Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: Marzec 2014

Manuskrypt Voynicha (40V)

78.

manuscrito078

40V

40V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F40v.jpg

Wojna afgańska.

Korzeń: rzecz nietypowa – dwie roślinki: jedna wieksza, druga mniejsza, w której widoczne są korzeń i liście przybierające kształt kwiatka. Jest jak gdyby wcześniejszą fazą tej większej, która bogatsza jest o ogromny kwiat. Korzenie mają formę i kształt baloników unoszących się w powietrzu, do których przymocowane są zielone liście.. Liście: duże, zielone, na końcach postrzępione. Kwiat: demonicznie kolorowy, wielki lej rozszerzający się ku górze. U dołu biało-czerwone jęzory ognia, u góry gąszcz biało-zielonych płatków, przypomina kwiat 33V.

Korzeń: kształt obu korzeni (baloniki unoszące się w powietrzu) symbolizuje miejsce akcji rozgrywającego się dramatu – wysoko w górze (w górach). Afganistan jest krajem wysokogórskim. Osiemdziesiąt procent powierzchni zajmują góry. Mniejsza roślinka, to geneza tego radzieckiego zainteresowania się tym górzystym, na pozór łatwym go połknięcia, krajem (zamach stanu przy pomocy komunistów z 17 lipca 1973). Większa roślina, to już radziecka interwencja zbrojna (1979 – 1989). Liście: to poszczególne etapy tej wojny. Kwiat: jego demoniczne wrażenie, wskazuje dramatycznie-wybuchowy sposób prowadzenia tej wojny przez radzieckich zbrodniarzy. Biało-zielone płatki – to około 1,5 mln. niewinnych ofiar.

40V – Wojna afgańska.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (40R)

77.

manuscrito077

40R

40R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F40r.jpg

Irańska rewolucja islamska.

Korzeń: olbrzymi, z wieloma długimi, niczym bicze, pędami. Liście: ich ilość również przytłacza. Zielone i postrzępione liście wyrastają z dwu głównych łodyg. Kwiat: ogromny, szary pąk w środkowej swojej części zielony, zaś na jego szczycie równie duży kwiat z błękitnymi płatkami.

Korzeń: jego wielkość i liczne odnogi o półkolistym kształcie zapowiadają, iż rzecz dotyczy najważniejszego symbolu, trzeciej, po wcześniej wspomnianych, religii monoteistycznej – Islamu. Liście: dwie główne łodygi – to dwa główne nurty islamu: sunnici i szyici, z których to łodyg wyrasta wiele liści: cztery główne szkoły sunnickie (hanaficka, malikicka, szafi’icka, hanbalicka), a także pomniejsze nurty szyickie: druzyzm, alewizm, alawizm i wiele innych. Kwiat: zielona „przepaska” na ogromnym pąku – to Szahada, czyli muzułmańskie wyznanie wiary. Jeśli przyjrzeć się dokładnie temu pąkowi, to na tle zieleni dostrzec można owo wyznanie wiary w bardziej niezwerbalizowany, duchowy sposób, (wyraźny zarys konturów twarzy). Duży kwiat na szczycie pąka, to informacja o przekształceniu Iranu z monarchii konstytucyjnej w republikę islamską przez ajatollaha Chomeiniego (styczeń 1979).

40R – Irańska rewolucja islamska.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (39V)

76.

manuscrito076

39V

39V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F39v.jpg

Wojna Jom Kippur.

Korzeń: wielki i szeroko rozgałęziający się wieloma pędami. Kolor korzenia zasadniczo biały, jednak z czerwonymi przebarwieniami. Liście: duża ilość zielonych liści, wyrastają one z ośmiu łodyg. Kwiat: główna łodyga, u szczytu rośliny, rozdwaja się. Na każdej z tych łodyg, takie samo co do ilości, skupisko kwiatków z biało-czarnymi płatkami.

Korzeń: kolor korzenia wskazuje na niebagatelny udział „czerwonego robaka” w implantacji socjalizmu na Bliskim Wschodzie – porozumienie pomiędzy Egiptem a ZSRR (27 maja 1971), o wszechstronnej pomocy gospodarczej i wojskowej. Liście: układ łodyg jednoznacznie potwierdza, iż chodzi o Wojnę Jom Kippur (październik 1973). Symbolem Izraela jest sześcioramienna Menora, zaś Chanuka to dziewięcio ramienny świecznik zapalany na święto Chanuka (upamiętnia powstanie Machabeuszów). Kwiat: taka sama ilość biało-czarnych kwiatków oznacza, proporcjonalnie porównywalną ilość ofiar.

39V – Wojna Jom Kippur.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (39R)

75.

manuscrito075

39R

39R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F39r.jpg

Praska wiosna.

Korzeń: ogromny, z licznymi pędami, jako żywo przypominającymi języki płomieni, które podgrzewają ogromną płytę paleniska – obcięty szczyt korzenia. Liście: z tego korzenia wyrasta wiele zielonych łodyg z równie zielonymi młodymi listkami. Kilka młodych listków u spodu niektórych młodych łodyg jest wyraźnie ułamana. Kwiat: z jednej tylko młodej łodygi wyrasta czarny kielich z małym kwiatkiem o biało-czerwonych płatkach.

Korzeń: języki płomieni w dramatycznie – dosłowny sposób ilustrują sytuację, jaka zapanowała w obozie krajów demokracji ludowej, po okresie odwilży. Nie będzie przyzwolenia na socjalizm z ludzką twarzą, a symbolem tej determinacji była doktryna Breżniewa, o czym bolesnie przekonali się czesi w czasie praskiej wiosny (20/21 sierpnia 1968 operacja Dunaj). Samobójcza śmieć młodego studenta Jana Palacha, który 16 stycznia 1969 r. dokonał samospalenia, (trzy dni później zmarł), dopełnia symbolikę „płomieni” korzenia. Liście: zielone łodygi z miejscami ułamanymi łodygami, to narody krajów socjalistycznych, którym, owym czeskim przykładem, skutecznie wytłumaczono, iż przewodnią siłą narodu, w każdym z tych krajów, jest władza ludowa i że nie będzie odstępstw od jedynie słusznej linii partii. Kwiat: czarny kielich, a w nim biało-czerwony kwiatek – to „najweselszy barak sowieckiego obozu”, który to barak, po wydarzeniach z Marca 1968 roku, stał się zalążkiem przyszłych zmian.

39R – Praska wiosna.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (38V)

74.

manuscrito074

38V

38V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F38v.jpg

Wojna wietnamska.

Korzeń: średniej wielkości, szary z bulwiastymi zgrubieniami podobnymi do korzeni: 17V, 24V i 32V. Trzy odnogi tego korzenia przpominają podporę, stojak ogromnego kosza. Liście: wielokolorowe (białe, zielone, szare, brązowe) tworzą jeden wielki rozszerzający się ku górze, „kosz” liści. Zwraca uwagę łodyga w biało-czrwone pasy. Kwiat: mały z czarnymi płatkami.

Korzeń: bulwiaste zgrubienia korzeni: 17V, 24V i 32V znamionowały ciągnące się latami wojny. Tak też jest i w tym przypadku, a chodzi tu o genesis wojny wietnamskiej (1957 – 1975), sięgające lat trzydziestych XX wieku. Liście: długa łodyga w biało- czerwone pasy, to informacja o zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych w konflikt. Barwy jak i rozszerzający się kształt „kosza” liści, kodują wszystkie poszczególne etapy tej wojny. Kwiat: jego czarne płatki kodują całą hekatombę ofiar w ludności cywilej (około 2 miliony), jak i żołnierzy obu przeciwych stron. Historia oceni (oceniła), po której stronie była racja.

38V – Wojna wietnamska.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Inwazja w Zatoce Świń – kwiecień 1961

manuscrito073

INWAZJA W ZATOCE ŚWIŃ – kwiecień 1961

 

1R – Wielki wybuch i Kolaps – cykliczność wszechświata.

1V – Około 4,5 – 5 mld lat temu – formowanie się skorupy ziemskiej.

2R – Około 3,5 mld lat temu – pierwsze organizmy.

2V – Około miliarda lat temu – pierwsze jednokomórkowce (eukarioty).

3R – Około 900 – 700 mln lat temu – pierwsze organizmy wielokomórkowe.

3V – Około 700 – 600 mln lat temu – pierwsze bezkręgowce.

4R – 500 mln lat temu – pierwsze kręgowce.

4V – 400 mln lat temu – kręgowce wyszły z wody.

5R – 220 mln lat temu – początek panowania dinozaurów.

5V – 65 mln lat temu – zagłada dinozaurów, rozwój ssaków.

6R – Około 65 – 30 mln lat temu – ssaki mięsożerne.

6V – Około 30 – 7 mln lat temu – formowanie się roślin i zwierząt.

7R – Około 12 mln lat temu – pierwsze hominidy.

7V – Około 7 – 5 mln lat temu – pojawienie się człowieka.

8R – Około 100 tys. lat temu – pojawienie się człowieka współczesnego.

8V – Około 15-12 tys. lat temu – wędrówki człowieka – „most” Beringa.

9R – Około 11,5 tys. lat temu – koniec ostatniego zlodowacenia.

9V – Około 10 tys. lat temu – myśliwi zbieracze, narodziny rolnictwa.

10R – Około 4000 r. p.n.e. – rozwój społeczności miejskiej Mezopotamii.

10V – Około 3000 r. p.n.e. – początki cywilizacji starożytnego Egiptu.

11R – Przełom II i I tysiąclecia p.n.e. – Judaizm, Jerozolima.

11V – Przełom wieków – Chrześcijaństwo. Rzym.

12R – Brak. Według mnie – Starożytna Grecja.

12V – Brak. Według mnie – Imperium Aleksandra Macedońskiego.

13R – Imperium rzymskie.

13V – Imperium perskie.

14R – Hunowie. Imperium Mongołów.

14V – Cesarstwo Bizantyjskie.

15R – Państwo Franków.

15V – Rozprzestrzenianie się Islamu.

16R – Wikingowie.

16V – Słowianie.

17R – Wyprawy krzyżowe.

17V – Wojna stuletnia.

18R – Imperium osmańskie.

18V – Wojna Dwóch Róż.

19R – Zakon krzyżacki.

19V – Ruś i Księstwo Moskiewskie.

20R – Habsburgowie.

20V – Stulecie odkryć.

21R – Jagiellonowie.

21V – Handel czarnymi niewolnikami.

22R – Carstwo Rosyjskie.

22V – Chiny.

23R – Hohenzollernowie.

23V – Święte Cesarstwo Rzymskie.

24R – Reformacja.

24V – Wojna trzydziestoletnia.

25R – Wojny z Indianami w Ameryce Północnej.

25V – Burbonowie. Ludwik XIV.

26R – Angielska wojna domowa.

26V – Bitwa pod Wiedniem. 

27R – Królestwo Prus.

27V – Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

28R – Rozbiory Polski.

28V – Wielka Rewolucja Francuska.

29R – Napoleon Bonaparte.

29V – Wiosna Ludów.

30R – Wojna Secesyjna.

30V – Pierwsza wojna światowa.

31R – Rewolucja październikowa.

31V – Wojna polsko-bolszewicka.

32R – Faszyzm.

32V – Dojście Hitlera do władzy.

33R – Wybuch II wojny światowej.

33V – II wojna światowa (lata 1939-1941).

34R – II wojna światowa (lata 1942-1945).

34V – Żelazna kurtyna.

35R – Wojna na Pacyfiku.

35V – Blokada Berlina.

36R – Destalinizacja.

36V – Wojna koreańska.

37R – Powstania: robotnicze NRD ’53, wegierskie ’56, Poznań ’56.

37V – Desegregacja.

38R – Kryzys kubański.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (38R)

73.

manuscrito073

38R

38R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F38r.jpg

Kryzys kubański.

Korzeń: niewielki, z kilkoma odnogami, bezbarwny, gdzie niegdzie czerwony. Liście: jeden ogromny zielony liść o postrzępionych brzegach. Na jego tle, białe przebarwienia w kształcie kropel deszczu. Kwiat: u samego dołu wyrastające bezpośrednio z korzenia, a także u szczytu rośliny – dwa małe pąki z drobnymi białymi płatkami.

Korzeń: jego kolory – biel i czerwień, dodatkowo także pędy, kodują rzecz, która będzie podpowiedzią jakiego miejsca dotyczy, a jest nią flaga Kuby: biel i czerwień, zaś niebieskie pasy to jak najbardziej to owe pędy. Liście wielkie i postrzępione, to jakże dramatyczny okres rewolucji kubańskiej (1956-1959). Kwiat: dwa małe pąki wyrastające z korzenia, to informacja o pierwszej, nieudanej próbie przejecia władzy przez komunistę Fidela Castro – atak na koszary Moncada i jego uwięzienie. Kolejna próba już się powiedzie – dwa pąki powyżej. Jest jeszcze sprawa tych niezwykłych kropel deszczu (czasze spadochronów) powyżej górnych pąków, na tle zielonych liści – jest to opowieść o nieudanej próbie inwazji kubańskich emigrantów na południową Kubę, celem obalenia Fidela (Inwazja w Zatoce Świń – kwiecień 1961). Potwierdzeniem tego, iż chodzi o desant, nie są moje chęci, a konkretny dowód – w komiksowy sposób (przy dużym zbliżeniu – nad najwyższym pąkiem widoczny spadochroniarz) opowiedziana inwazja na kubańską wyspę. Jak, skąd, kiedy, dlaczego, 32V?

38R – Kryzys kubański.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (37V)

72.

manuscrito072

37V

37V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F37v.jpg

Desegregacja.

Korzeń: cały czarny, z kilkoma odnogami, kształtem przypomina ludzką postać. Szczyt tego korzenia obcięty. Liście: naprzemian białe i zielone, duże liście, gęsto upakowane, rosną na długiej i prostej łodydze. Małe biało-czerwome płatki wyrastajace z pąków o granatowym kolorze.

Korzeń: jego kształt, kolor, a także co chyba najważniejsze – obcięta głowa, informują o człowieku, który za działalność na rzecz równouprawnienia i zniesienia segregacji rasowej, zapłacił swoim życiem (Martin Luther King). Liście: cóż więcej dodać, te przypominające chmurki białe i zielone liście, to główny leitmotiv jego słynnego przemówienia – „I have a Dream” (Mam marzenie) wygłoszonego w czasie Marszu na Waszyngton (28 sierpnia 1963). Kwiat: potwierdzeniem tego, iż wydarzenia te dotyczą Stanów Zjednoczonych, są biało-czerwono-granatowe kolory pąków.

37V – Desegregacja.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (37R)

71.

manuscrito071

37R

37R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F37r.jpg

Powstania: robotnicze NRD ’53, węgierskie ’56, Poznań ’56.

Korzeń: raczej niewielki, z kilkoma odnogami. Liście: kilkanaście zielonych, wyraźnie zmizerniałych (wyschniętych) liści. Kwiat: kilka pączków z licznymi biało-czerwonymi nasionami.

Korzeń: niewielkie rozmiary korzenia świadczą o tym, iż cała ta roślina zupełnie niedawno została powołana do życia (nowy ustrój polityczny w Europie wschodniej). Liście: komunistyczny system społeczno-gospodarczy, w którym nie istnieje własność prywatna, a wszyscy obywatele są równi (jednakowoż niketórzy są równiejsi) wyraża stan w jakim znajdowała się klasa robotniczo-chłopska. Kwiat: białe kuleczki zabarwione czerwienią – symbolizują tłum protestujących ludzi, z którymi, w bezwzględny sposób, rozprawi się zbrojne ramię władzy ludowej, wspomaganej przez Armię Czerwoną.

37R – Powstania: robotnicze NRD ’53, węgierskie ’56, Poznań ’56.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (36V)

70.

manuscrito070

36V

36V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F36v.jpg

Wojna koreańska.

Korzeń: raczej niewielki, czerwonego koloru, z kilkoma poprzecznie wyrastającymi odnogami. Prawie identyczny jak korzeń 25R. Liście: kilkanaście małych, zielonych i gwieździście uformowanych liści, rosnących na wielu odnogach łodygi. Kwiat: w kilku miejscach u góry, jak i na samym szczycie rośliny, coś co przypomina ikrę, całkowicie obklejającą kilka listków i kwiatek.

Korzeń: jego kształt, identyczny jak korzeń 25R – to następny epizod zamorskich „wypraw krzyżowych”, tym razem „ekspedycja karna” kilkunastu państw na półwysep koreański (1950 – 1953). Liście: ich gwieździsta forma to informacja o iście „wstrząsających etapach” tej wojny. Kwiat: jajeczka obklejające szczyt rośliny, to być może rybia ikra, a być może jaja owadów, z których wyklują się larwy owadów, nie jest to aż tak istotne. Ważniejszym jest symbolika morfologicznego przobrażania się z jednej formy (jaja) w inną (larwa), później w formę dorosłą (owad), a także fakt, iż ktoś tą ikrę, czy owadzie jaja musiał złożyć – czy raczej podłożyć. Biorąc pod uwagą kontekst wojny koreańskiej, to jajeczka te, z których w niedalekiej porzyszłości coś się wykluje (KRLD), kodują nową komunistyczną ideologię złożoną przez „olbrzymiego czerwonego robaka”.

36V – Wojna koreańska.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (36R)

69.

manuscrito069

36R

36R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F36r.jpg

Destalinizacja.

Korzeń: wielki, czerwony, którego niektóre odnogi mają kształt ptasich szponów. Szczyt tego korzenia obcięty. Liście: kilka zielonych i szarych liści, gwieździście uformowanych, o postrzępionych brzegach. Kwiat: kilka bardzo skromnie wyglądających pąków z równie skromnymi płatkami.

Korzeń: obcięty szczyt czerwonego korzenia, to oczywiście wielkie i czerwone „słońce narodów” Józef Stalin, który (5 marca 1953) kopnął w kalendarz. Liście: postrzępione i szare – zniewolone kraje demokracji ludowaj mogą trochę odetchnąć. Kwiat: czarne płatki małych pąków, nie wróżą zbyt wiele. Destalinizacja i odwilż nie trwały zbyt długo. Sierp i młot nie może sobie pozwolić na chwile słabości.

36R – Destalinizacja.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Manuskrypt Voynicha (35V)

68.

manuscrito068

35V

35V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F35v.jpg

Blokada Berlina.

Korzeń: wielki, czerwony z licznymi odnogami. Liście: jedna wysoka i gruba łodyga, na której szczycie rosną niesamowicie ściśnięte, duże, zielone liście. W środkowej części łodygi, dwa małe zielone listki. Kwiat: kilka drobnych jasnozielonych kwiatków z czerwonymi przebarwieniami. Wyrastaja one z dwóch łodych, które spiralnie, niczym bluszcz, okręcają się wokół głównej łodygi.

Korzeń: to jak udowadniają korzenie 34R i 34V, symboliczny czerwony (komunistyczny) olbrzym – ZSRR, a rzecz dotyczy pierwszych lat krajów demokracji ludowej w socjalistycznym obozie. Liście: Środkowa łodyga z ściśniętymi ponad miarę liściami to informacja o sytuacji panującej w tym obozie – nieustanny terror (fizyczna likwidacja przeciwników politycznych), zakrapiany propagandą budowy nowego ładu społecznego (praca dla przyszłych pokoleń), i tym podobne kłamstwa i obietnice. Kwiaty: dwie łodygi okręcające się wokół głównej łodygi niczym bluszcz, to taki symboliczny drut kolczasty obozu krajów za żelazną kurtyną (kto podniesie rękę na władzę ludową, temu ta władza tą rękę odrąbie). Jak w istocie władza ta czuwała nad obozem, uwidacznia przykład Muru Berlińskiego (13 sierpnia 1953).

35V – Blokada Berlina.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Marzec 2014
P W Ś C P S N
« Lut   Kwi »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Visits

Weather condition