Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: Marzec 2015

Wróżby Nostradamusa na lata 1555, 1556 i 1557

Przepowiednie Nostradamusa na rok 1555 przedstawione są na różne sposoby: Prognostykiem – pisane prozą, Wróżbą – czterowiersze, oraz Almanachem – (punkty 14, 15, 16 na stronie C.U.R.A – The International Astrology Research Center). (link)- http://cura.free.fr/mndamus.html  Według mnie, rok 1555 to okres około czterdziestu lat naszej historii. Sądzę iż, rok ten stanowi zaszyfrowaną wiedzę o wydarzeniach z początków XX wieku, zaś wszystkie następne nostradamusowe lata „opowiadają” o kolejno-późniejszych okresach naszej historii. Cofając się wstecz MN koduje wcześniejsze okresy. I tak rok 1554 – (punkt 7 CURA) opowiada o najistotniejszych wydarzeniach historycznych, których świadkami byli ludzie żyjący w drugiej połowie XIX wieku z końcowym akordem, który ten wiek mniej więcej kończy – czyli Pierwszą Wojną Światową. Rok 1553 – (punkty 5, 6 CURA) znowu cofamy się wstecz – to przełom XVIII/XIX wieku, i tak dalej.

Na podstawie roku 1555, (kolejne roczniki tylko to potwierdzają) można skonstatować, iż MN swoimi Wróżbami i Almanachami nie przewiduje, nie wróży, ale widział przyszłość z taką precyzją, iż nie jedna książka do nauki historii mogłaby mu pozazdrościć. By wprowadzić jako taki ład w przepowiedniach – wizjach Nostradamusa poniżej przedstawiam lata: 1555, 1556 i 1557 w telegraficznym skrócie.

 

ROK 1555

STYCZEŃ – Rewolucja w Rosji – 1917 rok.

LUTY – Wojna polsko-bolszewicka (1919 – 1921).

MARZEC – Pierwsza połowa dwudziestolecia międzywojennego.

KWIECIEŃ – Druga połowa dwudziestolecia międzywojennego.

MAJ – Początek II wojny światowej.

CZERWIEC – Wojny ciąg dalszy (dziwna wojna na Zachodzie).

LIPIEC – Agresja na ZSRR.

SIERPIEŃ – Drugi front.

WRZESIEŃ – Wojna na Pacyfiku.

PAŹDZIERNIK – Koniec wojny w Europie Wschodniej.

LISTOPAD – Epilog II wojny światowej.

GRUDZIEŃ – Początki zimnej wojny.

 

ROK 1556

OTWARCIE – Europa Wschodnia za „żelazną kurtyną” – czyli Raj utracony.

STYCZEŃ – Nowy gospodarz w Europie Wschodniej.

LUTY – Powstanie robotnicze w Berlinie – czerwiec 1953 r.

MARZEC – Złudne nadzieje na odwilż po śmierci Stalina.

KWIECIEŃ – Komunizm w Indochinach.

MAJ – NATO – amerykańska odpowiedź na zagrożenie rozprzestrzenienia się komunizmu.

CZERWIEC – Komunizm na Kubie.

LIPIEC – Kryzys kubański, Poznański Czerwiec 1956 r., Powstanie węgierskie 1956 r.

SIERPIEŃ – Wojna wietnamska, Praska wiosna 1968 r.

WRZESIEŃ – Ekspansja chińskiego komunizmu.

PAŹDZIERNIK – „Socjalizm – tak, wypaczenia – nie” – czyli początek końca zniewolenia.

LISTOPAD – Rewolta grudniowa polskich robotników 1970 r. – czyli prawdziwe oblicze władzy ludowej.

GRUDZIEŃ – Wojna izraelsko-arabska 1967 r.

 

ROK 1557

STYCZEŃ – Wojna domowa w Grecji – (1967 – 1974).

LUTY – Walka z segregacją rasową w USA – Martin Luter King.

MARZEC – Wojna Jom Kippur – (październik 1973), proces pokojowy na Bliskim Wschodzie – Camp David – (17 września 1978).

KWIECIEŃ – Rewolucja goździków – (25 kwietnia 1974).

MAJ – Czerwiec 1976 – fala strajków i protestów w komunistycznej Polsce.

CZERWIEC – Erozja komunizmu (powstanie zrębów trwałej opozycji w PRL – Komitet Samoobrony Społecznej KOR).

LIPIEC – Rewolucja kwietniowa w Afganistanie – (27 kwietnia 1978).

SIERPIEŃ – Polski Sierpień 1980 – (powstanie niezależnego od komunistycznej władzy samorządnego związku zawodowwego – „Solidarność”).

WRZESIEŃ – Wojna iracko-irańska – początek agresji Iraku – (22 września 1980).

PAŹDZIERNIK – Rewolucja islamska w Iranie – (16 stycznia 1979).

LISTOPAD – Operacja Orli Szpon – (kwiecień 1980).

GRUDZIEŃ – Interwencja ZSRR w Afganistanie – (25 grudnia 1979 – 15 luty 1989).

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Grudzień

DECEMBRE

Tutelle à veste, guerre, meurt, translatée,

Combat naual, honneur. mort. prelature.

Entrée decés. France fort augmentée,

Esleu passé, venu à la male heure.

 

GRUDZIEŃ

Płaszcz kurateli, wojna, umrzeć, tłumaczony,

Morska walka, honor. Śmierć. Prałatury.

Wejście śmierć. Francja znacznie wzrosła,

Wybrany przeszłość, przyszedł w złej godzinie.

 

Miesiąc ten informuje o radzieckiej interwencji w Afganistanie. Wers pierwszy: „Dziewięcioletnia wojna Związku Radzieckiego wspierającego afgański reżim komunistyczny przeciw partyzantce mudżahedinów wspieranej przez USA na terytorium Afganistanu. ZSRR chciał umocnić i utrzymać u władzy rządy komunistyczne w Afganistanie. Trwała od 25 grudnia 1979 do 15 lutego 1989 roku.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Radziecka_interwencja_w_Afganistanie

Wers drugi: Dla afgańczyków będzie to dosłownie walka na śmierć i życie. Poparcie przez Pakistan i pośrednio Stany Zjednoczone, fundamentalistycznego odłamu muchadżedinów spowoduje wzrost znaczenia i w konsekwencji przejęcie władzy przez Talibów – śmierć demokratycznych zasad i wartości. „Wojna przyczyniła się również do trwającego po dziś dzień przebudzenia myśli islamskiej w świecie muzułmańskim wraz z jego straszliwymi dla Zachodu konsekwencjami (Al-Kaida). Wiara, że bogatszy, lepiej rozwinięty i większy, „niewierny” kraj można pokonać, była również wynikiem podziwu dla odwagi zwycięskiego narodu afgańskiego.” cyt wiki, (link powyżej) Wers trzeci i czwarty: Wojna w Afganistanie spowoduje przyspieszony upadek Związku Radzieckiego, co dla Francji – czyli europy zachodniej będzie nadzwyczaj korzystne – minie zagrożenie ze strony wschodniego kolosa. „Według szacunków liczba ofiar śmiertelnych konfliktu po stronie afgańskiej sięga ok. 1 500 000 ludzi (w tym ludność cywilna stanowiła ok. 90% ogólnej liczby zabitych) – są to głównie ofiary bezpośrednich działań wojennych jak i terroru CHAD, oraz w mniejszym stopniu działań odwetowych i terroru stosowanego przez mudżahedinów. Rannych zostało od 2 do 4 milionów ludzi. Po stronie ZSRR liczba zabitych, zaginionych i zmarłych wskutek odniesionych ran wyniosła 15 031 osób.” cyt. wiki, (link powyżej)

 

naual – „Termin naual w Meksyku i Ameryce Środkowej wydaje się odpowiadać tej samej idei. Tu jest tak trwałe i powszechne, że zostało ono zastosowane do wszystkich systemów regionu i magii, powołując totem. (…) Etymologicznie, według Seler, słowo oznacza tajną naukę i wszystkie jego inne znaczenie myśli i ducha.” cyt. link- http://books.google.pl/books?id=T7TgmEpJYcAC&pg=PA142&dq=naual&hl=pl&sa=X&ei=X1fxT9-FEM3Lswbh7ZXICw&ved=0CEQQ6AEwAw#v=onepage&q=naual&f

Termin naual swoją symboliką i znaczeniem jest tożsamy z wieloma innymi tego typu określeniami np. orenda, mana.

orenda –„nadzwyczajna, niewidzialna potęga, która, wg. Wierzeń Irokezów, przepaja z różną intensywnością całą ożywioną i nieożywioną przyrodę w postaci energii duchowej, mogącej wywierać wpływ zgodnie z wolą jej posiadacza

mana – wg. wierzeń wyspiarzy mela- i polinezyjskich – zasada życia, bezosobowa, nadnaturalna moc, potęga, mogąca objawić się w ludziach, zwierzętach albo w przedmiotach, dająca się dziedziczyć, uzyskać albo przekazać.” cyt. (link)- http://www.slownik-online.pl/kopalinski/8841AC85AE50DB4CC12565D9004899A0.php
Prałat w kodzie MN symbolizuje, zgodnie z definicją, „władzę” w terenie – czyli państwa demokratyczne – antykomunistyczne.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Listopad

NOVEMBRE

Conuy mer close, monde, ouuert cité rendue,

Faillir le grand esleu nouueau, grand brume

Patére Floram. entrer camp. foy rompue,

Effort sera seuere à blanche plume.

 

LISTOPAD

Conuy morze zamknięte, świat, miasto otwarte wykonane,

Nowo wybrany nie duży, wielkie mgły

Patére Floram. wejść obóz. złamana wiara,

Wysiłek będzie seuere białe piórko.

 

Miesiąc ten opowiada o wydarzeniach z kwietnia 1980 roku – czyli odbicie zakładników z ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie. (link) – http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Orli_Szpon

Wers pierwszy: Informacja o książce Guillaume Bude jest przysłowiową nicią wiodącą do kłębka, a wiedzie ona do Persji. Wers drugi: Rewolucja islamska, w swojej istocie, niewiele wnosi do skarbnicy ludzkiego intelektu, jednak „mgły” jakie on sobą przyniesie – fundamentalizm, dadzą się we znaki wszystkim bardziej demokratycznym narodom. Wers trzeci: Spisek Katyliny – to zapewne próba odbicia zakładników z okupowanej od pięciu miesięcy amerykańskiej ambasady w Teheranie. Niestety, operacja ta przeprowadzona przez „florę” – czyli przedstawiciela demokratycznych państw, niepowiodła się. Wers czwarty: Klęska Operacji Orli Szpon, ostro podetnie piórka prezydentowi Carterowi w nadchodzących wyborach.

 

Conuy – najpierw link – http://books.google.pl/books?id=8S88AAAAcAAJ&pg=PA24&dq=Conuy&hl=pl&sa=X&ei=

sqbZT63NGo2WswbJ2qmyCA&ved=0CFoQuwUwBg#v=onepage&q=Conuy&f=false

tytuł książki – „Extrait ov abrege dv Liure de’Affe de feu monfieur Bude…”

autor książki – Guillaume Bude

Guillaume Bude – (1467- 1540) francuski uczony, „Bude urodził się w Paryżu. Udał się do Uniwersytetu w Orleanie do studiowania prawa, ale od kilku lat, jest opętany z bogatych środków, prowadził bezczynności i rozpraszana życie. Kiedy około dwudziestu czterech lat ogarnęła z nagłym pasji do nauki i nastąpił szybki postęp, szczególnie w łacińskim i greckim językach. Praca, która uzyskała największą go reputacja była jego De Asse et partibus (1514), traktat o starożytnych monetach i środkach płatniczych.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bud%25C3%25A9&ei=

3qnZT8fgEMLStAag54iDCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFwQ7gEwAA&pr

De Asse et partibus – „Guillaume Bude napisał we francuskich abstrakcyjny niełacińskich uczonych do czytelników dociekliwych nauki filologicznego rozmieszczone w głównej strukturze. Od Greków do Rzymian, Persów do Hebrajczyków, Epitome zawiera ogólne tematy. De Asse: Systemy walutowe i środki starożytności, ceny panujące w różnych okresach, wydatków publicznych i wojskowych budżetów Cesarstwo Rzymskie i polityczna i moralna refleksja na temat luksusu dawnej i współczesnej.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://www.lesbelleslettres.com/livre/%3FGCOI%3D22510100625470&ei=

janZT-3qIYbPtAb51LTHCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=

0CFUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DLivre%2Bde%

 

Patére – „Patere iam tua consilia non sentis?” Nie rozumiesz, że już ujawnione są twoje plany? Mowa Cycerona przeciwko Katylinie po wykryciu spisku, mającego na celu obalenie republiki – „Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Patere iam tua consilia non sentis?” – Jak długo, Katylino, będziesz nadużywał naszej cierpliwości? Do jakich granic miotać się będzie twoje nieokiełzane zuchwalstwo? Nie rozumiesz, że już ujawnione są twoje plany?” (…) – „Zwrot używany jest dla zwrócenia uwagi na czyjąś hipokryzję.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Quousque_tandem_abutere,_Catilina,_patientia_nostra%3F

 

Katylina – „Spisek, znany jako sprzysiężenie Katyliny, został udaremniony przez urzędującego wtedy konsula – Cycerona. W jego następstwie doszło jednak do wojny domowej, w której wojska Katyliny zostały w styczniu 62 r. p.n.e. zniszczone w bitwie pod Pistorią, a on sam poniósł śmierć w walce.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Katylina

 

Flora – Florą określa się ogół zbiorowisk roślinnych na danym obszarze. W kodzie Nostradamusa florą są zapewne wszystkie cywilizowane i demokratyczne państwa, narody – w przeciwieństwie do fauny – czyli wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze. Tak więc pod postacią flory kryją się demokratyczne i pokojowe: Stany Zjednoczone, W. Brytania, Francja, ogólnie – opinia publiczna. (patrz – Czerwiec 1555 rok.)

 

seuere – severe – ostry, dotkliwy

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wróżby na rok 1557 – Październik

OCTOBRE

Froit, grand deluge, de regne deschassé,

Niés, discord, trion Orient mine,

Poison mis siege, de la cité chassé,

Retour felice, neuue secte en ruine.

 

PAŹDZIERNIK

Zimno i chce, wielka powódź, panowanie polowania,

Odmowa, niezgoda trion Wschód kopalnię,

Trucizna umieścić oblężenia prowadzonego miasta,

Powrót Felice, sekta neuue w ruinie.

 

Miesiąc październik koduje informację o sytuacji w Iranie, w czasie gwałtownych o radykalnych zmian w tym państwie. Wers pierwszy: opisuje sytuację ogólnego rozpasania i despotyzmu władzy za panowania szach Mohammada Rezy Pachlawiego. „Dekadencja rządzących była dobrze widoczna w obchodach 2500. rocznicy założenia Imperium Perskiego. W październiku 1971 wystawiono trzydniowe przyjęcie w Persepolis, na które zaproszeni zostali jedynie zagraniczni dygnitarze. Oficjalnie samo przyjęcie kosztowało 40 milionów dolarów, ale nieoficjalne źródła mówią o 100-120 milionach dolarów. Na przyjęcie zamówiono ponad tonę kawioru i obsługę dwustu kucharzy, sprowadzonych na tę okazję z Paryża.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Ira%C5%84ska_rewolucja_islamska
Wres drugi: Z początkiem roku 1978 fala protestów. Odgłos Orientu – czyli resentyment do historycznego szyickiego islamu – wzrost znaczenia przywódców religijnych. Wers trzeci: żałoba i marsze żałobne ku czci ofiar rozruchów z miasta Kom. Wers czwarty: 16 stycznia 1979 roku – obalenie rządu szacha, władzę przejmuje Ruhollach Chomeini, ustanawiając państwo wyznaniowe, gdzie to rząd powinien być w „100 % islamski.”

Określenie Felice jednoznacznie informuje o tym, iż w kodzie MN faszyzm symbolizuje islamski skrajny fanatyzm, który doprowadzi do epoki strachu, epoki gdy cele polityczne będą realizowane nie w otwarty sposób np. wojny, lecz za pomocą skrytobójczych aktów terrorystycznych. Zatem synonim określenia faszyzm, nie ma tu żadnego związku z faszyzmem europejskim pierwszej połowy XX wieku.

deschassé – des chassé – polowanie

trion – tri on – sortować

neuue – neuve – nowy

Felice – Renzo de Felice – włoski historyk, którego specjalizacją była era włoskiego faszyzmu (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Renzo_De_Felice&ei=O0bXT4ukE4rOtAb6r5jVDw&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Marzec 2015
P W Ś C P S N
« Lut   Kwi »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Visits

Weather condition