Get Adobe Flash player

Nobody’s Fault But Mine – czyli „pierwowzór” z roku 1937

 

4. Nobody’s Fault But Mine

Aaaaa aaaaaa aa a!
Aaaaa aaaaaa aa a!
Aaaa aaaaaaaa aa a a a a!
Aaaaa aaaaaa aa aa a a! (x2)

Nobody’s fault but mine!
Nobody’s fault but mine!
Trying to save my soul tonight! 
Ooh it’s nobody’s fault but mine! 

Devil he told me to roll!
Devil he told me to roll roll roll roll!
How to roll the log tonight!
Nobody’s fault but mine!

Aaaaa aaaaaa aa a!
Aaaaa aaaaaa aa a!
Aaaa aaaaaaaa aa a a a a!
Aaaaa aaaaaa aa aa a a! (x3)

Brother he showed me the gong!
Brother he showed me the ding dong ding dong! 
How to kick that gong tonight!
Oh, it’s nobody’s fault but mine!

Got a monkey on my back!
Got a mo-mo-mo-monkey on my back back back back!
Gonna change my ways tonight! 
Nobody’s fault but mine!

Aaaaa aaaaaa aa a!
Aaaaa aaaaaa aa a!
Aaaa aaaaaaaa aa a a a a!
Aaaaa aaaaaa aa aa a a! (x2)

Aaaaa aaaaaa aa a!
Aaaaa aaaaaa aa a!

I will get down rollin’ tonight!
N-n-n-n-n-n-n-no-body’s fault!

Wyłącznie moja wina


Och, to tylko moja wina
Tylko moja wina
Tej nocy próbuję ocalić moją duszę
Och, to tylko moja wina

Diabeł pokazał mi jak toczyć
Diabeł pokazał mi jak toczyć
Jak toczyć kłodę tej nocy
Niczyja to wina, tylko moja

Brat pokazał mi gong
Brat pokazał mi to całe ding dong ding dong
Jak przywalić w ten gong dziś w nocy
Niczyja to wina, tylko moja

Mam małpkę na plecach
Mam ma-ma-małpkę na plecach (x3)
Musze zmienić życia styl dziś w nocy
Niczyja to wina, tylko moja

Zapewne stoczę się tej nocy
Niczyja to wina, tylko moja

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,led_zeppelin,nobody_s_fault_but_mine.html

Tytuł kolejnego utworu zespołu Led Zeppelin z płyty Precence, zatytułowany: Nobody’s Fault But Mine, w jednoznaczny sposób wyraża swoją „opinię” na temat „odpowiedzialności” za całą zaistniałą sytuację, jaka miała miejsce podczas „nocy kokainowych” w „nowoorlańskim” hotelu. O co w tym wszystkim chodzi, i jakież to brzemię ciąży także na tej drugiej „stronie”, to o tym w tym wpisie specjalnie już nie będzie mowy, ale by za bardzo nie zaciemniać sprawy – poniżej przedstawiam kilka naprowadzających zdań, dzięki którym znaleźć można wyjście z tego labiryntu.

<<<„Nobody’s Fault but Mine” is a song recorded by English rock band Led Zeppelin, which was included on their 1976 album Precence. Adapted from Blind Willie Johnson’s „It’s Nobody’s Fault but Min”, it has been described as „a blistering portrayal of a man looking for deliverance from his misdeeds and perceived sins”.

<<<„Nobody’s Fault but Mine” to piosenka nagrana przez angielski zespół rockowy Led Zeppelin, który znalazł się na albumie Precence w 1976 roku. Dostosowany „Nieszczęsny błąd ale niewiele” Blind Willie Johnson, został opisany jako ” pęcherzy wizerunek mężczyzny, który szuka zbawienia przed złymi czynami i postrzeganiem grzechów”.

(…)

<<<Lyrically, „Nobody’s Fault but Mine” has been called „Led Zeppelin’s „Hell Hound on my Trial”. Robert Johnson’s 1937 Delta blues song tells of a man trying to stay ahead of the evil which is pursuing him, but it does not address the cause or lasting solution for his predicament. In Blind Willie Johnson’s „It’s Nobody’s Fault but Mine”, the problem is clearly stated: he will be doomed, unless he uses his abilities to learn (and presumably live according to) biblical teachings. Led Zeppelin retain Blind Willie’s admission that he ultimately is to blame, but add Robert Johnson’s sense of despair. However, they shift the focus from religion to one „relevant to the Zeppelin lifestyle of the day”. Their lyrics include „that monkey on my back”, a commonly used reference to addiction, and „the devil he told me to roll, how to roll the line tonight”; to overcome, Plant concludes „gonna change my ways tonight”. „For Robert [Plant] and perhaps the others, it was a sort of exorcism”.

<<<Lirycznie „Niczyje usterki ale Mine” została nazwana „Led Zeppelin” Piekło Hound on My Trial. Robert Johnson’s 1937 Delta blues piosenka opowiada o człowieku próbuje wyprzedzić zła, które prowadzi go, ale to nie rozwiązuje przyczyny lub trwałego rozwiązania dla jego sytuacji. W Blind Willie Johnsona „To niczyja wina, ale Mine”, problem jest wyraźnie powiedziane: będzie on skazany, chyba że wykorzystuje swoje umiejętności, aby dowiedzieć się (i przypuszczalnie żyć według) nauk biblijnych. Led Zeppelin zachować wstęp Blind Willie, że ostatecznie jest winny, ale dodać poczucie Roberta Johnsona rozpaczy. Jednak oni przesunąć akcent z religii do jednego „istotne dla życia Zeppelin dnia”. Ich teksty to „ta małpa na plecach”, powszechnie używany do uzależnienia, a „diabeł powiedział mi, aby rzucić, jak toczą się dziś wieczorem linię”; do pokonania, Plant podsumowuje „nie zmieni mojego sposobów dzisiaj”. „Dla Roberta Page i być może inni, że był to rodzaj egzorcyzmów”.

(link)- https://en.wikipedia.org/wiki/Nobody%27s_Fault_but_Mine

Jak z przytoczonego linku wynika utwór: Nobody’s Fault But Mine, zespołu Led Zeppelin z roku 1967 sięga swoimi korzeniami roku 1937 – do utworu Blind Willie Johnsona o takim samym tytule. Zatem jest to zbyt ważna informacja by ją pominąć. Poniżej link do tekstu „oryginalnego” utworu, który należy wziąć pod uwagę.

Nobody’s Fault But Mine

Hey-ey!
Nobody’s fault-a but mine
Nobody’s fault but mine
If I don’t read, my soul be lost

I, have a Bible in my arm
I have a Bible in my arm
If I don’t read my soul be lost

Hmm-mm
Bible, taught me how to read
Bible, taught me how to read
If I don’t read my soul be lost
Nobody’s fault-a but mine

(short guitar solo)

Lord, Lord
Nobody’s fault but mine
If I don’t read my soul be lost

I, was talkin’ to my Lord
Have a Bible in my arms

If I don’t read my soul be lost

Oh-ooh
Mother, she taught me how to read
Mother, she taught me how to read
If I don’t read my soul be lost
Nobody’s fault-a but mine

(Guitar solo)

I

Lord, Lord
Nobody’s fault but mine
If I don’t read my soul be lost

And said that she taught me how to read
Said that she taught me how to read
If I don’t read my soul be lost
Nobody’s fault-a but mine

(Guitar solo by Blind Willie)

Help

Umm-mmm

Lord, Lord

Nobody’s fault but mine
If I don’t read my soul-a be lost

Umm-mmm

(guitar solo to end)

Wyłącznie moja wina

Hey-ey!
Nikt nie jest winny oprócz mnie
Nikt nie jest winny oprócz mnie
Jeśli nie przeczytasz, moja dusza zostanie stracona.

Ja, mam biblię w moim ramieniu
Mam biblię w moim ramieniu
Jeśli nie przeczytasz, moja dusza zostanie stracona.

Hmmm
Biblia nauczyła mnie jak czytać
Biblia nauczyła mnie jak czytać
Jeśli nie przeczytasz, moja dusza zostanie stracona.
Nikt nie jest winny oprócz mnie.

Panie, Panie!
Niczyja wina, tylko moja
Jeśli nie przeczytam, moja dusza zastanie stracona.

Ja, mówiłem do mojego Pana
Biblią w moich ramionach

Jeśli nie przeczytasz, moja dusza zostanie stracona.

Oh-oh
Matka, ona nauczyła mnie jak czytać
Matka, ona nauczyła mnie jak czytać
Jeśli nie przeczytam, moja dusza zastanie stracona.
Nikt nie jest winny oprócz mnie.

(Guitar solo)

Ja
Panie, Panie
Nikt nie jest winny oprócz mnie.
Jeśli nie przeczytam, moja dusza zastanie stracona.

I powiedział, że nauczyła mnie jak czytać
Powiedział, że nauczyła mnie jak czytać
Jeśli nie przeczytam, moja dusza zastanie stracona.
Nikt nie jest winny oprócz mnie.

(Guitar solo by Blind Willie)

Pomocy

Mmm-mmm

Panie, Panie

Nikt nie jest winny oprócz mnie.
Jeśli nie przeczytam, moja dusza zastanie stracona.

Mmm-mmm

(guitar solo to end)

Dopiero teraz, po zapoznaniu się z „oryginalnym” tekstem utworu: Nobody’s Fault But Mine, Blind Willie Johnsona, można „zmierzyć” się z jego drugą – inną wersją napisaną trzydzieści lat później. I znowu, kwestię związaną z prawidłowym zrozumieniem ukrytego sensu zawartego w tekście Willie Johnsona, jak na obecną chwilę pozostawiam „nierozpoznawalną”, ponieważ jego „podprogowy” przekaz jest tak miazmatyczny i tak oryginalny zarazem, iż nawet i ja miałbym spory kłopot by się z tym tematem „uczciwie” zmierzyć. Tak jak we wcześniejszych utworach, sprawa dotyczy kwestii związanych z „opiekuńczą” rolą naszej wszechobecnej „opatrzności” – cokolwiek miało by to znaczyć, na co cały czas zwracałem uwagę przy okazji omawiania okładki do aktualnie omawianej płyty. Dodam tylko, iż chodzi tu o „Monolit”, który to cały czas jest motywem przewodnim Precence.

Wszystkie wcześniejsze utwory z tej płyty miały swoje dwa różne poziomy odbioru percepcji: ten zwyczajnie personalny i ten bezwymiarowo-ontologiczny. Tak też należy traktować obie wersje tego samego (tytułu) utworu. Ten „antyczny”, oprócz swej oficjalnie pojmowanej „dramaturgii”, ma także swoje ważniejsze tło. Natomiast w wersji utworu zespołu Led Zeppelin, na pierwszy plan wysuwają się całkiem naturalne problemy „pary tancerzy”, z tą jednak różnicą, że tym razem to w odróżnieniu od poprzedniego utworu jest to opowieść „opowieść” widziana z męskiej perspektywy – co na wstępie wpisu dość obszernie zaakcentowałem. Mimo tego zastrzeżenia tekst utworu z lat sześćdziesiątych także w swojej symbolice zawiera elementy wiedzy nie do końca „pojmowalnej”.

Problemy głównej postaci z utworu skomponowanego przez zespół Led Zeppelin są przedstawione w ten sposób, by na zasadzie przeciwieństw wyprowadzić amatorów poznania jego prawdziwego znaczenia na manowce mylnych skojarzeń. Przykładem tego jest wers: Devil he told me to roll! I tak to „demoniczne” skądinąd określenie jest właśnie takim zaproszeniem do „labiryntu”, z którego trudno znaleźć wyjście. I taki też cel przyświecał autorom tego utworu. Wszystkie wcześniej opisane przeze mnie utwory zespołu Led Zeppelin miały raczej „pozytywny” przekaz, i z tego chociażby powodu nie należy obawiać się jakiś demonicznych konotacji. Jest zupełnie zrozumiałym, iż sposób kodowania wiedzy „niepowszechnej” przez członków zespołu polegał na wprowadzaniu „przeciw biegunowych” określeń.

Jeśli chodzi o wers: How to roll the log tonight! – to dużo na ten temat można dowiedzieć się z lektury trzeciego utworu aktualnie omawianej płyty: Royal Orleans. Podobnie rzecz ma się z wersem: Brother he showed me the gong! – nie chodzi tu o fizyczną personę, ale o postać jak najbardziej „niepospolitą”. Natomiast równie tajemniczy wers: Got a monkey on my back! – to jest on już związany tematycznie z drugim utworem tej płyty: For Your Life.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze
Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!
Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Visits
Weather condition