Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: Grudzień 2013

Almanach na rok 1556 – marzec.

MARZEC

 

26. Le 16 du present mois sera fort à craindre par nouveaux faits & mutations incroyables.

26. 16 dnia tego miesiąca będzie znaczne ryzyko nowymi faktami i zmiany niesamowite.

Ad 26. Zrozumiałe – nadchodzą następne „ciekawe” wydarzenia.

 

27. Plusieurs que je ne di, un an devant estoyent en supreme resjouissance: mais pour trop legerement avoir creu, vaine esperance.

27. Więcej niż I di, rok wcześniej w estoyent Najwyższego resjouissance: ale za to, że zbyt lekko uwierzyli, próżnej nadziei.

Plusieurs que je ne di – bardziej niż ja dwa

estoyent – étaient – były, było, byli, był – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=

http%3A%2F%2Fforum.wordreference.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D2190285

resjouissance – réjouissance – radość

Ad 27. Więcej niż rok, góra dwa lata nie trwała moja, (nasza) radość (uniesienie). Zbyt wcześnie, za szybko uwierzyliśmy, że zmiany są możliwe, że mimo wszystko teraz to może być tylko lepiej.

 

28. O execreable machination & entreprise du pregustateur & en sacrées oblations, le 25 qui sera de joye peu durable.

28. O & execreable machinacji biznesu i pregustateur w świętych ofert, 25 z nich będzie krótkotrwała radość.

O execreable machination – O execrable machination – O wstrętne machinacje

entreprise du pregustateur – (entreprise) – przedsiębiorstwo, zakład, impreza, zamach,

praegustatum – smak,

Ad 28. Krótkotrwała wasza radość – zemsta będzie „smakowita”. Zemsta to taka potrawa, która najbardziej smakuje gdy jest spożywana za zimno. Wstrętne machinacje – przygotowanie odwetu. Cały czas mowa jest o tym samym – koniec odwilży, partia czuwa.

 

29. La maladie subite & laterale du Prince. L’alienation de sens du grand Preteur. Quel trouble !

29. Nagła choroba księcia i stoliki. Alienacja ogólnego Lender zmysłów. Co zamieszanie!

La maladie subite & laterale du Prince – Nagła choroba i z boku książę

preteur – pożyczkodawca

Ad 29. Punkt ten, jest zakodowaną informacją o jednym z największych zbrodniarzy w historii, na którym „wyrok” wykonano „przy stoliku” 23. grudnia 1953 r.. Pożyczkodawca – czyli pomysłodawca wielu zbrodniczych pomysłów – istny „książę” Beria, alienowany po śmierci Stalina. „Ławrientij Beria – radziecki, pochodzenia gruzińskiego działacz komunistyczny, szef NKWD, który był w znacznym stopniu odpowiedzialny za „wielkie czystki” okresu stalinowskiego. Jeden z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich i jeden z największych zbrodniarzy w historii, bezpośrednio odpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu. Szczyt jego wpływów przypadał na okres drugiej wojny światowej i bezpośrednio po niej. Po śmierci Stalina został usunięty ze stanowiska i zgładzony przez jego następców. (…) Według innej wersji Beria został podstępnie zaaresztowany podczas posiedzenia Biura Politycznego KPZR na skutek wniosku Chruszczowa, popartego natychmiast przez pozostałych członków Biura. Na zakończenie mowy oskarżycielskiej, stanowiącej dla Berii całkowite zaskoczenie, Chruszczow miał wówczas powiedzieć: „Marszałku Żukow! Aresztujcie zdrajcę i wroga ludu, Ławrentija Berię”. Berię miano wówczas udusić, a zwłoki wynieść zawinięte w dywan, aby nie wzbudzić podejrzeń licznych agentów podległego Berii NKWD, przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie sali, w której odbywało się posiedzenie Politbiura.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81awrientij_Beria

 

30. Bref je ne treuve en Mars que faits nouveaux en temples, en maisons Royales par contraint repos. Et sera Sic vos non vobis. Sed infelix fortuna ! [Ainsi vous (travaillez) et ce n’est pas pour vous. Malheureuse destinée !]

30. W skrócie robię treuve w marcu, że zmiany w świątyniach, domy w Royal by zmusił resztę. A nie twoje Vobis SiC. Sed infelix fortuna! [Więc (praca) i nie jest dla Ciebie. Nieszczęśliwy los! ]

Bref je ne treuve en Mars que faits nouveaux en temples – Krótko mówiąc uważam, że w marcu będą zmiany w świątyniach

treuve – trouvé – odnaleziony, trafny – (link)- http://pl.wiktionary.org/wiki/trouv%C3%A9

en maisons Royales par contraint repos – (Royai es) – domy królewskie są zmuszone przez pozostałych

Et sera Sic vos non vobis. Sed infelix fortuna ! – I tak jesteś za późno, nie dla Ciebie. Jednak nieszczęśliwy los!

Ad 30. Krótko mówiąc – z każdym rokiem będzie lepiej niż było. Wyciągniemy wnioski z dotychczasowych totalitaryzmów, teraz urządzimy świat na nowo, jednakowoż pod dyktando kierowniczej roli Partii. Tam, za żelazną kurtyną, nowy wspaniały świat, miał jeden kolor – czerwony. Istotnie, nieszczęśliwy los. Jeśli w kodzie MN Król jest synonimem Związku Radzieckiego (Rosji), to domy królewskie – symbolizują republiki (kraje) socjalistyczne.

 

31. O Fortune, que tu es variable ! Celuy qui sera esleu pour Pontife sera cause de son ingratitude. De salut & de paix ne sera que peu regretté.

31. Fortune O, zmienna jak Ty! Ten, kto zostanie wybrany na papieża z powodu jego niewdzięczności. Zbawienia i pokoju będzie trochę za późno.

Ingratitude – in gratitude – z wdzięczności, w podzięce

Ad 31. Określeniem Pontife – czyli Papież, Ojciec Święty, Pasterz, Nostradamus koduje informację o faktycznie paternalistycznych, (co historia co i rusz potwierdzała), Stanach Zjednoczonych. Samo określenie Ojciec Święty, bardzo trafnie koreluje z określeniem Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. (Deklaracja Niepodległości). W tym konkretnym miejscu chodzi zapewne o prezydenturę Dwight’a Eisenhower’a (1953 – 61). „Po przystąpieniu USA do wojny, Ike został naczelnym dowódcą wojsk amerykańskich lądujących w Afryce Północnej w 1942 (…) Przewodził przygotowaniom do lądowania w Normandii i nadzorował marsz aliantów przez Europę. Po zwycięstwie był mianowany dowódcą amerykańskich sił okupacyjnych w Niemczech. Dzięki tym sukcesom zdobył szacunek narodu; zaczęto zastanawiać się nad mianowaniem go kandydatem na prezydenta.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwight_Eisenhower

 

32. Le sang Troien s’eslongnera du demi porc & demi mouton. Le pin ne se pourra arracher, par mauvaise tempeste de temps branler pourra, choir non.

32. Krew trojanów jest wieprzowina pół eslongnera i owca pół. Pin nie zerwie, przez burzę złej pogody może Wank, nie spadnie.

Le sang Troien s’eslongnera du demi porc & demi mouton – we krwi trojan odejść od pół owcy pół świni.

Le pin – „Château Le Pin, lub po prostu Le Pin, jest wino Bordeaux z apelacj Pomerol. Niezwykle mała nieruchomość znajduje się na prawym brzegu Francji u ujściu rzeki Gironde w gminie Pomerol, najbliższej wioski Catusseau, a jego wina jest często jedna z najbardziej kosztownych win czerwonych.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%25C3%25A2teau_Le_Pin&ei=

o_DET7jOO5Hxsgal_s2HCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CF4

Le pin ne se pourra arracher – czerwony nie jest w stanie wydrzeć

par mauvaise tempeste de temps branler pourra, choir non – par mauvaise tempête de temps branler pourra, choir non – przez złego szarpać deszczowej pogody nie mogą spaść.

Ad 32. W kodzie MN wełna – symbolizuje Niemcy, logicznym więc jest, że półwełna to – NRD. (pół świni – to RFN). Wynikiem wydarzeń z czerwca 1953 roku, (daniny krwi), było utworzenie z terenów sowieckiej strefy okupacyjnej – nowej republiki socjalistycznej. Rozłąka ta nie potrwa zbyt długo.

 

33. Les Principaux captifs, les Grands ne seront mis à rançon, ceux des forteresses ne tiendront.

33. Główne jeńców, Wielki odbędzie się dla okupu, nie będą one fortece.

Les Principaux captifs – główny, (głównie) w niewoli

forteresses – grody

 

Wielki – MN mianem tym sygnuje wielce potężne Stany Zjednoczone, aliantów: Wielką Brytanię, USA – patrz Almanach rok 1555, punkty 15 i 16 – (Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

Ad 33. Reszta – to kraje KDL w komunistycznym „obozie”. „Grody” te, w tej utopii, również długo nie zabawią.

 

34. Ce dernier quart mauvais pour le fait naval & terrestre.

34. Ostatni kwartał jest zły dla kraju i marynarki wojennej.

naval & terrestre – morze i ląd

Ad 34. Ostatni – czyli zapewne ten ostatni, ten o którym mowa. Dla krajów leżących najbliżej moskiewskiej centrali, jak i dla wszystkich pozostałych, nie będzie to dobry okres. Dla lądu i morza – coś w stylu „Urbi et Orbi”.

 

35. Ceux qui ont esté fort assiegez quitteront de nuit & sauveront leur vie, non sans effusion.

35. Ci, którzy mają beene oblężenia fortu i pozostawić na noc uratuje swoje życie, nie bez rozlewu krwi.

esté – niezmienny, lato – patrz punkt 2.

beene – było

Ad 35. „Mur berliński (niem. Berliner Mauer) – system umocnień długości ok. 156 km (betonowy mur, okopy, zapory drutowe, miny). Zwany był równie eufemistycznie w języku propagandy NRD – antyfaszystowskim wałem ochronnym (antifaschistischer Schutzwall), od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. (…) Liczba ofiar muru pozostaje sporna. Nie udało się jej dokładnie ustalić, gdyż wypadki śmiertelne na granicy NRD były utajniane przez odpowiedzialnych urzędników państwowych NRD. Prokuratura berlińska podała w roku 2000 liczbę udowodnionych śmiertelnych ofiar przemocy przy murze berlińskim wynoszącą 86 osób. O trudności ustalenia prawdy świadczy fakt, że komisja robocza „13 sierpnia” skorygowała liczbę zabitych, w latach 2000–2004, przy murze berlińskim z 238 do 190. ” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_berli%C5%84ski

 

36. Dieu veulle que ce que se traitera en ceste nouvelle Lune sorte en effect: mais le feu sera si grand qu’à peine se pourra il esteindre.

36. Veulle Bóg, co jest w procesie Cestus nowiu więc w efekcie: ale ogień jest tak wielkie, że ledwo mógł jak zgasić.

dieu veulle – dałby Bóg

ceste nouvelle – nowy, ten nowy

cestus – żelazna rękawica, cestus jest w nowiu

Ad 36. Zapewne chodzi tu o zawirowania „wierchuszki” po śmierci Stalina: „Po śmierci Stalina w marcu 1953, Malenkow zastąpił go na stanowisku premiera ZSRR. Przez kolejne kilka dni po 5 marca, tj. do czasu wyboru nowego kierownictwa, jako drugi po Stalinie w hierarchii partyjnej, pełnił też obowiązki generalnego sekretarza partii komunistycznej.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Gieorgij_Malenkow

„W 1956 roku na XX zjeździe KPZR Chruszczow wystąpił z referatem O kulcie jednostki i jego następstwach, w której ujawnił część prawdy o krwawych aspektach rządów Stalina. Referat, początkowo tajny, wywołał szok wśród komunistów, zapoczątkowując dyskusję na temat przyczyn stalinizmu. XX zjazd stanowił kulminację nowej polityki Chruszczowa określanej jako „odwilż”, na który składała się masowa rehabilitacja ofiar terroru oraz liberalizacja polityki kulturalnej i społecznej. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chruszczow

 

37. Le premier quart (an) nonce de tristes nouvelles.

37. W pierwszym kwartale (rok) zapowiedź złych wiadomości.

Ad. 37. Co wynikło z tej „radosnego uniesienia”, wkrótce się okazało: „Odwilż w ZSRR stymulowała wystąpienia antykomunistyczne na Węgrzech i w Polsce, na które Chruszczow reagował z właściwą sobie dwoistością – rewolucję na Węgrzech krwawo stłumiła Armia Sowiecka polski październik zakończył się kompromisem politycznym.” cyt. wiki (link z p. 36).

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1556 – luty.

LUTY

 

13. Le principe de ce mois sera plein d’insidies, embuches & machinations. Le dernier conté pour non paroir.

13. Zasada tego miesiąca jest pełne pułapek i insidies i machinacji. Ostatni powiatu nie schlebia.

insidies – insidious – zdradziecki

Ad 13. Miesiąc ten – to czas nieschlebiania władzy, wręcz buntu – czyli okres pełen niepokojów.

 

14. La furieuse constitution de l’an sera par ce mois à craindre, menaçant grandement icy. Insubriam a Gallis pene devictam & vastatam. [L’Insubrie presque vaincue & dévastée par les Gaulois].

14. Wściekły konstytucja roku będzie to miesiąc przez strach wielce zagrożonym tutaj. Insubriam ma Pene devictam Gallis i vastatam. [Insubria prawie pokonany i zniszczony przez Galów].

Insurbriam – insubrism – „W ostatnich latach niektórzy politycy zaczęli omawiać możliwości instytucjonalnie stanowiące Insubria i / lub uzyskania jego autonomii politycznej. Jednak na dzień dzisiejszy nie istnieją partie polityczne zabiegające o ten cel, ale tylko niektóre kulturowe i opinia ruchy.” – cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Insubria&ei=

Skq2T-nIG4rP4QT8rsjPCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CF0Q7gEwAA&pr

Ad 14. Chodzi zapewne o obawę sowietów przed „utratą” przyczółka na zachodzie – radziecka strefa okupacyjna. (Separytystyczne zapatrywania Mediolanu – Księstwo Mediolanu.) Z tej też przyczyny, zaciekłość suwerena tego „baraku” przed secesją z „obozu” będzie bezwzględna.

 

15. Mais à fin que je ne soye comme l’on disoit, contra Nostradamum, qui more Gygantum eripere caelum tam frustra quam impie Jovi molitur [contre Nostradamus qui, tel les Géants, tente d’une manière aussi vaine qu’impie de ravir le ciel à Jupiter]: les effets presagez feront donner jugement opposite.

15. Ale ja jedwabiu końcu, jak to zostało powiedziane, contra Nostradamum że więcej Gygantum eripere Caelum tam quam bezbożny frustracja Jovi molitur [Nostradamus, przeciwko którym, jak Giants, wypróbuj sposób bezbożny próżno wyrwać niebo Jowisz]: bode da efekty odwrotne wyroku.

contra Nostradamum, qui more Gygantum eripere caelum tam frustra quam impie Jovi molitur – „Jowisz w początkowej fazie istnienia naszego Układu Słonecznego mógł wyrzucić poza system jedną olbrzymią gazową planetę, który teraz błąka się gdzieś po otchłani Wszechświata.” (link)- http://www.twojapogoda.pl/astronomia/109518,jowisz-wyrzucil-planete-poza-uklad

bode – wróżyć, wróży to

presagez – presage – zapowiedź

Ad 15. Mając zatem powyższą informacje o planecie Jowisz za przewodnika, ta łacińska sentencja „rozbłyska” swoim blaskiem. Otóż, ci współcześni komunistyczni „giganci”, zapragnęli, niczym Jowisz (czy tak było w istocie nie jest to takie istotne) wyrwać z „układu” – ze świata zachodniej cywilizacji planetę gazową – czyli NRD.

 

16. Le temps sera beaucoup plus divers par aprests qu’il n’est besoin d’escrire, & fera tel temps que heureux sera qui marchera et ne marchera sur terre, & plus heureux qui rien ou peu aura.

16. Czas będzie znacznie różni się od przygotowań w tym, że niezbędne jest zapis, a on robi takie szczęśliwe chwile, które będą pracować i nigdy nie będzie chodzić po ziemi, i szczęśliwsze, że niewiele lub nic nie będzie.

Ad 16. NRD – laboratorium doświadczalne komunistów. (Jak się przyjmie ta „zaszczepka”, oraz jakie będą owoce tego „eksperymentu”?). Inne kraje – cały demokratyczny świat, „czeka” na efekty, na ewentualne niepowodzenie. Dlatego też tym „zwierzaczkom”, w tym przysłowiowym ZOO, nie może niczego brakować.

 

17. En ceste nouvelle Lune le fait bellique se preparera avec grande promptitude, mais les pluyes, neiges, brouillas & vents feront grand empeschement.1

17. W tym nowiu cestus jest wojowniczy fakt przygotowuje z wielką gotowością, ale deszcze, śnieg, wiatrami brouillas i wielkie utrudnienie.

en ceste – w tym

cestus – żelazna rękawica (uderzenie żelaznej pięści)

brouillas – brouilla – zamazany

Ad 17. Żelazna pięść – ZSRR mimo początkowych kłopotów z implantacją komunizmu w krajach demokracji ludowej, nastawiony jest wojowniczo.

 

18. Naistront par toute ceste Lune monstres divers & tempestes fulgurantes, qui presageront la desadventure qui adviendra entre cy & la fin du mois de May, que je ne mets par escrit, & pour cause.

18. Urodzą się w jakikolwiek cestus Moon & nawałnice strzelających różnych potworów, które będą się zdarzyć presageront na desadventure i Cyprem pomiędzy koniec maja, to czynię przez writeth, i nie bez powodu.

Naistront par toute ceste Lune – urodzą się przez cały księżyc – przez cały ten okres

presageront – présagent – zapowiadać, wróżyć

desadventure – disadventure – przygody, nieszczęścia – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://dictionary.reference.com/browse/disadventure&ei=

9W-2T93pM8jb4QSc7NC7CQ&sa=X&oi=translate&ct=result

escrit, writeth – pisać, pisanie

cestus – żelazna rękawica

Moon – księżyc (pełnia, nów – sierp księżyca)

Ad 18. Urodzą się – należy spodziewać się uderzenia żelaznej pięści (lewy sierpowy.) Mając w pamięci metody krzewicieli utopijnej idei komunistycznego raju, to każde odstępstwo od zamierzonego celu spotka się, spotkało się z iście bezwzględną odpowiedzią.

 

19. Mais le sang coulera en la mer & aux plus prochains fluves comme eau. Heureux qui sera loin de telle calamiteuse journée, par conflit des trois fleaux.

19. Ale krew będzie płynąć do morza i obok innych fluves jak woda. Cieszy się z dala od taki dzień tragiczny, przez trzy plagi konfliktu.

fluves – rzeka

Ad 19. Chyba zrozumiałe – krew będzie lała się gęsto.

 

20. Aussi seront faites grandes conflagrations par mains plus diaboliques que humaines.

20. Być również wykonane przez największych pożarów, że większość diabolical rąk ludzkich.

diaboliques – zło

Ad 20. Zło objawi swoje oblicze.

 

21. En ce premier quart passeront copies tacitement, gardes seront surpris par embuches, stratagemes & belliques ruses.

21. W tym pierwszych egzemplarzy pass kwartale milczący strażnicy będą zaskoczeni przez zasadzki, fortele belliques & tricks.

passeront – pass – przechodzić

belliques – bellique – wojowniczy

ruses, tricks – sztuczki

belliques ruses – wojowniczy rosjanie

Ad 21. W pierwszym kwartale tego symbolicznego roku – czyli kilka pierwszych lat po II wojnie światowej. Teatrem tych wydarzeń będą, są tereny radzieckiej strefy okupacyjnej – NRD, w szczególności zaś Berlin. Istotnie, aż do czasu zbudowania muru wokół miasta, było ono bardzo „palącym” problemem da ich strażników. Sztuczki – blokada Berlina. „W latach 1948–1949 Sowieci wprowadzili blokadę Berlina Zachodniego, na co alianci zachodni odpowiedzieli uruchomieniem mostu powietrznego z zaopatrzeniem” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin

 

22. La maladie du Grand troublera le regne, qui ne sera asseuré jusques à sa desirée convalescense. Dieu veulle que le mal de costé ne le dommage.

22. Choroba przeszkadzać panowanie Wielkiego, który asseuré do jego desiree convalescense. Veulle Bóg, że zło coste nie szkody.

 

Wielki – MN mianem tym sygnuje wielce potężne Stany Zjednoczone, aliantów: Wielką Brytanię, USA – patrz Almanach rok 1555, punkty 15 i 16 – (Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

 

asseuré – assuré – zapewniony, pewny siebie, śmiały

desirée – désirée – życzenia, pożądany, żądany

convalescense – convalescence – rekonwalescencja

veulle – veule – bezkręgowy, bezwolny, gnuśny

costé – żebro

Dieu veulle que le mal de costé ne le dommage – Dieu veuille que le mal de côté ne le dommage – Dałby Bóg, że zła strona robi szkody.

Ad 22. Choroba – czyli „czerwonka” wszelkimi sposobami próbuje zaszkodzić, wygrać rywalizację światopoglądową w „powojennym” świecie. Sytuację nieco komplikuje śmierć Stalina – 5 marca 1953. Wielka „strata” dla całego komunistycznego świata – początek „kłopotów” – czas na ODWILŻ. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin

 

23. La pluye empeschera. Dans le sel sera ce qu’on ne cuidoit.

23. Empeschera deszcz. W soli zrobi co wierzyliśmy.

Empeschera – Empêchera – zapobiec

La pluie empêchera – zapobiec deszcz

Dans le sel sera ce qu’on ne cuidoit – W roztworze soli zrobią co wierzyliśmy.

Ad 23. Jakie panowały nastroje w Berlinie? „Czara goryczy przelała się jednak 28 maja 1953, gdy rząd NRD zdecydował obligatoryjnie zwiększyć wydajność pracy o 10%, ponieważ uprzednie wezwanie SED i związków zawodowych skierowane do klasy robotniczej o zwiększenie efektów pracy poniosło fiasko.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1953_-_powstanie_robotnicze

 

24. Les Alpes par Gaulois superées, & le regne mis en empire.

24. Alpy w Galii superées, a imperium set realm.

superées – przekraczać

le regne mis en empire – sfera, kraina umieszczona w imperium.

Ad 24. Podjęto decyzję. Nieważne koszta, liczy się wcześniej założony cel – NRD za wszelką cenę miały być, pozostać socjalistyczną republiką. „Tajne wezwanie do Moskwy Waltera Ulbrichta – sekretarza generalnego Komitetu Centralnego SED i Otto Grotewohla – premiera rządu NRD na początku czerwca 1953 było konsekwencją wspomnianych niepokojów. Zalecenie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego było jednoznaczne – rozładować sytuację w kraju i przyjąć nowy kurs polityczny.” cyt. wiki, (link powyżej.)

 

25. SURIRITA ITALIA, OBSESSA INSUBRIA, DEVICTIS MARIS LIGUSTICI ET CORSICI ACCOLIS HENRICUS DACIUS [ l’Italie surmontée, l’Insubrie assiégée, les riverains des mers ligurienne et corse soumis : Henri le Dacique], & autres louänges seront conferées au Monarque Gaulois, plus amples en Avril & May.

25. SURIRITA ITALIA, OBSESSA Insubria, mężowie DEVICTIS I ligustici CORSICI ACCOLIS Henricus DACIUS [Włochy szczytach Insubria mieszkańcom oblężonego Morza Liguryjskiego i Korsyka postu: Henry Dacic], i inne pochwały zostaną przyznane w Monarch Galów Ponadto w kwietniu i maju.

SURIRITA – „Metafizyka w średniowieczu”. Ich pochodzenie i znaczenie zapowiada tytuł, a także miejsce „konferencji” – „Materiały II Międzynarodowego Kongresu filozofii średniowiecznej, Kolonia 31.8.- 6.9. 1961.” (linki)- 1) http://books.google.pl/books?id=7KEKYAlZ-lgC&pg=PA353&lpg=PA353&dq=SURIRITA&source=bl&ots=XS7bpFOAW-&sig=AmezddKg7UsofFqD6C8fnvAuEkM&hl=pl&sa=X&ei=NJi2T-6qA8X-4QTUoMHGCQ&ved=0CEwQ6AEwA

2) http://books.google.pl/books?id=7KEKYAlZ-lgC&dq=SURIRITA&hl=pl&source=gbs_navlinks_sDhG#v=onepage&q=SURIRITA&f=false

OBSESSA – oblężenie – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Siege_of_Grol_(Groenlo)_1597_-_Grolla_Obsessa_et_Capta_(1649).jpg&ei=u5u2T_LYPKL-4QS6jbnvC

INSUBRIA – patrz punkt 14. (żądanie autonomii).

DEVICTIS – po upadku

DEVICTIS MARIS LIGUSTICI ET CORSICI ACCOLIS HENRICUS DACIUS – Po klęsce Daków Henryka Sąsiad Liguryjskim i Korsyka.

ACCOLIS – bliźniego

Ad 25. Teraz już wszystko jasne! – CZERWIEC 1953. „Powstanie czerwcowe zakończyło się całkowitą klęską i śmiercią (wg szacunków zachodnioniemieckich z 1966) ponad trzystu osób. SED umocniło się przy władzy, dyktatura w NRD uległa zaostrzeniu. Niemniej jednak było to pierwsze tak poważne wystąpienie klasy robotniczej i ludu w ogóle przeciwko komunistycznemu reżimowi w bloku wschodnim, za którego przykładem poszli trzy lata później Polacy i Węgrzy. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1953_-_powstanie_robotnicze

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1556 – styczeń.

Almanach na rok 1556

 

STYCZEŃ

6. Par pleuresies personnages en mourront ayans plainte, & perte irreparable d’un qui aura estendu sa renommée.

6. Znakami opłucnej umrze skargę przypisanych, a to niepowetowana strata, który wyciągnął sławę.

Ad 6. Konferencja Jałtańska. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_ja%C5%82ta%C5%84ska

 

7. Le fait bellique la plus part assoupi.

7. Fakt wojny: część najbardziej uśpione.

Ad 7. Chyba oczywiste – Europa wschodnia.

 

8. Là ou Boreas aura subitement deseiché les lieux humectez par Eurus & Notus, en une nuit donnera occasion de faire incursions belliques soudain esmeuëes & plus subitement empeschées.

8. Boreas tam lub niespodziewanie deseiché miejsca zwily przez Notus Eurus i jednej nocy daje możliwość nagłego wtargnięcia belliques esmeuëes nagle empeschées i więcej.

Boreasz (także Boreas, gr. Βορέας Boréas, Βοριάς Boriás ‘wiatr północny’ ‘północ’, łac. Boréas ‘wiatr północny’, Boreus ‘północny’, Aquilo ‘wiatr północny’, ‘północ’) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie wiatru północnego. Uosabiał zimny, gwałtowny wiatr, wiejący z północy, zdolny wyrządzać wielkie szkody. W starożytnej Grecji jego imieniem oznaczano jedną ze stron świata – północ. – http://pl.wikipedia.org/wiki/Boreasz_(syn_Astrajosa)

deseiché – desséché – suszony

Notus Eurus – znany na wschodzie

belliques esmeuëes – émeutes – wojenne zamieszki, rozruchy

empeschées – empesché es – ponowne utrudnia, stanowi przeszkodę

Ad 8. Również jasne – „powiew mrozu” ze wschodu.

 

9. Les erreurs de Mercure en ce mois feront quelque peu d’exploit envers les Rois terriens.

9. Błędy w tym Merkury miesiąc będzie nieco wykorzystać ziemię Król.

Ad 9. Król – to w kodzie MN kolejna emanacja Rosji, panującego w Rosji. Merkury to symboliczne określenie jakiegoś państwa. Według mnie, każdej planecie Nostradamus przyporządkował jakieś państwo, czy też problem węzłowy dotyczący tego państwa. I tak: jeśli Marsowi, co nie jest przez nikogo kwestionowane, przyporządkowano ze względu na charakterystykę – wojowniczy charakter (Mars – staroitalski bóg wojny), to moim zdaniem Merkury “personifikuje” Izraelitów – (kolor żółty), rzymski bóg handlu, znak zodiaku Bliźnięta – szersze uzasadnienie takiego, a nie innego przyporządkowania – przy innej okazji. Reasumując, uważam że: punkt ten dotyczy całego zagadnienia udziału obywateli tego właśnie wyznania w tworzeniu i utrwalaniu „władzy ludowej” na terenie obozu KDL.

 

10. O Dii talem terris avertite pestem ! [O Dieux, détournez de la terre un tel fléau ! ] & superii servate globum [Et les plus puissants d’entre vous, préservez le globe]. Je vous promets qu’il n’est moins à craindre que la fuite, la revolte & l’embuche des pestilentes oppressions.

10. O Dii talem terris avertite pestem ! [Bogowie, odwracają się od ziemi taką plagą! ] & superii servate globum [A najpotężniejszym wśród was, ratować świat]. Obiecuję ci, że jest mniej obawiać się, że wyciek, bunt i pułapki z pestilentes opresji.

O Dii talem terris avertite pestem & superii servate globum – Och, bogowie odwracają się od takiej ziemi! a najpotężniejszym wśród was, ratować świat.

pestilentes – niezdrowy

Ad 10. Zostaliśmy sami za „żelazną kurtyną” na łasce, a sądząc z pierwszych „niezdrowych” skutków prób wydostania się z tego obozu, raczej niełasce „bezbożnika”.

 

11. Je suis tout surpris quand je voy les acerbes adventures qui se preparent ce mois & le suivant de ceste année.

11. Jestem zaskoczony, gdy voy gorzkie przygody, którzy przygotowują w tym miesiącu i kolejne Cestus roku.

voy – quand je vois – kiedy widzę

ceste année – w tym roku

cestus – żelazna rękawica (uderzenie żelaznej pięści)

Ad 11. Rzeczywiście Kraje Demokracji Ludowej czekają raczej „nieciekawe” przygody.

 

12. Le fait bellique par ceste pleneur en nouvelle esmotion. Naufrages par fluves & par mer à craindre, monstres horribles.

12. Cestus pleneur fakt w walce w nowym esmotion. Wraki na morzu i przez fluves do strachu, straszne potwory. (Fakt, że walki w tym nowym „gospodarstwie” pełne emocji.)

ceste, cestus – żelazna rękawica

en cette – w tym

pleneur – najpierw link: http://books.google.pl/books?id=ZSlAAAAAcAAJ&pg=PA456&lpg=PA456&dq=pleneur&source=bl&ots=

giTltRVB6I&sig=z9tjxtgq3GirOA3UAHKnCVLEabk&hl=pl&sa=X#v=onepage&q=pleneur&f=false

Autor i tytuł: Olivier de Serres „Le théatre d’agriculture” Olivier de Serres (1539-1619) – francuski agronom, zwany ojcem francuskiego rolnictwa. Unowocześnił metody gospodarowania, propagował płodozmian. Rozpowszechnił we Francji uprawę morwy białej, chmielu, kukurydzy oraz wielu innych roślin uprawnych. Napisał ważny podręcznik agronomii Le théâtre d’agriculture…” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres

pleneur – planeur – robotnik prostujący płyty metalowe

esmotion – es motion – sztuka (art) jest w ruchu

fluves – rzeka,

Ad 12. Można to tłumaczyć jako postanowienia konferencji jałtańskiej – „prostowanie granic”- czyli urzeczywistnienie płodozmianu. Wraki na morzu – to zagadnienie zawrócenia zabłąkanych na wschodzie Niemców, a także przesiedlenia innych „zabłąkanych”.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1556 – otwarcie.

Poniżej przedstawiam oryginalny tekst almanachu ze strony C.U.R.A – The International Astrology Research Center, po którym następuje polskie tłumaczenie (z pewnością niedoskonałe) google translate, na koniec moja interpretacja – Ad 1, Ad 2, itd. O sposobie kodowania wizji przez Nostradamusa najdobitniej przekonać się można na przykładzie wyrażenia – „oseroy”. Lokalizacja tego słowa w czaso-przestrzenio-historii dosłownie i w przenośni uwidacznia geniusz jego partycypacji. Co więcej, jest to bardzo szczególna „umiejetność” – John Milton swój najsłynniejszy poemat Raj utracony opublikował w 1667 roku – czyli ponad sto lat po śmierci MN.

 

http://cura.free.fr/dico-a/611A-alm1556.html

DE L’EPISTRE LIMINAIRE

1. Je n’oseroy referer par escrit la centieme partie de ce que le celeste ornement fait apparoir tant par guerres & execrables effusions de sang comme aussi par famines & pestilentes maladies, dont seront vexez les humains: de sorte qu’avant que soit la fin de l’année on cuidera les siecles estre prochains de leur renovation, objectant à un des Monarques ce que jadis à Tibere fut objecté, Aurea mutasti Saturni secula Caesar, Incolumi nam te ferrea semper erunt. [Tu as changé les siècles d’or de Saturne, ô César, et tant que tu vivras, ils seront toujours de fer].

OTWARCIE Epistre (list, pismo)

1. Mam na myśli oseroy writeth przez setną część tego, co celeste apparoir Ornament zarówno wojen i rozlewu krwi, jak wstrętny jak pestilentes przez głód i choroby, które ludzie są niełatwy: tak, że przed końcem albo roku mamy cuidera następne stulecia Estre ich renowację, sprzeciwiając się jednym z monarchów, że Tyberiusz został natychmiast sprzeciwili, Aurea mutasti Saturni secula Caesar, Incolumi nam te ferrea semper erunt.

 

Oseroy – Lake Oseroy – str 279, John Milton “Paradise lost” – (link)- http://books.google.pl/books?id=xlUCAAAAQAAJ&pg=PA279&lpg=PA279&dq=oseroy&source=bl&ots=

QYYLmZ34%20RW&sig=X8aw62QRX85FI8GvTwrVo4XQc9I&hl#v=onepage&q=oseroy&f=false

Raj utracony / rzeka Ob (River Obi) – główna rzeka w zachodniej Syberii. Tatarzy syberyjscy – konotacje z Tartarem (w mitologii greckiej była to najmroczniejsza i najniższa część krainy podziemia, gdzie przebywały dusze skazanych na wieczne cierpienie.) Stan niewinności, i upadek człowieka, opisane w raju Miltona. (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Ob_River

writeh – write – pisać, zapisać

escrit – escris – pisanie, praca pisemna

celeste apparoir Ornament – apparoir symbolem nieba, niebios/ apparoir (apparant|apparu) (przygotuj|się) pojawił się, pojawiły

pestilentes – niezdrowy

cuidera – cui dera – do gwiazd //cuide ra – powód, przyczyna

estre – être – (aby) być (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estre&ei=

TrfET-nwAYaB4gTBsODODw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=

Tyberiusz – „cesarz rzymski był członkiem rodu Klaudiuszów. Dzięki adopcji przez Augusta wszedł natomiast do rodu Juliuszów. Wszyscy kolejni cesarze aż do Nerona byli w różnym stopniu spokrewnieni z tymi rodami, stąd nazwa dynastii julijsko-klaudyjska.(…) Panowanie Tyberiusza to dla zwykłych ludzi w prowincjach okres spokoju i dobrego zarządzania, ale dla sfer rzymskiej arystokracji czas narastającej tyranii i terroru.”  cyt. z wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyberiusz

Aurea mutasti Saturni secula Caesar, Incolumi nam te ferrea semper erunt – Złoty wiek Saturna uległa zmianie, i tak długo, jak żyją, zawsze będą (żelazem) prasowani.

Ad 1. Symbolika określenia oseroy: „Raj utracony”- jednoznacznie i bezdyskusyjnie uwidacznia o jakim to miejscu i czasie mowa. Jest to, ni mniej ni więcej, tylko kontynuacja roku 1555 – opowieść o latach, kiedy to cała „cywilizowana” Europa wschodnia, przy niemałym udziale naszych „przyjaciół” z Zachodu, zostanie/została po drugiej stronie „żelaznej kurtyny” – wtrącenie do Tartaru. Będzie to wstrętny czas wojen i rozlewu krwi, czas gwałtownego rozprzestrzeniania się idei komunizmu na wszystkich nieomal kontynentach. Niełatwy to czas dla uwięzionych przez ten nieludzki system – kiedy to za swoją niesubordynację będą oni nieustannie prasowani żelaznym młotem i sierpem. Głównym zaś winowajcą tych wszystkich nieszczęść będzie Tyberiusz – czyli nadzorca tego totalitarnego obozu, tyran i wizjoner dyktatury proletariatu – Stalin, członek komunistycznej rodziny, (adoptowany) następca Lenina.

 

2. Il ne se trouvera gueres region qui durant le milieu du printemps ne soit en plus grand tumulte bellique qu’auparavant ait esté: mesmes les regions soubs la domination d’Aries seront en telle division & effusion sanguinolente qu’ait jamais esté. Et seront dites en vain parolles semblables, Et Marium si vis aspice, sed reducem. [Et si tu le veux, contemple Marius, mais à son retour]. Mais toutes telles abominations enormes seront exercées presques par toute l’Italie.

2. Ledwie on stwierdzić, że obszar w środku wiosny jest bardziej zamieszania niż dotąd beene wojowniczy: mesmes regiony znacznie pod panowaniem tego podziału będzie w wysięku Baran i krwawy kiedykolwiek. I będzie nazwany w próżne parolles podobnych, Et Marium si vis aspice, sed reducem. [A jeśli chcesz, kontempluje Marius, ale po powrocie]. Ale wszystkie te obrzydliwości wykonywane są ogromne presques we Włoszech.

 

esté – lato – sezon trwa około trzech miesięcy – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/est%25C3%25A9&ei=

jDW2T5umJszjtQahzpWeCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=

0CGAQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dest%25C3%25A9%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvnsfd

beene – było

mesmes – meme – ten sam, taki sam, lub: nawet

paroles – słowa – / czcze słowa

Et Marium si vis aspice, sed reducem – A jeśli chcesz, kontempluje Marius, ale po powrocie

Gaius Suetonius Tranquillus – „Żywot cezarów” – [Tyberiusz – wers 59] (link)- http://www.thelatinlibrary.com/suetonius/suet.tib.html#76

Simon Marius – niemiecki astronom (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Simon_Marius

presques – prawie

Ad 2. Dwójka – okres wiosny, tego roku „opowiada” o okresie gdy w Europie wschodniej „hartowała się stal.” (okres niepokojów będzie trwał aż do pory letniej tego roku) Krwawo stłumione powstanie robotnicze w Berlinie – Czerwiec 1953 rok. W „wysięku Baran”: jak wiadomo w kodzie MN, znak zodiaku Baran – personifikuje Niemcy. Czcze słowa – typowa propaganda promoskiewskiej komunistycznej propagandy. Marius – kiedyś jednak Marius powróci do domu – Niemcy dostąpią zjednoczenia. „Jednak Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności (SED) po kontrrewolucyjnym puczu i faszystowskiej prowokacji poniosła ciężką porażkę polityczną.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1953_-_powstanie_robotnicze

 

3. La plus part de la France ceste année sera aliene de toute bellique invasion, & son grand Monarque obtenir sa principale domination aux Italiques terroirs, pour la conformité de son horoscope constitué sur le plus haut degré d’honneur, de dignité & domination.

3. Większa część Francji cestus roku zostanie wyobcowany z dowolnego inwazji wojennej, a jego wielką Monarch, aby osiągnąć swoje główne ziemie kursywy dominację na zgodności jego horoskopie składa się z najwyższym stopniem honoru, godności i panowania.

 

ceste année – w tym roku

cestus – żelazna rękawica starożytnych atletów – wschód Europy w uścisku żelaznej rękawicy – pięści cyt. wiki, (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Cestus

Monarch – monarcha, Król

Ad 3. Większa część Francji: ogólnie rzecz rozumując Europy – w tym konkretnym znaczeniu reszta stref okupowanych. Król – w kodzie MN symbolizuje przywódców, istnych monarchów (carów), despotów władających całą Euroazją. Jak ci despoci będą rządzić obozem krajów „demokracji ludowej”, uwidacznia „cestus” – żelazną pięścią.

 

4. La chose la plus difficile de ce monde est non moins avoir congnoissance de soy mesme que de voir un Tyran envieillir.

4. Najtrudniejszą rzeczą w tym świecie nie jest mniej o sobie Mesme congnoissance trzeba zobaczyć envieillir tyrana.

 

congnoissance – cognoissance – poznanie (wiedza)

envieillir – w procesie starzenia

Ad 4. By jakoś „przeżyć” despotyzm tyrana, trzeba było jakoś dostosować się do „warunków gry”, potrzebne było poznanie „prawdziwych intencji” komunizmu. Każdy z krajów za żelazną kurtyną, stosował swoją wersję „socjalizmu z ludzką twarzą” (np. Polska – „najweselszy barak w obozie”). Jak ta żelazna pięść rządziła, czas pokazał. Niestety najlepszym lekarstwem okazał się „czas” – tyran sam implodował (zestarzał się).

 

5. Je laisse à mettre plusieurs cas & sinistres evenemens advenir aux regions Italiques, une autre fois subjettes au vray sang Troien.

5. Zostawiam do kilku przypadków i zdarzeń powodujących strate rezultaty w regionach, Italikowie ponownie w prawdziwych trojanów subjettes krwi.

 

subjettes – sujet es – na sztuce, w temacie sztuki (danina krwi)

Italiques – „Italikowie trudnili się głównie rolnictwem. W 2. połowie IV i na początku III w. p.n.e. Rzymianie podbili ziemie Italików i zmusili poszczególne plemiona do zawarcia z nimi przymierzy. Italikowie zobowiązani byli do uciążliwych świadczeń (daniny, służba wojskowa), nie mieli obywatelstwa rzymskiego, uzyskali je dopiero po tzw. wojnie sprzymierzeńczej (90 – 88 p.n.e.). W procesie romanizacji zatarły się różnice kulturowe między Italikami a Rzymianami.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Italikowie

Troien – koń trojański

Ad 5. Poszczególne miesiące tego roku – to przykłady „daniny krwi”, jaką wkrótce państwa demokracji ludowej zapłacą za „żelazną kurtynę”. Italikowie – symboliczny „koń trojański” obozu KDL’u, przyczynią się do zagłady „Rzymian” – rozpadu Komuny.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Almanach na rok 1555.

Almanach na rok 1555

Rok 1555 – okres około czterdziestu lat naszej historii. Poniżej przedstawiam materiał źródłowy, z którego korzystałem przy opracowywaniu mojego spojrzenia na gnozę MN. I tak, najpierw przedstawiam dany czterowiersz ze strony CURA, następnie polskie tłumaczenie (z pewnością niedoskonałe) google translate, na końcu moja interpretacja – Ad 1, Ad 2 ,itd. Od punktu 44 – ta sama wiedza o naszej historii z początków XX „rozpisana” na poszczególne rejony Europy. Interpretacja tego fragmentu nie jest szczególnie skomplikowana, jednakże z powodu ważniejszych tematów pozostawiam to na razie nie rozkodowane.

 

http://cura.free.fr/dico-a/604A-alm1555.html

JANVIER

0. La pleine lune sera le 7 à 6 minutes du matin (…) Ie n’ose declarer ce qu’adviendra ceste année 1. Je veux affermer qu’en ceste presente année la France sera en grand trouble, pour ce qu’elle est en supreme degré d’excellence. 2. Nostre Gouverneur sera conspiré, en buvant sera surpris. 3. Le Pontife Romain doubteux, oraison prononcée. Le Senat fera permutation. 4. Neoclidas avec ses generaux sera desiré pour inepte superstition & servitude.

 

http://translate.google.pl/

STYCZEŃ

0. Księżyc w pełni będą 7- 6 minuty z rana (…) Czyli nie odważą się zadeklarować ten rok co będzie cestus.

1. Chcę obecną najmu roku, że Francja będzie w wielkiej biedzie, za to, co jest w najwyższym stopniu doskonałości.

2. Gubernator będzie nasz spisek, pitnej będą zaskoczeni.

3. Papież doubteux, oration wymawiane. Senat permutacji.

4. Neoclidas z jego nieudolną ogóle życzenia na niewolę i przesądów.

 

ceste année – w tym roku

cestus – żelazna rękawica starożytnych atletów, uścisk żelaznej rękawicy (pięści) (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Cestus

Le Pontife – Papież, Biskup, Ojciec Święty, Świątobliwość, Pasterz

doubteux– douteux oration – wątpliwa przemowa

Neoclidas – Arystofanes – Lenin  (link)- http://books.google.pl/books

id=9aAQAAAAIAAJ&pg=PA199&lpg=

PA199&dq=neoclidas&source=bl&ots=FJZgnAjB8y&sig=6cwiurRwC6urDTgrlwBM_zTmF8g&hl#v=

onepage&q=neoclidas&f=false

 

Arystofanes – (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Arystofanes

Arystofanes z Aten (gr. Ἀριστοφάνης, Aristophanes) (ok. 446-385 p.n.e.) – grecki dramatopisarz, jeden z twórców komedii staroattyckiej. Jego twórczość miała ostre akcenty społeczne i polityczne. Przedstawił w niej bogaty obraz życia Aten swoich czasów. Był zagorzałym przeciwnikiem bogaczy i obrońcą interesów średnich warstw społecznych oraz chłopów.

Lenin – rzecz to z pewnością oczywista – (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin

Ad 0. Zajęcie Pałacu Zimowego – 6 listopada 1917 r. o godz. 2. 10 min.

Ad 1. Francja, w tym konkretnym przypadku w kodzie MN, symbolizuje bardziej ludzką formę sprawowania władzy – Carat, czyli – całą „niekomunistyczną” Europę, a konkretnie Europę zachodnią.

Ad 2. Wojna domowa w Rosji.

Ad 3. Pontife czyli Papież, tym synonimem MN koduje przywódców „chrześcijańskich” – opiekunów – czyli pasterzy całego zachodniego świata. W tym konkretnym miejscu chodzi o „wątpliwe” nierealistyczne orędzie Thomasa Woodrow Wilsona z dnia 8 stycznia 1918 roku – czternaście punktów programu pokojowego. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czterna%C5%9Bcie_punkt%C3%B3w_Wilsona

Ad 4. Neoclidas czyli – Lenin żelazną rękawicą komunizmu, Sierpem i Młotem zaprowadził proletariacki porządek.

 

FERVIER

5. La cité des deux fluves, qui occupe la republique temporelle & spirituelle aura diverses sectes. 6. Celuy qui fait ses choux gras d’eux les soustiendra, pour n’estre privé de sa prelature. 7. Mais leur temps sera bien court & fort dangereux. Par nouvelletez d’effects seront faites seditions. 8. Les aprests maritimes se feront, seront levées compagnies entieres, & puis le 15 de May, pour la retrogradation de Jupiter, la plus part, comme legionnaires, se retirent à sa maison. 9. La cité du magistrat en luy demandant passage, sera doubteuse que par demi refus, soubs ombre de passage ne soit subvertie. Mais son revolu sera seur. 10. Les parties de Guienne, mesmes tous les confins des monts Pyrenez, seront assaillis. La foiblesse du Monarque du païs sera secourue.

LUTY

5. Miasto dwóch fluves, który zajmuje doczesne i duchowe republikę ma różne sekty.

6. Ten, kto sprawia, że jego chleb i masło z soustiendra je za nie zostali pozbawieni swego prałata.

7. Ale ich czas jest bardzo krótki i bardzo niebezpieczne. Przez skutkami nowości będą bunty.

8. Przygotowania będą koszty, firmy będą usuwane cały, i następnie 15 maja do degradacji Jowisza, część najbardziej, jak legioniści, udać się do jego domu.

9. Miasta sędzia prosi go przekazać, że będzie doubteuse odmowę o połowę, znacznie pod cieniu przejścia jest podważona. Ale jego poprzednik będzie pełny czas.

10. Części Guienne, wszystkie krańce mesmes Pyrenez Góry, zostanie zaatakowany. Osłabienie monarchy we własnym kraju, będą uratowani.

fluves – rzeka

soustiendra – soutiendra – wsparcie

15 maja do degradacji – 15 sierpnia bitwa pod Radzyminem – Bitwa warszawska

magistrat – jest albo określeniem budynku, w którym siedzibę mają władze miasta (niekiedy dla odróżnienia od historycznego ratusza), albo całego urzędu miasta (zarządu miejskiego wraz z aparatem urzędniczym). cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Magistrat

doubteuse – douteuse – wątpliwy

mesmes – mesme – meme, ten sam, taki sam, lub: nawet.

Ad 5. Miasto dwóch rzek w kodzie MN, w tym konkretnym miejscu, jest symbolicznym określeniem kraju, państwa – komunistycznej Rosji, zaś dwie rzeki to dwa miasta: Piotrogród i Moskwa – czyli dwa główne dopływy (dwa nurty) zasilające dopiero co wzbierające morze komunizmu. Różne sekty – eserowcy, mienszewicy, trockiści i w końcu bolszewicy.

Ad 6. Jeśli Papież, jest synonimem przywódców „chrześcijańskich”- opiekunów – czyli pasterzy, całego zachodniego świata, to Prałat w kodzie MN symbolizuje, zgodnie z definicją, „władzę” w terenie – czyli państwa demokratyczne – antykomunistyczne. W tym przypadku chodzi zapewne o bunty chłopskie na Ukrainie, Kubaniu, rejonie Wołgi i Donu w 1921 r., krwawo stłumione przez władzę radziecką. Ludność pozbawiona swojego dotychczasowego opiekuna – Carat, wpadła w objęcia nowego systemu. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Polityka_Ekonomiczna

Prałat z „(łac. Praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%82at

Ad 7. Niezadowolenie w Armii – czyli powstanie garnizonu w Kronsztadzie – 1-18 marca 1918 r.

Ad 8. Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 r. 15 sierpnia bitwa pod Radzyminem – Bitwa warszawska – kulminacyjny moment wojny.

Ad 9. Magistrat – czyli głównodowodzący Polską Armią – „Piłsudski pojechał do Warszawy i 18 sierpnia wydał stosowne rozkazy do przegrupowania. Miało ono na celu stworzenie grupy pościgowej, która zwłaszcza na prawym skrzydle odciąć miała nieprzyjacielowi odwrót na linię Brześć nad Bugiem – Białystok – Osowiec, doprowadzając do jego osaczenia.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka

Ad 10. Epilog wojny: 18 marca 1921 traktat pokojowy podpisany w Rydze.

 

MARS

11. Les lettres de l’ennemy seront apportées secretement, le contenu sera fort difficile à parfaire,ergo possibile [c’est donc possible]. O que le fait sera obscur ! 12. Le Crocodile sortira de l’eau : les jours alegres seront tristes. La promesse sera grande de ce qu’il n’y a rien. 13. Seront celebrées feries de concorde. 14. Les terriens seront fachez par pestilence, famine & guerre. 15. Le grand Neptune de la Ligurie icydefaillir, mais en pulluler un plus grand. 16. Le second Neptune, qui plaint sa cité solaire, sera de retour: & nonobstant sa lointaineté prestera la main à son prochain sang Royal. 17. Son exigue force par mer dommagera la supreme classe, mais peu & exiguement. 18. Je me doubte fort que ne soyons proches d’une renovation de siecle, mesmes dans la plus part de l’Europe.

MARZEC

11. Pisma z wrogiem będą potajemnie, zawartość będzie bardzo trudne do doskonałej, possibile ergo [jest to możliwe]. O, będzie przesłaniać faktu!

12. Krokodyl z wody: dzień będzie smutne alegres. Obietnica jest wielki za to, co jest niczym.

13. Święta zostanie odprawiona zgody.

14. Ziemia będzie rozdrażniony przez zarazy, głód i wojny.

15. Wielki Neptun z Ligurii lodowatego osłabi, ale w większej roju.

16. Sekund Neptun, który skarżył swoje miasto słonecznej, powróci: i mimo swojej strony lointaineté prestera do jego następnego królewskiej krwi.

17. Ciasne siły morskie dommagera klasa Najwyższy, ale nieliczni i exiguement.

18. Nie doubte być blisko, jak silny z renowacji wieku mesmes w większości krajów Europy.

alegres – byli szczęśliwsi

Liguria – region administracyjny w zachodnich Włoszech, o powierzchni 5416 km², 1,7 miliona mieszkańców i ze stolicą w Genui.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Liguria

Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

icy – lodowaty, czyli wielki i mroźny syberyjskimi gułagami Sowiecki Sojuz.

defaillir – poczucie osłabienia, złe samopoczucie – (link)- http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/defaillir/

Sekund Neptun – secundo Neptun – drugi Neptun – Stany Zjednoczone

lointaineté – daleko, sytuacja która jest daleko

prestera – Kraina Prestera – „Kraina Prestera Johna – W 1165 r. na znakomitych królewskich dworach Europy wielką ciekawość wzbudził list, zaadresowany do bizantyjskiego cesarza Manuela. Jego autorem był najbardziej tajemniczy i najbogatszy władca na świecie. Nazywał się Prester John. Według pogłosek i legend, Prester John był monarchą chrześcijańskim, władcą nieznanego królestwa na Wschodzie. Jego kraina obfitowała w nieprzebrane skarby i cuda wszelkiego rodzaju. Były tu smoki i jednorożce, wody źródła młodości zapewniały radość i rozkosz wszystkim poddanym, a ogniotrwałe szaty sporządzano z włókien, wysnutych z kokonów salamandr.” (link)- http://ravefi.frompoznan.com/topsecret/rozne/karainaprestera.htm

dommagera – dommage – uszkodzenie, szkoda, strata

exiguement – gering – nieznaczny, nikły, niewielki (link)- http://books.google.pl/books?id=sclFAAAAcAAJ&pg=PA712&lpg=

PA712&dq=exiguement.&source=bl&ots=t_KYxq7jfg&sig=GdBXixWYXPeXHoyuZ8YDT8H1QrQ&hl=

pl&sa=X&ei#v=onepage&q=exiguement.&f=false

gering – mały, nikły (link)- http://pl.bab.la/slownik/niemiecki-polski/gering

doubte – doute – wątpić

mesmes – ten sam

Ad 11. 16 kwietnia 1922 r. Układ w Rapallo. „Państwa zachodnie były oburzone postawą Niemiec i poczytywały układ za zdradę. Niezadowolenie panowało również w Polsce, gdzie zasadnie obawiano się, że następstwem układu może być wspólna polityka radziecko-niemiecka wobec Polski. W formalnych stosunkach Polski z jej dwoma wielkimi sąsiadami początkowo bezpośrednio po podpisaniu układu zmian jednakże nie było.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_w_Rapallo

Ad 12. Jest takie powiedzenie „wyszło szydło z worka” i taki symboliczny „krokodyl wyszedł z wody” – odnosi się to do puczu monachijskiego – 9 listopad 1923 r., przez nikogo innego jak przez „drapieżnego krokodyla” Adolfa Hitlera. Na szczęście wprowadzenie prawicowej dyktatury nie powiodło się. Po nieudanym puczu Hitler, w więzieniu skrystalizował swoje poglądy w postaci książki „Mein Kampf”, która dla narodowych socjalistów miała być swoistą biblią, lecz jak się później okaże, okazało się, rzeczona książka okazała się niczym – wylądowała na śmietniku historii.

Ad 13. Lata 1924-1929 w Niemczech – to okres względnej stabilizacji. Zgoda – to akceptacja Wilhelma II na wybór marszałka Paula von Hindenburga na prezydenta – 1925 r.

Ad 14. Wielka depresja – czyli światowy kryzys gospodarczy po krachu na Wall Street – 24 października 1929.

Ad 15. Wielki Neptun z Ligurii w jednym roju ze Związkiem Radzieckim. „ZSRR po okresie ożywionej współpracy z Niemcami w latach 20. stopniowo reorientował swoją politykę zagraniczną na państwa dawnej ententy. ZSRR zawarł traktaty o nieagresji z Francją i Polską (w 1932), nawiązał stosunki dyplomatyczne z USA (w 1933 roku), Czechosłowacją, Rumunią i Bułgarią oraz został przyjęty do Ligi Narodów w 1934.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich

Ad 16. Kraina Prestera – czyli Stany Zjednoczone po „chwilowym” załamaniu gospodarczym, dzięki polityce New Deal, powrócą, powrócili do swej roli :pasterza”.

Ad 17. Początek “nowej” epoki, epoki faszyzmu. Po zwolnieniu z więzienia, Hitler reaktywował działalność partyjną narodowych socjalistów, zaś finałem tych zabiegów były wybory do Reichstagu (wrzesień 1930 r.), po których partia ta stała się początkowo drugą, a potem pierwszą frakcją w parlamencie. 30 stycznia 1933 r. – osiągnął najwyższe stanowisko, został Kanclerzem.

Ad 18. Niewątpliwie fakt ten, przyczyni się do rewizji granic w całej Europie.

 

AURIL

19. Icy gist la plus part d’un grand hazard entre deux Monarques, si ma supputation est juste. 20. Prince estrange parlera par interprete, & fera entrée en sa nouvelle terre. 21. Nouveau Prince, grande assemblée de peuple, & nouvelle secte. 22. La feste du fils de Neoclidas pullulera sur la secte Plutonique de parfaite equité & droiture. 23. En ces jours icy prefix est fort dangereux que ne soit unus pastor & unum ovile [un seul berger et une seule bergerie]. 24. Sera dit à l’Empereur, Sis licet invictus, tibi dico Carle, cavebis [Bien que tu sois invaincu, je te le dis, Charles, tu seras sur tes gardes], & autres semblables pasquils seront dits aux deux Monarques. Ce qu’au siege du grand Pontife Romain sera sceu le 27. jour apres qu’aura esté fait & prononcé..

KWIECIEŃ

19. Icy istota najbardziej z jednym z poważniejszych zagrożeń dwóch monarchów, czy mój rachunek jest słuszne.

20. Książę dziwne rozmowy za pośrednictwem tłumacza, a będzie przychodził do jego nowej ojczyzny.

21. Nowy Prince, duży montaż osób, a nowa sekta.

22. Święto syna Neoclidas mnożyć w kulcie doskonałego słuszności i prawości plutoniczne.

23. W tych dniach jest bardzo niebezpieczne tutaj prefiks, który jest pastorem Unus & unum Ovile [jeden pasterz i jedna owczarnia].

24. Uznać cesarza Sis licet Invictus, Tibi dico Carle i cavebis [Chociaż jesteś niepokonany, powiadam wam, Charles, będziesz mieć na baczności], i inne podobne lampoons nazywa obu monarchów. Że w siedzibie wielkiego papieża rzymskiego uczono się w dniu 27. dni po tym, i to od dostawy.

 

Icy – lodowaty

Prince – książę, pierwszy – Hitler

Neoclidas – syn Neoclidasa – Stalin

Pluton – w horoskopie oznaczać może bezwzględność w realizacji swoich celów a także niezwykle efektywne dążenie do celu. (link)- http://horoskopium.pl/astrologia/planety/pluton/

prefiks – przedrostek – „słowo jest samo w sobie składa się z poprawki macierzystych (czyli załączyć, w tym przypadku), a przedrostek pre – (czyli „przed”), z których oba pochodzą o łacińskich korzeni.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prefix&ei=

V0LOT623B8PitQbg6ej-Cg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CGAQ7gEw

Icy prefix – lodowaty prefix – łacińskie korzenie – czyli „rzymskie” terytoria – lodowaty ZSRR.

Unus & unum Ovile – jeden pasterz i jedna owczarnia.

lampoons – paszkwil, parodia, szubrawiec, satyra, karykatura – hitlerowskie Niemcy, oraz sowiecki Związek Radziecki, to zaiste szubrawe karykatury były. Nic dodać, nic ująć. (link)- http://www.thefreedictionary.com/lampoons

sceu – sceau – uszczelnić, uszczelnienie

Ad 19. Wielki lodowy – czyli stalinowski Związek Radziecki, zawartym w Rapallo sojuszem wojskowym z Niemcami, a potem paktem Ribbentrop – Mołotow, jednoznacznie potwierdził „opinię” MN, o tym iż sojusz tych dwóch totalitarnych systemów, będzie zagrożeniem dla demokracji.

Ad 20. 7 kwietnia 1925 Hitler zrzekł się austriackiego obywatelstwa, ale dopiero w 1932 uzyskał niemieckie.

Ad 21. Hitler – „książę” nowej sekty nazistów, montuje grupę podobnych sobie ideowo wyznawców faszyzmu – czyli najpierw państwa osi: Niemcy i Włochy (25 października 1936), do którego później przyłącza się Japonia (pakt trzech).

Ad 22. Syn Neoclidasa – czyli Stalin. Jest to informacja o „niebezpiecznych” czasach, kiedy to na terenach gdzie pasterzem – czyli gospodarzem są komuniści. Swoim totalitarnym – plutonicznym sposobem gospodarowania na Ukrainie doprowadził do totalnej ruiny i głodu.

Ad 23. Lodowaty o łacińskich korzeniach – czyli komunistyczny ZSRR sposobi się do poszerzenia swojej owczarni – czyli granic granic. Pakt Ribbentrop-Mołotow – 23 sierpnia 1939 r.

Ad 24. Mieć się na baczności – brytyjskie gwarancje, a także polsko-brytyjski układ sojuszniczy z 25 sierpnia 1939 r. na nic się zdał. Obydwaj szubrawcy i tak wykonają to co zaplanowali. Wielki rzymski papież – czyli Sowieci, 27 dni po tym – czyli dokładnie 17 dni po, „uszczelnili” morderczy plan.

 

MAY

25. L’Italie indignée. Prince estrange revolté. Sylla & Marius arrivez. Sectes en sedition. 26. Les Princes & Monarques auront emprunté les oreilles de Midas. Ceux de Thessalie n’auront point de cours, mais ne seront que diffamations & flateries, & plusieurs infirmitez.

MAJ

25. Włochy oburzone. Książę dziwny bunt. Marius i Sulla przyjechać. Sekty w bunt r.

26. Książęta i monarchów zapożyczyli uszy Midasa. Ci z Tesalii będzie miał żadnej możliwości, ale to nie oszczerstwo i pochlebstwami, a kilka słabości.

Marius i Sulla – „Obaj byli zbawcy obywateli rzymskich: jeden nazwany został „trzecim założycielem Rzymu” na pokonaniu najeźdźców z północy, drugi, znany podboju zagranicznych królów i „zbawca i ojciec”. – cyt. wiki (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://janusquirinus.org/essays/Apollo/Background/MS1.html&ei=

x7GzT-GgPNDltQaKr4iUBA&sa=X&oi=translate&

Midas – „Midas jest bohaterem wielu legend, mitów i anegdot. W mitach przypisywano mu wyjątkową głupotę.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Midas

Ad 25. Jaka jest konotacja, tych dwóch historycznych postaci, z głównymi „aktorami” II wojny światowej, najdobitniej świadczy o tym powyższy cytat. Pierwszy to – Hycler – III Rzesza, drugi – nie lepszy Stalin – batiuszka. 22 września w Brześciu „Marius i Sulla” – czyli Wehrmacht i Armia Czerwona, wspólną defiladą uczcili zwycięstwo. Po tym wyczynie, należało już tylko „zaopiekować się” zdobytymi ziemiami, zaś jeńców odpowiednio „zagospodarować”.

Ad 26. Książęta i monarchowie – czyli alianci (W. Brytania, Francja), polityką ustępstw – appeasment – zaspokajając kolejne żądania Hitlera, wykazali się wyjątkową głupotą.

 

IUN

27. Les Princes seront esmeus d’une efrenée cholere. L’intention de l’un sera bien frustrée plus que de la moitié. Le Terme luy fachera tant qu’il luy semblera advis qu’il ait affaire à un Marcellus, ou à un Fabius. 28. Celuy qui sera entre deux mers environné fera si bien son devoir, qu’il ne luy restera que le surnom de Pyrrhus.

CZERWIEC

27. Książęta będzie esmeus się efrenée gniew. Intencją tego, który będzie znacznie bardziej sfrustrowani niż połowę. Termin mu zły jak go wydają advis ma do czynienia z Marcellusa, lub Fabius.

28. On, który jest otoczony dwoma morzami więc jego obowiązkiem, zrobi mu przydomek Pyrrhus.

esmeus – émeus – emu – struś emu – synonim – chować głowę w piasek jak struś angielski: (1.1) bury one’s head in the sand francuski: (1.1mettre la tête dans le sable, faire l’autruche, politique de l’autruche

niemiecki: (1.1) den Kopf in den Sand stecken, Straußenpolitik, Vogel-Strauß-Politik

(link)- http://pl.wiktionary.org/wiki/chowa%C4%87_g%C5%82ow%C4%99_w_piasek

efrenée – effrénée – nieokiełznany, niepochamowany

advis – ad vis – moc

Marcellus lub Fabius – „Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator. Przydomek Verrucosus oznacza „pokryty brodawkami”, z powodu brodawek, jakie miał nad górną wargą. Drugi przydomek Kunktator (łac. „zwlekający”) wywodził się od jego strategii w rozmieszczaniu wojsk podczas II wojny punickiej.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Fabiusz_Maksimus

Pyrrhus – pyrrusowe zwycięstwo

 

Ad 27. Strusie – czyli Francuzi i Brytyjczycy “wypowiedzieli” wojnę Niemcom, doszli zaledwie 8 km w głąb Niemiec, a następnie „schowali się” w bunkrach Linii Maginota (Brytyjski Korpus Ekspedycyjny). Pewnym usprawiedliwieniem był fakt, iż państwa ty nie były jeszcze gotowe by przeciwstawić się militarnie potędze nazistów – nie był to dobry termin.

Ad 28. Polska „otoczona” dwoma totalitarnymi morzami, stała na straconej pozycji. Mimo, iż wynik kampanii wrześniowej, szczególnie po 17 września, mógł być tylko jeden – kapitulacja, to ten bezprzykładny opór, mając na uwadze strusią pomoc aliantów, można w istocie nazwać pyrrusowym, ale jednak, zwycięstwem.

 

IUILET

29. Celuy qui avoit entrepris de faire un cas fort enorme contre la Royale magesté, sera surpris, & sa conjuration maligne ne sortira en effect, sinon à sa grande confusion & ruine. 30. Le Roy se gardera de quelcun ou plusieurs de sa Cour, qui ne pourchassent que de faire ce que je n’ose mettre par escrit [selon que les astres acordez à l’occulte philosophie demonstrent].

LIPIEC

29. On, który zobowiązał się do zdecydowanego sprawę przeciwko wielkiej Królewskiego magesté będzie zaskoczony, a jego złośliwy spisek wyjdzie w rzeczywistości, jeżeli nie do jego wielkiego zamieszania i zniszczony.

30. Le Roy będą powstrzymywać się od quelcun lub więcej swego dworu, który pościgu, że aby robić to, co nie śmiem umieścić writeth przez [gwiazd według okultystycznej filozofii acordez demonstrent].

 

Magesté – majestat

Le Roy – miasta i gminy w USA – (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Le_Roy

quelcun – quelqu’un – ktoś, któryś

escrit– escris – pisanie, praca pisemna

writeth – write th – napisać słowa, pisać do

acordez – accordez – przyznać, udzielić

demonstrent – wykazać, udowodnić

accordez demonstrent – accordez demonstrant – dotacja (przyznanie) demonstrant – czyli udzielenie pomocy

Ad 29. Ci, którzy układami z hitlerowcami zobowiązali się do „rozbioru” Polski, sami – 22 czerwca 1941 r. znaleźli się w podobnej sytuacji.

Ad 30. Europę w tamtych czasach w istocie można określić mianem „dworu”. Stany Zjednoczone, aż do końca 1941 roku wstrzymywały się od uczestnictwa w wojnie, ograniczając sie jedynie do dostaw żywności i materiałów wojennych – Lend-Lease Act.

 

AUST

31. Le grand Neptune ne peut passer plus outre dans ce mois, & les deux qui s’ensuivent, qui est de son cours le dernier. 32. Les deux Scipions feront grand appareil, leurs forces seront invincibles. 33. Le vaillant Pyrrhus Gaulois fera à la fin de ce mois & les deux qui s’ensuivent grands faits d’armes.

 

SIERPIEŃ

31. Wielki Neptun mogą spędzić więcej w tym miesiącu, a dwa, że po, który jest ostatnim jej z przebiegu.

32. Dwa Scipios uczynić wielki aparat, ich siły będzie niepokonany.

33. Dzielni Galowie Pyrrhus będzie pod koniec tego miesiąca i dwóch wynikające wielkich czynów broni.

 

Wielki Neptun – w mitologii bóg morza

Scipio – Scypion Afrykański Starszy – Publiusz Korneliusz Scypion Afrykański Starszy, (łac. Publius Cornelius Scipio Africanus Maior) ur. w roku 235 p.n.e. w Rzymie, zm. 183 p.n.e. w Liternum – wódz rzymski z okresu II wojny punickiej, który zdołał pokonać Hannibala, wybitnego wodza kartagińskiego, w polu. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Scypion_Afryka%C5%84ski_Starszy

Kogo „personifikuje” (dwaj) Scypion, a kogo Hannibal – chyba oczywiste. Pyrrhus – pyrrusowe, ale jednak zwycięstwo.

 

Ad 31. Wielki Neptun – ofensywa aliantów (lądowanie w Normandii) z udziałem wielkiego Neptuna zza morza – czyli zza Atlantyku.

Ad 32 Dwaj scypionowie – dwa fronty: białoruski i ukraiński – czyli kontrofensywa Rzymu – Armii Czerwonej

Ad 33. Kampania włoska (9 lipca 1943 – 2 maja 1945), zwycięstwo, czyli wielki czyn broni. Monte Cassino – maj 1944 r. Zwycięstwo Pyrrusa – patrz p. 28. Historia zatoczyła koło.

 

SEPTEMBRE

34. Seront faits des assaults bien terribles. 35. La magesté du Roy n’aura gueres loisir de manger en repos, pour les continuelles nouvelles d’un païs & d’autre. 36. Quelque grand Seigneur sera accusé envers son Prince royal par excez de tyrannie.

WRZESIEŃ

34. Z ataków będzie bardzo straszne.

35. Kinga będzie magesté ledwie czas zjeść w spokoju, nieprzerwanie przez państwa do drugiego nowego i własnego.

36. Niektóre wielki Pan będzie oskarżony w swoim Księcia Korony przez ekscesy tyranii.

 

magesté – majestat

Księcia Korony – Prince royal -HMS Prince Royal – HMS[A 2] Prince Royal – angielskiXVII-wieczny żaglowy okręt wojenny klasyfikowany jako Royal Ship, później przebudowany na okręt liniowyI rangi mający trzy pokłady działowe. (…) Następnie okręt wziął udział w zwycięskiej dla Anglii pierwszej wojnie angielsko-holenderskiej.  (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/HMS_Prince_Royal_(1610)

I znowu „symboliczne” zwycięstwo – tym razem Anglii w pierwszej wojnie angielsko-holenderskiej – czyli St. Zjednoczonych nad Japonią, która to tyrania srogo zapłaci za swoje ekscesy.

 

Ad 34. Atak japońskich sił powietrznych na Perl Harbor 7 grudnia 1941 r.

Ad 35. Skończył się czas pokoju dla amerykanów – czyli wojna na Pacyfiku.

Ad 36. Wybuch bomb atomowych, kładzie kres wojnie. Post factum, amerykanie będą oskarżani o zbytnią bezwzględność, ale im szybciej japoński agresor się podda, to tym mniej ludzi zginie (tak żołnierzy jak i ludności cywilnej na okupowanych terenach).

 

OCTOBRE

37. Sectes damnables, heresies & superstitions, dont plusieurs se trouveront loin de leur compte.

PAŹDZIERNIK

37. Damnable sekty, herezje i przesądy, wielu znajdzie się daleko od ich konta.

 

Damnable – godne potępienia

loin de leur compte– daleko od ich konta, daleko od, odległych od ich

 

Ad 37. Nieproszony, wielowiekowy pobyt Germanów na wschodzie, wraz z końcem II wojny światowej, skończył się. Godne potępienia sekty to: Krzyżacy. Prusacy, Zaborcy. To, że w nie dość przyjemny sposób, to tylko mała namiastka krzywd, jakie te sekty wyrządziły gospodarzom tych ziem.

 

NOUEMBRE

38. Nouveaux Gouverneurs pires que Denys le tyran en la Cour royale, persuaseurs contre l’immortalité de l’ame, & de la divine puissance de Dieu. 39. Haine & guerre mortelle entre deux Monarques, & le regne Macedonique estre de retour. 40. Sera assaillie une partie limitrophe qu’on n’eut jamais pensé, ou seront tuez femmes & enfans : les gardes seront deceus. 41. Les Barbares ne cesseront de dommager la Chrestienté. Le mal sera si enorme, que les captifs & le sang injustement sacrifié criera justice aux Monarques de Jesus Christ. 42. Les païsans seront endommagez des gensdarmes à cause de l’avarice du Monarque.

LISTOPAD

38. Nowe prezesi gorsze niż Dionizego tyranem w Royal Court, w persuaseurs przeciwko nieśmiertelności duszy i boskiej mocy Bożej.

39. Nienawiść i zabójcza wojna dwóch monarchów i panowanie Macedonica powrotem estre.

40. Będzie nękana część granicy, której nigdy nie myśli, albo zabić kobiety i dzieci: strażnicy będą Deceus.

41. Barbarzyńcy nie będą już zniszczyć chrześcijaństwo. Zło będzie tak ogromna, że zakładnicy i krew niesprawiedliwie poświęcił sprawiedliwości płakać monarchów Jezusa Chrystusa.

42. Chłopi z gensdarmes uszkodzić z powodu chciwość monarchy.

 

Dionizego – Dionizjusz – MN koduje tu Dionizego Małego, a konkretnie to co o nim wiemy. Po pierwsze popełnił błąd w obliczeniach – amerykanie, bo to o nich tu mowa, również popełnili błąd nie wziąwszy pod uwagę militarnych zakusów japończyków. Po drugie: amerykańska Konstytucja Stanów Zjednoczonych, notabene pierwsza tego typu ustawa zasadnicza na świecie – Dionizjusz uważany jest za ojca prawa kościelnego. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Dionizjusz_Ma%C5%82y

Royal Court – „Sądy Jersey są odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości w Baliwacie z Jersey, jednej z Wysp Normandzkich. Stosują one prawo wyspie , która jest mieszanką prawa zwyczajowego i ustawodawstwa uchwalonego przez ustawodawcę, Zgromadzenia Zjednoczone.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Court&ei=

a820T5UcxtPhBMvFxf8N&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CHcQ7gEwAQ&prev=

/search%3Fq%3DRoyal%2BCourt,%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvns

persuaseurs – persuasions – perswazje

estre – est re – jest ponownie zostanie ponownie, zostaje ponownie

estre – plan, kryty układ lub planie zamku

estre -être – (aby) być (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estre&ei=

TrfET-nwAYaB4gTBsODODw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=

Estre – „Estry (od niem. Essigäther – octan etylu; Essig – oceti Äther – eter[1]) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasówi alkoholi. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Estry

Macedonique -„Les discours militaires”- wojskowy dyskurs. cyt. wiki, (link)- http://books.google.pl/books?id=d5JDAAAAcAAJ&pg=PA187&lpg=PA187&dq=macedonique&source=

bl&ots=iWQDsdNkPM&sig=PAZZBntJEALAcgfCuQZNZ5pY06M&hl=

pl&sa=X&ei=8uS0T56TN4jfsgbTo6ygDA&ved=0CEwQ6AEwAzgK#v=

onepage&q=macedohttp%3A%2F%2Fbooks.google.pl%2Fbooks%3Fid%3Dd5JDAAAAcAAJ&f=false

Deceus – dziesięć

gensdarmes – gens d’armes – żandarmeria – „specjalne formacje policji wojskowej powoływane do utrzymania porządku wewnętrznego i dyscypliny wojskowej oraz bezpieczeństwa publicznego w wojsku, jak również innych funkcji policyjnych, np. ściganie przestępców, m. in. dezerterów, prowadzenie dochodzeń i śledztw w sprawach karnych, konwojowanie osób zatrzymanych.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBandarmeria

 

Ad 38. Zemsta (wyrok) W. Brytanii i Stanów Zjednoczonych na faszystach za lata mordów i zniszczeń – naloty dywanowe.

Ad 39. Nienawiść i zabójcza wojna dwóch monarchów – czyli epilog II wojny światowej. Zażarta obrona hitlerowców „do ostatniego żołnierza.” Les discours militaires – wojskowy dyskurs (przemówienie) – Alianci „przmówili”- skopali dupy faszystom. Rywalizacja „na przedpolach” Berlina, które mocarstwo pierwsze i więcej osiągnie cel, przyczną późniejszych „kwasów”.

Ad 40. Niemcy po sukcesach, jakimi były zdobycze terytorialne z pierwszych lat wojny, nie spodziewali się, nawet nie myśleli, że finał będzie tak katastrofalny. W tych ostatnich dniach Berlina, faszyści rzucili do walki ostatnie, najmłodsze zaplecze – Volkssturm, w których szeregach walczyli nawet 12- latkowie.

Ad 41. Barbarzyńcy – czyli naziści nie będą już więcej postrachem dla całego demokratycznego (chrześcijańskiego) świata.

Ad 42. Hitler kaput. Chłopi i żandarmi – czyli prości czerwonoarmiejcy i ich żandarmi – sowiecka bespieka pierwsi dopadli bandytę.

 

DECEMBRE

43. En la Cour royale seront faits grands deplaisirs. Le pere dira, O infelix fatans ! [O malheureux prophete !] plus tost devoir mourir le pere. Et ceci sera transferé au mois de Jun et Jullet passé.

GRUDZIEŃ

43. W Sądzie Królewskim będzie wielkie niezadowolenie. Ojciec powie: O infelix fatans! [O nieszczęśliwy prorok!] Przez ojca musiał umrzeć szybko. A to zostaną przekazane w miesiącu Jun i przeszłości Jullet.

 

Ad 43. W Sądzie Królewskim – czyli Procesy norymberskie. To nie my Niemcy, to Hitler wszystkiemu winien. Faszyzm – jako idea, w istocie była i oby pozostała, dla ewentualnych epigonów, przestrogą, której prawdziwości nie należy, nie powinno się sprawdzać po raz wtóry. Była zbodnia – patrz Czerwiec i Lipiec, teraz będzie kara – Listopad i Grudzień, za winy ojca narodu. „Führer (niem. wódz) – tytuł, który nadał sobie Adolf Hitler, przywódca nazistowskich Niemiec po przejęciu władzy w kraju. Symbolizował on całkowitą władzę nad państwem i jego obywatelami (pełny tytuł to Führer und Reichskanzle – „wódz i kanclerz Rzeszy„).” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer

 

 

 

DE LA FRANCE

44. Ceste année 1555 & quelques de surplus le grand & inestimable regne Gaulois, comme chef jadis & vertice de l’univers & son souverain moderateur seront constituez au plus haut & supreme degré d’honneur, de gloire & d’immortelle posterité.

45. Et qu’il soit vray, l’on verra infailliblement la triple couronne estre bien proche, de sorte que Brennus son successeur, qui jadis mist les Romains en extreme necessité, ne fist jamais tel cas au fait bellique que fera cestuicy : reduisant ses copies & exercites à la mode du siecle Macedonien.

46. Et doit prosperer tout le regne en si grand honneur et felicité, qu’on verra & congnoistra quel est le parfait sang Troyen.

47. Et non content de ce, la vraye prosopopée de Mars prosperera si avant es deux parties du monde immuables, tant devers le midy que devers l’Aquilon qu’il sera non seulement temperateur de tout le regne Gaulois, comprises la Celtique, Belgique & Aquitanique, mais aussi par la victoire Germanique sera surnommé Henricus Caesar Germanicus Augustus. Sed parta tueri, Hoc opus hic labor est [Mais garder ses conquêtes, c’est là toute la difficulté de l’ouvrage].

48. Davantage en peu d’ans on viendra à preferer le sang martial Troien son successeur issu, & chantera l’on par l’univers esse sub Francigenis undique Germaniam [partout la Germanie est soumise aux Français].

49. Capitaines & soldats tous unanimes & d’un franc vouloir essayeront ceste année d’un naturel instinct abandonner leur sang pour amplifier le regne & venger les injures de leurs superieurs.

50. On dira jamais n’avoir veu tant de monde assemblé, & le païs abonder en tous biens & triompher plus que jamais. Combien que soyent apparentes quelques pertes : mais c’est peu de prins.

51. Vray est que le menu populaire sera vexé de plusieurs & insupportables oppressions : mais le tout ne redondera qu’à l’honneur & augmentation du regne.

52. Quant à la Cour Royale, y avoir supreme joye & resjouïssance, conseil sage, meur & prudent, muni de Capitaines prests pour executer un prompt affaire.

53. Les Ecclesiastiques du regne devoir triompher grandement, & l’Esglise estre en plus haut degré que jamais.

54. Nous supplierons le souverain Seigneur Dieu qu’il nous veulle prester longuement le sang martial Troyen, & maintenir son regne en paix, union & concorde.

DE L’ESPAGNE

55. L’aerarium [trésor public] du Monarque d’Espagne sera si vuide & espuisé qu’il sera contrainct de faire comme Neron, soy convertir à rapines.

56. Du païs des Espagnes sortira innumerable peuple, & presques toutes les contrées unies passeront la mer.

57. Dans le printemps par quatre fois leur Seigneur doibt faire grandes pertes tant de personnes que de terroir.

58. Les pertes qu’il fera seront irreparables & telles qu’elles le destitueront de la plus part de ses entreprises. Et verra sa personne fachée.

59. Les habitans du principal regne seront grandement esmerveillez des defortunes & tardité de leur Monarque, lequel sera en continuel pensement : & cogiant & considerant les forces invincibles de son adversaire se trouvera exanime.

60. Quelques Monarques du midy & des fins des isles Britanniques tant seulement luy donneront aide & secours.

61. Quelque grande confederation se fera entre luy & d’autres pour aliener les Barbares de la Chrestienté.

62. Saturne qui de present est son principal Gouverneur fait apparoir iceluy estre impatient de labeur & de subtilité d’engin : & que ceste année il soufrira beaucoup de facherie.

63. Sa vie est encores bien longue. Sa plus grande felicité est à son Soleil levant, mais de present & à son Soleil couchant ne sera gueres felice.

64. Tout son terroir sera de maladies fort affligé, mesmes dans son camp. Et sera la famine en plusieurs parts de ses terres. Nous prierons Dieu les vouloir mitiger.

DE LA ROMANIE

65. Nostre saint pere le Pape, chef & Monarque de toute l’esglise Chrestienne, comprenant la cité de Rome jadis princesse du monde, de present faite maison, & toute la Romanie, sera ceste année en parfaite seureté, entendant de loin les affaires belliques.

66. Et nonobstant que son vouloir tende plus à un qu’à autre, si est ce que voyant les continuelles pilleries & ravissemens des Barbares contre les pauvres Chrestiens, s’essayera de tout son pouvoir, qui est grand, de mitiger les Princes Chrestiens & reduire à pacification.

67. Son vouloir toutefois ne se pourra bonnement parachever : voyant mesmes que les habitans & tous ceux d’alentour s’essayeront de vivre à la façon & mode ancienne du paganisme, bien que la plus part seront adonnez à religion.

68. La personne de sa Sainteté ne doit ceste année soufrir nul cas estrange, hors mis quelques nouvelles d’un de son proche sang, dont beaucoup s’en fachera dans l’esprit.

69. Son regne est encores beaucoup durable, sinon qu’il est menacé d’un aspect melancholique à la face.

70. En aucuns endrois de la Romanie se dresseront quelques bandes secretes, avec grande abondance de thresors, secourant à un des guerroyans. Combien que tout son effect sera employé à la pacification des regnes.

71. Quelque pache amphibologique se traitera, qui sera entendu d’une sorte, & ses effects seront tous contraires.

72. Devant la fin du printemps quelques copies s’approcheront.

73. Le Lion ne verra nullement les imitations du Senat & peuple Romain.

74. Le conseil du siege Papal : sera saint & juste d’envoyer le Jubilé, comme plus convenable. Les portes de Paradis seront reserées par jeusnes & oraisons.

75. Depuis le temps de Honorius jusqu’à present Rome n’a imité si bien son antique Rome qu’elle fait aujourd’huy.

76. Les faits Gothiques & Barbares se commenceront à rejetter, non eslongnez de Rome, comprenant l’Italie.

77. Grand tumulte bellique sera redressé pres du Thesin & du Po, & seront donnez de grands conflits.

78. Là sera donné un second camp Pharsalique. Les estrangers y soufriront beaucoup, ceux du païs auront du meilleur, & auront le tout à leur souhait.

79. Semble que toute la Papauté sera fort adonnée & adherera à son devoir, pour soustenir la democratie, nul ne s’y voudra employer.

80. Quelques droits papaux seront ostez à nostre saint Pere eslongné de son regne.

81. Il aura d’ennemis beaucoup & de grands personnages : & entre autres un qui ne sera gueres eslongné de luy : & en seront plusieurs en aguets, & en entendra.

82. Du portement de sa Sainteté, il travaillera de quelque mal secret sur sa personne, qui par saisons de temps le fachera.

83. Luy a esté promis beaucoup plus qu’il n’atteindra.

84. Et des païs estranges feront peregrinations pour voir quelque cas outre la cité.

85. Dieu le veulle inspirer, afin qu’il puisse moderer tellement les Princes Chrestiens que nouvelle guerre soit dressée contre les Infidelles. Ce que ne se pourra parachever.

DE LA GERMANIE

86. La grande Gaule Celtique comprenant la haute & inferieure Germanie, comme la vraye poitrine & estomac de Mars, ceste année sera conservée en ses anciennes coustumes & modernes loix.

87. Combien que seront plusieurs contrées & regions, qui se facheront de leur nouvelle religion : que sera cause qu’ils s’essayeront de reprendre leur premiere loy Chrestienne.

88. Seront aussi en leurs principales citez qui tiendront leur premier faction, & plus le paganisme que le Christianisme.

89. Et seront r’alliez quelques uns qui damneront grandement leur façon de vivre, rejettans la damnable invention de Psischus, mais à cause que la plus part des principaux n’y seront adherans, le fait pour ceste année ne se peut parachever.

90. Seront plusieurs de leur nation qui seront adonnez à lointaine peregrination, à sensualitez, à ingurgitations, pour abonder de tous vivres de ce monde.

91. Au commencement de printemps sortira peuple innumerable bellique & passera les mers, pour aller secourir leur ancien païs, qu’ils auront perdu.

92. Plusieurs de leurs principales contrées voudront translater leur principauté à autre Prince & Monarque, mais les Principaux Electeurs en une partie ne s’accorderont du tout.

93. Viendra aussi grand nombre de gens au païs de France abandonner leurs personnes pour le secours Royal.

94. Les grandes citez de la Germanie, mesmes inferieure & de la haute aussi, s’essayeront de recongnoistre le saint siege Apostolique, & estre reduits à leur pristin estat : mais leur magistrat estant regi & gouverné par personnages doctes & sçavans, rien ne sera accompli sans la deliberation de grand & honorable conseil.

95. Copies Germaniques passeront aux Italies : mais ne leur est promis point de retour en leur païs.

96. En icelle Germanie sont personnages sçavans au fait celeste, s’ils voyent ce que je voy, trouveront mon dire contenir ample & parfaite verité.

97. Prion [sic] le Seigneur du monde qu’il les veulle conserver en prosperité, & reprendre ce qu’ils ont laissé, pro auro plumbum [à la place de l’or, du plomb].

 

Z Francji

44. Rok Ceste 1555 i niektóre z wielkich i nieoceniony nadwyżek panowania Galowie jako głowy raz i Vertice wszechświata i jego moderator suwerennego stanowić będzie z najwyższym stopniem Najwyższego & Honor & chwałę nieśmiertelnego potomności.

45. I to prawda, będzie to nieomylny Triple Crown Estre bardzo blisko, tak, że jego następca, Brennus którzy kiedyś mgła Rzymian w skrajnej konieczności nie, nigdy pięść, jakby fakt, że wojowniczy będzie cestuicy: zmniejszenie swoje kopie exercites & Trendy macedońskie wieku.

46. I musi się rozwijać w całym królestwie w wielkiej czci i trafnością, będziemy congnoistra i to, co jest doskonałe krew Trojan

47. I nie zadowala się tym, prawdziwe uosobienie Marsa będzie poprawić, jeśli obie strony są przed światowym niezmienne, jak Devers Devers południa że Aquilon to nie tylko panować wskaźnik temperatury w całej Galii, w tym Celtów, Belgii i Akwitanii ale również przez germańskiego zwycięstwa przydomek Caesar Augustus Henricus Germanika. Sed shared tueri, Hoc opus hic pracy jest [Ale utrzymać swoje zdobycze, to gdzie trudność książki].

48. Więcej w ciągu kilku lat dojdziemy do preferer walki krew Troien od jego następcy, a my śpiewamy wszechświat esse sub Francigenis undique Germaniam [wszędzie Niemcy podlega francuski].

49. Captains i żołnierze zgadzają i chcą spróbować wielki rok Cestus naturalny instynkt do zaprzestania ich krew wzmacnia sferę i pomścić zniewagi swoich przełożonych.

50. Mówimy, nigdy nie widziałem tak wielu ludzi, zmontowane i countrie obfitują w wszystkie dobre i wygrać więcej niż kiedykolwiek. Jak widać, że kilka soyent straty, ale niewiele Prins.

51. Prawdą jest, że popularne menu zdenerwowany wiele uciski i nie do zniesienia, ale całość jak honoru i redondera wzrostu królestwa.

52. Jak dla Royal Court, być radość supreme & resjouïssance, mądra rada, morderczych i ostrożnego Captains prests wyposażone do wykonywania szybkiego romans.

53. Kościelny panowania znacznie pokonania, a Esglise Estre w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej.

54. Błagamy Go Wszechwładny Pan Bóg nam veulle Prester długo martial krwi Trojan i utrzymać swoje panowanie w pokoju, jedności i harmonii.

HISZPANII

55. Aerarium [skarb] Monarchy Hiszpanii będzie pustka i espuisé jeśli będzie zmuszony do zrobienia, jak Neron, soja konwertować do grabieży.

56. Kraj którego odlatują samoloty z niezliczonych ludzi, i prawie wszystkich krajów Wielka przekazać morze

57. Wiosną czterokrotnie doibt Pan do dużych strat jak wielu ludzi, jak terroir.

58. Straty, które będą nieodwracalne i destitueront jak większą część swojej działalności. I zobaczyć jego gniewną osobą.

59. Głównymi mieszkańcami królestwa będzie znacznie esmerveillez defortunes & tardité ich monarchę, który będzie w toku band-aids: cogiant && rozważa Niezwyciężony zmusza przeciwnika do znalezienia exanime.

60. Część z monarchów i południe na Wyspach Brytyjskich, jak tylko dać mu pomoc oraz wsparcie.

61. Jakaś wielka konfederacja będzie między nim i inni zrazić barbarzyńców z chrześcijaństwa.

62. Saturn z tego faktu jest głównym apparoir Gubernator W nim Estre chętny do pracy i subtelny bieg: Cestus i że lata on soufrira wiele przykrości.

63. Jego życie jest bardzo długie bisy. Jego największe szczęście jest na jej wschodzącego Słońca, ale jej obecny i Zachód będzie Ledwie Felice.

64. Wszystkie jej choroby gleby znacznie poszkodowanych, Mesmes w jego obozie. I będzie głód w wielu częściach jego ziemi. Modlimy Bóg złagodzić.

Rumunii

65. Nostre Ojciec Święty Papież, Head & Monarch wszystkie esglise Chrestienne, w tym Rzymie kiedyś księżniczką świata, to homemade, Rumunia i wszystko będzie idealny seureté roku Cestus, słysząc daleko obiekt belliques.

66. I pomimo, że jego mają tendencję bardziej do jednego od drugiego, jeśli widzi ciągłe grabieży zachwytach i barbarzyńców wobec biednych chrześcijan, będzie starał się z całą siłą, co jest dobre, złagodzenia Princes chrześcijan i zmniejszyć do pacyfikacji.

67. Jego wola, jednak po prostu nie może być zakończona: Mesmes widząc, że mieszkańcy i wszyscy wokół, aby spróbować żyć w staroświecki sposób, i pogaństwo, choć w większości będzie angażować się w religii.

68. Osoba Jego Świątobliwości powinno Cestus lat poddawanych żadnym przypadku nie dziwne, z wyjątkiem kilku jeden nowy z jego bliskich krwi, z których wiele jest w gniewnym umyśle.

69. Jego rządy wielu bisy jest zrównoważony, jeśli jest zagrożony melancholijny wygląd twarzy.

70. W niektórych endrois Rumunii staną jakieś tajne zespoły, z obfitości thresors, ratując jedną z guerroyans. Jaki wpływ będzie, że wszyscy jego pracownicy do pacyfikacji królestw.

71. Niektóre Pache amphibological do leczenia, do złożenia wyjaśnień w rodzaju, a jej skutki są wszystkie przeciwieństwa.

72. Do końca sprężyny zbliża kilka kopii.

73. Lion będzie zobaczyć nie imitacji Senatu i ludu rzymskiego.

74. Papieski fotel Rada: święci i wystarczy wysłać Jubileusz, jako bardziej odpowiednie. Bramy Raju będzie reserées autorstwa jeusnes i modlitwy.

75. Od czasów Honoriusza Rzymie dotychczas naśladować ją tak robi aujourd’huy starożytnego Rzymu.

76. Fakty i gotyckie barbarzyńcy zaczynają odrzucać nie eslongnez Rzym, w tym we Włoszech.

77. Tumult wojowniczy zostaną skorygowane w pobliżu Ticino i PO, i daje wielki konflikt.

78. Nie otrzyma sekund Pharsalique obozu. Cudzoziemcy są soufriront dużo tych countrie mają najlepsze, i wszystko do swojej woli.

79. Wydaje się, że całe papiestwo będzie bardzo uzależniony i stosować się do jego obowiązku utrzymania demokracji, nikt nie będzie chciał używać.

80. Niektóre prawa są ostez papieski święta do naszej eslongné Ojca swego panowania.

81. Ma wielu wrogów i wielkich znaków: między innymi i taki, który będzie Ledwie eslongné o nim i będzie bardziej dopasowane, i usłyszy.

82. Zachowanie Jego Świątobliwości, dzieło jakiegoś złego tajemnicę jej osoby, które przez pory roku czasu zły.

83. Mu zostalo obiecane znacznie więcej niż wyniesie.

84. I countrie dziwnych peregrynacji będzie zobaczyć niektórych przypadkach także dla miasta.

85. Bóg veulle inspirować może więc umiarkowanego książąt, tak aby nowa wojna chrześcijan przeciwstawia niewiernych. , Która nie może być ukończona.

Z Niemiec

86. Wielki Celtic Gaul tym Niemcy wysokiej i niższy, jako prawdziwego żołądka i klatki piersiowej Marsa, rok Cestus będą przechowywane w dawnych customes i prawa nowoczesnych.

87. Jak będzie, że kilka krajów i regionów, którzy złość ich nowej religii, która spowoduje, że się starać ich pierwszy Loy Chrestienne.

88. Będzie także ich główny cytat, który będzie posiadać swoje pierwsze frakcji i więcej pogaństwo niż chrześcijaństwo.

89. I r’alliez nieliczni potępią ich sposób życia znacznie, rejettans się Damnable Psischus wynalazek, ale dlatego, że większość z głównych zwolenników nie będzie, lata Cestus fakt nie może być zakończona.

90. Kilka ich narodu, którzy będą angażować się w odległych peregrynacji do sensualitez do ingurgitations dla całej żywności obfitują w tym świecie.

91. Na początku wiosny niezliczonych ludzi wojennych Out & spędzić na morzu, by uratować swoją dawną własny kraj, stracili.

92. Wiele z ich głównych krajów chcemy tłumaczyć swoje księstwo inne Książę i monarchów, ale większość wyborców w partii zgodzą się na wszystko.

93. Przyjdź tak wielu ludzi do porzucenia własnych ludzi Francję jako kraj ratować Royal.

94. Duże miasta z Germanii, Mesmes i niższe zbyt wysoka, spróbuj recongnoistre świętą siedzibę Apostolskiego & Deeper Estre ich pristin ESTAT, ale ich regi & współrzędnymi magistrat rządzony przez znaki i Scavans dowiedział, nic nie zostanie zrealizowana bez namysłu rady dużym i honorowe.

95. Kopie germańskie przechodzi Italys: ale punkt jest obiecane powrotem w ich kraju.

96. Icelle w Niemczech są świadomi Celeste Scavans znaki, które voyent voy co znajdę moje słowa zawierają duże i idealne prawdy.

97. Prion [sic] Pan świata, który veulle utrzymać w dobrobycie, i powtórz to, co zostało, pro Plumbum Auro [zamiast złota, ołowiu].

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1555.

WRÓŻBY NA ROK 1555

Rok 1555 – to okres około czterdziestu lat naszej historii. Stanowi on zakodowaną wiedzę o wydarzeniach z początków XX wieku. Poniżej przedstawiam materiał źródłowy, z którego korzystałem przy opracowywaniu mojego spojrzenia na gnozę MN. I tak, najpierw przedstawiam dany czterowiersz ze strony CURA, następnie polskie tłumaczenie ze strony Sen Graal, na końcu moja interpretacja.

http://cura.free.fr/dico-a/604A-pro1555Q.html

Quatrain de l’AN 1555

L’ame presage d’esprit divin attainte,

Trouble, famine, peste, guerre courir,

Eaux, siccité, terre mer de sang tainte:

Paix, trefve à naistre: Prelats, Princes mourir.

 

http://pytyja.blox.pl/2012/05/Wrozby-Nostradamusa-za-1555-rok.html

O dwunastu miesiącach roku 1555.

[Z] Ducha bożego dusza wieszczy uderzenie,

[lub: Dusza ducha bożego wróży szkodliwe dotknięcie]

Zamętowi, głodowi, pomorowi, wojnie [lub: wojnom] pędzić:

Wodom, wysuszenia, kontynentowi i morzu krwią zbroczenie,

Pokój, rozejm u narodzin: Prałatom, Książętom umierać.

[lub: Pokojowi, rozejm, przy narodzeniu Prałatów, Książętom umrzeć.]

 

IANNUIER

Le gros airain qui les heures ordonne,

Sur le trespas du Tyran cassera.

Pleurs, plaints & cris, eaux, glace pain ne donne.

VSC paix, l’arme passera.

 

STYCZEŃ

Tęgi spiżowy dzwon, który godziny ordynuje,

Na zgon Tyrana będzie rozbity

Płacze, skargi i śmiechy, wody, lód [zamrożenie] chleba nie daje

V.S.C. pokój. Armia przejdzie.

 

Piszę skrótowo, rozpisywać się chyba nie ma potrzeby. Tęgi spiżowy dzwon – to carat – od wieków stanowiący opokę, system sprawowania władzy. Zgon tyrana – bo w gruncie rzeczy forma sprawowania władzy w Rosji był właściwie tyranią, czyli kwestia śmierci cara Mikołaja II i jego całej rodziny. Koniec caratu – rozbity dzwon. Hasła komunistów jakimi posługiwali się podczas demonstracji to najczęściej: – „Żądamy pracy i chleba”.

V. S. C. – partia bolszewików

1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna

VSC Wszechzwiązkowa to może: l’Union, Univers, victorie Partia to może: towarzystwo – Socjety Komunistyczna, komunizm to: Communist, communism.

Czterowiersze z Prognozy z 1555 roku dopełnia opis prozą, które to dopełnienie również ma swój ukryty sens. Szczególnie cenne i ciekawe są opisy „stanu pogody”, które można uznać za onomatopeistyczno-symboliczny stan w jakim znajduje się jakieś dane społeczeństwo, grupa ludzi. Moje uwagi zaznaczam kolorem zielonym

W styczniu będzie pełnia Księżyca przesilenie, koniec jednego okresu, czas na nowy. 7 go o 8 godzinie 35 minut w Raku, rozgrzana, potem deszcze, śniegi, lodowate wiatry; niepogoda. Wydarzenia, które rozegrały się 6 i 7 listopada (według obowiązującego w Rosji kalendarza juliańskiego 24 i 25 października) 1917 r. w Piotrogrodzie przeszły do historii jako Rewolucja Październikowa. Ostatnia kwadra 15 go w 13 minucie w Wadze, zimno i sucho, zmierzająca do niepogody bynajmniej z zimna, mrozu i deszczów. 15 – czyli mniej więcej w połowie omawianego okresu to być może: Obalony rząd Kiereńskiego usiłował odbić zdobyty przez bolszewików Piotrogród. Jednak próba szturmu została przez bolszewików odparta. W dniach 9 – 15 XI (27 X – 2 XI) bolszewicy, dzięki posiłkom z Piotrogrodu, zdobyli władzę w Moskwie.  Nów Księżyca 22 go o 14 godzinie 42 minuty w Wodniku, dżdżysty, mijający Ogon Smoka. Pierwsza kwadra 29 go o 6, gorąc [sic!], wilgoć, mało rozgrzana, wraz z rzadkimi zaburzeniami, wiatry i śniegi. Czas kiedy bolszewicy przejęli władzę w całej Rosji. Kraj ten czekała wyjątkowo krwawa i brutalna wojna domowa.

 

FERVIER

Prés du Leman la frayeur sera grande

Par le conseil, cela ne peut faillir.

Le nouueau Roy fait aprester sa bande.

Le jeune meurt, faim, poeur fera saillir.

 

LUTY.

Pod Lemanem przerażenie będzie wielkie.

W trakcie rady, tamto nie może zbankrutować [zasłabnąć],

Nowy Król każe sposobić swoją bandę,

Młody zabójstwu, głodowi, strachowi każe tryknąć.

 

Leman – Zapewne chodzi tu o wojnę polsko-bolszewicką (1919 – 1921).

„W 1920 pod Lemanem doszło do ciężkich walk między wojskami 15 wielkopolskiej dywizji piechoty a bolszewickim III Korpusem Konnym Gaj-Chana”. cyt. wiki, (link)– http://pl.wikipedia.org/wiki/Leman

Nowy król – chodzi tu z pewnością o nowego hegemona – komunistyczną Rosję, ale też zapewne i bardziej dosłownie o Lenina, który za pomocą komunizmu wojennego, terroru – Czeka Dzierżyńskiego – zaiste wzbudzał strach.

„Podsumowaniem tego okresu był proces pokazowy eserowców (1922) i wprowadzony przy jego okazji nowy sowiecki kodeks karny, którego osławiony artykuł 58, pisany osobiście ręką Lenina, legitymizował system terroru wobec przeciwników władzy partii bolszewickiej – rzeczywistych lub potencjalnych”. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_terror_(ZSRR)

„Komunizm wojenny okazał się jednak porażką i po niespełna 30 miesiącach jego trwania radziecka gospodarka uległa zupełnemu załamaniu. W Rosji panował głód, nie udało się zapobiec dalszemu spadkowi produkcji przemysłowej i rolnej, wprowadzenie centralnego planowania nie zapobiegło pogłębieniu się chaosu gospodarczemu. Coraz częściej dochodziło do buntów, ponad 200% inflacja (hiperinflacja) spowodowała odrzucenie pieniądza jako środka płatniczego”. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Polityka_Ekonomiczna

Rządy Ententy również nie były w stosunku do Polski zbyt przychylne. Na konferencji w Spa, premier brytyjski David Lloyd George, nieprzychylnie ustosunkowany do Polaków, przekonany o nieuchronnym zwycięstwie militarnym Armii Czerwonej i korzyściach gospodarczych płynących ze współpracy Wielkiej Brytanii z Rosją Sowiecką wymusił na premierze Rzeczypospolitej Władysławie Grabskim zgodę na przyjęcie tzw. linii Curzona jako linii polsko-sowieckiego zawieszenia broni oraz zgodę na rozstrzygnięcie przez Radę Ambasadorów (bez udziału Polski): podziału Śląska Cieszyńskiego (bez zarządzonego uprzednio plebiscytu), kwestii przynależności państwowej Wilna,Galicji Wschodniej, konstytucji Wolnego Miasta Gdańska i traktatu polsko-gdańskiego.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka

 

W lutym pełnia Księżyca przypadnie 6 go o 3 godzinie 4 minuty we Lwie pełnia czyli przesilenie, rozgrzana; ale wiatry zimne i zakłócające. wojna polsko-bolszewicka Ostatnia kwadra 14 go o 5 godzinie 2 minut, zbliżająca się do głowy Smoka, w Strzelcu, 15 sierpnia będzie podła bynajmniej na czas chłodu, zamarznięte rzeki, zakatarzenie. 13 – 25 – Bitwa warszawska, 15 sierpnia decydujące starcie pod Radzyminem  Nów Księżyca 21 go o 24 minucie przeciwny do Marsa w Rybach, będzie bynajmniej wilgotny, wykazujący pewną rześkość zmierzającą do dobra. „nowa” sytuacja w wojnie, odwrót Armii Czerwonej  Pierwsza kwadra 27 go o 19 minucie u Głowy Smoka, w Pannie, ciepła, wilgotna, umiarkowana, mocno płaczliwa, powołująca wojska i zgromadzenia. kontrofensywa, traktat pokojowy.

 

MARS

O Mars cruel, que tu seras à craindre!

Plus est la Faux auec l’Argent conioint.

Classe, copie, eau, vent lombriche caindre.

Mer terre trefue. L’amy à LV s’est ioint.

 

MARZEC

Och, Marcu [też: Marsie] okrutny, którego będziesz się obawiać!

Bardziej jest wtedy kosa [też: fałsz] ze srebrem [też: pieniądzem] złączona,

Flota, wojsko, woda, wiatr, cienistości [ukryte: pozoru bogactwa] popiół,

Morzu, kontynentowi, rozejm, przyjaciel do L.V. [też: w 55] się przyłączył.

 

Mars to bóg wojny, najlepiej personifikują tą planetę Niemcy, jest to zapewne sprawa oczywista. Obawa przed Marsem – to obawa przed militarnymi zakusami Niemiec, przed okrutnym totalitarnym systemem – faszyzmem. Drugi wers – Układ w Rapallo. Trzeci – dojście Hitlera do władzy, remilitaryzacja Nadrenii. Popiół – fiasko utrzymania Niemiec w pokojowych ryzach. Czwarty – to zapewne Liga Narodów – rozejm, pokój dla Europy, gdzie głównym gwarantem pokoju są Stany Zjednoczone, LV – może chodzi o: Lander Verein – Stowarzyszenie Krajów, w końcu czterowiersz ten dotyczy marsa – więc język niemiecki jest tu jak najbardziej na miejscu, a także może by zasygnalizować rok 1955 – Układ Warszawski, rok zawarcia układu z innym już „przyjacielem”.

 

W marcu pełnia Księżyca przypadnie siódmego o 21 godzinie 11 minut, przeciwna do Wenus w Pannie, republika socjalistyczna, Róża Luksemburg ciepła, wilgotna, wiatry, pogoda niestała. Republika Weimarska  Ostatnia kwadra 15 go w 19 minucie u Ogona Smoka, w Strzelcu, zimna i sucha, przywracająca niepogodę. Faszyzm – Mussolini  Nów Księżyca 22 go o 9 godzinie 12 minut, w trakcie koniunkcji Merkurego w Baranie, kończący niepogodę, z zaburzeniami. początek „nowej” epoki, epoki faszyzmu – dojście Hitlera do władzy  Pierwsza kwadra 29 go w 10 minucie, u Głowy Smoka, w Raku, ciepła, wilgotna, pogoda rześka, chłodna. Liga Narodów – Stany Zjednoczone, w rzeczy samej, miały być opoką przed narastającą falą dwóch totalizmów.

 

AURIL

De n’auoir garde seras plus offensé.

Le foible fort, l’inquiet pacifique.

La faim on crie. le peuple est oppressé.

La mer rougit, le Long fier & inique.

 

KWIECIEŃ

Na skutek nieostrożności będziesz bardziej skrzywdzona,

Słaby silny, niepewny pokojowy.

Głód się ogłasza, lud jest uciskany,

Morze czerwieni długi butny i nieprawy.

 

Tak jak „marzec” opowiadał o pierwszym okresie międzywojennego dwudziestolecia, tak: „kwiecień” stanowi kontynuację tego międzywojnia. Skrzywdzona Europa. Pierwsze dwa wersy to rzeczywiście i dosłownie krzywdy wyrządzane poszczególnym, kolejnym państwom europejskim: Hiszpania, Austria, Czechy, a to wszystko „dzięki” nieostrożnej polityce Ententy – szczególnie zaś W. Brytanii – „wielki sukces” Neville,a Chemberlain’a, w Monachium. Głód – to Wielki Głód na Ukrainie. Jeśli chodzi o ostatni wers, to myślę iż MN koduje tu informację o włoskiej napaści Mussoliniego na Abisynię. Długi – kształt „włoskiego buta”.

 

W kwietniu pełnia księżyca 6 go o 13 godzinie 38 minut, w Wadze będzie zimna i sucha, pełna zaburzeń, jakichś deszczów oraz białego nalotu rosy (tj. porannego szronu). Inwazja „białych” Włochów na Abisynię. Ostatnia kwadra 14 go w 4 minucie w Wodniku, deszcz, zakłócenia, pogoda niestała, przynosząca radę wojenną. Układ monachijski – ostatnia szansa na utrzymanie pokoju  Nów Księżyca 20 go o 18 godzinie 1 minucie w Baranie, ciepły, wilgotny, zmierzający do ładnej pogody, groźny zaburzeniami. Noc kryształowa – nowy etap kwestii żydowskiej Pierwsza kwadra 28 go we Lwie, poza niebezpieczeństwem mrozów, ale chłodna pogoda, przynosząca oznakę małego zaburzenia „pierwszy” przejaw nowej epoki – okupacja Czech (Protektorat Czech i Moraw).

 

MAY 2555 [sic!]

Le cinq, six, quinze, tard & tost l’on seiourne.

Le né sans fin: les citez reuoltées.

L’heraut de paix vint & trois s’en retourne.

L’ouuert cinq serre. nouuelles inuentées

 

MAJ 2555 [sic!]

5 go, 6, 15, późno, acz wnet się wczasuje,

Narodzonemu bez końca, grody zbuntowane:

Herold pokoju 23 wraca się,

Otwarty 5 zacisk. nowiny odkryte.

 

2555 [sic!] jeśli jest to oryginalny zapis z „oryginalnego Nostradamusa”, to ten wtręt [sic!] jest o tyle zrozumiały, iż czas-okres jego użycia jest jak najbardziej na miejscu, więcej nawet jasno-logiczny. Dwójka z przodu – zamiast jedynki symbolizuje, wręcz krzyczy, że oto „właśnie” wybuchnie, wybuchła II Wojna Światowa. Zamysł ten potwierdza godzina wybuchu wojny – 5 go 6, 15. czyli 1 września 1939 r. Większość dat jest zakodowana, stanowi symboliczną wzmianką o jakimś wydarzeniu. A cóż to by była za gnoza – wiedza dostępna tylko nielicznym, gdyby Nostradamus w swoich Wróżbach napisał: Wiecie co, Niemcy hitlerowskie napadną kiedyś na Polskę, a stanie się to roku pańskiego tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego, pierwszego września, a na dodatek o godzinie czwartej czterdzieści i pięć minut. Dalej – pierwszy wers pasuje mi na: ultimatum niemieckie wobec Polski z 31 sierpnia 1939. Drugi wers – Kampania wrześniowa. Trzeci wers – 17 września – agresja ZSRR na Polskę – było by za dobrze, gdyby NM podawał daty prawidłowo, jak na talerzu. Herold pokoju Rosja sowiecka, niosąca pokojowe idee „wspaniałego” komunizmu. Ostatni wers – 22 września – parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu. Polska w śmiertelnym uścisku dwóch zbrodniczych systemów. Nowiny odkryte – Katyń.

 

Majowa pełnia Księżyca szóstego o trzeciej godzinie 45 minut, chłodna i sucha, dzień zimowy oraz groźny mrozem, wiatr przeszkadzający, chmurny. Zwraca uwagę data i godzina: trzecia i 45 minut – niewątpliwie jest to godzina ataku na Polskę. Znowu pełnia – czas na zmiany.  Ostatnia kwadra trzeciego, w 10 minucie, kończąca zimę; zmierzająca do ciepła, wzbudzająca wojny, choroby; silne rosy. Blitzkrieg – wojna błyskawiczna. Istotnie, wojna dla Polski szybko się skończyła  Nów Księżyca dwudziestego o trzeciej godzinie 10 minut, u Głowy Smoka; ciepły i niestale suchy, w opozycji do Jowisza i Wenus, zmienny. niestały “przyjaciel” ze wschodu 17 września wykonał to, czego się zobowiązał – Pakt Ribbentrop-Mołotow  Pierwsza kwadra 27 go w 19 minucie, w złączeniu z Marsem w Pannie, ciepła i sucha; powodująca odmianę całej pory. 22 września – parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu odmienił nasz kraj – koniec pokoju, początek okupacji.

 

IUN

Loin prés de l’Vrne le malin tourne arriere,

Qu’au grand Mars feu donra empeschement.

Vers l’Aquilon, le midy, la grand fiere.

Flora tiendra la porte en pensement.

 

CZERWIEC

Daleko pod urną podlec zawraca tył,

Który wielkiemu Marsa ogniem sprawi kłopoty,

Ku Akwilonowi, południe, wielkiej butnej,

Florę brama utrzyma przy poglądach.

 

Pierwszy i drugi wers: „Podli” Francuzi i Brytyjczycy „wypowiedzieli” wojnę Niemcom, doszli zaledwie 8 km w głąb Niemiec, a następnie „schowali się” w bunkrach Linii Maginota – urnie. (Brytyjski Korpus Ekspedycyjny) Trzeci: atak Mussoliniego na Egipt i Grecję. Czwarty wers: Florą określa się ogół zbiorowisk roślinnych na danym obszarze. W kodzie Nostradamusa florą są zapewne wszystkie cywilizowane i demokratyczne państwa, narody – w przeciwieństwie do fauny – czyli wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze. Tak więc pod postacią flory kryją się demokratyczne i pokojowe: Stany Zjednoczone, W. Brytania, Francja, ogólnie – opinia publiczna. Brama w kodzie MN to zapewne Niemcy – Brama Brandenburska jest najpowszechniej rozpoznawalnym symbolem Berlina. Osiem miesięcy na zachodzie trwała „dziwna wojna”.

 

W czerwcu pełnia Księżyca będzie bynajmniej zaćmiona, wróżąca śmierć książąt, 10 maja 1940 r. dymisja rządu Chamberlaian’a, „śmierć” dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki z Hitlerem, znowu pełnia – czas na przesilenie.  4 go o 15 godzinie 28 minut, u Ogona Smoka w Strzelcu. Będzie rześka z powodu wiatrów i małych deszczów. małe „zaangażowanie” aliantów  Ostatnia kwadra 11 go w 13 minucie, w opozycji do Marsa w Rybach nadal chłodna; ale zmierzająca do palącego upału i suszy. Inwazja na Skandynawię  Nów Księżyca 18 go o 13 godzinie 30 minut u Głowy Smoka w Pannie, ciepły i sucho gorączkujący, epidemiczny, niestały, wietrzny. 13 listopad 1939 – 13 marca 1940 – zimowa wojna – agresja Rosji na Finlandię, wcześniej „epidemia” – czyli nowy sposób prowadzenia polityki przez Stalina – „opieka” nad Litwą, Łotwą i Estonią. Pierwsza kwadra 26 go o 12 minucie w Wadze, w opozycji do Saturna, dżdżysta; rześka, pogoda niestała wraz z palącą suszą. Kampania Wschodnioafrykańska.

 

IUILLET

Huit, quinze & cinq quelle desloyauté

Viendra permettre l’explorateur malin!

Feu du ciel, foudre, poeur, frayeur papauté.

L’Occident tremble. trop serre vin Salin.

 

LIPIEC

8, 15 i 5 cóż za wiarołomstwo

Znienacka przyzwoli badaczowi podłemu!

Ogień z nieba, piorun, strach, przerażenie, papiestwu,

Zachód drży. zbyt gniecie wino Salin.

 

Liczby w pierwszym wersie: symbolizują daty początków agresji na poszczególne państwa, które tak zawierzyły „intencjom” Hitlera. I tak kolejno: 10 maja 1940 Benelux, 12-15 maja Francja. Drugi wers Bitwa o Anglię. 8 sierpnia 1940 roku atakiem Luftwaffe na lotniska RAF’u rozpoczęła się powietrzna bitwa. Samo określenie: badaczowi podłemu – chodzić tu morze o „podłe” niemieckie samoloty, bombardujące ludność cywilną, lub też niewykluczone, że o sieć stacji radarowych. Skłaniałbym się jednak ku tej pierwszej wersji, co potwierdzać może trzeci wers. Przerażenie, papiestwu to być może pontyfikat Piusa XII. Myślę jednak, że symbolika papiestwa, Kościoła jest daleko bardziej doniosła. Ostatni wers: niepokój Zachodu o zbyt wielkie i zbyt łatwe sukcesy hitlerowskich, (i nie tylko) wojsk. Na początku 1941 roku sytuacja Aliantów nie była zbyt ciekawa: Francja, Anglia, Bałkany, Afryka, niemiecka ofensywa podwodna na Atlantyku – były powody do obaw. Sytuację zmieniła dopiero agresja Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1940 roku. Początkowe sukcesy wojsk hitlerowskich na froncie wschodnim: Niemcy podeszli pod Leningrad, Moskwę, Stalingrad. Zbyt gniecie wino Salin – ponieważ w tym miejscu MN koduje początkowe stadium II wojny światowej, można to odczytywać jako nieustępliwą obronę, nie tylko tych miast, ale w gruncie rzeczy całego Związku Radzieckiego – obrona przed agresorem do ostatniego żołnierza, do ostatniego człowieka itp. (Blokada Leningradu)

 

wino-winobranie-kiść winogron-grono-gromada-społeczność-społeczeństwo-lud-obywatele wino-krew-winobranie-pożoga wojenna, miażdżenie winogron w kadziach-proces “produkcji” wina, duszenie prześladowanie społeczności, ludu.

 

„8 sierpnia 1940 atakiem Luftwaffe na lotniska RAF rozpoczęła się powietrzna bitwa o Anglię, trwająca do 31 października. Celem Niemców było osiągnięcie dominacji w powietrzu oraz osłabienie potencjału militarnego wroga, co miało być wstępem do morskiej inwazji na Wyspy Brytyjskie (operacja Lew Morski). Oprócz ataków na cele czysto wojskowe, Luftwaffe podjęła także szeroko zakrojoną kampanię nalotów wymierzonych przeciwko ludności cywilnej, mających złamać morale brytyjskiego społeczeństwa. Wskutek dobrze zorganizowanej brytyjskiej obrony (m.in. skuteczne wykorzystanie sieci stacji radarowych), bitwa zakończyła się jednak porażką Niemiec.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa

„Blokada Leningradu – okres oblężenia Leningradu (obecnie Sankt Petersburg) w czasie II wojny światowej przez wojska niemieckie, które trwało od 8 września 1941 do 27 stycznia 1944 i pochłonęło około miliona ofiar po stronie radzieckich mieszkańców miasta.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Blokada_Leningradu

 

W lipcu pełnia Księżyca przypadnie 4 go o 1 godzinie 16 minut, w Koziorożcu. Będzie rozgrzana i silne wiatry z deszczami. Żar i gorączkowa suchota. początek agresji Niemiec na zachodzie, Linia Maginota – oddana „bez walki”  Ostatnia kwadra 10 go w 17 minucie w trakcie przeciwnego Jowisza, gorąc, wilgoć, kończąca moment podłego efektu, potem paląca. kapitulacja Francji – efektem podłej polityki ustępstw, został tylko „palący” wstyd – Rząd Vichy  Nów Księżyca 18 go o 1 godzinie 4 minucie w złączeniu z Merkurym i innymi aspektami w ciągu gwałtownego upalnego żaru i suszy. Bitwa o Anglię – niebagatelna pomoc – „połączenie” wysiłków pilotów polskich jak i z innych krajów z pilotami z RAF’u.. „Żar z nieba” – gwałtowna obrona angielskiej przestrzeni powietrznej  Pierwsza kwadra 26 go w 4 minucie w Skorpionie mijająca Dni Kanikuły, będzie nieco rześka, przynosząca grzmot. Kanikuła

„1. u starożytnych Rzymian: pora roku, w której Słońce znajduje się w gwiazdozbiorze Psa (od 22 czerwca do 23 sierpnia), 2. okres upałów letnich. cyt. (link)-  http://sjp.pl/kaniku%B3a

Ot i wsjo jasna: 22 czerwca, grzmot – też oczywiste.

 

AUST

Six, douze, treize, vint parlera la Dame.

Laisné sera par femme corrompu.

Dijon, Guyenne gresle, foudre l’entame.

L’insatiable de sang & vin repu.

 

SIERPIEŃ

6, 12, 13, 20, przemówi Dama,

Wełnisty będzie przez kobietę psuty [też: propagandą skorumpowany].

Dijon, Gujenna, grad, piorun go napoczyna,

Nienasycony krwi i wina zrzeczonego [ukryte: wyżerki].

 

Pierwszy wers: w kodzie MN Dama to w tym miejscu-roku, (w innych latach znaczenie może być nieco inne – należy to zweryfikować) w potocznym znaczeniu kobieta dystyngowana, kontrapunkt do „kobiety upadłej”. Jeśli faszystom przyporządkujemy określenie „upadła” to damą mogą być tylko państwa, dla których demokracja i pokojowe współistnienie jest najwyższym dobrem – Alianci. Pierwszy wers przemówi „Dama”: 6 czerwca 1944 Normandia, 17 września Market Garden, itd., itp. – czyli front zachodni. Wełnisty w kodzie MN to z pewnością synonim Niemiec. Baran to niezaprzeczalnie symboliczne określenie państwa niemieckiego, wełna-baran. Drugi wers: „opowiada” więc o sukcesach aliantów na wszystkich frontach. Trzeci wers: inwazja aliantów na Sycylii, Czwarty: dalszy ciąg Kampanii Włoskiej (9 lipca 1943 – 2 maja 1945), Monte Cassino – maj 1944 r.

 

W sierpniu pełnia Księżyca przypadnie 2 go o 9 godzinie 53 minut w Wodniku, dżdżysta oraz wiatry południowe i północne zmierzające do wychłodzenia. Lądowanie w Normandii – chłodna morska woda  Ostatnia kwadra 9 go w Pannie oraz Mars w Skorpionie, kiedy sprawuje sąd grzmot, błyskawice, gorąc i suchota oraz pogoda niestała. Operacja Market Garden – Alianci nad Renem  Nów Księżyca 16 go o 18 godzinie 4 minuty w trakcie dwóch sekstyli Jowisza do Marsa we Lwie, kiedy będzie rześka; ale wielka odmiana pogody i deszcze. Pierwsza kwadra 24 go w Strzelcu, rześko i wilgotno. Inwazja na Sycylii – wojska sprzymierzonych “rześko” posuwają się naprzód.  Pełnia Księżyca 31 go o 18 godzinie 11 minut w Rybach, deszcz, acz wtedy kończąca moralne pogorszenie. Kampania Włoska – m. in. przyczyni się do końca „moralnego zgorszenia” – koniec włoskiego faszyzmu, 29 września 1943 – kapitulacja Włoch.

 

SEPTEMBRE

Pleurer le ciel, à il cela faict faire?

La mer s’apreste. Annibal fait ses ruses.

Denys mouille’, classe tarde. ne taire.

N’a sçeu secret, & à quoy tu t’amuses?

 

WRZESIEŃ

Płacz niebo, czyż ono kazało to uczynić?

Morze szykuje się, Annibal czyni swoje podstępy:

Dionizjusz umoczony [też: ostrzeliwany], flota zwleka, nie taić,

Nie rozpoznał sekretu oraz tego, czym się zabawiasz?

 

Generalnie wrzesień „opowiada” o wojnie na Pacyfiku. To, iż rozpoczęła się atakiem japońskich sił powietrznych na Perl Harbor 7 grudnia 1941 r. (nieco cofamy się w narracji) to generalnie nie zakłóca to sensu całego „roku.” Pierwszy wers: Perl Harbor. Drugi: wojna na Pacyfiku – pierwsze sukcesy japońców. Filipiny, Singapur, itp. itd. Annibal – konotacje z Hannibalem są najbardziej na miejscu. Trzeci wers: Dionizjusz – następne skojarzenia. Z pewnością MN koduje tu Dionizego Małego, a konkretnie to co o nim wiemy. Po pierwsze popełnił błąd w obliczeniach – amerykanie, bo to o nich tu mowa, również popełnili błąd nie wziąwszy pod uwagę militarnych zakusów japończyków. Po drugie: amerykańska Konstytucja Stanów Zjednoczonych, notabene pierwsza tego typu ustawa zasadnicza na świecie – Dionizjusz uważany jest za ojca prawa kościelnego. Wojny ciąg dalszy: Guam, Wake, Midway, itd. aż do całkowitego pokonania głównych sił wroga. Zwrot – nie taić, być może oznacza: iż nie ma co zwlekać: im szybciej japoński agresor się podda, to tym mniej ludzi zginie (tak żołnierzy jak i ludności cywilnej na okupowanych terenach) Czwarty wers: takie mam wrażenie, że chodzi o końcowy akord tej „japońskiej wojny” (teatr wojny znowu przeniesie się do Europy), czyli Hiroszima i Nagasaki. Bomba atomowa budowana przez amerykanów w sekrecie – Projekt Manhattan.

 

We wrześniu ostatnia kwadra przypadnie 7 go o 10 minucie u Głowy Smoka w Pannie, gorąc i suchota, zmierzające do ładnej pogody, grzmoty, błyski. Perl Harbor – koniec pokoju dla amerykanów  Nów Księżyca 15 go o 8 godzinie 30 minut w Skorpionie, chłodny i suchy, zmierzający do długich deszczów, burzliwych w trakcie umiarkowanych dni, gorączkowy. początek wojny na Pacyfiku  Pierwsza kwadra 23 go w 9 minucie w trakcie opozycji Saturna do Słońca, mijająca Ogon Smoka, w Koziorożcu, chłodno i sucho oraz zaburzenia. japońska „dominacja” Pełnia Księżyca 30 go w Baranie o 2 godzinie 52 minuty, ciepła, przez wilgotność właśnie rześka, kwarantanny i biegunki dyzenteryjne, zaburzenia. wybuch bomb atomowych, kładzie kres wojnie, kończy pewną epokę (japoński nacjonalizm).

 

Dionizy popełnił jednak błąd w swych obliczeniach wyznaczając początek ery chrześcijańskiej na rok 754 ery rzymskiej, podczas gdy poprawną datą jest rok 750 lub nawet 748. Dionizjusz ustalił również sposób obliczania daty Wielkanocy. Uważany jest za ojca prawa kościelnego, zwanego też kanonicznym. Napisał Liber canonum („Księgę kanonów”) oraz Liber decretorum („Księgę dekretów”). cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Dionizjusz_Ma%C5%82y

 

OCTOBRE

Venus Neptune poursuiura l’entreprise.

Serrez pensifs, troublez les opposans.

Classe en Adrie. citez vers la Tamise.

Le quart bruit blesse de nuict les reposans.

 

PAŹDZIERNIK

Przybyłych [Wenus] Neptun pociągnie dalej zamach,

Ściśnięci, myśliciele, wzburzeni ich opozycjoniści,

Flota na Adriatyk: grodów wedle Tamimzy [sic!].

Czwarty hałas [też: kwadrans], rani nocą spoczywających.

 

Październik to z kolei „opowieść” o końcowym etapie II wojny światowej w Europie wschodniej. Pierwszy wers: myślę, że MN koduje tu informację o tym, iż ogólnie rzecz ujmując Niemcy, a konkretnie Krzyżacy „przybyli” na te tereny (na wschód Europy) na „zaproszenie” Konrada Mazowieckiego w 1226 roku, no i zaczęła się wielowiekowa wizyta germanów na wschodzie. Jaka była historia tego pobytu, a także ile przyniosło to kłopotów „gospodarzom” doskonale wiadomo: (Krzyżacy, Prusy, Zabory). Ten „nieproszony” pobyt skończył się wraz z końcem II wojny światowej. I o tym właśnie jest ten czterowiersz. Neptun to jak wiadomo z mitologii rzymskiej – bóg wód, chmur i deszczu. Operacja Hannibal – bo oto tu chodzi „była niemiecką militarną operacją, mającą na celu ewakuację przez morze niemieckich żołnierzy oraz cywili z Kurlandii, Prus Wschodnich oraz z tzw. Korytarza polskiego w okupowanej Polsce pomiędzy połową stycznia a majem 1945 r. Operacja została przeprowadzona w wyniku radzieckich postępów podczas operacji wschodniopruskiej i pomorskiej oraz w wyniku pomocniczych operacji”. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Hannibal

Drugi wers: myśliciele w kodzie MN to Niemcy, filozofia niemiecka – „w szponach myśliciele” – W styczniu 1945 roku Armia Czerwona ruszyła z ofensywą dochodząc do Wału Pomorskiego i Odry, „zostawiając” za sobą ogromną rzeszę niedobitków jak i ludność cywilną (przybysze w szponach). Trzeci wers: pozwani w kierunku Tamizy – drogą morską wracali przybysze, kursem na zachód. Czwarty wers: to kwestia statków z uciekinierami torpedowanymi przez sowietów. Przykładem Wilhelm Gustloff – „O godzinie 21:16 czasu pokładowego przy mijaniu ławicy słupskiej „Wilhelm Gustloff” został trafiony 3 torpedami, wystrzelonymi przez radziecki okręt podwodny S-13. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/MS_Wilhelm_Gustloff

 

W październiku ostatnia kwadra przypadnie 7 go w Raku, dzień śmiało dążący do ładnej pogody, mało zmienny i zaburzony, dżdżyste deszcze. Ostatnie chwile Germanów na Wschodzie  Nów Księżyca 15 go o 2 godzinie 30 minut w złączeniu z Jowiszem, w Skorpionie, chłodny i suchy, wyłączając morze, zgiełkliwie ogłaszające deszcze. Armia Czerwona „dochodząc” do Bałtyku (Wał Pomorski) odcięła drogę uchodźcom – pozostała ucieczka przez morze, istotnie – zgiełk  Pierwsza kwadra 22 go w Koziorożcu będzie zimna i sucha, sprowadzająca deszcze, wiatry, rosy, zaburzoną zmienną pogodę i urozmaiconą. początek ewakuacji  Pełnia Księżyca 29 go o 12 godzinie 40 minut w trakcie dwóch opozycji Jowisza i Merkurego w Byku, zimne wiatry, zaburzenia, deszcze. zaburzenia – zatopienia

 

NOUEMBRE

Le grand du ciel soubs la Cape donra

Secours Adrie à la porte fait offre.

Se sauuera des dangers qui pourra.

La nuit le grand blessé poursuit le coffre.

 

LISTOPAD

Wielki z nieba zza czapy da

Wsparcie Adrii brama czyni ofertę [ofiarę],

Uratuje się z opałów ten, kto zdoła,

Owej nocy wielki, raniony goni kufer.

 

Wielki – MN mianem tym sygnuje wielce potężne Stany Zjednoczone, aliantów: Wielką Brytanię, USA – patrz Almanach rok 1555, punkty 15 i 16 – (Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

Epilog II wojny światowej. Pierwszy wers: naloty dywanowe Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych np. na Drezno. Drugi wers: Brama – ostatnie dni Berlina wszystkie siły do obrony stolicy III Rzeszy – „Pod koniec wojny, kiedy Niemcy ponosili coraz więcej ofiar a rezerwy były na wyczerpaniu, do HJ wcielano coraz młodsze dzieci. W 1945 r. w szeregach Volkssturmu byli nawet 12-latkowie. Podczas bitwy o Berlin HJ stanowiła główną część ostatniej linii obrony”. Trzeci wers: zupełnie oczywisty. Czwarty wers: Hitler kaput. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Hitlerjugend

 

W listopadzie ostatnia kwadra przypadnie 5 go [o] 17 minucie w trakcie dwóch innych [aspektów] od Jowisza do Merkurego, w owych dniach umiarkowanych, oddanych we władzę zaburzeń i dżdżystych wiatrów. naloty dywanowe dwóch „mścicieli”  Nów Księżyca 13 go o 20 godzinie 32 minut, w złączeniu z Wenus w Strzelcu przez Słońce i Księżyc, zimny i suchy, wiatry, deszcze i zaburzenia, podle. Armia Czerwona i alianci “u wrót” Berlina  Pierwsza kwadra 21 go w 7 minucie w Rybach, deszcz, acz wtedy kończący zaburzenia, wiatry, zniewaga, zrujnowana, odmiana pogody. koniec tyrana, czas na pokój  Pełnia Księżyca 28 go, o czwartej minucie, u Głowy Smoka, w trakcie sekstylu Jowisza i Marsa w Pannie, dni zróżnicowane, przykre, zmienne i dżdżyste. czas na zadość uczynienie – Procesy norymberskie.

 

DECRMBRE

La porte exclame trop frauduleuse & feinte,

La gueule ouuerte, condition de paix:

Rhosne au cristal, eau, neige, glace teinte.

La mort, mort, vent par pluye cassé faix.

 

GRUDZIEŃ

Brama obwołuje zbyt wiarołomna i sztuczna [też: rozgłasza zbytek szachrajski i sztuczny],

Paszczą otwartą, stan pokoju,

Rodanu kryształowego, woda, śnieg, lód ubroczony,

Śmierć, martwy wiatr deszczem rozbija brzemię.

 

Pierwszy wers: My Niemcy nie jesteśmy winni tej wojny, to Hitler, to faszyści. Drugi wers: stan pokoju – nie trwał zbyt krótko, zaczęły się „podchody” między kapitalistami a komunistami – konferencja poczdamska. Trzeci wers: cztery strefy okupacyjne (kryształ, woda, śnieg, lód). Czwarty wers: koniec przyjaźni między aliantami – początki „zimnej wojny”.

 

W grudniu pierwsza kwadra 5 go o 18 minucie w Pannie. Dni zróżnicowane na skutek całkowitego wyziębienia, mrozy, śniegi, deszcze, wiatry, zaburzenia, zachmurzenie. pierwsze chwile po wojnie  Nów Księżyca 13 go o 15 godzinie 19 minut, w złączeniu z Wenus w Strzelcu, przynoszący nader złą pogodę na skutek śniegów, deszczów, mrozów, zaburzeń. niesnaski między aliantami (ustalenie powojennych granic)  Pierwsza kwadra 20 go o 16 minucie, w złączeniu z Saturnem, bynajmniej podła, zła, mało rześka, wezbrane rzeki, mrozy, śniegi, zaburzenia, zachmurzone niejasno i wprowadzające zamęt różnymi sposobami, choroby wywodzące się z pory roku wcale nie wypełniającej tego, co powinna.  strefy okupacyjne – zamęt – różne sposoby widzenia przyszłości pokonanego wroga  Pełnia Księżyca 27 go o 15 godzinie 27 minut, w trakcie dwóch opozycji Wenus i Merkurego, straszliwie zimny wiatr, mróz. Z końcem roku, dni mało rozgrzane; ale krótkotrwale. Upraszajmy Boga, by winno nam było przejść rok w radości i pomyślności. koniec współpracy, alianci w opozycji do siebie, czas na „zimę”. Ci co przeżyli wojnę, w istocie powinni dziękować Opatrzności za ocalenie.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rok 1555 – czyli nić Ariadny.

Zagłębiając się w gęstwinie Centurii pewnym jest, iż prędzej czy później niejeden śmiałek wyląduje na manowcach wiedzy tajemnej. Tak więc, mając na uwadze by ten symboliczny wóz z napisem „gnoza rozkodowana” dojechał do celu, jako konkretny a nie „pływający” argument, przedstawiam moją egzegezę gnozy Nostradamusa. Na początek rok 1555, który jak dla mnie jest taką przysłowiową nicią Ariadny. Rok ten kodowany jest na różne sposoby: Prognostykiem – pisany prozą, Wróżbą – czterowiersze, oraz Almanachem – (punkty 14, 15, 16 na stronie CURA). Rok 1555 to okres około czterdziestu lat naszej historii. Według mnie, rok ten stanowi zakodowaną wiedzę o wydarzeniach z początków XX wieku, zaś wszystkie następne nostradamusowe lata “opowiadają” o kolejno-późniejszych okresach naszej historii. Cofając się wstecz MN koduje wcześniejsze okresy. I tak rok 1554 – (czyli punkt 7 CURA) opowiada o najistotniejszych wydarzeniach historycznych, których świadkami byli ludzie żyjący w drugiej połowie XIX wieku z końcowym akordem, który ten wiek mniej więcej kończy – czyli Pierwszą Wojną Światową. Rok 1553 – (punkty 5, 6 CURA) znowu cofamy się wstecz – to przełom XVIII/XIX wieku, i tak dalej.

W tym miejscu na taki wniosek jest z pewnością za wcześnie, ale na podstawie tylko roku 1555, można skonstatować, iż MN swoimi Wróżbami i Almanachami nie przewiduje, nie wróży, ale widział przyszłość z taką precyzją, iż nie jedna książka do nauki historii mogłaby mu pozazdrościć. To, iż wydarzenia te nastąpiły i jeszcze nastąpią, w tym cała wiedza tajemna MN, ale to już inny temat. Wszystkie opracowywane przeze mnie teksty MN nie mają waloru skończonej, zamkniętej interpretacji. Na pewno można coś do nich dodać, ująć, w wielu miejscach być może najzwyczajniej na świecie coś pominąłem. Z pewnością korekty wymaga translacja (niejednokrotnie ta googlowska jest mało twórcza), ale ogólna zasada jest, moim zdaniem, niezwykle czytelna. By wprowadzić nieco ładu, poniżej przedstawiam rok 1555 z jego miesiącami opisanymi w telegraficznym skrócie.

ROK 1555

STYCZEŃ – Rewolucja w Rosji – 1917 rok.

LUTY – Wojna polsko-bolszewicka (1919 – 1921).

MARZEC – Pierwsza połowa dwudziestolecia międzywojennego.

KWIECIEŃ – Druga połowa dwudziestolecia międzywojennego.

MAJ – Początek II wojny światowej.

CZERWIEC – Wojny ciąg dalszy (dziwna wojna na Zachodzie).

LIPIEC – Agresja na ZSRR.

SIERPIEŃ – Drugi front.

WRZESIEŃ – Wojna na Pacyfiku.

PAŹDZIERNIK – Koniec wojny w Europie Wschodniej.

LISTOPAD – Epilog II wojny światowej.

GRUDZIEŃ – Początki zimnej wojny.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Centurie Nostradamusa – czyli puzzle.

„Atlantyda – legendarna, wielka wyspa na Atlantyku, której potężni władcy w IX tysiącleciu p.n.e. mieli panować nad całą Libią i Europą Zachodnią. Od dalszych podbojów mieli ich jakoby wstrzymać waleczni przodkowie Ateńczyków. Wskutek trzęsienia ziemi kwitnące państwo Atlantyda pogrążyło się w Oceanie. Na powierzchni miała pozostać niewielka wysepka, do której nie można się było dostać, ponieważ zaginęła księga opisująca drogę do Atlantyku. Mit ten spisał Platon w dialogu „Timajos”, podając jako źródło ustną tradycję przechowywaną w rodzinie Solona, który z kolei miał usłyszeć tę historię od pewnego kapłana egipskiego.” 1.

Oj Platonie, Platonie, gdybyś ty wiedział ile zamieszania i nieporozumień wśród niewtajemniczonych i „śpiących” wywoła ten z pozoru autentyczny dialog. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać nad naiwnością tych „naukowców”, którzy szukają śladów Atlantydy we wszystkich prawie zakątkach świata, a przecież jest to tylko wyrafinowana mistyfikacja, w której sieć wpadają co i rusz nowe zastępy atlantologów. Przytaczają oni argumenty i dowody z różnych dziedzin: astronomii, archeologii, geografii, medycyny, religioznawstwa, czy nawet metafizyki, a przecież Platon pisząc ten dialog, w jego treści celowo zaszyfrował jedną, ale za to bardzo ważną informację. Nie przybliżone położenie, ani nawet sama Atlantyda są ważne, ale kształt kanałów otaczających dawną stolicę.

Takich „przystanków” wiele jeszcze w naszej historii można dostrzec – więcej na ten temat w książce Gloria olivae. Wspominam o casusie „Atlantydy” nie bez powodu, ponieważ równie czasochłonny i wyprowadzający na manowce przypuszczeń jest temat główny tego wpisu – Centurie Nostradamusa. To, że taki był zamiar ich autora nie muszę nawet przekonywać – zupełnie nietrafiona egzegeza większości czterowierszy jest tego potwierdzeniem. Sądzę, iż MN celowo tak pomieszał ich kolejność, niczym przysłowiowe puzzle, by odwrócić uwagę potencjalnych poszukiwaczy od łatwiejszej do rozkodowania gnozy, zakodowanej w postaci Almanachów i Wróżb. Jest to ta sama wiedza – wizje mających nastąpić wydarzeń historycznych od czasów najbliższych Nostradamusowi, poprzez czasy nam współczesne, aż po nieuniknioną przyszłość, której nie znamy, a jaką jemu dane było „zobaczyć”. Cóż więcej dodać. Cokolwiek bym w tym miejscu argumentował, będzie to i tak zbyt nikłe w stosunku do tego co zostawił nam w „testamencie” MN. W tym też zawiera się moja propozycja, by najpierw skupić uwagę na „mniej skomplikowanej” opcji, po rozkodowaniu której tym łatwiej będzie nam zrozumieć kod czterowierszy centuryjnych.

1. Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1990.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

C.U.R.A.

Jak to w pierwszym wpisie zapowiadałem, w blogu tym nie znajdziesz szanowny czytelniku obiegowo-popularnych informacji o życiorysie Nostradamusa, o zapowiadanym nieustannie co kilka lat końcu świata, o mającej „niebawem” nastąpić trzeciej wojnie światowej. O takich fantastycznych i sensacyjnych teoriach wiele już napisano, wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło: przepowiednie Nostradamusa – ponad pięćdziesiąt tysięcy wyników. Nie w tym rzecz, że jest tak wielkie zainteresowanie tematem, ale owa mnogość informacji powoduje problem z wyselekcjonowaniem naprawdę wartościowych stron. By zapoznać się z podstawowymi informacjami – nie ma sensu przekopywać się przez cały internet – wystarczy to co zamieszcza Wikipedia. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy dany delikwent zamierza bardziej zagłębić się w labirynt gnozy MN. Jeśli by ktoś oczekiwał gotowych recept z jakich materiałów źródłowych powinien korzystać by nie ulec pokusie popularno-fantastycznych osądów, to nieco się zawiedzie, ponieważ ja sam nie czuję się na tyle kompetentny by takowych rad udzielać. Wiem jedno, najlepszą metodą jest „uczyć się” od najlepszych. Jak dla mnie jednym z najpewniejszych miejsc w sieci, (oprócz oryginalnych tekstów samego Nostradamusa i co oczywista Sen Graal), jest witryna C.U.R.A. (The International Astrology Research Center). (link)- http://cura.free.fr/index.html

Szczególnie przydatny jest dział: Corpus Nostradamus, który zamieszcza opracowania oryginalnych starodruków, a także wiele tekstów analitycznych dotyczących całości literackiej spuścizny MN. Jest jednakowoż jedna niedogodność tego portalu – działa on na zasadzie płatnej subskrypcji. Dla niezarejestrowanych twórca tego forum Patrice Guinard udostępnił jednak sporo ważnych i ciekawych tekstów. Jest zatem materiał źródłowy, a także całe spektrum interpretacji: tych mniej poważnych i tych bardziej naukowych, a jednak sprawa rozkodowania gnozy przepowiedni MN stoi w miejscu. Więcej nawet, wszelkie dotychczasowe próby a posteriori nie potwierdzają wcześniejszych propozycji, brak jest wiec najważniejszego – potwierdzenia (falsyfikacji) większości przepowiedni, szczególnie tych odnoszących się do czasów nam współczesnych. W tym miejscu przychodzi mi na myśl pewne powiedzenie Alberta Einsteina: Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi. Spokojnie, interpretacje interpretacjami, nie w tym rzecz by na siłę dopasowywać fakty do teorii. Teoria sama musi potwierdzić się dowodami, więc by nie przedłużać – następne wpisy będą już konkretnymi przykładami uwiarygadniającymi geniusz Nostradamusa.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Chwila refleksji.

Peregrynując po różnych blogach i forach zajmujących się szeroko rozumianą tematyką „przepowiedni” tak sobie myślę, że najliczniejszą grupę ich uczestników stanowią przysłowiowi uczniowie, studenci, dla których jest to pierwszy dopiero kontakt z ezoteryką, czy Nostradamusem, w ogóle. Inni znowu, w swoich przemyśleniach są dość, a nawet bardzo „zmanierowani” i mają już swój pogląd tak bardzo skrystalizowany, iż są już i pozostaną „głusi” na wszelkie, nawet najbardziej wiarygodne, argumenty. Zazwyczaj „przepowiednie” Nostradamusa traktowane są jako temat imieninowych przerywników, między polityką a psimi odchodami na chodnikach. Reasumując: ludzie nie traktują sprawy przepowiedni Nostradamusa, na tyle poważnie na ile one zasługują, nie mówiąc już o jakimkolwiek zrozumieniu. Moje zapatrywanie się na gnozę MN zbytnio nie różniło się od tego pospolicie-pobieżnego, z czasem jednak ewoluowało, aż w końcu przypadkowo trafiłem w sieci na blog: http://pytyja.blox.pl/html , którego tak zawartość, jak może i bardziej książka dysponentki tego bloga, okazała się akceleratorem – niczym wystrzał z Aurory, wszystkich moich „rewolucyjnych” pomysłów. W tym miejscu od razu chciałbym zaznaczyć, iż dla mnie osobiście największą wartością wspomnianego bloga jest możliwość zapoznania się z tekstami źródłowymi tłumaczonymi przez jej autorkę z oryginalnych starodruków, wynajdowanych z rozmaitych dostępnych w sieci miejsc, zaś jeśli chodzi o interpretację tych tekstów to już inna historia. No ale przecież nie w tym rzecz by interlokutorowi nieustannie przytakiwać, nie prezentując własnych pomysłów i wniosków. Z takiej dyskusji nic nie wyniknie. Nie rozwijam tematu by się zbytnio nie zapętlić w swoich dywagacjach. Wpisem tym chciałbym rozpocząć konkretną prezentację kilku wybranych tekstów Nostradamusa, do których dołączam swoją dość oryginalną ich interpretację. Więcej nawet, dopiero spojrzenie na przepowiednie MN przez moje „okulary”, rozjaśni, jak sądzę, wiele nierozwiązywalnych zdawało by się kwestii, pozostających już od tylu wieków w cieniu niewiedzy i ignorancji. Znowu za bardzo się rozpędzam, wiec by nie popaść w bufonadę, proponuję wszystkim zainteresowanym chwilę „refleksji” – poniżej jeden z wielu ciekawych wpisów z bloga Sen Graal. http://pytyja.blox.pl/2011/11/Tlumaczenie-Nostradamusa.html

Tłumaczenie Nostradamusa.

Studiowanie prozy Nostradamusa wymaga czasu. I niesamowitej cierpliwości. Pierwsza lektura przeważnie najpierw złości i wprawia w bezsilność. W głowie wszystko się plącze, a słowa wydają się opisywać nie to, czego czytelnik się na ich podstawie spodziewa. Wielokrotne czytanie pozwala wyłapać – intuicyjnie – fragmenty, brzmiące jakoś bardziej zrozumiale. Cóż, jeśli zaraz po nich idą zdania przeczące temu zrozumieniu… Pierwsi czytelnicy i interpretatorzy Mistrza brali oczywiście dosłownie przepowiednie. Oczekiwali ich spełnienia w latach wymienionych w tytułach almanachów. Niekiedy nawet udawało się im coś tam przypasować. W ogóle zadziwia fakt, że opinia o Nostradamusie Nieomylnym przetrwała te próby, gdyż żadna z wróżb rocznych nie spełniła się w opisany sposób i w wymienionym czasie!

Tymczasem podpowiedź znajdowała się już w tytułach tych astrologicznych prognoz. „Almanach pour 1555”. Otóż słówko pour we francuskim oznacza tak samo „na rok 1555” co i „zamiast 1555 roku”! Wspomniałam już o tym na blogu, że prawdopodobnie ów rok nostradamusowy był okresem o wiele dłuższym. Biorę pod uwagę cykl 120-letni, o którym wspomniał w jednym z listów wstępnych do pewnego almanachu. Napiszę może o tym kiedy indziej. Jeśli 120 lat podzielić na 4 pory roku, mamy 4 okresy 30-letnie. Są w tym jeszcze inne kruczki, ale to zbyt trudne, aby mówić o tym bez dawania przykładu. Jak jednak odkryć od kiedy liczyć ów rok? Można oczywiście próbować obliczać różnymi sposobami, co mogę również zademonstrować, lecz właściwie ten sposób jest koncepcyjny i możliwy do pełnego ustalenia jedynie wtedy, gdy przypisze się przepowiedziane wróżby wydarzeniom, które miały już miejsce… Ba, tylko jak to zrobić, jeśli proza Nostradamusa po setkach lat przestała być czytelna, a łacińska składnia zdań utrudnia dotknięcie ich sensu? Brnę przez to. To jest niezwykle trudne. Najpierw przełożyć tekst oryginału na najbardziej dosłowny i zbliżony do autentyku. Potem zacząć szukać. Po omacku, intuicyjnie, przypadkowo, wyrywkami, niecierpliwie i cierpliwie… zgłębiać wyrazy, zdania, nieco podobnie jak biblijne zapisy, gdzie każde słowo ma wiele znaczeń i ukrywa wiele opowieści.

Wreszcie coś się wydarzyło. W jednym z Almanachów odkryłam opis wydarzeń dotyczących generała de Gaulle`a i marszałka Petain`a… Zatem pojawił się czas… podpowiedź czasu… To ciekawy Almanach. Zawiera opis każdej pory roku z osobna, bez wyszczególnienia miesięcy, jak w innych prognozach, oraz daje przepowiednię dla kilku krajów europejskich. Dla Francji, Hiszpanii, Włoch i Watykanu oraz Niemiec. Spróbowałam nowego rodzaju tłumaczenia. Wyłożyć po polsku wszystko, co zawiera zdanie oryginału, każdą możliwość rozumienia. To przełożenie nagle odkryło mi… historię papieża Piusa XII poddanego hitlerowskiej presji i faszystowskiego rządu włoskiego. Jest w niej niezwykle wiele szczegółów. I konkordat negocjowany i podpisany z Hitlerem, układ Mussoliniego z Hitlerem, i krzyż – hitlerowski czy katolicki? – niesiony, tj. dźwigany w pokorze czy noszony oficjalnie przez Papieża? Jest opis istoty faszyzmu włoskiego, wojny domowej we Włoszech, a także taki drobiazg, że Papież zaczął nauczać przez radio (głosem)… Co przyniosą dalsze badania almanachu? Może najpierw podrzucę Czytelnikom odszyfrowany tekst Nostradamusa w następnym wpisie.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Rozdział XXXIV.

Poniżej rozdział XXXIV książki Gloria olivae, który wiele wnosi do problematyki „przepowiedni”.

Głos wizji i wizja głosu – czyli przepowiednie.

Tym co łączy Leonarda da Vinci, Nostradamusa i Malachiasza (niektórzy przypisują autorstwo jego proroctw Nostradamusowi, jednakże dla meritum tego zagadnienia jest to rzecz najmniej ważna), jest ich genialna wprost umiejętność przepowiadania przyszłości. Jeśli chodzi o Nostradamusa to umiejętność ta w swej istocie dotyczy czasu, zaś Leonardo antycypował za pomocą swoich naukowych badań i wynalazków. Pomimo tej jednej różnicy, wszystko pozostałe jest tożsame.

Po pierwsze, każdy z nich zanim stał się wielkim wizjonerem, najpierw został wprowadzony we wszystkie arkana „wiedzy tajemnej”. Leonardo da Vinci był wyznawcą panteizmu, a także był członkiem Zakonu Syjonu – co wiele tłumaczy. Skłonności homoseksualne, jak sądzę, mogły być skutkiem samoograniczania własnych naturalnych odruchów seksualnych, co powodować mogło doznania podobne do Sybilli. Nostradamus został wtajemniczony przez dziadków (astrologia, kabała). Malachiasza związki z Cystersami i św. Bernardem w „dziwny” sposób prowadzą do Ubogich Rycerzy Chrystusa. Po drugie, wszyscy szyfrowali swoje przepowiednie, by stały się one nieczytelne dla ich współczesnych, a zarazem tak wyraziste, by ich genialność była nie tylko oczywista, ale wręcz niepodważalna. Notatki Leonarda były dla innych tak niezrozumiałe, że ich nawet nie musiał szyfrować. Nostradamus swoje przepowiednie zakodował tak, że do tej pory (kłaniają się przykłady Piramid, Biblii, Atlantydy, Heraklita i wszystkich innych) ilość poprawnych interpretacji jest niewielka, a przepowiedni dotyczących przyszłości wręcz epizodyczna. Podobnie ma się rzecz z Malachiaszem. Po trzecie, wszystkie okrycia dokonywane stopniowo przez innych badaczy, naukowców, a także i historia, post faktum, potwierdzają prawdziwość ich proroczych wizji.

Wszystkie te fakty stanowią podstawę do stwierdzenia bardzo „ciekawego” wniosku. Otóż myślę, że zarówno Leonardo da Vinci, Nostradamus jak i Malachiasz, nie tyle co przepowiadali przyszłość (każda taka próba bez uwzględnienia powyższych argumentów, skazana jest na ryzyko prawdopodobieństwa), ale przyszłość tą widzieli, czego potwierdzeniem jest ich wręcz stuprocentowa dokładność. To, w jaki sposób było to możliwe, pozostaje nadal w sferze domysłów i niech tak pozostanie „Są rzeczy w niebie i na ziemi, które nie śniły się filozofom”. W tym momencie bardziej interesujący jest kolejny wniosek. Skoro wszyscy ci wizjonerzy, o których mowa, widzieli przyszłość oraz w tak przemyślny sposób ukryli ją przed niewtajemniczonymi, a wszystkie wynalazki późniejszych odkrywców i historia potwierdzają ich „wizje”, to jedynym motywem postępowania tych „wizjonerów” wydaje się być tylko ich wiara, potwierdzona wiedzą, że pisząc te notatki, proroctwa, piszą je nie dla swoich współczesnych. Dopełnieniem tego wniosku są niezwykłe wprost „wizje głosu” Joanny d’Arc, Łucji dos Santos i Faustyny Kowalskiej.

„90 na 100 odnotowanych przypadków objawień, odbiorcami i przekaźnikami tych transcendentalnych zjawisk są dzieci. Czy miałoby z tego obiektywnego stwierdzenia wynikać, że mózg dziecka w okresie poprzedzającym dojrzewanie i w czasie dojrzewania wytwarza jakieś szczególne prądy, które ułatwiają dostępność do innej sfery świadomości lub podświadomości?” 1.

Erich von Dänieken pisząc te słowa z pewnością nie zdawał sobie sprawy z tego jak blisko był prawdy, dotknął zaledwie „klamki”, na otwarcie „drzwi” nie starczyło mu już ani wiedzy, ani „spiritus movens”. Przeszedł obok, w swoją stronę. A przecież te dwa zdania: jedno – stwierdzenie faktu, drugie – wniosek-pytanie, w znakomity sposób formułują ostateczny wniosek jaki wynika z wcześniejszych „wniosków pośrednich” zawartych w rozdziałach: siódmym („antena odbiorcza”), czwartym – (konkluzja), trzynastym – (śmierć kliniczna – hipoksja – „przełom moralny”), czternastym (neurogeneza), piętnastym abstynencja płciowa – Sybilla), dziewiętnastym (metanoia esseńczyków), czy też trzydziestym czwartym – (wizja). To, że „mózg dziecka w czasie dojrzewania wytwarza jakieś szczególne prądy, które ułatwiają dostęp do strefy świadomości lub podświadomości” w znakomity sposób potwierdzają np.: casus Jezusa – (rozdział dziewiętnasty), jak i bohaterowie rozdziałów poświęconych „wizji”. „Opatrzność Boska czuwała więc nad Jezusem – Prorokiem już od chwili jego poczęcia”, a bezpośredni kontakt i wpływ na jego poczynania – dzięki „antenie mózgowej” (testosteron), Bóg – Stwórca miał podczas dwóch newralgicznych momentów męskiego „życiorysu” – (Łk 1.35 i 1.42- 1.52) „Joanna d`Arc w wieku 13 lat zaczęła mieć nadprzyrodzone wizje i słyszeć niebiańskie głosy”; „Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że Joanna zachowała dziewictwo”; „Postać Kobiety, utożsamiana z Matką Boską, powierzyła trojgu portugalskim dzieciom 7- letniej Hiacyncie, jej 9 – letniemu bratu Franciszkowi oraz ich żyjącej do dziś, wówczas 10 – letniej kuzynce Łucji dos Santos trzy tajemnice”; „Faustyna Kowalska w wieku siedmiu lat usłyszała w duszy głos Boży, który zapraszał ją do życia doskonałego”; „Gdy miała dziewiętnaście lat objawił się jej Pan Jezus…”.

Każdy z tych trzech przykładów „kontaktu” Człowieka z Bogiem – Stwórcą, mógł mieć miejsce tylko i wyłącznie dzięki takim własnie warunkom jakie zapewnia konkluzja – patrz „wnioski pośrednie”. W przypadku tych dzieci był to oczywiście kontakt „naturalny”, który wraz z ich dorastaniem (Siostra Faustyna, Joanna d`Arc) podlegał różnorodnym” modyfikacjom” (uporczywa modlitwa, abstynencja płciowa). Wizjonerzy aby osiągnąć podobny skutek („kontakt” z jaźnią), posługiwali się innymi, wcześniej już omówionymi, sposobami (np. hiperneurogeneza). Tym, co stanowi największą wartość tego tematu, oprócz oczywistej i niepodważalnej jego doniosłości, jest z pewnością „bardzo ciekawy” wniosek Dänikena.

1. E. von Däniken, Objawienia, Warszawa 1986, s. 29.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Nauka – ok, paranauka – be?

Czytelnikami tego bloga będą, są zapewne osoby, które interesują się poznaniem szeroko rozumianej ezoteryki, ale nie jest też wykluczonym, iż pod tą „strzechę” zawita ktoś o bardziej racjonalnym, naukowym spojrzeniu na świat. I tu zacznie się problem, a może nawet i po problemie, ponieważ ktoś, dla kogo naukowe podejście do jakiegoś zagadnienia wyklucza a priori paranaukowy jej ogląd, może zarzucić moim wywodom właśnie ową skazę nienaukowości. Wcale nie zdziwię się takim wszelkim reakcjom. Ale jest jedno ale. W zakończeniu teaser’a podkreślałem: „Obyś także i Ty szanowna/y czytelniku nie poddał się pokusie zbyt wczesnej oceny wartości tego bloga, albowiem dopiero zapoznając się z jego meritum będziesz mógł ocenić, czy też bardziej zasadnie docenić, jego doniosłość.” Sposób argumentacji jak i sama zawartość wszystkich moich dotychczasowych wpisów, wydaje się być tak odległy od naukowych dowodów jak Droga Mleczna od drogi do mleczarni. Na meritum przyjdzie jeszcze pora, ale w tym miejscu ważniejszym jest temat tytułowy tego wpisu. Otóż, wcale nie jest moim zamiarem kwestionować czy też podważać dorobku nauki jako takiej, ale wcale nie uważam paranaukowych dowodów za nic nie znaczące miazmaty. Ktoś powie nauka ponad wszystko. Tylko metody naukowe jako paradygmat. Ok. Oto naukowy aspekt dysfunkcji układu dopaminergicznego. (link)- http://winntbg.bg.agh.edu.pl/rozprawy2/10164/full10164.pdf

Zapewne zdecydowana większość tego nie przeczyta, ale to już inna kwestia. Posłużyłem się tą ogólnodostępną w sieci pracą doktorską z kilku powodów. Co najważniejsze, by na jej przykładzie pokazać o jak bardzo „mikroskopijnej” dziedzinie nauki rzecz, a także by przykładem tym uzmysłowić jak owa dziedzina była, jest niedostępna dla tych, którzy sto, tysiąc lat temu próbowali ją poznać. Należy również wspomnieć o niewątpliwe edukacyjnych walorach tej pracy, a także o dedykacji, która dotyczy z pewnością konkretnej osoby, ale i dla mnie jest ona miłą. Z faktu braku owego naukowego „oprogramowania” (software) wynikają różne konsekwencje. Podstawową jest wniosek, iż próby jakie poniżej przedstawiam można by określić mianem budowania, reperowania radia (czy jakiegokolwiek nowoczesnego urządzenia elektronicznego) za pomocą młotka, więcej nawet – siedmiokilowego młota. Czy skutecznie? Właśnie w tym rzecz, że nauka żadnych „innowierców” nie uznaje. Ale te paranaukowe próby były. Poniżej, jeden tylko, reprezentatywny przykład. Fragment książki Gloria olivae.

„Pytia – Kapłanka Apollina, która udzielała przepowiedni. Pytie były wybierane przez kolegium kapłanów, wychowywały się od dzieciństwa przy świątyni. W czasie przepowiadania pytia zasiadała na trójnogu w adyton świątyni, wg. starożytnych nad szczeliną, z której wydobywały się wyziewy z ziemi. Prawdopodobniejsze jest jednak, że w adyton spalano odurzające kadzidła, pod których wpływem pytia wpadała w rodzaj ekstazy i wypowiadała luźne słowa, wykorzystywane przez kapłanów, do uzyskania tekstu odpowiedzi. […] Sybilla – Nazwa wróżek u różnych ludów starożytnych. O ich imionach, ilości i pochodzeniu nie wiadomo nic pewnego. Platon mówi o jednej, Arystoteles i Arystofanes o kilku, w czasach Warrona znano ich 10. Greckie Sybille związane były z kultem Apollina i przepowiadały zwykle w pobliżu jego wyroczni. Znano też Sybille rzymskie i hebrajską – Sabba, którą identyfikowano z jeszcze inną babilońską.” 1.

Zdolność udzielania przepowiedni jaką miały Pytie, wcale nie była spowodowana wyziewami wydobywającymi się z głębi Ziemi, ani też nie uczyniły tego odurzające kadzidła. Ten stan zachwytu, uniesienia – czyli ekstazy, był od samego początku bardzo dobrze przemyślanym i zaplanowanym dziełem kapłanów, którzy wykorzystywali te dziewczynki, a później kobiety do swych niecnych czynów. Przypomnijmy sobie z poprzednich rozdziałów jakie znaczenie dla człowieka ma jego seksualność, a konkretnie wpływ testosteronu na mózg i fallusa. Przykład Bonobo potwierdza, że nieustanna stymulacja narządów rozrodczych powoduje ponadnormalną pracę współczulnego układu nerwowego, a co się z tym wiąże większe ukrwienie mózgu – co stanowi bezpośrednią przyczynę neurogenezy. Naturalnym hamulcem zmniejszającym aktywność przywspółczulnego układu nerwowego jest ejakulacja, która powoduje przynajmniej czasowe obniżenie napięcia tego układu, obniża ciśnienie tętnicze oraz w konsekwencji zmniejsza poziom testosteronu w organizmie. Neurogeneza jest efektem większego niż normalnie poziomu tych czynników, które stymulują neurony w hipokampie. Neuronalne komórki macierzyste mogą dać początek neuronom we wszystkich regionach mózgu z korą włącznie. Przeciętnego człowieka mającego co jakiś czas kontakty seksualne można porównać do wody wypływającej z tamy, która obniża jej poziom (obniża poziom napięcia układu nerwowego, ciśnienie i testosteron). Bonobo zwiększając ten poziom, poprzez nieustanną stymulację powoduje, że woda w tym zbiorniku przelewa się obrzeżami – powodując neurogenezę. Jednakże co jakiś czas napięcia te są niwelowane – prokreacja. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby stan tego napięcia – nieustannego pobudzenia seksualnego wydłużyć w nieskończoność i nie likwidować go działaniem współczulnego układu nerwowego. Taki stan nieustannego napięcia porównałbym do ogromnego wodospadu, który powodowałby nie tylko neurogenezę, ale w efekcie doprowadziłby organizm i cały układ nerwowy do ekstazy – uniesienia, zachwytu. Taką ekstazę można porównać tylko do orgazmu, jaki każdy „dorosły” już czytelnik (nieistotne czy podczas stosunku seksualnego, stymulacji, czy podczas polucji) przeżywał. Jak wiadomo, takie szczytowanie trwa kilka, kilkanaście sekund. Brak takich naturalnych hamulców może spowodować najpierw strumyk, później rzekę, a w końcu nigdy nie kończącą się kaskadę nieustannego niezaspokojenia seksualnego, które w konsekwencji prowadzi do ekstazy. Jakie mogą być skutki takiej ekstazy, można się przekonać właśnie na przykładzie kapłanek apollińskich wyroczni. Dziewczynki te, a później kobiety, nie były „wychowywane” w tych świątyniach, ale trzymane niczym zwierzęta w Zoo i wykorzystywane przez kapłanów do „przepowiadania” przyszłości. Nie było to żadne przepowiadanie przyszłości, tylko w wyniku ekstazy następował proces przekształcania się mózgu kapłanki w „antenę mózgową” – dzięki czemu możliwe było „podglądanie Boga” – czyli „telepatyczny kontakt z Jaźnią”. Zauważmy, że te „wychowywane” dziewczynki mogły opuścić świątynię dopiero wtedy, gdy ich przydatność (niższy poziom hormonów) nie była już zbyt duża. Kobiety te musiały poddać się rygorowi abstynencji płciowej, co w tej ogólnej atmosferze pożądania i niezaspokojenia seksualnego, niejednokrotnie skutkowało onanizmem i lesbijstwem – w tych warunkach było to rzeczą całkowicie zrozumiałą. Aby wydobyć z pytii zdolności paranormalne, były one odseparowywane nawet od swoich towarzyszek losu. Wszystko to, o czym tutaj piszę, ma ogromnie ważne znaczenie dla zrozumienia całej problematyki kontaktów człowieka poprzez „antenę mózgową”, nie ze Starcem z siwą brodą, ale z substancją niematerialną, nieskończoną, nieokreśloną – strumieniem myśli – Jaźnią. Tylko dzięki seksualnej wstrzemięźliwości mogła nastąpić drożność kanałów „anteny mózgowej”.”

No tak znowu paranauka. Niepotwierdzone przypuszczenia. Ale jeśli czegoś nie widać, to nie znaczy że tego nie ma. Nauka na temat schizofrenii ma już wiele do powiedzenia, ale należałoby, moim zdaniem, zacząć w końcu wyciągać z tej zgromadzonej wiedzy jakieś konkretniejsze wnioski. Wybierając poniższe fragmenty chciałbym zwrócić uwagę na czynnik płci, wieku wykrycia objawów choroby, oraz niewątpliwy wpływ ilości światła (melatonina – foton, fale mózgowe).

„W wielu podręcznikach podaje się że na schizofrenię zapada 1% (0,55-1,6% w zależności od miejsca prowadzonych badań) ogólnej populacji w społeczeństwach cywilizowanych, w równym stopniu kobiety i mężczyźni; a obraz chorobowy nie przedstawia istotnych różnic u obu płci. Wskaźnik chorobowości w oparciu o częściej cytowane źródła wynosi 1,4-4,6 na 1000 mieszkańców, a wskaźnik rocznej zapadalności około 0,2/1000. Pomimo tego, że uznaje się, iż schizofrenia występuje z podobną częstością w różnych częściach świata, to chorobowość różni się pomiędzy państwami, a nawet pomiędzy lokalnymi obszarami; badania J.J. McGrath z 2004 dowodzą znacznych różnic w występowaniu schizofrenii w zależności od badanej populacji (różnice nawet 5-krotne), a mężczyźni chorują 1,4 razy częściej niż kobiety. Inne badanie prowadzone w Irlandii (Cavan-Monaghan Study, 2002) dało jeszcze bardziej zaskakujący wynik, gdzie okazało się, że kobiety mogą chorować nawet 7,5 razy rzadziej niż mężczyźni. Wynik ten dotyczy przypadków, w których nie było żadnych wątpliwości diagnostycznych. Zachorowania na schizofrenię występują nieco częściej u osób urodzonych w zimie i na wiosnę (przynajmniej na półkuli północnej). […] W dzieciństwie jednak spotyka się zwykle mniej typowy obraz schizofrenii, z dziwacznością zachowania lub mowy, atakami lęku z omamami itd. Należy jednak pamiętać, że autyzm dziecięcy przez lata utożsamiany ze schizofrenią, dziś stanowi odrębną jednostkę kliniczną. Schizofrenia, która pojawia się po raz pierwszy w okresie pełnej dojrzałości lub starości, okazuje się nierzadko nawrotem; przebyty w młodości epizod chorobowy mógł minąć niepostrzeżenie. Może też wiązać się z okresem przejściowym, zwłaszcza u kobiet, czy też z organicznymi uszkodzeniami mózgu.” […] Wyniki badań wskazują na to, że w patogenezie tego zaburzenia mają znaczenie czynniki genetyczne wczesne warunki środowiskowe, procesy socjologiczne i neurobiologiczne. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Schizofrenia 

Dziwaczne zachowania, ataki lęku z omamami kiedyś i do tej pory „leczy się” chrztem, objawy schizofrenii u dorastających „niweluje się” egzorcyzmami, stare kobiety – kiedyś uważane za czarownice bardzo skutecznie „leczyła” inkwizycja. Kiedyś nie wiedziano nic – objawy leczono metodami mało naukowymi, teraz wiemy trochę więcej – metody leczenia są już bardziej cywilizowane. Dalej jednak leczy się objawy a przyczyny pozostają niedoprecyzowane. Więc właśnie, nauka w swoich poszukiwaniach skupia się głównie na czynnikach genetycznych, czego nie sposób kwestionować, ale nie należy lekceważyć paranaukowych „dowodów”. Czarownice, te już zupełnie współczesne, doświadczają fenomenu długowieczności dzięki „eliksirowi życia” jakim jest testosteron, a dobrodziejstwo to zawdzięczają działalności kory nadnerczy, który uwidacznia się już po ustaniu menopauzy. Nagłe wybuchy pustego śmiechu, tak symptomatyczne u nastolatków, mijają wraz ze spadkiem poziomu testosteronu. Poziom tego hormonu u niemowlaków również, z chwilą zakończenia procesu formowania się mózgu, stabilizuje się. Wiec może to poziom tego hormonu jest poszukiwanym czynnikiem ryzyka? Może głównym winowajcą jest anaboliczny wpływ tego hormonu w wyniku pobudzania syntezy białek? (Tyrozyna, czyli jeden z dwudziestu podstawowych aminokwasów białkowych – Katecholaminy – Dopamina). „Anabolizm to reakcje syntez związków bardziej złożonych z prostszych, wymagające dostarczenia energii. Energia ta umożliwia podniesienie poziomu energetycznego związków w czasie procesu chemicznego. Powstający w ten sposób produkt reakcji zawiera większą ilość energii, niż substraty. Dostarczona energia zostaje zmagazynowana w postaci wiązań chemicznych.” Może to ponadnormalny anabolizm – czyli synteza związków bardziej złożonych z prostszych, wymagająca dostarczenia energii, przyczynia się do zakłócenia „równowagi energetycznej” co skutkować może ponad normalną akceleracją neuroprzekaźnika? Stąd już blisko do „nośnika informacji. „Długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości. W opisie kwantowym promieniowanie elektromagnetyczne traktowane jest jako strumień nie posiadających masy cząstek elementarnych zwanych fotonami, których energia zależy od długości fali.” Jest to zbyt obszerny temat na jeden wpis, więc wszystko powyższe wydawać się może niezbyt zrozumiałe, ale wszystko w swoim czasie.

1. Mała encyklopedia kultury antycznej, Warszawa 1990.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sposób przesyłu.

Tak to już się porobiło, że jestem Człowiekiem: rodzaj Homo, rodzina człowiekowate, rząd naczelne, itd., i tak jak każdy ssak: śpię, jem, piję (czasem także i okolicznościowo), wydalam, jednak wszystkie te i inne czynności to tylko środki prowadzące do celu, a celem nadrzędnym wszystkich organizmów żywych jest reprodukcja. „Rozmnażanie – właściwy wszystkim organizmom proces życiowy polegający na wytwarzaniu potomstwa przez organizmy rodzicielskie. Organizmy wytwarzają specjalne narządy służące do rozmnażania takie jak zarodnie, gametangia, gonady. Wyróżniane są dwa zasadnicze rodzaje rozmnażania, w zależności od pochodzenia komórek rodzicielskich: bezpłciowe i płciowe.” (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozmna%C5%BCanie

Rozmnażanie bezpłciowe: poprzez pączkowanie, zarodniki – ok. płciowe: obojniactwo, rozdzielnopłciowość – także ok. Ale co sprawia, jakaż to siła przyczynia się, iż temu procesowi życiowemu – rozmnażaniu owe rozdzielnopłciowe podlegają? Wiadomo, że gdyby owej siły nie było mogło by się zdążyć tak, że ciągłość pokoleń została by przerwana. Ale z drugiej strony po co narażać się na zupełnie „nieracjonalny” ubytek energii? Na zagrożenie utraty życia ze strony innego drapieżnego gatunku – gdy jakiś dany delikwent byłby akurat zaangażowany w czynności przedłużania tego życia. Po co to zbędne ryzyko? Spokojnie, dzięki „Pani Ewolucji” istniejemy, a tą siłą jest, jakże by inaczej, żądza zaspokojenia – żądza ekstatycznej przyjemności jaką dają doznania szczytowania. Orgazm – „moment najsilniejszego podniecenia płciowego i towarzyszącego mu równie silnego uczucia rozkoszy, będący najczęściej celem lub zakończeniem stosunku płciowego, aktu masturbacji bądź innej formy zachowania seksualnego.” To jest ta siła, istna siła grawitacji, którą, nieco żartobliwie acz dosadnie, określić można „siłą ciążenia”. I w tym miejscu zapowiadany w poprzednim wpisie główny „winowajca” żądzy zaspokojenia, przyjemności – neuroprzekaźnik dopamina, któremu przypisuje się pełnienie funkcji „przekaźnika przyjemności”.

„Dotąd dopamina była uważana za hormon przyjemności i nagrody. Teraz naukowcy są bardziej skłonni uważać, że ten neuroprzekaźnik wyzwala w nas chęć podjęcia aktywności zmierzającej do obranego celu, wytrwałość i poszukiwanie wrażeń. Im więcej dopaminy krąży po naszych organizmach, tym większe natężenie powyższych cech – twierdzą. (…) „Dotychczas uważano, że dopamina reguluje przyjemność oraz układ nagrody i jest uwalniania, gdy uzyskujemy coś dającego nam satysfakcję, ale w rzeczywistości najnowsze dowody naukowe wskazują na to, że ten neurotransmiter zaczyna działać już wcześniej i właściwie zachęca nas do aktywności” – mówi Merce Correa. (…) „Dopamina prowadzi do utrzymywania wysokiego poziomu aktywności w celu osiągnięcia zamierzonego celu. To jest generalnie pozytywna właściwość, chociaż zawsze zależy to od rodzaju poszukiwanego bodźca: czy cel stanowi bycie dobrym uczniem, czy zażywanie narkotyków” – komentuje Correa. (link)- http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105645,13272056,Dopamina_

_%20_hormon_motywacji_do_dzialania_i_poszukiwania.html

By ruszyć dalej potrzebny jest kolejny cytat. „W momencie przełomowym, kiedy mózg zaczyna się formować, płód płci męskiej poddany zostaje działaniu ogromnej dawki hormonu męskiego. Poziom tego hormonu jest w tym okresie czterokrotnie wyższy niż poziom, który osiągnie przez cały okres niemowlęcy i dziecięcy. Gwałtowny przybór hormonu męskiego występuje również w przełomowym, momencie rozwoju osobnika płci męskiej – w okresie dojrzewania. Tacy, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy, jak myślimy, czujemy, nie kieruje serce, lecz mózg. Natomiast na mózg, jego strukturę i funkcjonowanie, wpływ mają hormony. Wpływ hormonów na mózg jest dwustopniowy. Podczas rozwoju mózgu w łonie matki hormony kontrolują powstawanie schematu sieci połączeń. Później, w okresie dojrzewania hormony ponownie odwiedzą mózg, aby uruchomić sieć, którą wcześniej stworzyły. Mimo widocznych już w okresie dzieciństwa różnic pomiędzy płciami, aż do okresu dojrzewania płciowego w ciałach chłopców i dziewcząt krążą te same hormony w tych samych ilościach. U dziewcząt poziom hormonu żeńskiego zaczyna podnosić się w wieku około ośmiu lat i około trzynastego roku życia pojawia się menstruacja. U chłopców hormony zaczynają działać dwa lata później. Najważniejszym hormonem u chłopców jest testosteron, którego poziom wzrasta i wynosi dwadzieścia razy więcej niż u dziewcząt.”   1.

Tak więc, to testosteron jest „pośrednikiem” pomiędzy gonadami a mózgiem mężczyzny. Jego organizm wydziela testosteron, jak już wiemy, w największej ilości w okresie płodowym i w okresie dojrzewania. Jak pokazuje wynik pewnego eksperymentu na myszach, produkcja komórek nerwowych w hipokampie, zwiększa się dwukrotnie w efekcie intensywnego ich biegu na bieżni kołowej, z której na dodatek korzystały bez żadnego przymuszania. Wskutek wysiłku fizycznego w organizmie zwiększa się poziom testosteronu, a ten z kolei powoduje neurogenezę. Pozycje podczas seksualnego stosunku wymagają znacznego wysiłku, i aby wysiłki te nie skończyły się niepowodzeniem, (w efekcie czego nie doszłoby do zapłodnienia), organizm człowieka wytwarza podczas tego stosunku, ogromne ilości testosteronu. Nieustanne bodźce pobudzają erekcję członka, powodując ejakulację, w wyniku czego współczulny układ nerwowy ogranicza dopływ krwi do prącia i automatycznie ciśnienie krwi w organizmie zmniejsza się, a wraz z tym następuje przerwa (czasowa) w wydzielaniu testosteronu. Wyeliminowanie, choćby tylko czasowe, współczulnego układu nerwowego, w postaci jak najdłuższego wstrzymania się od ejakulacji, powoduje zwiększony „dowóz” testosteronu do organizmu, co w konsekwencji powoduje zwiększoną „ponadnormalną” neurogenezę. To właśnie dzięki tej aktywności fizycznej u dzieci, czy też u nastolatków, ich młody organizm wytwarza zwiększoną ilość testosteronu. Ten testosteron, z kolei, przygotowuje gonady do swojej podstawowej funkcji – prokreacji, a także przy „okazji” powoduje (pośrednio) gwałtowny wzrost możliwości umysłu. Wszystkie te elementy: testosteron, wysiłek fizyczny, wzrost IQ, neurogeneza, są ze sobą bardzo mocno powiązane – tworzą współzależność. Dzięki temu „zjawisku”, zrozumiała jest tak ogromna aktywność fizyczna dzieci u ludzi i wszystkich innych ssaków. Ta ruchliwość jest podświadomie niejako wymuszana przez organizm. Bez tej aktywności, i w efekcie zbyt małej ilości testosteronu, może nastąpić ociężałość umysłowa spowodowana niewielką, minimalną tylko, neurogenezą. No dobrze, jeśli dalej trzymać się „fizycznych” skojarzeń to neurogenezę – czyli powstawanie nowych komórek nerwowych i sam mózg jako taki, porównałbym do odbiornika radiowego, zaś neuroprzekaźnik – dopaminę do czynnika, za pomocą którego przy odpowiedniej modulacji częstotliwości możliwy jest odbiór nadawanego sygnału. I w tym miejscu dochodzimy do zagadnienia częstotliwości i co ważniejsze amplitudy sygnału fali radiowej (fali mózgowej – nośnika informacji).

„Radioodbiornik (odbiornik radiowy, odbiornik radiofoniczny, radio) – urządzenie elektroniczne służące do odbioru audycji radiowych. Audycje wysyłane są przez stacje nadawcze jako fale radiowe zmodulowane sygnałem akustycznym (mowa, muzyka, efekty dźwiękowe). Stosowana bywa modulacja amplitudy (starsze rozwiązanie) lub modulacja częstotliwości. Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne, a następnie na dźwięk.” (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Radioodbiornik

W tym właśnie rzecz, że człowiek to raczej taka „zmyślna małpa” i czasem świadomie a czasem nie, czasem w zgodzie z zamiarami „opatrzności” a czasem wręcz przeciwnie, to jednak: uzyskał, dostąpił, podejrzał, wymusił, (i wiele innych metod), dostęp do takiej częstotliwości jaka potrzebna mu była do podłączenia się do „chmury obliczeniowej”. Znane są przypadki zupełnie przypadkowego „przebicia elektrycznego” – nagłego przebicie prądu przez izolator (tak to już z techniką bywa – jest „nieprzewidywalna”), ale absolutnie nie należy tego traktować w kategoriach mistyki czy wiary, ale raczej jako niedoskonałość biologicznego materiału. W tym przypadku bardziej pomocną nauką będzie medycyna.

„Wykazano niski potencjał przyłączania się dopaminy do receptorów D2 u osób cierpiących na fobię społeczną. Uczeni spekulują na temat prawdopodobnej patologicznie niższej aktywności układu dopaminergicznego wobec aktywności układu współczulnego u socjofobików. Z drugiej strony, według niektórych teorii nadmierny poziom dopaminy jest jedną z przyczyn schizofrenii (…) Jedną z przyczyn zespołu Tourett,a jest zaburzenie dozowania ilości dopaminy.” (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Dopamina

O jaźni, rozszczepieniach i rozszczepieńcach niebawem.

1. A. Moir, D. Jessel, Płeć mózgu, Warszawa 1993, s. 34-36

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Nośnik informacji.

Jak powszechnie wiadomo promieniowaniem elektromagnetycznym określa się rozchodzące w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie – zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne. Właściwości fal elektromagnetycznych zależą od długości fali. Długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości. W opisie kwantowym promieniowanie elektromagnetyczne traktowane jest jako strumień nie posiadających masy cząstek elementarnych zwanych fotonami, których energia zależy od długości fali. Foton (światło) – jest cząstką elementarną nie posiadającą ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, o zerowej masie spoczynkowej. W zależności od energii fotonów, promieniowanie, na które się składają, ma inną nazwę (od najwyższej energii fotonu): promieniowanie gamma, rentgenowskie – X, ultrafiolet, światło widzialne, promieniowanie podczerwone, mikrofalowe, fale radiowe. Jednak z fizycznego punktu widzenia wszystkie te rodzaje promieniowania mają jednakową naturę. Fotony poruszają się z prędkością światła. Fotony w próżni poruszają się po torach lekko zakrzywionych przez pole grawitacyjne ciał niebieskich. Zakrzywienie to może doprowadzić do soczewkowania grawitacyjnego. Proporcjonalnie wraz z malejącą częstotliwością fal maleje energią fotonów, rośnie zaś długość tej fali. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_elektromagnetyczne

Jeśli chodzi o fale radiowe wyróżniamy fale submilimetrowe, milimetrowe, itd. Fale kilometrowe (długie, LF) o częstotliwości 30 – 300 kHz mają długość pasma od 10 do jednego kilometra. Najdłuższe ze znanych fal radiowych ELF mają częstotliwość od 3 do 30 Hz. Długość fal 100 tys. – 10 tys. kilometrów. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_radiowe

Znane są także fale mózgowe: gamma (częstotliwość 40 Hz – 100 Hz), beta (12 Hz – 28 Hz), alfa (8Hz – 13 Hz), theta (4 – 7Hz), delta (0,5 – 3 Hz). (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_m%C3%B3zgowe

Wszystko ok. W tym miejscu bardziej interesujące dla mnie będą jeszcze dłuższe fale. Teoretycznie przy częstotliwości 3 do 0.3 Hz długość fal wynosić będzie od 100 tys. do miliona kilometrów.       Z powyższych proporcji wynika, że energia fotonów takiej fali mimo śladowych ilości, powinna być jednak większa od zera. Biorąc pod uwagę jeszcze mniejszą energię fotonu, będziemy mieli do czynienia z długościami fali o wręcz kosmicznych rozmiarach: miliardy i więcej kilometrów. Fale delta od 0,5 do 3 Hz to ostatnie graniczne fale żyjącego mózgu, jest to granica życia i śmierci. Mimo to znane są przypadki reanimacji człowieka, (nie wspominając innych istot inteligentnych).   O życiu po śmierci, eksperymentach z NDE i innych podobnych kwestiach tego zagadnienia wiele wiadomo, nie w tym rzecz by o tym teraz wspominać – nie czas i miejsce na to. Jeśli sygnał radiowy, pewien plik fotonów, został już raz wysłany w przestrzeń, to jest on równie „wieczny” jak promieniowanie reliktowe (mikrofalowe promieniowanie tła). Idąc dalej, jeśli fala mózgowa z definicji ma takie same właściwości jak i inne fale elektromagnetyczne, to również i ona wysłana w przestrzeń nadal w niej „przebywa”. Fala mózgowa jest zatem takim samym „nośnikiem informacji” jak fala radiowa. I dalej, jeśli MPT stanowi potwierdzenie – swoisty elektroencefalograf wysłania takiego pakietu fotonów przez utworzony w wyniku Wielkiego Wybuchu wszechświat, to należy oczekiwać istnienia znacznie mniejszych pakietów takiej energii fotonów w przestrzeni, brak nam tyko aparatury umiejącej odnotować ów sygnał.

Jeśli „w opisie kwantowym promieniowanie elektromagnetyczne traktowane jest jako strumień nie posiadających masy cząstek elementarnych zwanych fotonami”, to należy fale mózgowe również traktować jako strumień, czy jakiś określony pakiet promieniowania. Z tego wynika, że wszechświat to sieć niezliczonej ilości kanałów którymi biegną fotony. Porównywalne właściwości mikrofalowego promieniowania tła, fal radiowych i fal mózgowych daje podstawy? do wyciągnięcia wniosku, iż fale te tworzą również porównywalne struktury. Dla mnie ważniejszym od tych fizyczno-informatycznych wiadomości jest biologiczny aspekt tego problemu – informacje o neuronach ośrodkowego układu nerwowego, o jego najważniejszym neuroprzekaźniku dopaminie, nie zapominając o wcześniej wspomnianej granicy NDE. O tym jednak w kolejnym wpisie.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Grudzień 2013
P W Ś C P S N
« Lis   Sty »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Visits

Weather condition