Get Adobe Flash player

Almanach na rok 1556 – otwarcie.

Poniżej przedstawiam oryginalny tekst almanachu ze strony C.U.R.A – The International Astrology Research Center, po którym następuje polskie tłumaczenie (z pewnością niedoskonałe) google translate, na koniec moja interpretacja – Ad 1, Ad 2, itd. O sposobie kodowania wizji przez Nostradamusa najdobitniej przekonać się można na przykładzie wyrażenia – „oseroy”. Lokalizacja tego słowa w czaso-przestrzenio-historii dosłownie i w przenośni uwidacznia geniusz jego partycypacji. Co więcej, jest to bardzo szczególna „umiejetność” – John Milton swój najsłynniejszy poemat Raj utracony opublikował w 1667 roku – czyli ponad sto lat po śmierci MN.

 

http://cura.free.fr/dico-a/611A-alm1556.html

DE L’EPISTRE LIMINAIRE

1. Je n’oseroy referer par escrit la centieme partie de ce que le celeste ornement fait apparoir tant par guerres & execrables effusions de sang comme aussi par famines & pestilentes maladies, dont seront vexez les humains: de sorte qu’avant que soit la fin de l’année on cuidera les siecles estre prochains de leur renovation, objectant à un des Monarques ce que jadis à Tibere fut objecté, Aurea mutasti Saturni secula Caesar, Incolumi nam te ferrea semper erunt. [Tu as changé les siècles d’or de Saturne, ô César, et tant que tu vivras, ils seront toujours de fer].

OTWARCIE Epistre (list, pismo)

1. Mam na myśli oseroy writeth przez setną część tego, co celeste apparoir Ornament zarówno wojen i rozlewu krwi, jak wstrętny jak pestilentes przez głód i choroby, które ludzie są niełatwy: tak, że przed końcem albo roku mamy cuidera następne stulecia Estre ich renowację, sprzeciwiając się jednym z monarchów, że Tyberiusz został natychmiast sprzeciwili, Aurea mutasti Saturni secula Caesar, Incolumi nam te ferrea semper erunt.

 

Oseroy – Lake Oseroy – str 279, John Milton “Paradise lost” – (link)- http://books.google.pl/books?id=xlUCAAAAQAAJ&pg=PA279&lpg=PA279&dq=oseroy&source=bl&ots=

QYYLmZ34%20RW&sig=X8aw62QRX85FI8GvTwrVo4XQc9I&hl#v=onepage&q=oseroy&f=false

Raj utracony / rzeka Ob (River Obi) – główna rzeka w zachodniej Syberii. Tatarzy syberyjscy – konotacje z Tartarem (w mitologii greckiej była to najmroczniejsza i najniższa część krainy podziemia, gdzie przebywały dusze skazanych na wieczne cierpienie.) Stan niewinności, i upadek człowieka, opisane w raju Miltona. (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Ob_River

writeh – write – pisać, zapisać

escrit – escris – pisanie, praca pisemna

celeste apparoir Ornament – apparoir symbolem nieba, niebios/ apparoir (apparant|apparu) (przygotuj|się) pojawił się, pojawiły

pestilentes – niezdrowy

cuidera – cui dera – do gwiazd //cuide ra – powód, przyczyna

estre – être – (aby) być (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estre&ei=

TrfET-nwAYaB4gTBsODODw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=

Tyberiusz – „cesarz rzymski był członkiem rodu Klaudiuszów. Dzięki adopcji przez Augusta wszedł natomiast do rodu Juliuszów. Wszyscy kolejni cesarze aż do Nerona byli w różnym stopniu spokrewnieni z tymi rodami, stąd nazwa dynastii julijsko-klaudyjska.(…) Panowanie Tyberiusza to dla zwykłych ludzi w prowincjach okres spokoju i dobrego zarządzania, ale dla sfer rzymskiej arystokracji czas narastającej tyranii i terroru.”  cyt. z wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyberiusz

Aurea mutasti Saturni secula Caesar, Incolumi nam te ferrea semper erunt – Złoty wiek Saturna uległa zmianie, i tak długo, jak żyją, zawsze będą (żelazem) prasowani.

Ad 1. Symbolika określenia oseroy: „Raj utracony”- jednoznacznie i bezdyskusyjnie uwidacznia o jakim to miejscu i czasie mowa. Jest to, ni mniej ni więcej, tylko kontynuacja roku 1555 – opowieść o latach, kiedy to cała „cywilizowana” Europa wschodnia, przy niemałym udziale naszych „przyjaciół” z Zachodu, zostanie/została po drugiej stronie „żelaznej kurtyny” – wtrącenie do Tartaru. Będzie to wstrętny czas wojen i rozlewu krwi, czas gwałtownego rozprzestrzeniania się idei komunizmu na wszystkich nieomal kontynentach. Niełatwy to czas dla uwięzionych przez ten nieludzki system – kiedy to za swoją niesubordynację będą oni nieustannie prasowani żelaznym młotem i sierpem. Głównym zaś winowajcą tych wszystkich nieszczęść będzie Tyberiusz – czyli nadzorca tego totalitarnego obozu, tyran i wizjoner dyktatury proletariatu – Stalin, członek komunistycznej rodziny, (adoptowany) następca Lenina.

 

2. Il ne se trouvera gueres region qui durant le milieu du printemps ne soit en plus grand tumulte bellique qu’auparavant ait esté: mesmes les regions soubs la domination d’Aries seront en telle division & effusion sanguinolente qu’ait jamais esté. Et seront dites en vain parolles semblables, Et Marium si vis aspice, sed reducem. [Et si tu le veux, contemple Marius, mais à son retour]. Mais toutes telles abominations enormes seront exercées presques par toute l’Italie.

2. Ledwie on stwierdzić, że obszar w środku wiosny jest bardziej zamieszania niż dotąd beene wojowniczy: mesmes regiony znacznie pod panowaniem tego podziału będzie w wysięku Baran i krwawy kiedykolwiek. I będzie nazwany w próżne parolles podobnych, Et Marium si vis aspice, sed reducem. [A jeśli chcesz, kontempluje Marius, ale po powrocie]. Ale wszystkie te obrzydliwości wykonywane są ogromne presques we Włoszech.

 

esté – lato – sezon trwa około trzech miesięcy – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/est%25C3%25A9&ei=

jDW2T5umJszjtQahzpWeCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=

0CGAQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dest%25C3%25A9%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvnsfd

beene – było

mesmes – meme – ten sam, taki sam, lub: nawet

paroles – słowa – / czcze słowa

Et Marium si vis aspice, sed reducem – A jeśli chcesz, kontempluje Marius, ale po powrocie

Gaius Suetonius Tranquillus – „Żywot cezarów” – [Tyberiusz – wers 59] (link)- http://www.thelatinlibrary.com/suetonius/suet.tib.html#76

Simon Marius – niemiecki astronom (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Simon_Marius

presques – prawie

Ad 2. Dwójka – okres wiosny, tego roku „opowiada” o okresie gdy w Europie wschodniej „hartowała się stal.” (okres niepokojów będzie trwał aż do pory letniej tego roku) Krwawo stłumione powstanie robotnicze w Berlinie – Czerwiec 1953 rok. W „wysięku Baran”: jak wiadomo w kodzie MN, znak zodiaku Baran – personifikuje Niemcy. Czcze słowa – typowa propaganda promoskiewskiej komunistycznej propagandy. Marius – kiedyś jednak Marius powróci do domu – Niemcy dostąpią zjednoczenia. „Jednak Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności (SED) po kontrrewolucyjnym puczu i faszystowskiej prowokacji poniosła ciężką porażkę polityczną.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1953_-_powstanie_robotnicze

 

3. La plus part de la France ceste année sera aliene de toute bellique invasion, & son grand Monarque obtenir sa principale domination aux Italiques terroirs, pour la conformité de son horoscope constitué sur le plus haut degré d’honneur, de dignité & domination.

3. Większa część Francji cestus roku zostanie wyobcowany z dowolnego inwazji wojennej, a jego wielką Monarch, aby osiągnąć swoje główne ziemie kursywy dominację na zgodności jego horoskopie składa się z najwyższym stopniem honoru, godności i panowania.

 

ceste année – w tym roku

cestus – żelazna rękawica starożytnych atletów – wschód Europy w uścisku żelaznej rękawicy – pięści cyt. wiki, (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Cestus

Monarch – monarcha, Król

Ad 3. Większa część Francji: ogólnie rzecz rozumując Europy – w tym konkretnym znaczeniu reszta stref okupowanych. Król – w kodzie MN symbolizuje przywódców, istnych monarchów (carów), despotów władających całą Euroazją. Jak ci despoci będą rządzić obozem krajów „demokracji ludowej”, uwidacznia „cestus” – żelazną pięścią.

 

4. La chose la plus difficile de ce monde est non moins avoir congnoissance de soy mesme que de voir un Tyran envieillir.

4. Najtrudniejszą rzeczą w tym świecie nie jest mniej o sobie Mesme congnoissance trzeba zobaczyć envieillir tyrana.

 

congnoissance – cognoissance – poznanie (wiedza)

envieillir – w procesie starzenia

Ad 4. By jakoś „przeżyć” despotyzm tyrana, trzeba było jakoś dostosować się do „warunków gry”, potrzebne było poznanie „prawdziwych intencji” komunizmu. Każdy z krajów za żelazną kurtyną, stosował swoją wersję „socjalizmu z ludzką twarzą” (np. Polska – „najweselszy barak w obozie”). Jak ta żelazna pięść rządziła, czas pokazał. Niestety najlepszym lekarstwem okazał się „czas” – tyran sam implodował (zestarzał się).

 

5. Je laisse à mettre plusieurs cas & sinistres evenemens advenir aux regions Italiques, une autre fois subjettes au vray sang Troien.

5. Zostawiam do kilku przypadków i zdarzeń powodujących strate rezultaty w regionach, Italikowie ponownie w prawdziwych trojanów subjettes krwi.

 

subjettes – sujet es – na sztuce, w temacie sztuki (danina krwi)

Italiques – „Italikowie trudnili się głównie rolnictwem. W 2. połowie IV i na początku III w. p.n.e. Rzymianie podbili ziemie Italików i zmusili poszczególne plemiona do zawarcia z nimi przymierzy. Italikowie zobowiązani byli do uciążliwych świadczeń (daniny, służba wojskowa), nie mieli obywatelstwa rzymskiego, uzyskali je dopiero po tzw. wojnie sprzymierzeńczej (90 – 88 p.n.e.). W procesie romanizacji zatarły się różnice kulturowe między Italikami a Rzymianami.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Italikowie

Troien – koń trojański

Ad 5. Poszczególne miesiące tego roku – to przykłady „daniny krwi”, jaką wkrótce państwa demokracji ludowej zapłacą za „żelazną kurtynę”. Italikowie – symboliczny „koń trojański” obozu KDL’u, przyczynią się do zagłady „Rzymian” – rozpadu Komuny.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze
Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Visits
Weather condition