Get Adobe Flash player

Almanach na rok 1555.

Almanach na rok 1555

Rok 1555 – okres około czterdziestu lat naszej historii. Poniżej przedstawiam materiał źródłowy, z którego korzystałem przy opracowywaniu mojego spojrzenia na gnozę MN. I tak, najpierw przedstawiam dany czterowiersz ze strony CURA, następnie polskie tłumaczenie (z pewnością niedoskonałe) google translate, na końcu moja interpretacja – Ad 1, Ad 2 ,itd. Od punktu 44 – ta sama wiedza o naszej historii z początków XX „rozpisana” na poszczególne rejony Europy. Interpretacja tego fragmentu nie jest szczególnie skomplikowana, jednakże z powodu ważniejszych tematów pozostawiam to na razie nie rozkodowane.

 

http://cura.free.fr/dico-a/604A-alm1555.html

JANVIER

0. La pleine lune sera le 7 à 6 minutes du matin (…) Ie n’ose declarer ce qu’adviendra ceste année 1. Je veux affermer qu’en ceste presente année la France sera en grand trouble, pour ce qu’elle est en supreme degré d’excellence. 2. Nostre Gouverneur sera conspiré, en buvant sera surpris. 3. Le Pontife Romain doubteux, oraison prononcée. Le Senat fera permutation. 4. Neoclidas avec ses generaux sera desiré pour inepte superstition & servitude.

 

http://translate.google.pl/

STYCZEŃ

0. Księżyc w pełni będą 7- 6 minuty z rana (…) Czyli nie odważą się zadeklarować ten rok co będzie cestus.

1. Chcę obecną najmu roku, że Francja będzie w wielkiej biedzie, za to, co jest w najwyższym stopniu doskonałości.

2. Gubernator będzie nasz spisek, pitnej będą zaskoczeni.

3. Papież doubteux, oration wymawiane. Senat permutacji.

4. Neoclidas z jego nieudolną ogóle życzenia na niewolę i przesądów.

 

ceste année – w tym roku

cestus – żelazna rękawica starożytnych atletów, uścisk żelaznej rękawicy (pięści) (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Cestus

Le Pontife – Papież, Biskup, Ojciec Święty, Świątobliwość, Pasterz

doubteux– douteux oration – wątpliwa przemowa

Neoclidas – Arystofanes – Lenin  (link)- http://books.google.pl/books

id=9aAQAAAAIAAJ&pg=PA199&lpg=

PA199&dq=neoclidas&source=bl&ots=FJZgnAjB8y&sig=6cwiurRwC6urDTgrlwBM_zTmF8g&hl#v=

onepage&q=neoclidas&f=false

 

Arystofanes – (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Arystofanes

Arystofanes z Aten (gr. Ἀριστοφάνης, Aristophanes) (ok. 446-385 p.n.e.) – grecki dramatopisarz, jeden z twórców komedii staroattyckiej. Jego twórczość miała ostre akcenty społeczne i polityczne. Przedstawił w niej bogaty obraz życia Aten swoich czasów. Był zagorzałym przeciwnikiem bogaczy i obrońcą interesów średnich warstw społecznych oraz chłopów.

Lenin – rzecz to z pewnością oczywista – (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin

Ad 0. Zajęcie Pałacu Zimowego – 6 listopada 1917 r. o godz. 2. 10 min.

Ad 1. Francja, w tym konkretnym przypadku w kodzie MN, symbolizuje bardziej ludzką formę sprawowania władzy – Carat, czyli – całą „niekomunistyczną” Europę, a konkretnie Europę zachodnią.

Ad 2. Wojna domowa w Rosji.

Ad 3. Pontife czyli Papież, tym synonimem MN koduje przywódców „chrześcijańskich” – opiekunów – czyli pasterzy całego zachodniego świata. W tym konkretnym miejscu chodzi o „wątpliwe” nierealistyczne orędzie Thomasa Woodrow Wilsona z dnia 8 stycznia 1918 roku – czternaście punktów programu pokojowego. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czterna%C5%9Bcie_punkt%C3%B3w_Wilsona

Ad 4. Neoclidas czyli – Lenin żelazną rękawicą komunizmu, Sierpem i Młotem zaprowadził proletariacki porządek.

 

FERVIER

5. La cité des deux fluves, qui occupe la republique temporelle & spirituelle aura diverses sectes. 6. Celuy qui fait ses choux gras d’eux les soustiendra, pour n’estre privé de sa prelature. 7. Mais leur temps sera bien court & fort dangereux. Par nouvelletez d’effects seront faites seditions. 8. Les aprests maritimes se feront, seront levées compagnies entieres, & puis le 15 de May, pour la retrogradation de Jupiter, la plus part, comme legionnaires, se retirent à sa maison. 9. La cité du magistrat en luy demandant passage, sera doubteuse que par demi refus, soubs ombre de passage ne soit subvertie. Mais son revolu sera seur. 10. Les parties de Guienne, mesmes tous les confins des monts Pyrenez, seront assaillis. La foiblesse du Monarque du païs sera secourue.

LUTY

5. Miasto dwóch fluves, który zajmuje doczesne i duchowe republikę ma różne sekty.

6. Ten, kto sprawia, że jego chleb i masło z soustiendra je za nie zostali pozbawieni swego prałata.

7. Ale ich czas jest bardzo krótki i bardzo niebezpieczne. Przez skutkami nowości będą bunty.

8. Przygotowania będą koszty, firmy będą usuwane cały, i następnie 15 maja do degradacji Jowisza, część najbardziej, jak legioniści, udać się do jego domu.

9. Miasta sędzia prosi go przekazać, że będzie doubteuse odmowę o połowę, znacznie pod cieniu przejścia jest podważona. Ale jego poprzednik będzie pełny czas.

10. Części Guienne, wszystkie krańce mesmes Pyrenez Góry, zostanie zaatakowany. Osłabienie monarchy we własnym kraju, będą uratowani.

fluves – rzeka

soustiendra – soutiendra – wsparcie

15 maja do degradacji – 15 sierpnia bitwa pod Radzyminem – Bitwa warszawska

magistrat – jest albo określeniem budynku, w którym siedzibę mają władze miasta (niekiedy dla odróżnienia od historycznego ratusza), albo całego urzędu miasta (zarządu miejskiego wraz z aparatem urzędniczym). cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Magistrat

doubteuse – douteuse – wątpliwy

mesmes – mesme – meme, ten sam, taki sam, lub: nawet.

Ad 5. Miasto dwóch rzek w kodzie MN, w tym konkretnym miejscu, jest symbolicznym określeniem kraju, państwa – komunistycznej Rosji, zaś dwie rzeki to dwa miasta: Piotrogród i Moskwa – czyli dwa główne dopływy (dwa nurty) zasilające dopiero co wzbierające morze komunizmu. Różne sekty – eserowcy, mienszewicy, trockiści i w końcu bolszewicy.

Ad 6. Jeśli Papież, jest synonimem przywódców „chrześcijańskich”- opiekunów – czyli pasterzy, całego zachodniego świata, to Prałat w kodzie MN symbolizuje, zgodnie z definicją, „władzę” w terenie – czyli państwa demokratyczne – antykomunistyczne. W tym przypadku chodzi zapewne o bunty chłopskie na Ukrainie, Kubaniu, rejonie Wołgi i Donu w 1921 r., krwawo stłumione przez władzę radziecką. Ludność pozbawiona swojego dotychczasowego opiekuna – Carat, wpadła w objęcia nowego systemu. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Polityka_Ekonomiczna

Prałat z „(łac. Praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%82at

Ad 7. Niezadowolenie w Armii – czyli powstanie garnizonu w Kronsztadzie – 1-18 marca 1918 r.

Ad 8. Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 r. 15 sierpnia bitwa pod Radzyminem – Bitwa warszawska – kulminacyjny moment wojny.

Ad 9. Magistrat – czyli głównodowodzący Polską Armią – „Piłsudski pojechał do Warszawy i 18 sierpnia wydał stosowne rozkazy do przegrupowania. Miało ono na celu stworzenie grupy pościgowej, która zwłaszcza na prawym skrzydle odciąć miała nieprzyjacielowi odwrót na linię Brześć nad Bugiem – Białystok – Osowiec, doprowadzając do jego osaczenia.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka

Ad 10. Epilog wojny: 18 marca 1921 traktat pokojowy podpisany w Rydze.

 

MARS

11. Les lettres de l’ennemy seront apportées secretement, le contenu sera fort difficile à parfaire,ergo possibile [c’est donc possible]. O que le fait sera obscur ! 12. Le Crocodile sortira de l’eau : les jours alegres seront tristes. La promesse sera grande de ce qu’il n’y a rien. 13. Seront celebrées feries de concorde. 14. Les terriens seront fachez par pestilence, famine & guerre. 15. Le grand Neptune de la Ligurie icydefaillir, mais en pulluler un plus grand. 16. Le second Neptune, qui plaint sa cité solaire, sera de retour: & nonobstant sa lointaineté prestera la main à son prochain sang Royal. 17. Son exigue force par mer dommagera la supreme classe, mais peu & exiguement. 18. Je me doubte fort que ne soyons proches d’une renovation de siecle, mesmes dans la plus part de l’Europe.

MARZEC

11. Pisma z wrogiem będą potajemnie, zawartość będzie bardzo trudne do doskonałej, possibile ergo [jest to możliwe]. O, będzie przesłaniać faktu!

12. Krokodyl z wody: dzień będzie smutne alegres. Obietnica jest wielki za to, co jest niczym.

13. Święta zostanie odprawiona zgody.

14. Ziemia będzie rozdrażniony przez zarazy, głód i wojny.

15. Wielki Neptun z Ligurii lodowatego osłabi, ale w większej roju.

16. Sekund Neptun, który skarżył swoje miasto słonecznej, powróci: i mimo swojej strony lointaineté prestera do jego następnego królewskiej krwi.

17. Ciasne siły morskie dommagera klasa Najwyższy, ale nieliczni i exiguement.

18. Nie doubte być blisko, jak silny z renowacji wieku mesmes w większości krajów Europy.

alegres – byli szczęśliwsi

Liguria – region administracyjny w zachodnich Włoszech, o powierzchni 5416 km², 1,7 miliona mieszkańców i ze stolicą w Genui.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Liguria

Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

icy – lodowaty, czyli wielki i mroźny syberyjskimi gułagami Sowiecki Sojuz.

defaillir – poczucie osłabienia, złe samopoczucie – (link)- http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/defaillir/

Sekund Neptun – secundo Neptun – drugi Neptun – Stany Zjednoczone

lointaineté – daleko, sytuacja która jest daleko

prestera – Kraina Prestera – „Kraina Prestera Johna – W 1165 r. na znakomitych królewskich dworach Europy wielką ciekawość wzbudził list, zaadresowany do bizantyjskiego cesarza Manuela. Jego autorem był najbardziej tajemniczy i najbogatszy władca na świecie. Nazywał się Prester John. Według pogłosek i legend, Prester John był monarchą chrześcijańskim, władcą nieznanego królestwa na Wschodzie. Jego kraina obfitowała w nieprzebrane skarby i cuda wszelkiego rodzaju. Były tu smoki i jednorożce, wody źródła młodości zapewniały radość i rozkosz wszystkim poddanym, a ogniotrwałe szaty sporządzano z włókien, wysnutych z kokonów salamandr.” (link)- http://ravefi.frompoznan.com/topsecret/rozne/karainaprestera.htm

dommagera – dommage – uszkodzenie, szkoda, strata

exiguement – gering – nieznaczny, nikły, niewielki (link)- http://books.google.pl/books?id=sclFAAAAcAAJ&pg=PA712&lpg=

PA712&dq=exiguement.&source=bl&ots=t_KYxq7jfg&sig=GdBXixWYXPeXHoyuZ8YDT8H1QrQ&hl=

pl&sa=X&ei#v=onepage&q=exiguement.&f=false

gering – mały, nikły (link)- http://pl.bab.la/slownik/niemiecki-polski/gering

doubte – doute – wątpić

mesmes – ten sam

Ad 11. 16 kwietnia 1922 r. Układ w Rapallo. „Państwa zachodnie były oburzone postawą Niemiec i poczytywały układ za zdradę. Niezadowolenie panowało również w Polsce, gdzie zasadnie obawiano się, że następstwem układu może być wspólna polityka radziecko-niemiecka wobec Polski. W formalnych stosunkach Polski z jej dwoma wielkimi sąsiadami początkowo bezpośrednio po podpisaniu układu zmian jednakże nie było.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_w_Rapallo

Ad 12. Jest takie powiedzenie „wyszło szydło z worka” i taki symboliczny „krokodyl wyszedł z wody” – odnosi się to do puczu monachijskiego – 9 listopad 1923 r., przez nikogo innego jak przez „drapieżnego krokodyla” Adolfa Hitlera. Na szczęście wprowadzenie prawicowej dyktatury nie powiodło się. Po nieudanym puczu Hitler, w więzieniu skrystalizował swoje poglądy w postaci książki „Mein Kampf”, która dla narodowych socjalistów miała być swoistą biblią, lecz jak się później okaże, okazało się, rzeczona książka okazała się niczym – wylądowała na śmietniku historii.

Ad 13. Lata 1924-1929 w Niemczech – to okres względnej stabilizacji. Zgoda – to akceptacja Wilhelma II na wybór marszałka Paula von Hindenburga na prezydenta – 1925 r.

Ad 14. Wielka depresja – czyli światowy kryzys gospodarczy po krachu na Wall Street – 24 października 1929.

Ad 15. Wielki Neptun z Ligurii w jednym roju ze Związkiem Radzieckim. „ZSRR po okresie ożywionej współpracy z Niemcami w latach 20. stopniowo reorientował swoją politykę zagraniczną na państwa dawnej ententy. ZSRR zawarł traktaty o nieagresji z Francją i Polską (w 1932), nawiązał stosunki dyplomatyczne z USA (w 1933 roku), Czechosłowacją, Rumunią i Bułgarią oraz został przyjęty do Ligi Narodów w 1934.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich

Ad 16. Kraina Prestera – czyli Stany Zjednoczone po „chwilowym” załamaniu gospodarczym, dzięki polityce New Deal, powrócą, powrócili do swej roli :pasterza”.

Ad 17. Początek “nowej” epoki, epoki faszyzmu. Po zwolnieniu z więzienia, Hitler reaktywował działalność partyjną narodowych socjalistów, zaś finałem tych zabiegów były wybory do Reichstagu (wrzesień 1930 r.), po których partia ta stała się początkowo drugą, a potem pierwszą frakcją w parlamencie. 30 stycznia 1933 r. – osiągnął najwyższe stanowisko, został Kanclerzem.

Ad 18. Niewątpliwie fakt ten, przyczyni się do rewizji granic w całej Europie.

 

AURIL

19. Icy gist la plus part d’un grand hazard entre deux Monarques, si ma supputation est juste. 20. Prince estrange parlera par interprete, & fera entrée en sa nouvelle terre. 21. Nouveau Prince, grande assemblée de peuple, & nouvelle secte. 22. La feste du fils de Neoclidas pullulera sur la secte Plutonique de parfaite equité & droiture. 23. En ces jours icy prefix est fort dangereux que ne soit unus pastor & unum ovile [un seul berger et une seule bergerie]. 24. Sera dit à l’Empereur, Sis licet invictus, tibi dico Carle, cavebis [Bien que tu sois invaincu, je te le dis, Charles, tu seras sur tes gardes], & autres semblables pasquils seront dits aux deux Monarques. Ce qu’au siege du grand Pontife Romain sera sceu le 27. jour apres qu’aura esté fait & prononcé..

KWIECIEŃ

19. Icy istota najbardziej z jednym z poważniejszych zagrożeń dwóch monarchów, czy mój rachunek jest słuszne.

20. Książę dziwne rozmowy za pośrednictwem tłumacza, a będzie przychodził do jego nowej ojczyzny.

21. Nowy Prince, duży montaż osób, a nowa sekta.

22. Święto syna Neoclidas mnożyć w kulcie doskonałego słuszności i prawości plutoniczne.

23. W tych dniach jest bardzo niebezpieczne tutaj prefiks, który jest pastorem Unus & unum Ovile [jeden pasterz i jedna owczarnia].

24. Uznać cesarza Sis licet Invictus, Tibi dico Carle i cavebis [Chociaż jesteś niepokonany, powiadam wam, Charles, będziesz mieć na baczności], i inne podobne lampoons nazywa obu monarchów. Że w siedzibie wielkiego papieża rzymskiego uczono się w dniu 27. dni po tym, i to od dostawy.

 

Icy – lodowaty

Prince – książę, pierwszy – Hitler

Neoclidas – syn Neoclidasa – Stalin

Pluton – w horoskopie oznaczać może bezwzględność w realizacji swoich celów a także niezwykle efektywne dążenie do celu. (link)- http://horoskopium.pl/astrologia/planety/pluton/

prefiks – przedrostek – „słowo jest samo w sobie składa się z poprawki macierzystych (czyli załączyć, w tym przypadku), a przedrostek pre – (czyli „przed”), z których oba pochodzą o łacińskich korzeni.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prefix&ei=

V0LOT623B8PitQbg6ej-Cg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CGAQ7gEw

Icy prefix – lodowaty prefix – łacińskie korzenie – czyli „rzymskie” terytoria – lodowaty ZSRR.

Unus & unum Ovile – jeden pasterz i jedna owczarnia.

lampoons – paszkwil, parodia, szubrawiec, satyra, karykatura – hitlerowskie Niemcy, oraz sowiecki Związek Radziecki, to zaiste szubrawe karykatury były. Nic dodać, nic ująć. (link)- http://www.thefreedictionary.com/lampoons

sceu – sceau – uszczelnić, uszczelnienie

Ad 19. Wielki lodowy – czyli stalinowski Związek Radziecki, zawartym w Rapallo sojuszem wojskowym z Niemcami, a potem paktem Ribbentrop – Mołotow, jednoznacznie potwierdził „opinię” MN, o tym iż sojusz tych dwóch totalitarnych systemów, będzie zagrożeniem dla demokracji.

Ad 20. 7 kwietnia 1925 Hitler zrzekł się austriackiego obywatelstwa, ale dopiero w 1932 uzyskał niemieckie.

Ad 21. Hitler – „książę” nowej sekty nazistów, montuje grupę podobnych sobie ideowo wyznawców faszyzmu – czyli najpierw państwa osi: Niemcy i Włochy (25 października 1936), do którego później przyłącza się Japonia (pakt trzech).

Ad 22. Syn Neoclidasa – czyli Stalin. Jest to informacja o „niebezpiecznych” czasach, kiedy to na terenach gdzie pasterzem – czyli gospodarzem są komuniści. Swoim totalitarnym – plutonicznym sposobem gospodarowania na Ukrainie doprowadził do totalnej ruiny i głodu.

Ad 23. Lodowaty o łacińskich korzeniach – czyli komunistyczny ZSRR sposobi się do poszerzenia swojej owczarni – czyli granic granic. Pakt Ribbentrop-Mołotow – 23 sierpnia 1939 r.

Ad 24. Mieć się na baczności – brytyjskie gwarancje, a także polsko-brytyjski układ sojuszniczy z 25 sierpnia 1939 r. na nic się zdał. Obydwaj szubrawcy i tak wykonają to co zaplanowali. Wielki rzymski papież – czyli Sowieci, 27 dni po tym – czyli dokładnie 17 dni po, „uszczelnili” morderczy plan.

 

MAY

25. L’Italie indignée. Prince estrange revolté. Sylla & Marius arrivez. Sectes en sedition. 26. Les Princes & Monarques auront emprunté les oreilles de Midas. Ceux de Thessalie n’auront point de cours, mais ne seront que diffamations & flateries, & plusieurs infirmitez.

MAJ

25. Włochy oburzone. Książę dziwny bunt. Marius i Sulla przyjechać. Sekty w bunt r.

26. Książęta i monarchów zapożyczyli uszy Midasa. Ci z Tesalii będzie miał żadnej możliwości, ale to nie oszczerstwo i pochlebstwami, a kilka słabości.

Marius i Sulla – „Obaj byli zbawcy obywateli rzymskich: jeden nazwany został „trzecim założycielem Rzymu” na pokonaniu najeźdźców z północy, drugi, znany podboju zagranicznych królów i „zbawca i ojciec”. – cyt. wiki (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://janusquirinus.org/essays/Apollo/Background/MS1.html&ei=

x7GzT-GgPNDltQaKr4iUBA&sa=X&oi=translate&

Midas – „Midas jest bohaterem wielu legend, mitów i anegdot. W mitach przypisywano mu wyjątkową głupotę.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Midas

Ad 25. Jaka jest konotacja, tych dwóch historycznych postaci, z głównymi „aktorami” II wojny światowej, najdobitniej świadczy o tym powyższy cytat. Pierwszy to – Hycler – III Rzesza, drugi – nie lepszy Stalin – batiuszka. 22 września w Brześciu „Marius i Sulla” – czyli Wehrmacht i Armia Czerwona, wspólną defiladą uczcili zwycięstwo. Po tym wyczynie, należało już tylko „zaopiekować się” zdobytymi ziemiami, zaś jeńców odpowiednio „zagospodarować”.

Ad 26. Książęta i monarchowie – czyli alianci (W. Brytania, Francja), polityką ustępstw – appeasment – zaspokajając kolejne żądania Hitlera, wykazali się wyjątkową głupotą.

 

IUN

27. Les Princes seront esmeus d’une efrenée cholere. L’intention de l’un sera bien frustrée plus que de la moitié. Le Terme luy fachera tant qu’il luy semblera advis qu’il ait affaire à un Marcellus, ou à un Fabius. 28. Celuy qui sera entre deux mers environné fera si bien son devoir, qu’il ne luy restera que le surnom de Pyrrhus.

CZERWIEC

27. Książęta będzie esmeus się efrenée gniew. Intencją tego, który będzie znacznie bardziej sfrustrowani niż połowę. Termin mu zły jak go wydają advis ma do czynienia z Marcellusa, lub Fabius.

28. On, który jest otoczony dwoma morzami więc jego obowiązkiem, zrobi mu przydomek Pyrrhus.

esmeus – émeus – emu – struś emu – synonim – chować głowę w piasek jak struś angielski: (1.1) bury one’s head in the sand francuski: (1.1mettre la tête dans le sable, faire l’autruche, politique de l’autruche

niemiecki: (1.1) den Kopf in den Sand stecken, Straußenpolitik, Vogel-Strauß-Politik

(link)- http://pl.wiktionary.org/wiki/chowa%C4%87_g%C5%82ow%C4%99_w_piasek

efrenée – effrénée – nieokiełznany, niepochamowany

advis – ad vis – moc

Marcellus lub Fabius – „Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator. Przydomek Verrucosus oznacza „pokryty brodawkami”, z powodu brodawek, jakie miał nad górną wargą. Drugi przydomek Kunktator (łac. „zwlekający”) wywodził się od jego strategii w rozmieszczaniu wojsk podczas II wojny punickiej.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Fabiusz_Maksimus

Pyrrhus – pyrrusowe zwycięstwo

 

Ad 27. Strusie – czyli Francuzi i Brytyjczycy “wypowiedzieli” wojnę Niemcom, doszli zaledwie 8 km w głąb Niemiec, a następnie „schowali się” w bunkrach Linii Maginota (Brytyjski Korpus Ekspedycyjny). Pewnym usprawiedliwieniem był fakt, iż państwa ty nie były jeszcze gotowe by przeciwstawić się militarnie potędze nazistów – nie był to dobry termin.

Ad 28. Polska „otoczona” dwoma totalitarnymi morzami, stała na straconej pozycji. Mimo, iż wynik kampanii wrześniowej, szczególnie po 17 września, mógł być tylko jeden – kapitulacja, to ten bezprzykładny opór, mając na uwadze strusią pomoc aliantów, można w istocie nazwać pyrrusowym, ale jednak, zwycięstwem.

 

IUILET

29. Celuy qui avoit entrepris de faire un cas fort enorme contre la Royale magesté, sera surpris, & sa conjuration maligne ne sortira en effect, sinon à sa grande confusion & ruine. 30. Le Roy se gardera de quelcun ou plusieurs de sa Cour, qui ne pourchassent que de faire ce que je n’ose mettre par escrit [selon que les astres acordez à l’occulte philosophie demonstrent].

LIPIEC

29. On, który zobowiązał się do zdecydowanego sprawę przeciwko wielkiej Królewskiego magesté będzie zaskoczony, a jego złośliwy spisek wyjdzie w rzeczywistości, jeżeli nie do jego wielkiego zamieszania i zniszczony.

30. Le Roy będą powstrzymywać się od quelcun lub więcej swego dworu, który pościgu, że aby robić to, co nie śmiem umieścić writeth przez [gwiazd według okultystycznej filozofii acordez demonstrent].

 

Magesté – majestat

Le Roy – miasta i gminy w USA – (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Le_Roy

quelcun – quelqu’un – ktoś, któryś

escrit– escris – pisanie, praca pisemna

writeth – write th – napisać słowa, pisać do

acordez – accordez – przyznać, udzielić

demonstrent – wykazać, udowodnić

accordez demonstrent – accordez demonstrant – dotacja (przyznanie) demonstrant – czyli udzielenie pomocy

Ad 29. Ci, którzy układami z hitlerowcami zobowiązali się do „rozbioru” Polski, sami – 22 czerwca 1941 r. znaleźli się w podobnej sytuacji.

Ad 30. Europę w tamtych czasach w istocie można określić mianem „dworu”. Stany Zjednoczone, aż do końca 1941 roku wstrzymywały się od uczestnictwa w wojnie, ograniczając sie jedynie do dostaw żywności i materiałów wojennych – Lend-Lease Act.

 

AUST

31. Le grand Neptune ne peut passer plus outre dans ce mois, & les deux qui s’ensuivent, qui est de son cours le dernier. 32. Les deux Scipions feront grand appareil, leurs forces seront invincibles. 33. Le vaillant Pyrrhus Gaulois fera à la fin de ce mois & les deux qui s’ensuivent grands faits d’armes.

 

SIERPIEŃ

31. Wielki Neptun mogą spędzić więcej w tym miesiącu, a dwa, że po, który jest ostatnim jej z przebiegu.

32. Dwa Scipios uczynić wielki aparat, ich siły będzie niepokonany.

33. Dzielni Galowie Pyrrhus będzie pod koniec tego miesiąca i dwóch wynikające wielkich czynów broni.

 

Wielki Neptun – w mitologii bóg morza

Scipio – Scypion Afrykański Starszy – Publiusz Korneliusz Scypion Afrykański Starszy, (łac. Publius Cornelius Scipio Africanus Maior) ur. w roku 235 p.n.e. w Rzymie, zm. 183 p.n.e. w Liternum – wódz rzymski z okresu II wojny punickiej, który zdołał pokonać Hannibala, wybitnego wodza kartagińskiego, w polu. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Scypion_Afryka%C5%84ski_Starszy

Kogo „personifikuje” (dwaj) Scypion, a kogo Hannibal – chyba oczywiste. Pyrrhus – pyrrusowe, ale jednak zwycięstwo.

 

Ad 31. Wielki Neptun – ofensywa aliantów (lądowanie w Normandii) z udziałem wielkiego Neptuna zza morza – czyli zza Atlantyku.

Ad 32 Dwaj scypionowie – dwa fronty: białoruski i ukraiński – czyli kontrofensywa Rzymu – Armii Czerwonej

Ad 33. Kampania włoska (9 lipca 1943 – 2 maja 1945), zwycięstwo, czyli wielki czyn broni. Monte Cassino – maj 1944 r. Zwycięstwo Pyrrusa – patrz p. 28. Historia zatoczyła koło.

 

SEPTEMBRE

34. Seront faits des assaults bien terribles. 35. La magesté du Roy n’aura gueres loisir de manger en repos, pour les continuelles nouvelles d’un païs & d’autre. 36. Quelque grand Seigneur sera accusé envers son Prince royal par excez de tyrannie.

WRZESIEŃ

34. Z ataków będzie bardzo straszne.

35. Kinga będzie magesté ledwie czas zjeść w spokoju, nieprzerwanie przez państwa do drugiego nowego i własnego.

36. Niektóre wielki Pan będzie oskarżony w swoim Księcia Korony przez ekscesy tyranii.

 

magesté – majestat

Księcia Korony – Prince royal -HMS Prince Royal – HMS[A 2] Prince Royal – angielskiXVII-wieczny żaglowy okręt wojenny klasyfikowany jako Royal Ship, później przebudowany na okręt liniowyI rangi mający trzy pokłady działowe. (…) Następnie okręt wziął udział w zwycięskiej dla Anglii pierwszej wojnie angielsko-holenderskiej.  (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/HMS_Prince_Royal_(1610)

I znowu „symboliczne” zwycięstwo – tym razem Anglii w pierwszej wojnie angielsko-holenderskiej – czyli St. Zjednoczonych nad Japonią, która to tyrania srogo zapłaci za swoje ekscesy.

 

Ad 34. Atak japońskich sił powietrznych na Perl Harbor 7 grudnia 1941 r.

Ad 35. Skończył się czas pokoju dla amerykanów – czyli wojna na Pacyfiku.

Ad 36. Wybuch bomb atomowych, kładzie kres wojnie. Post factum, amerykanie będą oskarżani o zbytnią bezwzględność, ale im szybciej japoński agresor się podda, to tym mniej ludzi zginie (tak żołnierzy jak i ludności cywilnej na okupowanych terenach).

 

OCTOBRE

37. Sectes damnables, heresies & superstitions, dont plusieurs se trouveront loin de leur compte.

PAŹDZIERNIK

37. Damnable sekty, herezje i przesądy, wielu znajdzie się daleko od ich konta.

 

Damnable – godne potępienia

loin de leur compte– daleko od ich konta, daleko od, odległych od ich

 

Ad 37. Nieproszony, wielowiekowy pobyt Germanów na wschodzie, wraz z końcem II wojny światowej, skończył się. Godne potępienia sekty to: Krzyżacy. Prusacy, Zaborcy. To, że w nie dość przyjemny sposób, to tylko mała namiastka krzywd, jakie te sekty wyrządziły gospodarzom tych ziem.

 

NOUEMBRE

38. Nouveaux Gouverneurs pires que Denys le tyran en la Cour royale, persuaseurs contre l’immortalité de l’ame, & de la divine puissance de Dieu. 39. Haine & guerre mortelle entre deux Monarques, & le regne Macedonique estre de retour. 40. Sera assaillie une partie limitrophe qu’on n’eut jamais pensé, ou seront tuez femmes & enfans : les gardes seront deceus. 41. Les Barbares ne cesseront de dommager la Chrestienté. Le mal sera si enorme, que les captifs & le sang injustement sacrifié criera justice aux Monarques de Jesus Christ. 42. Les païsans seront endommagez des gensdarmes à cause de l’avarice du Monarque.

LISTOPAD

38. Nowe prezesi gorsze niż Dionizego tyranem w Royal Court, w persuaseurs przeciwko nieśmiertelności duszy i boskiej mocy Bożej.

39. Nienawiść i zabójcza wojna dwóch monarchów i panowanie Macedonica powrotem estre.

40. Będzie nękana część granicy, której nigdy nie myśli, albo zabić kobiety i dzieci: strażnicy będą Deceus.

41. Barbarzyńcy nie będą już zniszczyć chrześcijaństwo. Zło będzie tak ogromna, że zakładnicy i krew niesprawiedliwie poświęcił sprawiedliwości płakać monarchów Jezusa Chrystusa.

42. Chłopi z gensdarmes uszkodzić z powodu chciwość monarchy.

 

Dionizego – Dionizjusz – MN koduje tu Dionizego Małego, a konkretnie to co o nim wiemy. Po pierwsze popełnił błąd w obliczeniach – amerykanie, bo to o nich tu mowa, również popełnili błąd nie wziąwszy pod uwagę militarnych zakusów japończyków. Po drugie: amerykańska Konstytucja Stanów Zjednoczonych, notabene pierwsza tego typu ustawa zasadnicza na świecie – Dionizjusz uważany jest za ojca prawa kościelnego. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Dionizjusz_Ma%C5%82y

Royal Court – „Sądy Jersey są odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości w Baliwacie z Jersey, jednej z Wysp Normandzkich. Stosują one prawo wyspie , która jest mieszanką prawa zwyczajowego i ustawodawstwa uchwalonego przez ustawodawcę, Zgromadzenia Zjednoczone.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Court&ei=

a820T5UcxtPhBMvFxf8N&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CHcQ7gEwAQ&prev=

/search%3Fq%3DRoyal%2BCourt,%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvns

persuaseurs – persuasions – perswazje

estre – est re – jest ponownie zostanie ponownie, zostaje ponownie

estre – plan, kryty układ lub planie zamku

estre -être – (aby) być (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estre&ei=

TrfET-nwAYaB4gTBsODODw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=

Estre – „Estry (od niem. Essigäther – octan etylu; Essig – oceti Äther – eter[1]) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasówi alkoholi. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Estry

Macedonique -„Les discours militaires”- wojskowy dyskurs. cyt. wiki, (link)- http://books.google.pl/books?id=d5JDAAAAcAAJ&pg=PA187&lpg=PA187&dq=macedonique&source=

bl&ots=iWQDsdNkPM&sig=PAZZBntJEALAcgfCuQZNZ5pY06M&hl=

pl&sa=X&ei=8uS0T56TN4jfsgbTo6ygDA&ved=0CEwQ6AEwAzgK#v=

onepage&q=macedohttp%3A%2F%2Fbooks.google.pl%2Fbooks%3Fid%3Dd5JDAAAAcAAJ&f=false

Deceus – dziesięć

gensdarmes – gens d’armes – żandarmeria – „specjalne formacje policji wojskowej powoływane do utrzymania porządku wewnętrznego i dyscypliny wojskowej oraz bezpieczeństwa publicznego w wojsku, jak również innych funkcji policyjnych, np. ściganie przestępców, m. in. dezerterów, prowadzenie dochodzeń i śledztw w sprawach karnych, konwojowanie osób zatrzymanych.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBandarmeria

 

Ad 38. Zemsta (wyrok) W. Brytanii i Stanów Zjednoczonych na faszystach za lata mordów i zniszczeń – naloty dywanowe.

Ad 39. Nienawiść i zabójcza wojna dwóch monarchów – czyli epilog II wojny światowej. Zażarta obrona hitlerowców „do ostatniego żołnierza.” Les discours militaires – wojskowy dyskurs (przemówienie) – Alianci „przmówili”- skopali dupy faszystom. Rywalizacja „na przedpolach” Berlina, które mocarstwo pierwsze i więcej osiągnie cel, przyczną późniejszych „kwasów”.

Ad 40. Niemcy po sukcesach, jakimi były zdobycze terytorialne z pierwszych lat wojny, nie spodziewali się, nawet nie myśleli, że finał będzie tak katastrofalny. W tych ostatnich dniach Berlina, faszyści rzucili do walki ostatnie, najmłodsze zaplecze – Volkssturm, w których szeregach walczyli nawet 12- latkowie.

Ad 41. Barbarzyńcy – czyli naziści nie będą już więcej postrachem dla całego demokratycznego (chrześcijańskiego) świata.

Ad 42. Hitler kaput. Chłopi i żandarmi – czyli prości czerwonoarmiejcy i ich żandarmi – sowiecka bespieka pierwsi dopadli bandytę.

 

DECEMBRE

43. En la Cour royale seront faits grands deplaisirs. Le pere dira, O infelix fatans ! [O malheureux prophete !] plus tost devoir mourir le pere. Et ceci sera transferé au mois de Jun et Jullet passé.

GRUDZIEŃ

43. W Sądzie Królewskim będzie wielkie niezadowolenie. Ojciec powie: O infelix fatans! [O nieszczęśliwy prorok!] Przez ojca musiał umrzeć szybko. A to zostaną przekazane w miesiącu Jun i przeszłości Jullet.

 

Ad 43. W Sądzie Królewskim – czyli Procesy norymberskie. To nie my Niemcy, to Hitler wszystkiemu winien. Faszyzm – jako idea, w istocie była i oby pozostała, dla ewentualnych epigonów, przestrogą, której prawdziwości nie należy, nie powinno się sprawdzać po raz wtóry. Była zbodnia – patrz Czerwiec i Lipiec, teraz będzie kara – Listopad i Grudzień, za winy ojca narodu. „Führer (niem. wódz) – tytuł, który nadał sobie Adolf Hitler, przywódca nazistowskich Niemiec po przejęciu władzy w kraju. Symbolizował on całkowitą władzę nad państwem i jego obywatelami (pełny tytuł to Führer und Reichskanzle – „wódz i kanclerz Rzeszy„).” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer

 

 

 

DE LA FRANCE

44. Ceste année 1555 & quelques de surplus le grand & inestimable regne Gaulois, comme chef jadis & vertice de l’univers & son souverain moderateur seront constituez au plus haut & supreme degré d’honneur, de gloire & d’immortelle posterité.

45. Et qu’il soit vray, l’on verra infailliblement la triple couronne estre bien proche, de sorte que Brennus son successeur, qui jadis mist les Romains en extreme necessité, ne fist jamais tel cas au fait bellique que fera cestuicy : reduisant ses copies & exercites à la mode du siecle Macedonien.

46. Et doit prosperer tout le regne en si grand honneur et felicité, qu’on verra & congnoistra quel est le parfait sang Troyen.

47. Et non content de ce, la vraye prosopopée de Mars prosperera si avant es deux parties du monde immuables, tant devers le midy que devers l’Aquilon qu’il sera non seulement temperateur de tout le regne Gaulois, comprises la Celtique, Belgique & Aquitanique, mais aussi par la victoire Germanique sera surnommé Henricus Caesar Germanicus Augustus. Sed parta tueri, Hoc opus hic labor est [Mais garder ses conquêtes, c’est là toute la difficulté de l’ouvrage].

48. Davantage en peu d’ans on viendra à preferer le sang martial Troien son successeur issu, & chantera l’on par l’univers esse sub Francigenis undique Germaniam [partout la Germanie est soumise aux Français].

49. Capitaines & soldats tous unanimes & d’un franc vouloir essayeront ceste année d’un naturel instinct abandonner leur sang pour amplifier le regne & venger les injures de leurs superieurs.

50. On dira jamais n’avoir veu tant de monde assemblé, & le païs abonder en tous biens & triompher plus que jamais. Combien que soyent apparentes quelques pertes : mais c’est peu de prins.

51. Vray est que le menu populaire sera vexé de plusieurs & insupportables oppressions : mais le tout ne redondera qu’à l’honneur & augmentation du regne.

52. Quant à la Cour Royale, y avoir supreme joye & resjouïssance, conseil sage, meur & prudent, muni de Capitaines prests pour executer un prompt affaire.

53. Les Ecclesiastiques du regne devoir triompher grandement, & l’Esglise estre en plus haut degré que jamais.

54. Nous supplierons le souverain Seigneur Dieu qu’il nous veulle prester longuement le sang martial Troyen, & maintenir son regne en paix, union & concorde.

DE L’ESPAGNE

55. L’aerarium [trésor public] du Monarque d’Espagne sera si vuide & espuisé qu’il sera contrainct de faire comme Neron, soy convertir à rapines.

56. Du païs des Espagnes sortira innumerable peuple, & presques toutes les contrées unies passeront la mer.

57. Dans le printemps par quatre fois leur Seigneur doibt faire grandes pertes tant de personnes que de terroir.

58. Les pertes qu’il fera seront irreparables & telles qu’elles le destitueront de la plus part de ses entreprises. Et verra sa personne fachée.

59. Les habitans du principal regne seront grandement esmerveillez des defortunes & tardité de leur Monarque, lequel sera en continuel pensement : & cogiant & considerant les forces invincibles de son adversaire se trouvera exanime.

60. Quelques Monarques du midy & des fins des isles Britanniques tant seulement luy donneront aide & secours.

61. Quelque grande confederation se fera entre luy & d’autres pour aliener les Barbares de la Chrestienté.

62. Saturne qui de present est son principal Gouverneur fait apparoir iceluy estre impatient de labeur & de subtilité d’engin : & que ceste année il soufrira beaucoup de facherie.

63. Sa vie est encores bien longue. Sa plus grande felicité est à son Soleil levant, mais de present & à son Soleil couchant ne sera gueres felice.

64. Tout son terroir sera de maladies fort affligé, mesmes dans son camp. Et sera la famine en plusieurs parts de ses terres. Nous prierons Dieu les vouloir mitiger.

DE LA ROMANIE

65. Nostre saint pere le Pape, chef & Monarque de toute l’esglise Chrestienne, comprenant la cité de Rome jadis princesse du monde, de present faite maison, & toute la Romanie, sera ceste année en parfaite seureté, entendant de loin les affaires belliques.

66. Et nonobstant que son vouloir tende plus à un qu’à autre, si est ce que voyant les continuelles pilleries & ravissemens des Barbares contre les pauvres Chrestiens, s’essayera de tout son pouvoir, qui est grand, de mitiger les Princes Chrestiens & reduire à pacification.

67. Son vouloir toutefois ne se pourra bonnement parachever : voyant mesmes que les habitans & tous ceux d’alentour s’essayeront de vivre à la façon & mode ancienne du paganisme, bien que la plus part seront adonnez à religion.

68. La personne de sa Sainteté ne doit ceste année soufrir nul cas estrange, hors mis quelques nouvelles d’un de son proche sang, dont beaucoup s’en fachera dans l’esprit.

69. Son regne est encores beaucoup durable, sinon qu’il est menacé d’un aspect melancholique à la face.

70. En aucuns endrois de la Romanie se dresseront quelques bandes secretes, avec grande abondance de thresors, secourant à un des guerroyans. Combien que tout son effect sera employé à la pacification des regnes.

71. Quelque pache amphibologique se traitera, qui sera entendu d’une sorte, & ses effects seront tous contraires.

72. Devant la fin du printemps quelques copies s’approcheront.

73. Le Lion ne verra nullement les imitations du Senat & peuple Romain.

74. Le conseil du siege Papal : sera saint & juste d’envoyer le Jubilé, comme plus convenable. Les portes de Paradis seront reserées par jeusnes & oraisons.

75. Depuis le temps de Honorius jusqu’à present Rome n’a imité si bien son antique Rome qu’elle fait aujourd’huy.

76. Les faits Gothiques & Barbares se commenceront à rejetter, non eslongnez de Rome, comprenant l’Italie.

77. Grand tumulte bellique sera redressé pres du Thesin & du Po, & seront donnez de grands conflits.

78. Là sera donné un second camp Pharsalique. Les estrangers y soufriront beaucoup, ceux du païs auront du meilleur, & auront le tout à leur souhait.

79. Semble que toute la Papauté sera fort adonnée & adherera à son devoir, pour soustenir la democratie, nul ne s’y voudra employer.

80. Quelques droits papaux seront ostez à nostre saint Pere eslongné de son regne.

81. Il aura d’ennemis beaucoup & de grands personnages : & entre autres un qui ne sera gueres eslongné de luy : & en seront plusieurs en aguets, & en entendra.

82. Du portement de sa Sainteté, il travaillera de quelque mal secret sur sa personne, qui par saisons de temps le fachera.

83. Luy a esté promis beaucoup plus qu’il n’atteindra.

84. Et des païs estranges feront peregrinations pour voir quelque cas outre la cité.

85. Dieu le veulle inspirer, afin qu’il puisse moderer tellement les Princes Chrestiens que nouvelle guerre soit dressée contre les Infidelles. Ce que ne se pourra parachever.

DE LA GERMANIE

86. La grande Gaule Celtique comprenant la haute & inferieure Germanie, comme la vraye poitrine & estomac de Mars, ceste année sera conservée en ses anciennes coustumes & modernes loix.

87. Combien que seront plusieurs contrées & regions, qui se facheront de leur nouvelle religion : que sera cause qu’ils s’essayeront de reprendre leur premiere loy Chrestienne.

88. Seront aussi en leurs principales citez qui tiendront leur premier faction, & plus le paganisme que le Christianisme.

89. Et seront r’alliez quelques uns qui damneront grandement leur façon de vivre, rejettans la damnable invention de Psischus, mais à cause que la plus part des principaux n’y seront adherans, le fait pour ceste année ne se peut parachever.

90. Seront plusieurs de leur nation qui seront adonnez à lointaine peregrination, à sensualitez, à ingurgitations, pour abonder de tous vivres de ce monde.

91. Au commencement de printemps sortira peuple innumerable bellique & passera les mers, pour aller secourir leur ancien païs, qu’ils auront perdu.

92. Plusieurs de leurs principales contrées voudront translater leur principauté à autre Prince & Monarque, mais les Principaux Electeurs en une partie ne s’accorderont du tout.

93. Viendra aussi grand nombre de gens au païs de France abandonner leurs personnes pour le secours Royal.

94. Les grandes citez de la Germanie, mesmes inferieure & de la haute aussi, s’essayeront de recongnoistre le saint siege Apostolique, & estre reduits à leur pristin estat : mais leur magistrat estant regi & gouverné par personnages doctes & sçavans, rien ne sera accompli sans la deliberation de grand & honorable conseil.

95. Copies Germaniques passeront aux Italies : mais ne leur est promis point de retour en leur païs.

96. En icelle Germanie sont personnages sçavans au fait celeste, s’ils voyent ce que je voy, trouveront mon dire contenir ample & parfaite verité.

97. Prion [sic] le Seigneur du monde qu’il les veulle conserver en prosperité, & reprendre ce qu’ils ont laissé, pro auro plumbum [à la place de l’or, du plomb].

 

Z Francji

44. Rok Ceste 1555 i niektóre z wielkich i nieoceniony nadwyżek panowania Galowie jako głowy raz i Vertice wszechświata i jego moderator suwerennego stanowić będzie z najwyższym stopniem Najwyższego & Honor & chwałę nieśmiertelnego potomności.

45. I to prawda, będzie to nieomylny Triple Crown Estre bardzo blisko, tak, że jego następca, Brennus którzy kiedyś mgła Rzymian w skrajnej konieczności nie, nigdy pięść, jakby fakt, że wojowniczy będzie cestuicy: zmniejszenie swoje kopie exercites & Trendy macedońskie wieku.

46. I musi się rozwijać w całym królestwie w wielkiej czci i trafnością, będziemy congnoistra i to, co jest doskonałe krew Trojan

47. I nie zadowala się tym, prawdziwe uosobienie Marsa będzie poprawić, jeśli obie strony są przed światowym niezmienne, jak Devers Devers południa że Aquilon to nie tylko panować wskaźnik temperatury w całej Galii, w tym Celtów, Belgii i Akwitanii ale również przez germańskiego zwycięstwa przydomek Caesar Augustus Henricus Germanika. Sed shared tueri, Hoc opus hic pracy jest [Ale utrzymać swoje zdobycze, to gdzie trudność książki].

48. Więcej w ciągu kilku lat dojdziemy do preferer walki krew Troien od jego następcy, a my śpiewamy wszechświat esse sub Francigenis undique Germaniam [wszędzie Niemcy podlega francuski].

49. Captains i żołnierze zgadzają i chcą spróbować wielki rok Cestus naturalny instynkt do zaprzestania ich krew wzmacnia sferę i pomścić zniewagi swoich przełożonych.

50. Mówimy, nigdy nie widziałem tak wielu ludzi, zmontowane i countrie obfitują w wszystkie dobre i wygrać więcej niż kiedykolwiek. Jak widać, że kilka soyent straty, ale niewiele Prins.

51. Prawdą jest, że popularne menu zdenerwowany wiele uciski i nie do zniesienia, ale całość jak honoru i redondera wzrostu królestwa.

52. Jak dla Royal Court, być radość supreme & resjouïssance, mądra rada, morderczych i ostrożnego Captains prests wyposażone do wykonywania szybkiego romans.

53. Kościelny panowania znacznie pokonania, a Esglise Estre w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej.

54. Błagamy Go Wszechwładny Pan Bóg nam veulle Prester długo martial krwi Trojan i utrzymać swoje panowanie w pokoju, jedności i harmonii.

HISZPANII

55. Aerarium [skarb] Monarchy Hiszpanii będzie pustka i espuisé jeśli będzie zmuszony do zrobienia, jak Neron, soja konwertować do grabieży.

56. Kraj którego odlatują samoloty z niezliczonych ludzi, i prawie wszystkich krajów Wielka przekazać morze

57. Wiosną czterokrotnie doibt Pan do dużych strat jak wielu ludzi, jak terroir.

58. Straty, które będą nieodwracalne i destitueront jak większą część swojej działalności. I zobaczyć jego gniewną osobą.

59. Głównymi mieszkańcami królestwa będzie znacznie esmerveillez defortunes & tardité ich monarchę, który będzie w toku band-aids: cogiant && rozważa Niezwyciężony zmusza przeciwnika do znalezienia exanime.

60. Część z monarchów i południe na Wyspach Brytyjskich, jak tylko dać mu pomoc oraz wsparcie.

61. Jakaś wielka konfederacja będzie między nim i inni zrazić barbarzyńców z chrześcijaństwa.

62. Saturn z tego faktu jest głównym apparoir Gubernator W nim Estre chętny do pracy i subtelny bieg: Cestus i że lata on soufrira wiele przykrości.

63. Jego życie jest bardzo długie bisy. Jego największe szczęście jest na jej wschodzącego Słońca, ale jej obecny i Zachód będzie Ledwie Felice.

64. Wszystkie jej choroby gleby znacznie poszkodowanych, Mesmes w jego obozie. I będzie głód w wielu częściach jego ziemi. Modlimy Bóg złagodzić.

Rumunii

65. Nostre Ojciec Święty Papież, Head & Monarch wszystkie esglise Chrestienne, w tym Rzymie kiedyś księżniczką świata, to homemade, Rumunia i wszystko będzie idealny seureté roku Cestus, słysząc daleko obiekt belliques.

66. I pomimo, że jego mają tendencję bardziej do jednego od drugiego, jeśli widzi ciągłe grabieży zachwytach i barbarzyńców wobec biednych chrześcijan, będzie starał się z całą siłą, co jest dobre, złagodzenia Princes chrześcijan i zmniejszyć do pacyfikacji.

67. Jego wola, jednak po prostu nie może być zakończona: Mesmes widząc, że mieszkańcy i wszyscy wokół, aby spróbować żyć w staroświecki sposób, i pogaństwo, choć w większości będzie angażować się w religii.

68. Osoba Jego Świątobliwości powinno Cestus lat poddawanych żadnym przypadku nie dziwne, z wyjątkiem kilku jeden nowy z jego bliskich krwi, z których wiele jest w gniewnym umyśle.

69. Jego rządy wielu bisy jest zrównoważony, jeśli jest zagrożony melancholijny wygląd twarzy.

70. W niektórych endrois Rumunii staną jakieś tajne zespoły, z obfitości thresors, ratując jedną z guerroyans. Jaki wpływ będzie, że wszyscy jego pracownicy do pacyfikacji królestw.

71. Niektóre Pache amphibological do leczenia, do złożenia wyjaśnień w rodzaju, a jej skutki są wszystkie przeciwieństwa.

72. Do końca sprężyny zbliża kilka kopii.

73. Lion będzie zobaczyć nie imitacji Senatu i ludu rzymskiego.

74. Papieski fotel Rada: święci i wystarczy wysłać Jubileusz, jako bardziej odpowiednie. Bramy Raju będzie reserées autorstwa jeusnes i modlitwy.

75. Od czasów Honoriusza Rzymie dotychczas naśladować ją tak robi aujourd’huy starożytnego Rzymu.

76. Fakty i gotyckie barbarzyńcy zaczynają odrzucać nie eslongnez Rzym, w tym we Włoszech.

77. Tumult wojowniczy zostaną skorygowane w pobliżu Ticino i PO, i daje wielki konflikt.

78. Nie otrzyma sekund Pharsalique obozu. Cudzoziemcy są soufriront dużo tych countrie mają najlepsze, i wszystko do swojej woli.

79. Wydaje się, że całe papiestwo będzie bardzo uzależniony i stosować się do jego obowiązku utrzymania demokracji, nikt nie będzie chciał używać.

80. Niektóre prawa są ostez papieski święta do naszej eslongné Ojca swego panowania.

81. Ma wielu wrogów i wielkich znaków: między innymi i taki, który będzie Ledwie eslongné o nim i będzie bardziej dopasowane, i usłyszy.

82. Zachowanie Jego Świątobliwości, dzieło jakiegoś złego tajemnicę jej osoby, które przez pory roku czasu zły.

83. Mu zostalo obiecane znacznie więcej niż wyniesie.

84. I countrie dziwnych peregrynacji będzie zobaczyć niektórych przypadkach także dla miasta.

85. Bóg veulle inspirować może więc umiarkowanego książąt, tak aby nowa wojna chrześcijan przeciwstawia niewiernych. , Która nie może być ukończona.

Z Niemiec

86. Wielki Celtic Gaul tym Niemcy wysokiej i niższy, jako prawdziwego żołądka i klatki piersiowej Marsa, rok Cestus będą przechowywane w dawnych customes i prawa nowoczesnych.

87. Jak będzie, że kilka krajów i regionów, którzy złość ich nowej religii, która spowoduje, że się starać ich pierwszy Loy Chrestienne.

88. Będzie także ich główny cytat, który będzie posiadać swoje pierwsze frakcji i więcej pogaństwo niż chrześcijaństwo.

89. I r’alliez nieliczni potępią ich sposób życia znacznie, rejettans się Damnable Psischus wynalazek, ale dlatego, że większość z głównych zwolenników nie będzie, lata Cestus fakt nie może być zakończona.

90. Kilka ich narodu, którzy będą angażować się w odległych peregrynacji do sensualitez do ingurgitations dla całej żywności obfitują w tym świecie.

91. Na początku wiosny niezliczonych ludzi wojennych Out & spędzić na morzu, by uratować swoją dawną własny kraj, stracili.

92. Wiele z ich głównych krajów chcemy tłumaczyć swoje księstwo inne Książę i monarchów, ale większość wyborców w partii zgodzą się na wszystko.

93. Przyjdź tak wielu ludzi do porzucenia własnych ludzi Francję jako kraj ratować Royal.

94. Duże miasta z Germanii, Mesmes i niższe zbyt wysoka, spróbuj recongnoistre świętą siedzibę Apostolskiego & Deeper Estre ich pristin ESTAT, ale ich regi & współrzędnymi magistrat rządzony przez znaki i Scavans dowiedział, nic nie zostanie zrealizowana bez namysłu rady dużym i honorowe.

95. Kopie germańskie przechodzi Italys: ale punkt jest obiecane powrotem w ich kraju.

96. Icelle w Niemczech są świadomi Celeste Scavans znaki, które voyent voy co znajdę moje słowa zawierają duże i idealne prawdy.

97. Prion [sic] Pan świata, który veulle utrzymać w dobrobycie, i powtórz to, co zostało, pro Plumbum Auro [zamiast złota, ołowiu].

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze
Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Visits
Weather condition