Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: Marzec 2016

Hats off to (roy) Harper – czyli długi marsz do wolności

10. Hats off to (roy) Harper

When I done quit hollerin’ baby, I believe I’ll shake ‚em on down
Get my babe, won’t be late, You know by that I mean seconds late
Ah, must I holler, Must I shake ‚em on down,
Well I’ve been mistreated, babe, I believe I’ll shake ‚em on down.
Well I ain’t no monkey. I can’t climb no tree,
No brown skin woman gonna make no monkey out of me, 
I ain’t no monkey, Sure can’t climb no tree,
I been mistreated babe I believe I’ll shake ‚em on down,
Well I’ve been mistreated babe I believe I’ll shake ‚em on down.

Listen mama, Put on your mornin’ gown’
Put in your nightshirt Mama we gonna shake ‚em down
Must I holler? Must I shake ‚em on down? 

Gave my baby a twenty dollar bill,
If that don’t get her, Sure my shot, shot, shot-gun will,
Yeah, I gave my baby a twenty dollar bill,
If that don’t get that woman, I’m sure my shot-gun will.

Czapki z głów przed (Królem) Harperem

Kiedy wreszcie opuściłem krzyczenie, kochanie, wierzę, że się otrząsnę
Wsiadaj moje kochanie, nie spóźnij się, Ty wiesz, że przez to rozumiem sekundy opóźnienia
Ah, muszę wykrzyczeć, muszę się otrząsnąć
A więc, ktoś się nade mną znęcał, kochanie, wierzę, że się otrząsnę.
A więc, nie jestem małpą, nie wspinam się na drzewa,
Nie mam brązowej skóry, kobieto, nie zrobisz ze mnie małpy, 

Nie jestem małpą, pewnie nie umiem się wpinać na drzewa,
Znęcano się nade mną kochanie i ja wierzę, że się z tego otrząsnę,
A więc, znęcano się nade mną kochanie ale wierzę, że się z tego otrząsnę,

Słuchaj mamuśko, załóż swój poranny szlafroczek
Załóż piżamkę mamuśko otrząśniemy się razem
Czy muszę krzyczeć? Muszę się otrząsnąć? 

Daj mi kochanie rachunek na dwadzieścia dolców,
Jeśli nie otrzymasz jej, pewnie strzelę z pistoletu, pewnie tak
Yeah, dałem mojej ukochanej rachunek na dwadzieścia dolców,
Jeżeli to do niej nie dotrze, jestem pewien, mój pistolet wypali!

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,hats_off_to__roy__harper.html

Narody, które przed drugą wojną światową były wolne i niepodległe, ale w wyniku sytuacji geopolitycznej i konieczności geopolitycznego poddania się dyktatowi siły komunistycznego hegemona – zwycięzcy na wschodniej flance światowego oporu przed nazizmem, cały czas dążyły do zrzucenia jarzma tej nieludzkiej ideologii, w końcu doczekały się czasów kiedy zmurszałe fundamenty komunistycznego dyktatu, zawaliły się pod własnym ciężarem. Całkowite załamanie się dalszej możliwości konkurencji z dynamicznie rozwijającymi się państwami kapitalistycznymi, do czego przyczyniła się po części polityka amerykańskiej prezydentury po interwencji Związku Radzieckiego w Afganistanie (restrykcje), a także całkowity bezwład dalszego ideologicznego trwania systemu po śmierci Breżniewa, spowodowało konieczność radykalnego przeorientowania geopolityki i dostosowania się do nowych realiów szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Wiele zasług przypisuje się Gorbaczowowi i jego „pierestrojce”, ale ta jego „jawność” i „przyspieszenie” nie miały nic ze znamion dobrowolnego zwrotu ku wartościom jakie przynosi ze sobą demokratyczny model sprawowania rządów, a jedynie kunktatorskie zagranie na przeczekanie. Tymczasem sytuacja międzynarodowa w tamtym czasie stała się tak dynamiczna i nieprzewidywalna, że już raz uruchomionej lawiny (przysłowiowej pierwszej szczeliny w tamie) nie można było zatrzymać. W Europie Wschodniej nastał czas festiwalu wolności. Kolejne kraje wyzwalały się spod władzy komunistycznego hegemona – najbardziej dosadną egzemplifikacja tego aktu był upadek Muru Berlińskiego, ale nie należy zapominać, iż tak naprawdę pierwszą i najbardziej istotną opozycją w całym bloku państw demokracji ludowej była polska SOLIDARNOŚĆ – niezależny samorządny związek zawodowy. Niestety cały dorobek i nadzieję na przyszłość związane z tym pierwszym w historii całego bloku krajów demokracji ludowej sformalizowanym sprzeciwem, został zniweczony przez wprowadzony przez komunistyczną władzę stan wojenny w grudniu 1981 roku.

To tyle tytułem wstępu. Poniższe dwa cytaty falsyfikują od strony faktograficznej te moje „przypuszczenia”.

„Hats Off to (Roy) Harper” begins with a strange audio snippet from the sessions which is quickly introduced and then faded out again, featuring Plant’s voice and Page’s slide guitar in tandem. […] The song is a medley of fragments of blues songs and lyrics, including „Shake ‚Em on Down” by Bukka White. The song is both a tribute to contemporary folk singer Roy Harper and the influential American blues singer who recorded from the 1930s to the 1970s.” (link)- https://en.wikipedia.org/wiki/Hats_Off_to_(Roy)_Harper

„Shake ‚Em On Down” is a Delta bluse song by American musician Bukka White. In 1937, he recorded it in Chicago for producerLester Meirose. It is his best-known song and became a blues standard, with recordings by a number of blues and other artists. […] The song became a hit and „earned White the status of a celebrity within Parchman”, including an audience with the governor. According to music historianTed Gioia, „When White performed for the governor of Mississippi, on the latter’s visit to Parchman, he was surprised that the politician already knew about him”.  Largely on the strength of „Shake ‚Em On Down”, when White was released from prison, he was able to resume his recording career with Melrose and Vocalion, despite the shift in public taste that had taken place in the previous two and a half years. (link)- https://en.wikipedia.org/wiki/Shake_%27Em_On_Down

Wszystko się zgadza. Producent płyty korzystając z tekstu „Shake ‚Em On Down” autorstwa Bukka White z pewnością wiedział o wcześniejszych perypetiach autora piosenki (siedział w więzieniu, zaś po zwolnieniu zyskał status celebryty – czyli jego status uległ diametralnej poprawie.) Dalej, tytuł dziesiątej piosenki zamieszczonej na trzeciej płycie zespołu również na swoje znaczenie – oczywiście symboliczne.

Otóż, nie chodzi tu o żadnego Harpera, ale tym Królem są właśnie te zniewolone narody Europy Wschodniej, przed którymi słusznie należy zdjąć przysłowiową czapkę – za to wszystko czego co te narody doświadczyły, za ich wieloletnią walkę o zrzucenie czerwonego jarzma, za to chociażby, iż ci wszyscy ludzie tkwili w tym „obozie” nie z własnej woli. O tym, iż w istocie system ten przypominał więzienny obóz (niespokojne dźwięki i odgłosy przywodzą na myśl głos nadawany przez megafon) przekonać się można słuchając sam utwór. Tekst tego utworu, nie pozostawia już cienia wątpliwości o jaki historyczny czas i miejsce autorom utworu chodzi.

Polska- rok 1970 - Gdańsk

Polska, Gdańsk – rok 1970

Polska - rok 1981 Gdańsk

Polska, Gdańsk – rok 1981

Berlin - rok 1989

Berlin – rok 1989

Bukareszt - rok 1989

Bukareszt – rok 1989

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bron-Y-Aur Stomp – czyli koniec z dyskryminacją rasową

9. Bron-Y-Aur Stomp

Ah caught you smiling at me, That’s the way it should be,
Like a leaf is to a tree, so fine.

Ah all the good times we had, I sang love songs so glad
Always smiling, never sad, so fine. 

Chorus
As we walk down the country lanes, I’ll be singing a song,
Hear me calling your name.
Hear the wind within the trees, Telling Mother Nature ‚bout you and me.

(Racial segregation – a kind of formal, institutionalized discrimination on the basis of race, the hallmark of which is a separate one from the other race. Racial segregation contrary to the natural law, all people powini be treated as ends, never as a means.)

Well if the sun shines so bright, Or on our way it’s darkest night
The road we choose is always right, so fine. 

Ah can your love be so strong When so many loves go wrong
Will our love go on and on…
* Chorus 

(Racial discrimination was aprawnie regulated during the civil war in the southern states of the USA and lasted until the sixties of the twentieth century.)

My, my la de la come on now it ain’t too far,
Tell your friends all around the world,
Ain’t no companion like a blue eyed merle.
Come on now well let me tell you,
What you’re missing, missing, ‚round them brick walls. 

So of one thing I am sure, It’s a friendship so pure,
Angels singing all around my door, so fine. 

(Racial segregation was completed through the efforts of such activists for human rights as Rosa Parks and Martin Luther King, working from the end of the war until the adoption of the Voting Rights Act (the Act on the right to vote) and the Civil Rights Act (Act on civil rights) in 1964 years.)

Yeah, ain’t but one thing to do Spend my natural life with you,
You’re the finest dog I knew, so fine. 

When you’re old and your eyes are dim, There ain’t no old Shep gonna happen again,
We’ll still go walking down country lanes, I’ll sing the same old songs,
Hear me call your name.

(„During the Second World War, during the German offensive in the Ardennes in 1944, the command of the American army being in a desperate situation, the lack of soldiers, utwożyło of about 2,000 African-American volunteers special oddiały, the value of combat was not worse than their white colleagues. In the face Tefo historical fact the US administration finally decided that African Americans are able to take responsibility for their country by serving in the armed forces on a par with white citizens.

And that desegregation in the military led to the gradual elimination of other barriers in the life of the entire African-American community, including the final abolition in 1964. shrouded notorious Jim Crow laws.”)

Bron-Y-Aur tupot (odgłos ciężkich kroków)

Zauważyłem, że uśmiechasz się do mnie,
Tak powinno być,
Tak jak liść pasuje do drzewa, tak wspaniale.
Och, przez ten cały piękny czas, który spędziliśmy razem
śpiewałem piosenki o miłości, zadowolony
Zawsze uśmiechnięty, nigdy smutny, tak wspaniale.
Kiedy będziemy chodzić po polnych dróżkach,
Będę śpiewał piosenkę, a ty będziesz słuchać jak wołam twoje imię,
Jak wiatr szeleści w drzewach,
Opowiadając Matce – Naturze o tobie i o mnie.
(Segregacja rasowa – rodzaj sformalizowanej, zinstytucjonalizowanej dyskryminacji opartej na kryterium rasy, której cechą charakterystyczną jest oddzielenie jednej rasy od drugiej. Segregacja rasowa sprzeczna z prawem naturalnym, wszyscy ludzie powini być traktowani jako cele, nigdy jako środki.)

Więc czy słońce świeci jasno,
Czy też nasza droga prowadzi przez najciemniejszą noc
Jest ona na pewno właściwa.
Och, ale czy twoja miłość będzie na tyle silna
Skoro tyle miłości przemija?
Czy nasza miłość będzie trwać nieustannie, nieustannie, nieustannie?
Kiedy będziemy spacerować polną drogą,
Będę śpiewał piosenkę, a ty będziesz słuchać jak wołam twoje imię,
Jak wiatr szeleści w drzewach,
Opowiadając Matce – Naturze o tobie i o mnie.
(Dyskryminacja rasowa został aprawnie uregulowana w czasie wojny domowej w stanach południowych USA i trwała aż do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku.)

Moja, moja mała chodź, to nie jest daleko,
Powiedz swoim przyjaciołom na całym świecie,
Że nie ma lepszego kompana od niebieskookiego kosa.
Chodź, powiem ci,
Co tracisz, tracisz, za murami z cegieł,
Jednej rzeczy jestem pewien,
Czystej przyjaźni,
Aniołowie śpiewają koło moich drzwi tak wspaniale.
(Segregacja rasowa została zakończona dzięki wysiłkom takich aktywistów na rzecz praw człowieka jakRosa Parks i Martin Luther King, pracujących od zakończenia wojny aż do chwili przyjęcia Voting Rights Act (ustawa o prawie do głosowania) i Civil Rights Act (ustawa o prawach obywatelskich) w 1964 roku.)

Tak i jedną rzecz muszę zrobić
Spędzić moje życie z tobą,
Jesteś najwspanialszym psem, jakiego znałem, tak wspaniałym
Kiedy będziesz stara i zmętnieją ci oczy,
Nic nas nie poróżni,
Nadal będziemy spacerować polnymi drogami,
Będę śpiewać te same stare piosenki,
A ty będziesz słuchać jak wymawiam twe imię.

(„W czasie drugiej wojny światowej, podczas niemickiej ofensywy w Ardenach w 1944 roku dowództwo amerykańskej armii będąc w rozpaczliwej sytuacji braku żołnierzy, utwożyło z około 2 tysięcy afroamerykańskich ochotników specjalne oddiały, których wartość bojowa wcale nie była gorsza od ich białych kolegów. W obliczu tefo historycznego faktu administracja amerykańska w końcu uznała, że Afroamerykanie są w stanie wziąć odpowiedzialność za swój kraj, służąc w siłach zbrojnych na równi z białymi obywatelami.

I to właśnie desegregacja w armii doprowadziła do stopniowej likwidacji innych barier w życiu całej afroamerykańskiej społeczności, w tym m.in. do ostatecznego zniesienia w 1964 r. owianych złą sławą praw Jim Crow.”)

.

Powyższy cytat opisuje jak wcześniej oceniano przydatność bojową afroamerykanów o „niewłaściwym” kolorze skóry.

(link)- http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1504290,1,afroamerykanie-w-us-army.read

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,bron_y_aur_stomp.html

.

Jak wiadomo większość kompozycji na trzeciej płycie zespołu powstała w małej chatce Bron-Yr-Aur w Walii, gdzie warunki bytowe były nadzwyczaj skromne: brak prądu, miejsce pośrodku niczego – bez wyposażenia. Faktem jest, iż było to świadomym wyborem członków zespołu. W przypadku tego utworu kontekst osamotnienia, spartańskich warunków, życie w stanie permanentnego zagrożenia egzystencji, jest nadzwyczaj trafny i symboliczny zarazem. Drugi element tytułu – stomp, stanowi jego komplementarne uzupełnienie i nadaje podprogowy sens logiczny, tak bardzo istotny dla zrozumienia zawiłości problemu. Według definicji określenie to tłumaczyć należy jako: tupać, ciężko stąpać, tupot (odgłosy ciężkich kroków). Biorąc pod uwagę kontekst kontinuum czasu, fakt iż utwory na tej płycie przedstawiają spojrzenie na naszą historię widziane zza Oceanu, oraz symboliczne znaczenie tytułu utworu, to z tych wniosków pośrednich można wysnuć jeden generalny wniosek, iż piosenka Bron-Y-Aur Stomp opowiada o segregacji rasowej amerykańskich Murzynów.

parks

7134565_orig

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

That’s the Way – czyli za żelazną kurtyną

8. That’s the Way

I don’t know how I’m gonna tell you,

I can’t play with you no more,
I don’t know how I’m gonna do what mama told me,

My friend, the boy next door.
(Yalta Conference in February 1945 – Eastern Europe found itself in the Soviet sphere of influence.)

I can’t believe what people saying,

You’re gonna let your hair hang down,
I’m satisfied to sit here working all day long,

You’re in the darker side of town.
(Soviets in all the countries subordinated themselves „people’s democracy” with an iron fist introduced its dictatorial rights.)

And when I’m out I see you walking,

Why don’t your eyes see me,
Could it be you’ve found another game to play,

What did mama say to me.
(USSR in a subordinate republics, with the Council for Mutual Economic Assistance (CMEA – 1945 years), tightens, and therefore organizes its economic zone of influence. In 1955, the Soviet Union formalises military diktat in the form of the Warsaw Pact.)

Ref.
That’s The Way, Oh, That’s The Way it ought to be,
Yeah, yeah, mama say That’s The Way it ought to stay.

 

And yesterday I saw you standing by the river,
And weren’t those tears that filled your eyes,
And all the fish that lay in dirty water dying,
Had they got you hypnotized?
(Force entered the communist system, its permanent propaganda, bewildered new, post-war already generation – „homo sowiieticus”.)


And yesterday I saw you kissing tiny flowers,
But all that lives is born to die.
And so I say to you that nothing really matters,
And all you do is stand and cry.
(The first serious crisis of the Cold War – Lock West Berlin.)

I don’t know what to say about it,
When all you ears have turned away,
But now’s the time to look and look again at what you see,
Is that the way it ought to stay?
(Protest against Soviet domination turned into a real uprising – bloodily suppressed by the Red Big Brother: Poland – June 1956, Hungary – 1956, Czech Republic – Prague Spring in 1968, Poland – December 1970.)

That’s the way…

That’s the way it oughtta be
Oh don’t you know now,

Mama said.. that’s the way it’s gonna stay, yeah.

(The Soviets taught these bloody examples, slightly soften its policy in relation to the camp of people’s democracy tantalizing renewal and introduction of reforms – „socialism with a human face”.)

Tak Powinno Być

Nie wiem jak ci to powiedzieć
Nie mogę bawić się z tobą dłużej
Nie wiem jak mam wykonać to co poleciła mi mama,
Mój przyjacielu, mój sąsiedzie.
(Konferencja w Jałcie 4-11 luty 1945 – Europa Wschodnia znalazła się w strefie wpływów ZSRR)

Nie wierzę w to co mówią ludzie
Ty chcesz rozpuścić włosy,
Mnie musi wystarczyć siedzenie tutaj i praca cały dzień,
Ty jesteś po ciemniejszej stronie miasta.
(Sowieci we wszystkich podporządkowanych sobie krajach „demokracji ludowej”, żelazną pięścią wprowadzili swoje dyktatorskie prawa)


Kiedy wychodzę widzę cię jak idziesz
Dlaczego twoje oczy nie widzą mnie,
Czy to możliwe, że znalazłeś sobie inną zabawkę?
Tak powiedziała mi mama.

(ZSRR w sobie podległych republikach, za pomocą Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG – 1945 rok ), zacieśnia, a tym samym organizuje, swoją gospodarczą strefę wpływu. W roku 1955 ZSRR formalizuje militarny dyktat w postaci Pakt Warszawski)

Tak powinno być, tak powinno być, tak, tak,
Mama mówi, że tak zostać powinno, tak, tak,

Och, och, och, och, och.
Tak, ach, ach, ach, ach
(Siłą wprowadzony komunistyczny system, swoją permanentną propagandą, otumanił nowe, powojenne już, pokolenie – „homo sowiieticus”.)

Wczoraj widziałem jak stałeś nad rzeką,
Czy to łzy, które napełniały ci oczy,
Czy to ryby ginące w brudnej wodzie,
Zahipnotyzowały cię?
(pierwszy poważniejszy kryzys zimnej wojny – Blokada Berlina Zachodniego)

Wczoraj widziałem jak całowałeś maleńkie kwiatki,
Ale wszystko co żyje rodzi się aby umrzeć,
I dlatego mówię ci, że nic nie ma znaczenia,
A ty tylko stoisz i płaczesz.
(Taki (sowiecki) stan rzeczy nie wszystkim jednak się podoba: NRD – czerwiec 1953 rok, Mur Berliński)

Nie wiem co powiedzieć o tym,
Kiedy przestałeś słuchać,
Ale teraz jest czas aby patrzeć, patrzeć znowu na to co widzisz,
Czy tak powinno zostać?
(Protest przeciwko sowieckiej dominacji przerodził się w prawdziwe pwstanie – krwawo stłumione przez Wielkiego Brata: Polska, Poznań – czerwiec 1956, Węgry 1956, Czechy – Praska wiosna 1968, Polska – grudzień 1970.)

Tak powinno być, och, tak powinno być,
Och, czy nadal nie rozumiesz?
Mama mówi, że tak powinno zostać tak, tak,
Och, och, och, och, och.
Tak, ach, ach, ach, ach

(Komuniści nauczeni tymi krwawymi przykładami, nieco łagodzą swoją politykę względem obozu krajów demokracji ludowej mamiąc odnową i wprowadzeniem reform – „socjalizm z ludzką twarzą”.)

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,that_s_the_way.html

.

No i przyszła pora na czasy powojenne. Poniższy cytat, a w nim jedno bardzo trafne stwierdzenie: żelazna kurtyna, wystarczy za cały komentarz.

Żelazna kurtyna – określenie porządku pojałtańskiego, które spopularyzował Winston Churchil 5 marca 1945 roku, podczas historycznego przemówienia w amerykańskim mieście Fulton w stanie Missouri. Wygłosił on tam zdanie o „żelaznej kurtynie” (ang. iron curtain), przebiegającej od Szczecina po Triest.

Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było  Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt, Sofia, wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także – w wysokiej i rosnącej mierze – kontroli ze strony Moskwy.”

(link)- https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazna_kurtyna

Blok_wschodni_pl

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Tangerine – czyli Hiroszima i Nagasaki

7. Tangerine

Measuring a summer’s day,
I only finds it slips away to grey,
The hours, they bring me pain.

Tangerine, Tangerine,
Living reflection from a dream;
I was her love, she was my queen,
And now a thousand years between. 

Thinking how it used to be,
Does she still remember times like these?
To think of us again?
And I do.

Tangerine, Tangerine,
Living reflection from a dream;
I was her love, she was my queen,
And now a thousand years between.

Mandarynka

Odmierzam ten letni dzień,
Zobaczyłem tylko jak prześliznął się w szarość,
Godziny, przynoszą mi ból.

Mandarynko, mandarynko,
Żywe odbicie marzeń;
Byłem jej miłością, ona mą królową
A teraz tysiąc lat, dzieli nas.

Rozmyślając o tym jak było,
Czy ona wciąż pamięta czasy jak ten?
By znów pomyśleć o nas?
Bo ja wciąż myślę .

Mandarynko, mandarynko,
Żywe odbicie marzeń;
Byłem jej miłością, ona mą królową,
A teraz tysiąc lat, dzieli nas.

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,tangerine.html

.

Tytuł tego utworu jest kolejnym słowem kluczem. Jest to opowieść o dramatycznych w skutkach konsekwencjach zaborczej polityki, prowadzonej przez oślepionych nacjonalizmem i imperialnymi marzeniami – Cesarstwo Japonii. Finałem tej polityki była tragiczna śmierć i cierpienie ponad stu tysięcy, najmniej temu winnych, obywateli miast Hiroszima i Nagasaki. Jak powszechnie wiadomo owoc mandarynki ma skórkę, która łatwo daje się oddzielić od miąższu. I taka też była skóra tych, którzy przeżyli tę hekatombę. Nie czas i miejsce by dywagować o cierpieniu i bólu, czy też kto był temu bardziej winny. Faktem jest jednak, że te o tym wydarzeniu w swojej „dyskografii” nie zapomnieli ich twórcy.

Na potwierdzenie tego, że te moje „przypuszczenia” mają wiele wspólnego z prawdą, każdy może się o tym sam przekonać wsłuchawszy się w początkowy fragment tej piosenki. (link)- https://www.youtube.com/watch?v=LyM4vxxu2jA

Po pierwszych siedemiu sekundach nastepuje przerwa i kilkusekundowa cisza. Zwraca uwagę głos wokalisty nadający rytm: jeden, dwa, po którym następuje ponowny początek piosenki. Ponowny start w trzynastej sekundzie. Oficjalnie zespół tłumaczy ten fakt falstartem. Nagrywać z piosenkę z falstartem, to nie do pomyślenia dla tak renomowanego zespołu. Poza tym, realizator w studiu nagraniowym, z tym problemem mógł sobie poradzić w radykalnie prosty sposób, a jednak ta a nie inna wersja utworu znalazła swoje miejsce na płycie.

Teraz już nie jest tajemnicą w jakim celu ten „falstart” jednak dodano. Symbolizuje on moment przed wybuchem bomby jądrowej, cisza to moment kiedy ludzie w jednej chwili „wyparowali”, a potem to już cały dramat i cierpienie ludzi, którym w wyniku wybuchu w jednej chwili, a także wiele miesięcy później, skóra płatami schodziła z ciała, niczym skórka z pomarańczy. Poniżej zamieszczam oficjalną „dezinformację” odnośnie rzekomego „falstartu”.

The song begins with a „nicely low-key, deliberate-mistake intro”, after which Page pauses to set the right tempo with a twelve-string acoustic guitar „strummed A minor–G–D guitar figure”. Jimmy Page explained when previewing the song for Melody Maker in 1970: „That’s commonly known as a false start. It was a tempo guide, and it seemed like a good idea to leave it in – at the time. I was trying to keep the tempo down a bit. I’m not so sure now it was a good idea. Everybody asks what the hell is going on.” Plant then sings the first verses and bassist John Paul Jones and drummer John Bohnan come in at the chorus. Page also adds pedal-steel guitar accompaniment. For the choruses, Plant adds a double-tracked harmony vocal.

(link)- https://en.wikipedia.org/wiki/Tangerine_(Led_Zeppelin_song)

pobrane

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Gallows Pole – czyli zbrodnia i kara

6. Gallows Pole

Hangman, hangman, hold it a little while,
Think I see my friends coming, Riding a many mile.
Friends, did you get some silver?
Did you get a little gold?
What did you bring me, my dear friends, To keep me from the Gallows Pole?
What did you bring me to keep me from the Gallows Pole?
(Aggressive totalitarian politics – nationalist states against neighbors annexation of Manchuria by Japan, Mussolini’s aggression against Abyssinia, the annexation of Austria by Nazi Germany, joining the Czech Republic, the attack on Poland, etc.)

I couldn’t get no silver, I couldn’t get no gold,
You know that we’re too damn poor to keep you from the Gallows Pole.
Hangman, hangman, hold it a little while,
I think I see my brother coming, riding a many mile.
Brother, did you get me some silver?
Did you get a little gold?
What did you bring me, my brother, to keep me from the Gallows Pole?

Brother, I brought you some silver,
I brought a little gold, I brought a little of everything
To keep you from the Gallows Pole.
Yes, I brought you to keep you from the Gallows Pole.
(In the first period of the war the United States was not involved, supported, however, Britain and its allies – the law the Lend-Lease Act, the Atlantic Charter, the Arctic convoys to Murmansk.)

Brother, I brought you some silver,
I brought a little gold, I brought a little of everything
To keep you from the Gallows Pole.
Yes, I brought you to keep you from the Gallows Pole.
(In the first period of the war the United States was not involved, supported, however, Britain and its allies – the law the Lend-Lease Act, the Atlantic Charter, the Arctic convoys to Murmansk.)

Hangman, hangman, turn your head awhile,
I think I see my sister coming, riding a many mile, mile, mile.
Sister, I implore you, take him by the hand,
Take him to some shady bower, save me from the wrath of this man,
Please take him, save me from the wrath of this man, man.
(After the Japanese attack on Pearl Harbor, the Americans were already more active grants in the war, the Allied landings in Sicily, the invasion of Normandy.)

Hangman, hangman, upon your face a smile,
Pray tell me that I’m free to ride,
Ride for many mile, mile, mile.

Oh, yes, you got a fine sister, She warmed my blood from cold,
Brought my blood to boiling hot To keep you from the Gallows Pole,
Your brother brought me silver, Your sister warmed my soul,
But now I laugh and pull so hard And see you swinging on the Gallows Pole

Swingin’ on the gallows pole!

(End of the Third Reich – Hitler committed suicide, the body of Mussolini was hanged after the shooting, and the japanese were forced into unconditional surrender.)

 

Szubienica

Kacie, kacie zaczekaj chwilę,
Wydaje mi się, że widzę nadjeżdżających przyjaciół,
Przejechali wiele mil.
Przyjaciele czy przywieźliście trochę srebra?
A może trochę złota?
Co mi przywieźliście drodzy przyjaciele,
By uratować mnie od szubienicy?
Co mi przywieźliście drodzy przyjaciele,
By uratować mnie od szubienicy?
Ja nie zdobyłem srebra,
I nie zdobyłem złota,
Ty wiesz, że jesteśmy zbyt biedni
By uratować cię od szubienicy.
(Agresywna polityka totalitarnych – nacjonalistycznych państw wobec sąsiadów: aneksja Mandżurii przez Japonię, agresja Mussoliniego na Abisynię, aneksja Austrii przez hitlerowskie Niemcy, przyłączenie Czech, atak na Polskę, etc.)

Kacie, kacie zaczekaj chwilę,
Wydaje mi się, że widzę nadjeżdżającego brata,
Przejechał wiele mil.
bracie, czy zdobyłeś trochę srebra?
bracie, czy zdobyłeś trochę złota?
Co mi przywiozłeś, mój bracie,
By uratować mnie od szubienicy?
bracie, przywiozłem ci trochę srebra,
Przywiozłem trochę złota,
Przywiozłem wszystkiego po trochu
By uratować cię od szubienicy.
Tak, przywiozłem ci coś aby uratować cię od szubienicy.
(W pierwszym okresie wojny Stany Zjednoczone nie były zaangażowane, wspierały jednak Wielką Brytanię i jej sojuszników – ustawa Lend-Lease Act, Karta Atlantycka, arktyczne konwoje do Murmańska.)

Kacie, kacie odwróć na chwilę głowę,
Wydaje mi się, że nadjeżdża ma siostra,
Jechała wiele mil, mil, mil, mil, mil.
Siostro, błagam cię, weź go za rękę,
Zabierz go w jakieś leśne zacisze,
Ocal mnie przed gniewem tego człowieka,
Proszę zabierz go, ocal mnie przed gniewem tego człowieka.
(Po ataku japończyków na Pearl Harbor amerykanie wzięli już bardziej aktywny udzieł w wojnie, lądowanie aliantów na Sycylii, inwazja w Normandii).

Kacie, kacie widzę uśmiech na twej twarzy,
Proszę powiedz, że mogę odjechać,
Jechać wiele mil, mil, mil.
O tak, masz wspaniałą siostrę,
Rozgrzała moją krew,
Doprowadziła ją do stanu wrzenia
Aby uratować cię od szubienicy,
Szubienicy, szubienicy, szubienicy, tak.
Twój brat przywiózł mi srebro,
Twoja siostra ogrzała mą duszę,
Ale ja śmieję się teraz i ciągnę mocno
I widzę cię dyndającego na szubienicy,
Dyndającego na szubienicy,
Dyndającego na szubienicy,
Dyndającego na szubienicy,
Dyndającego na szubienicy. 

(Koniec III Rzeszy – Hitler popełnił samobójstwo, ciało Mussoliniego po rozstrzelaniu powieszono, natomiast japończycy zostali zmuszeni do bezwarunkowej kapitulacji.)

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,gallows_pole.html

Tytuł tego utworu koduje epilog najwiekszego konfliktu zbrojnego w historii świata – natomiast sam tekst, w syntetyczny sposób opowiada o jego najistotniejszych etapach.

KUKR-P-1727, 7/15/08, 9:02 AM,  8C, 7872x10108 (1715+2094), 133%, Custom, 1/160 s, R73.4, G63.8, B73.9

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Out on the Tiles – czyli wyjście z cienia na polityczne salony

5. Out on the Tiles

As I walk down the highway all I do is sing this song,
And a train that’s passin’ my way helps the rhythm move along.
There is no doubt about the words are clear,
The voice is strong, is oh so strong. 

I’m just a simple guy, I live from day to day.
A ray of sunshine melts my frown and blows my blues away,
There’s nothing more that I can say but on a day like today
I pass the time away and walk a quiet mile with you. 

Ref. All I need from you is all your love,
All you got to give to me is all your love,
All I need from you is all your love,
All you got to give to me is all your love.
Oooh yeah, ooh yeah, ooh yeah, oh yeah. 

I’m so glad I’m living and gonna tell the world I am, 
I got me a fine woman and she says that I’m her man, 
One thing that I know for sure gonna give her all the loving
Like nobody, nobody, nobody, nobody can. 


Standing in the noonday sun trying to flag a ride,
People go and people come, see my rider right by my side,
It’s a total disgrace, they set the pace, it must be a race
And the best thing I can do is run.

Bawiąc się

Kiedy idę ulicą, śpiewam tę piosenkę
Przejeżdżający pociąg wystukuje jej rytm.
Nie ma żadnych wątpliwości, słowa są wyraźne,
Głos mocny, och jaki mocny.

Jestem zwykłym człowiekiem, żyję z dnia na dzień.
Promień słońca roztapia chmury i przegania mój smutek,
Mogę tylko powiedzieć, że w taki dzień jak dzisiaj
Spędzam czas na spacerze z tobą.

Ref:
Wszystko czego od ciebie chcę, to cała twoja miłość,
Wszystko co musisz mi dać, to cała twoja miłość,
Wszystko czego od ciebie chcę, to cała twoja miłość,
Wszystko co musisz mi dać, to cała twoja miłość.
Och, tak, och tak, och tak, och tak.

Jestem szczęśliwy że żyję i chcę powiedzieć to światu,

Zdobyłem wspaniałą kobietę, która mówi, że jestem jej

Wiem, że jedną rzecz chcę dać jej na pewno
Całą miłość, jak nikt, nikt, nikt nie potrafi
Stoję w południowym słońcu
Próbując zasygnalizować początek wyścigu
Ludzie przychodzą i odchodzą,
By zobaczyć mego jeźdźca obok mnie,
To kompletna hańba, oni narzucają tempo,
To musi być wyścig, więc nic mi nie pozostaje jak biec.

Ref…

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,out_on_the_tiles.html

 

Tytuł tego utworu w skondensowany sposób koduje informację o jaki okres w historii Stanów Zjednoczonych chodzi. Od czasów rządów Jamesa Monroe główną doktryną polityki amerykańskiej administracji był izolacjonizm (doktryna Monroe – brak zainteresowania sprawami europejskimi i ograniczenie strefy wpływów do obu Ameryk). Wszyscy następni prezydenci uważali, że należy zamknąć Amerykę przed wpływami Europy i ograniczyć się do roli arbitra pomiędzy wszystkimi krajami Nowego Świata. Dopiero Thomas Woodrow Wilson w obliczu wypowiedzenia przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej, zerwał z tą doktryną (6 kwietnia 1917) i wypowiedział im wojnę. Od tego momentu Stany Zjednoczone wyszły z cienia partykularyzmu i wykorzystując swą pozycję polityczną i gospodarczą, zapewniły sobie pozycję światowego lidera i promotora demokratycznych wartości.

To przysłowiowe wyjście z cienia wyszło na dobre amerykańskiej gospodarce, która po zwycięskiej wojnie przeżyła okres rozkwitu gospodarczego – eksport i inwestycje wzrósł kilkukrotnie, a dolar stał się główną walutą świata. Z inicjatywy prezydenta Wilsona na konferencji pokojowej w Wersalu przyjęto statut Ligi Narodów. Właśnie to wyjście Stanów Zjednoczonych na polityczne salony znalazło swoje odzwierciedlenie w tytule utworu. Out on the Tiles – w esencjonalny sposób koduje całą problematykę związaną z czasami amerykańskiego otwarcia na świat z czasów prezydentury Woodrowa Wilsona – jego słynne 14 punktów, które stały się podstawą traktatu wersalskiego.

Poniżej przedstawiony cytat potwierdza wszystkie te moje „przypuszczenia”. Niestety z tego powodu, iż w internecie nie jest osiągalne oryginalne nagranie tego utworu, za dowód musi wystarczyć to, co na ten temat pisze wikipedia.

The song is one of the most aggressive recordings in the band’s catalogue and closes the „heavy” first side of Led Zeppelin III, which is noted for its stylistic departure from the band’s first two releases, featuring several acoustic arrangements that dominate the second half of the album.

The spacey sound mix achieved on the recording of this song was a product of distance miking in the studio by Page. Just at the 1:26 mark in the track, someone in the recordingstudio is heard saying „stop”. It is widely believed that it was Page who said it, although this has never been confirmed. As the song has unique rytm and syncopation, it is assumed that whoever yelled „stop” was trying to act as a verbal conductor. Before that, at about 0:11 in the song, someone (again possibly Page) says „All right”.

(link)- https://en.wikipedia.org/wiki/Out_On_the_Tiles

 

Te dwa podkreślone zdania: z 0:11 minuty – „all right” (wszystko w porządku). Oraz z 1:26 minuty – „stop”, to następne elementy składowe ciągle tej samej opowieści. Wszystko w porządku – to jedno krótkie stwierdzenie w znakomity sposób ilustruje sytuację i pozycję amerykanów po pierwszej wojnie światowej, natomiast słowo stop – koduje informację o wielkim światowym kryzysie gospodarczym.

Kilka ostatnich wersów utworu: By zobaczyć mego jeźdźca obok mnie, To kompletna hańba, oni narzucają tempo, To musi być wyścig, więc nic mi nie pozostaje jak biec – to wyraźna aluzja do nowo powstałego państwa komunistycznego – bolszewickiej Rosji, które w wyniku rewolucji październikowej od tej pory będzie głównym rywalem (wręcz wrogiem), na arenie geopolityki i ogólnie rozumianego modelu gospodarczego.

Wilson_prezydentem

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Since I’ve Been Loving You – czyli etos pracy, wytrwałości i oszczędności.

4. Since I’ve Been Loving You

Working from seven to eleven every night,
It really makes life a drag,
I don’t think that’s right.
I’ve really been the best, the best of fools, I did what I could, yeah.
‚Cause I love you, baby, How I love you, darling, How I love you, baby,
How I love you, girl, little girl.
But baby, Since I’ve Been Loving You, yeah. I’m about to lose my worried mind, oh, yeah.

Everybody trying to tell me that you didn’t mean me no good.
I’ve been trying, Lord, let me tell you, Let me tell you I really did the best I could.
I’ve been, I’ve been working from seven to eleven every night, I said It kinda makes my life a drag, drag, drag, drag.
Lord, yeah, that ain’t right… no, no

Since I’ve Been Loving You, I’m about to lose my worried mind.

Said I’ve been crying, yeah, oh, my tears they fell like rain,
Don’t you hear them, Don’t you hear them falling,
Don’t you hear them, Don’t you hear them falling.

Do you remember mama, when I knocked upon your door?
I said you had the nerve to tell me you didn’t want me no more, yeah
I open my front door, hear my back door slam,
You must have one of them new fangled, new fangled back door man.

I’ve been working from seven, seven, seven, to eleven every night, It kinda makes my life a drag… a drag, drag, oh yeah, it makes a drag.
Baby, Since I’ve Been Loving You, I’m about to lose, I’m about to lose my worried mind.

Odkąd Cię Pokochałem

Od siódmej do dwudziestej trzeciej, stale
To już kierat a nie praca…
To nie w porządku, moim zdaniem
Zwykłym głupcem, głupcem jestem, wszystko z siebie daję
Bo ja kocham ciebie, tak, ja kocham ciebie, ja tak kocham ciebie
Jakże kocham ciebie mała, maleńka
Lecz, skarbie, odkąd cię pokochałem, do szaleństwa zadręczam się myślami

Wszyscy mi mówią, że mnie wystawiasz…
A tak się staram, Boże, przecież widzisz, przecież dobrze widzisz, jak się staram
Po nocach z pracy wracam, wychodzę o świcie. Kurde, moje życie to kierat, kierat, kierat
Boże, to niesprawiedliwe!…

Odkąd cię pokochałem, wciąż zadręczam się myślami

Bywa, że płaczę. Łzami ciężkimi
jak deszcz
Czy nie słyszysz? Czy nie słyszysz ich?
Czy nie słyszysz? Czy nie słyszysz ich?

Czy pamiętasz, mała, jak zapukałem do twych drzwi
Miałaś odwagę rzec, że już mnie nie chcesz
Gdy otwieram swoje frontowe drzwi, słyszę trzask drzwi na ogród
To pewnie twój kolejny kochaś od ogrodowych drzwi

W pracy od siódmej, siódmej do dwudziestej trzeciej, i tak bez końca. Moje życie to kierat, kierat, kierat
Skarbie, odkąd cię pokochałem, do szaleństwa zadręczam się myślami

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,since_i_ve_been_loving_you.html

.

Poniżej zamieszczony cytat w syntetyczny sposób opisuje lata wielkiego wysiłku jaki stał się udziałem obywateli amerykańskiego społeczeństwa w dziele stworzenia gospodarczego lidera świata.

Liberalne zasady rządzące gospodarką amerykańską skutkowały jej gwałtownym rozwojem. Powszechne prawo wyborcze dla białych i liczne wolności polityczne przyczyniały się do wzmożonego napływu osadników z Europy. Zakładali oni dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, zachowując przy tym etos pracy, wytrwałości i oszczędności. Udział Stanów Zjednoczonych w produkcji światowej wzrósł z poziomu 7% w 1840 do 23,3% w 1870 . […]

W ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat po zakończeniu wojny domowej, USA rozwinęły się w największą potęgę przemysłową świata. Przyłączono 17 państw-terytoriów, które stały się nowymi stanami Stanów Zjednoczonych. Jako ostatnie zostały wchłonięte: Nowy Meksyk i suwerenne dotąd państwa: Oklahoma (w 1907 roku) oraz Arizona (w 1912 roku).

Rozwinięto połączenia kolejowe, łącząc m.in. brzegi obu oceanów. W gospodarce zaczęto stosować na szeroką skalę energię elektryczną, silnikie spainowe. Szybko zaczęła rozwijać się motoryzacja, między innymi dzięki zakładom  Henry Forda, przyczyniając się do rozwoju kraju. Powstały pierwsze gigantyczne korporacje produkujące m.in. stal, maszyny, okręty. Rozwinął się przemysł naftowy, chemiczny, bawełniany, górnictwo węgla kamiennego.

Dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarczemu i technologicznemu powstały wielkie fortuny: J.P. Morgana, Johna D. Rockefellera, Andrew Carnegiego. Wzrost gospodarczy w tym okresie przekraczał 10%. Korzystając z kłopotów Wielkiej Brytanii w Wojnie Burskiej, w Afryce Południowej, Stany Zjednoczone zmonopolizowały budowę Kanału Panamskiego (Traktat Cleytona-Bulwera). Budowę rozpoczęto 1850 roku i zakończono w 1914 roku.

(link)- https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone

29 Sep 1932 --- Construction workers eat their lunches atop a steel beam 800 feet above ground, at the building site of the RCA Building in Rockefeller Center. --- Image by © Bettmann/CORBIS

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Celebration Day – czyli Deklaracja Niepodległości

3. Celebration Day

Her face is cracked from smiling, all the fears that she’s been hiding,
And it seems pretty soon everybody’s gonna know.
And her voice is sore from shouting, cheering winners who are losing,
And she worries if their days are few and soon they’ll have to go.
(Majority colonies in North America managed the governors sent from England, who treated the area as a market and source of raw materials, which resulted in the events referred to as the Boston tea.)

*My, my, my, I’m so happy, I’m gonna join the band,
We are gonna dance and sing in celebration, We are in the promised land.

She hears them talk of new ways to protect the home she lives in,
Then she wonders what it’s all about when they break down the door.
(American Revolution – Revolutionary War fought between the colonists and the British Army)

Her name is Brown or White or Black, you know her very well,
You hear her cries of mercy as the winners toll the bell.
(United States Declaration of Independence – the act by Thomas Jefferson, and the other members of the Committee of Five.)

Chorus

(July 4, 1776, members of Congress signed the Declaration of Independence, thereby realizing the ideas of the Enlightenment.)

Here is a train that leaves the station heading for your destination,
But the price you pay to nowhere has increased a dollar more.
Yes, it has!
And if you walk you’re gonna get there though it takes a little longer,
And when you see it in the distance you will wring your hands and moan.

(Civil War – ended with the defeat of the Confederation and the devastation of the South.)

Celebration Day

Jej twarz pęka od uśmiechu, jakby chciała ukryć wszystkie obawy,
Wydaje się, że już niebawem wszyscy się dowiedzą.
Głos ma ochrypły od krzyku, pocieszając zwycięzców Którzy przegrywają,
Martwi się o to, że dni ich są już policzone i że wkrótce będą musieli odejść

(Więkoszością kolonii na terenie Ameryki Północnej zarządzali przysłani z Anglii gubernatorzy, którzy traktowali te tereny jako rynek zbytu i źródło surowców, czego skutkiem były wydarzeniami określanymi jako herbatka bostońska.)

Ref: Jestem taki szczęśliwy, dołączę do zespołu,
Będziemy tańczyć, śpiewać i świętować,
Jesteśmy na ziemi obiecanej.

Słyszy jak rozmawiają o nowych sposobach ochrony domu w którym mieszka,
Potem dziwi się, o co w tym wszystkim chodzi
Gdy wyłamują drzwi.
(rewolucja amerykańska – wojna o niepodległość toczona między kolonistami a armią brytyjską)

Nazywa się Brown lub White lub Black, znasz dobrze,
Słyszysz jej wołanie o litość gdy biją dzwony zwycięzcy.
(Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych – akt prawny autorstwa Thomasa Jeffersona, oraz pozostałych członków Komitetu Pięciu.)

Refren.
(4 lipca 1776 roku członkowie kongresu podpisali Deklarację Niepodległości, realizując tym samym ideee Oświecenia.)

Jest tam pociąg, który opuszcza stację, kierując się w stronę twego przeznaczenia,
Ale cena, którą płacisz za jazdę donikąd
Wzrosła o dolara, tak wzrosła.
Jeśli wyruszysz piechotą, też tam dotrzesz
Choć potrwa to trochę dłużej.
A kiedy je zobaczysz w oddali
Załamiesz ręce i zaczniesz beczeć.

(Wojna Secesyjna – zakończona klęską Konfederacji i spustoszeniem Południa)

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,celebration_day.html

.

Cóż więcej dodać – wszystko jasne.

amerykańska-deklaracja-niepodległości-58485673

jpg

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Friends – czyli pionierzy Dzikiego Zachodu

2. Friends

Bright light almost blinding, black night still there shining,
I can’t stop, keep on climbing, looking for what I knew.
(Establishment of the first English colony on Roanoke, which have not survived)

Had a friend, she once told me, „You got love, you ain’t lonely,”
Now she’s gone and left me only looking for what I knew.
(Pilgrims on the Mayflower Puritans establish a colony in Plymouth)

Mmm, I’m telling you now, The greatest thing you ever can do now,
Is trade a smile with someone who’s blue now, It’s very easy just…
(Thanksgiving Day)

Met a man on the roadside crying, without a friend, there’s no denying,
You’re incomplete, they’ll be no finding looking for what you knew.
(Law on resettlement Indian – Indian Removal Act 1830)

So anytime somebody needs you, don’t let them down, although it grieves you,
Some day you’ll need someone like they do, looking for what you knew.
(migration of settlers on the trail oregońskim)

Mmm, I’m telling you now, The greatest thing you ever can do now,
Is trade a smile with someone who’s blue now, It’s very easy just…

Przyjaciele

Rażące, prawie oślepiające światło, Ciemna noc nadal się tam jarzy
Nie mogę zrobić kroku, wciąż tylko się wspinam, Szukając tego co już znam
(Utworzenie pierwszych angielskich kolonii na Roanoke, które nie przetrwały)

Miałem przyjaciółkę, powiedziała mi raz, „Zdobyłeś miłość, nie jesteś samotny”
Teraz odeszła zostawiając mnie, abym Szukał tego co już znam.
(Pielgrzymi purytanie na statku Mayflower zakładają kolonię w Plymouth)

Mmm, mówię ci, najlepszą rzeczą, jaką możesz teraz zrobić, to uśmiechnąć się,
Do kogoś, kogo przygniata smutek, To bardzo łatwe
(Dzień Dziękczynienia)

Spotkałem płaczącego człowieka przy drodze, Widać było, że nie miał przyjaciela,
Brakuje ci czegoś, niczego nie zyskam, Szukając tego co już znam,
(ustawa o przesiedleniu Indian – Indian Removal Act z 1830 roku)

Więc jeśli kiedykolwiek ktoś będzie cię potrzebował, Nie zawiedź ich, mimo że napełnia cię to smutkiem,
Pewnego dnia też będziesz kogoś potrzebował, Szukając tego co już znasz.

(migracja osadników na szlaku oregońskim)

Mmmm, mówię ci teraz, Że najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić to uśmiechnąć się,
Do kogoś, kogo przygniata smutek, To bardzo proste.

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,friends.html

Następny utwór trzeciej płyty zespołu, opisuje historię osadnictwa nowych lokatorów na terenach do tej pory zamieszkałych przez Indian w Ameryce Północnej. Poniższy cytat dokładnie tłumaczy przyczyny tego masowego najazdu pionierów z Europy. Jak ogromny trud i ofiary w ludziach ponosili ci pierwsi pionierzy, wiemy z dość dobrze zachowanych dokumentów historycznych, a bardziej obrazowo, z bogatego w wydarzenia ze świata Dzikiego Zachodu, gatunku filmu fabularnego zwanego potocznie westernem.

Amerykańscy pionierzy, mianem tym określa się ludzi w historii Stanów Zjednoczonych, którzy – głównie w XVIII i XIX wieku – wyruszyli na zachód (tzw Dziki Zachód, zasiedlać nowe terytoria, zamieszkiwane dotąd przez rdzenną ludność. Pojęciem Zachodu stopniowo określane były coraz odleglejsze tereny, a Wschodu te, które wcześniej uznanwane były również za Zachód. Istotny wkład w rozwój osadnictwa miał Akt o domostwach (ang. Homestead Act) z 1862 roku, przyznający każdemu obywatelowi lub innej osobie zamierzającej przyjąć amerykańskie obywatelstwo, 65 ha niezamieszkanych, należących do państwa, ziem (odebranych Indianom) i dający możliwości ich kupna po nominalnej wartości po 5 latach ich zamieszkiwania. (link)- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka%C5%84ski_pionier
.

Jednym z najważniejszych szlaków migracji osadników na zachód kontynentu był szlak oregoński – i tam też zaczyna się ta opowieść, czego werbalnym przykładem może być na przykład fragment przyjacielskiej pogawędki jaki usłyszeć można w początkowej sekwencji utworu Friends. Pierwsze dziesięć sekund to najprawdopodobniej przygotowanie do tej morderczej podróży jaką pionierzy odbywali często grupami, krytymi wozami – jednym z najważniejszych z kierunków migracyjnych osadników na zachód Stanów Zjednoczonych. Poniżej zamieszczony cytat wszystko tłumaczy.

The song starts out with a little noodling and studio chatter. Peter Ganr’s voice (uttering „start”) can be heard in the background, of the right channel, before the guitars of Jimmy Page kick in. (link)- https://en.wikipedia.org/wiki/Friends_(Led_Zeppelin_song)

 

Bardzo istotny jest fragment piosenki pomiędzy 2:47 a 3:14 minutą, w którym wyraźnie słychać akcenty indiańskiego zaśpiewu. Jaki był epilog tej ekspansji, dowiedzieć się tego można z ostatniego fragmentu utworu – tragiczna wegetacja w rezerwatach.

covered-wagon-train

lakota-sioux-pine-ridge-reservation4

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Immigrant Song – czyli Odkrycie Ameryki

Led Zeppelin III

Sfera duchowa człowieka była tematem głównym – lejtmotywem, wszystkich utworów zamieszczonych na poprzedniej płycie. Kolej na następne rozdziały z księgi naszej historii powszechnej – tym razem będzie to kontinuum czasu widziane z perspektywy kraju i ludzi, którzy nie bacząc na grożące im egzystencjonalne niebezpieczeństwa, nie bacząc na sprzeciw przedstawicieli starego i zmurszałego systemu społeczno-politycznego jaki powszechnie panował w Europie w czasach przedrewolucyjnych, swoimi rękami i dla swoich obywateli, zaczęli realizować swoje marzenia. Jest to spojrzenie na naszą historię widziane zza Oceanu.

Wiele utworów umieszczonych na albumie zostało skomponowanych w Bron-Yr-Aur, XVIII-wiecznej chatce w Gwynedd w Walii, wybudowanej na szczycie wzgórza ponad doliną Dyfi, 3 mile na północ od miasteczka Machynlleth. Jimmy Page i Robert Plant postanowili spędzić tam trochę czasu po wyczerpującej trasie koncertowej po Ameryce Południowej, by grać i komponować nowe utwory. Większy nacisk zespołu na dźwięki akustyczne mógł mieć swoją przyczynę w odległym usytuowaniu chatki, w której nie było bieżącej wody ani elektryczności. (link)- https://pl.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin_III

To oddalenie od świata, spartańskie warunki – brak prądu, miejsce pośrodku niczego – bez wyposażenia, było świadomym wyborem członków zespołu, a także, (mam nadzieję, że moja interpretacja ich utworów to udowadnia), stanowiło idealny wprost symboliczny kontekst do tych wszystkich historycznych wydarzeń.

Opisując symbolikę okładki drugiej płyty twierdziłem, że: okładka jest ogólną informacją o tej prawdziwej eksplozji gatunków flory i fauny, (z ssakami na czele), które uwolnione z gadziej dominacji, swoją różnorodnością (rośliny, płazy, owady, ptaki, ssaki..). Rozprzestrzeniły się we wszystkich dostępnych im miejscach (wodzie ziemi, powietrzu) w sposób porównywalny do ferii efektownych barw powstałych po wybuchu sztucznych ogni.

Dokonując paraleli eksplozji gatunków po zagładzie dinozaurów do sytuacji geopolitycznej z czasów upadku „ancien régime”, który istniał we Francji za czasów Walezjuszy i Burbonów, a także do innych monarchii absolutnych, to można by rzec, że nowi świadomi swych celów ludzie, rozprzestrzeniając się w nowym świecie, dali impuls dla nowych czasów. Konkludując: ekspansja i dominacja nowych ideii i walka z przeciwnościami, będzie tematem głównym – lejtmotywem, wszystkich utworów Led Zeppelin III.

.

1. Immigrant Song

We come from the land of the ice and snow,
From the midnight sun where the hot springs blow.
The hammer of the gods,
Will drive our ships to new lands,
To fight the horde singing and crying:
„Valhalla I am coming!”
(We were the first representatives of European civilization, who came to America were the founders Norman settlements in Greenland at the beginning of the eleventh century)

On we sweep,
With thrashing oar.
Our only goal will be the western shore.
(October 12, 1592 year, the three ships under the command of Christopher Columbus reached the shore of the island of San Salvador)

We come from the land of the ice and snow,
From the midnight sun where the hot springs blow.
How soft your fields so green,
Can whisper tales of gore,
Of how we calmed the tides of war,
We are your overlords.
(The conquest of Central and South America by the Spaniards, is one of the great massacre and extermination of the indigenous people of these lands)

On we sweep,
With thrashing oar.
Our only goal will be the western shore.

So now you’d better stop and rebuild all your ruins,
For peace and trust can win the day despite all your losing.

(In the wake of the conquistadors to South America they arrived Jesuit missionaries)

Immigrant Song

Pochodzimy z krainy lodu i śniegu,
Z krainy polarnego dnia, gdzie biją gorące źródła
Młot bogów (Thor – bóg burzy i piorunów)
Będzie prowadził nasze statki ku nowym lądom
Do walki śpiewają i krzyczą hordy naszych
„Walhalo, nadchodzę”
(Jako pierwsi przedstawiciele cywilizacji europejskiej, którzy dotarli do Ameryki, byli normańscy założyciele osad na Grenlandii na początku XI wieku)

Na (morzu), które nas unosi
Ze szczątkiem wiosła
Naszym jedynym celem jest zachodni brzeg
(12 października 1592 roku, trzy statki pod dowództwem Krzysztofa Kolumba dotarły do brzegu wyspy San Salwador)

Pochodzimy z krainy lodu i śniegu
Z krainy polarnego dnia, gdzie biją gorące źródła 
Jak delikatnie zielenią się twoje pola
Mogą szeptać opowieści o rozlanej krwi
O tym jak uciszyliśmy falę wojny
Jesteśmy twoimi panami (władcami)
(Konkwista Ameryki Środkowej i Południowej przez Hiszpanów, to jedna wielka masakra i zagłada rdzennych mieszkańców tych ziem)

Na (morzu), które nas unosi
Ze szczątkiem wiosła
Naszym jedynym celem będzie zachodni brzeg

Więc lepiej zatrzymaj się teraz i odbuduj swoje ruiny,
Spokojem i wiarą możesz osiągnąć sukces pomimo tych wszystkich porażek

(W ślad za konkwistadorami do Ameryki Południowej przybyli jezuiccy misjonarze)

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,immigrant_song.html

.

Autorami większości tekstów na trzeciej płycie są członkowie zespołu, więc nie było już kłopotów z zapożyczeniami. Fakt ten skutkuje także tym, iż tytuły jak i same teksty piosenek, są już tak łatwe do wydedukowania o jaki historyczny czas i o jakie wydarzenia chodzi, że każdy z czytelników tego bloga, sam bez mojej pomocy już nawet przed zaznajomieniem się z moją interpretacją, z łatwością się tego domyśli. Gdyby jednak nie, to poniżej przedstawiam jak należy wszystkie te utwory rozumieć.

Najważniejszym wydarzeniem w całej naszej nowożytnej historii był fakt odkrycia Ameryki, co też musiało mieć swoje odzwierciedlenie w tej muzycznej historii świata zespołu Led Zeppelin. Tytuł jednoznacznie ukierunkowuje tematykę, zaś tekst jest poetycką ilustracją tamtych dramatycznych wydarzeń z roku 1592 oraz w latach następnych.

Kolumb_2

conquistador-contra-azteca

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bring It On Home – czyli Nowy Świat czarnych niewolników

9. Bring It On Home

(from start to 1:42 minute)

Baby, baby… I’m gonna bring it on home to you. 
I’ve got my ticket, I’ve got that load. Got up, gone higher, all aboard. 
Take my seat, right way back. ooh yeah. Watch this train roll down the track. 
I’m gonna bring it on home, Bring it on home to you. 
Watch out, watch out… 
(1:43 to 3:51)
Try to tell you baby, what you tryin’ to do? 
Tryin’ to love me baby, love some other man too. 
Bring it on home… 

Went a little walk downtown, messed and got back late. 
Found a note there waiting, it said, „Daddy, I just can’t wait.” 
Bring it on home… Bring it back home to me baby… 

Tell you, pretty baby, you love to mess me `round. 
I’m gonna give you lovin’, baby, gonna move you out o’ town. 
Bring it on home… 

Sweetest little baby, daddy ever saw. 
I’m gonna give you lovin’ baby, I’m gonna give you more. 
Bring it on home… 
(3:52 to the end)
Bring it on home, Bring it on home to you…

Przynieś to do domu

(od początku do 1:42 minuty)

 Mmmmmmmm
Kochanie
Przyniosę to do domu do ciebie
Mam bilet,
Mam ten bagaż
Wzbiję się wyżej, wszyscy na pokład

Zająłem miejsce na powrotną drogę
Mmmmmmmm, tak
Patrz jak pociąg odjeżdża
Przyniosę to do domu
Przyniosę to do domu do ciebie, uważaj, uważaj
Mężczyzna wyrusza
(1:43 do 3:51)

Próbuję ci powiedzieć kochanie,
To co próbujesz robić
Próbujesz mnie kochać, pokochaj też innego mężczyznę

Przyniosę to do domu
Przyniosę to do domu

Poszedłem na mały spacer po centrum
Narozrabiałem i wróciłem późno do domu

Znalazłem tam kartkę, mówiącą „Tatusiu, wprost nie mogę się doczekać”
Przynieś to do domu …. Przynieś to do domu, do mnie kochanie

Powiem ci moja śliczna, uwielbiasz mnie zwodzić
Dam ci miłość kochanie, wyprowadzę cię z miasta
Przynieś to do domu…

Najsłodszy mój skarbie, jaki tatuś kiedykolwiek widział
Dam ci miłość kochanie, dam ci nawet więcej
(3:52 do końca)

Przynieś to do domu

Przyniosę to do domu, przyniosę do ciebie

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,bring_it_on_home.html

.

Od początku utworu do 1:42 minuty – barwa głosu wokalisty ma typowo niski i niewyraźnie negroidalny ton. Wokal ten, nie zapominając o tekście, ma za zadanie zasygnalizować nam, iż chodzi o środowisko rdzennych mieszkańców Czarnego Lądu, masowo wyłapywanych przez handlarzy niewolników i wywożonych do nowo odkrytego Nowego Świata w celu niewolniczej pracy. Od 1:43 do 3:51 „opowiada” o całej dramatycznej epopei handlu i niewolnictwa Murzynów z Afryki Środkowej i Południowej. Od 3:52 to już epilog tej epopei – nowy „dom”.

Dodatkowym argumentem tego, iż chodzi o problematykę zwiazaną z afrykańskimi korzeniami współczesnych mieszkańców Nowego Świata, jest głos pierwszego wykonawcy tego utworu – Sonny Boy Wiliamsona. Robert Plant swój głos na początku utworu tak modyfikuje by sprawić wrażenie, że słyszymy oryginalnego negroidalnego, jeszcze nie „ucywilizowanego” śpiewaka. Natomiast w końcowej części jest to ten sam przytłumiony głos, jednakże nie jest on już tak zniekształcony – jest już bardziej „ucywilizowany”.

Naruszenie praw autorskich piosenki Willie Dicksona przez zespół Led Zeppelin, potwierdza tylko jak bardzo zależało producentowi płyty, na tym właśnie a nie innym tekście, oraz na tym, że pierwszym wykonawcą był właśnie afroamerykanin. Jest to podobnego typu sytuacja jak to było w utworem You Shook Me z pierwszej płyty zespołu. Nie o plagiat tu chodziło, ale o coś bardziej istotnego.

1deaniewolnictwo

pobranenn

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Moby Dick – czyli średniowieczna masakra

8. Moby Dick

utwór instrumentalny

Najpierw link: https://pl.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick

Moby Dick albo Wieloryb (w oryginale Moby Dick or the Whale) – powieść amerykańskiego pisarza Hermana Melville’a, uznawana jest za jedno z arcydzieł literatury światowej i klasykę literatury amerykańskiej. […] Opowiada o losach Izmaela, który po kilku rejsach na statkach marynarki handlowej postanawia wyruszyć na wyprawę wielorybniczą. Razem z nowo poznanym przyjacielem, dzikim Queequegiem, zaciąga się na statek Pequod, dowodzony przez ponurego i tajemniczego kapitana Ahaba, który w walce z wielorybem stracił nogę. Wkrótce okazuje się, że dla owładniętego szaleństwem dowódcy jedynym celem tej wyprawy jest zemsta na wielorybie, który go okaleczył, legendarnym białym kaszalocie, Moby Dicku. […] W warstwie psychologicznej głównym tematem utworu jest walka między uczuciami a rozsądkiem i między wolą człowieka a przeznaczeniem, toczona głównie w umyśle kapitana Ahaba, ale także pozostałych członków załogi, zdających sobie sprawy z wielkiego niebezpieczeństwa, które im grozi.

Podkreślony fragment cytatu, niczym nić Ariadny, prowadzi do rozwiązania tej zagadki. Otóż ten solowy popis gry na perkusji w wykonaniu Johna Bonhama jest egzemplifikacją wielkiego niebezpieczeństwa – epoki wojen, które na przestrzeni wieków (od czasów najdawniejszych po wczesne średniowiecze) przewalały się przez wszystkie regiony i kontynenty ówczesnego świata. Powstawanie i upadek wielkich mocarstw, wojny krzyżowe, wojny religijne, inkwizycja, eksterminacja heretyków, najazdy Mongołów, wędrówka ludów, i wiele innych przykładów świadczących o nieustannej walce między uczuciami a rozsądkiem. Era wczesnośredniowiecznych wojen to jedna wielka masakra. Poniżej zamieszczony cytat dobitnie pokazuje w jaki sposób Bonham koduje ten czas nieustannych wojen. (link)- https://pl.wikipedia.org/wiki/Moby_Dick_(utw%C3%B3r_Led_Zeppelin)

Przy wykonywaniu tego utworu nie brał udziału wokalista Robert Plant – podczas koncertów zapowiadał tylko Bonhama przed zagraniem utworu. Gitara i bas pomagały mu tylko na samym początku i samym końcu, gdzie pozostała część to wyłącznie solo Bonhama. Podczas koncertów, solo Bonhama trwało od 12., aż do 30. minut. W tym czasie reszta zespołu opuszczała scenę po wspólnym zagraniu wstępu. Podczas gry Bonham często odstawiał pałki, albo rzucał je w publiczność i grał dalej gołymi rękami (czasem aż do krwi). Swego czasu zdarzyło się, że grał on rękami, ponieważ podczas eksplozywnej gry muzyk połamał pałeczki.

John nie robił tego dla zabawy, ani też tym bardziej nie był masochistą. Ta jego solówka na perkusji miała swoje, wcześniej przemyślane, przeznaczenie. Miała za zadanie odwzorować odgłos bitewnych zmagań, kanonadę salw armatnich, przemarsz wojsk, ogólny zamęt i krwawe żniwo wojennej zagłady.

(link)- https://www.youtube.com/watch?v=mRJ9_yHiNmg

henrykpobozny-06

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ramble On – czyli Islam

7. Ramble On

Leaves are fallin’ all around, time I was on my way
Thanks to you, I’m much obliged for such a pleasant stay
(Muhammad after the death of his parents grew grandfather and uncle)

but now it’s time for me to go, the autumn moon lights my way
for now I smell the rain, and with it, pain
(Muhammad dealt with the trade until he suffered while contemplating the vision and began to preach the principles of the new religion – the crescent symbol of Islam)

and it’s headed my way
Aw, sometimes I grow so tired
but I know I’ve got one thing I got to do
(Hijra – escape from Mecca to Medina)
A-ramble on, and now’s the time, the time is now
Sing my song, I’m goin’ ‚round the world, I gotta find my girl
On my way, I’ve been this way ten years to the day
Ramble on, gotta find the queen of all my dreams
(at the end of Muhammad’s life under his authority was most of the Arabian Peninsula, over the next decades conquered large areas: the Middle East, Africa, the Iberian Peninsula, etc.)

Got no time to for spreadin’ roots, the time has come to be gone
And though our health we drank a thousand times
it’s time to ramble on
(Reconquista – the expulsion of the Moors from the Iberian Peninsula)

A-ramble on, and now’s the time, the time is now
Sing my song, I’m goin’ ‚round the world
I’ve gotta find my girl
On my way, I’ve been this way ten years to the day
I gotta ramble on, I gotta find the queen of all my dreams
I tell you no lie

Mine’s a tale that can’t be told, my freedom I hold dear
How years ago in days of old when magic filled the air
(peak of civilization of Islam, the development of all areas of life. Europe at that time lay in the dark centuries of the Middle Ages)

‚twas in the darkest depths of Mordor, mm-I met a girl so fair
but Gollum and the evil one crept up and slipped away with her
her, her, yeah, and ain’t nothin’ I can do, no
(end of the Abbasid Caliphate as a result of the Mongol invasion)

I guess I’ll keep on ramblin’, I’m gonna
Sing my song/Sh-yeah-yeah-yeah-yeah, I’ve gotta find my baby
I’m gonna ramble on, sing my song
Gonna work my way all around the world
Baby, baby/Ramble on, yeah

A-do-do-n-do-n-do-n-do, my baby/Baby
A-ramble on, baby
A-do-do-do-do-do-do-do-de-do-de-do-de-do-de-do-de, yeah, yeah/
I can’t stop this feelin’ in my heart
Everytime I feel I will leave, I really gotta part
Gotta keep searchin’ for my baby/
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, babe
I’ve gotta keep a-searchin’for my baby
My, my, my, my, my, my, my baby/
Yeah-yeah, a-yeah-yeah, a-yeah-yeah
My, my, my, my, my, my baby/
Yeah-yeah, yeah-yeah, yeah-yeah, yeah-yeah, yeah-yeah
Ooh, my, my, my-my, my-my, my-my, yeah/
I can’t find my bluebird, I’d listen to my bluebird sing
but I, I can’t find my bluebird
I keep a-ramblin’ baby/ Ah, ah, yeah
I keep a-ramblin’, baby/I keep, keep, keep, keep, keep
Babe, babe, babe, babe/
I keep a-ramblin’, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
My, my babe
Bay-ya-by/A-goodbye, goodbye, a-goodbye, baby
Well, something’s wrong

(the fall of the Ottoman Empire is the last act of the power of the Muslim civilization and its impact on the history of that region. Since then Islam, as such, is looking their way for further development, stuck in dead-end street fundamentalism)

Wędrówka 

Liście spadają dookoła Czas mi w drogę

Dzięki ci, jestem wdzięczny za tę miłą gościnę
(Mahometa po śmierci rodziców wychowywał dziadek, a następnie stryjek)

Ale teraz czas już iść
Jesienny księżyc oświetli mi drogę.
(Mahomet zajmował się handlem do czasu gdy do podczas kontemplacji doznał wizji i zaczłął glosić zasady nowej religii – półksiężyc symbolem Islamu)

Czuje deszcz
A z nim ból i zmierzają do mnie
Och, och, czasami jestem taki zmęczony
Ale wiem, że muszę zrobić jedną rzecz.
(Hidżra – ucieczka z Mekki do Medyny)

Brnąć dalej
Nadszedł czas na zaśpiewanie piosenki.
Wędruję dookoła świata i muszę znaleźć
Swą dziewczynę na mojej drodze
Już od dziesięciu lat to trwa
brnę dalej
Aby znaleźć królową moich snów 

(pod koniec życia Mahometa pod jego zwierzchnictwem znalazła się większość Półwyspu Arabskiego, W ciągu następnych dziesięcioleci podbili ogromne obszary: na Bliskim Wschodzie, Afryce, półwysep Iberyjski, etc.)

Nie ma czasu zapuścić korzeni, nadszedł czas by zniknąć
chociaż piliśmy za nasze zdrowie 1000 razy
Ja muszę wędrować dalej.
(Rekonkwista – wyparcie Maurów z Półwyspu Iberyjskiego)

Brnąć dalej
Nadszedł czas na zaśpiewanie piosenki.
Wędruję dookoła świata i muszę znaleźć
Swą dziewczynę na mojej drodze
Już od dziesięciu lat to trwa
brnę dalej
Aby znaleźć królową moich snów

Mojej historii nie da się opowiedzieć
Moją wolność cenię wysoko,
Jak wiele lat temu, kiedyś dawno
Kiedy magią dyszał świat 

(szczyt rozwoju cywilizacji Islamu, rozwój wszystkich dziedzin życia. Europa w tym czasie tkwiła w ciemnych wiekach średniowiecza)

W najciemniejszych głębinach Mordoru
Spotkałem bardzo piękną dziewczynę.
Ale Gollum, zły podkradł się
I uciekł wraz z nią
Tak, z nią…
Nic nie mogę na to poradzić.
(koniec kalifatu Abbasydów w wyniku najazdu Mongołów)

Brnąć dalej, śpiewać swą piosenkę
Muszę wciąż szukać mej dziewczyny
Muszę brnąc dalej, dokoła świata.
Nie powstrzymam tego uczucia w moim sercu.
Musze szukać mojej dziewczyny
Nie mogę znaleźć mego drozda.

(upadek Imperium Osmańskiego to ostatni akt potęgi tej muzułmańskiej cywilizacji i jego wpływu na historię tamtego regionu. Od tamtej pory Islam, jako taki, szuka swej drogi do dalszego rozwoju, tkwi w ślepej uliczce fundamentalizmu)

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,ramble_on.html

No i czas na trzecią wielką religię monoteistyczną – Islam. Z języka arabskiego Hidżra – czyli: wywędrowanie, zerwanie stosunków, ucieczka – to Wielka Emigracja proroka Mahometa oraz jego zwolenników z Mekki do Medyny. W tłumaczeniu: Ramble On – znaczy: ględzić, rozwlekać. Jest to informacja o muzułmańskiej rytualnej modlitwie Salat – czyli jednym z pięciu obowiązków każdego muzułmanina, odmawianym pięciokrotnie w ciągu doby. Kolorem czerwonym, przedstawiam jak we właściwy sposób należy pojmować poszczególne wersy. W poniższym linku przedstawiam moją interpretację genesis powstania tej religii – zakładka w blogu, rozdział XX. (link)- http://gloriaolivae.pl/?page_id=97

Dodatkowym argumentem na potwierdzenie mojej tezy jest linia melodyczna utworu – wyraźnie orientalne akcenty pomiędzy 1:50 a 2:09 minutą, oraz na zakończenie – od 4:01 minuty – modlitwa muezina w minarecie, a także dźwięk obracającego się wiatraka wentylatora, mającego za zadanie ochłodzić jakże upalne arabskie powietrze.

Jeśli chodzi o Islam – to moje stanowiska w tej sprawie przedstawiam w zakładce: (książka) na moim blogu: rozdział XX, (link) – http://gloriaolivae.pl/?page_id=97

Islam jj

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Living Loving Maid (She’s Just a Woman) – czyli Chrześcijaństwo

6. Living Loving Maid (She’s Just a Woman)

With a purple umbrella and a fifty cent hat, 
(Color headgear church hierarchy), (a reference to the 30 pieces of silver Judas for betraying)

Livin’, lovin’, she’s just a woman. 
(Jesus), (not the son of God, but a man)

Missus cool rides out in her aged Cadillac. 
(Extravagant way of life – known to history)

Livin’, lovin’, she’s just a woman. 

*Come on, babe on the round about, ride on the merry-go-round, 
We all know what your name is, so you better lay your money down. 
(enerally a matter of Protestantism and religious wars)

Alimony, alimony payin’ your bills, 
(smony, charges for prayer, church fund, etc)

Livin’, lovin’, she’s just a woman. 
When your conscience hits, you knock it back with pills. 
(Holy Confession), (host – Holy Communion)

Livin’, lovin’, she’s just a woman. 

* Chorus 

Tellin’ tall tales of how it used to be. 
(Catechism of the Catholic Church, catechesis)

Livin’, lovin’, she’s just a woman. 
With the butler and the maid and the servants three. 
(Joseph, Mary, (God in three persons – holy trinity)

Comparisons rather inadequate, even despicable, not the explicitness stake, but the incorporation of symbolic terms in the content of the songs on contemporary themes. And one more general note: every religion , also a Catholic, is a sacred area, and I in no way its translation would not esteemed the profane. this applies, in particular a person that needs to be widespread respect.

Livin’, lovin’, she’s just a woman. 

Nobody hears a single word you say. 
(aheism, apostasy, reducing the number of the faithful)

Livin’, lovin’, she’s just a woman. 
But you keep on talkin’ till your dyin’ day. 
(the church faithful to its tradition and canon of faith), (Malachi prophecy)

Livin’, lovin’, she’s just a woman. 

* Chorus 

Żyjąca, kochająca dziewczyna (Ona Jest Tylko Kobietą)

Ze szkarłatną parasolką, w kapeluszu za 50 centów

(kolor nakrycia głowy – (piuski) hierarchii kościelnej),(nawiązanie do 30 judaszowych srebrników)

Żyjąca, kochająca, ona jest po prostu kobietą.
(Jezus), (nie jest Synem Bożym, ale człowiekiem)

Jeździ ślicznie swoim starym cadilakiem
(ekstrawagancki sposób życia – znany z historii)

Żyjąca, kochająca, ona jest po prostu kobietą.

Ref:
No chodź mała!
Przejedziemy się na karuzeli
Wszyscy wiemy kim jesteś
Więc lepiej odłóż swoją forsę.

(ogólnie rzecz ujmując chodzi tu o protestantyzm i wojny religijne)

Alimenty, alimenty, płacą twe rachunki
(symonia, opłaty za modlitwę, fundusz kościelny, etc)

Żyjąca, kochająca, ona jest po prostu kobietą
Kiedy gryzie cię sumienie, zabij je pigułką
(Spowiedź Święta), (hostia – Komunia Święta)

Żyjąca, kochająca, ona jest po prostu kobietą.

Ref…
Opowiada zgrabne bajki, o tym jak kiedyś bywało
(Katechizm Kościoła Katolickiego, katecheza)

Żyjąca, kochająca, ona jest po prostu kobietą.
Z lokajem, pokojówką i trójką służby
(Józef, Maria z Nazaretu, (Bóg w trzech osobach – Trójca Święta)

Porównania raczej nieadekwatne, wręcz nikczemne, nie o dosadność tu chodzi, ale o wkomponowanie symbolicznych określeń w treść piosenki o współczesnej tematyce. I jeszcze jedna generalna uwaga: każda religia, katolicka także, jest obszarem sacrum, i ja w żadnej mierze swoim tłumaczeniem nie poważyłbym się na profanum. Dotyczy to w szczególności osób, którym należy się powszechny szacunek.

Żyjąca, kochająca, ona jest po prostu kobietą.

Ref…
Nikt nie słyszy ani jednego twego słowa
(ateizm, apostazja, zmniejszająca się ilość wiernych)

Żyjąca, kochająca, ona jest po prostu kobietą.
Ale ty wciąż paplasz i będziesz paplała do śmierci
(kościół wierny swojej tradycji i kanonom wiary), (przepowiednia Malachiasza)

Żyjąca, kochająca, ona jest po prostu kobietą.

Ref…

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,living_loving_maid_

_she_s_just_a_woman_.html

.

Poprzednia piosenka z drugiej płyty zespołu kodowała informację o judaizmie, więc nie jest chyba niespodzianką, iż teraz kolej na drugą wielką religię monoteistyczną jaką jest chrześcijaństwo. Kolorem czerwonym, przedstawiam jak we właściwy sposób należy pojmować poszczególne wersy. Utwór Living Loving Maid (She’s Just a Woman) nie jest w symboliczny sposób zaprezentowaną opowieścią o historii powstania tej religii, ale autor tej piosenki wyraził w niej całą swoją antypatię, wręcz nienawiść do katolicyzmu – najliczniejszego (obok prawosławia i protestantyzmu) z wyznań chrześcijańskich.

Cała teść jak i interpretacja muzyczna utworu, skupia się na wyartykułowaniu całego swojego protestu, wypunktowania wszystkich ciemnych i nikczemnych wręcz zachowań, jakich dopuścili się przedstawiciele tego wyznania – czyli żyjący ponad stan i wbrew swemu powołaniu – klerycy, a zwłaszcza ich elita, czyli duchowieństwo wyższe (począwszy od biskupów, nie wykluczając jej najważniejszej emanacji – papiestwa).

Na potwierdzenie tego, iż obie te religie wyrastają z jednego wspólnego korzenia, mają wspólny poczatek (w dosłownym sensie biblijny genesis – Stary Testament), autorzy tego utworu użyli sprytnego i nietypowego zabiegu. Otóż, oba te utworu zamieszczone są na płycie Led Zeppelin II wspólnie, prawie bez przerwy – jeden po drugim. Patrz 4:13 minuta.

I jeszcze jeden wątek – tytuł utworu. Dokonując rozbioru logicznego, oraz gnostycznego zarazem, to pierwszy segment tego tytułu odnosi się do samej postaci Jezusa Chrystusa, który dla wszystkich wyznawców tej wiary, jak i dla wszystkich innych, jest synonimem zmartwychwstałego Syna Bożego. Drugi segment tytułu (She’s Just a Woman), dobitnie świadczy o tym, iż twórcy tej piosenki mają inne zdanie na tą kwestię – uważają samą postać Jezusa (jak i wszystko inne), za człowieka. Nie jest to czas, ani miejsce, bym dokonywał jakiejś dokładnej etymologicznej egzegezy fragmentu tytułu.

Jeśli chodzi o chrześcijaństwo – genesis tej religii, to moje stanowiska w tej sprawie przedstawiam w zakładce: (książka) na moim blogu: rozdział XIX, (link) – http://gloriaolivae.pl/?page_id=97

Na koniec sam utwór: to użyte w niej instrumenty oraz wokal, w bardzo sugestywny sposób wizualizują niechętny stosunek autorów piosenki do katolicyzmu.

(link)- https://www.youtube.com/watch?v=nwmCOSYUSlI

klerrrrrrrrrrr

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Heartbreaker – czyli Judaizm

5. Heartbreaker

Hey fellas, have you heard the news? You know that Annie’s back in town?
(Biblical origins of the nation), (settlement at the Kaan)

It won’t take long just watch and see how the fellas lay their money down.
(the kingdom of Israel), (division into Israel and Judah)

Her style is new but the face is the same as it was so long ago,
(the kingdom of Judah)

But from her eyes, a different smile like that of one who knows.
(the fall of Babylon), (Rebuilding of Jerusalem)

Well, it’s been ten years and maybe more since I first set eyes on you.
(Hellenistic period), (Roman rule)

The best years of my life gone by, here I am alone and blue.
(Jewish uprising), (Capture of Jerusalem)

Some people cry and some people die by the wicked ways of love;
(Masada), (to prohibit the practice of Judaism)

But I’ll just keep on rollin’ along with the grace of the Lord above.
(Syria Palestina)

People talkin’ all around ‚bout the way you left me flat,
(Diaspora)

I don’t care what the people say, I know where their jive is at.
One thing I do have on my mind, if you can clarify please do,
It’s the way you call me by another guy’s name when I try to make love to you.
I try to make love but it ain’t no use.
(Religion, Tradition, Menorah, Shabbat, etc.)
(betwen 3:04 and 8:05 minute)

Work so hard I couldn’t unwind, get some money saved;
(Sephardim), (edict of the Alhambra)

Abuse my love a thousand times, however hard I tried.
(Ashkenazim), (pogroms)

Heartbreaker, your time has come, can’t take your evil way;
(Declaration of Independence), (War of Independence)

Go away, (the peace process)

Heartbreaker. (chosen people)

Łamaczka serc

Hej chłopcy, czy słyszeliście ostatnie wieści? (biblijne początki narodu)
Wiecie, że Annie jest znowu w mieście (osiedlenie w Kaananie)
To nie potrwa długo, tylko patrzeć
(królestwo Izraela)
Jak chłopcy stracą swoją forsę
(podział na Izrael i Judę)
Ma nowy styl lecz twarz tę samą
Taką jak dawniej
(królestwo Judy)
Ale w jej oczach gości nowy uśmiech
(upadek Babilonu)
Inny od tego, który znam.
(odbudowa Jerozolimy)

Tak, to już dziesięć lat, a może więcej (okres hellenistyczny)
Kiedy po raz pierwszy spoczął na tobie mój wzrok
(panowanie Rzymu)
Najlepsze lata mojego życia przeszły
(powstania żydowskie)
Oto jestem samotny i smutny.
(zdobycie Jerozolimy)
Jedni płaczą, inni umierają (Masada)
Od nikczemnej miłości (
zakazanie praktyk judaizmu)
Ale ja będę dalej żyć
Z łaską, którą otrzymuje od Pana
(Syria Palestina)

Ludzie mówią dookoła o tym jak mnie zostawiłaś. (diaspora)
Nieważne co mówią ludzie
Ja wiem o co im chodzi.
Jedna rzecz leży mi tylko na sercu
Jeśli możesz, wyjaśnij proszę.
Jak możesz wołać imię innego chłopaka,
Kiedy kochamy się!
(Religia, Tradycja, Menora, Szabat, etc.)

Harowałem jak wół, (Sefardyjczycy)
Żeby zaoszczędzić trochę forsy
(edykt z Alhambry)
A ty lżyłaś po tysiąckroć moją miłość
(Aszkenazyjczycy)
Mimo że tak bardzo się starałem
(pogromy)
(pomiędzy 3:04 a 8:05 minutą)
Łamaczko serc, twój czas nadszedł (Deklaracja Niepodległości)
Nie mogę dłużej tolerować twoich gier
(wojny o niepodległość)
Odejdź! (
proces pokojowy)
Łamaczko serc
(Naród wybrany)

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,heartbreaker.html

.

W powyższym tekście piosenki, kolorem czerwonym, przedstawiam jak we właściwy sposób należy pojmować poszczególne wersy. Fragment rozdziału XIV, książki Gloria olivae – tłumaczy sens istnienia i podprogowej misji wiernego trzymania się Tradycji, wyznawców najstarszej religii monoteistycznej.

Wyjaśniony został już prawdziwy sens budowy „Arki” przez „Noego”. Jednakże nasz „opiekun” oprócz tych materialnych tropów (Biblia, Mity, Archeologia), swoje przesłanie zawarł również w inny niematerialny sposób – wtedy Noe zbudował ołtarz Panu (Genesis 8. 20). Wers ten, poświęcony jest Religii Judaistycznej, która jest kolejnym wyrytym już nie w kamieniach, ale w sercach „ludu wybranego” przez Boga by w odpowiednim ku temu czasie, swoją Religią i jej symbolami, zaświadczyć o Opatrzności Bożej. Piramidy i głazy, zbudowane tysiące lat temu, stoją „nabrzmiałe treściami” i spokojnie czekają. „Być kamieniem”- to nic trudnego, ale jak ogromnie trudne zadanie czekało ten mały naród, z tego nawet Abraham czy Mojżesz, nie zdawali sobie sprawy. Ale zaszczepić tą Wiarę w sercach i umysłach Hebrajczyków, nie było łatwo – człowiek przecież jest tylko człowiekiem. Proces „tworzenia” tej Wiary napotykał co i rusz na rozliczne trudności. Dopiero za trzecim podejściem Hebrajczycy, na wieki już, zakodowali w sobie te misję, która niczym „Krzyż Chrystusowy”, przyciskała ich wielokrotnie do ziemi, lecz Wiara ich przodków nie pozwalała im na żadne odstępstwa od tej „przysięgi”. Ileż cierpień i wyrzeczeń przeszedł ten Naród, wie tylko sam Bóg, ale tylko Wiara w Boga mogła dać im tą siłę.

(link)- http://gloriaolivae.pl/?page_id=97

Instrumentalny fragment pomiędzy 3:04 a 8:05 minutą, tej ponad dziewięcio minutowej (9:39, Heartbreaker – Live Earls Court), wersji utworu, doskonale ilustruje dramatyczną historię – epopeę tego małego narodu. Okres istnienia państwa, upadek, diaspora, pogromy, Holokaust, ponowna restytucja.

Rozdziały V i XXXI stanowią kwintesencję wiedzy tajemnej zakodowanej w Genesis – powyżej podany link zamieszcza najbardziej istotne fragmenty tych rozdziałów.

(link)- https://www.youtube.com/watch?v=BZ7CZ7nLWZ4

tora iii

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Thank You – czyli poświęcenie i trud

4. Thank You

If the sun refused to shine, I would still be loving you.
When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. 

Kind woman, I give you my all, Kind woman, nothing more. 

Little drops of rain whisper of the pain, tears of loves lost in the days gone by.
My love is strong, with you there is no wrong,
together we shall go until we die. My, my, my.
An inspiration is what you are to me, inspiration, look… see. 

And so today, my world it smiles, your hand in mine, we walk the miles,
Thanks to you it will be done, for you to me are the only one.
Happiness, no more be sad, happiness….I’m glad.
If the sun refused to shine, I would still be loving you.
When mountains crumble to the sea, there will still be you and me.

Dziękuję

Nawet jeśli słońce przestanie świecić
Nadal będę cię kochać
Kiedy góry zwalą się do morza
Nadal będziemy ty i ja

Miła pani daję ci całego siebie, Miła pani nic więcej.

Drobne krople deszczu,
Szept bólu,
Łzy dawno wygasłych miłości.
Ale moja miłość jest silna,
Z tobą wszystko będzie dobrze,
Razem będziemy szli do końca naszych dni.
Moim, moim, moim natchnieniem jest to, czym ty jesteś dla mnie
Natchnieniem, spójrz, zobacz.

Dzisiaj mój świat się uśmiecha
Twoja dłoń w mojej, idziemy całe mile.
Dzięki tobie to się dokona
Bo ty jesteś dla mnie jedyną

Szczęście nie ma już smutku
Szczęście… jestem zadowolony
Nawet jeśli słońce przestanie świecić
Nadal będę cię kochał.
Kiedy góry zwalą się do morza
Nadal będziemy ty i ja.

 

http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,thank_you.html

.

Piękne wyznanie miłości i wiecznego już oddania. Dziękuję ci „opiekunie” za wszystko, za twój trud, za twoje poświęcenie, zrozumiałem swój błąd, teraz idę swoją drogą, idę naprawić swój błąd. Może to moje poświęcenie, ten mój trud spowoduje, iż mi, synowi marnotrawnemu, wybaczysz. Bardzo mi przykro.

Zakończenie, zebranych w jedną całość rozdziałów IX, XIII, XIV, XV, książki Gloria olivae – tłumaczy sens trwania w tak długo trwającym uporze budowy i utrzymania tak ogromnego zespołu świątyń i sanktuariów wizerunku mężczyzny i kobiety, oparty na biegu rzek: Nil oraz Eufrat z Tygrysem.

Czas już pożegnać się z naszym Mężczyzną – drugą połówką w koncepcji budowy sanktuarium Jedności Przeciwieństw. Tej kosmicznej wielkości symbol Dualizmu – Słońca i Księżyca, „Dobra i Zła”, przetrwał do naszych czasów dzięki Wierze i Pracy naszych przodków by we właściwym momencie potwierdzić, że w czasach „przedpotopowych” Człowiek popełnił wielki błąd. Jednocześnie ta „Arka”, niczym kod z Pionieera, ma być „informacją”, która obali wszelkie błędne teorie i hipotezy jeszcze nie w pełni ukształtowanego człowieka, dzięki czemu wszyscy ci zmarli już jej budowniczowie będą mogli powrócić do „życia”. Te odwieczne marzenie człowieka może się spełnić tylko dzięki „Opatrzności”. Gdyby jej nie było – nie miałaby sensu cała cykliczność wszechświata, a zatem powtarzalność szeroko rozumianego Życia. Wszystko byłoby tylko kwestią przypadku.

(link)- http://gloriaolivae.pl/?page_id=97

Krainy_Sumer_1

EGIPSKIE OAZY

eript piramidy

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

The Lemon Song – czyli skutki nadmiernej ciekawości

3. The Lemon Song

I should have quit you a long time ago
Ooh-whoa, yeah, yeah, long time ago
I wouldn’t be here, my children
Down on this killin’ floor

I should have listened, baby, to my second mind
Oh, I should have listened, baby, to my second ma-ah-hah-ah-ind
Everytime I go away and leave ya, darlin’
A-send me the blues way down the line, no

Hey, yeah-yeah-yeah, keep up, yeah, oh, yeah

Babe-yeahh, treat me right, baby
Ooh-whoa, whoa-whoa, my, my, my, my-hah
Now, take it down a little bit
People tell me baby can’t be satisfied-a
Try to worry me, b-ba-baby
But I’d never end up guilt-chewin’ myself
People worry, baby, can’t keep you satisfied
Huh, let me tell ya, babe
Ah, you ain’t nothin’ but a nn-two-bit, no-good jive

I went to sleep last night, I worked as hard as I can
I bring home my money, you take my money, give it to another man
I should have quit you, baby-a, oh, such a long time ago, oh
I wouldn’t be here with all my troubles
Down on this killin’ floor

Squeeze me, babe, ‚till the juice runs down my leg
Do, please, squeeze me baby, until the juice runs down my leg
The way you squeeze my lemon, I
I’m gonna fall right outta bed, bed, bed, bed, yeah

Yeah
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, dooh
Baby, baby, baby, baby, baby
Baby, baby, baby, baby, baby, baby
Hey, babe, babe, babe, babe, oh, oh
No, no, now, now
I’m gonna leave my children down on this killin’ floor

Cytrynowa pieśń

Powinienem cię opuścić dawno temu
O tak, dawno temu
Nie byłoby mnie tutaj, nie tu na tej morderczej podłodze

Powinienem był posłuchać swego szóstego zmysłu
Powinienem był posłuchać swego szóstego zmysłu
Za każdym razem gdy odchodzę i opuszczam cię kochanie,
Prześlij mi świeży smutek prosto z kłamstwa

Kochanie, daj mi kochanie
Nie, nie…
Zdejmij to dla mnie
Bądz dla mnie dobra, daj mi rozkosz
Spróbuj mnie zmartwić,
Ale nigdy nie stań się moja
Ludzie się martwią, a ty kochanie daj mi rozkosz
Pozwól sobie powiedzieć, jesteś niczym
Tylko głupim niczym

Poszedłem spać zeszłej nocy,
Pracuję tak ciężko
Przynoszę wszystkie pieniądze, ty je zabierasz
Dajesz innemu mężczyźnie

Powinienem cię opuścić
Już dawno temu
Nie byłoby mnie tutaj z wszystkimi moimi kłopotami
Tutaj na tej morderczej podłodze

ściśnij mi kochanie, aż sok popłynie po nodze
ściśnij mi kochanie, aż sok popłynie po nodze
Tak ściskasz moją cytrynę,
Chyba spadnę
Z łóżka, łóżka, łóżka, łóżka
Hej hej hej
Kochanie kochanie, kochanie
Hej hej hej
Zostań tutaj na tej morderczej podłodze

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,the_lemon_song.html

.

Nieposłuszeństwo stało się faktem. Nie można zrywać owoców z drzewa życia (Genesis 3.22). Cytryna ma gorzki smak i gorzko smakował skutek zawodu, jakiego doświadczył nasz „opiekun”. Jak to przedstawia religia – wiadomo z Biblii. W mojej interpretacji mordercza podłoga – to symboliczne określenie trudnych początków egzystencji pierwszych twórców wiedzy tajemnej, zakodowanej w postaci jaskiń i megalitycznych budowli. Maksymalny efekt został osiągnięty za pomocą minimalnych, jakże prymitywnych środków. Fragment książki dotyczący tej tematyki zamieszczam w zakładce – Książka, cały rozdział VIII. Równie istotny jest wpis poświęcony jaskini Lascaux.

Mater Ecclesiae gnozy. (link)- http://gloriaolivae.pl/?p=2318

Arka Noego – czyli trochę Architektury. (link)- http://gloriaolivae.pl/?page_id=97

Lascaux Studnia

sunset-behind-stonehenge

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

What Is and What Should Never Be – czyli zbyt wiele na raz

2. What Is and What Should Never Be

And if I say to you tomorrow
Take my hand, child, come with me
It’s to a castle I will take you
Where what’s to be, they say will be.

A-catch the wind, see us spin
Sail away, leave today
Way up high in the sky
It won’t, but the wind won’t blow, we really shouldn’t go
It only goes to show that you will be mine, by takin’ our time

And if you say to me tomorrow
Oh, what fun it all would be
then what’s to stop us, pretty baby
but what is and what should never be

A-catch the wind, see us spin
Sail away, leave today
Way up high in the sky
It won’t, but the wind won’t blow, we really shouldn’t go
It only goes to show that you will be mine, by takin’ our time

So if you wake up with the sunrise
and all your dreams are still as new
and happiness is what you need so bad

Well, girl, the answer lies with you, yeah

A-catch the wind, see us spin
Sail away, leave today
Way up high in the sky
It won’t, but the wind won’t blow, we really shouldn’t go
It only goes to show that you will be mine, by takin’ our time

hey-oh
A-well, the wind won’t blow, and we really shouldn’t go  (3:30 minute)
and it only goes to show-whoa-whoa-whoa
Catch the wind, we’re gonna see us spin
We’re gonna sail, little girl
A-do-do-do, ba-ba-n-do, oh
Ma, ma, ma, ma, ma, ma, yeah
Everybody I know seems to know me well
but does anyody know I’m gonna move like hell
A-baby, baby, baby, baby, baby, baby, hey, I love ya
Baby, baby, babe, huh, oh, I love ya
Do, no, no, no, no, no, no, come on, now
I want you

Co to jest i co nigdy nie powinno być

A jeśli zagadam do Ciebie jutro,
Weź mnie za rękę i chodź ze mną
Zabiorę Cię do zamku,
Gdzie co ma się stać, (tak mówią) to się stanie

Złap wiatr, zobacz jak nas obraca,
odpłyń, zostaw dziś.
Wzleć wysoko do nieba
To nie, ale wiatr nie będzie wiać, nie powinniśmy iść
Chodzi tylko, żeby pokazać, że będziesz moja, jeśli poczekamy

A jeśli zagadasz do mnie jutro
och, ale będzie zabawnie
wtedy, co może nas powstrzymać, piękna?
To co jest i to czego nigdy nie powinno być

Złap wiatr, zobacz jak nas obraca,
odpłyń, zostaw dziś.
Wzleć wysoko do nieba
To nie, ale wiatr nie będzie wiać, nie powinniśmy iść
Chodzi tylko, żeby pokazać, że będziesz moja, jeśli poczekamy

Więc jeśli zbudzisz się ze wschodem słońca
I wszystkie twoje sny są jak nowe
i szczęście jest tym, czego tak potrzebujesz

Więc, dziewczyno, odpowiedź jest w twoich oczach

Złap wiatr, zobacz jak nas obraca,
odpłyń, zostaw dziś.
Wzleć wysoko do nieba
To nie, ale wiatr nie będzie wiać, nie powinniśmy iść
Chodzi tylko, żeby pokazać, że będziesz moja, jeśli poczekamy

hey-oh
Więc, wiatr przestanie wiać i nie powinniśmy iść  (3:30 minuta)
i chodzi tylko o to, żeby pokazać…
Złap wiatr, zobaczymy jak nas obraca
odpłyniemy, maleńka
A-do-do
ma-ma
Każdemu, ja wiem, wydaje się, że zna mnie dobrze
ale czy ktokolwiek wie, że mam zamiar ruszać się jak cholera kochanie, kocham Cię
kochanie, kocham Cię
do-nie-nie-nie, chodź, teraz
chcę Cię

.

Zaznaczone innym kolorem fragmenty tekstu, to dalszy ciąg historii związanej z bytem transcendentnym. Kontakt – dialog został nawiązany, sądzę iż w obie strony. Człowiek uzyskał, (dostapił) tej świadomości, co nauka opisuje jako myślenie symboliczne. Chwilami spokojna, chwilami groźna melodia. Prośba i ostrzeżenie zarazem. Skąd my to znamy? Z Biblii – Księga Rodzaju (Genesis 3.22) – prośba i ostrzeżenie zarazem, skierowane do nowo narodzonego (uświadomionego) człowieka. Słuchając tego utworu – proszę zwrócić uwagę na newralgiczny jego moment w 3:30 minucie – wiatr przestał wiać (łączność w obu kierunkach została zerwana). Cokolwiek to by znaczyło, jest to temat zbyt obszerny by dogłebniej go opisywać. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z lektury książki Gloria olivae, czy też z fragmentów tej książki które sukcesywnie zamieszczam na forum – patrz zakładka Książka – początek rozdziału VIII (Arka Noego – czyli trochę Architektury). Poniżej przedstawiam trzy linki do poczatkowych wpisów na moim blogu, które bezpośrednio odnoszą się do tego tematu – stanowią bardziej dokładne, niezbedne do zrozumienia, rozwinięcie tematu. Tak apropos, to każdy zainteresowany, by nie wpaść w koleiny zbyt pochopnych wniosków, powinien zapoznać się z tym co mam do powiedzenia, nie od ostatnich wpisów – ale od poczatkowych.

Nośnik informacji. (link)- http://gloriaolivae.pl/?p=480

Sposób przesyłu. (link)- http://gloriaolivae.pl/?p=565

Nauka – ok, paranauka – be. (link)- http://gloriaolivae.pl/?p=594

kontakt

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Whole Lotta Love – czyli transcendentny byt

Led Zeppelin II

Teksty piosenek pierwszej płyty zespołu stanowiły opowieść o pra początkach naszej planety – jej narodzinach, młodości oraz powstaniu i ewolucji na niej życia do czasów zupełnie nam nieodległych – czyli mezolitu. Czas na dalszy ciąg tej opowieści – neolit, który charakteryzował się uprawą roślin, hodowlą zwierząt, oraz rozwojem stałych osad i miast. 

Opisując symbolikę okładki drugiej płyty twierdziłem, że „tak jak w przypadku ilustracji z pierwszej płyty, na drugiej płycie zarys sterowca swoim kształtem symbolizuje naszą planetę. Zauważmy, iż jest to już tylko białego koloru kontur sterowca, który w swojej idei nawiązuje do atmosfery – gazowego tworu otaczającego Ziemię, będącego najważniejszym czynnikiem utrzymywania się życia.”

Dokonując paraleli człowieka do naszej planety, to można by rzec, iż sfera duchowa człowieka (wiara i religia), bardzo podobna jest w swojej symbolice i znaczeniu do atmosfery planety Ziemia. Tak więc konkludując: to właśnie sfrera duchowa człowieka będzie tematem głównym – lejtmotywem, wszystkich utworów Led Zeppelin II.

 

1. Whole Lotta Love

Ach…
You need coolin’! baby, I’m not foolin’!
I’m gonna send ya back to schoolin’!
Way down inside! a-honey, you need it
I’m gonna give you my love!
I’m gonna give you my love, oooooooh!

Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love

You’ve been learnin’
And baby, I’ve been learnin’
All them good times
Baby, baby, I’ve been a yearnin’-ah
A-way, way down inside
A-honey, you need-a
I’m gonna give you my love, ah
I’m gonna give you my love, ah.. Oh!

Whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love

I don’t want more…

Ooh, just a little bit
Ah, ah, ah, ah
Ah, hah, hah
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
ah, ah, ah,ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
No, no, no, no, ah
Looove! 
Low-ow-ow-ow-ove!
SOLO
You’ve been coolin’
And baby, I’ve been droolin’
All the good times, baby, I’ve been misusin’
A-way, way down inside
I’m gonna give ya my love
I’m gonna give ya every inch of my love (Ah)
I’m gonna give you my love
Yes, alright, let’s go

Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love
Wanna whole lotta love

(Way down!!!) Way down inside!(Inside!)
(Woman!) Woman! (you…) You need it !
(need) Looooooooooooooooooooooooooooooooouoooooooove!!!

Ma, ma, ma, ma
Ma, ma, ma, ma, oh!
Shake for me, girl!
I wanna be your backdoor man!
Hey, oh! hey, oh!
Hey, oh! ouuoooh!
Oh, oh! oh, oh!
Hoo-ma, ma, hey!
Keep a-coolin’, baby!
A-keep a-coolin’, baby(babe)!
A-keep a-coolin’, baby(babe)!
Ah, keep a-coolin’, baby, ah, ahhh-hahhh, oo-ohh!

Cała ta miłość

Nie panikuj, mała, ja nie zadrwię z Ciebie
Sprawię, że się dowiesz, czego jeszcze nie wiesz
Głęboko w sobie, aż się o to prosisz
Aby przyjąć miłość
Dam Ci swoją miłość

Cały bezmiar miłości
Cały bezmiar miłości
Cały bezmiar miłości
Cały bezmiar miłości

Wciąż wiesz więcej, mała, też wiem więcej
Całe lata młode, czuję to
pragnienie
Głęboko w sobie, aż się o to prosisz
Aby przyjąć miłość
Dam ci swoją miłość

 

Cały bezmiar miłości
Cały bezmiar miłości
Cały bezmiar miłości
Cały bezmiar miłości

Już topniejesz, mała, ja chcę Ciebie
Moja młodość pełna jest koślawych ścieżek

Głęboko w sobie, pragnę to
nadrobić
Dam ci całą swoją miłość
Każdy jej centymetr

Cały bezmiar miłości
cały bezmiar miłości
Cały bezmiar miłości
Cały bezmiar miłości

Głęboko w sobie, kobieto, ty pragniesz miłości

Zatańcz dla mnie
Chce być twym kochankiem

Już się nie broń, skarbie
Daj się ponieść, skarbie

Daj się ponieść, skarbie

 

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,whole_lotta_love.html

.

Właściwie to innym kolorem można by zaznaczyć cały tekst piosenki, tak doniosłe jest jej znaczenie. Pierwszy utwór drugiej płyty zespołu koduje nadzwyczaj przełomowe wydarzenie w całej historii powstania, ewolucji i rozprzestrzeniania się człowieka współczesnego, odkąd tylko uzyskał świadomość potęgi swojego umysłu. Dominacja nad pozostałymi gatunkami (eksterminacja Neandertalczyka) jest niczym w porównaniu z tym, iż człowiek uzyskał, (dostąpił) również świadomości istnienia transcendentnego bytu.

Tytuł utworu jak i cały tekst, to jedne wielkie wyznanie miłości (ekstaza) skierowane do tego człowieka przez jego „stwórcę”. Nauka opisuje ten temat w sposób racjonalny. Ludzie, dla których symbolika religijna ma priorytet nad wszelkimi naukowymi dowodami, zajmują w tej kwestii stanowisko pryncypialne. Każdy swoją rację argumentuje na swój sposób. Wszelkie dywagacje na temat, która z tych opcji jest nadrzędną, nie mają w tej chwili większego znaczenia. Ważniejsze jest to co autorzy i wykonawcy tego utworu chcieli nam przekazać. Co poeta miał na myśli. A jak sądzę poeta wczuł się w rolę właśnie tego bytu, który całą swoją miłość do swego dzieła, po prostu chce wyznać, wykrzyczeć. Cokolwiek więcej bym na ten temat napisał, to będzie to i tak zbyt mało, zbyt niedoskonale. Więc tyle. Niech przemówi muzyka.

Stacje radiowe ze względu na „niestosowne” jęki w środkowej części utworu stworzyły własną skróconą jej wersję, ale to właśnie ta część, gdzieś tak pomiędzy 1:45 a 3:06 minutą, stanowi kwintesencję całej płyty – w niej to zawarta jest cała poetyka transcendencji.

2001: A Space Odyssey (Stargate Sequence)

2001: A Space Odyssey (Stargate Sequence) – kliknij i maksymalnie powiększ ilustrację!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

How Many More Times – czyli Księga Rodzaju

9. How Many More Times

początek utworu do 3:37 minuty

How Many More Times, treat me the way you wanna do? -X2 
When I give you all my love, please, please be true.  (Genesis. 2, 15-17)

I’ll give you all I’ve got to give, rings, pearls, and all. -X2 
I’ve got to get you together baby, I’m sure, sure you’re gonna crawl.  (Gen. 2, 18-25)

od 3:38 do 5:15 minuty
(spoken) 
I was a young man, I couldn’t resist 
Started thinkin’ it all over, just what I had missed.  (Gen. 3, 1-7)
Got me a girl and I kissed her and then and then… 
Whoops, oh Lordy, well I did it again.  (Gen. 3, 8-15)
Now I got ten children of my own 
I got another child on the way that makes eleven. 
But I’m in constant heaven. 
I know it’s all right in my mind  (Gen. 3, 16-20)
‚Cause I got a little schoolgirl and she’s all mine 
I can’t get through to her ‚cause it doesn’t permit 
But I’m gonna give her everything I’ve got to give. 

od 5:16 do 7:03 minuty
Oh, Rosie, oh, girl. -X2 
Steal away now, steal away -X2 
Little Robert Anthony wants to come and play.  (Rodz. 3, 21-24)

Well they call me the hunter, that’s my name. 
They call me the hunter, that’s how I got my fame. 
Ain’t no need to hide, Ain’t no need to run. 
‚Cause I’ve got you in the sights of my……….gun! 

od 7:04 minuty do końca
How Many More Times, barrelhouse all night long. -X2 
I’ve got to get to you, baby, baby, please come home.

.

Ile razy jeszcze
początek utworu do 3:37 minuty
Ile razy jeszcze chcesz mnie traktować w ten sposób?
Ile razy jeszcze chcesz mnie traktować w ten sposób?
Gdy daję ci swą miłość proszę, proszę nie zdradzaj
(Rodz. 2, 15-17)

Dam ci wszystko co mam do oddania pierścienie, perły, wszystko
Dam ci wszystko co mam do oddania pierścienie, perły, wszystko
Muszę cię jakoś pozbierać mała na pewno zmuszę cię byś pełzała
(Rodz. 2, 18-25)

od 3:38 do 5:15 minuty
Byłem młody, oprzeć się nie umiałem
Wiem co straciłem, wszystko to przemyślałem (Rodz. 3, 1-7)
Miałem dziewczynę, wtedy ją całowałem
O Boże, zrobiłem to znów
(Rodz. 3, 8-15)
Teraz mam dzieci dziesięcioro
A w drodze jeszcze jedno, to będzie jedenaście

Lecz jestem w siódmym niebie
I wszystko jest w porządku
(Rodz. 3, 16-20)
Małą dziewczynkę mam tylko dla siebie
Nie mogę się z nią bawić, bo nie pozwalają
Lecz dam jej wszystko co mam do oddania

od 5:16 do 7:03 minuty
Och, Rosie, dziewczyno
Och, Rosie, dziewczyno
Wymknij się, wymknij
Wymknij się mała, wymknij się
Mały Robert Anthony chce z tobą bawić się

 

Nazywają mnie myśliwym, to moje przezwisko
Nazywają mnie myśliwym, to sława zrobiła wszystko

Nie muszę się kryć
Nie muszę uciekać
Bo ty jesteś w zasięgu mej … broni!

od 7:04 minuty do końca

Ile razy jeszcze ta kryjówka przez całą noc?
Ile razy jeszcze ta kryjówka przez całą noc?
Muszę się do ciebie dostać, mała
Mała, proszę, wróć do domu
Dlaczego nie wracasz?
Dlaczego nie wracasz?

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,how_many_more_times.html

.

Ostatni utwór z pierwszej płyty zespołu How Many More Times to swoisty dramat muzyczny. Najpierw definicja:

Dramat muzyczny – koncepcja dzieła muzyczno-scenicznego wprowadzona po raz pierwszy w połowie XIX wieku przez niemieckiego kompozytora Ryszarda Wagnera. Dramat muzyczny opierał się na całkowitym podporządkowaniu muzyki, słowa i oprawy scenicznej przebiegowi akcji sztuki. Nie istniał podział na arie, duety, recytatywy, lecz na sceny i akty, według schematu układu dramatycznego. Dramat muzyczny Wagnera wyróżniał się także tzw. motywami przewodnimi, a konkretnie tematami muzycznymi, będącymi rodzajem symbolu i odwzorowania uczuć bohaterów czy zjawisk przyrodniczych. (link)- https://pl.wikipedia.org/wiki/Dramat_muzyczny

Większość zapewne zna, (lub kiedyś słyszało o tym) treść pierwszej księgi Bibli, jeśli nie, powinna sięgnąć (najbliżej w internecie) po tekst źródłowy, ponieważ korelacja ostatniego utworu płyty z tekstem Księgi Rodzaju jest wręcz niesamowita. Powyżej zaznaczyłem kolorem zielonym najistotniejsze fragmenty tekstu. Kolorem niebieskim odniesienie treści do fragmentów Księgi Rodzaju. Kolorem czerwonym – newralgiczne miejsca w utworze Cóż jeszcze dodać? Ano to, że zgodnie z definicją dramatu muzycznego w piosence How Many More Times bardzo ważne są właśnie poszczególne tematy muzyczne, które odwzorowują tamten „biblijny dramat”. Do rzeczy.

Początek utworu do 3:37 minuty – to „przestrogi Boga”, od 3:38 do 5:15 minuty – dramatyczny „głos Boga” – (specjalna modulacja dźwięku smyczkiem po gryfie gitary), który stwierdził fakt naruszenia „umowy” (zjedzenia zakazanego owocu), wypędzenie z Raju, od 5:16 minuty do 7:03 – trzeba się wziąć do pracy – zbieractwo-łowiectwo, od 7:04 minuty do końca – rolnictwo i hodowla

Początki egzystencji człowieka współczesnego polegała na ekspansji wszelkich dostępnych im terenów – wzrost ilości populacji. Zbieracko-łowiecki tryb życia zastapiła uprawa roli oraz hodowla zwierząt. Tak tekst piosenki jak i co ważniejsze sposób aranżacji, segmentacja poszczególnych elementów dramatu, miał za zadanie przekazać w symboliczny sposób te wydarzenia z Księgi Rodzaju – jak twierdzą ludzie wierzący. Ewolucjoniści – dla których nauka jest najważniejszym wyznacznikiem oceny otaczającej nas rzeczywistości, powiedzą zapewne coś przeciwnego. Nie pora i miejsce na tego typu dywagacje.

(link)- https://en.wikipedia.org/wiki/How_Many_More_Times

kolorowanka

Mezolit

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Marzec 2016
P W Ś C P S N
« Lut   Kwi »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Visits

Weather condition