzie ledwie dobry kolor.

Ad 116. No więc właśnie, czas na pozorną odnowę – socjalizm z ludzką twarzą – czyli marazm. Kolor czerwonej bandery nad obozem, z każdym rokiem staje się co raz bledszy.

 

117. Mais un accusé sera de mesme cas que fut Chrisolaus, duquel puis sera plainte la mort.

117. Ale potwierdzenie będzie Mesme tak, że był Chrisolaus, który następnie śmierć skarga.

mesme – taki sam

Chrisolaus – Brown-headed Pleśniawki (Turdus chrysolaus), czasami nazywany Brown grzybica. (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brown-headed_Thrush&ei=B8zHT8XkJ6Sp4gT-0oT3Dg&sa=X&oi=translate&ct=result&re

Ad. 117. „Niestety”- marazm ten – ogólne gnuśnienie systemu spowoduje całkowitą erozję systemu. „Ci, którzy zaczęli w tym czasie aktywną działalność polityczną, często pozostawali jej wierni przez długie lata. Zaowocowało to w roku 1980, gdy uczestnicy wydarzeń marcowych tworzyli zręby „Solidarności”.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968

 

118. La retention des Sacrez & des Principaux troublera beaucoup. On n’aura voulu croire celuy qui avoit predit.

118. Zachowanie główne i Sacrez przeszkadzać dużo. Będziemy chcieli mu uwierzyć, który przepowiedział.

Sacrez – Sacrum (łac.) – sfera świętości, przeciwieństwo profanum – sfery świeckiej. Wokół niej koncentrują się wierzenia i obrzędy, praktyki religijne. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Sacrum

des Principaux troublera beaucoup – Poważne zaburzenia wielu

Ad 118. Sacrum – czyli działalność podziemia antykomunistycznego, mimo kłopotów, da się jednak w końcu we znaki profanum – czyli świeckiej władzy ludowej.

 

119. Le fait marin sera plus dubieux qu’à craindre.

119. Żeglarz będzie bardziej wątpliwe jeden do strachu.

Ad. 119. Żeglarz – czyli w kodzie MN jakiś kraj, region zamorski (pozaeuropejski). W tym przypadku zapewne chodzi o Stany Zjednoczone. Kolosa na glinianych nogach raczej się nie obawiali, ale była taka dziedzina nauki, w której zostali nieco w tyle – obawiali się radzieckiej dominacji w Kosmosie (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%9Bcig_kosmiczny

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1556 – wrzesień.

WRZESIEŃ

 

106. Par tout ce mois & le suivant seront maladies contagieuses & pestilentes afflictions de telle malignité que grand peuple pensera estre à la fin du monde.

106. Dla wszystkich tego miesiąca i będzie następujące choroby i utrapienia pestilentes złośliwości tak wielkie, że ludzie myślą Estre na końcu świata.

pestilentes – pestilences – zarazy

estre – est re – jest ponownie zostanie ponownie, zostaje ponownie

estre – plan, kryty układ lub planie zamku

Ad 106. Znowu jakieś wydarzenia – „kwasy” na końcu świata.

 

107. Les agriculteurs seront bien frustrez de la moitié de leur attente: & des fruits tombez par l’impetuosité des vents.

107. Rolnicy będą mieli wiele frustracji niż połowa ich oczekiwań i owoców spaść przez impetem wiatrów.

Ad 107. Rolnicy – w kodzie MN to Chińczycy. Wojna chińsko-indyjska. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_chi%C5%84sko-indyjska

 

108. Sanguinaires effusions, ravissemens, naufrages, pilleries, destroussemens, personnages captifs de grandissime, moyenne & petite apparance.

108. Krwawe wybroczyny i zachwyty, wraki statków, rabunku i destroussemens, wystawnego liczby jeńców, średnich i małych wyglądu.

destroussemens – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=SuRV3tfKJwsC&pg=PA663&dq=destroussemens&hl=pl&sa=

X&ei=lITHT5OSHq_R4QSCn8TRDg&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=destroussemens&f=false

tytuł książki: „Les Édicts et ordonnances des rois de France depuis Louis VI…” – Edykty i rozporządzenia królów Francji od Ludwika VI…

Ad 108. Walki w Kambodży i Laosie – czyli „jesteśmy” w Indochinach – byłych koloniach francuskich. „W 1971 r., w ramach operacji Lam Sơn 719, armia Wietnamu Południowego w liczebności 20 tys. żołnierzy (później wsparta dodatkowymi 10 tys.; lądowe siły amerykańskie miały zakaz przekraczania granicy) – przy wsparciu lotnictwa USA, dokonała inwazji Laosu w celu zniszczenia stacjonującej tam 50 tys. armii północnowietnamskiej, wspomaganej przez 17 tys. Siły Pathet Lao.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_wietnamska

 

109. Les jeux, les joyes, qui par victoire & paix non gardée se feront, seront bien jointes aux mois opposites à cestuicy, qui sont Mars & Avril.

109. Gry, radości, w którym zwycięstwo i pokój będzie niestrzeżony, będzie dobrze przypisane do miesięcy do cestuicy przeciwieństw, które są w marcu i kwietniu.

cestuicy – cestui cy – Cy – Chiny

„Angielska nazwa Chin pochodzi od nazwy dynastii Qin. Prawdopodobnie przez sanskryt (चीन cīna) i język perski (چین čīn) przywędrowało do Europy.” (link)- http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,,%3C/szukaj,Lista_%C5%82aci%C5%84skich_nazw_miejscowych

cestuicy – cestuy – „(Ustawa) On, jeden. Cestuy que trust. Osoba, która ma sprawiedliwy i korzystny interes w nieruchomości, w którym jest rękach syndyka: człowiek, za którego użytkownika gruntów, itd., jest udzielana na inny.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.thefreedictionary.com/Cestuy&ei=

45PHT6SqPOao4gTpiOWDDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0

Ad 109. Radziecko-chiński konflikt graniczny. Konflikt nad Ussuri – „zbrojny konflikt radziecko-chiński, który miał miejsce w 1969 roku.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt_nad_Ussuri

 

110. Tremblement de terre en la Toscane, & autres païs.

110. Trzęsienie ziemi w Toskanii i innym kraju, własnym.

Ad 110. Zgodnie z kodem MN jeśli mowa o Włoszech to jest to zapewne informacja o Rosji, ZSRR. W tym przypadku, dosłownie, istne trzęsienie ziemi. „W 1964 roku stanął na czele pałacowego przewrotu, w wyniku którego Chruszczow został odsunięty od władzy. Breżniew objął wówczas urząd I sekretarza KC KPZR (od 1966 sekretarza generalnego KC KPZR).” cyt. wiki., (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Leonid_Bre%C5%BCniew

Toskania (wł. Toscana) – kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech. cyt. wiki. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Toskania

 

111. La pleine Lune fera un temps tout nouveau, comme d’une prime & verdoyante constitution, avec tonnerres & esclairs, fulgurations & tempestes, produisant monstres hideux.

111. Pełnia księżyca będzie nowy czas, jako bonus i konstytucji zielonym, z grzmotami i esclairs, nawałnice i błyskawice, produkcji ohydne potwory.

esclairs – éclairs – błyskawica

Ad 111. Wszystkie te poprzednie „miesiące” – to istna jatka. Jak nie wojny, to próby wyzwolenia się spod opieki sierpa i młota. Ten okres powojennego kształtowania się granic, a także „usadawiania” się nowej siły – ekspansywnego komunizmu, na szczęście kończył się. Nadszedł czas „realnego socjalizmu” – czyli „epoka zastoju”.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1556 – sierpień.

SIERPIEŃ

 

89. Le chien donné ou vendu retournera à son premier seigneur.

89. Pies sprzedawane lub oddawane z powrotem do swojego pierwszego pana.

Chien, canis – „Canis (z łac. Canis – pies) – rodzaj ssaków drapieżnych (Carnivora) z rodziny psowatych (Canidae), obejmujący szakale, kojoty oraz wilki i ich udomowione formy.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Canis

Ad 89. Jak to wynika z kontekstu – synonimem „chien” MN koduje drapieżność: szakale, kojoty, wilki.

 

90. Les affaires marins seront en trouble. Le fils ne pourra succeder au paternel affaire : plus de trouble que jamais.

90. Morskich firma będzie w tarapatach. Syn nie może się udać ojca sprawy: więcej kłopotów, niż kiedykolwiek.

Ad 90. Określenie „morskich” – to informacja o tym, iż rzecz dzieje się poza głównym teatrem wydarzeń, poza Europą. Tym razem znowu jesteśmy na Pacyfiku – czyli Wojna wietnamska.

 

91. Les lettres seront deniées, ce qu’estoit dedans venin & poison.

91. Litery będą odrzucane, że w qu’estoit i trucizny jadu.

ce qu’estoit – ce qui estoit – to co było, co było

Ad 91. Początek konfliktu – odwołanie wyborów. „Porozumienia genewskie przewidywały przeprowadzenie wyborów po obu stronach 17 równoleżnika (tymczasowej linii demarkacyjnej) do 20 lipca 1956 r. oraz jedność i integralność terytorialną kraju. Jednak wspierany przez USA premier Ngô Đình Diệmo odwołał wybory motywując swoją decyzję brakiem możliwości przeprowadzenia uczciwych wyborów na północy ze względu na brak pluralizmu i wolności politycznej w rządzonej przez komunistów części kraju.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_wietnamska

 

92. De fait, les plus Grands de l’Europe & moyens ne seront sans extreme danger de leurs ennemis, tant par faits, que par plusieurs & diverses embuches & insidiations.

92. W rzeczywistości większość Europy i Wielkiej sposób będzie bez szczególnego zagrożenia swoich wrogów, zarówno faktów, jak wielu i różnych pułapek i insidiations.

Insidiations – podstępny – z etymologii – podstępy diabła (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://fr.wiktionary.org/wiki/insidiation&ei=vZa_T8D-LZCO4gSZzeW7CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CEYQ7gEwBzgK&

Ad 92. Sierp i młot w akcji – czyli podstępy diabła. „W 1957 r. miejscowi komuniści rozpoczęli pierwsze działania przeciwko rządowi w Sajgonie. Początkowo ograniczały się one do sporadycznych zamachów na przedstawicieli administracji i podporządkowywania sobie ludności wiejskiej na bardziej odludnych terenach. Jednak działania komunistów w Wietnamie Południowym szybko zyskały wsparcie komunistów północno wietnamskich.” cyt. wiki, (link powyżej.)

 

93. Par la longue retardation sera surpris, & celuy qui n’estoit en danger se trouvera faché.

93. Przez długi opóźnienia będą zaskoczeni, a kto nie znaleźć się w estoit zagrożenia zły.

n’estoit – „Ce n’estoit nyant” subversion and allegory in Rene d’Anjou’s – (patrz link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.openthesis.org/documents/Ce-nestoit-nyant-subversion-allegory-157231.html&ei=1Ji_T5mCD6774QSlqqGOCg&sa=X&oi=translate&

Z tego więc wynika, że chodzi o Rene Andegaweńskiego: „Po podpisaniu umowy małżeńskiej 20 marca 1419 r. Rene opuścił rodzinne Angers, by zgodnie z tradycją wychować się na dworze przyszłych teściów. Książę Ludwik wprowadził młodego Rene do elitarnego Zakonu Wierności, którego dewiza brzmiała „Wszyscy za jednego”. Ponoć Rene do końca życia dochował wierności temu zawołaniu.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Rene_Andegawe%C5%84ski

Ad 93. Odkodowując wyrażenie „n’estoit” zgodnie z zamierzeniem autora, dochodzimy do clou tego miesiąca – czyli: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I taka też dewiza, jak sądzę, przyświecała amerykańskiej interwencji.

 

94. Les deux plus malins du monde superieur seront tendans vers l’orient: avant qu’ils soyent à leur derniere & periodique circulation, trouveront femme ou deesse qui leur tiendra compagnie à faire & parachever leurs erreurs.

94. Dwóch najbardziej zło świata będą wyższe tendans Wschód: oni soyent przed ich ostatni okresowego ruchu, znaleźć kobietę, czy bogini, która będzie im towarzyszyć do ich finalizacji i błędów.

soyent – soient – są

tendans – tendant – tendencja

Ad 94. Dwa największe zła – czyli zapewne chodzi tu o Koreę i Wietnam (nie licząc Chin) tak bardzo zauroczyły się kobietą, boginią – komunizmem, że dla społeczeństw tych krajów przygoda ta skończy się dopiero, gdy bogini Utopia sama się „utopi.”

 

95. Le 8, 9, 10, 11, 12 & 13 seront par eux desirez: ce qu’apres avoir gousté ne voudroyent fesve avoir.

95. 8, 9, 10, 11, 12 i 13 będą na ich życzenie: że po nie to gousté mieć voudroyent fesve.

gousté – gouster – smak

gousté – „Jeśli umrzesz w młodości, jak najwięcej gousté” – jest to tytuł wiersza – Jean-Baptiste Chassignet (1571-1635). Równie istotny jest sam wiersz – jego treść. (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/jean_baptiste_

chassignet/si_tu_meurs_en_jeunesse_autant_as_tu_gouste.html&ei=mQXCT6OGMInotQbIq-X

voudroyent fesve – foudroyant fesse – grzmi tyłek

Ad 95. Daty te są informacją o poszczególnych etapach wojny, której młodzi amerykańscy żołnierze wcale nie pragnęli. Tak ciężko było umierać, mieli bowiem wiele innych ciekawszych okazji by smakować życie (zachodnia cywilizacja – swoboda życia, a nie komunistyczne ZOO, miało im wiele do zaproponowania), niż ginąć w tropikach za jakiś żółtków. Jednak hasło: jeden za wszystkich, było ważniejsze. Z początku szło tak jak zakładano – amerykanie skopali im tyłki. „2 marca 1965 Amerykanie rozpoczęli zmasowane bombardowania Wietnamu Północnego w ramach operacji Rolling Thunder, akcja ta trwała aż do października 1968.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_wietnamska

 

96. Le peuple qui ne recongnoit sinon foy & loy sera rebelle.

96. Ludzie, którzy inaczej recongnoit wiary i prawa będą się buntować.

recongnoit – reconnaît – rozpoznaje – uznaje

Ad 96. Make love, not war. „Na nastawienie amerykańskiej opinii publicznej wpływała także w niemałym stopniu międzynarodowa kampania dezinformacyjna prowadzona przez ZSRR – wywiad radziecki KGB sponsorował wiele organizacji, partii politycznych a także poszczególnych dziennikarzy krytycznie wypowiadających się o amerykańskiej interwencji w Wietnamie.” cyt. wiki, (link powyżej.)

 

97. Aura le grand CHYRE une plus que prompte celerité de faire amas de legions: & sera salué MAVORTIS GENUS HECTOR AVE [Salut Hector, de la race de Mars].

97. Będzie miał wielkiego Chyren z prędkością większą niż zachęty do gromad legionów; a będą przyjmowani MAVORTIS RODZAJU HECTOR AVE [Hi Hector, wyścig z Marsa].

CHYRE – Chyren – w kodzie MN „personifikuje”: Stany Zjednoczone. „Chiron (także Chejron, gr. Χείρων Cheírōn, łac Chiron) – w mitologii greckiej najmądrzejszy i najbardziej cywilizowany z centaurów.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Chiron_(mitologia)

MAVORTIS – The works of Virgil – czyli Wergiliusz – jego najsłynniejsze dzieło „Eneida” dzieje trojanczyka Eneasza legendarnego protoplasty Rzymian Synonimem Rzym, oraz wszystko co się z nim wiąże, Nostradamus koduje informację o Rosji, Związku Radzieckim. (link)- http://books.google.pl/books?id=7DAEAAAAMAAJ&pg=PA173&lpg=PA173&dq=MAVORTIS&source=bl&ots=i81riF1a5&sig=

uBofQPltfdFyXoQT4HTXRqf3acQ&hl=pl&sa=X&ei=gr3DT8jlM#v=onepage&q=MAVORTIS&f=false

GENUS – rodzaj, typ

HECTOR – „(gr. Ἕκτωρ Hektōr, łac. Hector) – w mitologii greckiej królewicz i najdzielniejszy bohater trojański; bohater Iliady Homera. (…) W czasie wojny trojańskiej zabił Patroklosa (myśląc że to Achilles, gdyż miał na sobie jego zbroję), za co w odwecie zginął z ręki Achillesa pod murami Troi.” cyt wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektor_(syn_Priama)

AVE – bądź pozdrowiony, grad, gradobicie

Ad 97. MAVORTIS GENUS HECTOR AVE – podobny w typie do sowietów, bratni wietkong, broniąc się, spowoduje gradobicie amerykańcom. Żołnierze amerykańscy – czyli Chyren, nadziali się na niezwykle bohaterską obronę, należy to wietnamczykom przyznać (mimo wszystko, walczyli o swoją ojczyznę). Niestety to poświęcenie Hektora – czyli wietkongu, co historia udowodni, było niepotrzebne. Wiele, zbyt wiele niepotrzebnie przelanej krwi, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Sierp i młot – zbierał krwawe żniwo.

 

98. Sera à son adversaire preferé, mais ses forces affoiblies, ΠΟΛΛΑΣ Δ ΙΦΘΙΜΟΥΣ ΨΥΧΑΣ ΑΙΔΙ ΠΡΟΙΑΨΕΝ [Celui qui précipita dans l’Hadès mainte âme fière], Saevus at hic multis intulit exitium [et a mené, impitoyable, la multitude à la ruine].

98. Jego przeciwnikiem będzie preferowane, ale jego enfeebled siły, ΠΟΛΛΑΣ Δ ΙΦΘΙΜΟΥΣ ΨΥΧΑΣ ΑΙΔΙ ΠΡΟΙΑΨΕΝ [Ktoś, kto wpadł do Hadesu teraz dumny dusza], Saevus zrobił MULTIS intulit szkopuł exitium.

enfeebled – osłabiać

ΠΟΛΛΑΣ Δ ΙΦΘΙΜΟΥΣ ΨΥΧΑΣ ΑΙΔΙ ΠΡΟΙΑΨΕΝ – Wiele szlachetnych dusz bohaterów do Hada wyprawił. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikisource.org/wiki/Iliada_(Popiel)/Pie%C5%9B%C5%84_I

saevus at hic multis intulit exitium – to jednak dzikus zniszczenia i przyniósł wiele

Ad 98. Początkowe wersy z „Iliady” Homera: wszystko tłumaczą, dzikus – czyli wietkong przyniósł wiele zniszczenia, tak sobie jak i interwentom – (link powyżej)-

„Gniew mi opiewaj bogini, Peleusa syna, Achilla

Zgubny, który tak wiele nieszczęścia przysporzył Achajom;

Wiele szlachetnych dusz bohaterów do Hada wyprawił,

Ciała ich zaś na pastwę psom i ptakom drapieżnym

Wszystkim porozrzucał (tak chciały Zeusa wyroki);

Odkąd w gniewie zaciętym naprzeciw siebie stanęli,

Książę narodów Atrydes i boski wojownik Achilles.”

 

99. L’adulation sera bien loin repoussée par celuy qui congnoistra le discrime adulatori & amici [entre le flatteur et l’ami véritable].

99. Pochlebstwo jest daleko odrzucony przez kogoś, kto congnoistra discrime adulatori & amici [pomiędzy pochlebca i prawdziwego przyjaciela].

congnoistra – (najpierw link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php%3Fid%3DFGUa011&ei=

OJTET29Moik4gTK1NyHCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved

Autor: Geroult William: The First Book of Emblematy (1550):

Kto chce wielki życiorys Pana

W rzeczywistości to powinno wyglądać,

Ponieważ (często) do hazarding też

Śmierć lub nieszczęście nie może dobrze przyjąć.

Z Lyon, Regnard, a owce.

Ad 99. Rycina z 1550 roku przedstawiająca drapieżnika, dopełnia tę krótką przypowieść, a wszystko to by zasygnalizować skutki interwencji, nie tylko dla amerykańskich żołnierzy. „Straty zaangażowanych w konflikt stron były ogromne. Wietnam Południowy stracił 180–250 tysięcy żołnierzy, Stany Zjednoczone 58 152 zabitych, w tym 10 tysięcy ofiar pułapek Wietkongu (ang. booby traps), 313 tysięcy rannych (w tym 153 300 z trwałymi uszkodzeniami ciała i 2413 zaginionych[c], Korea Południowa 5 tysięcy, Filipiny tysiąc, Australia/Nowa Zelandia 500, Tajlandia 351, a ludność cywilna 250 tysięcy do 2 milionów.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_wietnamska

 

100. Dans le revolu de ce mois & le suivant deux grands Princes, qui ne penseront en nulle facherie, subit en un soir nocturne les assaillira un mal & langueur assez long, de sorte qu’ils mettront en oubli toute ambition & convoitise.

100. W pełnego miesiąca, który upłynął z tym i kolejnych dwóch wielkich książąt, którzy myślą w żadnym kłótni, ulega noc wieczór będzie atak zła i rozmarzenie na tyle długo, tak, że oni wszyscy zapomnieć ambicji i chciwości.

Ad 100. Koniec wojny. „Od 1969 toczyły się w Paryżu rokowania pokojowe Stanów Zjednoczonych z rządem północnowietnamskim zakończone podpisaniem paryskich układów pokojowych w styczniu 1973. Po roku 1969 USA rozpoczęły proces stopniowego wycofywania swoich oddziałów, który zakończył się po podpisaniu układu w Paryżu w marcu 1973.” cyt. wiki, (link powyżej).

 

101. Le different des prelatures sera extravagant, la Gaule sera Italique & la region Italique sera la plus part Gallique.

101. Różne prałatury być ekstrawagancki, Galia będzie Italic i Italic region dzielić najbardziej galijskie.

prelatures – Prałat „(łac. Praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%82at

Jeśli Papież, jest synonimem przywódców „chrześcijańskich” – czyli opiekunów – czyli pasterzy, całego zachodniego świata, to Prałat w kodzie MN symbolizuje, zgodnie z definicją, „władzę” w terenie – czyli państwa demokratyczne – antykomunistyczne.

la Gaule sera Italique – De Gaule będzie będzie Italic – Italik, italika – obecnie jest to w polskim języku potocznym synonim kursywy, czyli każdej pochyłej odmiany pisma w postaci czcionki lub fontu… cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Italik

Ad 101. De Gaule „krzywo” patrzy na amerykański patriarchat. „De Gaulle prowadził politykę niezależności od USA, dążył do zbudowania potęgi militarnej Francji, w tym nuklearnej. 13 lutego 1960 wykonano pierwszą próbę atomową”. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle

 

102. Mars oriental, sec & chaud, fera apparoistre cometes, avec foudres, tempestes & fulgurations, ires, morts subites, crudelitez aux gens ecclesiastiques: mortalité des plus apparans estre frustrez de la moitié de leur domaine, maladies longues, fievres contagieuses, urines comme sang, & flux de sang.

102. Wschodniej marca suchy i ciepły, będzie apparoistre komet, z piorunami, nawałnice i piorunach IRES, nagła śmierć, w kościelnych osób crudelitez: są apparans śmiertelności estre bardziej sfrustrowani niż połowę swojej dziedzinie, wiele chorób zakaźnych gorączki, np. moczu krwi i przepływu krwi.

apparoistre – pojawić się

ires – i res – rzecz, sprawa, za sprawą

crudelitez – crudelitas – okrucieństwo

apparans – apparantis – przygotowanie

estre – est re – jest ponownie zostanie ponownie, zostaje ponownie

estre – plan, kryty układ lub planie zamku estre – être – (aby) być (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estre&ei=TrfET-nwAYaB4gTBsODODw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=

Ad 102. Na wschodzie Europy pojawi się, znowu za sprawą sierpa i młota, kolejne okrucieństwo, nagła śmierć – czyli Praska Wiosna. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Praska_wiosna

 

103. En ceste pleneur de Lune nouveaux changes, Monarques lassez, fin de mauvais temps, principe d’un temps inaccoustumé. Mort de Prince trop subite.

103. W Cestus pleneur wymiany nów Monarchs zmęczonych, koniec złej pogody, w czasie inaccoustumé zasady. Nagła śmierć księcia też.

En ceste – w tym

cestus – żelazna rękawica

en cette – w tym

pleneur – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=ZSlAAAAAcAAJ&pg=PA456&lpg=PA456&dq=pleneur&source=bl&ots=

giTltRVB6I&sig=z9tjxtgq3GirOA3UAHKnCVLEabk&hl=pl&sa=X#v=onepage&q=pleneur

Autor i tytuł: Olivier de Serres „Le théatre d’agriculture” Olivier de Serres (1539-1619) – francuski agronom, zwany ojcem francuskiego rolnictwa. Unowocześnił metody gospodarowania, propagowała płodozmian. Rozpowszechnił we Francji uprawę morwy białej, chmielu, kukurydzy oraz wielu innych roślin uprawnych. Napisał ważny podręcznik agronomii Le théâtre d’agriculture…” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres

inaccoustumé – inaccoutumé – nieprzywykły, nieprzyzwyczajeni

Ad 103. W tym ogródku – w Czechosłowacji, Alexander Dubček spróbował płodozmianu – reformy komunizmu. Jednak Sierp i Młot nie pozwolił na taką samowolkę. Czym się to skończyło – żelazna pięść, unicestwiła ten niespodziewany wybuch nieposłuszeństwa. Żadna reforma w tym okresie historycznym nie była możliwa. No i interwencja „bratnich” socjalistycznych republik unicestwiła „księcia”. „Już po kilku tygodniach stało się jasne, że rezultatem tych wewnątrzpartyjnych walk będą głębokie zmiany nie tylko w partii, lecz w całym społeczeństwie. W przemówieniu wygłoszonym w lutym w 20. rocznicę przewrotu komunistycznego Dubček ogłosił konieczność zmian w życiu społecznym i gospodarczym kraju i przyznał, że w rządach partii komunistycznej dochodziło do wypaczeń.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Praska_wiosna

 

104. Par mer & par terre enormes invasions se feront en ce dernier quartier lunaire.

104. Drogą morską i inwazji lądowych będzie ogromny w tym ostatnim księżyc w nowiu.

Ad 104. Nieco cofamy się w chronologii, jednak te wydarzenia, które opisują dwa ostatnie podpunkty „sierpnia”, były dla autora almanachu istotne. Jest to, ni mniej, ni więcej, tylko – Algierska wojna o niepodległość 1954 – 1962. Ile to sprawiło radości? Z pewnością więcej niż w Pradze. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_algierska

 

105. La Gaule en supreme degré d’honneur, militaire resjouïssance. Gens de finances fachez.

105. Gaul najwyższy stopień honorowy, wojskowych resjouïssance. Ludzie Finanse rozdrażniony.

resjouïssance – réjouissance – radość, radości

Ad 105. Charls de Gaulle u władzy. „Po wprowadzeniu zmian do ustawy zasadniczej we Francji rozpisano nowe wybory, które 21 grudnia 1958 wygrał Charles de Gaulle. Pomimo oporu kolonistów, generał przychylał się do rozwiązania problemu, przez przyznanie Algierii niepodległości.” cyt. wiki, (link powyżej)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1556 – lipiec.

LIPIEC

 

66. Les varietez de temps seront si fortes & subites, que toute la terre sera en feu, & cuidera on le regne de Phaëthon approcher, & les lieux ou abondance d’eau estoit, defaillir.

66. Czas varietez będzie tak silny i nagły, cała ziemia będzie w ogniu, i cuidera zbliżamy się do sfery Phaethon, a miejsca lub estoit obfitość wody, omdlenia.

Les varietez – Les variétés – będą odmiany

cuidera – cuider – myśleć, być czujnym – patrz p.44

Phaethon – W mitologii greckiej, Phaeton „Lśnienie”) był synem Heliosa i Oceanid Clymene ….Nazwa „Phaeton”, co oznacza „błyszczący”, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pha%25C3%25ABton&ei=

4_i8T52AM4H4sgbim_jBDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resn

estoit – estre – plan, układ (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estoit&ei=

QfC7T66DGMj24QS437m2CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ve

Ad 66. Kryzys kubański. Określenia – „błyszczący”, „lśnienie” – to poetyckie synonimy błysku wybuchu bomby atomowej. „Stan zagrożenia konfliktem między dwoma supermocarstwami dysponującymi bronią atomów – ZSRR i USA, który miał miejsce w dniach 15-28 października 1962 roku na Kubie. Był spowodowany rozmieszczeniem przez ZSRR na Kubie pocisków balistycznych średniego zasięgu bezpośrednio zagrażających terytorium USA.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_kuba%C5%84ski

 

67. Aux parties d’Occident les affaires esmeus & prosperer: mais devers les contrées Latines, les Celtes & Belges pour l’injure & inimitié du temps ardant, ne proceder à plein souhait.

67. Strony w zachodnich esmeus biznesowych i powodzenia, ale ziemie Latina Devers, Celtowie i Belgowie obrażać i czas gorącą nienawiść, nie przejdą do pełnego pożądania.

Aux parties d’Occident – strony zachodu

esmeus – émeus – emu – struś emu – chować głowę w piasek jak struś patrz rok 1555 ( punkt 28.) angielski: (1.1) bury one’s head in the sand francuski: (1.1mettre la tête dans le sable, faire l’autruche, politique de l’autruche

niemiecki: (1.1) den Kopf in den Sand stecken, Straußenpolitik, Vogel-Strauß-Politik   (link)- http://pl.wiktionary.org/wiki/chowa%C4%87_g%C5%82ow%C4%99_w_piasek

mais devers les contrées Latines – lecz ku regionom łacińskim

Ad. 67. Gorąca nienawiść między łacińskimi terenami – Kubą, a Celtami i Belgami – którzy w tym konflikcie personifikują wszystko to co zawiera się pod określeniem – Projekt Kuba, znany również jako Operacja Mongoose (Mangusta) – czyli tajny projekt CIA – stąd ten struś. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_Kuba

 

68. Explorateurs surpris soubs voyage de pelerins, ou de religion feinte & abusive. Passages clairs interceptez.

68. Explorers zaskoczony znacznie pod podróży pielgrzymów, lub religii fałszywej i obraźliwych. Intercept przejazdów jasne.

explorateurs – odkrywcy, badacze

ou de religion feinte & abusive. Passages clairs interceptez – pozory wyznania lub stanowiącej nadużycie. Przechwytywanie przejazdów jasne.

Ad. 68. Blef Kennedy’ego. „W odpowiedzi na zagrożenie prezydent US John F. Kennedy wprowadził kwarantannę morską Kuby (blokada transportu środków bojowych) i zażądał wycofania rakiet. Potencjalny globalny konflikt nuklearny nabrał realnych kształtów, gdy do Kuby zaczęły się zbliżać radzieckie statki wiozące kolejne materiały militarne.” cyt. wiki, (link- ad. 66.)

 

69. Autres de langue estrange soupçonnez de venefices: personnages envoyez d’abandonnemens de vie, de telle & feinte dissimulation qu’apres on dira, Evasit vafer arte [le rusé s’en est sorti par artifice], sinon qu’apres toutes explorations s’en retournera confus.

69. Inny dziwny język podejrzanych venefices: wyślij znaki abandonnemens życia, ukrywanie tego i udawał, że po mówimy Evasit vafer arte [przebiegły uciekł przez fajerwerków], chyba że po zwiedzaniu wszyscy s ‚ mylony w zamian.

estrange – odstręczać, traktować jak obcego – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.thefreedictionary.com/estrange&ei=CQS9T4iAJ4rRtAarxp3nDQ&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CGgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D

venefices – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=iL1CX834yecC&pg=PA26&lpg=PA26&dq=venefices&source=bl&ots=pc01cgozIk&sig= FF01dxD2zVfyMENrrNuBRpK0n2g&hl=pl&sa=X&ei=oAm9T_3tENGGswbjzoGHDg&ved=

0CGEQ6AEwBw#v=onepage&q=venef&f=false

Tytuł książki wskazuje dalszy trop poszukiwań „Etudes rabelaisiennes” autorami, której są Stephen Rawles i Michael A. Screech. Niewątpliwie chodzi o: François Rabelais, który przeszedł do historii jako autor jednej książki: „Gargantua i Pantagruel”. Idąc dalej, to cechy utworu w bardzo dosadny sposób personifikują „ojca i syna” komunistycznej rewolucji ZSRR i Kubę: „Gargantua i Pantagruel” napisany jest językiem ludowym, niestroniącym od wulgaryzmów. (…) Rabelais odwraca tradycyjną hierarchię wartości, czerpiąc bogato z kultury niskiej i odrzucając literackie konwencje epoki, w opisie bohaterów skupia się na cechach wcześniej zaniedbywanych czy uznawanych za niegodne, przesadnie eksponując ich fizyczność. (…) opisuje cudowne narodziny Pantagruela przez ucho, dzieciństwo pełne zapowiedzi przyszłego bohaterstwa, czyny wojenne, wreszcie założenie opactwa według nowej reguły, odwracającej wszystkie dotychczasowe zasady życia monastycznego.” –  cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Gargantua_i_Pantagruel

abandonnemens – abandonnement – zaniechanie, porzucenie

sinon qu’apres toutes explorations s’en retournera confus – chyba, że po zwiedzaniu wszystko wraca zmieszany.

Ad 69. Zaniechanie konfliktu. „Konflikt został zażegnany, kiedy po żądaniu prezydenta USA, przywódca radziecki Nikita Chruszczow 28 października rozkazał zawrócić statki oraz wyraził zgodę na demontaż wyrzutni rakietowych, w zamian za gwarancje nieagresji USA na Kubę, a także wycofania rakiet amerykańskich z Turcji.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_kuba%C5%84ski

 

70. La trop grande chaleur fera foy, rendant pacifique le terroir querellant.

70. Nadmierne ciepło będzie wiara, dzięki czemu ziemia spokojnie kłótni.

Ad 70. Całe szczęście, że obie zwaśnione i gotowe na wszystko strony, uniknęły najgorszego: „Konsekwencją zagrożenia katastrofą atomową było uruchomienie gorącej linii telefonicznej w 1963 roku między przywódcami supermocarstw, aby w przyszłości móc się w łatwiejszy sposób uporać z potencjalnymi konfliktami.” cyt. wiki, (link powyżej).

 

71. Ce qu’adviendra en la Toscane sera de merveilleuse adventure: & y aura certain augure de leur future transmigration: & devers la mer Ligustique & Corsique.

71. Co stanie się z tym w Toskanii będzie wspaniała przygoda: i tam będzie jakiś omen ich przyszłej wędrówki: Morze Liguryjskie i Devers & Corsique.

Ad 71. Toskania – region administracyjny w środkowych Włoszech. Rzym – zarządca imperium, region administracyjny – republika – czyli Poznański Czerwiec.

 

72. Mais je trouve qu’un prompt assault sera donné par le grand superstite de Brennus, non à Verone, mais à Rome: lequel ne sera sans grand frayeur du siege Papal, & des Principaux, estant leur ancienne felicité convertie à l’opposite. Et de ce qu’elle estoit jadis la terreur & frayeur des Gaulois, elle sera estonnée & craintive.

72. Ale uważam, że zachęty atak zostaną podane przez wielkich Brennus superstite, a nie w Weronie, ale w Rzymie, który będzie bez większego strachu przed papieskim fotelu, i Main, nawrócić się do ich dawnej felicity przeciwieństwo. I że był kiedyś postrachem i strach przed Galów, to estonnée i bojaźliwy.

Brennus – wódz celtyckiego plemienia Senonów – w 391 r. p.n.e. najechał on Italię i zaczął grabić Clusium. Sprzymierzeni z Rzymianami Kluzyńczycy wysłali do nich o pomoc. Rzymscy posłowie Fabiusze namówili Kluzyńczyków do zaatakowania wojsk celtyckich. Brennus wysłał skargę do Rzymu na złamanie praw narodów dotyczących posłów i zażądał wydania Fabiuszów, do czego nie doszło, choć Rzymianie uznali winę posłów i zaproponowali finansow odszkodowanie. Brennus odebrał to jako zniewagę i ruszył na Rzym” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Brennus

superstite – przetrwanie

des Principaux – główni, zleceniodawcy

felicité – radość

estonnée – Études Rabelaisiennes, Tom 22 – (patrz link)- http://books.google.pl/books?id=Uwv0C9hFf-8C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=estonn%C3%A9e&source=bl&ots=BTZw7R5G1-&sig=lnt_qYHiwr8k4U748fIHWQqnWI0&hl=pl&sa=X&ei=

PRm9T6eRKoHHtAbAwNHyD#v=onepage&q=estonn%C3%A9e&f=false

czyli znowu: „Gargantua i Pantagruel” – patrz p. 69.

Ad 72. Brennus – wódz celtyckiego plemienia Seonów zaczął grabić Clusium. Jeśli wziąć pod uwagę tą informację o Clusium – wcześniej etruskie miasto, to informacja o etruskach jednoznacznie prowadzi ku ruskim, czyli Związek Radziecki – patrz p. 51.

„Clusium to starożytne miasto w Włoszech , jeden z kilku znalezionych na miejscu. Obecna gmina Chiusi ( Toskania ) częściowo pokrywa się to Roman warowne miasto. Miasto Roman przebudowany wcześniej etruskie miasto,”  cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clusium&ei=6i69T5e1AuXT4QSk4ZBC&sa=X&oi=

translate&ct=result&resnum=1&ved=0CF0Q7gEwAA&prev=/search

Tak więc gnozę tego punktu należy „czytać” tak: Rzymscy posłowie fabiusze – czyli sowieccy aparatczycy z Moskwy, nie chcąc samemu interweniować w stłumieniu poznańskiego powstania ’56 roku, posłużyli się wiernopoddańczymi „polskimi” komunistycznymi aparatczykami (kluzyńczycy). Kluzyńczycy – czyli PZPR, siłami milicji i wojska spacyfikowały robotnicze wystąpienia. Brennus grabiący Clusium, skarga Brennusa do Rzymu, żądanie wydania Fabiuszów, uznanie winy posłów, odszkodowanie – to niesamowite, jak te wszystkie elementy z historii celtyckiego plemienia, stygmatyzują Poznański Czerwiec. Brennus – to robotnicy, Clusium – to Poznań, Fabiusze – to PZPR, Ochab, skarga do Rzymu – zgoda Moskwy, (bo przecież nic nie mogło się zdarzyć bez wiedzy centrali), na zmianę pierwszego sekretarza – wybrano Władysława Gomułkę. Nostradamus wyraźnie „mówi”: Brennus – czyli robotnicy, powstańcy przejrzą na oczy – politycznie dojrzeją. „Wnioski płynące z doświadczeń Poznańskiego Czerwca odegrały wielką rolę w procesie dojrzewania tzw. przemian październikowych w państwach demokracji ludowych. Przyspieszyły proces dojrzewania politycznego wielu ludzi. Można przypuszczać, że wydarzeniom poznańskim zawdzięczamy, iż „przewrót październikowy” w Polsce miał charakter bezkrwawy, w przeciwieństwie np. Węgier, gdzie Armia Radziecka krwawo stłumiła Powstanie węgierskie 1956 (23 października – 11 listopada 1956). cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Czerwiec

 

73. La grande nef olcade par triremes sera combatue.

73. Nawa będzie combatue olcade przez triremes.

olcade – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=z5R6zp2BvAQC&pg=PA81&dq=olcade&hl=pl&sa=X&ei=S0C9T-bGF6n-4QSe77Bi&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=olcade&f=false

Teraz tytuł książki skąd zaczerpnięto to słowo: „Historia de la Muy N.L. é I. Ciudad de Cuenca” – autorzy Trifon Muñoz y. Soliva – po przetłumaczeniu tytułu: Historia Większość N.L.i I.Cuenca. Tak więc olcade – to taka sama historia, która czeka większość miast – czyli socjalistyczne republiki (Ciudad de Cuenca – to miasto w Ekwadorze – jego historyczne centrum uznano przez UNESCO za światowe dziedzictwo kultury. (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)&ei=vUK9T4XWNIbi4QSMo_ld&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0C

combatue – combattue – walczyli

triremes – „Flota starożytności były zdominowane przez okręt wojenny o nazwie tryrema. Te dzikie okręty szybki i wściekły”….   cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.indepthinfo.com/salamis/triremes.shtml&ei=

r0W9T5HjKYOC4gT9zYQv&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CIABEO4BMA

Ad 73. Teraz zdanie to jest już zupełnie zrozumiałe. Ten sam los czeka, czekał wszystkie kraje za żelazną kurtyną, a jeśliby przyszła jakiemuś „buntowszczikowi” ochota do „wyjścia na wolność”, czekała go odpowiednia nauczka „szybkich i wściekłych” spod znaku sierpa i młota.

 

74. La conjonction de Mars oriental à la Lune, non loin de la teste du Dragon, prochaine de la Solaire, avec un quart aspect de Saturne, fera de nouvelletez qui seront horribles à ouïr.

74. Koniunkcja Marsa do Księżyca Wschodzie, w pobliżu głowy smoka, obok Słońca, z czwartym aspektem Saturna, będzie nowości, które będą straszne usłyszeć.

Ad 74. Polak, Węgier, dwa bratanki…. – czyli koniunkcja p – Polski i q – czyli Węgier. „Koniunkcję można zdefiniować precyzyjniej jako dwuargumentowe działanie określone w zbiorze zdań, które zdaniom p, q przyporządkowuje zdanie p i q (…) Dlatego zdanie utworzone z innych zdań za pomocą koniunkcji jest też nazywane iloczynem logicznym.”  cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Koniunkcja_(logika)

 

75. La cruauté qui sera usée envers les femmes enceintes & petis enfans ne viendra esmouvoir le cueur des Tyrans.

75. Okrucieństwo do noszenia wobec kobiet ciężarnych i dzieci przyjdzie petis esmouvoir Serce tyranów.

esmouvoir – émouvoir – przenieść, (czasownik): wzruszyć, poruszyć

Ad 75. Okrucieństwa nie należy nosić (wnosić) przeciwko kobietom w ciąży – piękne dziatki przyjdą poruszyć serca tyranów. Kobiety w ciąży – to w kodzie MN narodziny, lub też mająca narodzić się jakaś nowa idea. Poznańskie wydarzenia, stały się inspiracją, (wzruszyły) madziarów do „próby zdobycia wolności i uwolnienia się spod sowieckiej dominacji. (…) Po powstaniu robotników w czerwcu 1956 w Poznaniu i po wyborze popularnego wtedy Władysława Gomułki na pierwszego sekretarza PZPR wbrew woli Moskwy i bez sowieckiej inwazji, obudziły się nadzieje wewnątrzpartyjnej opozycji węgierskiej, na podobny, bez sowieckiego udziału, przebieg wydarzeń na Węgrzech.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_w%C4%99gierskie_1956

 

76. Seront esleus pour la premiere entrée les plus espouventables de face, hideux aux yeux, le front froncé, les sourcils pleins: qui useront de telle boucherie que leurs mains & faces seront pleines de sang humain.

76. Esleus będzie na pierwszej pozycji z najbardziej twarzy espouventables, oczami ohydne, czoło pomarszczoną, brwi pełnych: kto będzie korzystać z takich rzeź, że ich ręce i twarze pełne ludzkiej krwi.

esleus – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=bkQxAQAAMAAJ&pg=PR99&dq=esleus&hl=pl&sa=X&ei=

ll2-T6yTCo75sgab8YzBDQ&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=esleus&f=false

stąd tytuł książki – „Corpus Reformatorum” – czyli: ciało zreformowanej

espouventables – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=YvEKAAAAIAAJ&q=espouvantables&dq=espouvantables&hl=

pl&sa=X&ei=J2G-T_qzEYXMtAaXspDqDQ&ved=0CDoQ6AEwAQ

stąd tytuł książki – „Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795.” czyli: „Historia rzucić światło na historię Polski od roku 1507 do roku 1795.”

Ad 76. „Martwe ciało zreformowanej” Polski i takie samo będzie (było) martwe, poddane rzezi i ludzkiej krwi, „ciało” węgierskiej stolicy.

 

77. Celuy qui durant sa vie avoit usé de pitié & de misericorde sera en un moment devenu tyran, usant plus de cruauté que nul des poursuivans.

77. On, który spędził całe życie litości i miłosierdzia, aby być w jednej chwili odwrócił się tyranem, używając więcej okrucieństwa niż którykolwiek z prześladowcami.

Ad 77. Komunistyczne idee – niby piękne, lecz straszne zarazem. Jednym słowem – młot i sierp.

 

78. Celuy qui en faisant sacrifice sera contaminé de sang spargi de la victoire, donnera augure de sa prochaine mort sanguinolente apres le conflit.

78. Kto zostanie zanieczyszczone Spargi ofiarę krwi zwycięstwa, daj omen śmierci następnego po krwawym konflikcie.

spargi – rozrzucone, rozproszone

Ad 78. Ta, dosłownie tragiczna ofiara krwi, będzie (była) przez wiele dziesięcioleci „trawić dusze”, wielu tysiącom rodzin pomordowanych powstańców, jak i setkom tysięcy przymusowych węgierskich emigrantów.

 

79. Les voleurs & détrousseurs seront cachez au lieu de leur sepulture & corporelle punition.

79. Złodzieje i muggers ukryje zamiast ich pochówku i karania ciała.

détrousseurs, muggers – rabusie, bandyci

Ad 79. Gloria victis. „W wyniku walk od 23 października zginęło po węgierskiej stronie 2500 osób, głównie w czasie walk w Budapeszcie ponad 20 tysięcy aresztowano lub internowano, a ok. 200 tysięcy osób uciekło z kraju do Austrii i Jugosławii.” cyt, wiki, (link ad. 75)

 

80. Ce qu’on avoit tant desiré voir & ouïr, sera veu & trouvé.

80. Co mieliśmy tyle pożądane, aby zobaczyć i usłyszeć, będą widoczne i znaleziono.

Ad 80. In memoriam. „Rok 1956 był rokiem przełomowym w powojennej historii Węgier. Jak co roku, 23 października. obchodzony był na Węgrzech jako rocznica wybuchu rewolucji węgierskiej. Dla Węgrów jest to prawdziwy dzień „pamięci narodowej”. Dla wielu był on też dniem przełomowym w życiu osobistym. Po upadku rewolucji 1956 roku wielu bowiem Węgrów opuściło swój kraj i osiedliło się na stałe za granicą. Po latach można już dość dokładnie ustalić, ilu wówczas wyjechało na stałe i gdzie.” cyt. wiki, (link ad. 75)

 

81. Le peuple fuira pour la poursuite sceleste & sanguinaire.

81. Ludzie będą uciekać na sceleste pościgu i żądny krwi.

sceleste – zło, złem

Ad 81. Dura lex, sed lex – czyli Pax romana w wykonaniu sierpa i młota. „Jeszcze do końca 1956 trwały sporadyczne potyczki zbrojne i strajki. Na rozkaz rządu Kádára zostali aresztowani skazani i straceni Imre Nagy (wyrokiem z dnia 15 czerwca 1958, wyrok wykonano dwa tygodnie później) i wielu innych przywódców rewolucji. Skazano na śmierć i stracono ogółem ok. 230 osób .” cyt. wiki. (link powyżej.)

 

82. Par feu du ciel la forteresse en conflagration.

82. Przez ogień z nieba w twierdzy pożogi.

Ad 82. W odwecie za koktajle mołotowa, sowieckie oddziały pancerne, zniszczyły setki domów, wręcz całe kwartały ulic. (link)- http://www.1956.pl/17,24.html

 

83. L’erreur ne sortira pas en effet.

83. Błąd nie wejdzie w życie.

Ad 83. Wszystko i na temat. „Amerykański sekretarz stanu John Foster Dulles miał powiedzieć: „Nie traktujemy tego kraju [Węgier] jako naszego potencjalnego sojusznika wojskowego.” cyt. wiki, (link ad. 75)

 

84. L’entrée du Procyon febricitante & productive de tumultes belliques.

84. Wejście Procyon febricitante i produktywnych belliques tumultów.

Procyon – „Szop pracz (Procyon lotor) – średnich rozmiarów ssak pochodzący z Ameryki Północnej.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Szop_pracz

febricitante – gorączka

productive de tumultes belliques – przyniosłoby zgiełk wojny

Ad 84. Niestety, wejście – czyli zaangażowanie się St. Zjednoczonych w wschodnioeuropejski konflikt, w tamtych realiach geopolitycznych, był niemożliwy. Kraje za żelazną kurtyną leżały, czy bardziej dosadnie należały, do Radzieckiej strefy wpływów.

 

85. Le 20 du mois sera faite grande turbation en terre pour l’entrée des jours Caniculaires.

85. 20 miesiąca będzie w dużej ziemi turbation do wprowadzania Upały.

turbation – zakłócenia, zaburzenie

Ad 85. „Jesteśmy” w Afryce, stąd ten upał. 29 października 1956 roku – Kryzys sueski (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_sueski

 

86. Le dernier quart de ceste Lune fera renaistre un cas produit de merveilleuse façon.

86. Ostatni kwartał księżyc będzie Cestus odrodzony wspaniały sposób przypadkach produktów.

cette – ten, to

ceste – żelazna rękawica

Ad 86. Kolejny etap odwilży – XXII Zjazd KPZR w 1961 roku.

 

87. La foy de tous costez rompue, fait de virago: oeuvre masculin.

87. Wiara wszystkich stron podzielonych, sprawia, że Butch: męski pracy.

viargo, butch – (1.1) pot. o mężczyźnie bardzo męski, macho (1.2) pot. o kobiecie, zwłaszcza lesbijce: z cechami męskimi ; rzeczownik (2.1) środ. LGBT lesbijka utożsamiająca się z mężczyzną (link)- http://pl.wiktionary.org/wiki/butch

Ad 87. Zapewne chodzi tu o Chruszczowa. Zgrywał się na macho – ONZ, a w gruncie rzeczy był takim samym „mięczakiem” jak pozostali wcześniejsi pierwsi sekretarze. „Choć nie stosował drastycznych metod Stalina, twardo zwalczał wszelkie powstające w społeczeństwie ogniska opozycyjne – średnia roczna liczba osób skazywanych za działalność polityczną była znacznie wyższa, niż za Breżniewa. Jako jedną z form represji stosował przywrócone na masową skalę umieszczanie osób niewygodnych w szpitalach psychiatrycznych (psychiatria represyjna w ZSRR). (…) Słynne jest też wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych, podczas którego zdjął jeden z butów, a następnie zaczął nim tłuc w mównicę.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chruszczow

 

88. Dieu nous donne grace de passer ce mois, car vrayement ne furent jamais tant d’exorbitantes mutations que seront icy & le mois de Mars & à l’entrée de 1557

88. Bóg daje nam łaskę, aby spędzić ten miesiąc, bo naprawdę nigdy nie był tak wygórowany, że mutacje będą tu i marcu przy wejściu i 1557.

Ad 88. Dzięki Bogu jakoś przeżyjemy, (przeżyliśmy) ten miesiąc – czyli ten krwawy okres. W następnym będą inne, podobne niespodzianki.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Visits

Weather condition