Get Adobe Flash player

Dzienne Archiwa: 4 listopada 2017

Wish You Were Here – podsumowanie

9. Wish You Were Here

1. Shine On You Crazy Diamond (I-V) – czyli „brodaty” mężczyzna

2. Welcome to the Machine – czyli winda

3. Have a Cigar – czyli „cygaro zwycięstwa”

4. Wish You Were Here – czyli libretto IV symfonii Czajkowskiego

5. Shine On You Crazy Diamond (VI-IX) – czyli „nikt nie wie gdzie jesteś ”

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Shine On You Crazy Diamond (VI-IX) – czyli „nikt nie wie gdzie jesteś”

5. Shine On You Crazy Diamond (VI-IX)

Nobody knows where You are,
How near or how far.
Shine on You Crazy Diamond.
Pile on many more layers,
And I’ll be joining you there.
Shine on You crazy Diamond.
And we’ll bask in the shadow of yesterday’s triumph,
Sail on the steel breeze.
Come on You Boy Child, you Winner and Loser,
Come on You Miner for truth and delusion, and shine!

Shine On You Crazy Diamond (VI-IX)

Nikt nie wie gdzie jesteś –
Jak daleko lub jak blisko
Lśnij, Szalony Diamencie
Kłamcy się nawarstwiają,
Ale będę zawsze przy Tobie
Lśnij, Szalony Diamencie
Będziemy się wygrzewać w cieniu
Wczorajszego triumfu
Żeglować na stalowej bryzie…
Dalej, Młodzieńcze,
Zwycięzco i Przegrany,
Dalej, Poszukiwaczu prawdy i złudzenia, zabłyśnij!

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,pink_floyd,shine_on_you_crazy_diamond__partie_vi___ix_.html

No i finał płyty – oczekiwanie. Tekst utworu wszystko wyjaśnia.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wish You Were Here – czyli libretto IV symfonii Czajkowskiego

4. Wish You Were Here

So, so you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skies from pain.
Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?

Did they get you to trade
Your heroes for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
Did you exchange
A walk on part in the war,
For a lead role in a cage?

How I wish, how I wish you were here.
We’re just two lost souls
Swimming in a fish bowl,
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found
The same old fears.
Wish you were here.

Wish You Were Here

A więc sądzisz że potrafisz odróżnić
Niebo od piekła,
Błękit nieba od bólu.
Odróżniłbyś zieleń pól
Od zimna stalowej szyny?
Uśmiech od welonu?
Sądzisz że potrafisz?

Czy przekonali cię byś wymienił
Swych bohaterów na duchy?
Gorące popioły na drzewa?
Ciepłe powietrze na chłodną bryzę?
Komfort zimna dla zmiany.
Czy zamieniłeś
Swój udział w wojnie
Na główną rolę w klatce?

Jak bym chciał, jak bym chciał żebyś tu był.
Jesteśmy tylko dwiema zagubionymi duszami
Płynącymi przez okrągłą kule
Rok po roku
Biegnąc po tej samej starej ziemi
I cóż żeśmy odnaleźli?
Te same stare lęki.
Chciałbym żebyś tu był.

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,pink_floyd,wish_you_were_here.html

Poprzednie utwory zamieszczone na tej płycie dotyczyły różnych kwestii, ale zawsze głównym ich podmiotem była, jest osoba „brodatego mężczyzny”. Sprawa jego oceny czy przyszłości są ważne, ale sądzę, że dla niego równie istotne, jeśli nie najważniejsze są problemy związane z jego osobistymi przeżyciami. Nie będzie żadnym odkryciem jeśli powiem, iż chodzi tu o istotę jego losu jakim jest jego raczej niezbyt szczęśliwa przeszłość. Wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w poprzednich wpisach dotyczących dyskografii obu lustrzanych zespołów Led Zeppelin i Pink Floyd.

Utwór Wish You Were Here jest kwintesencją jego egzystencjonalnych i osobistych „kłopotów”, a zarazem następnym etapem w jego życiu, kiedy to po okresie ponownego spotkania z osobą, która kryje się w symbolice podwójnej helisy DNA, nastąpił czas refleksji i zadumy nad własnym losem – ciążącym nad nim fatum. Tekst utworu zespołu Pink Floyd jest oczywisty, ale tą przysłowiową nicią Ariadny wiodącą do wyjścia z labiryntu „mniemań” jest jego muzyczna strona. Poniższy cytat wiele wyjaśnia.

<<<In the original album version, the song segues from „Have a Cigar” as if a radio had been tuned away from one station, through several others (including a radio play and one playing the opening of the finale movement of Tchaikowsky’s Fourth Symhony), and finally to a new station where „Wish You Were Here” is beginning. The radio was recorded from Gilmour’s car radio. He performed the intro on a twelve-string guitar, processed to sound like it was playing through an AM radio, and then overdubbed a fuller-sounding acoustic guitar solo. This passage was mixed to sound as though a guitarist were listening to the radio and playing along. As the acoustic part becomes more complex, the ‚radio broadcast’ fades away and Gilmour’s voice enters, becoming joined by the full band.

<<<W oryginalnej wersji albumu, piosenka segues od „Have a Cigar” jakby radio zostało dostrojone od jednej stacji, za pośrednictwem kilku innych (w tym słuchowiska i jeden gra na otwarcie finału przepływ Czajkowski IV Symfonia), a na końcu do nowej stacji, w której „Wish You Were Here” zaczyna się. Radio zostało nagrane z radia samochodowego Gilmour. Wykonał intro na dwunasto-strunowej gitarze, przetwarzanej tak, jakby grał w radiu AM, a następnie overdubbed gitara akustyczna pełniejsza. Ten fragment był zmieszany z brzmieniem jakby gitarzysta słuchał radia i bawił się. Gdy część akustyczna staje się bardziej złożona, „radio broadcast” gasnie i głos Gilmour wchodzi, łącząc się z pełnym zespołem.

Libretto IV symfonii Piotra Czajkowskiego w znakomity sposób oddaje wszystko to co jest treścią obu dyskografii zespołów Led Zeppelin i Pink Floyd, których głównym motywem jest ponowne spotkanie. Wczytując się w poniżej zamieszczony cytat, można na zasadzie porównania wyszczególnić wszystkie najistotniejsze momenty z życia „brodatego mężczyzny”. Wniosek jest oczywisty. Cała twórczość tak Foydów jak i Zeppelinów była podporządkowana jednemu celowi, by za pomocą muzycznych utworów, o okładkach nie wspominając, przekazać zakodowaną wiedzę o osobach, które mają, będą mieć, niebagatelny wpływ na przyszłe wydarzenia, by zarazem tym sposobem dać świadectwo tego, że są wartości ponadczasowe w życiu każdego człowieka i nigdy nie można wątpić w sens egzogenicznego imperatywu.

<<<IV Symfonię f-moll zadedykował Czajkowski „memu najlepszemu przyjacielowi” – Nadieżdzie von Meck. Jej też w jednym z listów ujawnił program symfonii, o którym wcześniej ogólnikowo wspomniał Taniejewowi: „Symfonia moja naturalnie jest programowa, ale program ten jest taki, że wypowiedzieć go słowami nie sposób. (…) W istocie moja symfonia jest naśladowaniem piątej Beethovena; to znaczy – naśladowałem nie jego myśli muzyczne, ale zasadnicze idee”. Tymczasem, program nakreślony pani von Meck wskazuje na niezwyciężone fatum ciążące nad człowiekiem, które nie pozwala mu cieszyć się szczęściem (cz.1). Część druga wyrażać ma „fazę tęsknoty, owo melancholijne uczucie, które ogrania cię wieczorem, gdy siedzisz sam”, natomiast „kapryśne arabeski, nieuchwytne obrazy, które przemykają w wyobraźni, (…) chaotyczne obrazy, które przemykają w głowie, gdy zasypiasz” są treścią części trzeciej. Finał obrazuje święto ludowe, pełne radości i zabawy, przerwanej jednak przez powracające, nie dające się uciszyć fatum.

(link)- https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Czajkowski

Jak sądzę poniższe porównanie jest na tyle przekonywujące, iż nie muszę tego jakoś specjalnie tłumaczyć.

Led Zeppelin (IV, Houses of the Holy) / libretto IV Symfonii Czajkowskiego

1. Black Dog – czyli rok 1978. / niezwyciężone fatum ciążące nad człowiekiem, które nie pozwala mu cieszyć się szczęściem (cz.1)

2. Rock and Roll – czyli lata 1979 – 1999

3. The Battle of Evermore – czyli lata 1999 – 2004

4. Misty Mountain Hop – czyli lata 2004 – 2005, Four Sticks – czyli lata 1998, 2006 – 2008

5. Going to California – czyli rok 2009, When the Levee Breaks – czyl lata 2010 – 2015 / część druga wyrażać ma „fazę tęsknoty, owo melancholijne uczucie, które ogrania cię wieczorem, gdy siedzisz sam”

6. The Song Remains the Same – czyli rok 2016 (początek roku) / chaotyczne obrazy, które przemykają w głowie, gdy zasypiasz” są treścią części trzeciej

7. Over the Hills and Far Away – czyli rok 2016 (lato)

8. The Crunge – czyli rok 2016 (jesień)

9. Dancing Days – czyli rok 2017 (zima) czyli Koło życia / finał obrazuje święto ludowe, pełne radości i zabawy,

10. D’yer Mak’er – czyli rok 2017 (zima) – „yod coalescence” – palatalizacja spółgłosek

11. No Quarter – czyli rok 2017 (zima) – Autobiografia / przerwanej jednak przez powracające, nie dające się uciszyć fatum.

12. The Ocean – czyli rok 2017 (zima) Telefon

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Have a Cigar – czyli „cygaro zwycięstwa”

3. Have a Cigar

Come in here dear boy have a cigar you’re gonna go far,
You’re gonna fly high, you’re never gonna die,
You’re gonna make it if you try, they’re gonna love you.
Well I’ve always had a deep respect and I mean that most sincerely,
The band is just fantastic that is really what I think,
Oh by the way, which one’s Pink?
And did we tell you the name of the game, boy,
We call it „Riding the gravy train”.
We’re just knocked out, we heard about the sell out,
You’ve gotta get an album out, you owe it to the people,
We’re so happy we can hardly count.
Everybody else is just green, have you seen the chart?
It’s a hell of a start, it could be made into a monster,
If we all pull together as a team.
And did we tell you the name of the game, boy,
We call it „Riding the gravy train”.

Poczęstuj Się Cygarem

Podejdź tu, drogi chłopcze, poczęstuj się cygarem
Daleko zajdziesz, wysoko się wzniesiesz
Będziesz nieśmiertelny
Uda ci się, jeśli tylko się przyłożysz;
Będą tobą zachwyceni
Zawsze nosiłem w sobie głęboki szacunek
Mówię to zupełnie szczerze
Kapela jest po prostu świetna
Naprawdę tak myślę
A tak przy okazji – który z was ma na imię Pink?
A mówiliśmy ci, chłopcze, jak się nazywa ta gra?
Nazywamy ją łatwym zyskiem
Jesteśmy zachwyceni
Słyszeliśmy o tym, jak wyczyścili półki sklepowe
Musisz wydać nowy album, jesteś im to winien
Jesteśmy tak szczęśliwi, że nie możemy wręcz się doliczyć
Cała reszta po prostu zzieleniała,
Sam widziałeś notowania
Niezły początek
Zrobimy z tego prawdziwe monstrum
Musimy tylko współpracować jak drużyna
Aha, czy mówiliśmy ci, chłopcze, jak się nazywa ta gra?
Nazywamy ją łatwym zyskiem

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,pink_floyd,have_a_cigar.html

Ten, jak i następne utwory to sprawa przyszłości, która kiedyś nastąpi. Kiedy, a któż to wie, jedno jest pewne, będzie to raczej pozytywny finał całej tej „przygody”, której głównym podmiotem jest mężczyzna znany z dyskografii zespołu Led Zeppelin – alter ego brodatego mężczyzny z „plate 67” zamieszczonego w manuskrypcie „The Lost Book of Nostradamus”. Tytułowe Cygaro jest raczej symboliczne, a symbolika jego zawiera się w jednym określeniu – chodzi tu o „cygaro zwycięstwa”, które najlepiej smakuje właśnie po jakimś spektakularnym sukcesie. Bardzo dobrym przykładem takiego zwycięskiego gestu jest na przykład scena z filmu Rolanda Emmericha – Dzień Niepodległości (Independence Day), z aktorem Willem Smithem w roli głównej.

<<<”Have a Cigar” is the third track on Pink Floyd’s album Wish You Were Here. It follows „Welcome to the Machine” and on the original LP opened side two. In some markets, the song was issued as a single. English folk singer Roy Harper provided lead vocals on the song. It was one of only two Pink Floyd recordings to feature guest lead vocals, the other being „The Great Gig in the Sky” with Clare Torry, though the latter piece featured nolyrics.

<<<„”Have a Cigar” to trzeci utwór na albumie Pink Floyd w 1975 roku Which Tou Were Here. Wynika to z „Witamy w Machinie” i na oryginalnym LP otwartym boku. Na niektórych rynkach utwór został wydany jako singiel. Angielski piosenkarz folkowy Roy Harper poprowadził wokal wokalisty. Było to jedno z dwóch nagrań Pink Floyd, w której gościnnie występował gościnnie wokalista, a druga – „Wielki gigant na niebie” z Clare Tory, choć ostatni utwór nie zawierał żadnych tekstów.

(link)- https://en.wikipedia.org/wiki/Have_a_Cigar

Wokal Roya Harpera oczywiście nie jest przypadkowy. Wiele „mętnej wody” w swoich wywiadach wylali członkowie zespoły by jakoś wytłumaczyć jego obecność w tym utworze. Nawet powtarzać szkoda. Zarówno wokal Clare Tory wykonywany w utworze Wielki gigant na niebie jak i ten Roya Harpera, należy pojmować jako przejaw, czy też raczej „głos” transcendentalnego „bytu”, który ma niebagatelny wpływ i udział w czymś, co można określić jako przejaw inteligencji.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Welcome to the Machine – czyli winda

2. Welcome to the Machine

Welcome my son,
Welcome to the machine.
Where have you been?
It’s all right, we know where you’ve been.
You’ve been in the pipe line filling in time,
Provided with toys and scouting for boys.
You bought a guitar to punish you ma,
And you didn’t like school,
And you know you’re nobody’s fool.
So welcome to the machine.
Welcome my son,
Welcome to the machine.
What did you dream?
It’s all right, we told you what to dream.
You dreamed of a big star.
He played a mean guitar.
He always ate in the steak bar,
He loved to drive in his Jaguar.
So welcome to the machine.

Witaj w maszynie

Witaj mój synu,
Witaj w maszynie,
Gdzie byłeś?
Wszyskto w porządku, my wiemy, gdzie byłeś
Czekałeś zabijając czas
Miałeś zapewnione zabawki i skauting dla chłopców
Kupiłeś gitarę na złość mamie
I nie lubiłeś szkoły
I wiesz, że nie jesteś głupi
Więc witaj w machinie

Witaj mój synu
Witaj w maszynie
O czym marzyłeś?
W porządku, powiedzieliśmy ci o czym marzyć.
Śniłeś o wielkim gwiazdorze
Grał na obłędnej gitarze
Zawsze jadł w barze ze stekami
Kochał jeździć swoim jaguarem
Więc witaj w maszynie

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,pink_floyd,welcome_to_the_machine__waters_.html

Ilustracja z okładki płyty Wish You Were Here przedstawia dwóch ludzi, którzy witając się, podają sobie dłoń. Wszystkie pozostałe fotografie, wraz z logo dwóch „mechanicznych” dłoni naklejonym na czarnej folii, kodują informacje o spotkaniu – tym w skali makro, natomiast ten utwór rozpatruje podobnego rodzaju spotkanie, ale jest (będzie) ono już raczej bardziej osobistego autoramentu i z tego też powodu zbyt wiele na ten temat nie da się więcej powiedzieć. Zwraca uwagę ostatni fragment utworu – począwszy od 6:35 minuty, który kojarzy mi się z windą wynoszącą głównego bohatera tego wirtualnego spotkania do góry – do miejsca spotkania z gronem czekających na niego ludzi.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Listopad 2017
P W Ś C P S N
« Paź   Gru »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Visits

Weather condition