Get Adobe Flash player

Część (zielarska) historyczna od 1V do 49V.

Manuskryptu Voynicha nie należy, nie można dekodować w taki sposób w jaki czyni to większość fascynatów kryptologii – próbując przyporządkować ilustracje do krasnoludków, średniowiecznych zamków, itp. Doszukiwanie się wszelkich podobieństw do współczesnych roślin, a także próba komputerowego szukania sensu w układzie pisma, nawet w pojedynczych pikselach, jest jak dotąd również nieskuteczne. Są też różni kryptolodzy, którzy uznając swoją porażkę w walce z kodem Manuskryptu, zasłaniając się satyrą, ironizują, iż autorem Manuskryptu jest zapewne Dieter Bohlen. No bo któż by inny? Ich postawa to porażka do kwadratu. Próba zinterpretowania ilustracji jako rebusu jest, moim zdaniem, jedyną droga do rozkodowania Manuskryptu.

Na jakieś szersze podsumowania będzie z pewnością jeszcze czas. W tej chwili można pokusić się o wniosek, iż Manuskrypt (jego część określana jako: część zielarska) stanowi swoiste kompendium wiedzy o naszej Historii, o podobnym znaczeniu jak: aluminiowa płytka pokryta cienką warstwą złota, która wysłana została w latach siedemdziesiątych XX wieku w przestrzeń kosmiczną na próbniku amerykańskiej sondy kosmicznej Pioneer 10.

Moja propozycja odkodowania Manuskryptu Voynicha zawiera się w tym, iż każda z poszczególnych jego stron koduje jakąś inną informację. Szyfrowanie nie polega tylko na formie pisanej. Jest jeszcze całe spektrum gnozy, która z powodu ograniczonych możliwości (np. pismo runicze – najdawniejsze inskrypcje pochodzą z II i III wieku naszej ery, wcześniej egipskie pismo hieratyczne itp.) kodowana była także w innej formie – np. za pomocą znaków i symboli: patrz semiotyka – z greckiego: „semasticos” – znaczący, „semasia” – znaczenie”, „semeion” – znak od „sema” – znak, obraz, sygnał. I w taki też sposób kodowany jest Manuskrypt Voynicha – nie jest to, moim zadaniem, klasyczny szyfr pisany, tylko symboliczny rebus – ideogram. Poniżej dla lepszego zobrazowania kontinuum czaso-historycznego w telegraficznym skrócie, podsumowanie wcześniejszych opisów poszczególnych ilustracji Manuskryptu. (Od 1R do 19R)

 

1R – Wielki wybuch i Kolaps – cykliczność wszechświata.

1V – Około 4,5 – 5 mld lat temu – formowanie się skorupy ziemskiej.

2R – Około 3,5 mld lat temu – pierwsze organizmy.

2V – Około miliarda lat temu – pierwsze jednokomórkowce (eukarioty).

3R – Około 900 – 700 mln lat temu – pierwsze organizmy wielokomórkowe.

3V – Około 700 – 600 mln lat temu – pierwsze bezkręgowce.

4R – 500 mln lat temu – pierwsze kręgowce.

4V – 400 mln lat temu – kręgowce wyszły z wody.

5R – 220 mln lat temu – początek panowania dinozaurów.

5V – 65 mln lat temu – zagłada dinozaurów, rozwój ssaków.

6R – Około 65 – 30 mln lat temu – ssaki mięsożerne.

6V – Około 30 – 7 mln lat temu – formowanie się roślin i zwierząt.

7R – Około 12 mln lat temu – pierwsze hominidy.

7V – Około 7 – 5 mln lat temu – pojawienie się człowieka.

8R – Około 100 tys. lat temu – pojawienie się człowieka współczesnego.

8V – Około 15-12 tys. lat temu – wędrówki człowieka – „most” Beringa.

9R – Około 11,5 tys. lat temu – koniec ostatniego zlodowacenia.

9V – Około 10 tys. lat temu – myśliwi zbieracze, narodziny rolnictwa.

10R – Około 4000 r. p.n.e. – rozwój społeczności miejskiej Mezopotamii.

10V – Około 3000 r. p.n.e. – początki cywilizacji starożytnego Egiptu.

11R – Przełom II i I tysiąclecia p.n.e. – Judaizm, Jerozolima.

11V – Przełom wieków – Chrześcijaństwo. Rzym.

12R – Brak. Według mnie – Starożytna Grecja.

12V – Brak. Według mnie – Imperium Aleksandra Macedońskiego.

13R – Imperium rzymskie.

13V – Imperium perskie.

14R – Hunowie. Imperium Mongołów.

14V – Cesarstwo Bizantyjskie.

15R – Państwo Franków.

15V – Rozprzestrzenianie się Islamu.

16R – Wikingowie.

16V – Słowianie.

17R – Wyprawy krzyżowe.

17V – Wojna stuletnia.

18R – Imperium osmańskie.

18V – Wojna Dwóch Róż.

19R – Zakon krzyżacki.

19V – Ruś i Księstwo Moskiewskie.

20R – Habsburgowie.

20V – Stulecie odkryć.

21R – Jagiellonowie.

21V – Handel czarnymi niewolnikami.

22R – Carstwo Rosyjskie.

22V – Chiny.

23R – Hohenzollernowie.

23V – Święte Cesarstwo Rzymskie.

24R – Reformacja.

24V – Wojna trzydziestoletnia.

25R – Wojny z Indianami w Ameryce Północnej.

25V – Burbonowie. Ludwik XIV.

26R – Angielska wojna domowa.

26V – Bitwa pod Wiedniem. 

27R – Królestwo Prus.

27V – Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

28R – Rozbiory Polski.

28V – Wielka Rewolucja Francuska.

29R – Napoleon Bonaparte.

29V – Wiosna Ludów.

30R – Wojna Secesyjna.

30V – Pierwsza wojna światowa.

31R – Rewolucja październikowa.

31V – Wojna polsko-bolszewicka.

32R – Faszyzm.

32V – Dojście Hitlera do władzy.

33R – Wybuch II wojny światowej.

33V – II wojna światowa (lata 1939-1941).

34R – II wojna światowa (lata 1942-1945).

34V – Żelazna kurtyna.

35R – Wojna na Pacyfiku.

35V – Blokada Berlina.

36R – Destalinizacja.

36V  Wojna koreańska.

37R – Powstania: robotnicze NRD ’53, wegierskie ’56, Poznań ’56.

37V – Desegregacja.

38R – Kryzys kubański.

38V – Wojna wietnamska.

39R – Praska wiosna.

39V – Wojna Jom Kippur.

40R – Irańska rewolucja islamska.

40V – Wojna afgańska.

41R – Polski sierpień 1980.

41V – Wojna iracko-irańska.

42R – Operacja Orli Szpon.

42V – Stan wojenny w Polsce.

43R – Jesień Ludów w Europie Środkowo- Wschodniej.

43V – Rozpad Jugosławii.

44R – Traktat z Maastricht – powstanie Unii Europejskiej.

44V – Zamach na World Trade Center.

45R – Kaukaz.

45V – Traktat ateński – poszerzenie Unii Europejskiej.

46R – Kryzys finansowy.

46V – Gloria Olivae.

47R – Wojna domowa w Syrii.

47V  Ukraina.

48R Histeria.

48V – Rozpad Unii Europejskiej.

49R – Orient vs. Okcydent.

49V Bomba jądrowa.

Najpierw mały wstęp.

Zajmując się tak wielce skomplikowaną i myślotrawiącą dziedziną jaką jest deszyfracja, czy też rozkodowywanie tego o co autorowi chodziło, to oprócz encyklopedycznej wiedzy i naukowego ujęcia tematu, niezbędna jest także intuicyjna umiejętność łączenia faktów jak i wyciągania wniosków z tych faktów. Jeśli chodzi o Manuskrypt Voynicha to zdecydowana większość badaczy skupia się na próbie rozszyfrowania kodu pisma. Wielki szacunek dla nich. Według mnie, sam tekst jest celowo zastosowaną mistyfikacją mającą zaangażować czytelników w bezowocne poszukiwania kodu manuskryptu podobnie jak np. celowo rozsypane niczym puzzle Centurie Nostradamusa. Ja w swoich poszukiwaniach skupiłem się na symbolicznym znaczeniu ilustracji. Dla kogoś kto ma tylko naukowe spojrzenie na zagadnienie szyfrowania, wszystko to proponuję wydawać się może zbyt mało wiarygodne, nie falsyfikowalne. Dlatego też proszę o cierpliwość – dopiero większa ilość ilustracji potwierdzi moją teorię mówiącą o tym, iż: Manuskrypt, a konkretnie część Zielarska stanowi, według mnie, swoiste kompendium wiedzy o Ewolucji Życia na Ziemi – począwszy od jego kosmologicznego aspektu, poprzez Ewolucję Człowieka (Teoria Darwina), aż po Prehistorię, a także Historię Współczesną. W dalszej części sekcji Zielarskiej jej autor zaszyfrował wszystkie najważniejsze wydarzenia z naszej historii powszechnej z taką dokładnością, iż niejeden podręcznik do nauki historii mógłby mu pozazdrościć dokładności. Mało tego, zaszyfrowane ilustracje Manuskryptu opisują także całkiem współczesne wydarzenia jak również te których dopiero będziemy świadkami w przyszłości! Jeśli chodzi o ilustracje innych części np: Astronomicznej, czy Biologicznej, to wszystkie one również mają swoje symboliczne znaczenie, ale o tym przy innej okazji.

A więc do rzeczy. Rozpatrując symboliczne znaczenie ilustracji Manuskryptu Voynicha (szczególnie w jego sekcji zielarskiej) należy wziąć pod uwagę poszczególne najważniejsze elementy danej rośliny: korzeń, łodygę, liście a także kwiat. Wszystkie te elementy rośliny stanowią zakodowaną informację. O czym? O tym poniżej. Przy opracowywaniu tematu korzystałem z oryginalnych ilustracji Manuskryptu Voynicha, do którego prawa autorskie posiada Uniwersytet Yale – Beinecke Rare Book & Manuscript Library (link)-  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_manuscrito07a.htm

1.

manuscrito003

1R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F1r.jpg

Litery rozpoczynające drugi i trzeci akapit pierwszej strony Manuskryptu Voynicha: wielkie i dość nietypowe w swoim kształcie, w swojej idei nawiązują do cykliczności wszechświata – Wielki Wybuch i Kolaps.

2.

manuscrito004

1V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F1v.jpg

Około 4,5 – 5 mld lat temu – z chmury gazowo-pyłowej tworzy się Układ Słoneczny z centralnie położonym Słońcem (ponad 99 procent wagi układu) oraz pozostałe planety, w tym także i Ziemia.

Około 4,2 mld lat temu – w wyniku stygnięcia formuje się skorupa ziemska.

Korzeń: guzowaty, liczne kreski pokręcone jak i proste, krótkie korzenie przypominające swoim kształtem szpony lub kły. Liście: kolorowe (zielono-czerwone). Kwiat: jeden – u szczytu koloru czarnego, okrągły.

Korzeń: symbolizuje niezwykle dynamiczne i burzliwe początki Układu Słonecznego, a w szczególności – Ziemi. Liście: formowanie się skorupy ziemskiej. Czerwień listków zapewne nawiązuje do czerwieni lawy, zieleń zaś, to formująca się z tej lawy skorupa ziemska. Kwiat: owoc kwiatka – to powstała w wyniku stygnięcia lawy uformowana już i ukształtowana skorupa ziemska.

 3.

manuscrito005

2R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F2r.jpg

Około 3,5 mld lat temu – tworzą się pierwsze organizmy- bakterie. Sinice – jedne z najstarszych organizmów, dzięki fotosyntezie wydzielają tlen, który tworzy warstwę ozonową pochłaniającą promieniowanie ultrafioletowe.

Korzeń: ciemnoczerwony, poskręcany. Liście zielone, w kształcie trójkątnym. Kwiaty: koloru jasnego, puszyste, złożone z wielu drobnych płatków.

Korzeń: swoim poskręcanym kształtem i ciemnym kolorem „personifikuje” pierwsze bakterie, którym zawdzięczamy obecność tleny w atmosferze ziemskiej. Liście: zieleń to życiodajny tlen. Kwiaty: swoim kolorem i pierzastą strukturą znakomicie imitują równie postrzępione zazwyczaj obłoki.

4.

manuscrito006

2V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F2v.jpg

Około miliarda lat temu – powstały pierwsze organizmy jednokomórkowe (eukarioty).

Korzeń: łodyga tej rośliny wyrasta bezpośrednio z podłoża (korzeń nie jest widoczny). Liść: jeden, w stosunku do innych liści z manuskryptu, proporcjonalnie duży, wręcz dominuje, przytłacza całą ilustrację. Kwiat: raczej delikatny, płatki liliowo-białe.

Korzeń: a właściwie jego brak, ilustruje fakt, iż istotnie są to pierwsze organizmy, powstałe „z niczego”, przypominające w ogólnym planie komórki wchodzące w skład wszystkich późniejszych organizmów. Symptomatyczne i wyjątkowe w swojej symbolice jest podłoże, z którego wyrasta ta „jednokomórkowa” roślinka – wyglądem przypomina ziarenka piasku. Z lewej strony strony pojedyncze – jednokomórkowce, po prawej – już łączące się w wielokomórkowe struktury. Liść: jego ogrom – symbolizuje ową dominację, takiej a nie innej, formy organizacji życia na Ziemi. Kwiat: wszelkie organizmy wielokomórkowe swoje prapoczątki powzięły z komórek eukariotycznych. Ów kwiatek to kwintesencja ewolucji – królestwo zwierząt.

5.

manuscrito007

3R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F3r.jpg

Około 900 – 700 mln lat temu – pierwsze organizmy wielokomórkowe.

Korzeń: dość solidny, liczne rozgałęzienia. Liście: ich ilość również nietypowa – jest ich „nieskończenie” wiele, wielokolorowe: czerwone, białe, zielone. Kwiat: nie ma.

Korzeń: liczne rozgałęzienia informują o tym, iż jest to już wielokomórkowiec – swoje życiodajne soki czerpie z ewolucyjnej specjalizacji pierwszych eukariotów. Liście: symbolizują mnogość i różnorodność gatunków, tak roślin jak i zwierząt (euglena) – organizm należący zarówno do świata roślin i zwierząt, ameba, volvox, itp. Kwiat: ze zrozumiałych powodów na ilustracji go nie ma. Każdy przedstawiciel flory czy też fauny składa się z komórek – podstawowego budulca wszystkich organizmów.

6.

manuscrito008

3V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F3v.jpg

Około 700 – 600 mln lat temu – pierwsze bezkręgowce.

Korzeń: jeden długi, składający się jak gdyby z segmentów. Liście: nietypowe, haczykowate. Kwiat: dwa, ciemnego koloru, nierównego rozmiaru, ciężkie, nabrzmiałe. Kształt kwiata przyponina w połowie przekrojony owoc czy warzywo, którego brzeg zsechł.

Korzeń: symbolizuje poszczególne etapy nieustannie przebiegającej ewolucji roślin i zwierząt. Liście: to chaotyczna i niczym nieokiełznana eksplozja pojawiania się i zanikania różnych najdziwniejszych form życia. Kwiat: to informacja o tym, iż ofiary drapieżników, (jak i one same również), „zastosowały” manewr ochronny – chitynowy pancerz, np. Anopmalacaris – gigant o długości około jednego metra.

7.

manuscrito009

4R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F4r.jpg

500 mln lat temu – pierwsze kręgowce.

Korzeń: rozgałęziony. Liście: wiele drobnych kolorowych – zielonych i czerwonych listków. Kwiat: większość gałązek zwieńczona kwiatem.

Korzeń: symbolizuje szeroko rozgałęzioną rodzinę strunowców, protoplastów wszystkich kręgowców. Liście: ilość gałązek i listków świadczyć ma o ilości tak rodzajów jak i gatunków znanych nam obecnie kręgowców. Kwiat: ewolucyjne „wysiłki” strunowców (korzeń) nie poszły na marne – licznie zaowocowały: (ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki).

8.

manuscrito010

4V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F4v.jpg

400 mln lat temu – w ślad za roślinami kręgowce „wyszły”dosłownie i w przenośni z wody.

250 mln lat temu – ulega zagładzie 80-90 procent gatunków (permskie wymieranie gatunków).

Korzeń: dziwny kształt – liczne odnogi, w górnej części bulwiasty. Liście: drobne haczykowate, także gwieździście rozgałęzione. Kwiat: koloru ciemnego nad którym ponownie uwidaczniają się listki – konkretnie jeden rozgałęziony.

Korzeń: jego kształt wiele „mówi”. Najpierw klasyczny kształt – spokojna ewolucja w znanym sobie (wodnym) środowiska, później nagła zmiana – wyjście kręgowców na powierzchnię. Liście: to początkowy, raczej trudny etap w przystosowaniu się kręgowców do nowego środowiska. Kształt liści – wpierw tylko haczykowate (woda), później także rozgałęzione, Kwiat: jego „żałobny” kolor symbolizuje permską katastrofę – zagładę ponad osiemdziesięciu procent gatunków żyjących na naszej planecie. Nad nim pojedynczy gwieździście rozgałęziony listek informuje o sukcesie decyzji wyjścia z kręgowców z wody, a także o tymi iż zagłada ta nie była na szczęście totalna – Życie będzie mieć swój dalszy ciąg.

9.

manuscrito011

5R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F5r.jpg

220 mln lat temu – początek panowania dinozaurów.

Korzeń: rozgałęziony, niewielki, raczej mizerny – bez wyraźnego koloru (przeźroczysty). Liście: ich rozłożyście napuszony kształt nadaje roślinie niesamowite wrażenie. Kwiat: w stosunku do ogromnych liści, zadziwiająco skromny.

Korzeń: zupełnie bezbarwny – przypominać ma permską zagładę, z której tylko nielicznym gatunkom gadów udało się przeżyć np. Lagosuchus. Kwiat: to okres dominacji dinozaurów, które zdominowały wszystkie dostępne środowiska: woda, ląd, powietrze. Kwiat: symbolizuje zdecydowanie niewielkie możliwości gadzich mózgów. Szczyt kwiatka – kojarzyć się wydaje nawet dobrze, tym skromnym, w stosunku do rozmiarów dinozaurów, narządem.

10.

manuscrito012

5V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F5v.jpg

65 mln lat temu – w wyniku uderzenia meteorytu w Ziemię – zagłada dinozaurów (wszystkie większe zwierzęta wymierają). Następuje rozwój gadów ssakopodobnych, które dzięki umiejętności kopania nor – przeżywają katastrofę. Później – lawinowy wzrost panowania ssaków na Ziemi.

Korzeń: rozgałęziony, lekko bulwiasty. Liście: raczej niewielkie, postrzępione na brzegu, rozmieszczone równomiernie na wszystkich gałązkach, większość zielone, niektóre pozbawione koloru. Kwiat: jest ich kilka, na różnych poziomach – gałązkach, ładny czerwony kolor, niektóre zwiędnięte.

Korzeń: jego bulwiasty kształt koreluje z korzeniem 4V – jest to informacją o tym iż gady ssakopodobne, które przetrwały zagładę po uderzeniu meteorytu, swoich antenatów miały w czasach przed panowaniem dinozaurów. Konkretnie chodzi tu o terapsydy – zdziesiątkowane przez permską katastrofę. Liście: ich rozmieszczenie na tej symbolicznej roślinie ilustruje całą genealogię powstania i ekspansji ssaków. Kwiat: z gromady ssaki wyewoluowały – stekowce (zwiędnięte kwiatki), torbacze, łożyskowce.

11.

manuscrito013

6R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F6r.jpg

Około 65 – 30 mln lat temu – rozwój ssaków roślinożernych i mięsożernych.

Korzeń: bezbarwny, poskręcany. Kwiat: niewiele ich i bardzo postrzępione. Kwiat: równie dziwne jak liście – na końcach jakby obcięte, z „pryszczami”.

Korzeń: symbolizuje pokrętne i bezbarwne początki ssaków po zajęciu niszy ewolucyjnej opuszczonej przez olbrzymie i dominujące w ekosystemie gady. Liście: flora, a w szczególności fauna (ssaki) korzystając z dogodnych warunków do rozwoju, zajęły miejsce dinozaurów i tak jak tamte straszne jaszczury pierwsze gatunki ssaków były raczej paskudne np: Brontotherium, Entelodon, Hyaeodon. Kwiat: egzemplifikuje co się z tymi „pryszczatymi” ssakami stało – szybko wyewoluowały i szybko wyginęły.

12.

manuscrito014

6V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F6v.jpg

Około 30 – 7 mln lat temu – formowanie się większości znanych nam roślin i zwierząt.

Korzeń: Równie poskręcany, jest ich więcej niż w 6R, również bezbarwny. Liście: większość gwieździście rozgałęziona. Kwiat: kuliste, małe postrzępione płatki.

Korzeń: informuje iż większość ówczesnych gatunków roślin i zwierząt stanowiły tylko i aż formę wyjściową dla innych przedstawicieli ekosystemu. Liście: ich gwieździście rozgałęziony kształt zapowiada fakt iż gatunki te się rozprzestrzenią – np. Cranioceras, Alticamelus, Dinoyus, itp. Kwiat: Niektóre gatunki się rozprzestrzenią, lecz nie wszystkie, niektóre bardzo osobliwe takie jak np.Platybelodon jednak nie.

13.

manuscrito015

7R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F7r.jpg

Około 12 mln lat temu – pojawienie się pierwszych hominidów – ssaków naczelnych.

Korzeń: sporych rozmiarów, rozdwojony. Liście: nie widać. Kwiat: jeden gigantyczny, rozchodzący się promieniście.

Korzeń: jego kształt niczym szczyt góry jednoznacznie wskazuje na to, iż ssaki naczelne w istocie stanowią szczytowe osiągnięcie ewolucji począwszy od pierwszych eukariotów. Liście: których autor celowo nie uwzględnił, wskazują na to iż gwałtowny wzrost tej „rośliny” od ssaków naczelnych do człowieka rozumnego, przebiegał niemal błyskawicznie (jeśli wziąć pod uwagę wcześniejsze etapy). Kwiat: idea tej najefektowniejszej części rośliny jest zapewne niepodważalna – ssaki naczelne zdominowały cały ekosystem, stanęły na czele królestwa zwierząt.

14.

manuscrito016

7V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F7v.jpg

Około 7 – 5 mln lat temu – pojawienie się człowieka.

Korzeń: raczej niewielki, Liście: wiele promieniście rozchodzących się listków, powyżej już raczej klasycznie – dwa. Daje się zauważyć, że niektóre z tych listków są czerwone, jakby przejrzałe, wypalone słońcem. Kwiat: bardzo skromne, niczym, dopiero mające się rozwinąć małe pączki.

Korzeń: początki człowieka jako gatunku, z racji wielu zagrożeń, były raczej wątłe. Liście: systematyka ssaków naczelnych z gatunku homo bardzo przypomina rozkład listków na roślinie. Wiele z tych listków jest uschniętych – symbolizują one wymarłe gałęzie w równie symbolicznym drzewie genealogicznym człowieka. Dwa najwyżej usytuowane listki to zapewne Neandertalczyk i Człowiek współczesny. Kwiat: człowiek rozumny jak owe pączki, niebawem się rozwinie.

15.

manuscrito017

8R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F8r.jpg

Około 100 tys. lat temu – pojawienie się człowieka współczesnego.

Korzeń: cienki, pokręcony. Liście: jeden wokół łodygi. Kwiat: dość duży w kształcie i kolorze liścia, niczym wielka strzałka.

Korzeń: symbolizuje rachityczne genesis człowieka współczesnego. Liście: liść niemal idealnie wyznacza moment na takim symbolicznym wektorze czasu moment, kiedy to około 43 tys. lat temu Homo sapiens czyli człowiek z Cro-Magnon wkroczył na karty historii. Kwiat: forma liścia odpowiada ideogramowi całej rośliny – około 11,5 tys. lat temu, pod koniec epoki ostatniego zlodowacenia nastąpiła eksplozja demograficzna (zieleń kwiato-liścia).

16.

manuscrito018

8V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F8v.jpg

Około 15-12 tys. lat temu – prehistoryczne wędrówki człowieka współczesnego – „most” lądowy Beringa.

Korzeń: kształt raczej nietypowy. Liście: u spodu rośliny dwa największe, ku górze ich wielkość maleje – są coraz drobniejsze i liczniejsze. Kwiat: drobne kwiatki dwukolorowe: niebiesko-czerwone.

Korzeń: skojarzenie z górą, zwłaszcza lodową, z pewnością na miejscu. Końcówka ostatniego wielkiego zlodowacenia. Liście: znowu jeśli traktować łodygę jako wektor czaso-historii, to coraz liczniejsze listki symbolizują rozprzestrzenianie się człowieka współczesnego na kontynencie amerykańskim. Kwiat: koronnym dowodem iż chodzi o „pierwszych Amerykanów” są niebiesko-czerwone kwiatki – czyli bezsprzecznie barwy flagi Stanów Zjednoczonych (The Star-Spangled Bander).

17.

manuscrito019

9R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F9r.jpg

Około 11,5 tys. lat temu – koniec ostatniego zlodowacenia.

Korzeń: solidny, poskręcane odnogi, górna część jakby odcięta. Liście: liczne, raczej nieładne, poskręcane, rosnące na wielu osobno wyrastających z korzenia łodygach. Kwiat: płatki nakrapiane lub drobne kuleczki nasion.

Korzeń: koniec epoki lodowcowej – nagłe ścięcie górnej części. Liście: ocieplenie klimatu, a także gwałtowna ekspansja człowieka przyczyną wyginięcia wielu gatunków olbrzymich zwierząt. (Mamut, Smilodon, Titanotylopus) Liście równie dziwnie poskręcane jak te z końca panowanie dinozaurów – 6R. Kwiat: niby nasiona – eksterminacja jednych gatunków to także początek innych lepiej przystosowanych.

18.

manuscrito020

9V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F9v.jpg

Około 10 tys. lat temu – myśliwi zbieracze, narodziny rolnictwa.

Korzeń: mały, dobrze rozgałęziony. Liście: u dołu rośliny większe, klasycznego kształtu, u góry mniejsze, rozdwojone końcówki. Kwiat: kilka drobnych o niebieskawym kolorze.

Korzeń: dobrze ukształtowany świadczy o tym, iż człowiek żyjący w tamtych czasach był już dobrze przygotowany fizycznie i umysłowo do podjęcia wyzwania zagospodarowania otaczającego go środowiska. Liście: symbolizują przemianę człowieka zbieracza w rolnika – (większe- myśliwy, mniejsze, w kształcie kłosa- rolnik). Kwiat: za ciężką pracę – godziwe plony, dzięki którym człowiek nie jest już zdany na łaskawość przyrody, a może bez przeszkód egzystować.

19.

manuscrito021

10R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F10r.jpg

Około 4000 r. p.n.e. – rozwój społeczności miejskiej Mezopotamii.

Korzeń: dwie bulwy umiejscowione naprzeciw siebie (po lewej i prawej stronie), z których wyrasta jedna łodyga. Liście: dość duże, u szczytu łodygi kilka mniejszych. Kwiat: jeden duży z niebieskawymi płatkami zwisający ku „ziemi” niczym dojrzały słonecznik.

Korzeń: jego kształt kojarzyć się może z żeńskim układem płciowym, a potwierdzeniem tego iż o to właśnie chodziło szyfrantom Manuskryptu jest kształt jak i sama nazwa obszaru, jednego z pierwszych cywilizacji – Mezopotamia – czyli Międzyrzecze (rzeki Tygrys i Eufrat). Liście: ich kształt i rozmieszczenie na łodydze nawiązują do najstarszych kultur (Hassuna, Samarra, Halaf – VI tysiąclecie p.n.e. itp. Kilka mniejszych listków to zapewne okres Uruk, starosumeryjski, itd. Kwiat: tak smętnie zwisający symbolizuje schyłek, kres tej wspaniałej cywilizacji (jego najświetniejszego okresu). W symbolice tego zwisającego „słonecznika” kryje się jeszcze jedna informacja – o zamianie kultu Boga Słońca na kult Boga Księżyca – grobowiec zwany Wielkim Szybem Śmierci.

20.

manuscrito022

10V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F10v.jpg

Około 3000 r. p.n.e. – początki cywilizacji starożytnego Egiptu.

Korzeń: dobrze ukształtowany, liczne odnogi. Liście: zielone, u dołu rośliny pojedyncze, dalej rosnące parzyście. Kwiat: Dwa małe o niebieskawym kolorze, zwisające ku dołowi.

Korzeń: jego solidne rozgałęzienia wskazują na to, że roślina ta, a w domyśle należy pamiętać iż chodzi tu o cywilizację stworzoną na rzece Nil, ma dobre podstawy do swojego bytu. Liście: najniżej położone – pojedyncze „opowiadają” o okresie pre- i wczesnodynastycznym. Dalej wyrastające parzyście liście to już czasy po zjednoczeniu Górnego i dolnego Egiptu, czyli okres Starego, Średniego i Nowego Państwa. Dodatkowo zwisające liście można kojarzyć z ideogramem egipskich lwów Shu i Tefnut, a stąd już niedaleko do dualizmu (Jin-Jang), co w konsekwencji prowadzi do cykliczności wszechświata. Kwiat: Dwa zwisające kwiatki informują o ostatecznym upadku tej wspaniałej cywilizacji. Parzysty układ kwiatków to zapewne znowu ideogram dualizmu.

21.

manuscrito023

11R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F11r.jpg

Przełom II i I tysiąclecia p.n.e. – Judaizm, Jerozolima.

Korzeń: Trzy korzenie, splecione ze sobą, każdy „przychodzący” i „idący” w swoją drogę. W górnej części jakby odcięte. Liście: dwa listki zwisające, a zarazem zrośnięte u powały ogromnego bukietu. Kwiaty: jeden wielki i sprawiający wrażenie przepięknego i gęstego kwiatostanu.

Korzeń: po pierwsze: kojarzy się z menorą – symbolem religii judaistycznej. Odcięcie korzeni w górnej części wiele mówi o dramatycznych losach przedstawicieli tej religii – trwająca prawie dwa tysiące lat diaspora. Po drugie: trzy „przychodzące” i „idące” w swoją stronę korzenie – symbolizują trzy główne religie monoteistyczne: Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam, które to religie, w niekiedy bardzo dramatyczny sposób, splotły swoje losy w jednym mieście (punkcie) – Jerozolimie. Liście: zwisające u powały bukietu kwiatów przełamują konwencję symboliki poszczególnych elementów poprzednich roślin ( korzeń, liście, kwiat). Tym razem te dwa listki stanowią ostatni – końcowy akord symboliki. Jest to zapowiedź nieodległej przyszłości. Kwiat: jako iż rzecz dotyczy Jerozolimy, to ten wspaniały bukiet symbolizuje całą dramatyczną historię tego miasta na przestrzeni kilku tysiącleci. Liście wyrastają bezpośrednio z tradycji „pierwszej” religii.

22.

manuscrito024

11V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F11v.jpg

Przełom wieków – Chrześcijaństwo. Rzym.

Korzeń: solidnie rozgałęziony, kształtem przypomina ośmiornicę, z tym iż połowa z jego odnóg, dokładnie naprzemiennie co druga, jest obcięta. Liście: różnokolorowe: zielone, pomarańczowe, czerwone, brązowe, tworzące ogromny gąszcz kształtem przypominający tiarę – papieską koronę składającą się z trzech diademów. Kwiat: o tym, iż bezsprzecznie chodzi o tiarę przekonuje jej zwieńczenie – w kształcie krzyża.

Korzeń: obcięte odnogi symbolizują jakże dramatyczne początki tej religii. Dwie łodygi wyrastające z jednego korzenia – jest to informacja o schizmie między prawosławiem a rzymskim katolicyzmem. Liście: ich kształt jak i niesamowite kolory mówią same za siebie. Kwiat: kształt krzyża – najważniejszy symbol tej religii.

12R i 12V – brak.

Starożytna Grecja.

Imperium Aleksandra Macedońskiego.

Ilustracje te zaginęły, z tego też powodu trudnym jest wydedukować czego mogły dotyczyć. Jednakże jeśliby trzymać się kontinuum czaso-historycznego a także logiki, to myślę że powinny dotyczyć tematyki związanej ze starożytną Grecją, (jeśli był Rzym, to nie sposób pominąć tak ważnej cywilizacji), a także tematyka związana z imperium Aleksandra Macedońskiego (jeśli poniżej prezentują się imperia, to nie można pominąć tego, jednego z największych).

 23.

manuscrito025

13R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F13r.jpg

Imperium rzymskie.

Korzeń: olbrzymich rozmiarów, przysadzisty niczym burak, w środku przestrzeń powstała z połączenia dwóch odnóży, góra większość łodyg obcięta. Liście: raczej spore postrzępione dwukolorowe. Kwiat: podobny w formie do korzenia – jakby wszystkie odnogi poobcinane.

Korzeń: jego kształt symbolizuje najdalszy zasięg imperium rzymskiego, zaś ta przestrzeń między odnóżami to Mare Nostrum (nasze morze), czyli Morze Śródziemne. Obcięte łodygi na szczycie korzenia informują, iż imperium to powstało dzięki bezwzględnym podbojom, na gruzach innych równie ciekawych ludów, kultur i cywilizacji. Liście: ich kształt a szczególnie tego po prawej stronie, kojarzy się z hełmem rzymskiego centuriona. Kwiat: koniec tego imperium był równie bezwzględny jak jego początki.

24.

manuscrito026

13V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F13v.jpg

Imperium perskie.

Korzeń: Raczej spory, w wieloma odnóżami. Liście: dwa ogromnie geste i różnokolorowe skupiska liści, rosnące na dwóch równie ogromnych łodygach. Kwiat: z lewej strony haczykowato zakończone owoce, z prawej podobne do poniżej usytuowanych, mniejsze już kłębowisko liści.

Korzeń: kształt jego haczykowatych odnóży nie pozostawia złudzeń, iż mamy do czynienia z półksiężycem – motywem często występującym w sztuce dekoratywnej krajów muzułmańskich, początkowo pod wpływem dynastii Sasanidów (224-651 n.e.). Liście: dwie łodygi informują o dwu kierunkach ekspansji tego imperium: wschodnim i zachodnim – szereg zwycięskich wojen z Rzymem. Kwiat: wyrastające z lewej strony, to tereny zachodniej części imperium, które w przyszłości (po upadku Sasanidów) opanuje Mahomet – Islam. Kwiaty po prawej stronie to wschodnia perska część imperium – zrozumiały jest zatem kształt i faktura tego elementu (Iran).

25.

manuscrito027

14R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F14r.jpg

Hunowie. Imperium Mongołów.

Korzeń: Bardzo nietypowy, kształtem przypominający węża. Szczyt korzenia obcięty. Liście: nietypowości ciąg dalszy – liście w kształcie strzał wystających z kołczana – dwa poziomy. Poniżej ich ilość jest większa od tych na górze. Kwiat: w stosunku do całej rośliny bardzo skromny jeden czerwony kwiatek wyrastający z czarnego pąka.

Korzeń: jego nietypowość jest zrozumiała jeśli wziąć pod uwagę, iż rzecz dotyczy plemion koczowniczych zamieszkałych stepy Azji Środkowej – czyli spod chińskiego muru. Obcięty korzeń informuje o „nagłym” końcu ich krwiożerczych zapędów. Liście: skojarzenie z kołczanem bezdyskusyjne. Dwa poziomy.strzał to informacja o dwóch falach najazdów barbarzyńskich plemion. Pierwsza z roku ok. 370, która wywołała wielką wędrówkę ludów, co w konsekwencji przyczyniło się do upadku Cesarstwa Rzymskiego, druga to imperium Czyngis-Chana z XIII wieku. Kwiat: czarny pąk jest informacją o kłopotach Mongolii z czasów II wojny światowej – japońska inwazja. Kolorowy kwiatek – lud ten tak wiele wieków będący przyczynkiem kłopotów w końcu zakwitł – ucywilizował się.

26.

manuscrito028

14V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F14v.jpg

Cesarstwo Bizantyjskie.

Korzeń: sporych rozmiarów, koloru czerwonego, wszystkie jego odnogi poobcinane. Liście: dwa ogromne, zielone i postrzępione liście. Kwiat: kilka, bardzo wzorzyste, nieomal mozaikowe.

Korzeń: kształt a także kolor nawiązuje do flagi Cesarstwa Bizantyjskiego. Poobcinane wszystkie odnogi to informacja o tym, że cesarstwo te tak rozległe i tak stosunkowo długo trwające, nie przetrwało jednak próby czasu. (od Konstantyna I lub Teodozjusza I – IV wiek – do 1435 r.). Liście: nieprzypadkowo dwa ogromne niczym dwa płuca – europejska i bliskowschodnia część tego samego organizmu, którego zwornikiem – stolicą był Konstantynopol. Kwiat: skojarzenie z mozaiką jednoznacznie uwypukla główny styl, motyw dekoracyjny sztuki zdobniczej tego regionu.

27.

manuscrito029

15R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F15r.jpg

Państwo Franków.

Korzeń: koloru czerwonego, posiada dwie odnogi, bezpośrednio z niego wyrasta następny segment korzenia – koloru białego. Liście: ich kształt kojarzy się z liściem dębu szypułkowego. Potwierdzeniem tego są zwisające na końcach tych liści owoce o kształcie żołędzi. Łodyga stosunkowo solidna z dużą ilością gałązek. W górnej części łodygi kolejny owoc dębu, koloru raczej ciemnego – wyraźnie bez „kapelusika”. Dalej łodyga rozdziela się na dwie części – kielichy. Kwiat: Mimo iż z łodygi wyrastają dwa kielichy, to tylko z jednego wyrasta dość duży kwiat, przypominający kwitnący słonecznik.

Korzeń: dwie odnogi symbolizują genesis Państwa Franków, a sięga ono III wieku n.e. Powstali oni z wymieszania mniejszych plemion germańskich mieszkających nad dolnym Renem. Innym odłamem tych plemion byli Frankowie saliccy zamieszkujący na terenach w pobliżu Morza Północnego między Mozą a Skaldą, z których wywodzą się Merowingowie. Jeden segment wyrastający bezpośrednio z drugiego, to nic innego tylko poszczególne, następujące po sobie dynastie: najpierw Merowingowie, później Karolingowie. Posuwając się ku górze po tym symbolicznym wektorze czasu, widać rozkwit tego pierwszego europejskiego imperium. Kulminacyjnym momentem imperium była śmierć Karola Wielkiego, po której nastąpił jego rozpad na część zachodnią – Francja i część wschodnią Niemcy, czego egzemplifikacją są te dwa kielichy. Kwiat: jego umieszczenie w lewym kielichu symbolizuje Francję (część zachodnia), czego dowodem jest słonecznik – patrz Ludwik XIV – Król Słońce.

28.

manuscrito030

15V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F15v.jpg

Rozprzestrzenianie się Islamu.

Korzeń: cztery odnogi. Liście: cztery ogromne, zielone liście, wyrastają one z jednego miejsca na prostej, raczej długiej łodydze. Na jednym z tych liści dostrzec można coś co przypomina ziarenko kawy. Kwiat: z białego kielicha wystają dwa pręciki z czymś co przypomina koraliki.

Korzeń: świadczy o tym, iż Islam swoimi korzeniami sięga muzułmańskich (sasanidzkich) tradycji. Liście: cztery ogromne, symbolizują rozprzestrzenianie się tej religii na cztery strony ówczesnego świata, (półwysep arabski, Abasydzi, Fatymidzi, Almorawidzi, Kalifat Omajadów), zaś fakt iż wyrastają one z jednego punktu, to już cała problematyka związana z Mohametem i miejscem, w którym wszystko to się zaczęło (Mekka). Potwierdzeniem tego, że chodzi tu o arabską część świata jest właśnie symbol ziarenka kawy. Kwiat: biały kolor kielicha to symbol białych strojów muzułmańskich pielgrzymów. Pręciki, (niby koraliki) – to islamski różaniec składający się z 99 koralików.

29.

manuscrito031

16R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F16r.jpg

Wikingowie.

Korzeń: wiele przysadzistych odnóg, szczyt korzenia odcięty. Liście: wiele sporych, zielonych, gwieździście uformowanych liści. Kwiat: falujący kształt płatków. Kolory: biel, zieleń, czerwień.

Korzeń: jego opływowa forma, jak i brunatny kolor symbolizuje statki wikingów, dzięki którym mogli podbijać całą kontynentalną Europę. Obcięty szczyt korzenia panowanie wikingów nie trwało na szczęście zbyt długo. Liście: ich wielość i rozgwieżdżony kształt wiele mówi o agresywności najeźdźców. Kwiat: biel i czerwień falujących płatków przypominać ma żagle (zwinięte) nordyckich zdobywców.

30.

manuscrito032

16V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F16v.jpg

Słowianie.

Korzeń: jeden nawet spory, u szczytu obcięty. Liście: raczej nietypowe, ich fantazyjny kształt bardziej kojarzy się z kwiatem. Kolory: biel i czerwień. Kwiat: kształt równie oryginalny jak kwiato-liście. Jego kolory – biały i niebieski.

Korzeń: jego rozmiar symbolizuje znaczenie Słowian, którzy swoim zaistnieniem zmienili bieg historii w Europie wschodniej i południowo-wschodniej. Obcięty od szczytu korzeń informuje o tym, iż tereny skąd przybyli – Euroazja, była ich kolebką, z którą na zawsze już się pożegnali. Liście: te fantazyjne i nietypowe biało-czerwone kwiato-liście, do tej pory stanowią wyróżnik strojów ludowych większości narodów w Europie wschodniej, czego potwierdzeniem są barwy narodowe. Kwiat: nad całą rośliną góruje równie fantazyjny w formie kwiat, z tą jednak różnicą, iż jego barwy są nieco inne: jest biało-niebieski. Kwiat ten symbolizuje największy i jak się okaże, okazało, dominujący nad pozostałymi słowiańskimi kwiatami – naród rosyjski. Nota bene, niebieski kolor w połączeniu z białym i czerwonym można odnaleźć na flagach narodowych kilku innych słowiańskich państw.

31.

manuscrito033

17R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F17r.jpg

Wyprawy krzyżowe.

Korzeń: bardzo rachityczny, poplątane odnogi. Liście: o kształtach małych zielonych papryczek, w dość nietypowy sposób odstają one prostopadle od łodygi. Kwiat: także w formie krzyża trzy czarne kwiatki.

Korzeń: świadczy dobitnie jak kruchymi podstawami kierowali się decydenci krucjat, a także jakie trudności z dotarciem na miejsce czekały wykonawców tych szalonych pomysłów. Liście: symbolizują wielokrotność podejmowanych ekspedycji militarnych. Kwiat: czarny krzyż ilustruje czym skończyły się te wyprawy.

32.

manuscrito034

17V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F17v.jpg

Wojna stuletnia.

Korzeń: rozciągnięty niczym wąż, trzy bulwiaste zgrubienia. Liście: rząd parzyście rosnących listów, na niesamowicie długiej i cienkiej łodydze. Kwiat: ilość kwiatków równie liczna jak listki, płatki w formie nakrapianych czerwonych kuleczek. Zwraca uwagę nadzwyczaj długa łodyga.

Korzeń: bulwiaste zgrubienia kodują informację o trzech głównych fazach wojny pomiędzy Anglią i Francją (XIV i XV wiek), cały lata chwilowego względnego pokoju. Liście: to poszczególne bitwy i kampanie tej wojny, zaś łodyga potwierdza po raz kolejny, iż jest równie ważnym elementem co: korzeń, liście, czy kwiat, wiele mówiącym o kontinuum historycznych wydarzeń. Kwiat: czerwień i biel płatków kojarzy się z barwami narodowymi stron konfliktu, a w wojnę, tak po jednej jak i po drugiej stronie, zaangażowanych było w sumie kilkanaście ówczesnych państw.

33.

manuscrito035

18R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F18r.jpg

Imperium osmańskie.

Korzeń: raczej niewielki jednak z wieloma odnogami. Liście: kilka poziomów, kształtem przypominają te z 15V. Kwiat: na szczycie jeden kwiatek, otoczony wieloma płatkami czarnego koloru. Poniżej kilka drobnych kwiatków, na zakończeniach listków.

Korzeń: liczne odnogi wskazują na fakt, iż Turcy osmańscy „wyrastają” z islamskiego świata. Liście: są najlepszym dowodem na potwierdzenie powyższej tezy. Tworząc imperium na terenach wokół Morza Czarnego, stali się przy okazji przywódcami całego islamskiego świata. Kwiat: jego czarny kolor a co więcej pojedyncze płatki, symbolizują żałobny koniec tego imperium, z którego płatki będą odrywane pojedynczo, acz skutecznie, przez wiele dziesięcioleci.

34.

manuscrito036

18V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F18v.jpg

Wojna Dwóch Róż.

Korzeń: bardzo fantazyjny i oryginalny kształt, przypomina ogromnego, leżącego lwa. Liście: zielone, gęsto rozgałęzione. Kwiat: jeden biały, na szczycie którego widać kilka czerwonych pręcików

Korzeń: o tym, że jego kształtu nie można pomylić z żadnym innym zwierzęciem, przekonują niemal idealne jego proporcje: ogon. tułów, przednie łapy, ogromna głowa. Lew jest zapowiedzią, iż rzecz dotyczy wydarzeń związanych z historią Anglii (Wielkiej Brytanii). Liście: to zapewne drzewo genealogiczne angielskiej rodziny królewskiej – dynastie Yorków i Lancasterów. Kwiat: jeden wielokolorowy, przypominający kształtem różę, a także ten drugi (znajdujący się na szczycie korzenia) – to symbol tej wojny, Wojny Dwóch Róż (1455-1485).

35.

manuscrito037

19R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F19r.jpg

Zakon krzyżacki.

Korzeń: średniej wielkości z wieloma odnogami, szczyt korzenia obcięty. Liście: rosnące na dole łodygi rozłożyste, postrzępione, ku górze liście zmieniają swój kształt – brzegi listków nie postrzępione. Jeszcze wyżej kolejna forma – listki mają kształt czarno nakrapianych płatów. Kwiat: jeden sporych rozmiarów o czarnym kolorze, przechodzącym w szary na szczycie.

Korzeń: jest symbolem początków zakonu krzyżackiego sięgającego czasów III krucjaty. Obcięty u szczytu korzeń to „kłopoty” zakonu w Ziemi Świętej i próba implantacji w Europie zakończona niepowodzeniem, (wygnanie z Siedmiogrodu przez króla Węgier). Liście: to co nie udało się na Węgrzech, niestety powiodło się w Polsce, czego konsekwencje niebawem krwawo odczuły pogańskie plemiona Prus – leżące na północnych rubieżach Mazowsza. Postrzępiony kształt liści, których końce zupełnie pozbawione są koloru – to informacja o całkowitej eksterminacji pogańskiego narodu przez rycerzy zakonu, których dewizą było: Pomagać i leczyć. Istotnie, tak pomogli i leczyli ludy bałtyckie, iż w wyniku tej kuracji Prusowie całkowicie zniknęli z mapy Europy. Liście usytuowane w górnej części łodygi, to już następny etap podbojów – czyli ekspansja na tereny litewskie i Pomorza Gdańskiego. Czarno nakrapiane listki w pobliżu szczytu łodygi – symbolizują końcowy etap rozprzestrzeniania się tego, w dosłownym tego słowa znaczeniu, raka (czerniaka) na wschodzie Europy – czyli apogeum zasięgu terytorialnego Zakonu (tereny od Pomorza aż po Estonię). Kwiat: to informacja o upadku państwa zakonnego w Prusach (sekularyzacja). Rak nie zniknął jednak całkowicie – nastąpiła transformacja w nowy, jeszcze groźniejszy byt państwowy.

 

Jak do tej pory interpretacja poszczególnych stron Manuskryptu dotyczyła wydarzeń historycznych, które dotyczyły czasów jakie teoretycznie mogły być znane jego autorowi. „Badania pergaminu, na którym napisano manuskrypt, metodą datowania radiowęglowego, przeprowadzone w latach 2009–2011 przez specjalistów z Uniwersytetu Arizony wykazały, że pochodzi on z początku XV wieku (powstał między 1404 a 1438.”  (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Manuskrypt_Voynicha

Następne ilustracje dotyczą już wydarzeń, które można by określić jako Terra incognita. Cokolwiek z tego wynika to wnioski pozostawiam każdemu z czytelników, którzy tu „zbłądzili”. (drukarka 4D) Na temat teorii dotyczących zawartości i przeznaczenia Manuskryptu, a także różnorakich głosicieli odkrywczych teorii: tych naukowo-kryptologicznych, jak i tych fantastyczno-kosmicznych, także można wiele powiedzieć, ale o nich przy innej okazji.

36.

manuscrito038

19V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F19v.jpg

Ruś i Księstwo Moskiewskie.

Korzeń: duży z licznymi odnogami, góra obcięta. Liście: dwa piętra bardzo gęsto ściśniętych, zielonych liści, przypominający koronę leśnych drzew. Kwiat: zaskakująco mizerne trzy pąki, z których wychylają się czarne płatki.

Korzeń: kilka odnóg i gruby korzeń, to informacja o wielkości i znaczeniu plemion posługujących się językiem rosyjskim. Obcięta góra korzenia symbolizuje inicjujący wpływ germańskich Waregów na powstanie zalążków państwowości. Liście: Dwie olbrzymie „leśne” kępy kodują oczywiście Ruś Kijowską i później powstałe Księstwo Moskiewskie. Kwiat: Oba te organizmy państwowe nieustanie zmagały się z sąsiadami. Ruś za przyczyną najazdów mongolskich (Tatarzy), legła, niczym młody las, pod uderzeniami pił i siekier drwali (1237 – 1240), Moskwa o swe przetrwanie musiała walczyć ze Szwedami, Krzyżakami i rzecz jasna Tatarami – trzy czarne kwiatki.

37.

manuscrito039

20R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F20r.jpg

Habsburgowie.

Korzeń: raczej spory, silnie rozgałęziony. Liście: bardzo duża liczba łodyg i drobnych listków, rosnących we wszystkie możliwe strony. Kwiat: w stosunku do ilości lisków nad wyraz skromne pąki.

Korzeń: jego rozgałęzienia to drzewo genealogiczne przodków Karola V. Liście: ich ilość i rozmiar jest wprost proporcjonalny do pozycji jaką Habsburgowie osiągnęli za panowania tego władcy – za sprawą hiszpańskich kolonii w Ameryce i Azji, pierwszy władca nad którego imperium nigdy nie zachodziło słońce. W głównej mierze stało się to za przyczyną ich polityki dynastycznej – „niech inni prowadzą wojny, ty, szczęśliwa Austria, zaślubiaj”. Kwiat: to raczej marny koniec dynastii.

38.

manuscrito040

20V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F20v.jpg

Stulecie odkryć.

Korzeń: jego kształt kojarzy się z górą. Pomiędzy korzeniem a łodygą – delikatna przerwa. Liście: przypominają małe zielone papryczki. Podobnie jak w przypadku liści 17R – w nietypowy sposób odstają one prostopadle od łodygi. Od głównej łodygi odchodzą dwie odnogi. Powyżej jeszcze dwa podobne papryczkowate listki. Kwiat: wiele drobnych czarnych kwiatków, przypominających kwiaty ostu.

Korzeń: symbolizuje ziemię, tą znaną europejczykom, której krańcami były Słupy Herkulesa. Liście: ich kształt stanowi konotację z wyprawami krzyżowymi – czyli wielokrotność podejmowanych ekspedycji, czego skutkiem było odkrycie Nowego Świata. Kwiat: niestety, odkrycia te skończyły się eksterminacją wielu ludów i plemion z dwoma największymi i wspaniałymi cywilizacjami – Azteków i Inków (dwie główne odnogi łodygi), czego dowodem jest czarny kolor kwiatków.

39.

manuscrito041

21R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F21r.jpg

Jagiellonowie.

Korzeń: raczej wątły, co ciekawsze, zupełnie bezbarwny – zaledwie zarys konturów. Liście: kępka drobnych listków, otoczonych przepięknym wianuszkiem gałązek. Kwiat: wiele drobnych wielokolorowych kwiatków wplecionych w wianuszek łodyg.

Korzeń: niezwykłość zupełnie bezbarwnego i zdawałoby się niewidocznego korzenia jest zupełnie zrozumiała jeśli wziąć pod uwagę genesis rodu Jagiellonów, a była to gałąź rodu Giedyminowiczów. Liście: wianuszek łodyg wręcz imponuje. W formie i treści kojarzyć się to może tylko z wcześniej wspomnianą dynastią Habsburgów. W szczytowym momencie Jagiellonowie skupiali pod swoim panowaniem obszar ponad dwa miliony kilometrów kwadratowych. Kwiat: członkowie tej dynastii nosili królewskie korony, a także książęce tytuły wielu europejskich krajów.

40.

manuscrito042

21V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F21v.jpg

Handel czarnymi niewolnikami.

Korzeń: raczej niewielki, w środku przestrzeń powstała z połączenia dwóch odnóży – podobny do korzenia 13R. Liście: bardzo oryginalne, trzy poziomy biało-zielonych liści. Wyrastają z łodygi w podobny sposób jak liście w roślinach 17R i 20V – prostopadle do podłoża. Kwiat: duża ilość barwnych: biało-niebiesko-czerwonych kwiatków.

Korzeń: konotacje z korzeniem 13R (imperium rzymskie), będą zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, iż pochodzący jak wiadomo z Genui Krzysztof Kolumb, odkrywając Nowy Świat, otworzył, zupełnie nieświadomie, przysłowiową Puszkę Pandory – zagłady tubylczej ludności, którą wkrótce zastąpić miano bestialsko traktowanymi niewolnikami z Afryki. Liście: 17R i 20V symbolizują tematy związane z podróżami, wyprawami. Nie inaczej jest w tym przypadku, a dowodzić temu ma kształt całej rośliny – przypominającej statek z trzema rozpostartymi żaglami, których biało-zielone, naprzemiennie malowane pasy, jako żywo, przypominają barwy narodowe Nigerii. Nieprzypadkowo. Poprzez fakt, iż Nigeria jest najludniejszym krajem Afryki, leżącym w regionie, z którego pochodziło najwięcej czarnych niewolników, doskonale zatem nadaje się na symbol, całego ponad czterystu letniego zjawiska. Kwiat: biało-niebiesko-czerwonych kwiatki – to cel, miejsce przeznaczenia afrykańskich niewolników, czyli Ameryka: w szczególności jej środkowa część – Karaiby.

41.

manuscrito043

22R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F22r.jpg

Carstwo Rosyjskie.

Korzeń: kształtem przypomina korzeń 19V. Pomiędzy jego szczytem a łodygą – kilka dodatkowych kłączy. Liście: kilka poziomów biało-zielonych, półokrągłych listków. W górnej części odnogi, łodygi zmieniają swój format i kolor: rozpościerają się szeroko we wszystkie strony ku górze, niczym kłosy dorodnego zboża. Kwiat: trzy oklapłe kwiatki, o czarnych płatkach.

Korzeń: jego kolor i kształt informuje o tym, że chodzi o wydarzenia związane z narodem rosyjskim. Dodatkowe kłącza na szczycie korzenia – to zapowiedź kłopotów tego narodu w okresie panowania Iwana IV Groźnego, a także okres Wielkiej Smuty. Liście: biało-zielone listki symbolizują dynastię Romanowów. Szeroko rozpostarte „kłosy” – to okres panowania Piotra I. Rosja wkrótce stanie się największym państwem na świecie. Kwiat: ich czarny kolor i zwiędłość – znamionują kres tej formy rządzenia (samodzierżawie – wersja monarchii absolutnej).

42.

manuscrito044

22V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F22v.jpg

Chiny.

Korzeń: równie oryginalny i fantazyjny jak korzeń 18V. Kształtem przypomina wielkiego smoka. Liście: ich przedstawienie, niejako z profilu, wywołuje wrażenie, iż są powiązane w pęczki. Świadczyć to ma o ich ogromnej ilości. Białe i zielone „sprasowane” liście, oblepiają wszystkie „piętra”. Łodyga tej rośliny wyrasta wieloma pędami z korzenia. Kwiat: równie imponujący co pozostałe części rośliny. Płatki biało-szaro-czarnego koloru.

Korzeń: czyli smok – powszechnie uznawany jest za symbol Chin. Liście: wielość odnóg łodygi – czyli symbolicznego wektora czasu, świadczy o tym jak wielką i znaczącą cywilizacją jest Państwo Środka. Liczne i „sprasowane” liście symbolizują równie liczne poszczególne dynastie. Kwiat: kolory jego płatków wiele mówią tym, iż potęga wojskowa i kulturowa z czasem zszarzeje i w dosłownym tego słowa znaczeniu – wyblaknie.

43.

manuscrito045

23R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F23r.jpg

Hohenzollernowie.

Korzeń: bardzo nietypowy, kształtem przypominający połączone ze sobą fragmenty rur. Każdy jego segment posiada osobne, niewielkie korzonki. Co równie ciekawe, z korzenia wyrastają dwie łodygi. Liście: duża ilość zielonych i dorodnych, postrzępionych liści. Łodygi tej rośliny w górnej części łączą się za pomocą poprzecznej łodygi. Kwiat: na szczytach każdej z osobnych łodyg, wyrastają drobne kwiatki o niebieskich płatkach.

Korzeń: symbolizuje genesis rodu Hohenzollernów – niemieckiego rodu wywodzącego się ze Szwabii, którego przedstawiciele rządzili w wielu niemieckich krajach. Fakt, iż zasięg tego rodu ograniczał się w zasadzie tylko do jednego kręgu kulturowego, sygnalizuje właśnie ten jeden wielo-segmentowy, niemiecki „rurociąg”. Liście: ich mnogość – wiele mówi o liczbie i randze przedstawicieli tego rodu, zaś dwie, połączone ze sobą w górnej części, łodygi, to informacja o tym, iż dwie ich główne linie – czyli frankońska i szwabska, w roku 1871 doczekały się tytułu cesarzy niemieckich. Kwiat: dwa kwiatki na szczytach łodyg – to właśnie „cesarskie” chwile triumfu.

44.

manuscrito046

23V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F23v.jpg

Święte Cesarstwo Rzymskie.

Korzeń: imponujący, szeroko rozgałęziony, w swoim kształcie przypominający stojak choinkowy (cała roślina zresztą też). Kwiat: Jedna gruba łodyga – niczym pień drzewa, z którego wyrastają dwie gałązki z grubymi, przysadzistymi liśćmi. Kwiat: na szczycie rośliny spory kwiat z kilkoma niebieskimi płatkami, poniżej, na bocznych gałązkach – dwa mniejsze.

Korzeń: wielkość i rozłożystość korzenia nie dziwi – było dziedzicem innego Cesarstwa, Rzymskiego. Liście: to okres panowania tego Cesarstwa – lata (962 – 1806). Kwiat: skojarzenie z gwiazdą betlejemską na bożonarodzeniowej choince (jak i cały kształt rośliny), potwierdza genialność twórcy Manuskryptu.

45.

manuscrito047

24R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F24r.jpg

Reformacja.

Korzeń: raczej spory, pędy pofalowane i zupełnie bezbarwne. Liście: małe, zielone, wyrastają z dwóch identycznych łodyg. Całość kształtem przypomina „zielone płuca”. Kwiat: dwa zielone kielichy, których zakończeniem są liczne białe płatki.

Korzeń: jego bezbarwność jest nawiązaniem do korzenia 17R – mówi o kruchości i trudnościach. Takie też są podstawy tej rośliny – wyrasta ona z „trudności”, jakie prześladowały symboliczną glebę – czyli cały Kościół Katolicki. Liście: dwie łodygi – to dwa główne nurty teologiczne Protestantyzmu: nurt główny i nurt ewanglikarny, zaś listki symbolizują różne jego odłamy: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i inne unijne Kościoły protestanckie. Kwiat: to symbol tego wyznania – Luther rose.

46.

manuscrito048

24V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F24v.jpg

Wojna trzydziestoletnia.

Korzeń: rozgałęziony z bulwiastymi zgrubieniami, podobnymi do tych z korzenia 17 V. Liście: również sporo zielonych liści o kulistym kształcie. Kwiat: kilka białych pąków, z których wystają czarno-szare płatki podobne do kwiatka 19R.

Korzeń: jeśli bulwiaste zgrubienia korzenia 17V kodowały wojnę stuletnią, to tym razem równie długa i wyniszczająca wojna – trzydziestoletnia (1618 – 1648). Liście: to poszczególne etapy tej wojny, gdzie ilość kul armatnich wystrzeliwanych podczas nieustannych bitw, oblężeń, walk i potyczek, była zaiste imponująca. Kwiat: czarny kolory jak i kształt podobny do kwiatka 19R, to wszystko ze względu na to, iż wojna ta spowodowała tak wielkie spustoszenia i straty ludzkie – nawet około 8 milionów (w niektórych krajach Rzeszy nawet 50 procent ogółu mieszkańców).

47.

manuscrito049

25R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F25r.jpg

Wojny z Indianami w Ameryce Północnej.

Korzeń: raczej niewielki, z kilkoma poprzecznie wyrastającymi odnogami. Liście: kilkanaście dużych zielonych liści, układających się w kształt człowieka z pióropuszem. Kwiat: kilka bardzo małych listków. Miejsca z których owe listki wyrastają, jak i same listki, nadają tej postaci męskiej wyrazistości.

Korzeń: jego kształt – podobny do układu liści: 17R i 20V, koduje, podobne w skutkach co tamte, „krzyżowe czasy” – czyli zagładę Indian w ogóle, zaś Indian zamieszkałych Amerykę Północną w tym przypadku. Liście: symbolizują wielkie wojny, jakie miały miejsce w XVII i XVIII wieku. Od połowy wieku XIX po większości plemion zostało tylko wspomnienie. Kwiat: te małe orzeszki, to miejsca przymusowego pobytu Indian – rezerwaty.

48.

manuscrito049a

25V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F25v.jpg

Burbonowie. Ludwik XIV.

Korzeń: bardzo nietypowy, kształtem przypominający sylwetkę człowieka. Liście: jeden ogromny gąszcz liści, kształtem przypominający kwiat. Kwiat: nie widać niczego co przypominało by tę część rośliny. Obok korzenia, do liścia uczepione jest jakieś zwierzę przypominające psa.

Korzeń: sylwetka człowieka jest wskazówką, iż roślina ta nie „zajmuje się” jakimś wydarzeniem historycznym, wojną, czy konkretnym krajem, a jest to opowieść o człowieku, najświetniejszym przedstawicielu swojego rodu – Ludwiku XIV. „Państwo to ja” – tym jednym powiedzeniem, władca ten doskonale scharakteryzował, tak swoją osobę jak i formę sprawowanej przez siebie władzy – czyli monarchia absolutna. Kwiat: sylwetka uczepionego do liścia psa – to zapewne symbol całego narodu, poddanego jednej, nieludzkiej formie rządów.

49.

manuscrito049b

26R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F26r.jpg

Angielska wojna domowa.

Korzeń: średniej wielkości, kilka odnóg. Liście: liczne i zielone, przypominające kształtem małe maczugi. Kwiat: dwie łodygi z kilkoma czarnymi zakończeniami.

Korzeń: wskazuje, iż przyczyny konfliktu, a chodzi tu o wojnę domową w Anglii (1642 – 1651 – rojaliści kontra parlamentarzyści), sięgają wcześniejszych wydarzeń: m. in. konflikty religijne pomiędzy anglikanami a purytanami. Liście: ich okrągłość kojarzyć się może tylko z purytanami (Roundhead – okrągłe głowy – zwolennicy parlamentu), a także z szeregiem bitw pomiędzy zwaśnionymi stronami. Kwiat: czarne zakończenia, to raczej nieciekawe konsekwencje dla rojalistów – czyli początek demokracji parlamentarnej.

50.

manuscrito050

26V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F26v.jpg

Bitwa pod Wiedniem.

Korzeń: duży, szeroko rozprzestrzeniające się odnogi. Liście: liczne, drobne listki, wyrastające z czterech łodyg. Całość przypomina rozłożyste ramiona olbrzymiego ptaka. Kwiat: również liczne, biało-czarne pąki.

Korzeń: Na wstępie małe wprowadzenie. Osełedec – to wąski kosmyk włosów, noszony na czubku głowy przez Kozaków zaporoskich. Był analogiczną fryzurą do podgolonego czuba polskich szlachciców z przełomu XVI i XVII wieku. Sumiaste odnogi korzenia stanowią wskazówkę, iż cała ta roślina „opowiada” o tym regionie Europy. Liście: nie ma wątpliwości, iż kształt łodyg i listków kojarzyć się może tylko z Orłem Białym – godłem Rzeczpospolitej Polskiej. Jest jest jeszcze jedno, konkretniejsze skojarzenie owych łodyg i listków. Otóż, autorowi Manuskryptu chodziło zapewne o husarię – polską jazdę, a jeśli husaria, to o jej najświetniejsze zwycięstwo – czyli wiedeńską wiktorię (1863). Kwiat: „pióropusz” czarnych kwiatków, zapowiada raczej nieciekawe czasy, tak dla pokonanych, jak i dla ich zwycięzców. Początek końca Imperium osmańskiego i I Rzeczpospolitej.

51.

manuscrito051

27R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F27r.jpg

Królestwo Prus.

Korzeń: wyjątkowo dwie roślinki. Jedna większa, druga mniejsza jakby szczepka kwiatka. Liście: u pierwszej rośliny listki ostro zakończone, u drugiej okrągłe. Kwiat: mniejsza roślinka nie posiada kwiatków, większa dwa czarne kwiatki, zaś na szczycie widoczne nowe, małe odnogi łodygi.

Korzeń: genialnie proste: szczepka – to symbol poprzednich „wcieleń” Królestwa Prus (1701 – 1918): Prusy Zakonne, Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy. Liście: ich szpiczasty kształt zapowiada raczej wojowniczy charakter tego państwa. Kwiat: czarny kolor kwiatków – to świadectwo końca tej monarchii, jednakowoż jest jeszcze na szczycie tej roślinki mała odnoga, która symbolizuje, iż „czerniak” Europy Wschodniej, jeszcze nie zginie.

52.

manuscrito052

27V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F27v.jpg

Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Korzeń: bardzo nietypowy, o kształcie jednego elementu puzzli. Liście: liczne zielone listki przypominające swoją fakturą liście herbaty, w górnej części rośliny – dwa małe listki niebieskiego koloru. Kwiat: kilka biało-czerwonych kwiatków.

Korzeń: informacja o puzzlu nieprzypadkowa jeśli wziąć pod uwagę, iż Stany Zjednoczone zostały scalone w jeden organizm państwowy przez amerykańskich kolonistów – federacja stanów. Kwiat: nawiązanie do liści herbaty jest informacją o Genesis konfliktu – czyli Herbatka bostońska. Kwiat: biało-czerwone kwiatki wraz z dwoma niebieskimi listkami z górnej części rośliny, symbolizują zwycięski finał tej wojny – czyli powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki (Deklaracja Niepodległości – 4 lipca 1776).

53.

manuscrito053

28R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F28r.jpg

Rozbiory Polski.

Korzeń: mały, cztery odnogi falistego kształtu. Liście: kilka zielonych liści, wyrastają z jednego miejsca łodygi, swoim kształtem przypominają płatki kwiatka. Kwiat: łodyga tej rośliny przechodzi przez liście, zaś jej trzy segmentowa forma przywodzi na myśl węża – głowę kobry.

Korzeń: ośmiornica jest symbolem mafii, i taka też zorganizowana grupa trzech państw czyli: Rosja, Prusy i Austria, zaplanowała zlikwidowanie swojego sąsiada Polskę. Liście: ich kształt niewiele odbiega od kształtu granic I Rzeczpospolitej z czasów przedrozbiorowych. Kwiat: trzy segmenty szczytu łodygi, to rzecz jasna informacja o trzech rozbiorach (1772, 1793, 1795). Nieprzypadkowo kobra zasługuje na to, by symbolizować zorganizowaną akcję zlikwidowania białego orła przez mafię czarnych wron, ponieważ kobra – jadowity wąż, należy do rodziny zdradnicowatych.

54.

manuscrito054

28V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F28v.jpg Wielka Rewolucja Francuska. Korzeń niewielki, kilka odnóg. Liście: dwa małe listki. Kwiat: stosunkowo największa część rośliny. Gąszcz zielonych płatków – podobnych do liści rośliny 25V, przesłonięte tak samo gęstym gąszczem białych płatków. Korzeń: przyczyny rewolucji francuskiej tkwiły w głównej mierze w ustroju tego państwa – monarchia absolutna. Liście: znikoma ilość i ich mizerna wielkość – to skazana na niepowodzenie (opór szlachty) próba reform. Kwiat: 14 lipca 1789 – zdobycie Bastylii, początek końca monarchii. Biały kolor kwiatka przesłaniający zieleń, jest informacją o wszystkich dramatycznych konsekwencjach tej rewolucji z terrorem włącznie – patrz biały terror. Rewolucja zrywała z polityką feudalną i otwierała epokę polityki nowoczesnej.

55.

manuscrito055

29R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F29r.jpg Napoleon Bonaparte. Korzeń: wiele szpiczastych, białych odnóży, kształtem przypominających wierzchołek piramidy. Liście: duża ilość różnokolorowych i gęsto upakowanych liści. Kwiat: w górnej części łodygi kilka białych pączków, których szczyty zaznaczono czerwonym kolorem. Powyżej, podobnie biało-czerwony, ale tym razem już tylko jeden, pąk. Korzeń: ich piramidalny kształt jest nawiązaniem do generalskich czasów Korsykanina Napoleone Buonaparte – ekspedycja wojskowa w Egipcie. Liście: ich kształt niewątpliwie kojarzy się z powszechnie obowiązującym nakryciem głowy żołnierzy w tamtych czasach. Owe nakrycie – czapka napoleońska, to najsłynniejszy atrybut Cesarza Francuzów. Kwiat: czerwień na szczytach pąków, symbolizuje Wojny napoleońskie, z tragicznym finałem czyli Bitwą pod Lipskiem („Bitwa narodów”) i zesłaniem na wyspę Elbę. Najwyższy, pojedynczy pąk – to Sto dni Napoleona z epilogiem pod Waterloo i zasłaniem na wyspę Św. Heleny.

56.

manuscrito056

29V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F29v.jpg

Wiosna Ludów.

Korzeń: szary, o półkolistym kształcie, z wieloma guzami i kolcami. Liście: dwa duże, zielone i postrzępione. Kwiat: kilka zielonych pąków. Na szczycie rośliny zielony pąk z czarnym przybraniem w kształcie kapelusza.

Korzeń: kojarzy się z drutem kolczastym, a symbolizuje on całe społeczeństwa i narody, które tkwiły w beznadziei w starym układzie wielkich absolutystycznych monarchii – Święte przymierze. Głównymi nurtami Wiosny Ludów (1848), były zmiany: społeczne, ustrojowe i narodowe. Liście: niczym dwa skrzydła anioła nadziei, poniosły lud na barykady rewolucji niemal w całej Europie. Kilka zielonych pąków – to te narody, którym ten rewolucyjny zryw się powiódł. Kwiat: czerniak Europy Wschodniej triumfuje – król Prus cesarzem zjednoczonych Niemiec (1871).

57.

manuscrito057

30R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F30r.jpg

Wojna Secesyjna.

Korzeń: bardzo mały i bezbarwny. Liście: u dołu rośliny trzy drobne listki rosnące na drobnej łodyżce, która przypomina szczepkę kwiatka. U góry podobne w kształcie listki, parzyście wyrastające z łodygi. Kwiat: kilka drobnych kwiatków o czarnym kolorze.

Korzeń: mały i bezbarwny, to równie małe i bezbarwne jeszcze początki Stanów Zjednoczonych. Jeśli mała szczepka koduje całe państwo, to dwie podobne kształtem formy, wyrastające z łodygi, symbolizują poróżnione części tego samego organizmu: uprzemysłowioną Północ i rolnicze, uzależnione od niewolnictwa Południe Stanów Zjednoczonych. Kwiat: czarny kolor kwiatków – symbolizuje okres czterech lat nieustannych bitw i potyczek (1861 – 1864), które pochłonęły około osiemset tysięcy ofiar.

58.

manuscrito058

30V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F30v.jpg

Pierwsza wojna światowa.

Korzeń: rozciągnięty z bulwiastymi zgrubieniami, podobny w kształcie do korzenia 17V. Liście: kilka brunatno-szarych liści. Kwiat: przepiękny i oryginalny, przypominający kwiat konwalii, lub ogon ptaka lirogona.

Korzeń: bulwiaste zgrubienia korzeni 17V czy 24V znamionują ciągnące się latami wojny. Podobnie jest i w tym przypadku, a rzecz dotyczy I wojny światowej. Bulwiasty kształt wszystkich wyżej wspomnionych korzeni, kojarzyć się może z końcowym odcinkiem jelita kręgowców – jelitem grubym, w którym to, jak wiadomo, odbywa się proces formowania i wydalania kału, zaś skutkiem tego ostatniego procesu (wojna), jest oczyszczenie organizmu z niepotrzebnych (historycznych) złogów. Liście: szarość liści jest informacją wiele mówiącą o końcu starego układu geopolitycznego, przypieczętowanego „Świętym Przymierzem”. Przyczyny wybuchu I wojny światowej: narastający nacjonalizm, imperializm, rewanżyzm, czy też nowe doktryny filozoficzne i społeczne, to właśnie te „jesienne” oznaki więdnięcia liści. Kwiat: przepięknie wyglądające „konwalijki”, kodują radość z odzyskania niepodległości przez społeczeństwa i narody Europy Wschodniej, które tak wiele lat, nieraz wieki całe, cierpiały pod jarzmem starych monarchii. Istotnie, wojna ta oczyszczająco wpłynęła na cały europejski, i nie tylko, układ trawienny.

59.

manuscrito059

31R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F31r.jpg

Rewolucja październikowa.

Korzeń: ogromny i wielo-rozgałęziający się w różne strony, kształtem przypomina wielkiego, czerwonego smoka. Liście: z jednej strony duże zielone liście, z drugiej, u samego dołu rośliny, element czegoś co przypomina uchwyt kubka – zwany uchem. Powyżęj liści brak, zamiast nich pąki białych kwiatów. Kwiat: tak u szczytu rośliny jak i po prawej stronie łodygi – kilka pąków z licznymi białymi płatkami.

Korzeń: wielki czerwony smok jest symbolem komunizmu – systemu społeczno-ekonomicznego, który wkrótce pokaże na co go stać (ponad 100 milionów ofiar tego systemu, że o ilości krzywd i cierpień nie wspomnę). Korzeń ów wyrósł na glebie uformowanej przez dziewiętnastowiecznych materialistów (Karol Marks), a nawet wcześniej: „Państwo” Platona, „Utopia” Tomasza Morusa, etc. Liście: rosnące po lewej stronie łodygi – symbolizują całą niekomunistyczną część społeczeństwa rosyjskiego uwikłanego w historyczne wydarzenia związane z rewolucją: upadek caratu, Rewolucja lutowa, Rząd Tymczasowy, eserowcy, mienszewicy, itp. Uchwyt kubka, nie bez przyczyny z drugiej strony łodygi, to informacja o bolszewikach (Włodzimierz Lenin), którzy 6-7 listopada 1917 roku (uchwycili), przejęli władzę w Rosji. Kwiat: zwraca uwagę fakt, iż dwa pąki u szczytu rośliny są jakby oderwane, co jest informacja o wojnie domowej. Wyżej, rzecz to oczywista, czyli wszystko to, co działo się potem – bolszewicy u władzy.

60.

manuscrito060

31V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F31v.jpg

Wojna polsko-bolszewicka.

Korzeń: stosunkowo długie i liczne pędy, zupełnie bezbarwne. Liście: z lewej strony dwa czarne pąki, z lewej istna gęstwina sprasowanych brunatnych i zielonych liści. Kwiat: duży z licznymi kuleczkami nasion na szczycie.

Korzeń: bezbarwność pędów, świadczy o równie bezbarwnej idei rozprzestrzenienia komunizmu na cały świat – („rewolucja z zewnątrz”). Liście: kształt całej rośliny, mówi sam za siebie – jakimi to sposobami, dyktatura proletariatu ma zastąpić ogólnoświatowy imperializm. Olbrzymi, nafaszerowany ideami rewolucji komunistycznej, bokser, niesie zagładę całej burzuazyjnej Europie. Tak się jednak składa, że droga do Niemiec i Anglii wiedzie przez burżuazyją Polskę – Wojna polsko-bolszewicka – (1919 – 1920). Czarne rękawice, sprasowane brązowe i zielone liście – to wszystkie etapy tej wojny, której kulminacyjnym momentem będzie bitwa na przedpolach Warszawy. Kwiat: kuleczki nasion – czyli rozprzestrzenienie się rewolucji, zostało wstrzymane. Niestety, owe nasiona niebawem wiatr historii rozwieje po całym świecie.

61.

manuscrito061

32R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F32r.jpg

Faszyzm.

Korzeń: kilka bardzo marnych odnóg, wyrastających tylko z jednej strony korzenia. Liście: wiele niewielkich zielonych liści, wyrastających we wszelkich dostępnych miejscach. Kwiat: kilka biało-czarnych pąków, na szczycie każdego z nich małe płatki o żółtym odcieniu.

Korzeń: jego kształt nawiązuje do kształtu korzenia 25R, a także z oczywistych względów do układu liści: 17R i 20V. Fakt, iż odnogi tego korzenia wyrastają tylko z jednej, prawej strony, wiele tłumaczy – jest to zapowiedź faszyzmu – skrajnie prawicowej doktryny, równie totalitarnej co komunizm. Liście: ich ilość świadczy o popularności i zasięgu tego „raka mózgu”, który trawił ludzkie umysły w wielu, nawet zdawałoby się najbardziej demokratycznych i pacyfistycznych, krajach od Azji, poprzez Afrykę Południową, obie Ameryki, na Europie kończąc. Kwiat: kształt jak i czarno-biały kolor pąków, kojarzy się z trupimi czaszkami (totenkopf) – symbolem najczęściej kojarzonym z narodem, którego umysły „rak mózgu” trawił i w końcu strawił – czyli nazistowskie Niemcy.

62.

manuscrito062

32V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F32v.jpg

Dojście Hitlera do władzy.

Korzeń: dość gruby i jakby rozciągnięty, szarego koloru. Liście: kilkanaście zielonych listków, gwieździście uformowanych. Kwiat: dwa z czarno-szarymi płatkami, na samym szczycie jeszcze jeden taki sam.

Korzeń: opisując wszystkie poprzednie roślinki, raczej wstrzymywałem się z osobistymi komentarzami, jednakże kształt tego korzenia tak mną „wstrząsnął”, iż trząsłem się ze śmiechu kilka dobrych chwil. Aby dostrzec powody mojego rozbawienia, należy wytężyć wzrok i umiejętność kojarzenia faktów. Cóż zatem oryginalnego kryje się w jego kształcie? Otóż, w górnej części korzenia (pod jego brązowym elementem), autor Manuskryptu z fotograficzną nieomal dokładnością wkomponował zarys sylwetki samego Adolfa. Przekonać się o tym można powiekszając obraz kilkukrotnie. Zaiste, to ta sama pochylona nad mównicą sylwetka „brunatnego krzykacza”. Na dodatek dostrzec można zarys twarzy: sterczący nos, krzywy uśmieszek, jak i trzymany w ręku pistolet – czarne drobne kreseczki. Dalej, jeśli już opisywać całą jego sylwetkę, to widać wyraźnie ręce i nogi. Skąd, jak, dlaczego, jak to możliwe? Przecież powstanie Manuskryptu szacuje się na początek XV wieku. Czy autor antycypował, czy też „widział”? Nie jest to czas, ani miejsce, na jakiekolwiek odpowiedzi. Zresztą sama odpowiedź nie jest wcale aż taka trudna do wydedukowania. Liście: to wszystkie wcześniejsze etapy (raczej mało udane) życia Hitlera: I wojna światowa, jego działalność w NSDAP, pucz monachijski. Kwiat: dwa czarno-szare – to dojście Hitlera do władzy rok 1933, zaś ten, taki sam u szczytu rośliny – to już samodzielne rządzenie po krwawej rozprawie w łonie opozycji w SA (noc długich noży – rok 1934).

63.

manuscrito063

33R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F33r.jpg

Wybuch II wojny światowej.

Korzeń: wielki, czerwony, z licznymi odnogami. Na dwu naprzeciwległych końcach ogromne zgrubenia w kształcie buraka zwyczajnego, a na każdym z nich widoczny zarys twarzy. Liście: duże, zielone, kształtem przypominają zwinięty parasol lub bombę lotniczą. Ich uformowanie jest wyraźnie odśrodkowe, jakby potraktowane wybuchającą właśnie bombą. Kwiat: kształtem przypominają owoce maku – makówki. Na szczycie każdej torebki, prawdopodobnie zdrewniała pozostałość szerokiego znamienia, a w środku coś co przypomina wyloty dział armatnich.

Korzeń: symbolizuje to co stało się 1 września 1939 roku – czyli początek II wojny światowej (atak Niemiec na Polskę). Jednak nie była to agresja tylko z jednej, a z dwu stron, o czym niezbicie udowadniają wizerunki dwu mord zwyczajnych buraków, z czasów gdy podpisywali oni pakt: Ribbentrop-Mołotow (23 sierpnia 1939). To, co zostało zaplanowane przez sprzymierzone ze sobą dwa zbrodnicze systemy: faszyzm i komunizm, ta druga strona – 17 września 1939 roku, wypełniła równie bezwzględnie co ich niemieccy „towarzysze broni”. Liście: ich kształt jak i odśrodkowe, „bombowe” ukształtowanie, nie jest przypadkowe. Kwiat: torebka maku (nazizm) dojrzała i wystrzeliła swoim odurzającym działaniem (opium).

64.

manuscrito064

33V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F33v.jpg

II wojna światowa (lata 1939-1941).

Korzeń: jego szeroko rozprzestrzeniające się odnogi zakończone są czymś, co przypomina metalowe koła gąsienic czołgowych. Liście: kilka bardzo dużych, gwieździście uformowanych, szarych i zielonych liści. Kwiat: dwa ogromne i oryginalne, czarno-szare kwiaty o kształcie głów słonecznika. Za nimi, trzeci kwiat, którego głowa zdaje sie być całkiem zwiędła.

Korzeń: Metalowe koła gąsienic to symbol wojny błyskawicznej, kiedy to do frontalnego ataku hitlerowcy rzucili cały swój pancerny (czołgi, samoloty, flota) arsenał. Liście: to poszczególne bitwy i kampanie tej wojny (seria błyskawicznych zwycięstw). Kwiat: „kły” słonecznika wystające z „paszcz” obu kwiatów, to informacja o pakcie trzech „wilczych” państw Osi: Niemiec i Japonii, które walczyły do samego końca, zaś trzeci słonecznik – to szybko „zwiędłe” Włochy.

65.

manuscrito065

34R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F34r.jpg

II wojna światowa (lata 1942-1945).

Korzeń: ogromny, z wieloma pędami, czerwonego koloru. Liście: kilka zielonych i mocno postrzępionych, uformowanych w podobnie „wybuchowy” sposób jak liście 33R. Kwiat: trzy zielono-czarne kwiatki, z których jeden jest ułamany.

Korzeń: to wielkie i w rzeczy samej „czerwone” imperium – Związek Radziecki. Liście: kolos ten o początkowo glinianych „stalinowskich” nogach, niespodziewanie dla nich samych, został zaatakowany przez swych niedawnych sprzymierzeńców. Liście symbolizują wszystkie najważniejsze bitwy i ofensywy wschodniego frontu. Kwiat: symbolizują ostateczne zwycięstwo Armii Czerwonej nad III Rzeszą, okupione olbrzymimi stratami – ponad 12 milionów żołnierzy (trzeci ułamany kwiatek).

66.

manuscrito066

34V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F34v.jpg

Żelazna kurtyna.

Korzeń: ogromny i jeszcze bardziej rozłożysty niż ten 34R, o czrwonym kolorze. Jego ramiona układają się w identyczny sposób jak szczypce wielkiego kraba. W górnej części mały, czarny otwór w kształcie karo. Liście: okrągłe różnokolorowe kuleczki, zawieszone niczym jabłka na kilku konarach. Bardziej logiczną i prawdopodobną interpretacją tych kuleczek, będzie określenie ich jako głowy wystające ponad siedzenia, wielkiej operowej (kilkupiętrowej) widowni, zgromadzonej wokół sceny. Kwiat: kilka białych pąków.

Korzeń: szczypce wielkiego czerwonego kraba, zacisnęły się wokół całej Europy wschodniej od Szczecina aż po Triest, a stało się to za przyczyną porozumień Wielkiej Trójki, zawartych na konferencji jałtańskiej (4 – 11 luty 1945 rok). Czarny kwadrat w kształcie karo, idealnie pasuje na to, by imitował otwór pomiędzy dwoma częściami teatralnej kurtyny – Żelaznej kurtyny. Liście: porównanie z głowami widzów, dopełnia symbolikę tego elementu dekoracji teatralnej, który na ponad czterdzieści lat odgradzać miał już wiele demokratycznych, do tej pory krajów, od pozostałej, „normalnej” części Europy. Kwiat: to już czas beznadziejnej wegetacji.

67.

manuscrito067

35R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F35r.jpg

Wojna na Pacyfiku.

Korzeń: niewielki, o opływowym kształcie, przypominający ogon wielkiego płetwala błękitnego. Liście: kilka postrzępionych listków wystających z ogromnego kielicha, który jest integralną częścią długiej i cieńkiej łodygi. Kolor tego kielicha jest ziemiście szary. Kwiat: niewielki pąk,ze szczytu którego wyrastają rzadkie czarne płatki. Kolory tego pąka: białe, czerwone i ciemne pasy po bokach, na szczycie zaś czerwone kropki na białym tle.

Korzeń: jego kształt jest informacją o innych, równie ważnych wydarzeniach, związanych z II wojną światową, tym razem na Pacyfiku, a świadczyć o tym ma fakt, iż walenie wystepują głównie w oceanach. Liście: długość łodygi (przysłowiowego wektora czasu), informuje o tym, że Stany Zjednoczone wzięły udział w wojnie zdecydowanie później niż inne państwa, a stało się to dopiero 7 grudnia 1941 roku, po japońskim ataku na Perl Harbor. Ten ziemiście wyglądający i rozszerzajcy się ku górze kielich, a także postrzępiona zieleń, to w symbolicznym skrócie cały przebieg tej wojny. Kwiat: Rozszerzające się zaangażowanie armii amerykańskiej w wyzwalanie wysp Pacyfiku, pochłonęło wiele ofiar. Atak atomowy amerykanów na Hiroszimę i Nagasaki (cała roślina w kształcie ogromnego wybuchu – grzyba, nad którym unosi się radioaktywna śmierć – czarne płatki ), był ostatnim akordem tej wojny (15 sierpnia 1945), czego dowodem są właśnie kolory kwiata, nawiązujące do flagi Stanów Zjednoczonych.

68.

manuscrito068

35V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F35v.jpg

Blokada Berlina.

Korzeń: wielki, czerwony z licznymi odnogami. Liście: jedna wysoka i gruba łodyga, na której szczycie rosną niesamowicie ściśnięte, duże, zielone liście. W środkowej części łodygi, dwa małe zielone listki. Kwiat: kilka drobnych jasnozielonych kwiatków z czerwonymi przebarwieniami. Wyrastaja one z dwóch łodych, które spiralnie, niczym bluszcz, okręcają się wokół głównej łodygi.

Korzeń: to jak udowadniają korzenie 34R i 34V, symboliczny czerwony (komunistyczny) olbrzym – ZSRR, a rzecz dotyczy pierwszych lat krajów demokracji ludowej w socjalistycznym obozie. Liście: Środkowa łodyga z ściśniętymi ponad miarę liściami to informacja o sytuacji panującej w tym obozie – nieustanny terror (fizyczna likwidacja przeciwników politycznych), zakrapiany propagandą budowy nowego ładu społecznego (praca dla przyszłych pokoleń), i tym podobne kłamstwa i obietnice. Kwiaty: dwie łodygi okręcające się wokół głównej łodygi niczym bluszcz, to taki symboliczny drut kolczasty obozu krajów za żelazną kurtyną (kto podniesie rękę na władzę ludową, temu ta władza tą rękę odrąbie). Jak w istocie władza ta czuwała nad obozem, uwidacznia przykład Muru Berlińskiego (13 sierpnia 1953).

69.

manuscrito069

36R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F36r.jpg

Destalinizacja.

Korzeń: wielki, czerwony, którego niektóre odnogi mają kształt ptasich szponów. Szczyt tego korzenia obcięty. Liście: kilka zielonych i szarych liści, gwieździście uformowanych, o postrzępionych brzegach. Kwiat: kilka bardzo skromnie wyglądających pąków z równie skromnymi płatkami.

Korzeń: obcięty szczyt czerwonego korzenia, to oczywiście wielkie i czerwone „słońce narodów” Józef Stalin, który (5 marca 1953) kopnął w kalendarz. Liście: postrzępione i szare – zniewolone kraje demokracji ludowaj mogą trochę odetchnąć. Kwiat: czarne płatki małych pąków, nie wróżą zbyt wiele. Destalinizacja i odwilż nie trwały zbyt długo. Sierp i młot nie może sobie pozwolić na chwile słabości.

70.

manuscrito070

36V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F36v.jpg

Wojna koreańska.

Korzeń: raczej niewielki, czerwonego koloru, z kilkoma poprzecznie wyrastającymi odnogami. Prawie identyczny jak korzeń 25R. Liście: kilkanaście małych, zielonych i gwieździście uformowanych liści, rosnących na wielu odnogach łodygi. Kwiat: w kilku miejscach u góry, jak i na samym szczycie rośliny, coś co przypomina ikrę, całkowicie obklejającą kilka listków i kwiatek.

Korzeń: jego kształt, identyczny jak korzeń 25R – to następny epizod zamorskich „wypraw krzyżowych”, tym razem „ekspedycja karna” kilkunastu państw na półwysep koreański (1950 – 1953). Liście: ich gwieździsta forma to informacja o iście „wstrząsających etapach” tej wojny. Kwiat: jajeczka obklejające szczyt rośliny, to być może rybia ikra, a być może jaja owadów, z których wyklują się larwy owadów, nie jest to aż tak istotne. Ważniejszym jest symbolika morfologicznego przobrażania się z jednej formy (jaja) w inną (larwa), później w formę dorosłą (owad), a także fakt, iż ktoś tą ikrę, czy owadzie jaja musiał złożyć – czy raczej podłożyć. Biorąc pod uwagą kontekst wojny koreańskiej, to jajeczka te, z których w niedalekiej porzyszłości coś się wykluje (KRLD), kodują nową komunistyczną ideologię złożoną przez „olbrzymiego czerwonego robaka”.

71.

manuscrito071

37R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F37r.jpg

Powstania: robotnicze NRD ’53, węgierskie ’56, Poznań ’56.

Korzeń: raczej niewielki, z kilkoma odnogami. Liście: kilkanaście zielonych, wyraźnie zmizerniałych (wyschniętych) liści. Kwiat: kilka pączków z licznymi biało-czerwonymi nasionami.

Korzeń: niewielkie rozmiary korzenia świadczą o tym, iż cała ta roślina zupełnie niedawno została powołana do życia (nowy ustrój polityczny w Europie wschodniej). Liście: komunistyczny system społeczn-gospodarczy, w którym nie istnieje własność prywatna, a wszyscy obywatele są równi (jednakowoż niktórzy są równiejsi) wyraża stan w jakim znajdowała się klasa robotniczo-chłopska. Kwiat: białe kuleczki zabarwione czerwienią – symbolizują tłum protestujących ludzi, z którymi, w bezwzględny sposób, rozprawi się zbrojne ramię władzy ludowej, wspomaganej przez Armię Czerwoną.

72.

manuscrito072

37V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F37v.jpg

Desegregacja.

Korzeń: cały czarny, z kilkoma odnogami, kształtem przypomina ludzką postać. Szczyt tego korzenia obcięty. Liście: naprzemian białe i zielone, duże liście, gęsto upakowane, rosną na długiej i prostej łodydze. Małe biało-czerwome płatki wyrastajace z pąków o granatowym kolorze.

Korzeń: jego kształt, kolor, a także co chyba najważniejsze – obcięta głowa, informują o człowieku, który za działalność na rzecz równouprawnienia i zniesienia segregacji rasowej, zapłacił swoim życiem (Martin Luther King). Liście: cóż więcej dodać, te przypominające chmurki białe i zielone liście, to główny leitmotiv jego słynnego przemówienia – „I have a Dream” (Mam marzenie) wygłoszonego w czasie Marszu na Waszyngton (28 sierpnia 1963). Kwiat: potwierdzeniem tego, iż wydarzenia te dotyczą Stanów Zjednoczonych, są biało-czerwono-granatowe kolory pąków.

73.

manuscrito073

38R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F38r.jpg

Kryzys kubański.

Korzeń: niewielki, z kilkoma odnogami, bezbarwny, gdzie niegdzie czerwony. Liście: jeden ogromny zielony liść o postrzępionych brzegach. Na jego tle, białe przebarwienia w kształcie kropel deszczu. Kwiat: u samego dołu wyrastające bezpośrednio z korzenia, a także u szczytu rośliny – dwa małe pąki z drobnymi białymi płatkami.

Korzeń: jego kolory – biel i czerwień, dodatkowo także pędy, kodują rzecz, która będzie podpowiedzią jakiego miejsca dotyczy, a jest nią flaga Kuby: biel i czerwień, zaś niebieskie pasy to jak najbardziej to owe pędy. Liście wielkie i postrzępione, to jakże dramatyczny okres rewolucji kubańskiej (1956-1959). Kwiat: dwa małe pąki wyrastające z korzenia, to informacja o pierwszej, nieudanej próbie przejecia władzy przez komunistę Fidela Castro – atak na koszary Moncada i jego uwięzienie. Kolejna próba już się powiedzie – dwa pąki powyżej. Jest jeszcze sprawa tych niezwykłych kropel deszczu (czasze spadochronów) powyżej górnych pąków, na tle zielonych liści – jest to opowieść o nieudanej próbie inwazji kubańskich emigrantów na południową Kubę, celem obalenia Fidela (Inwazja w Zatoce Świń – kwiecień 1961). Potwierdzeniem tego, iż chodzi o desant, nie są moje chęci, a konkretny dowód – w komiksowy sposób (przy dużym zbliżeniu – nad najwyższym pąkiem widoczny spadochroniarz) opowiedziana inwazja na kubańską wyspę. Jak, skąd, kiedy, dlaczego, 32V?

74.

manuscrito074

38V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F38v.jpg

Wojna wietnamska.

Korzeń: średniej wielkości, szary z bulwiastymi zgrubieniami podobnymi do korzeni: 17V, 24V i 32V. Trzy odnogi tego korzenia przpominają podporę, stojak ogromnego kosza. Liście: wielokolorowe (białe, zielone, szare, brązowe) tworzą jeden wielki rozszerzający się ku górze, „kosz” liści. Zwraca uwagę łodyga w biało-czrwone pasy. Kwiat: mały z czarnymi płatkami.

Korzeń: bulwiaste zgrubienia korzeni: 17V, 24V i 32V znamionowały ciągnące się latami wojny. Tak też jest i w tym przypadku, a chodzi tu o genesis wojny wietnamskiej (1957 – 1975), sięgające lat trzydziestych XX wieku. Liście: długa łodyga w biało- czerwone pasy, to informacja o zaangażowaniu się Stanów Zjednoczonych w konflikt. Barwy jak i rozszerzający się kształt „kosza” liści, kodują wszystkie poszczególne etapy tej wojny. Kwiat: jego czarne płatki kodują całą hekatombę ofiar w ludności cywilej (około 2 miliony), jak i żołnierzy obu przeciwych stron. Historia oceni (oceniła), po której stronie była racja.

75.

manuscrito075

39R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F39r.jpg

Praska wiosna.

Korzeń: ogromny, z licznymi pędami, jako żywo przypominającymi języki płomieni, które podgrzewają ogromną płytę paleniska – obcięty szczyt korzenia. Liście: z tego korzenia wyrasta wiele zielonych łodyg z równie zielonymi młodymi listkami. Kilka młodych listków u spodu niektórych młodych łodyg jest wyraźnie ułamana. Kwiat: z jednej tylko młodej łodygi wyrasta czarny kielich z małym kwiatkiem o biało-czerwonych płatkach.

Korzeń: języki płomieni w dramatycznie – dosłowny sposób ilustrują sytuację, jaka zapanowała w obozie krajów demokracji ludowej, po okresie odwilży. Nie będzie przyzwolenia na socjalizm z ludzką twarzą, a symbolem tej determinacji była doktryna Breżniewa, o czym bolesnie przekonali się czesi w czasie praskiej wiosny (20/21 sierpnia 1968 operacja Dunaj). Samobójcza śmieć młodego studenta Jana Palacha, który 16 stycznia 1969 r. dokonał samospalenia, (trzy dni później zmarł), dopełnia symbolikę „płomieni” korzenia. Liście: zielone łodygi z miejscami ułamanymi łodygami, to narody krajów socjalistycznych, którym, owym czeskim przykładem, skutecznie wytłumaczono, iż przewodnią siłą narodu, w każdym z tych krajów, jest władza ludowa i że nie będzie odstępstw od jedynie słusznej linii partii. Kwiat: czarny kielich, a w nim biało-czerwony kwiatek – to „najweselszy barak sowieckiego obozu”, który to barak, po wydarzeniach z Marca 1968 roku, stał się zalążkiem przyszłych zmian.

76.

manuscrito076

39V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F39v.jpg

Wojna Jom Kippur.

Korzeń: wielki i szeroko rozgałęziający się wieloma pędami. Kolor korzenia zasadniczo biały, jednak z czerwonymi przebarwieniami. Liście: duża ilość zielonych liści, wyrastają one z ośmiu łodyg. Kwiat: główna łodyga, u szczytu rośliny, rozdwaja się. Na każdej z tych łodyg, takie samo co do ilości, skupisko kwiatków z biało-czarnymi płatkami.

Korzeń: kolor korzenia wskazuje na niebagatelny udział „czerwonego robaka” w implantacji socjalizmu na Bliskim Wschodzie – porozumienie pomiędzy Egiptem a ZSRR (27 maja 1971), o wszechstronnej pomocy gospodarczej i wojskowej. Liście: układ łodyg jednoznacznie potwierdza, iż chodzi o Wojnę Jom Kippur (październik 1973). Symbolem Izraela jest sześcioramienna Menora, zaś Chanuka to dziewięcio ramienny świecznik zapalany na święto Chanuka (upamiętnia powstanie Machabeuszów). Kwiat: taka sama ilość biało-czarnych kwiatków oznacza, proporcjonalnie porównywalną ilość ofiar.

77.

manuscrito077

40R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F40r.jpg

Irańska rewolucja islamska.

Korzeń: olbrzymi, z wieloma długimi, niczym bicze, pędami. Liście: ich ilość również przytłacza. Zielone i postrzępione liście wyrastają z dwu głównych łodyg. Kwiat: ogromny, szary pąk w środkowej swojej części zielony, zaś na jego szczycie równie duży kwiat z błękitnymi płatkami.

Korzeń: jego wielkość i liczne odnogi o półkolistym kształcie zapowiadają, iż rzecz dotyczy najważniejszego symbolu, trzeciej, po wcześniej wspomnianych, religii monoteistycznej – Islamu. Liście: dwie główne łodygi – to dwa główne nurty islamu: sunnici i szyici, z których to łodyg wyrasta wiele liści: cztery główne szkoły sunnickie (hanaficka, malikicka, szafi’icka, hanbalicka), a także pomniejsze nurty szyickie: druzyzm, alewizm, alawizm i wiele innych. Kwiat: zielona „przepaska” na ogromnym pąku – to Szahada, czyli muzułmańskie wyznanie wiary. Jeśli przyjrzeć się dokładnie temu pąkowi, to na tle zieleni dostrzec można owo wyznanie wiary w bardziej niezwerbalizowany, duchowy sposób, (wyraźny zarys konturów twarzy). Duży kwiat na szczycie pąka, to informacja o przekształceniu Iranu z monarchii konstytucyjnej w republikę islamską przez ajatollaha Chomeiniego (styczeń 1979).

78.

manuscrito078

40V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F40v.jpg

Wojna afgańska.

Korzeń: rzecz nietypowa – dwie roślinki: jedna wieksza, druga mniejsza, w której widoczne są korzeń i liście przybierające kształt kwiatka. Jest jak gdyby wcześniejszą fazą tej większej, która bogatsza jest o ogromny kwiat. Korzenie mają formę i kształt baloników unoszących się w powietrzu, do których przymocowane są zielone liście.. Liście: duże, zielone, na końcach postrzępione. Kwiat: demonicznie kolorowy, wielki lej rozszerzający się ku górze. U dołu biało-czerwone jęzory ognia, u góry gąszcz biało-zielonych płatków, przypomina kwiat 33V.

Korzeń: kształt obu korzeni (baloniki unoszące się w powietrzu) symbolizuje miejsce akcji rozgrywającego się dramatu – wysoko w górze (w górach). Afganistan jest krajem wysokogórskim. Osiemdziesiąt procent powierzchni zajmują góry. Mniejsza roślinka, to geneza tego radzieckiego zainteresowania się tym górzystym, na pozór łatwym go połknięcia, krajem (zamach stanu przy pomocy komunistów z 17 lipca 1973). Większa roślina, to już radziecka interwencja zbrojna (1979 – 1989). Liście: to poszczególne etapy tej wojny. Kwiat: jego demoniczne wrażenie, wskazuje dramatycznie-wybuchowy sposób prowadzenia tej wojny przez radzieckich zbrodniarzy. Biało-zielone płatki – to około 1,5 mln. niewinnych ofiar.

79.

manuscrito079

41R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F41r.jpg

Polski sierpień 1980.

Korzeń: szary, dwie główne odnogi obrośnięte licznymi drobnymi „włoskami”. Liście: wiele dużych biało-zielonych liści, które kształtem przywodzą na myśl ogromne dzwonki konwalii. Kwiat: na samym szczycie długiej o prostej łodygi bezbarwny pąk, wyglądający jak ogromny kryształ soli, lub jak ogromny zamek na szczycie szklanej góry cały spowity we mgle.

Korzeń: skojarzenie z ogromnymi i sumiastymi wąsami Lecha Wałęsy niebezpodstawne, zważywszy kontekst kontinuum czasu, a także fakt, iż to właśnie jego postać stała się symbolem tej pokojowej rewolucji. Liście: kwiat 30V prezentował przepięknie wyglądające „konwalijki”. Kodowały one radość z odzyskania niepodległości przez społeczeństwa i narody Europy Wschodniej. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Ogromne dzwonki konwalii – opowiadają o radości krajów demokracji ludowej z odzyskania suwerenności i zburzenia muru oddzielającego go od innych demokratycznych krajów. Zardzewiała „czerwona” kurtyna w końcu upadła. Kwiat: zamek na szklanej górze – to osobisty problem człowieka uwikłanego. Podobne problemy ma postać główna bajki braci Grimm – Dobosz, z bajki pod tym samym tytułem. Olbrzym, siodło, szklana góra, narzeczona?

(link)- http://www.grimmstories.com/pl/grimm_basnie/dobosz

80.

manuscrito080

41V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F41v.jpg

Wojna iracko-irańska.

Korzeń: dwie spore, ciemno-czerwono zabarwione, bulwiaste odnogi, wraz z trzecią, skromnie wyglądającą, łączą się w górnej części w jeden korzeń. Liście: Kilka dużych, zielonych liści, o gwieździstym kształcie i postrzępionych brzegach. Kwiat: bardzo duża ilość małych, czarnych i zwiniętych jeszcze w paki, czarnych płatków.

Korzeń: ten mały trójkącik, umiejscowiony pomiędzy, kształtnymi i niewątpliwie, kobiecymi nogami, jednoznacznie wskazuje miejsce akcji – Międzyrzecze. Liście: ich niesamowicie postrzępiony kształt, wskazuje na dramatyczność przebiegu wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce podczas wojny iracko-irańskiej (1980 – 1988). Kwiat: małe czarne pąki – symbolizują pociski wystrzeliwane przez wrogie sobie armie, płonące szyby naftowe, a także stosowaną na szeroką skalę, szczególnie przez irakijczyków, broń chemiczną.

81.

manuscrito081

42R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F42r.jpg

Operacja Orli Szpon.

Korzeń: nietypowo dwie roślinki. Korzeń tej większej – średniej wielkości, jego odnogi wydają się być niesamowicie suche i krogulczo zawinięte. Druga, niczym mała szczepka. Jego korzeń jak i cała reszta – całkowicie uschnięta. Liście: brak. Kwiat: większej rośliny w formie wielkiego zielonego liścia.

Korzeń: odnogi korzenia większej roślinki, informują o incydencie, które z czasem urosło do miana symbolu. Otóż wydarzenia, które rozegrały się w kwietniu 1980 roku w Teheranie (nieudana próba odbicia zakładników amerykańskiej ambasady) w istocie stanowiły kres obecności zachodniego sposobu myślenia (uschnięta szczepka), w kraju który na sztandarach wypisał treści ideologii permanentnej rewolucji. Kwiat: jeden ogromny i dumnie wyglądający zielony „liść”, nawiązuje do Szachady – islamskiego wyznania wiary.

82.

manuscrito082

42V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F42v.jpg

Stan wojenny w Polsce.

Korzeń: cztery niewielkie odnogi, kształtem przypominające piramidę. Liście: jedna niesamowicie długa i wyprostowana łodyga, w połowie której, wyrastające z jednego miejsca, kilka zielonych liści. Kwiat: bardzo dziwny, kształtem przypomina owoc kąkola (torebka nasienna).

Korzeń: wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13 grudnia 1981 roku, bo to o tym wydarzeniu historycznym „opowiada” cała roślinka, zakończył „festiwal nierealnych życzeń”. Niezależna organizacja w komunistycznym obozie ? Nie, toż to już szczyt (piramida) wszystkiego, władza robotniczo-chłopska i wolne związki zawodowe? Takiej niezależności w żadnym wypadku, mimo iż w dekadencko-konwulsyjnym już stanie, „sierp i młot” nie mógł zdzierżyć. Na wykonawcę trudnego zadania wyznaczono, sztywnego i niezłomnego jak komuna, generała Jaruzelskiego. Liście: zielone i ściśnięte, kodują stan w jakim znajdowała się Polska – festiwal trwał w najlepsze. Kwiat: kąkol, istny chwast wśród zboża, 13 grudnia 1981 roku wykonał rozkaz. Czarny element na torebce nasiennej – to rzecz jasna czarne okulary „spawacza”.

83.

manuscrito083

43R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F43r.jpg

Jesień Ludów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Korzeń: jeden wielki gąszcz odnóg ogromnego korzenia. Liście: z owego korzenia wyrasta kilka łodyg, z nich wiele biało-zielonych listków. Mimo, iż łodygi wyrastają z korzenia pojedynczo, to bukiet liści tworzy całość. Kwiat: każda z łodyg zwieńczona jest małym kwiatkiem przybranym białymi płatkami.

Korzeń: wiele odnóg korzenia, przypominają kształtem wielką, nieprzebytą zaporę, istny mur. (wyraźnie widoczne segmenty muru). Kojarzyć się to może tylko z upadkiem Muru berlińskiego (9 listopada 1989). Jednak Mur sam nie upadł. Odgłosy jego kruszenia słychać było już wiele, wiele lat wcześniej (1956, 1968, 1970, 1976, 1980). Jednak trzeba było czasu, by system ten sam się zawalił pod ciężarem swojego bezsensu. Liście: na szczycie tego upadającego Muru, tańczą oszalali ze szczęścia obywatele wschodnich Niemiec. Kwiat: wyrastające z poszczególnych łodyg małe kwiatki, symbolizują pozostałe „baraki” obozu krajów demokracji ludowej.

84.

manuscrito084

43V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F43v.jpg

Rozpad Jugosławii.

Korzeń: znowu dwie rośliny. Korzeń mniejszej rośliny o kształcie zwiniętego szarego węża. Większy to jeden wielki gąszcz bezbarwnych pędów. Liście: mniejszej rośliny, to kilka niewielkich, zielonych i rozwidlonych listków. U większej rośliny, z kilku łodyg wyrastają zielone listki w kształcie ramion prężącego się siłacza. Kwiat: mniejszej rośliny to jeden mały kwiatek z białym puchem na szczycie. U większej rośliny, na szczycie każdej łodygi pręciki z czarnymi kuleczkami.

Korzeń: większej rośliny symbolizuje równie pogmatwane, jak jego odnogi, losy ludzi i krajów zamieszkałych region, potocznie zwanym bałkańskim kotłem. Wraz ze śmiercią „nadzorcy” tego regionu Josipa Broz Tito (1980), w roku następnym doszło do rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Korzeń mniejszej rośliny, jak i cała ona sama, to „opowieść” o tej części byłej Jugosławii, której większość mieszkańców stanowią Albańczycy – czyli o Kosowie. To, że autor Manuskryptu koduje w ten, a nie inny, sposób, zamieszkałą ten region społeczność, uwidacznia całą skomplikowaną, wielowiekową problematykę konfliktu między Serbami i Albańczykami. Kto jest podstępnym wężem nie trudno się domyślić. Liście: mniejszej rośliny kodują walkę Albańczyków z serbską mniejszością. Postrzępione listki, wiele mówią o zażartości i podstępności walk pomiędzy zwaśnionymi stronami. Liście większej rośliny to już inna, znacznie dramatyczniejsza historia rozpadu Jugosławii, naznaczona wojnami i ludobójstwem czystek etnicznych. Kwiat: biały puch mniejszej rośliny, symbolizuje niepewność niepodległości Kosowa. Czarne kuleczki u kwiatka większej rośliny, informują o dramatycznych skutkach wojny odnajdywanych jeszcze wiele lat po konflikcie.

85.

manuscrito085

44R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F44r.jpg

Traktat z Maastricht – powstanie Unii Europejskiej.

Korzeń: długi, biały z czerwonymi przebarwieniami, gruby u nasady, wyrasta z dwu skręconych ze sobą odnóg. Liście: skupisko niesamowicie ściśniętych, zielono-czarnych liści, kształtem jako żywo przypominających wielki wachlarz. Kwiat: na szczycie łodygi, podwójna korona z zielonych, a powyżej, białych płatków.

Korzeń: dwie skręcone ze sobą odnogi, to informacja o prapoczątkach Unii Europejskiej (podpisanie 7 lutego 1992 w Maastricht), czyli o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali (1952). Liście: olbrzymi wachlarz z wiele mówiącymi wypustkami po bokach, to nowa potęga gospodarczo-polityczna na arenie międzynarodowej. Szkoda tylko, że tak światłe oczekiwania, jakie przyświecać mają temu organizmowi, służyć będą niezbyt jasnym i klarownym celom. Kwiat: dopełnia kształt (postać ogromnego człowieka) i symbolikę tej rośliny. Unia Europejska, jako idea wspólnoty gospodarczej i bezkonfliktowej politycznie Europy zapanuje na całym kontynencie.

86.

manuscrito086

44V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F44v.jpg

Zamach na World Trade Center.

Korzeń: jego trzy odnogi, wraz z pionową podstawą łodygi, przypominają podstawę ogromnego stojaka. Kilka łodyg u szczytu korzenia obcięte. Liście: kilka dużych i postrzępionych, zielonych liści. Kwiat: dwa białe pąki z czerwonymi i niebieskimi pasami.

Korzeń: jego kształt, jak i z oczywistych względów cała roślina, to jeden wielki symbol tragedii jaka wydarzyła się 11 września 2001 roku. Liście: to jakże dramatyczny moment tego zamachu – dym z płonących wieżowców WTC. Kwiat: dwa kwiaty w czerwono-niebieskie pasy na białym tle – to potwierdzenie faktu, w jakim to kraju owa tragedia miała miejsce – dwie wieże.

87.

Klik powiększysz ilustrację!

45R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F45r.jpg

Kaukaz. 

Korzeń: duży, czerwony i wielosegmentowy (jeden segment dosłownie wychodzi z drugiego). Kilka łodyg u szczytu korzenia obcięte. Liście: trzy łodygi, z których wyrastają raczej mizerne listki: zielone, szare i wypłowiałe, niektóre całkiem zwiędłe. Kwiat: u szczytu łodyg kilka wielopłatkowych kwiatków ciemnego koloru.

Korzeń: jego wielkość i czerwony kolor jest informacją o wielkim i „czerwonym” imperium – Związku Radzieckim (korzenie 34 R i 34V), które to imperium dokonało swego żywota  (1988 – 1991). Wielosegmentowość korzenia symbolizuje poszczególne etapy transformacji tego „więzienia narodów”: od ZSRR przez WNP po Federację Rosyjską. Niektóre łodygi obcięte, to tragiczne wydarzenia, istna dekapitacja całych narodów, zamieszkałych region na pograniczu Europy i Azji. Czeczenia (pierwsza, druga wojna), Osetia, Abchazja, Górski Karabach. Liście:
tak spłowiałe i wyschnięte, to stan w jakim znajduje się cały Kaukaz: m.in. Czeczenia, Gruzja, Dagestan. Kwiat: płatki ciemnego koloru, to ofiary zaprowadzanego porządku przez obcego kulturowo suwerena.

88.

Klik powiększysz ilustrację!

45V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F45v.jpg

Traktat ateński – poszerzenie Unii Europejskiej.

Korzeń: ogromny, o kolistym kształcie, jego poszczególne odnogi wydają się obcięte. Szczyt korzenia również obcięty, zaś powstały po obcięciu ślad przypomina czterolistną koniczynę. Liście: drobne białe, zielone, a nawet niektóre brązowe, rosną na trzech wątłych łodygach. Kwiat: drobne pąki o granatowych, widocznie jeszcze nierozwiniętych, płatkach.

Korzeń: jego kształt przywodzi ma myśl kolistą linię metra. Ślady po odnogach, to symboliczne stacje, czyli poszczególne nowo przyjęte państwa do projektu o nazwie Unia Europejska. (podpisanie 16 kwietnia 2003). Widać nawet napisy – jak owe stacje (nowi członkowie) się nazywają. Czterolistna koniczyna symbolizuje nadzieję społeczeństw tych krajów na wyrównanie historycznych niesprawiedliwości. Liście: symbolizują poszczególne kraje członkowskie wspólnoty. Widać, iż niektóre z tych listków brązowieją – spowodowały to zapewne jakieś kłopoty tych listków (krajów). Fakt, iż listki wyrastają z trzech łodyg, świadczyć może o trzech poziomach, kręgach obracania się tego „układu słonecznego”. W centrum „słoneczny” krąg: Niemcy, Francja, dalej pomniejsze „planety”: W. Brytania, Włochy, Hiszpania, Polska, itp., a zewnętrzny krąg stanowią niewiele znaczące „satelity”: Cypr, Malta, Litwa, itp. Kwiat: jeszcze nie rozwinięte, ciemne płatki – to Unia Europejska jeszcze nie okrzepła a już nad nią ciemne płatki (chmury).

89.

46R

46R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F46r.jpg

Kryzys finansowy.

Korzeń: podobny w kształcie do korzenia 43R, Gąszcz bezbarwnych pędów, przypominających ostrze noży. Szczyt korzenia obcięty. Widziany z góry sprawia wrażenie wielkiej dziury, lub otworu wora. Liście: trzy łodygi, z których wyrastają zielone liście. Zwiewny kształt liści, a także fakt, iż liście te rosną tylko z jednej strony, sugerować może jakąś burzliwą wichurę, która spowodować mogła wywianie tych liści. Kwiat: kilka małych, białych pąków, o lekkim zabarwieniu czerwienią.

Korzeń: otwór wielkiego wora, czarna dziura, ostrze noża – wszystko to symptomy światowego kryzysu finansowego z końca 2007 roku. Liście: burzliwa wichura wywiewająca liście, to widomy znak pęknięcia bańki spekulacujnej kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, co spowodowało bankructwo kilku wielkich banków. Kwiaty: ich kolory, podobne do kwiatów 44V – to informacja o tym, kto „zasiał” burzę na światowych rynkach finansowych.

9o.

46V

46V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F46v.jpg

Gloria Olivae.

Klikając na wszystkie zamieszczone poniżej ilustracje, można je powiększyć – a tym samym dopatrzeć się wielu interesujących szczegółów.

91.

47R

47R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F47v.jpg

Wojna domowa w Syrii.

Korzeń: mały, niepozorny, kształtem przypomina orzech. Liście: jedna, większa kępka liści, połączona jest długą i smukłą łodygą z drugą, mniejszą kępką. Kwiat: wcześniej wspomniane liście maja kształt kwiatów.

Korzeń: jego kształt oprócz konotacji z orzechem, kojarzy się również z workiem mosznowym, a stąd już blisko do stwierdzenia, iż chodzi tu zapewne o wojnę domową w Syrii trwającą od roku 2011, na co wskazuje tak kształt jak i sama nazwa gorzkich jąder pestek moreli – uprawianych w Azji i na Bliskim Wschodzie. Jak wiadomo są one dosyć gorzkie, tak jak gorzkie są „owoce” tej wojny domowej. Liście: większa kępka liści (moreli) to Syria sprzed wojny, długa i smukła łodyga wiele mówi o niekończących się walkach, zaś mniejsza kępka liści to „skutek” tej wojny. Kwiat: brak kwiatów świadczy o tym, iż sama ta wojna jest / będzie bezowocna.

92.

47V

47V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F47v.jpg

Ukraina.

Korzeń: duży, solidnie rozgałęziony, na którego szczycie widać biało-czerwone „płomienie”. Liście: kilka dużych liści, nad którymi widać dwa mniejsze – opadające i zwiędłe. Łodyga, z której wyrastają liście jest gruba i zielona, nad liściami jest już bezbarwna. Kwiat: trzy małe kwiaty koloru granatowo-szarego wyrastają z bezbarwnych łodyg.

Korzeń: jest informacją o tym, iż dwa największe organizmy państwowe obecnie uformowane na terenach wschodniej Europy czyli: Rosję i Ukrainę łączy wspólny korzeń – Ruś Kijowska. Równie ważną kwestią jest kształt korzenia, w szczególności owych biało-czerwonych płomieni, które przypominają palący się palnik kuchenki gazowej. Łącząc kształt owego płonącego palnika gazowego z godłem Ukrainy, zrozumiałym będzie, iż tematem przewodnim tej „rośliny” są jakże dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Tak jak w przypadku roślin 19V i 36R – szczyt korzenia gwałtownie się kończy. Nie jest on jednak obcięty ale jego krawędzie „liżą” jęzory ognia i taki też będzie los tego państwa – płomienie nienawiści będą nieustannie podsycać ognień wojennej zawieruchy. Na dodatek gaz będący głównym nośnikiem energii, jest/będzie zarazem najważniejszym orężem tego konfliktu, a to chociażby z tego powodu, iż Rosja jest największym producentem tej energii w Europie. Liście: jako iż mamy do czynienia z przyszłością, należałoby z niezwykłą ostrożnością podejmować próby opisywania tego, czego będziemy dopiero świadkami. Tak więc, zaledwie domyślając się dalszego ciągu wydarzeń domniemywam, iż dolny segment liści koduje informację o wybuchu nadziei na przeorientowanie się ukraińskiego społeczeństwa ku bardziej demokratycznym europejskim wartościom – Euromajdan, będą one jednak zniweczone przez presję gazowego potentata, co symbolizują zwiędłe liście górnego segmentu. Przebieg tego procesu będzie trójfazowy – czego egzemplifikacją są trzy granatowo-szare kwiatki wyrastające z bezbarwnych łodyg.

93. 

48R

48R – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F48r.jpg

Histeria.

Korzeń: rozgałęziony, bezbarwny. Liście: Jedynym wyrazistym (nie pozbawionym koloru) elementem tej rośliny są właśnie liście, których kształt jest raczej nietypowy – przypominają rozczapierzone palce ludzkich dłoni. Kwiat: trzy bezbarwne, przypominają koszyczki słonecznika.

Histeria – „dawne określenie zaburzeń, które obecnie można zaliczyć do zaburzeń dysocjacyjnych, konwersji, ale głównie różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych.  Cechuje ją nadmierna ekstrawersja, emocjonalność, płaczliwość, demonstracyjność zachowań, które są powodowane nieuzasadnionym lękiem o funkcjonowanie danej części własnego ciała. Zaburzenia te występują zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jednak dawniej histerię przypisywano wyłącznie kobietom i często wiązano jej występowanie z nieprawidłowym funkcjonowanie macicy.”  (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Histeria

Korzeń: powyżej zamieszczona definicja jest kluczem do zrozumienia ukrytego znaczenia tej „rośliny”. Tak więc korzeń to symboliczna „macica” – narząd żeńskiego układu rozrodczego, w którym następuje rozwój embrionalny kręgowców. Biorąc pod uwagę kontinuum historyczne, oraz, co ważniejsze, to co zakodowane jest w przepowiedniach Nostradamusa – konkretnie w Almanachu na rok 1560 (czego jeszcze nie zamieszczałem), a także to co jest zakodowane w jego: Przepowiedni ogólnej za 1560 rok z Nowej Wielkiej Prognozy (link)- http://pytyja.blox.pl/2013/03/Przepowiednia-ogolna-za-1560-rok-z-WNPrognozy.html

to owa macica, to nic innego jak ten świat, ta cywilizacja, którą można określić mianem kultury, cywilizacji zachodu, w którym obecnie my europejczycy żyjemy (o wpływie amerykanów nie wspominając), w którym to tym zachodnim modelu kultury i wartościach filozoficznych, politycznych, a także gospodarczych, następuje swobodny i nieskrępowany żadną dyktaturą rozwój. Liście: jedyny zielony element rośliny uwypukla problem węzłowy: histeria – czego egzemplifikacją mają być / są te rozczapierzone dłonie – jeden z widocznych objawów nadciągającej katastrofy finansowej, gospodarczej, politycznej – kryzys ten będzie spowodowany wydarzeniami na Ukrainie (rosyjski gaz), jak i wypaleniem się dalszej możliwości trwania w nieefektywnym (drętwym) systemie gospodarczo-politycznym.

„Pojęcie histerii stworzyli starożytni Grecy. Tamtejsi lekarze opisywali jako histerię każde schorzenie, które według nich miało bardziej psychologiczne niż fizyczne podłoże. Uważali oni, że problemy psychologiczne dotyczą jedynie kobiet, dlatego też ich źródłem musi być ich łono. Słowo histeria pochodzi od greckiego słowa określającego łono, stąd też chirurgiczny termin „histerektomia” oznaczający wycięcie macicy. W XIX i XX wieku histeria w rozumieniu medycznym miała bardziej sprecyzowane znaczenie. Lekarze diagnozowali histerię jako obecność objawów, które nie miały fizycznego uzasadnienia, nie zaś jako skłonność do żywych i przesadzonych reakcji emocjonalnych. U pacjenta z histerią mogą występować niewyjaśnione, ale utrzymujące się utykanie, niedowład, drętwienie lub brak.” (link)- http://portalwiedzy.onet.pl/4868,31980,1468963,1,czasopisma.html

Kwiat: trzy bezbarwne, przypominające koszyczki słonecznika – można domniemywać, iż te zawirowania finansowe, gospodarcze i polityczne przyczynią się do zdysfrakcjonowania, podzielenia (na koszyczki) co do znaczenia i wartości – cokolwiek by to znaczyło – trzy różnej wielkości i wysokości kwiaty.

94.

48V

48V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F48v.jpg

Rozpad Unii Europejskiej.

Korzeń: bezbarwny, dwu segmentowy – jedna część korzenia wyrasta bezpośrednio z drugiej. Liście: duża ilość zielonych i postrzępionych liści, rosną one na dwóch bezbarwnych łodygach. Kwiat: na każdej z tych łodyg rosną po dwa granatowe pąki.

Korzeń: powstanie i rozwój (czyli korzenie) Unii Europejskiej był stopniowy, ewolucyjny: najpierw była to Europejska Wspólnota Węgla i Stali – czyli wspólnota gospodarczo-polityczna o lokalnym zasięgu i znaczeniu, później, po przyłączeniu coraz to nowych członków, szczególnie tych ze wschodu Europy, potężny organizm, którego celem była tak integracja gospodarcza, ale co istotniejsze, integracja geopolityczna, o zamiarach bardzo niejasnych. Dlatego też ten korzeń dwu segmentowy, symbolizować ma ów ewolucyjny charakter. Liście: zielone i postrzępione, wiele mówią o kłopotach tych państw po tej swoistej turbulencji finansowej i politycznej jaką będą musiały przezwyciężyć te poszczególne państwa członkowskie, których gospodarka ukierunkowana na byt wspólnotowy, teraz ma powrót będzie musiała być przestawiona na większą samowystarczalność – konkurencyjność. Fakt, iż liście – poszczególne państwa wyrastają z dwu łodyg, sygnalizuje powrót do historycznej semantyki – Europa wschodnia i zachodnia. Kwiat: dwa granatowe pąki na każdej z łodyg, świadczą o tym, iż ta turbulencja będzie miała raczej nieciekawe skutki. Tak jak w przypadku poprzedniej rośliny, wszystkie powyższe wnioski wysublimowane zostały na podstawie wiedzy zawartej w przepowiedniach Nostradamusa – konkretnie w Almanachu na rok 1560, a także to co jest zakodowane w przepowiedni Nostradamusa: Przepowiednia ogólna za 1560 rok z Nowej Wielkiej Prognozy.

95

manuscrito095

49R – http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F49r.jpg

Orient vs. Okcydent.

Korzeń: rozległy, widać iż jest on podgryzany przez jakieś szkodniki. Liście: dwa kłębowiska gęstych liści, wyrastają one z długiej i solidnej łodygi, która jednakowoż w górnej swojej części wyraźnie więdnie – drugie, wyższe kłębowisko liści opuszczone na dół. Kwiat: liczne małe czerwono-niebieskie kwiatki wyrastają z dwu długich i rachitycznych, zwiędłych łodyg. Im dalej tym tym gorzej: kwiaty tracą kolor.

Korzeń: Podgryzające korzeń dwa szkodniki zapowiadają „kłopoty” tej rośliny. Nic w naszej historii nie dzieje się nagle, nie powstaje z próżni. Większość z wydarzeń ma swoje niewidoczne korzenie – przyczyny, których konsekwencje dopiero z czasem ujawniają się z całą swoją bezwzględnością. Tak też i kłopoty tej rośliny, którą ogólnie rzecz ujmując nazwałbym cywilizacją zachodu, wynikają bezpośrednio z wcześniejszych poczynań. Podgryzające korzeń szkodniki symbolizują zajadłą nienawiść fanatycznego fundamentalizmu islamskiego w stosunku do cywilizacji zachodu (element odwiecznego konfliktu), w szczególności zaś do tego wszystkiego złego co ta cywilizacja ze sobą przynosi. Liście: Dwa kłębowiska zielonych liści – to dwa segmenty – etapy owej cywilizacji zachodu: najpierw zachodnioeuropejska, później (powyżej) – amerykańsko-zachodnioeuropejska. Górne kłębowisko liści wyraźnie więdnie – co jest dowodem na to, iż podgryzanie szkodników będzie bardzo uciążliwe w skutkach. Kwiaty: ich kolory tracą na intensywności, jeden nawet całkiem bezbarwny, co jest informacją mówiącą o tym, iż mimo wszystko wartości cywilizacyjne zachodu są ponadczasowe – przetrwają ten niekorzystny okres, będzie to jednak okupione olbrzymimi stratami.

96.

49V

49V – (link)- http://voynich-ms.de/wiki/Bild:F49v.jpg

Bomba jądrowa.

Korzeń – mały, okrągły, o kształcie purchawki chropowatej – brodawkowate kolce. Liście – prawie na całej długości wysmukłej łodygi brak liści – są one obcięte, jednakowoż na samym jej szczycie dostrzec można niesamowite kłębowisko liści, których kształt kojarzy się z olbrzymim parasolem lub grzybem. Kwiat – mały granatowo-czarny kwiatek.

Korzeń – jak już to wielokrotnie na poszczególnych przykładach udowadniałem, wszystkie elementy każdej z roślin mają jakieś symboliczne znaczenie, przesłanie. Szczególnie odnosi się to podstawowego segmentu tych „zaszyfrowanych informacji” – korzenia. Nie inaczej jest w tym przypadku. By odgadnąć jakiego to miejsca i czego dotyczą wydarzenia związane z tą rośliną nie trzeba wiele – należy zapoznać się z opisem purchawki chropowatej – jej morfologią i znaczeniem, zaś bezdyskusyjnym lokalizatorem „teatru zdarzeń” jest łacińska nazwa tego grzyba: „Lycoperdon perlatum Pers”.

„Wysokość 3-7 cm, średnica 2-4 cm, kształt maczugowaty lub gruszkowaty, o wierzchołku zaokrąglonym, lub zakończonym garbem. Pokryty jest brodawkowatymi kolcami. Początkowo cały owocnik jest biały, dojrzały staje się ochrowy lub brązowy i łysy. Kolce po dotknięciu z łatwością odłamują się, pozostają wówczas po nich okrągławe oczka. W dojrzałym owocniku całe jego wnętrze zamienia się w ogromną ilość zarodników, owocnik na szczycie pęka i przez powstały otwór uwalniają się zarodniki (pod wpływem wiatru lub dotknięcia przez zwierzęta lub ludzi). Już krople deszczu o średnicy 1 mm są wystarczające do wyrzucenia zarodników. Pojedynczy podmuch wiatru może uwolnić nawet 1 milion zarodników. (…) Badania bio akumulacji wykazały, że purchawka chropowata łatwo akumuluje występujące w glebie metale ciężkie oraz selen, i może być wykorzystana w tym celu jako gatunek wskaźnikowy Doświadczalnie wykazano też jej zdolność do wiązania jonów rtęci z roztworów wodnych, badana jest jej przydatność w tym względzie do oczyszczania wody i ścieków zanieczyszczonych rtęcią.”

(link) – http://pl.wikipedia.org/wiki/Purchawka_chropowata

Fakt, iż mamy do czynienia z: grzybem, milion zarodników, metale ciężkie, bio akumulacja, rtęć, wszystko to dowodzi wnioskiem, iż autorowi Manuskryptu chodziło o to, by symboliki tej rośliny nie pomylić z żadną inną – a chodzi tu o wybuch bomby jądrowej, czego potwierdzeniem ma być też kształt korzenia przypominający worek mosznowy (jądra) – brodawkowate kolce (włosy łonowe). Łacińska nazwa purchawki jest podpowiedzią, zakodowaną informacją, jakiego miejsca dotyczyć będą wydarzenia związane z przejawem tej śmiercionośnej broni. Kto będzie agresorem, kto ofiarą, również nie trudno wywieść. Liście: kłębowisko liści potwierdza wcześniejsze wnioski – jest on graficznym ideogramem efektu wybuchu bomby jądrowej – grzyba atomowego. Poobcinane liście w dolnej części łodygi symbolizują wszystkie dramatyczne wydarzenia poprzedzające ów wybuch, a będą one naturalną konsekwencją osłabienia wpływów Zachodu (Okcydentu), co koduje poprzednia roślina – 49R. Kwiat: mały czarno-granatowy jest wiele mówiącą informacją o tym jakie opłakane skutki przyniesie ten przejaw niepohamowanej, niewspółmiernej z zagrożeniem – zatem głupiej, odpowiedzi. To, iż nie jest to tylko moja odosobniona ocena tych wydarzeń, potwierdza Nostradamus w swoich przepowiedniach: „Znamiona Zaćmienia, które nadejdzie 16 września 1559 roku…”

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Visits

Weather condition