Get Adobe Flash player

Brain Domage – czyli „Wariatów trzeba trzymać na ścieżce”

9. Brain Domage

The lunatic is on the grass. 
The lunatic is on the grass. 
Remembering games and daisy chains and laughs. 
Got to keep the loonies on the path. 

The lunatic is in the hall. 
The lunatics are in my hall. 
The paper holds their folded faces to the floor 
And every day the paper boy brings more. 

And if the dam breaks open many years too soon 
And if there is no room upon the hill 
And if your head explodes with dark forebodings too 
I’ll see you on the dark side of the moon. 

The lunatic is in my head. 
The lunatic is in my head 
You raise the blade, you make the change 
You re-arrange me ‚till I’m sane. 
You lock the door 
And throw away the key 
There’s someone in my head but it’s not me. 

And if the cloud bursts, thunder in your ear 
You shout and no one seems to hear. 
And if the band you’re in starts playing different tunes 
I’ll see you on the dark side of the moon

Uszkodzenie Mózgu

Szaleniec jest na trawniku
Szaleniec jest na trawniku
Wspominając zabawy, wianki i śmiechy
Wariatów trzeba trzymać na ścieżce.

Szaleniec jest w holu.
Szaleńcy są w moim holu.
Zmięte gazety wtłaczają ich poskładane twarze w podłogę
A gazeciarz codziennie przynosi ich coraz więcej

I jeśli ta tama pęknie o wiele lat za wcześnie
I jeśli na tym wzgórzu nie będzie miejsca
I jeśli w twojej głowie również eksplodują mroczne przeczucia
Zobaczymy się na ciemnej stronie księżyca

Szaleniec jest w mojej głowie
Szaleniec jest w mojej głowie
Podnosisz ostrze, wprowadzasz zmiany
Reorganizujesz mnie aż się stanę normalny
Zamykasz drzwi i wyrzucasz klucz
Ktoś jest w mojej głowie, ale to nie jestem ja

A jeśli grzmot z chmur wypełni twoje uszy
Będziesz krzyczał, ale nikt cię nie usłyszy
I jeśli zespół, w którym jesteś, zacznie inaczej śpiewać
Zobaczymy się na ciemnej stronie księżyca

(link)- http://www.tekstowo.pl/piosenka,pink_floyd,brain_damage.html

Rozpatrując sens tego utworu należy cały czas mieć na uwadze wszystko to co było treścią poprzednich. Sądzę, że ta moja uwaga odnosi się tu do dwu utworów: Us and Them – czyli „To sprawia, że myślę o kościele”, oraz Any Colour You Like – czyli „Second Reprise” (odrodzenie), albowiem ten oczekiwany renesans (idei) może być zrozumiały i akceptowalny, ale nie przez wszystkich i nie do końca, co skutkować może takim samym (wielokrotnie) znanym już wcześniej w historii „syndromem” jakim opisuje się zachowawczych Staroobrzędowców. Historia lubi się powtarzać – ale to już inna historia.

<<<Roger Waters has stated that the insanity-themed lyrics are based on former Floyd frontman Syd Barrett’s mental instability, with the line „I’ll see you on the dark side of the moon” indicating that he felt related to him in terms of mental idiosyncrasies. The line „And if the band you’re in starts playing different tunes…” references Barrett’s behaviour near the end of his tenure with the band; because of his mental problems, there were more than a few occasions where Barrett would play a different song than the rest of the band in the middle of a concert. The song has a rather famous opening line, „The lunatic is on the grass…”, whereby Waters is referring to areas of turf which display signs saying „Please keep off the grass” with the exaggerated implication that disobeying such signs might indicate insanity. The lyrics’ tongue-in-cheek nature is further emphasised by Waters’ assertion in the 2003 documentary Classic Albums: Pink Floyd – The Making of The Dark Side of the Moon that not letting people on such beautiful grass was the real insanity. Waters said that the particular patch of grass he had in mind when writing the song was to the rear of King’s College, Cambridge.

<<<Roger Waters stwierdził, że teksty otaczające ich szaleństwo bazują na byłej mentalności Sydmara Barretta, frontmistrza Floyda, z linią „zobaczę cię po ciemnej stronie księżyca”, wskazując, że czuje się z nim związany idiosyncrasies psychiczne. Linia „A jeśli zespół, w którą się znajdujesz, zaczyna grać różne melodie …” odnosi się do zachowania Barretta pod koniec jego kadencji w zespole; z powodu swoich problemów psychicznych, było kilka razy, gdy Barrett zagrał inną piosenkę niż reszta zespołu podczas koncertu. Piosenka ma dosyć słynną linię otwarcia: „Szalony jest na trawie …”, na którym Waters nawiązuje do terenów z trawą, które mają znaki „proszę trzymać się trawy” z przesadnym implikacją, że nieposłuszeństwo takim znakom może wskazywać niepoczytalność. Tekst „policzkujący charakter” podkreśla jeszcze Waters w tekście z 2003 roku Classic Albums: Pink Floyd – Making the Dark Side of the Moon, który nie pozwalał ludziom na taką piękną trawę, był prawdziwą szaleństwem. Waters powiedział, że szczególna plama trawy, którą miał na myśli, podczas pisania piosenki był na tyłach King’s College w Cambridge.

(link)- https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_Damage_(song)

Ostatni wers utworu: I’ll see you on the dark side of the moon jest zapowiedzią wszystkiego tego co będzie tematem – Eclipse.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze
Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Visits
Weather condition