Get Adobe Flash player

Almanach na rok 1556 – marzec.

MARZEC

 

26. Le 16 du present mois sera fort à craindre par nouveaux faits & mutations incroyables.

26. 16 dnia tego miesiąca będzie znaczne ryzyko nowymi faktami i zmiany niesamowite.

Ad 26. Zrozumiałe – nadchodzą następne „ciekawe” wydarzenia.

 

27. Plusieurs que je ne di, un an devant estoyent en supreme resjouissance: mais pour trop legerement avoir creu, vaine esperance.

27. Więcej niż I di, rok wcześniej w estoyent Najwyższego resjouissance: ale za to, że zbyt lekko uwierzyli, próżnej nadziei.

Plusieurs que je ne di – bardziej niż ja dwa

estoyent – étaient – były, było, byli, był – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=

http%3A%2F%2Fforum.wordreference.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D2190285

resjouissance – réjouissance – radość

Ad 27. Więcej niż rok, góra dwa lata nie trwała moja, (nasza) radość (uniesienie). Zbyt wcześnie, za szybko uwierzyliśmy, że zmiany są możliwe, że mimo wszystko teraz to może być tylko lepiej.

 

28. O execreable machination & entreprise du pregustateur & en sacrées oblations, le 25 qui sera de joye peu durable.

28. O & execreable machinacji biznesu i pregustateur w świętych ofert, 25 z nich będzie krótkotrwała radość.

O execreable machination – O execrable machination – O wstrętne machinacje

entreprise du pregustateur – (entreprise) – przedsiębiorstwo, zakład, impreza, zamach,

praegustatum – smak,

Ad 28. Krótkotrwała wasza radość – zemsta będzie „smakowita”. Zemsta to taka potrawa, która najbardziej smakuje gdy jest spożywana za zimno. Wstrętne machinacje – przygotowanie odwetu. Cały czas mowa jest o tym samym – koniec odwilży, partia czuwa.

 

29. La maladie subite & laterale du Prince. L’alienation de sens du grand Preteur. Quel trouble !

29. Nagła choroba księcia i stoliki. Alienacja ogólnego Lender zmysłów. Co zamieszanie!

La maladie subite & laterale du Prince – Nagła choroba i z boku książę

preteur – pożyczkodawca

Ad 29. Punkt ten, jest zakodowaną informacją o jednym z największych zbrodniarzy w historii, na którym „wyrok” wykonano „przy stoliku” 23. grudnia 1953 r.. Pożyczkodawca – czyli pomysłodawca wielu zbrodniczych pomysłów – istny „książę” Beria, alienowany po śmierci Stalina. „Ławrientij Beria – radziecki, pochodzenia gruzińskiego działacz komunistyczny, szef NKWD, który był w znacznym stopniu odpowiedzialny za „wielkie czystki” okresu stalinowskiego. Jeden z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich i jeden z największych zbrodniarzy w historii, bezpośrednio odpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu. Szczyt jego wpływów przypadał na okres drugiej wojny światowej i bezpośrednio po niej. Po śmierci Stalina został usunięty ze stanowiska i zgładzony przez jego następców. (…) Według innej wersji Beria został podstępnie zaaresztowany podczas posiedzenia Biura Politycznego KPZR na skutek wniosku Chruszczowa, popartego natychmiast przez pozostałych członków Biura. Na zakończenie mowy oskarżycielskiej, stanowiącej dla Berii całkowite zaskoczenie, Chruszczow miał wówczas powiedzieć: „Marszałku Żukow! Aresztujcie zdrajcę i wroga ludu, Ławrentija Berię”. Berię miano wówczas udusić, a zwłoki wynieść zawinięte w dywan, aby nie wzbudzić podejrzeń licznych agentów podległego Berii NKWD, przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie sali, w której odbywało się posiedzenie Politbiura.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81awrientij_Beria

 

30. Bref je ne treuve en Mars que faits nouveaux en temples, en maisons Royales par contraint repos. Et sera Sic vos non vobis. Sed infelix fortuna ! [Ainsi vous (travaillez) et ce n’est pas pour vous. Malheureuse destinée !]

30. W skrócie robię treuve w marcu, że zmiany w świątyniach, domy w Royal by zmusił resztę. A nie twoje Vobis SiC. Sed infelix fortuna! [Więc (praca) i nie jest dla Ciebie. Nieszczęśliwy los! ]

Bref je ne treuve en Mars que faits nouveaux en temples – Krótko mówiąc uważam, że w marcu będą zmiany w świątyniach

treuve – trouvé – odnaleziony, trafny – (link)- http://pl.wiktionary.org/wiki/trouv%C3%A9

en maisons Royales par contraint repos – (Royai es) – domy królewskie są zmuszone przez pozostałych

Et sera Sic vos non vobis. Sed infelix fortuna ! – I tak jesteś za późno, nie dla Ciebie. Jednak nieszczęśliwy los!

Ad 30. Krótko mówiąc – z każdym rokiem będzie lepiej niż było. Wyciągniemy wnioski z dotychczasowych totalitaryzmów, teraz urządzimy świat na nowo, jednakowoż pod dyktando kierowniczej roli Partii. Tam, za żelazną kurtyną, nowy wspaniały świat, miał jeden kolor – czerwony. Istotnie, nieszczęśliwy los. Jeśli w kodzie MN Król jest synonimem Związku Radzieckiego (Rosji), to domy królewskie – symbolizują republiki (kraje) socjalistyczne.

 

31. O Fortune, que tu es variable ! Celuy qui sera esleu pour Pontife sera cause de son ingratitude. De salut & de paix ne sera que peu regretté.

31. Fortune O, zmienna jak Ty! Ten, kto zostanie wybrany na papieża z powodu jego niewdzięczności. Zbawienia i pokoju będzie trochę za późno.

Ingratitude – in gratitude – z wdzięczności, w podzięce

Ad 31. Określeniem Pontife – czyli Papież, Ojciec Święty, Pasterz, Nostradamus koduje informację o faktycznie paternalistycznych, (co historia co i rusz potwierdzała), Stanach Zjednoczonych. Samo określenie Ojciec Święty, bardzo trafnie koreluje z określeniem Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. (Deklaracja Niepodległości). W tym konkretnym miejscu chodzi zapewne o prezydenturę Dwight’a Eisenhower’a (1953 – 61). „Po przystąpieniu USA do wojny, Ike został naczelnym dowódcą wojsk amerykańskich lądujących w Afryce Północnej w 1942 (…) Przewodził przygotowaniom do lądowania w Normandii i nadzorował marsz aliantów przez Europę. Po zwycięstwie był mianowany dowódcą amerykańskich sił okupacyjnych w Niemczech. Dzięki tym sukcesom zdobył szacunek narodu; zaczęto zastanawiać się nad mianowaniem go kandydatem na prezydenta.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwight_Eisenhower

 

32. Le sang Troien s’eslongnera du demi porc & demi mouton. Le pin ne se pourra arracher, par mauvaise tempeste de temps branler pourra, choir non.

32. Krew trojanów jest wieprzowina pół eslongnera i owca pół. Pin nie zerwie, przez burzę złej pogody może Wank, nie spadnie.

Le sang Troien s’eslongnera du demi porc & demi mouton – we krwi trojan odejść od pół owcy pół świni.

Le pin – „Château Le Pin, lub po prostu Le Pin, jest wino Bordeaux z apelacj Pomerol. Niezwykle mała nieruchomość znajduje się na prawym brzegu Francji u ujściu rzeki Gironde w gminie Pomerol, najbliższej wioski Catusseau, a jego wina jest często jedna z najbardziej kosztownych win czerwonych.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%25C3%25A2teau_Le_Pin&ei=

o_DET7jOO5Hxsgal_s2HCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CF4

Le pin ne se pourra arracher – czerwony nie jest w stanie wydrzeć

par mauvaise tempeste de temps branler pourra, choir non – par mauvaise tempête de temps branler pourra, choir non – przez złego szarpać deszczowej pogody nie mogą spaść.

Ad 32. W kodzie MN wełna – symbolizuje Niemcy, logicznym więc jest, że półwełna to – NRD. (pół świni – to RFN). Wynikiem wydarzeń z czerwca 1953 roku, (daniny krwi), było utworzenie z terenów sowieckiej strefy okupacyjnej – nowej republiki socjalistycznej. Rozłąka ta nie potrwa zbyt długo.

 

33. Les Principaux captifs, les Grands ne seront mis à rançon, ceux des forteresses ne tiendront.

33. Główne jeńców, Wielki odbędzie się dla okupu, nie będą one fortece.

Les Principaux captifs – główny, (głównie) w niewoli

forteresses – grody

 

Wielki – MN mianem tym sygnuje wielce potężne Stany Zjednoczone, aliantów: Wielką Brytanię, USA – patrz Almanach rok 1555, punkty 15 i 16 – (Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

Ad 33. Reszta – to kraje KDL w komunistycznym „obozie”. „Grody” te, w tej utopii, również długo nie zabawią.

 

34. Ce dernier quart mauvais pour le fait naval & terrestre.

34. Ostatni kwartał jest zły dla kraju i marynarki wojennej.

naval & terrestre – morze i ląd

Ad 34. Ostatni – czyli zapewne ten ostatni, ten o którym mowa. Dla krajów leżących najbliżej moskiewskiej centrali, jak i dla wszystkich pozostałych, nie będzie to dobry okres. Dla lądu i morza – coś w stylu „Urbi et Orbi”.

 

35. Ceux qui ont esté fort assiegez quitteront de nuit & sauveront leur vie, non sans effusion.

35. Ci, którzy mają beene oblężenia fortu i pozostawić na noc uratuje swoje życie, nie bez rozlewu krwi.

esté – niezmienny, lato – patrz punkt 2.

beene – było

Ad 35. „Mur berliński (niem. Berliner Mauer) – system umocnień długości ok. 156 km (betonowy mur, okopy, zapory drutowe, miny). Zwany był równie eufemistycznie w języku propagandy NRD – antyfaszystowskim wałem ochronnym (antifaschistischer Schutzwall), od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. (…) Liczba ofiar muru pozostaje sporna. Nie udało się jej dokładnie ustalić, gdyż wypadki śmiertelne na granicy NRD były utajniane przez odpowiedzialnych urzędników państwowych NRD. Prokuratura berlińska podała w roku 2000 liczbę udowodnionych śmiertelnych ofiar przemocy przy murze berlińskim wynoszącą 86 osób. O trudności ustalenia prawdy świadczy fakt, że komisja robocza „13 sierpnia” skorygowała liczbę zabitych, w latach 2000–2004, przy murze berlińskim z 238 do 190. ” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_berli%C5%84ski

 

36. Dieu veulle que ce que se traitera en ceste nouvelle Lune sorte en effect: mais le feu sera si grand qu’à peine se pourra il esteindre.

36. Veulle Bóg, co jest w procesie Cestus nowiu więc w efekcie: ale ogień jest tak wielkie, że ledwo mógł jak zgasić.

dieu veulle – dałby Bóg

ceste nouvelle – nowy, ten nowy

cestus – żelazna rękawica, cestus jest w nowiu

Ad 36. Zapewne chodzi tu o zawirowania „wierchuszki” po śmierci Stalina: „Po śmierci Stalina w marcu 1953, Malenkow zastąpił go na stanowisku premiera ZSRR. Przez kolejne kilka dni po 5 marca, tj. do czasu wyboru nowego kierownictwa, jako drugi po Stalinie w hierarchii partyjnej, pełnił też obowiązki generalnego sekretarza partii komunistycznej.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Gieorgij_Malenkow

„W 1956 roku na XX zjeździe KPZR Chruszczow wystąpił z referatem O kulcie jednostki i jego następstwach, w której ujawnił część prawdy o krwawych aspektach rządów Stalina. Referat, początkowo tajny, wywołał szok wśród komunistów, zapoczątkowując dyskusję na temat przyczyn stalinizmu. XX zjazd stanowił kulminację nowej polityki Chruszczowa określanej jako „odwilż”, na który składała się masowa rehabilitacja ofiar terroru oraz liberalizacja polityki kulturalnej i społecznej. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chruszczow

 

37. Le premier quart (an) nonce de tristes nouvelles.

37. W pierwszym kwartale (rok) zapowiedź złych wiadomości.

Ad. 37. Co wynikło z tej „radosnego uniesienia”, wkrótce się okazało: „Odwilż w ZSRR stymulowała wystąpienia antykomunistyczne na Węgrzech i w Polsce, na które Chruszczow reagował z właściwą sobie dwoistością – rewolucję na Węgrzech krwawo stłumiła Armia Sowiecka polski październik zakończył się kompromisem politycznym.” cyt. wiki (link z p. 36).

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze
Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Visits
Weather condition