Get Adobe Flash player

Dzienne Archiwa: 17 września 2014

Propozycja – The proposal

Propozycja.
Jak do tej pory na moim blogu zamieściłem początkowe Almanachy autorstwa Nostradamusa jak też i fragmenty – część zielarską (historyczną) Manuskryptu Voynicha. Jest to zaledwie wstęp do, pozostających jak do tej pory w cieniu, obu tych zakodowanych tematyk. Inne Almanachy oraz np. Centurie czy też Listy Nostradamusa, jak również pozostałe części Manuskryptu Voynicha: (astronomiczna, biologiczna, kosmologiczna, farmaceutyczna), stanowią meritum propozycji: jeśli ktoś z odwiedzających ten blog chciałby dowiedzieć się co zawierają pozostałe elementy przepowiedni, lub też, na czym bardziej mi zależy, byłby zainteresowany rozpropagowaniem mojej interpretacji Manuskryptu Voynicha na przykład w prasie, mediach, wydawnictwie, w swoim kraju, to gotów byłbym na nawiązanie współpracy. Przy czym zaznaczam, iż ewentualny kontrahent mógłby liczyć z mojej strony na pełne zaangażowanie, jak też i liczyć na prawo wyłączności na całość moich interpretacji, których nowatorska jakość jest wyjątkowa, o czym można się było do tej pory przekonać. Zapewniam, iż pozostała część zakodowanych informacji jest równie ciekawa i zaskakująca. Wszelkie informację kierować poprzez zakładkę: Kontakt.

Proposal.
So far on my blog I posted the initial Almanacs by Nostradamus as well and fragments – Part herbalist (historical) Voynich Manuscript. It is just an introduction to, remaining so far in the shade, both coded themes. Other Almanacs and such. Centuries of Nostradamus or lists, as well as other parts of the Voynich Manuscript (astronomical, biological, cosmological, pharmaceutical), are the merits of the proposal: if someone from the visitors of this blog would like to know what they contain other elements of prophecy, or, what more I care, wider publicity would be interested in my interpretation Voynich Manuscript, for example, in the press, media, publishing, in your country, you’d be willing to cooperate. At the same time point out that the potential contractor could count on my hand the full commitment, as well, and rely on the exclusive right to all of my interpretation, which is unique innovative quality of what you might see so far. I assure you that the remaining encoded information is as interesting and surprising. All information guided by tab: Contact.

Proposta.
Até agora, no meu blog eu postei os Almanaques iniciais de Nostradamus também e fragmentos – fitoterapeuta Parte (historical) Manuscrito Voynich. É apenas uma introdução a, mantendo-se até agora na sombra, ambos os temas codificados. Outros Almanaques e esses séculos de Nostradamus ou listas, bem como outras partes do Manuscrito Voynich (astronômico, biológico, cosmológico, farmacêutica), são os méritos da proposta.: Se alguém dentre os visitantes deste blog gostaria de saber o que eles contêm outros elementos da profecia, ou, o que mais me importa, publicidade mais ampla estaria interessado na minha interpretação Manuscrito Voynich, por exemplo, na imprensa, mídia, publicação, em seu país, você estaria disposto a cooperar. Ao mesmo tempo, apontam que o contratante potencial pode contar com o meu lado o trabalho completo, bem como, e contam com o direito exclusivo de toda a minha interpretação, que é a qualidade inovadora única de que você pode ver até agora. Garanto-vos que a informação codificada restante é tão interessante e surpreendente. Todas as informações guiado por guia: Contato.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Wrzesień 2014
P W Ś C P S N
« Sie   Paź »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Visits

Weather condition