Get Adobe Flash player

Almanach na rok 1556 – luty.

LUTY

 

13. Le principe de ce mois sera plein d’insidies, embuches & machinations. Le dernier conté pour non paroir.

13. Zasada tego miesiąca jest pełne pułapek i insidies i machinacji. Ostatni powiatu nie schlebia.

insidies – insidious – zdradziecki

Ad 13. Miesiąc ten – to czas nieschlebiania władzy, wręcz buntu – czyli okres pełen niepokojów.

 

14. La furieuse constitution de l’an sera par ce mois à craindre, menaçant grandement icy. Insubriam a Gallis pene devictam & vastatam. [L’Insubrie presque vaincue & dévastée par les Gaulois].

14. Wściekły konstytucja roku będzie to miesiąc przez strach wielce zagrożonym tutaj. Insubriam ma Pene devictam Gallis i vastatam. [Insubria prawie pokonany i zniszczony przez Galów].

Insurbriam – insubrism – „W ostatnich latach niektórzy politycy zaczęli omawiać możliwości instytucjonalnie stanowiące Insubria i / lub uzyskania jego autonomii politycznej. Jednak na dzień dzisiejszy nie istnieją partie polityczne zabiegające o ten cel, ale tylko niektóre kulturowe i opinia ruchy.” – cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Insubria&ei=

Skq2T-nIG4rP4QT8rsjPCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CF0Q7gEwAA&pr

Ad 14. Chodzi zapewne o obawę sowietów przed „utratą” przyczółka na zachodzie – radziecka strefa okupacyjna. (Separytystyczne zapatrywania Mediolanu – Księstwo Mediolanu.) Z tej też przyczyny, zaciekłość suwerena tego „baraku” przed secesją z „obozu” będzie bezwzględna.

 

15. Mais à fin que je ne soye comme l’on disoit, contra Nostradamum, qui more Gygantum eripere caelum tam frustra quam impie Jovi molitur [contre Nostradamus qui, tel les Géants, tente d’une manière aussi vaine qu’impie de ravir le ciel à Jupiter]: les effets presagez feront donner jugement opposite.

15. Ale ja jedwabiu końcu, jak to zostało powiedziane, contra Nostradamum że więcej Gygantum eripere Caelum tam quam bezbożny frustracja Jovi molitur [Nostradamus, przeciwko którym, jak Giants, wypróbuj sposób bezbożny próżno wyrwać niebo Jowisz]: bode da efekty odwrotne wyroku.

contra Nostradamum, qui more Gygantum eripere caelum tam frustra quam impie Jovi molitur – „Jowisz w początkowej fazie istnienia naszego Układu Słonecznego mógł wyrzucić poza system jedną olbrzymią gazową planetę, który teraz błąka się gdzieś po otchłani Wszechświata.” (link)- http://www.twojapogoda.pl/astronomia/109518,jowisz-wyrzucil-planete-poza-uklad

bode – wróżyć, wróży to

presagez – presage – zapowiedź

Ad 15. Mając zatem powyższą informacje o planecie Jowisz za przewodnika, ta łacińska sentencja „rozbłyska” swoim blaskiem. Otóż, ci współcześni komunistyczni „giganci”, zapragnęli, niczym Jowisz (czy tak było w istocie nie jest to takie istotne) wyrwać z „układu” – ze świata zachodniej cywilizacji planetę gazową – czyli NRD.

 

16. Le temps sera beaucoup plus divers par aprests qu’il n’est besoin d’escrire, & fera tel temps que heureux sera qui marchera et ne marchera sur terre, & plus heureux qui rien ou peu aura.

16. Czas będzie znacznie różni się od przygotowań w tym, że niezbędne jest zapis, a on robi takie szczęśliwe chwile, które będą pracować i nigdy nie będzie chodzić po ziemi, i szczęśliwsze, że niewiele lub nic nie będzie.

Ad 16. NRD – laboratorium doświadczalne komunistów. (Jak się przyjmie ta „zaszczepka”, oraz jakie będą owoce tego „eksperymentu”?). Inne kraje – cały demokratyczny świat, „czeka” na efekty, na ewentualne niepowodzenie. Dlatego też tym „zwierzaczkom”, w tym przysłowiowym ZOO, nie może niczego brakować.

 

17. En ceste nouvelle Lune le fait bellique se preparera avec grande promptitude, mais les pluyes, neiges, brouillas & vents feront grand empeschement.1

17. W tym nowiu cestus jest wojowniczy fakt przygotowuje z wielką gotowością, ale deszcze, śnieg, wiatrami brouillas i wielkie utrudnienie.

en ceste – w tym

cestus – żelazna rękawica (uderzenie żelaznej pięści)

brouillas – brouilla – zamazany

Ad 17. Żelazna pięść – ZSRR mimo początkowych kłopotów z implantacją komunizmu w krajach demokracji ludowej, nastawiony jest wojowniczo.

 

18. Naistront par toute ceste Lune monstres divers & tempestes fulgurantes, qui presageront la desadventure qui adviendra entre cy & la fin du mois de May, que je ne mets par escrit, & pour cause.

18. Urodzą się w jakikolwiek cestus Moon & nawałnice strzelających różnych potworów, które będą się zdarzyć presageront na desadventure i Cyprem pomiędzy koniec maja, to czynię przez writeth, i nie bez powodu.

Naistront par toute ceste Lune – urodzą się przez cały księżyc – przez cały ten okres

presageront – présagent – zapowiadać, wróżyć

desadventure – disadventure – przygody, nieszczęścia – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://dictionary.reference.com/browse/disadventure&ei=

9W-2T93pM8jb4QSc7NC7CQ&sa=X&oi=translate&ct=result

escrit, writeth – pisać, pisanie

cestus – żelazna rękawica

Moon – księżyc (pełnia, nów – sierp księżyca)

Ad 18. Urodzą się – należy spodziewać się uderzenia żelaznej pięści (lewy sierpowy.) Mając w pamięci metody krzewicieli utopijnej idei komunistycznego raju, to każde odstępstwo od zamierzonego celu spotka się, spotkało się z iście bezwzględną odpowiedzią.

 

19. Mais le sang coulera en la mer & aux plus prochains fluves comme eau. Heureux qui sera loin de telle calamiteuse journée, par conflit des trois fleaux.

19. Ale krew będzie płynąć do morza i obok innych fluves jak woda. Cieszy się z dala od taki dzień tragiczny, przez trzy plagi konfliktu.

fluves – rzeka

Ad 19. Chyba zrozumiałe – krew będzie lała się gęsto.

 

20. Aussi seront faites grandes conflagrations par mains plus diaboliques que humaines.

20. Być również wykonane przez największych pożarów, że większość diabolical rąk ludzkich.

diaboliques – zło

Ad 20. Zło objawi swoje oblicze.

 

21. En ce premier quart passeront copies tacitement, gardes seront surpris par embuches, stratagemes & belliques ruses.

21. W tym pierwszych egzemplarzy pass kwartale milczący strażnicy będą zaskoczeni przez zasadzki, fortele belliques & tricks.

passeront – pass – przechodzić

belliques – bellique – wojowniczy

ruses, tricks – sztuczki

belliques ruses – wojowniczy rosjanie

Ad 21. W pierwszym kwartale tego symbolicznego roku – czyli kilka pierwszych lat po II wojnie światowej. Teatrem tych wydarzeń będą, są tereny radzieckiej strefy okupacyjnej – NRD, w szczególności zaś Berlin. Istotnie, aż do czasu zbudowania muru wokół miasta, było ono bardzo „palącym” problemem da ich strażników. Sztuczki – blokada Berlina. „W latach 1948–1949 Sowieci wprowadzili blokadę Berlina Zachodniego, na co alianci zachodni odpowiedzieli uruchomieniem mostu powietrznego z zaopatrzeniem” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin

 

22. La maladie du Grand troublera le regne, qui ne sera asseuré jusques à sa desirée convalescense. Dieu veulle que le mal de costé ne le dommage.

22. Choroba przeszkadzać panowanie Wielkiego, który asseuré do jego desiree convalescense. Veulle Bóg, że zło coste nie szkody.

 

Wielki – MN mianem tym sygnuje wielce potężne Stany Zjednoczone, aliantów: Wielką Brytanię, USA – patrz Almanach rok 1555, punkty 15 i 16 – (Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

 

asseuré – assuré – zapewniony, pewny siebie, śmiały

desirée – désirée – życzenia, pożądany, żądany

convalescense – convalescence – rekonwalescencja

veulle – veule – bezkręgowy, bezwolny, gnuśny

costé – żebro

Dieu veulle que le mal de costé ne le dommage – Dieu veuille que le mal de côté ne le dommage – Dałby Bóg, że zła strona robi szkody.

Ad 22. Choroba – czyli „czerwonka” wszelkimi sposobami próbuje zaszkodzić, wygrać rywalizację światopoglądową w „powojennym” świecie. Sytuację nieco komplikuje śmierć Stalina – 5 marca 1953. Wielka „strata” dla całego komunistycznego świata – początek „kłopotów” – czas na ODWILŻ. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin

 

23. La pluye empeschera. Dans le sel sera ce qu’on ne cuidoit.

23. Empeschera deszcz. W soli zrobi co wierzyliśmy.

Empeschera – Empêchera – zapobiec

La pluie empêchera – zapobiec deszcz

Dans le sel sera ce qu’on ne cuidoit – W roztworze soli zrobią co wierzyliśmy.

Ad 23. Jakie panowały nastroje w Berlinie? „Czara goryczy przelała się jednak 28 maja 1953, gdy rząd NRD zdecydował obligatoryjnie zwiększyć wydajność pracy o 10%, ponieważ uprzednie wezwanie SED i związków zawodowych skierowane do klasy robotniczej o zwiększenie efektów pracy poniosło fiasko.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1953_-_powstanie_robotnicze

 

24. Les Alpes par Gaulois superées, & le regne mis en empire.

24. Alpy w Galii superées, a imperium set realm.

superées – przekraczać

le regne mis en empire – sfera, kraina umieszczona w imperium.

Ad 24. Podjęto decyzję. Nieważne koszta, liczy się wcześniej założony cel – NRD za wszelką cenę miały być, pozostać socjalistyczną republiką. „Tajne wezwanie do Moskwy Waltera Ulbrichta – sekretarza generalnego Komitetu Centralnego SED i Otto Grotewohla – premiera rządu NRD na początku czerwca 1953 było konsekwencją wspomnianych niepokojów. Zalecenie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego było jednoznaczne – rozładować sytuację w kraju i przyjąć nowy kurs polityczny.” cyt. wiki, (link powyżej.)

 

25. SURIRITA ITALIA, OBSESSA INSUBRIA, DEVICTIS MARIS LIGUSTICI ET CORSICI ACCOLIS HENRICUS DACIUS [ l’Italie surmontée, l’Insubrie assiégée, les riverains des mers ligurienne et corse soumis : Henri le Dacique], & autres louänges seront conferées au Monarque Gaulois, plus amples en Avril & May.

25. SURIRITA ITALIA, OBSESSA Insubria, mężowie DEVICTIS I ligustici CORSICI ACCOLIS Henricus DACIUS [Włochy szczytach Insubria mieszkańcom oblężonego Morza Liguryjskiego i Korsyka postu: Henry Dacic], i inne pochwały zostaną przyznane w Monarch Galów Ponadto w kwietniu i maju.

SURIRITA – „Metafizyka w średniowieczu”. Ich pochodzenie i znaczenie zapowiada tytuł, a także miejsce „konferencji” – „Materiały II Międzynarodowego Kongresu filozofii średniowiecznej, Kolonia 31.8.- 6.9. 1961.” (linki)- 1) http://books.google.pl/books?id=7KEKYAlZ-lgC&pg=PA353&lpg=PA353&dq=SURIRITA&source=bl&ots=XS7bpFOAW-&sig=AmezddKg7UsofFqD6C8fnvAuEkM&hl=pl&sa=X&ei=NJi2T-6qA8X-4QTUoMHGCQ&ved=0CEwQ6AEwA

2) http://books.google.pl/books?id=7KEKYAlZ-lgC&dq=SURIRITA&hl=pl&source=gbs_navlinks_sDhG#v=onepage&q=SURIRITA&f=false

OBSESSA – oblężenie – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Siege_of_Grol_(Groenlo)_1597_-_Grolla_Obsessa_et_Capta_(1649).jpg&ei=u5u2T_LYPKL-4QS6jbnvC

INSUBRIA – patrz punkt 14. (żądanie autonomii).

DEVICTIS – po upadku

DEVICTIS MARIS LIGUSTICI ET CORSICI ACCOLIS HENRICUS DACIUS – Po klęsce Daków Henryka Sąsiad Liguryjskim i Korsyka.

ACCOLIS – bliźniego

Ad 25. Teraz już wszystko jasne! – CZERWIEC 1953. „Powstanie czerwcowe zakończyło się całkowitą klęską i śmiercią (wg szacunków zachodnioniemieckich z 1966) ponad trzystu osób. SED umocniło się przy władzy, dyktatura w NRD uległa zaostrzeniu. Niemniej jednak było to pierwsze tak poważne wystąpienie klasy robotniczej i ludu w ogóle przeciwko komunistycznemu reżimowi w bloku wschodnim, za którego przykładem poszli trzy lata później Polacy i Węgrzy. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1953_-_powstanie_robotnicze

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze
Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!
Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Visits
Weather condition