Get Adobe Flash player

1555 Almanach, Prognostyk, Wróżby

http://cura.free.fr/dico-a/604A-alm1555.html

Almanach na rok 1555  

STYCZEŃ

0. La pleine lune sera le 7 à 6 minutes du matin (…) Ie n’ose declarer ce qu’adviendra ceste année 1. Je veux affermer qu’en ceste presente année la France sera en grand trouble, pour ce qu’elle est en supreme degré d’excellence. 2. Nostre Gouverneur sera conspiré, en buvant sera surpris. 3. Le Pontife Romain doubteux, oraison prononcée. Le Senat fera permutation. 4. Neoclidas avec ses generaux sera desiré pour inepte superstition & servitude.

0. Księżyc w pełni będą 7- 6 minuty z rana (…) Czyli nie odważą się zadeklarować ten rok co będzie cestus.
1. Chcę obecną najmu roku, że Francja będzie w wielkiej biedzie, za to, co jest w najwyższym stopniu doskonałości.
2. Gubernator będzie nasz spisek, pitnej będą zaskoczeni.
3. Papież doubteux, oration wymawiane. Senat permutacji.
4. Neoclidas z jego nieudolną ogóle życzenia na niewolę i przesądów.

ceste année – w tym roku

cestus – żelazna rękawica starożytnych atletów, uścisk żelaznej rękawicy (pięści) (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Cestus

Le Pontife – Papież, Biskup, Ojciec Święty, Świątobliwość, Pasterz

doubteux– douteux oration – wątpliwa przemowa

Neoclidas – Arystofanes – Lenin http://books.google.pl/books?id=9aAQAAAAIAAJ&pg=PA199&lpg=PA199&dq=

neoclidas&source=bl&ots=FJZgnAjB8y&sig=6cwiurRwC6urDTgrlwBM_zTmF8g&hl

Arystofanes – http://pl.wikipedia.org/wiki/Arystofanes

Arystofanes z Aten (gr. Ἀριστοφάνης, Aristophanes) (ok. 446385 p.n.e.) – grecki dramatopisarz, jeden z twórców komedii staroattyckiej. Jego twórczość miała ostre akcenty społeczne i polityczne. Przedstawił w niej bogaty obraz życia Aten swoich czasów. Był zagorzałym przeciwnikiem bogaczy i obrońcą interesów średnich warstw społecznych oraz chłopów.

Lenin – rzecz to z pewnością oczywista http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin

Ad 0. Zajęcie Pałacu Zimowego – 6 listopada 1917 r. o godz. 2. 10 min.

Ad 1. Francja, w tym konkretnym przypadku w kodzie MN, symbolizuje bardziej ludzką formę sprawowania władzy – Carat, czyli – całą „niekomunistyczną” Europę, a konkretnie Europę zachodnią.

Ad 2. Wojna domowa w Rosji.

Ad 3. Pontife czyli Papież, tym synonimem MN koduje przywódców „chrześcijańskich” – opiekunów – czyli pasterzy całego zachodniego świata. W tym konkretnym miejscu chodzi o „wątpliwe” nierealistyczne orędzie Thomasa Woodrow Wilsona z dnia 8 stycznia 1918 roku – czternaście punktów programu pokojowego. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czterna%C5%9Bcie_punkt%C3%B3w_Wilsona

Ad 4. Neoclidas czyli – Lenin żelazną rękawicą komunizmu, Sierpem i Młotem zaprowadził proletariacki porządek.

LUTY

5. La cité des deux fluves, qui occupe la republique temporelle & spirituelle aura diverses sectes. 6. Celuy qui fait ses choux gras d’eux les soustiendra, pour n’estre privé de sa prelature. 7. Mais leur temps sera bien court & fort dangereux. Par nouvelletez d’effects seront faites seditions. 8. Les aprests maritimes se feront, seront levées compagnies entieres, & puis le 15 de May, pour la retrogradation de Jupiter, la plus part, comme legionnaires, se retirent à sa maison. 9. La cité du magistrat en luy demandant passage, sera doubteuse que par demi refus, soubs ombre de passage ne soit subvertie. Mais son revolu sera seur. 10. Les parties de Guienne, mesmes tous les confins des monts Pyrenez, seront assaillis. La foiblesse du Monarque du païs sera secourue.

5. Miasto dwóch fluves, który zajmuje doczesne i duchowe republikę ma różne sekty.

6. Ten, kto sprawia, że jego chleb i masło z soustiendra je za nie zostali pozbawieni swego prałata.

7. Ale ich czas jest bardzo krótki i bardzo niebezpieczne. Przez skutkami nowości będą bunty.

8. Przygotowania będą koszty, firmy będą usuwane cały, i następnie 15 maja do degradacji Jowisza, część najbardziej, jak legioniści, udać się do jego domu.

9. Miasta sędzia prosi go przekazać, że będzie doubteuse odmowę o połowę, znacznie pod cieniu przejścia jest podważona. Ale jego poprzednik będzie pełny czas.

10. Części Guienne, wszystkie krańce mesmes Pyrenez Góry, zostanie zaatakowany. Osłabienie monarchy we własnym kraju, będą uratowani.

fluves – rzeka

soustiendra – soutiendrawsparcie

15 maja do degradacji – 15 sierpnia bitwa pod Radzyminem – Bitwa warszawska

magistrat – jest albo określeniem budynku, w którym siedzibę mają władze miasta (niekiedy dla odróżnienia od historycznego ratusza), albo całego urzędu miasta (zarządu miejskiego wraz z aparatem urzędniczym). cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Magistrat

doubteuse – douteusewątpliwy

mesmes – mesme – meme, ten sam, taki sam, lub: nawet.

Ad 5. Miasto dwóch rzek w kodzie MN, w tym konkretnym miejscu, jest symbolicznym określeniem kraju, państwa – komunistycznej Rosji, zaś dwie rzeki to dwa miasta: Piotrogród i Moskwa – czyli dwa główne dopływy (dwa nurty) zasilające dopiero co wzbierające morze komunizmu. Różne sekty – eserowcy, mienszewicy, trockiści i w końcu bolszewicy.

Ad 6. Jeśli Papież, jest synonimem przywódców „chrześcijańskich”- opiekunów – czyli pasterzy, całego zachodniego świata, to Prałat w kodzie MN symbolizuje, zgodnie z definicją, „władzę” w terenie – czyli państwa demokratyczne – antykomunistyczne. W tym przypadku chodzi zapewne o bunty chłopskie na Ukrainie, Kubaniu, rejonie Wołgi i Donu w 1921 r., krwawo stłumione przez władzę radziecką. Ludność pozbawiona swojego dotychczasowego opiekuna – Carat, wpadła w objęcia nowego systemu. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Polityka_Ekonomiczna

Prałat z „(łac. Praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%82at

Ad 7. Niezadowolenie w Armii – czyli powstanie garnizonu w Kronsztadzie – 1-18 marca 1918 r.

Ad 8. Wojna polsko-bolszewicka 1919 – 1921 r. 15 sierpnia bitwa pod Radzyminem – Bitwa warszawska – kulminacyjny moment wojny.

Ad 9. Magistrat – czyli głównodowodzący Polską Armią – „Piłsudski pojechał do Warszawy i 18 sierpnia wydał stosowne rozkazy do przegrupowania. Miało ono na celu stworzenie grupy pościgowej, która zwłaszcza na prawym skrzydle odciąć miała nieprzyjacielowi odwrót na linię Brześć nad Bugiem – Białystok – Osowiec, doprowadzając do jego osaczenia.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka

Ad 10. Epilog wojny: 18 marca 1921 traktat pokojowy podpisany w Rydze.

MARZEC

11. Les lettres de l’ennemy seront apportées secretement, le contenu sera fort difficile à parfaire,ergo possibile [c’est donc possible]. O que le fait sera obscur ! 12. Le Crocodile sortira de l’eau : les jours alegres seront tristes. La promesse sera grande de ce qu’il n’y a rien. 13. Seront celebrées feries de concorde. 14. Les terriens seront fachez par pestilence, famine & guerre. 15. Le grand Neptune de la Ligurie icydefaillir, mais en pulluler un plus grand. 16. Le second Neptune, qui plaint sa cité solaire, sera de retour: & nonobstant sa lointainetéprestera la main à son prochain sang Royal. 17. Son exigue force par mer dommagera la supreme classe, mais peu & exiguement. 18. Je me doubte fort que ne soyons proches d’une renovation de siecle, mesmes dans la plus part de l’Europe.

11. Pisma z wrogiem będą potajemnie, zawartość będzie bardzo trudne do doskonałej, possibile ergo [jest to możliwe]. O, będzie przesłaniać faktu!

12. Krokodyl z wody: dzień będzie smutne alegres. Obietnica jest wielki za to, co jest niczym.

13. Święta zostanie odprawiona zgody.

14. Ziemia będzie rozdrażniony przez zarazy, głód i wojny.

15. Wielki Neptun z Ligurii lodowatego osłabi, ale w większej roju.

16. Sekund Neptun, który skarżył swoje miasto słonecznej, powróci: i mimo swojej strony lointaineté prestera do jego następnego królewskiej krwi.

17. Ciasne siły morskie dommagera klasa Najwyższy, ale nieliczni i exiguement.

18. Nie doubte być blisko, jak silny z renowacji wieku mesmes w większości krajów Europy.

alegres – byli szczęśliwsi

Liguria – region administracyjny w zachodnich Włoszech, o powierzchni 5416 km², 1,7 miliona mieszkańców i ze stolicą w Genui.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Liguria

Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

icy – lodowaty, czyli wielki i mroźny syberyjskimi gułagami Sowiecki Sojuz.

defaillir – poczucie osłabienia, złe samopoczucie – (link) http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/defaillir/

Sekund Neptun – secundo Neptun – drugi Neptun – Stany Zjednoczone

lointaineté – daleko, sytuacja która jest daleko

prestera – Kraina Prestera – „Kraina Prestera JohnaW 1165 r. na znakomitych królewskich dworach Europy wielką ciekawość wzbudził list, zaadresowany do bizantyjskiego cesarza Manuela. Jego autorem był najbardziej tajemniczy i najbogatszy władca na świecie. Nazywał się Prester John. Według pogłosek i legend, Prester John był monarchą chrześcijańskim, władcą nieznanego królestwa na Wschodzie. Jego kraina obfitowała w nieprzebrane skarby i cuda wszelkiego rodzaju. Były tu smoki i jednorożce, wody źródła młodości zapewniały radość i rozkosz wszystkim poddanym, a ogniotrwałe szaty sporządzano z włókien, wysnutych z kokonów salamandr.” (link)- http://ravefi.frompoznan.com/topsecret/rozne/karainaprestera.htm

dommagera – dommage – uszkodzenie, szkoda, strata

exiguement – gering – nieznaczny, nikły, niewielki 

http://books.google.pl/books?id=sclFAAAAcAAJ&pg=PA712&lpg=PA712&dq=exiguement.&source=

bl&ots=t_KYxq7jfg&sig=GdBXixWYXPeXHoyuZ8YDT8H1QrQ&hl=pl&sa=X&ei

gering – mały, nikły

http://pl.bab.la/slownik/niemiecki-polski/gering

doubte – doute – wątpić

mesmes – ten sam

Ad 11. 16 kwietnia 1922 r. Układ w Rapallo. „Państwa zachodnie były oburzone postawą Niemiec i poczytywały układ za zdradę. Niezadowolenie panowało również w Polsce, gdzie zasadnie obawiano się, że następstwem układu może być wspólna polityka radziecko-niemiecka wobec Polski. W formalnych stosunkach Polski z jej dwoma wielkimi sąsiadami początkowo bezpośrednio po podpisaniu układu zmian jednakże nie było.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_w_Rapallo

Ad 12. Jest takie powiedzenie „wyszło szydło z worka” i taki symboliczny „krokodyl wyszedł z wody” – odnosi się to do puczu monachijskiego – 9 listopad 1923 r., przez nikogo innego jak przez „drapieżnego krokodyla” Adolfa Hitlera. Na szczęście wprowadzenie prawicowej dyktatury nie powiodło się. Po nieudanym puczu Hitler, w więzieniu skrystalizował swoje poglądy w postaci książki „Mein Kampf”, która dla narodowych socjalistów miała być swoistą biblią, lecz jak się później okaże, okazało się, rzeczona książka okazała się niczym – wylądowała na śmietniku historii.

Ad 13. Lata 1924-1929 w Niemczech – to okres względnej stabilizacji. Zgoda – to akceptacja Wilhelma II na wybór marszałka Paula von Hindenburga na prezydenta – 1925 r.

Ad 14. Wielka depresja – czyli światowy kryzys gospodarczy po krachu na Wall Street – 24 października 1929.

Ad 15. Wielki Neptun z Ligurii w jednym roju ze Związkiem Radzieckim. „ZSRR po okresie ożywionej współpracy z Niemcami w latach 20. stopniowo reorientował swoją politykę zagraniczną na państwa dawnej ententy. ZSRR zawarł traktaty o nieagresji z Francją i Polską (w 1932), nawiązał stosunki dyplomatyczne z USA (w 1933 roku), Czechosłowacją, Rumunią i Bułgarią oraz został przyjęty do Ligi Narodów w 1934.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich

Ad 16. Kraina Prestera – czyli Stany Zjednoczone po „chwilowym” załamaniu gospodarczym, dzięki polityce New Deal, powrócą, powrócili do swej roli :pasterza”.

Ad 17. Początek “nowej” epoki, epoki faszyzmu. Po zwolnieniu z więzienia, Hitler reaktywował działalność partyjną narodowych socjalistów, zaś finałem tych zabiegów były wybory do Reichstagu (wrzesień 1930 r.), po których partia ta stała się początkowo drugą, a potem pierwszą frakcją w parlamencie. 30 stycznia 1933 r. – osiągnął najwyższe stanowisko, został Kanclerzem.

Ad 18. Niewątpliwie fakt ten, przyczyni się do rewizji granic w całej Europie. 

KWIECIEŃ

19. Icy gist la plus part d’un grand hazard entre deux Monarques, si ma supputation est juste. 20. Prince estrange parlera par interprete, & fera entrée en sa nouvelle terre. 21. Nouveau Prince, grande assemblée de peuple, & nouvelle secte. 22. La feste du fils de Neoclidas pullulera sur la secte Plutonique de parfaite equité & droiture. 23. En ces jours icy prefix est fort dangereux que ne soit unus pastor & unum ovile [un seul berger et une seule bergerie]. 24. Sera dit à l’Empereur, Sis licet invictus, tibi dico Carle, cavebis [Bien que tu sois invaincu, je te le dis, Charles, tu seras sur tes gardes], & autres semblables pasquils seront dits aux deux Monarques. Ce qu’au siege du grand Pontife Romain sera sceu le 27. jour apres qu’aura esté fait & prononcé.

19. Icy istota najbardziej z jednym z poważniejszych zagrożeń dwóch monarchów, czy mój rachunek jest słuszne.
20. Książę dziwne rozmowy za pośrednictwem tłumacza, a będzie przychodził do jego nowej ojczyzny.
21. Nowy Prince, duży montaż osób, a nowa sekta.
22. Święto syna Neoclidas mnożyć w kulcie doskonałego słuszności i prawości plutoniczne.
23. W tych dniach jest bardzo niebezpieczne tutaj prefiks, który jest pastorem Unus & unum Ovile [jeden pasterz i jedna owczarnia].
24. Uznać cesarza Sis licet Invictus, Tibi dico Carle i cavebis [Chociaż jesteś niepokonany, powiadam wam, Charles, będziesz mieć na baczności], i inne podobne lampoons nazywa obu monarchów. Że w siedzibie wielkiego papieża rzymskiego uczono się w dniu 27. dni po tym, i to od dostawy.

Icy – lodowaty

Prince – książę, pierwszy Hitler

Neoclidas – syn Neoclidasa – Stalin

Pluton – w horoskopie oznaczać może bezwzględność w realizacji swoich celów a także niezwykle efektywne dążenie do celu. (link)- http://horoskopium.pl/astrologia/planety/pluton/

prefiks – przedrostek – słowo jest samo w sobie składa się z poprawki macierzystych (czyli załączyć, w tym przypadku), a przedrostek pre – (czyli „przed”), z których oba pochodzą o łacińskich korzeni.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prefix&ei=V0LOT623B8PitQbg6ej-Cg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CGAQ7gEw

Icy prefix – lodowaty prefix – łacińskie korzenie – czyli „rzymskie” terytoria – lodowaty ZSRR.

Unus & unum Ovile – jeden pasterz i jedna owczarnia.

lampoons – paszkwil, parodia, szubrawiec, satyra, karykatura – hitlerowskie Niemcy, oraz sowiecki Związek Radziecki, to zaiste szubrawe karykatury były. Nic dodać, nic ująć. http://www.thefreedictionary.com/lampoons

sceu – sceau – uszczelnić, uszczelnienie

Ad 19. Wielki lodowy – czyli stalinowski Związek Radziecki, zawartym w Rapallo sojuszem wojskowym z Niemcami, a potem paktem Ribbentrop – Mołotow, jednoznacznie potwierdził „opinię” MN, o tym iż sojusz tych dwóch totalitarnych systemów, będzie zagrożeniem dla demokracji.

Ad 20. 7 kwietnia 1925 Hitler zrzekł się austriackiego obywatelstwa, ale dopiero w 1932 uzyskał niemieckie.

Ad 21. Hitler – „książę” nowej sekty nazistów, montuje grupę podobnych sobie ideowo wyznawców faszyzmu – czyli najpierw państwa osi: Niemcy i Włochy (25 października 1936), do którego później przyłącza się Japonia (pakt trzech).

Ad 22. Syn Neoclidasa – czyli Stalin. Jest to informacja o „niebezpiecznych” czasach, kiedy to na terenach gdzie pasterzem – czyli gospodarzem są komuniści. Swoim totalitarnym – plutonicznym sposobem gospodarowania na Ukrainie doprowadził do totalnej ruiny i głodu.

Ad 23. Lodowaty o łacińskich korzeniach – czyli komunistyczny ZSRR sposobi się do poszerzenia swojej owczarni – czyli granic granic. Pakt Ribbentrop-Mołotow – 23 sierpnia 1939 r.

Ad 24. Mieć się na baczności – brytyjskie gwarancje, a także polsko-brytyjski układ sojuszniczy z 25 sierpnia 1939 r. na nic się zdał. Obydwaj szubrawcy i tak wykonają to co zaplanowali. Wielki rzymski papież – czyli Sowieci, 27 dni po tym – czyli dokładnie 17 dni po, „uszczelnili” morderczy plan.

MAJ

25. L’Italie indignée. Prince estrange revolté. Sylla & Marius arrivez. Sectes en sedition. 26. Les Princes & Monarques auront emprunté les oreilles de Midas. Ceux de Thessalie n’auront point de cours, mais ne seront que diffamations & flateries, & plusieurs infirmitez.

25. Włochy oburzone. Książę dziwny bunt. Marius i Sulla przyjechać. Sekty w bunt r. 26. Książęta i monarchów zapożyczyli uszy Midasa. Ci z Tesalii będzie miał żadnej możliwości, ale to nie oszczerstwo i pochlebstwami, a kilka słabości.

Marius i Sulla – „Obaj byli zbawcy obywateli rzymskich: jeden nazwany został „trzecim założycielem Rzymu” na pokonaniu najeźdźców z północy, drugi, znany podboju zagranicznych królów i „zbawca i ojciec”. – cyt. wiki (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://janusquirinus.org/essays/Apollo/Background/MS1.html&ei=x7GzT-GgPNDltQaKr4iUBA&sa=X&oi=translate&

Midas – „Midas jest bohaterem wielu legend, mitów i anegdot. W mitach przypisywano mu wyjątkową głupotę.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Midas

Ad 25. Jaka jest konotacja, tych dwóch historycznych postaci, z głównymi „aktorami” II wojny światowej, najdobitniej świadczy o tym powyższy cytat. Pierwszy to – Hycler – III Rzesza, drugi – nie lepszy Stalin – batiuszka. 22 września w Brześciu „Marius i Sulla” – czyli Wehrmacht i Armia Czerwona, wspólną defiladą uczcili zwycięstwo. Po tym wyczynie, należało już tylko „zaopiekować się” zdobytymi ziemiami, zaś jeńców odpowiednio „zagospodarować”.

Ad 26. Książęta i monarchowie – czyli alianci (W. Brytania, Francja), polityką ustępstw – appeasment – zaspokajając kolejne żądania Hitlera, wykazali się wyjątkową głupotą.

CZERWIEC

27. Les Princes seront esmeus d’une efrenée cholere. L’intention de l’un sera bien frustrée plus que de la moitié. Le Terme luy fachera tant qu’il luy semblera advis qu’il ait affaire à un Marcellus, ou à un Fabius. 28. Celuy qui sera entre deux mers environné fera si bien son devoir, qu’il ne luy restera que le surnom de Pyrrhus.

27. Książęta będzie esmeus się efrenée gniew. Intencją tego, który będzie znacznie bardziej sfrustrowani niż połowę. Termin mu zły jak go wydają advis ma do czynienia z Marcellusa, lub Fabius.
28. On, który jest otoczony dwoma morzami więc jego obowiązkiem, zrobi mu przydomek
Pyrrhus.

esmeus – émeus – emu – struś emu – synonim – chować głowę w piasek jak struś angielski: (1.1) bury one’s head in the sand francuski: (1.1mettre la tête dans le sable, faire l’autruche, politique de l’autruche

niemiecki: (1.1) den Kopf in den Sand stecken, Straußenpolitik, Vogel-Strauß-Politik http://pl.wiktionary.org/wiki/chowa%C4%87_g%C5%82ow%C4%99_w_piasek

efrenéeeffrénée – nieokiełznany, niepochamowany

advis – ad vis – moc

Marcellusa, lub Fabius – Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator. Przydomek Verrucosus oznacza „pokryty brodawkami”, z powodu brodawek, jakie miał nad górną wargą. Drugi przydomek Kunktator (łac. „zwlekający”) wywodził się od jego strategii w rozmieszczaniu wojsk podczas II wojny punickiej.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Fabiusz_Maksimus

Pyrrhus – pyrrusowe zwycięstwo

Ad 27. Strusie – czyli Francuzi i Brytyjczycy “wypowiedzieli” wojnę Niemcom, doszli zaledwie 8 km w głąb Niemiec, a następnie „schowali się” w bunkrach Linii Maginota (Brytyjski Korpus Ekspedycyjny). Pewnym usprawiedliwieniem był fakt, iż państwa ty nie były jeszcze gotowe by przeciwstawić się militarnie potędze nazistów – nie był to dobry termin.

Ad 28. Polska „otoczona” dwoma totalitarnymi morzami, stała na straconej pozycji. Mimo, iż wynik kampanii wrześniowej, szczególnie po 17 września, mógł być tylko jeden – kapitulacja, to ten bezprzykładny opór, mając na uwadze strusią pomoc aliantów, można w istocie nazwać pyrrusowym, ale jednak, zwycięstwem.

LIPIEC

29. Celuy qui avoit entrepris de faire un cas fort enorme contre la Royale magesté, sera surpris, & sa conjuration maligne ne sortira en effect, sinon à sa grande confusion & ruine. 30. Le Roy se gardera de quelcun ou plusieurs de sa Cour, qui ne pourchassent que de faire ce que je n’ose mettre par escrit [selon que les astres acordez à l’occulte philosophie demonstrent].

29. On, który zobowiązał się do zdecydowanego sprawę przeciwko wielkiej Królewskiego magesté będzie zaskoczony, a jego złośliwy spisek wyjdzie w rzeczywistości, jeżeli nie do jego wielkiego zamieszania i zniszczony.
30. Le Roy będą powstrzymywać się od quelcun lub więcej swego dworu, który pościgu, że aby robić to, co nie śmiem umieścić writeth przez [gwiazd według okultystycznej filozofii acordez demonstrent].

Magesté – majestat

Le Roy – miasta i gminy w USA – http://pl.wikipedia.org/wiki/Le_Roy

quelcun – quelqu’un – ktoś, któryś

escrit– escris – pisanie, praca pisemna

writeth – write th – napisać słowa, pisać do

acordez – accordez – przyznać, udzielić

demonstrent – wykazać, udowodnić

accordez demonstrent – accordez demonstrant – dotacja (przyznanie) demonstrant – czyli udzielenie pomocy  

Ad 29. Ci, którzy układami z hitlerowcami zobowiązali się do „rozbioru” Polski, sami – 22 czerwca 1941 r. znaleźli się w podobnej sytuacji.

Ad 30. Europę w tamtych czasach w istocie można określić mianem „dworu”. Stany Zjednoczone, aż do końca 1941 roku wstrzymywały się od uczestnictwa w wojnie, ograniczając sie jedynie do dostaw żywności i materiałów wojennych – Lend-Lease Act.

SIERPIEŃ

31. Le grand Neptune ne peut passer plus outre dans ce mois, & les deux qui s’ensuivent, qui est de son cours le dernier. 32. Les deux Scipions feront grand appareil, leurs forces seront invincibles. 33. Le vaillant Pyrrhus Gaulois fera à la fin de ce mois & les deux qui s’ensuivent grands faits d’armes.

31. Wielki Neptun mogą spędzić więcej w tym miesiącu, a dwa, że po, który jest ostatnim jej z przebiegu.
32. Dwa Scipios uczynić wielki aparat, ich siły będzie niepokonany.
33. Dzielni Galowie Pyrrhus będzie pod koniec tego miesiąca i dwóch wynikające wielkich czynów broni.

Wielki Neptun – w mitologii bóg morza

Scipio – Scypion Afrykański StarszyPubliusz Korneliusz Scypion Afrykański Starszy, (łac. Publius Cornelius Scipio Africanus Maior) ur. w roku 235 p.n.e. w Rzymie, zm. 183 p.n.e. w Liternum – wódz rzymski z okresu II wojny punickiej, który zdołał pokonać Hannibala, wybitnego wodza kartagińskiego, w polu. http://pl.wikipedia.org/wiki/Scypion_Afryka%C5%84ski_Starszy

Kogo „personifikuje” (dwaj) Scypion, a kogo Hannibal – chyba oczywiste. Pyrrhus – pyrrusowe, ale jednak zwycięstwo.

Ad 31. Wielki Neptun – ofensywa aliantów (lądowanie w Normandii) z udziałem wielkiego Neptuna zza morza – czyli zza Atlantyku.

Ad 32 Dwaj scypionowie – dwa fronty: białoruski i ukraiński – czyli kontrofensywa Rzymu – Armii Czerwonej

Ad 33. Kampania włoska (9 lipca 1943 – 2 maja 1945), zwycięstwo, czyli wielki czyn broni. Monte Cassino – maj 1944 r. Zwycięstwo Pyrrusa – patrz p. 28. Historia zatoczyła koło.

WRZESIEŃ

34. Seront faits des assaults bien terribles. 35. La magesté du Roy n’aura gueres loisir de manger en repos, pour les continuelles nouvelles d’un païs & d’autre. 36. Quelque grand Seigneur sera accusé envers son Prince royal par excez de tyrannie.

34. Z ataków będzie bardzo straszne.

35. Kinga będzie magesté ledwie czas zjeść w spokoju, nieprzerwanie przez państwa do drugiego nowego i własnego.

36. Niektóre wielki Pan będzie oskarżony w swoim Księcia Korony przez ekscesy tyranii.

magesté – majestat

Księcia Korony – Prince royalHMS Prince Royal – HMS[A 2] Prince Royal – angielskiXVII-wieczny żaglowy okręt wojenny klasyfikowany jako Royal Ship, później przebudowany na okręt liniowyI rangi mający trzy pokłady działowe. (…) Następnie okręt wziął udział w zwycięskiej dla Anglii pierwszej wojnie angielsko-holenderskiej. http://pl.wikipedia.org/wiki/HMS_Prince_Royal_(1610)

I znowu „symboliczne” zwycięstwo – tym razem Anglii w pierwszej wojnie angielsko-holenderskiej – czyli St. Zjednoczonych nad Japonią, która to tyrania srogo zapłaci za swoje ekscesy.

Ad 34. Atak japońskich sił powietrznych na Perl Harbor 7 grudnia 1941 r.

Ad 35. Skończył się czas pokoju dla amerykanów – czyli wojna na Pacyfiku.

Ad 36. Wybuch bomb atomowych, kładzie kres wojnie. Post factum, amerykanie będą oskarżani o zbytnią bezwzględność, ale im szybciej japoński agresor się podda, to tym mniej ludzi zginie (tak żołnierzy jak i ludności cywilnej na okupowanych terenach).

PAŹDZIERNIK

37. Sectes damnables, heresies & superstitions, dont plusieurs se trouveront loin de leur compte.

37. Damnable sekty, herezje i przesądy, wielu znajdzie się daleko od ich konta.

Damnable – godne potępienia

loin de leur compte– daleko od ich konta, daleko od, odległych od ich

Ad 37. Nieproszony, wielowiekowy pobyt Germanów na wschodzie, wraz z końcem II wojny światowej, skończył się. Godne potępienia sekty to: Krzyżacy. Prusacy, Zaborcy. To, że w nie dość przyjemny sposób, to tylko mała namiastka krzywd, jakie te sekty wyrządziły gospodarzom tych ziem.

LISTOPAD

38. Nouveaux Gouverneurs pires que Denys le tyran en la Cour royale, persuaseurs contre l’immortalité de l’ame, & de la divine puissance de Dieu. 39. Haine & guerre mortelle entre deux Monarques, & le regne Macedonique estre de retour. 40. Sera assaillie une partie limitrophe qu’on n’eut jamais pensé, ou seront tuez femmes & enfans : les gardes seront deceus. 41. Les Barbares ne cesseront de dommager la Chrestienté. Le mal sera si enorme, que les captifs & le sang injustement sacrifié criera justice aux Monarques de Jesus Christ. 42. Les païsans seront endommagez des gensdarmes à cause de l’avarice du Monarque.

38. Nowe prezesi gorsze niż Dionizego tyranem w Royal Court, w persuaseurs przeciwko nieśmiertelności duszy i boskiej mocy Bożej.

39. Nienawiść i zabójcza wojna dwóch monarchów i panowanie Macedonica powrotem estre.

40. Będzie nękana część granicy, której nigdy nie myśli, albo zabić kobiety i dzieci: strażnicy będą Deceus.

41. Barbarzyńcy nie będą już zniszczyć chrześcijaństwo. Zło będzie tak ogromna, że zakładnicy i krew niesprawiedliwie poświęcił sprawiedliwości płakać monarchów Jezusa Chrystusa.

42. Chłopi z gensdarmes uszkodzić z powodu chciwość monarchy.

Dionizego – Dionizjusz – MN koduje tu Dionizego Małego, a konkretnie to co o nim wiemy. Po pierwsze popełnił błąd w obliczeniach – amerykanie, bo to o nich tu mowa, również popełnili błąd nie wziąwszy pod uwagę militarnych zakusów japończyków. Po drugie: amerykańska Konstytucja Stanów Zjednoczonych, notabene pierwsza tego typu ustawa zasadnicza na świecie – Dionizjusz uważany jest za ojca prawa kościelnego. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dionizjusz_Ma%C5%82y

Royal CourtSądy Jersey są odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości w Baliwacie z Jersey, jednej z Wysp Normandzkich. Stosują one prawo wyspie , która jest mieszanką prawa zwyczajowego i ustawodawstwa uchwalonego przez ustawodawcę, Zgromadzenia Zjednoczone.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Court&ei=

a820T5UcxtPhBMvFxf8N&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CHcQ7gEwAQ&prev=

/search%3Fq%3DRoyal%2BCourt,%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvns

persuaseurs – persuasions – perswazje

estre – est re – jest ponownie zostanie ponownie, zostaje ponownie

estre – plan, kryty układ lub planie zamku

estre –être(aby) być (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estre&ei=TrfET-nwAYaB4gTBsODODw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=

Estre – Estry (od niem. Essigäther octan etylu; Essig – oceti Äther eter[1]) – grupa organicznych związków chemicznych będących produktami kondensacji kwasówi alkoholi. Komponentami kwasowymi mogą być zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Estry

Macedonique Les discours militaires”– wojskowy dyskurs. cyt. wiki, (link)- http://books.google.pl/books?id=d5JDAAAAcAAJ&pg=PA187&lpg=PA187&dq=macedonique&source=

bl&ots=iWQDsdNkPM&sig=PAZZBntJEALAcgfCuQZNZ5pY06M&hl=pl&sa=X&ei=

8uS0T56TN4jfsgbTo6ygDA&ved=0CEwQ6AEwAzgK#v=onepage&q=macedo

http://books.google.pl/books?id=d5JDAAAAcAAJ&dq=macedonique&hl=pl&source=gbs_navlinks_s

Deceus – dziesięć

gensdarmes – gens d’armes – żandarmeria –specjalne formacje policji wojskowej powoływane do utrzymania porządku wewnętrznego i dyscypliny wojskowej oraz bezpieczeństwa publicznego w wojsku, jak również innych funkcji policyjnych, np. ściganie przestępców, m. in. dezerterów, prowadzenie dochodzeń i śledztw w sprawach karnych, konwojowanie osób zatrzymanych.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBandarmeria

Ad 38. Zemsta (wyrok) W. Brytanii i Stanów Zjednoczonych na faszystach za lata mordów i zniszczeń – naloty dywanowe.

Ad 39. Nienawiść i zabójcza wojna dwóch monarchów – czyli epilog II wojny światowej. Zażarta obrona hitlerowców „do ostatniego żołnierza.” Les discours militaires – wojskowy dyskurs (przemówienie) – Alianci „przmówili”- skopali dupy faszystom. Rywalizacja „na przedpolach” Berlina, które mocarstwo pierwsze i więcej osiągnie cel, przyczną późniejszych „kwasów”.

Ad 40. Niemcy po sukcesach, jakimi były zdobycze terytorialne z pierwszych lat wojny, nie spodziewali się, nawet nie myśleli, że finał będzie tak katastrofalny. W tych ostatnich dniach Berlina, faszyści rzucili do walki ostatnie, najmłodsze zaplecze – Volkssturm, w których szeregach walczyli nawet 12- latkowie.

Ad 41. Barbarzyńcy – czyli naziści nie będą już więcej postrachem dla całego demokratycznego (chrześcijańskiego) świata.

Ad 42. Hitler kaput. Chłopi i żandarmi – czyli prości czerwonoarmiejcy i ich żandarmi – sowiecka bespieka pierwsi dopadli bandytę.

GRUDZIEŃ

43. En la Cour royale seront faits grands deplaisirs. Le pere dira, O infelix fatans ! [O malheureux prophete !] plus tost devoir mourir le pere. Et ceci sera transferé au mois de Jun et Jullet passé.
43. W Sądzie Królewskim będzie wielkie niezadowolenie. Ojciec powie: O infelix fatans! [O nieszczęśliwy prorok!] Przez ojca musiał umrzeć szybko. A to zostaną przekazane w miesiącu Jun i przeszłości Jullet.

Ad 43.W Sądzie Królewskim – czyli Procesy norymberskie. To nie my Niemcy, to Hitler wszystkiemu winien. Faszyzm – jako idea, w istocie była i oby pozostała, dla ewentualnych epigonów, przestrogą, której prawdziwości nie należy, nie powinno się sprawdzać po raz wtóry. Była zbodnia – patrz Czerwiec i Lipiec, teraz będzie kara – Listopad i Grudzień, za winy ojca narodu. „Führer (niem. wódz) – tytuł, który nadał sobie Adolf Hitler, przywódca nazistowskich Niemiec po przejęciu władzy w kraju. Symbolizował on całkowitą władzę nad państwem i jego obywatelami (pełny tytuł to Führer und Reichskanzle – „wódz i kanclerz Rzeszy„).” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer

 

DE LA FRANCE

44. Ceste année 1555 & quelques de surplus le grand & inestimable regne Gaulois, comme chef jadis & vertice de l’univers & son souverain moderateur seront constituez au plus haut & supreme degré d’honneur, de gloire & d’immortelle posterité.

45. Et qu’il soit vray, l’on verra infailliblement la triple couronne estre bien proche, de sorte que Brennus son successeur, qui jadis mist les Romains en extreme necessité, ne fist jamais tel cas au fait bellique que fera cestuicy : reduisant ses copies & exercites à la mode du siecle Macedonien.

46. Et doit prosperer tout le regne en si grand honneur et felicité, qu’on verra & congnoistra quel est le parfait sang Troyen.

47. Et non content de ce, la vraye prosopopée de Mars prosperera si avant es deux parties du monde immuables, tant devers le midy que devers l’Aquilon qu’il sera non seulement temperateur de tout le regne Gaulois, comprises la Celtique, Belgique & Aquitanique, mais aussi par la victoire Germanique sera surnommé Henricus Caesar Germanicus Augustus. Sed parta tueri, Hoc opus hic labor est [Mais garder ses conquêtes, c’est là toute la difficulté de l’ouvrage].

48. Davantage en peu d’ans on viendra à preferer le sang martial Troien son successeur issu, & chantera l’on par l’univers esse sub Francigenis undique Germaniam [partout la Germanie est soumise aux Français].

49. Capitaines & soldats tous unanimes & d’un franc vouloir essayeront ceste année d’un naturel instinct abandonner leur sang pour amplifier le regne & venger les injures de leurs superieurs.

50. On dira jamais n’avoir veu tant de monde assemblé, & le païs abonder en tous biens & triompher plus que jamais. Combien que soyent apparentes quelques pertes : mais c’est peu de prins.

51. Vray est que le menu populaire sera vexé de plusieurs & insupportables oppressions : mais le tout ne redondera qu’à l’honneur & augmentation du regne.

52. Quant à la Cour Royale, y avoir supreme joye & resjouïssance, conseil sage, meur & prudent, muni de Capitaines prests pour executer un prompt affaire.

53. Les Ecclesiastiques du regne devoir triompher grandement, & l’Esglise estre en plus haut degré que jamais.

54. Nous supplierons le souverain Seigneur Dieu qu’il nous veulle prester longuement le sang martial Troyen, & maintenir son regne en paix, union & concorde.

DE L’ESPAGNE

55. L’aerarium [trésor public] du Monarque d’Espagne sera si vuide & espuisé qu’il sera contrainct de faire comme Neron, soy convertir à rapines.

56. Du païs des Espagnes sortira innumerable peuple, & presques toutes les contrées unies passeront la mer.

57. Dans le printemps par quatre fois leur Seigneur doibt faire grandes pertes tant de personnes que de terroir.

58. Les pertes qu’il fera seront irreparables & telles qu’elles le destitueront de la plus part de ses entreprises. Et verra sa personne fachée.

59. Les habitans du principal regne seront grandement esmerveillez des defortunes & tardité de leur Monarque, lequel sera en continuel pensement : & cogiant & considerant les forces invincibles de son adversaire se trouvera exanime.

60. Quelques Monarques du midy & des fins des isles Britanniques tant seulement luy donneront aide & secours.

61. Quelque grande confederation se fera entre luy & d’autres pour aliener les Barbares de la Chrestienté.

62. Saturne qui de present est son principal Gouverneur fait apparoir iceluy estre impatient de labeur & de subtilité d’engin : & que ceste année il soufrira beaucoup de facherie.

63. Sa vie est encores bien longue. Sa plus grande felicité est à son Soleil levant, mais de present & à son Soleil couchant ne sera gueres felice.

64. Tout son terroir sera de maladies fort affligé, mesmes dans son camp. Et sera la famine en plusieurs parts de ses terres. Nous prierons Dieu les vouloir mitiger.

DE LA ROMANIE

65. Nostre saint pere le Pape, chef & Monarque de toute l’esglise Chrestienne, comprenant la cité de Rome jadis princesse du monde, de present faite maison, & toute la Romanie, sera ceste année en parfaite seureté, entendant de loin les affaires belliques.

66. Et nonobstant que son vouloir tende plus à un qu’à autre, si est ce que voyant les continuelles pilleries & ravissemens des Barbares contre les pauvres Chrestiens, s’essayera de tout son pouvoir, qui est grand, de mitiger les Princes Chrestiens & reduire à pacification.

67. Son vouloir toutefois ne se pourra bonnement parachever : voyant mesmes que les habitans & tous ceux d’alentour s’essayeront de vivre à la façon & mode ancienne du paganisme, bien que la plus part seront adonnez à religion.

68. La personne de sa Sainteté ne doit ceste année soufrir nul cas estrange, hors mis quelques nouvelles d’un de son proche sang, dont beaucoup s’en fachera dans l’esprit.

69. Son regne est encores beaucoup durable, sinon qu’il est menacé d’un aspect melancholique à la face.

70. En aucuns endrois de la Romanie se dresseront quelques bandes secretes, avec grande abondance de thresors, secourant à un des guerroyans. Combien que tout son effect sera employé à la pacification des regnes.

71. Quelque pache amphibologique se traitera, qui sera entendu d’une sorte, & ses effects seront tous contraires.

72. Devant la fin du printemps quelques copies s’approcheront.

73. Le Lion ne verra nullement les imitations du Senat & peuple Romain.

74. Le conseil du siege Papal : sera saint & juste d’envoyer le Jubilé, comme plus convenable. Les portes de Paradis seront reserées par jeusnes & oraisons.

75. Depuis le temps de Honorius jusqu’à present Rome n’a imité si bien son antique Rome qu’elle fait aujourd’huy.

76. Les faits Gothiques & Barbares se commenceront à rejetter, non eslongnez de Rome, comprenant l’Italie.

77. Grand tumulte bellique sera redressé pres du Thesin & du Po, & seront donnez de grands conflits.

78. Là sera donné un second camp Pharsalique. Les estrangers y soufriront beaucoup, ceux du païs auront du meilleur, & auront le tout à leur souhait.

79. Semble que toute la Papauté sera fort adonnée & adherera à son devoir, pour soustenir la democratie, nul ne s’y voudra employer.

80. Quelques droits papaux seront ostez à nostre saint Pere eslongné de son regne.

81. Il aura d’ennemis beaucoup & de grands personnages : & entre autres un qui ne sera gueres eslongné de luy : & en seront plusieurs en aguets, & en entendra.

82. Du portement de sa Sainteté, il travaillera de quelque mal secret sur sa personne, qui par saisons de temps le fachera.

83. Luy a esté promis beaucoup plus qu’il n’atteindra.

84. Et des païs estranges feront peregrinations pour voir quelque cas outre la cité.

85. Dieu le veulle inspirer, afin qu’il puisse moderer tellement les Princes Chrestiens que nouvelle guerre soit dressée contre les Infidelles. Ce que ne se pourra parachever.

DE LA GERMANIE

86. La grande Gaule Celtique comprenant la haute & inferieure Germanie, comme la vraye poitrine & estomac de Mars, ceste année sera conservée en ses anciennes coustumes & modernes loix.

87. Combien que seront plusieurs contrées & regions, qui se facheront de leur nouvelle religion : que sera cause qu’ils s’essayeront de reprendre leur premiere loy Chrestienne.

88. Seront aussi en leurs principales citez qui tiendront leur premier faction, & plus le paganisme que le Christianisme.

89. Et seront r’alliez quelques uns qui damneront grandement leur façon de vivre, rejettans la damnable invention de Psischus, mais à cause que la plus part des principaux n’y seront adherans, le fait pour ceste année ne se peut parachever.

90. Seront plusieurs de leur nation qui seront adonnez à lointaine peregrination, à sensualitez, à ingurgitations, pour abonder de tous vivres de ce monde.

91. Au commencement de printemps sortira peuple innumerable bellique & passera les mers, pour aller secourir leur ancien païs, qu’ils auront perdu.

92. Plusieurs de leurs principales contrées voudront translater leur principauté à autre Prince & Monarque, mais les Principaux Electeurs en une partie ne s’accorderont du tout.

93. Viendra aussi grand nombre de gens au païs de France abandonner leurs personnes pour le secours Royal.

94. Les grandes citez de la Germanie, mesmes inferieure & de la haute aussi, s’essayeront de recongnoistre le saint siege Apostolique, & estre reduits à leur pristin estat : mais leur magistrat estant regi & gouverné par personnages doctes & sçavans, rien ne sera accompli sans la deliberation de grand & honorable conseil.

95. Copies Germaniques passeront aux Italies : mais ne leur est promis point de retour en leur païs.

96. En icelle Germanie sont personnages sçavans au fait celeste, s’ils voyent ce que je voy, trouveront mon dire contenir ample & parfaite verité.

97. Prion [sic] le Seigneur du monde qu’il les veulle conserver en prosperité, & reprendre ce qu’ils ont laissé, pro auro plumbum [à la place de l’or, du plomb].

Z Francji

44. Rok Ceste 1555 i niektóre z wielkich i nieoceniony nadwyżek panowania Galowie jako głowy raz i Vertice wszechświata i jego moderator suwerennego stanowić będzie z najwyższym stopniem Najwyższego & Honor & chwałę nieśmiertelnego potomności.

45. I to prawda, będzie to nieomylny Triple Crown Estre bardzo blisko, tak, że jego następca, Brennus którzy kiedyś mgła Rzymian w skrajnej konieczności nie, nigdy pięść, jakby fakt, że wojowniczy będzie cestuicy: zmniejszenie swoje kopie exercites & Trendy macedońskie wieku.

46. I musi się rozwijać w całym królestwie w wielkiej czci i trafnością, będziemy congnoistra i to, co jest doskonałe krew Trojan.

47. I nie zadowala się tym, prawdziwe uosobienie Marsa będzie poprawić, jeśli obie strony są przed światowym niezmienne, jak Devers Devers południa że Aquilon to nie tylko panować wskaźnik temperatury w całej Galii, w tym Celtów, Belgii i Akwitanii ale również przez germańskiego zwycięstwa przydomek Caesar Augustus Henricus Germanika. Sed shared tueri, Hoc opus hic pracy jest [Ale utrzymać swoje zdobycze, to gdzie trudność książki].

48. Więcej w ciągu kilku lat dojdziemy do preferer walki krew Troien od jego następcy, a my śpiewamy wszechświat esse sub Francigenis undique Germaniam [wszędzie Niemcy podlega francuski].

49. Captains i żołnierze zgadzają i chcą spróbować wielki rok Cestus naturalny instynkt do zaprzestania ich krew wzmacnia sferę i pomścić zniewagi swoich przełożonych.

50. Mówimy, nigdy nie widziałem tak wielu ludzi, zmontowane i countrie obfitują w wszystkie dobre i wygrać więcej niż kiedykolwiek. Jak widać, że kilka soyent straty, ale niewiele Prins.

51. Prawdą jest, że popularne menu zdenerwowany wiele uciski i nie do zniesienia, ale całość jak honoru i redondera wzrostu królestwa.

52. Jak dla Royal Court, być radość supreme & resjouïssance, mądra rada, morderczych i ostrożnego Captains prests wyposażone do wykonywania szybkiego romans.

53. Kościelny panowania znacznie pokonania, a Esglise Estre w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej.

54. Błagamy Go Wszechwładny Pan Bóg nam veulle Prester długo martial krwi Trojan i utrzymać swoje panowanie w pokoju, jedności i harmonii.

 

HISZPANII

55. Aerarium [skarb] Monarchy Hiszpanii będzie pustka i espuisé jeśli będzie zmuszony do zrobienia, jak Neron, soja konwertować do grabieży.

56. Kraj którego odlatują samoloty z niezliczonych ludzi, i prawie wszystkich krajów Wielka przekazać morze

57. Wiosną czterokrotnie doibt Pan do dużych strat jak wielu ludzi, jak terroir.

58. Straty, które będą nieodwracalne i destitueront jak większą część swojej działalności. I zobaczyć jego gniewną osobą.

59. Głównymi mieszkańcami królestwa będzie znacznie esmerveillez defortunes & tardité ich monarchę, który będzie w toku band-aids: cogiant && rozważa Niezwyciężony zmusza przeciwnika do znalezienia exanime.

60. Część z monarchów i południe na Wyspach Brytyjskich, jak tylko dać mu pomoc oraz wsparcie.

61. Jakaś wielka konfederacja będzie między nim i inni zrazić barbarzyńców z chrześcijaństwa.

62. Saturn z tego faktu jest głównym apparoir Gubernator W nim Estre chętny do pracy i subtelny bieg: Cestus i że lata on soufrira wiele przykrości.

63. Jego życie jest bardzo długie bisy. Jego największe szczęście jest na jej wschodzącego Słońca, ale jej obecny i Zachód będzie Ledwie Felice.

64. Wszystkie jej choroby gleby znacznie poszkodowanych, Mesmes w jego obozie. I będzie głód w wielu częściach jego ziemi. Modlimy Bóg złagodzić.

 

Rumunii

65. Nostre Ojciec Święty Papież, Head & Monarch wszystkie esglise Chrestienne, w tym Rzymie kiedyś księżniczką świata, to homemade, Rumunia i wszystko będzie idealny seureté roku Cestus, słysząc daleko obiekt belliques.

66. I pomimo, że jego mają tendencję bardziej do jednego od drugiego, jeśli widzi ciągłe grabieży zachwytach i barbarzyńców wobec biednych chrześcijan, będzie starał się z całą siłą, co jest dobre, złagodzenia Princes chrześcijan i zmniejszyć do pacyfikacji.

67. Jego wola, jednak po prostu nie może być zakończona: Mesmes widząc, że mieszkańcy i wszyscy wokół, aby spróbować żyć w staroświecki sposób, i pogaństwo, choć w większości będzie angażować się w religii.

68. Osoba Jego Świątobliwości powinno Cestus lat poddawanych żadnym przypadku nie dziwne, z wyjątkiem kilku jeden nowy z jego bliskich krwi, z których wiele jest w gniewnym umyśle.

69. Jego rządy wielu bisy jest zrównoważony, jeśli jest zagrożony melancholijny wygląd twarzy.

70. W niektórych endrois Rumunii staną jakieś tajne zespoły, z obfitości thresors, ratując jedną z guerroyans. Jaki wpływ będzie, że wszyscy jego pracownicy do pacyfikacji królestw.

71. Niektóre Pache amphibological do leczenia, do złożenia wyjaśnień w rodzaju, a jej skutki są wszystkie przeciwieństwa.

72. Do końca sprężyny zbliża kilka kopii.

73. Lion będzie zobaczyć nie imitacji Senatu i ludu rzymskiego.

74. Papieski fotel Rada: święci i wystarczy wysłać Jubileusz, jako bardziej odpowiednie. Bramy Raju będzie reserées autorstwa jeusnes i modlitwy.

75. Od czasów Honoriusza Rzymie dotychczas naśladować ją tak robi aujourd’huy starożytnego Rzymu.

76. Fakty i gotyckie barbarzyńcy zaczynają odrzucać nie eslongnez Rzym, w tym we Włoszech.

77. Tumult wojowniczy zostaną skorygowane w pobliżu Ticino i PO, i daje wielki konflikt.

78. Nie otrzyma sekund Pharsalique obozu. Cudzoziemcy są soufriront dużo tych countrie mają najlepsze, i wszystko do swojej woli.

79. Wydaje się, że całe papiestwo będzie bardzo uzależniony i stosować się do jego obowiązku utrzymania demokracji, nikt nie będzie chciał używać.

80. Niektóre prawa są ostez papieski święta do naszej eslongné Ojca swego panowania.

81. Ma wielu wrogów i wielkich znaków: między innymi i taki, który będzie Ledwie eslongné o nim i będzie bardziej dopasowane, i usłyszy.

82. Zachowanie Jego Świątobliwości, dzieło jakiegoś złego tajemnicę jej osoby, które przez pory roku czasu zły.

83. Mu zostalo obiecane znacznie więcej niż wyniesie.

84. I countrie dziwnych peregrynacji będzie zobaczyć niektórych przypadkach także dla miasta.

85. Bóg veulle inspirować może więc umiarkowanego książąt, tak aby nowa wojna chrześcijan przeciwstawia niewiernych. , Która nie może być ukończona.

 

Z Niemiec

86. Wielki Celtic Gaul tym Niemcy wysokiej i niższy, jako prawdziwego żołądka i klatki piersiowej Marsa, rok Cestus będą przechowywane w dawnych customes i prawa nowoczesnych.

87. Jak będzie, że kilka krajów i regionów, którzy złość ich nowej religii, która spowoduje, że się starać ich pierwszy Loy Chrestienne.

88. Będzie także ich główny cytat, który będzie posiadać swoje pierwsze frakcji i więcej pogaństwo niż chrześcijaństwo.

89. I r’alliez nieliczni potępią ich sposób życia znacznie, rejettans się Damnable Psischus wynalazek, ale dlatego, że większość z głównych zwolenników nie będzie, lata Cestus fakt nie może być zakończona.

90. Kilka ich narodu, którzy będą angażować się w odległych peregrynacji do sensualitez do ingurgitations dla całej żywności obfitują w tym świecie.

91. Na początku wiosny niezliczonych ludzi wojennych Out & spędzić na morzu, by uratować swoją dawną własny kraj, stracili.

92. Wiele z ich głównych krajów chcemy tłumaczyć swoje księstwo inne Książę i monarchów, ale większość wyborców w partii zgodzą się na wszystko.

93. Przyjdź tak wielu ludzi do porzucenia własnych ludzi Francję jako kraj ratować Royal.

94. Duże miasta z Germanii, Mesmes i niższe zbyt wysoka, spróbuj recongnoistre świętą siedzibę Apostolskiego & Deeper Estre ich pristin ESTAT, ale ich regi & współrzędnymi magistrat rządzony przez znaki i Scavans dowiedział, nic nie zostanie zrealizowana bez namysłu rady dużym i honorowe.

95. Kopie germańskie przechodzi Italys: ale punkt jest obiecane powrotem w ich kraju.

96. Icelle w Niemczech są świadomi Celeste Scavans znaki, które voyent voy co znajdę moje słowa zawierają duże i idealne prawdy.

97. Prion [sic] Pan świata, który veulle utrzymać w dobrobycie, i powtórz to, co zostało, pro Plumbum Auro [zamiast złota, ołowiu].

 

 

Prognostyk na rok 1555.

WIOSNA

1 . O różnych wojen , które miały miejsce na początku wiosny .

2 . Kilka pasquils będzie objectez zarównopochwały Królewski na soi trzymać przeciwnika, który fałszowałnajbardziej tost Hannibalpierwszy Cesar dyktatorem. Mesmes go i zostanie to przedstawione , Gallia Marte Ferox , timendus oszustwa Afer . [Zacięta wojna w Galii , Afryki obawiali jego oszustwa . ] I to mówi doraźny jednej strony i różne aura .

Wiosna rozpoczyna się w dniu x dnia marca do pierwszego punktu Barana , który będzie jego zasada i mokry deszczowy uczestnik nawet pośród wielkiego chłodu z zalewów i tumults i popularnej ucisku , a także o różnych wojny będzie przez pasquil lub filozoficzne powód sprzeciwu wobec pochwały Królewski i soi utrzymać przeciwnika , który raczej zdeformowanych jeden Hannibal pierwszy Cesar dyktatora , i do niego Mesme być prezentowane . Gallia kuna Ferox , timendus oszustwa Apher . [Zacięta wojna w Galii , Afryki obawiali jego oszustwa . ] , Że w tym improwizowanych słów, części i innych nie będzie dobry biznes . ( Regnault Almanach na rok 1563 , f.B4v )

3 . O co się wściekać między narodem Barbarzyńca ! Taki był czas qu’oncques Tamburlans . Świetne Playe że otrzyma chrześcijaństwo ! Wojna będzie tak straszne i wściekły qu’ell’ait nigdy Beene . Devers południepółnoc iwielka strata !

4 . Devers większość z nas chce się zniżyć na Prince Galów . Drugą ręką chętnie zrobić niż przed Sagunto qu’estre subjette w Galii .

5 . Pomimo tego, że na wiosnę będziekilka legatów i ambasadorów we Francji kontraktowania pokoju : ale Annosa nie Vulpes capitur laqueo [stary lis nie zezwala się na pułapkę ] . I mecze nie artykuł , jak nie większość będzie zgody.

6 . Devers zakończy zarazy w exercites zarówno na morzu niż na lądzie .

7 . Ci, którzy przyjęli obietnicę i płatności będzie bunt , i odwrócą się plecami .

8 . Różnorodność będzie jakiś czas przeszkadza : nie cenonobstant zaprzestać , i mówimy , Quis furor Reges O, ut twój nikczemny ob lucellum Rixas & Bellum sollicitetis atrox ? [Co fury mieszkasz, królowie , więc provoquiez konfliktów i bezlitosną wojnę na mały zysk pogardy ? ]

9 . Wiele z nich jest przerażona belliques Zawirowania na rynkach kredytowych , w nocy opuścić swoje ziemie , towarów, kobiety i dzieci dla ich życia .

10 . Na serio ,proroctwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, być dobrze zrobione , Vae Praegnantibus [ Biada kobiet w ciąży ] . I nie tylko oni , ale każdy rodzaj życia , tak, że będą mówić , Solus homo Sibi insidiatur [ Człowiek jesttylko jeden patrząc na pułapkę się ] .

11 . Piękne miasto zaskoczy . Siedziba Ojca Świętego będzie bez strachu . Zrozumienie wielkiego Potestat mieć kłopoty. Oba miasta , Jowisza i Marsa , ponownie wstrząsnąć .

12 . Brennus nie pięść kiedykolwiek tyle strach dopołudniowej, co będzie jego następcą germańskie i kursywa naród .

13 . Uciski książąt i panów . Tego nie zrobił fakt,pragnienie i zamiar jego Maïeur będzie fuitif , nie przeproszę .

14 . Wielki Książę niebezpiecznej Estre podjęte .

15 . Głównym kredytowej Francji szemrać przeciwko ich książęta z powodu nadużyć.

16 . Vuidée Francja , Włochy, Niemcy kłopoty zbuntował , Hiszpania , Turcja do Escoute długości . Ex Damno alterius utilitas . [Nieszczęście jednego jestszczęścieminnych ] .

17 . Veulle Bóg przez Jego łaski , że ten, kto mówi do księcia ostatni dzień marca , Roy lub monarchy , który dla pokoju , przyjść do doskonałego wykonywania swojej działalności , ale nie będzie empeschement .

18 . Że wiosną będzie on pojawić rewolucja urodził wskazanie apparante potwornie będzie rozłożyć ziemię .

19 . Princes deceus próżno przez architektów .

20 . Aerarium [ skarb ] zamknięte Galów istnieje lub jest się : & frequentement otworzyć niegodne , a następnie bez powodu .

21 . Ekstremalny strach w mieście : to jest wielki Pensement i nędza .

LATO

22 . Demokryt w jego hebdomads jest bezpieczny wątpiący Beene tocountrie północnej , zachodniej i południowej części , a ich przeciwieństwa klimatach ESTRE fakty tumults belliques : oznaki zarazy , uciskanej countrie i moczy się w ludzkiej krwi . Jak się tam dostać drugą Maksymin dla nich dla własnego kraju Sylla szczęśliwy.

23 . Die jakiś królewski książę , kilka navrez morze , niebezpieczne miejsca przez inclemency trzęsienie ziemi z książąt & Air rezygnacji .

Este zaczyna xiii Iuin ,Słońce wprowadzeniu pierwszego punktu Raka , 0 ° . 53 minut . Księżyc w Baranie . Jowisz : w Libra . Mars w Pannie . Wenus w Byku . Rtęć w Gemini , testy Smoka w Gemini , z opozycji do Księżyca w West Jowisza i [ są pozycje astrometryczna o lecie 1555 , a nie letnie 1563 ! ] I 01 czerwca wygląd [ sextile ] Księżyc Słońce , Merkury i[ znak Bliźniąt błędnie interpretowane w Regnault tekst] Saturna [ 5 – ramienna gwiazda w tekście Regnault ! ] , które jest bardziej niebezpieczne niż gdziekolwiek indziej , który potępił początek Beene Estre podobny wiosną , ale wszystko będzie pestis acerba bovum , i praegnantibus [ bezlitosny epidemia wpływa zwierząt gospodarskich i kobiet w ciąży ] . Rzeki będą descouvrir wiele zabytków , takich jak , w środkowym i późnym gradu i burzy z różnorodności gorączki . Demokryt w jego spekulacji hebdomads , sprawia, że ​​nie wspomniano o gresles , ny rzeki wygórowane , ale jest silny wątpieniakraj północnej , zachodniej i część południa , a na ostatnie przeciwieństw klimatycznych Estre faictz tumults belliques znak zarazy , uciskanych kraj i moczone w ludzkiej krwi ,morze jest bardzo niebezpieczne , i będzie trzęsienie ziemi w niektórych krajach . ( Regnault Almanach na rok 1563 , ff.B4v – B5V )

24 . W countrie krwi znajduje się więcej niż wody powodziowej . Stado nagle Spargi 8 Jullet , a jego wrogowie zostaną znalezione z neutralności , i wrócić z powrotem do tych, którzy zgłosili avoyent firmy , a ponadto wykonawców .

25 . 15 Jullet wściekłość . Ziemianie Princes będzie wspólne Mesmes ten dzień będzie wielką szkodą dla ludzi. Jego skutki nie mogą ESTRE dobre lub korzystne.

26 . O Wieczny Boże, jak ja voy nieszczęść aprester za wygranie go , którzy tracą dużo ! leżącego osłabiona jako osoby dusz iwielu ludzi, którzy po prostu nagle wypełnić armaty escaphe , i to nie tylko przez belliques broni , ale także chorób morowego .

27 . Nowa firma i dziwny zespół będzie receuë na koniec , że Ten, który myśli, co big bang , nie będzie pół szczęśliwy.

28 . Pełen wielkich armii przechodzą klas i repasseront jak na morzu niż na lądzie bez strachu . O, jak konflikty będą !

29 . Głównym Mesmes countrieblisko aparatu do morza, z powodu ciągłej grabieży morzem, na lądzie, będzie w skrajnej wściekłości rozpaczy .

30 . Co prałatów suwerenne icy traktować tylko i rozsądne, ale nie z korzyścią dla wszystkich.

31 . Miasto angażuje stan będzie Pache będzie zawsze foedifraga [ gwałcicieli traktatów ] . Gdzie indziej niesklasyfikowane potest esse premii [ a może nie ( obecnie ) być dobry ] . To jest takinaród , to nigdy nie będzie drugiego.

32 . Navalle sojusz , że handel jest nieosiągalne .

33 . Zmiany będą przechowywane niewoli próżnej nadziei .

34 . On, który jest wzięty do niewoli ( my nigdy nie pomyślałem, że była z nim) po ponownym zakupie będzie bolało bardziej niż kiedykolwiek .

35 . Ten, który przyjdzie ponownie udawać ESTRE Amy , i znaleźć zły śmiertelnego wroga i traditor poprzez kłamstwa i przemilczenia , którepowrót espandre krew niewinną .

36 . Choroba umrzeć i być zły kilka znaków krwi i honoru : ale okazuje się, żeśmierć dwóch więcej będzie Desiree to zażalenie. Jak to naprawdę kilka powodów oczywista strata będzie nie mniej szkodliwe dla nas zgubne przeciwników .

37 . Śmierć innych zakwalifikuje oraz mały i vouloyent innym to, co ich wrogowie zrobili i zrobione . Krewtylko żądać przebłagania .

38 . Kto estoit nagle podniesiony , a On z długiej strony zostanie nagle zmieniło . O infelix , infelix [O nieszczęśliwy , niezadowolony ] , jeśli można umieścić : ale regiony mieszkańcy i soufriront dla niego, jak DEVERS północ, zachód, część południa .

39 . Tumults i esmotions być taka gwałtowność , niż ten, kto będzie pierwszy i organizatorzy i twórcy pokładzie będzie pierwszym punktem .

40 . Miasto Latona miejsce w jej sercuAngloise miłość igłębiej aisnée Gauloise , pragnąc , aby to, co jest możliwe do osiągnięcia przed ich oczami .

41 . Wielkie miasto będzie hellenizm bez większych problemów . Te duże zabezpieczenia , że go nie będzie zwolniona z mutinemens , śmiertelnych kłótni i powstań .

42 . Zostawiam to miejsce we Włoszech Will Jakienowości i Corsegue wynalazek , wywiadu Ligurians fałszywe , ich caute machinacje na ich wielką zaletą i inne sprzymierzone zespoły i ONZ : odmawiając zniszczyć to, co staramy się robić .

43 . Zostawiam Langres się countrie Burgundii , miasto frank potestat , które będą bardziej sprzeczne niż jej sąsiadów .

44 . Countrie Celtic Galii , większość Belgii, ich główną kredytu i chacunes do śmierci w jakiejś części esjouïront i smucą, ale ich wymiany zarówno doczesności przez koniec prałatury nie będzie zbyt przyjemny .

45 . W skrócie, to jest niebo Beene i jego obrazy są demonstrance nowego wieku żelaza i Saturn jest obecny.

JESIEŃ

46 . Icy będziebardzo dziwny mutacja ponownie panować . Wyspy wielkie niebezpieczeństwo .

47 . Moderacja na morzu , który będzie również zdać klas i kopie często . Złe spotkanie , które uzupełnią świcie w dniu 24 września . Smutne odkrycie eslongnée Auster i Boreas . Od dawna pragnął z Siodło MG , ale to będzie nudne , i przechodzą po które zostaną wykonane .

48 . Wielki strach i kłopoty na gwałtowne i przyspieszone śmiertelnych presques choroby księcia będzie mieć kilka znaków na cześć królewskiej krwi i kościelnej ESTAT .

49 . Iutrata miast i środki, uciec klucza , błąd , niejasno countrie estranges tych souloyent obfitują że mendiqueront .

50 . Konflikt ustępuje zasadzki : bo będzie bardzo zaskoczony .

51 . Bóg veulle , że w dniu 23 września i od miesiąca październikamorze jest otwarta. Vae , VAE Ligusticis , Sardiniis i Corsicis , Ingens Praeda [ Biada , biada wam , Liguria, Sardynię i Korsykę , niezmierzoną ofiarę ]. On , który stworzył testament ma najmniejszy udział .

52 . Pomiędzy obie armie lądowe Gubernatorów , że będzie wielki marynarki simultez .

53 . Duży odważny Neptun Byzantio Solvet [ opuścić Bizancjum ] . Będziemy zmuszeni go używać .

54 . Główni bohaterowie murtris & frapez przez tormens walki przez ludzi ignaves i brzydkie. I kilka panowie honor i reputację , aby przejść posam Voye lub ich przodkowie byli widać odlewania własnej krwi jest wojsko .

55 . Jak tchórzliwy , że jakiś czas na konflikt będzie zdegenerowany i powiedzieć , między połączone drogowego chcąc opaca Rubi [ I opuszczony pomimo mnie w cieniu zarośli ] , ale będzie go ignorować . A kto im ufa zrobić pierwszy punkt takim Bragarde , tracą kołek .

56 . On, który przez całe życie jego zdrowia miał Beene szczęśliwy i liberalne , według firmy poddawanych przewlekłej choroby staje się rozdrażniony , niecierpliwy , melancholijny , samotny i pełen chicheté w jego ostatnich dniach.

57 . Między suwerenne sądy argentangine .

58 . Prowansja , Langwedocja i Powiat Avignon ucisku i nowe wynalazki wyłudzić towary będą różne. Wymusza silniejsze ciało i artykuły apparoirnajsłabszych. Również ze względu na ich kościelnych przełożonych wymuszenia będzie execrable .

59 . On , który odległy teren przybyć Royal Court są mile widziane . Jego całkowita feat. wydany w mocy przez połączeniu ( będzie to w 1556 roku ) . Pory widzimy, że jest to czymżehałas jest tak argentyńskie . Trybun zrobi swój obowiązek .

60 . Grób odnaleziony w Rzymie i jego listów są godne podziwu , ale zaczynam czytać ustawę . Pierwszym, który nie będzie czytał Ledwo daleko .

61 . Nowy Finesse jest praktykowane przez morze, więcej ziemi . Noże i allumelles zardzewiały wysłać wrogów ogniem . I potajemnie wysyłać prezenty i obiecał honorowy.

62 . W brzuchu bohaterów zwierzęcych znajdziesz : litery missive w nim , które ponoszą spisek , tak niejasne , że są w stanie słyszeć . Złośliwość z jego woli , ale nie mogą lub będą działać .

63 . Pomiędzy sędziów i innych głównych przełożeni discors .

64 . Ambasador nie będzie miał czasu , aby zapytać saufconduit wrócić .

65 . Będzie perpetrez poważne przestępstwa . Wielka firma odkryje , Ladies Night będzie niespodzianek . Nawa odpowiedzialny evadera dowolny punkt na początku dnia,souflera wiatr więcej fugiens , sequens quam Classis [flota , więcej niż polowania ] wyciek .

66 . Modlić się do Boga , że veulle zachować mu książę tego stało nieomylnie się z nim , bez względu na inclemency powietrza , w ïatrique mutacji i obszaru wystawienia.

ZIMA

67 . Trudno inclemency powietrza przez przemoc pchnąć Cesars , nie cessans pertraktować , excogiter spanie , oglądanie insidiations którzy będą mieli więcej rozumu , a nie zasilania.

68 . Sprzeciwił się temu, który w okresie zimowym niektóre zmiany, które mogą zajmować się jego sztuce , jego osoba będzie bardzo wkurzony użytkowników & Sis licet tibi dico Invictus Quinte peribis [ jeśli jesteś niepokonany , powiadam wam Quintus , umrzesz ] .

69 . Ten, kto ma inteligencję na niektórych nowych mutacji , osoba Royal Guard pominięcia lub przyznanie: wielka jestzaletą , kto obawia się bardziej niż on ją kocha .

70 . To Icy demonstré przez niebo jest wielki strach . Co się stało w nocy przedumyślnym szybki sen będzie z wielkim okrucieństwem . Będą one przymusowo zapewnićwiększość dwóch nocy , a trzeciego dniaSynod będzie pułapka . O nieszczęśliwy biznes dla wielu. Że proces ten nie może uspokoić lub stać bez niego : i następnie usunąć.

71 . Chęć tworzenia Thrasybules ale tyranii i satrapii towarzyszy tak, że wszystkie takie umowy societez & redonderont do wyższych królestw : tak,savoir arystokracji i demokracji będzie takie kłótnie i popularne bunt , że zespoły pochodzą z części i inne .

72 . Równieżmiasto Antenor będzie nienawiść i debaty długie , bankiety, imprezy , począwszy krótko Serca Frape . Itermin takiego owrzodzenia cueur w pełni skuteczne , i będzie mniej niż walce raz inter pica i graculos [ między sroki i sójki ] .

73 . Bardzo duże morze będzie kopiuje naw olcades naładowane jako żywność lub amunicji i nieskończonej liczby osób , bez zagrożenia lub strachu przeciwników morza i piratów

74 . Cytować , miast i miasteczek presques exanimes bez siły , energii zmusi reputez za zmarłych , nie Części wystąpić nadziei , które wydają im się ujrzeć światło Kastora i Polluksa . Które dają Ligurians nie mniej niż nudzić skrajnej irytacji .

75 . Ich miasto będzie w zimie jest bardzo envitaillée jedzenie, ale zmniejszyła się ludzi .

76 . Trybunału Francji w obecności Mesmes invictissime Roy będzie kilka Lordowie , którzy ośmielają się wykorzystać wszystko, oczerniany się nawzajem , przez Parolles skandaliczne i oszczerstwo siebie. Nienawiść , gniew nie będzie wielki, a dla niektórych ludzi cicho .

77 . Świetne po resjouïssance , nouvelletez , gry, parlamenty wojskowe , będzie go opodatkować nieobecny , martwy narzekali , i dobry oszczerstwo .

78 . On , który dałAdvis czelność firmy być zniknął :lodowaty pogoda będzie zasłaniać i nubileux : rozpocząć po sojowym esclaircir , a pojawi się on tylko raz . W latebris delituit Diu , ac tum emersit [ Żył długo ukryte w jego przejściu na emeryturę , a teraz wyszedł ] iinne , Ille HAEC tandem Deposita formidine Fatur [ Potem, w końcu porzucił wszystko wyznaje ] .

79 . Obecny , żekról ma naskandaliczne po wrześniu chciałby Estre odwołane .

80 . Duża nouvelletez być do korony królewskiej , listów , paczek , jeden presques inny . Niektórzy zachowują jego samotne , inne usunąć czoło , płacz , jęki , awiększość resjouïr DEVERS końcowi , pource wiadomości pod koniec zimy będzie przyjemne .

81 . Straty na morzu będzie nieodwracalna , grunty te są nieporównywalne , ale porównania seroyent naprawdę wstrętne . Ponieważutrata niektórych znaków będą nieodwracalne , Mesmes z niego , że warto było nie mniej niż wszystkich faktów w belliques Rady. Temistokles nigdy nie było tak dużo narzekania . O wielki Playe we Francji ! O , co za strata Prowansji i Gaskonii ! I Korsyka suum Habet Annibalem , Gallia & więcej quam scorpionem [ A Korsyka ma jej Hannibal i Galia gorzej niż skorpiona ] .

82 . Icy podanie i repasseront kopii w wielkiej obfitości : ale wszystko będzie w ich Alegres cueurs .

STYCZEŃ

83 . Wojskowa jest drogą morską i lądową zacząć esmouvoir i będzie mieszany tłum .

84 . Pod koniec tego miesiąca będzie urodzony jako ludzi bardziej brutalne potwory , Mesmes w Prowansji , Burgundii, Langwedocji , Guienne : i całej Francji będzie tumults .

85 . Niektórzy murtris w ich domach . Odkryto, że będzie tyle czasu nie Beene ukryte : nagłą śmierć .

LUTY

86 . Domy będą powstań , kłótnie , murtres meuës i baterie jednocześnie , maski i bezczelności .

87 . W kilku miejscach desja metę armii , przechodzą hałas, tumult , opłata ludzi cytują niebezpieczne . Drugi Sagunto oblegany DEVERS Hiszpanii .

88 . Dyskurs Fera PESSIMA [ nieczyste bestia ] wyjdzie krokodyl :koniec zostaną zamienione na piękne.

89 . Choroby sekt zwolnienia przebiciami elektrycznymi , kłótnie na sędziów esmouvoir .

90 . Razem będzie inaczej , duże skupiska będą wykonywane zarówno przez wody i ziemi : murtres wolą przemoc, duże zespoły , bezczelny kłótnie .

91 . Ci, obiad wzrośnie wobec Północy : hałas wojny był w OnQ najmniejszego śladu okultystycznej Estre senny jak marynarki i ziemi .

MARZEC

92 . Assaux wojna na morzu i na lądzie, duże oddziały przechodzą w obcym countrie : zwykli ludzie będą bardzo uciśnionych .

93 . Wiele osób będzie uciekać ze strachu , i nikt nie będzie realizować : wrócić do ich reszty będzie zaskoczony .

94 . Naval hałasu przekroczy ziemskie , i świetne przygotowanie i pop będzie walczyć .

95 . Wielkie Zoroastes powiedział Estre nie wskazują w tym miesiącu , i musi ensuivir , ale to nie apparoir koniunkcja jest Tost w perskiej ziemi .

96 . W ostatnim kwartale księżyca zamieszania walki , hałas, seditions , altercations i procez , nienawiści zacząć generować silne, tendans prowadzić wojnę na złośliwości czasu.

97 . W Cestus Księżyc wiadomości o proces pokojowy pozorowane przez charakterem , którzy uwierzą w Roy kilku gaf wymyślonych przez niego , który eksponuje : ale dlatego, że jest coustumier sparing prawdy tam adjoustera mu punkt wiary .

KWIECIEŃ

98 . Morze będzie otwarty dać coś w rodzaju walki i konfliktu .

99 . Prałatów prowadzone morzu i lądzie . Parter w tym miesiącu będzie większych konfliktów . Morze będzie wolny .

100 . Kilka zachwyty są wybrzeży , mórz Wschodu , Tyrrhene , Liguryjskim Corsique , Sardynia , Sycylia, Adriatyku i innych prądów morskich.

101 . W mieście i miasta odbywać się będzie w ostatnim kwartale volement wspaniałe kobiety i piękne małe dzieci .

102 . Wszelkie Cestus nowiu będzie niebezpieczne trzęsienie ziemi , i będzie dwa razytej samej chwili , a według niektórych piorun i kamienie spadają z nieba .

103 . Kobiety w ciąży powinny contregarder , ci przyniesie w Beene w niebezpieczeństwie .

MAJ

104 . Defluxions krwi kilka nie mniej zgubne skutki są na lądzie i morzu , Liguria i MesmesCoste Hiszpanii .

105 . Saturn jest zagrozić horrendam Gallis stragem które increpuit Martem ATRO intuiti [Galowieokropna rzeź po marca podekscytowany jego blasku ] , który będzie również produkować broń i wszelkie badania krwi . Że podobnie przez degradację z pięciu planet jest zagrożone.

106 . W tym miesiącu będzie zamienić w krwawej materii . Choroba i śmierć znaki eStats i mutacje , pułapek , zaszczyty , spiski , zdrady , torf, assaux przeszkody . To będziemiesiąc Deul niż radości .

107 . Voye które zostaną wykonane przez chrześcijan Galowie barbarzyńców , niszczenie redondera chrześcijan Mesmes . Za rok 1655 odbyło wszystkich barbarzyńców .

108 . Co do tego , tylko ja wtedy estreindre łzy , jaktermin jest długi. Ponieważmoc mieszkańców południa wejdzie do tak wysokie, że monarchia jest niedowiarkiem , że barbarzyńcy w mniej niż sto lat jusqu’icy zajmują , ale to życie człowieka to czas .

109 . Niech Bóg błogosławi Księcia domyślny Cestus Księżyc i niespodzianek do miasta w nocy : w niebezpieczeństwie to będzie wielkie .

110 . Nie będzie wielki ucisk , anxietez , zaburzenia , nękanie , prześladowanie , zemsta, zaskakuje nocne Mesmes na koniec ostatniego kwartału .

111 . Księżyc w nowiu będzie Cestus różnych mutacji czasu eStats i religii . Mutacja jest nagłe w jedną noc : i będą Tost powiedział, zmiana języka i różnorodności ramienia ludzi w twierdzy miasta i zbuntowali .

112 . Liczne budynki, świątynie , pałace i Chasteaux będzie frapez niebo. Dziwne zdarzenie miało miejsce , a nie jako nowe otwory w Roy , zaburzenia i radość jednocześnie.

113 . W pierwszej chwili ćwierć promować dobre , kto ma dobrobytu fortunę. Jego przeciwnik powie Saeva omnia regnant , graditurque retrorsum Jupiter [ Wszędzie króluje przemoc i Jowisz będzie do tyłu ] .

114 . Czas będzie polubownie przez jego kursu, zła w skutkach rujnujących starożytny nienawiści i więcej niż nieszczęśliwy dla silnych dolegliwości i chorób, szczególniebogaty i potężny w matrycy złoża pragnienia.

CZERWIEC

115 . Księżyc jest przyćmione lodowaty przewidywania niektórych domyślnie Królewskiego lub księcia lub monarchy. Dla grubości quelcun iceux będzie Frape uda męki w ogniu . Jakie miejsca przychodzą panowanie lub Strzelca .

116 . Dowolną Cestus księżyca nie bellique aż baczności . Drogą morską będą plądrowaćrano w depourveuë : noc inoc kilka przedstawili swoje łóżka , wielu przerażonych ludzi , kilka kresek i strzałek frapez więźniów .

LIPIEC

117 . Czas będzie źle uformowane ,zupełnie inaczej : nigdy Scache takie będą Beene widziałem. Niespokojne morze, zarazy i choroby mocny klasy . Niezgoda między piratami i prezesów i partialitez .

118 . Nie mniej będzie wielki niepokój wśród prezesów demokracji i arystokracji i na Potestat pod kolor wolności .

119 . Nieszczęśliwy , który pensoit zapytać sędziów wielką nagrodę od tyranii zostanie zabity .

120 . Spadają z nieba ogień, który będzie wyświetlany w kilku countrie i ogień spali jakiś pałac będzie .

121 . Pod koniec Cestus księżyca i niektóreinne , my doubtera kilku countrie się pożoga Phaethon Veseve lub wrócić innym razem. Ileczęść ognia zbliża się nieomylnie 1607 .

122 . Ale obecne cueurs Monarchowie , książęta, Lords & Potestats , które z natury są gorące, zirytowany , czarny crespes włosy , wyglądają okropnie ( osoba mątwy , niecierpka Irae AC libidinis [ pijany zemsty i przyjemności ] ), w tym miesięcy będzie kłótni swoich poddanych , przez Tego, który Mesmes wielki gniew nie zostanie oddany w realizacji jego woli .

123 . Cestus w nowiu Princes kolor pacyfikacji , które redondera jako punickiej oszustwa .

124 . Ci, którzy są oblężone wysp morskich zmusi do opuszczenia swojej ziemi z powodu ogromnej grabieży , barbarzyńcy wrogowie .

125 . La Cour du Roy ma bardziej wątpliwy jedną radę. Najważniejsze jest, aby żyć : brać albo to winić .

126 . Miasto też świetny sposób na sfinansowanie cerchera pokoju , a następnie bunt . Hannibal sçaura wszystko .

127 . Umiar w powietrzu w pierwszym kwartale Księżyc będzie Neptunes okazją do podjęcia się nawzajem , ale strach jest z was po obu stronach .

128 . Ten, który nosi pseudonim drugą trzecią do Iliady Homera nie będzie wysiłku . Potestat , zmarła nunc mihi nomen nie suppetit [ którego nazwa ucieczki mnie teraz ] będzie z nimi dissention .

SIERPIEŃ

129 . Wir od południa Mascharon nazywa , z morza Oceane , będzieświetny czas countrie obalenia wszystko potrafi.

130 . Gresles , burze dommageront kilka miejsc we Francji, Guyenne & countrie Mesmes otaczającym , bażanty wyludnienia Dionyse ojca .

131 . Do kilku Burgundii będzie dobrze z powrotem , który cuidoyent ESTRE wcześniej. Większość z Germanii będzie pić tylko połowę .

132 . W Cestus pleneur księżyca mamy więcej zła strach i doubte morzem niż na lądzie .

133 . L’Isle , jak Saguntum lub El Monte Vedio , poproś go , który nie oszczędził go maja ziewnięcie .

134 . W ostatnim kwartale na morzu będzienowy assaillement . Frapez szczyty nieba , ludzie w łańcuchy , kraty długo bomba wysłana przez morze

135 . Les MiserablesCoste morza będzie oglądać , strach i przerażenie dowolnym Cestus nów .

136 . Fakt wojny ziemi i niezgody będzie silniejsza firma . Zobaczymy, co z opłatami ambasadorów . Jednak będziejuż dilayement .

137 . Ci, którzy nagle zachorują , ludzi i jest znany godni politowania .

138 . Cesar traci drugą Neptun, trzecią Antoine de LEVE .

139 . Preparaty Wschodniej. BARRUS [Słoń ] we Francji , i nie chcą przyjść . ERIT mirabile wizualnie [ To będzie wspaniałe widzieć ] .

140 . W Cestus kopie pleneur przejść countrie do drugiego.

WRZESIEŃ

141 . Między Panami , krewni , nienawiść , gniew, spisek , śmiertelny pragnienie .

142 . Śmierć satrapy , śmierć będziesilna narzekali iśmierć innych, którzy będą spotkało za późno .

143 . Niestety! złowieszczy apparoit w najbliższych miesiącach i przez inne, nad morzem Boga veulle jest bardziej próżny , niż On z Cacus !

144 . Morze Liguryjskie i Corsique zostaną pokryte w klasie .

145 . Otaczające twierdze Nicea dla niego będzie próbował , ale na próżno . W ten sposób przekazać stare taśmy , i będzie murtres , pułapek , uniesienia .

146 . Morskich i lądowych dolegliwości są równe .

147 . W ostatnim kwartale niektóre budynki na mosty rzeczne wchodzą niektóre potwory będą veus .

148 . Potestats monarchowie lub umrzeć , a niektóre prałatów , którzy będą prowadzone również w pełnym życia .

149 . Biskup Rzymu będzie spokojny i kłopoty : jego firma się rzeczywiście, i trudne .

150 . Śmierciąwielki i duże, w miejsce pogrzebów będziemy Go sławią Commodusa . Guienne Zaledwie narzekałem , i mniej Francja i Burgundia.

151 . W pierwszym kwartale nowej sekty , uciskanych ludzi , nowe możliwości ,potężny apauvris , satrapów tyranizowania , seditions , murtres , kradzieże , goniąc zło .

152 . W Cestus pleneur nowej wojny na ziemi .

PAŹDZIERNIK

153 . Morze jest wielką klasę , a morze w tym miesiącuw ogóle nie zamknięto ponad kłótni dojść do Ligurians i inne pochodzące od morza i lądu .

154 . Nie narzekać niedowiarka w Pikardii , w tym wszystkich Gaul Belgii i Akwitanii , z dala od Pyrenez , dużych esmotions . Zaciszne ludzie będą po prostu nagle miesza się nagłym przerażeniem , to skrócenie czasu .

155 . Wielu więźniów spędzić Morza Wschodniego.

156 . Główne choroby i prałatów kłopoty a nie exercite , ale kurs Królewski.

157 . Opary O , które będą sprzedawane przez kobiety , i jakiestraty będąMonarch !

158 . Nostre Mezopotamia pobliżu Rhosne & Durance będzie najwyższy stopień honoru , bogactwa, doskonałości i triumfalnym świetności , a środki w pobliżu brzegu wielkich fluves .

159 . Trzy regiony daleko od Francji będą krzyki wrzaski , łzy i lamenty Miserables : Szczęśliwa być es góry .

160 . Nowy Tyran nie może używać żadnej z jego złej woli .

161 . Neptun morze , zamiast zamykania morze , sprawi wielką murtre . Długość dużych klasach wszyscy sfrustrowani . Wielka awantura w morzu wiatrów morskich , które będą niektóre empeschement .

LISTOPAD

162 . Przez wszystkie countrie Północna, Zachodnia, słysząc wszystko Gaul Belgii , będzie największym spustoszenie , jak przez ekscesy ubiegłym roku wynikający wojny , i obecny czas, to nigdy Beene qu’esperons z niewoli do Babilonu . Dla wszystkich,ziemia będzie opustoszała i ślimaków , a wszystkie osoby poddane ognia i krwi . O Wszechmogący , jak będzie ona zmienna fortuna !

163 . Iprezesi mórz Gauloises Mesmes naw biremes i quadriremes triremy , które będą ogromne, murmurans contra novum hominem [ na nowego człowieka ] , gdy mutinemens , kłótnie i powstań będzie tak wielka , że nigdy nie byli .

164 . Za namową Gubernatorów prowincji potajemnie esmouvoir dół przed tajne przez wywiadu , chciwości i ambicji .

165 . Podobnie między kapitanów będzie partialitez , wszystko przez nieposłuszeństwo , natum obscuris parentibus [ zrodzony z nieznanych rodziców ” ] jest sprzeciwił cenonobstant przyjść .

166 . Wyspy te są w wielkim strachu i doubte .

167 . Ceste nowiu będzie pełen spisków , nienawiść, mutinemens . Przed książąt , królów i monarchów kilka niedyskretnie i śmiały bez powodu mutineront .

168 . Apeniny są bardzo empeschez .

169 . Countrie które przyzwyczajenie do Estre w szczęśliwości jest niefortunne , Exiled , spalony , zniszczony , ślimaków , depopulé rozdrażniony wiele dolegliwości . O najbardziej niefortunne, że wiek !

170 . Ambasadorzy i wielkich prałatów kościelne w zamian zła twierdził :sprawa zostanie opóźnione dalej .

GRUDZIEŃ

171 . Wielu ludzi umiera z zarzutu i w konsekwencji całego tego miesiąca , który Mesmes kończącerok zakończy złą pogodę mieliśmy Beene lepiej niż było więcej tost.

172 . 12 . dzień się obawiać : dużo mocy cieniu święta popełnić kilka bezczelność .

173 . I znajdzie kilka martwe w swoich łóżkach , estranglez , dusić , a gardło katar zarówno przez człowieka faktur złe spiskowych .

174 . Wojna w ogóle nieziemski zwilżoną . Voyagiers prałatów . Większość części Włoch zajęte . Troubled monarchie wojny i głodu . Kilka Potestats w kłótni . Eveschez nieobsadzone stanowiska ruchu . Ambasadorzy zło zadowolony .

175 . W rzeczywistości większość ludzi marynarki Galowie wielkoduszny , że Temistokles uczestniczyć , i będzie sprzeczki między prezesów kuchniach lub starego rzymskiego respondra , desine dżem Demens saevum stimulare leonem Gloria quem Torquet mężowie , atque immensa Cupido . [ Zatrzymaj się w demencji , pobudzają okrutnego lwa, udręczonego chwałę morskiego i ogromną żądzę ] . I kilka innych nouvelletez i kłótnie na lądzie i morskich ambicji .

176 . Wojny wszyscy go w stanie uśpienia. Jakźle zagrożenie aspektem Celtic Gaul , Belgia , które są północne i zachodnie regiony, które do zamrażania nie resjouïront ledwie święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok , albo przez ten cytat zaklęć i rynek prawie ich zdradził .

177 . W pierwszym kwartale księżyc Cestus przez kilka pułapek i zdrad zostanie podjęta przez piratów , złodziei i złodziei .

178 . Nowe sekty będzie się rozwijać . Czy transversera i Morze Liguryjskie Corsique .

179 . W Cestus pleneur nagłych zgonów apopleksja i porażeniem przez wielkich panów i prałatów .

PODSUMOWANIE ROKU

180 . Być duże przygotowań wojennych .

181 . Dołożymy estranges i grabież najazdów w drugiej countrie .

182 . Książę Roy lub coś nowego pojawi się on .

183 . Kto estoit przybył do pozycji znajdziesz spokój można znaleźć proditeur , i poważnie ukarany.

184 . Strażnikami krajów będzie inteligentny .

185 . Słowo Bożej dają możliwość nie fakt, że para pół .

186 . Na takim wyrzutem , w Dolus suos [ oszukać jego ] .

187 . Książę jest żółciowy : po Parolles słodkie i atrakcyjne dochodzimy do murtre , confisq i grabieży .

188 . Dobroć konwertowane złośliwość , wszystko przebiega przez radę kogoś, kto chce stracić oko , tak że jego wrogiem jest pozbawiony zarówno .

189 . Jeden będzieprzestrzeń ośmiu lat Trajana , a następnie stają się Neron .

 

http://cura.free.fr/dico-a/604A-pro1555.html

Pronostication pour l’an 1555

PRINTEMPS

1. Divers propos de guerres se tiendront à ce commencement de printemps.

2. Plusieurs pasquils seront objectez tant pour la louänge royale que pour soy garder de l’adversaire qui contrefait plus tost l’Annibal que le premier Cesar Dictateur. Et à luy mesmes tel sera presenté, Gallia Marte ferox, fraude timendus Afer. [La Gaule farouche à la guerre, l’Afrique redoutable par sa fourberie.] Et par ce dit extemporanée d’une part & d’autre aura d’affaires.

Le Printemps commencera le x jour de Mars au premier point d’Aries, qui sera en son principe humide & pluvieux, participant jusques au milieu de grande froidure, avec inundations & tumultes, & oppressions populaires, & divers propos de guerre ne sera que par pasquil, ou par raison philosophique objectera pour la louange Royale, & pour soy garder de l’adversaire, qui contrefaict plustost l’Annibal que le premier Cesar dictateur, & à luy mesme tel sera presenté. Gallia marte ferox, fraude timendus Apher. [La Gaule farouche à la guerre, l’Afrique redoutable par sa fourberie.] Que par cet extemporanée dit, d’une partie & d’autre qu’il y aura bien des affaires. (Almanach Regnault pour l’an 1563, f.B4v)

3. O quelle fureur sera entre Barbare nation ! telle qu’oncques fut du temps des Tamburlans. La grande playe que recevra la Chrestienté ! La guerre sera autant atroce & furieuse qu’ell’ait jamais esté. Devers le midy & septentrion la grande perte !

4. Devers nous la plus part voudra condescendre au Prince Gaulois. La part contraire est contente faire ainsi que ceux de Sagonte avant qu’estre subjette à Gaulois.

5. Nonobstant que dans le printemps seront quelques Legats & Ambassadeurs en France pour contracter de paix : mais Annosa vulpes non capitur laqueo [Un vieux renard ne se laisse pas prendre au piège]. Et ne s’accordera nul article, combien que la plus part y consentira.

6. Devers la fin la pestilence sera dans les exercites tant par mer que par terre.

7. Ceux qui auront pris payement & promis se revolteront, & tourneront le dos.

8. La diversité du temps fera quelque empesche : cenonobstant ne cesseront, & dira on, Quis furor ô Reges, ut vos ob vile lucellum Rixas & bellum sollicitetis atrox ? [Quelle fureur vous habite, ô Rois, pour que vous provoquiez des conflits et une guerre impitoyable, pour un petit profit méprisable?]

9. Plusieurs citez seront effrayées par tumultes belliques, de nuit abandonneront leurs terres, biens, femmes & enfans pour sauver leurs vies.

10. Vrayement la prophetie de nostre Seigneur Jesus Christ sera bien accomplie, Vae Praegnantibus [Malheur aux femmes enceintes]. Et non seulement en elles, mais en toute espece d’age, de sorte que l’on dira, Solus homo sibi insidiatur [L’homme est le seul à chercher à se piéger lui-même].

11. La cité superbe sera surprise. Le siege du souverain Pontife ne sera sans frayeur. L’entendement de la grande Potestat sera en trouble. Les deux citez, celle de Jupiter & de Mars, trembleront une autre fois.

12. Brennus ne fist jamais si grand frayeur aux Meridionaux, que fera son successeur à la nation Germanique & Italique.

13. Afflictions de Princes & Seigneurs. Pour n’avoir accompli le fait au souhait & intention de son Maieur, sera fuitif, ne se pourra excuser.

14. Le grand Prince dangereux d’estre pris.

15. Les principales citez de France murmureront contre leurs Princes à cause des exactions.

16. La France vuidée, l’Italie troublée, la Germanie mutinée, l’Espagne à l’escoute, la Turquie en esperance. Ex damno alterius utilitas. [Le malheur de l’un fait le bonheur de l’autre].

17. Dieu veulle par sa grace que celuy qui parlera au Prince le dernier jour de Mars, Roy ou Monarque, que sera pour paix, vienne à parfaite execution de son entreprise mais il y aura empeschement.

18. Ce que dans le revolu du printemps apparoistra né monstrueusement fera indication apparante la terre tituber.

19. Princes deceus par vains architectes.

20. L’aerarium [trésor public] Gaulois fermé là ou il n’appartiendra : & frequentement ouvert à indignes, & là sans raison.

21. Extreme frayeur dans une cité : laquelle est en grand pensement & misere. 
 

ETE

22. Democrite en ses Hebdomades vient fort à doubter cest esté au païs septentrional, occidental, & partie du midi, & à leurs climats opposites estre faits tumultes belliques : signes de peste, le païs oppressé & trempé en sang humain. Y arriver le second Maximinus pour eux, pour son païs Sylla le heureux.

23. Mourir quelque Prince royal, plusieurs navrez, la mer dangereuse, tremblement de terre, lieux par l’inclemence des Princes & de l’air abandonnez.

L’Esté commence le xiii de Iuin, le Soleil entrant au premier point de Cancer, 0 deg. 53 minu. La Lune en Aries. Iupiter en Libra. Mars en Virgo. Venus en Taurus. Mercure en Gemini, la teste du Dragon en Gemini, avec une opposition de la Lune à Iupiter occidental, [ce sont les positions astrométriques de l’été 1555 et non de l’été 1563 !] & un 6 aspect [sextile] de la Lune au Soleil, & un de Mercure [signe du Gémeaux mal interprété dans le texte Regnault] à Saturne [étoile à 5 branches dans le texte Regnault !] qui est plus à craindre que nulle autre, qui denonce le commencement d’esté estre semblable au Printemps, mais sur tout sera pestis acerba bovum, & praegnantibus [une épidémie impitoyable touchant le bétail et les femmes enceintes]. Les fleuves feront descouvrir plusieurs monumens desirez, au milieu & vers la fin gresle & tempeste, avec diversité de fievres. Democritus dans ses supputations des hebdomades, ne fait mention de gresles, ny de fleuves exorbitans, mais vient fort à douter le pays septentrional, occidental, & une partie du midy, & au dernier climat opposites estre faictz tumultes belliques, signe de peste, le pays oppressé, & trempé en sang humain, la mer sera fort dangereuse, & sera tremblement de Terre en aucuns pays. (Almanach Regnault pour l’an 1563, ff.B4v-B5v)

24. En le païs on trouvera plus de sang inonder que d’eau. Le grand troupeau sera subitement spargi le 8 Jullet, & par ses ennemis sera trouvé ayant neutralité, & s’en retourneront arriere ceux qui avoyent fait l’entreprise, & plus loin les executeurs.

25. Le 15 de Jullet fureurs. Les Princes terriens qui seront conjoints ce jour mesmes sera au grand prejudice des humains. Ses effets ne peuvent estre bons ni salutaires.

26. O Dieu eternel combien voy je de malheurs s’aprester pour celuy qui en gagnant perdra beaucoup ! se trouvant affoibli tant de sa personne que d’ames, & le grand nombre qui tout à un coup remplira l’escaphe du canon, & ce non seulement par armes belliques, mais aussi par pestilentes affections.

27. La nouvelle compagnie & bande estrange qui sera receuë, à la fin celuy qui pensera avoir fait grand coup, n’en sera pas à demi content.

28. Grandes classes pleines d’armées passeront & repasseront tant par mer que par terre sans crainte. O quel conflit sera donné !

29. Le principal païs mesmes l’huis proche de la marine, à cause des continuelles rapines tant par mer que par terre, sera en extreme rage de desespoir.

30. Ce que les Prelats souverains icy traiteront sera juste & raisonnable, mais non à l’avantage d’un chacun.

31. La cité prise avec condition ne tiendra pache, sera toujours foedifraga [violatrice de traités]. Nec bonus esse potest [et l’on ne peut (y) être bon]. Puis qu’il est de telle nation, il ne sera jamais autre.

32. La navalle alliance qui se traite est infaisable.

33. Les changez captifs seront entretenus par vaine esperance.

34. Celuy qui sera pris prisonnier (on n’eut jamais pensé que fut luy) apres le reachat plus fera de mal que jamais.

35. Celuy qui sera arrivé de nouveau feindra estre amy, & sera trouvé ennemy mortel & meschant traditeur, par la fausseté duquel & dissimulation les innocens retourneront espandre leur sang.

36. De maladies mourront & seront fachez plusieurs personnages de sang & d’honneur : mais on trouvera que la mort de deux sera plus desirée que plainte. Combien que veritablement par plusieurs raisons evidentes la perte sera non moins dommageable aux ennemis qu’à nous pernicieuse.

37. La mort des autres n’aura anticipé que de bien peu, & vouloyent faire les autres ce que leurs ennemis auront fait & commis. Le sang du juste demande expiation.

38. Celuy qui estoit elevé subitement, & celuy de longue main, se verra subitement changé. O infelix, infelix [ô malheureux, malheureux], si j’ose mettre : mais les regions & habitans soufriront pour luy, tant devers le septentrion, occident, qu’une partie du midy.

39. Les tumultes & esmotions seront de telle vehemence que ceux & celuy qui seront premiers promoteurs & inventeurs du conseil seront mis à la premiere pointe.

40. La cité de Latone tiendra dans son cueur l’Angloise amour, & plus profond l’aisnée Gauloise, desirant avoir ce que n’est possible d’obtenir devant leurs yeux.

41. La cité grande Hellenisme ne sera sans grand trouble. Celles grandes qui luy seront collaterales ne seront exemptes de mutinemens, querelles & mortelles seditions.

42. Je laisse à mettre ce qu’adviendra aux Itales, la nouvelleté & invention de Corsegue, la fausse intelligence des Liguriens, leur caute machination à leur grand advantage & autres bandes alliées & unies : refusant à detruire ce qu’on s’essaye de faire.

43. Je laisse Langres, le païs de Bourgongne, la cité de franche potestat, qui sera plus contraire que ses proches voisins.

44. Le païs de Gaule Celtique, la plus part de la Belgique, leurs principales citez & chacunes à la mort de quelques uns en partie s’esjouïront & lamenteront, mais leur change tant en temporalité que par prelatures en fin ne leur sera pas trop agreable.

45. Bref, cest esté les cieux & ses images font demonstrance qu’un siecle nouveau de fer & de Saturne est de present. 
 

AUTOMNE

46. Icy sera faite une bien estrange mutation de regne nouveau. Aux isles grand peril.

47. Moderation en mer, qui fera classes & copies outre passer souvent. O le mauvais rencontre qui sera sus l’aube du jour le 24 Septembre. La triste decouverte eslongnée d’Auster & de Boreas. On aura imploré longuement l’aide d’Eolus, mais il sera sourd, & viendra subit apres qu’on sera rendu.

48. Grande frayeur & trouble pour la subite & accelerée maladie presques mortelle du Prince auront plusieurs personnages d’honneur, de sang royal & d’estat ecclesiastique.

49. Et la perte des villes et citez, la fuite des principaux, l’erreur, le vaguement en païs estranges de ceux qui souloyent abonder, qui mendiqueront.

50. Le conflit par embusches se donra : en y aura de bien surpris.

51. Dieu veulle que le 23 Septembre & par tout le mois d’Octobre la mer ne soit ouverte. Vae, vae Ligusticis, Sardiniis et Corsicis, ingens praeda [Malheur, malheur à vous, Ligurie, Sardaigne et Corse, incommensurable proie]. Celuy qui l’aura faite en aura la moindre part.

52. Entre les Gouverneurs d’armées tant terrestres que navales seront grandes simultez.

53. Le grand Neptune courageux Byzantio solvet [quittera Byzance]. On sera contraint d’avoir recours à luy.

54. Les grands personnages seront murtris & frapez par tormens martiaux par personnes ignaves & vilaines. Et plusieurs gentilshommes d’honneur & de reputation iront la mesme voye ou leurs ancestres ont veu verser leur propre sang au fait militaire.

55. Combien que quelque pusillanime sur l’heure du conflit sera degenerant & dira, Deservi nolens inter opaca rubi [j’ai déserté malgré moi à l’ombre d’un roncier], mais il luy faudra passer outre. Et celuy qu’on cuidoit tenir la premiere pointe par pareille bragarde, perdra le caquet.

56. Celuy qui toute sa vie durant sa santé avoit esté joyeux & liberal, suivant les compagnies, subit par maladie chronique deviendra ireux, impatient, melancholique, solitaire & plein de chicheté en ses derniers jours.

57. Entre cours souveraines argentangine.

58. En Provence, Languedoc & Comté d’Avignon les oppressions & nouvelles inventions pour extorquer leurs biens seront diverses. On contraindra les plus forts de corps & de biens apparoir les plus foibles. Aussi au fait ecclesiastique les extorsions de leurs Superieurs seront execrables.

59. Celuy qui de lointaine region arrivera à la Cour royale sera le bien venu. Son total exploit ne sortira en plein effet par une conjonction (ce sera 1556). Et de loin viendra on voir que c’est dequoy le bruit est si argentin. Tribun en fera son devoir.

60. Le sepulcre trouvé de nouveau dans Rome & ses lettres seront admirables, mais ne se commenceront à lire de droit. Le premier qui les lira n’ira gueres loin.

61. Finesse toute nouvelle sera pratiquée par mer, plus par terre. Couteaux & allumelles rouillées envoyez aux ennemis par feu. Et secretement seront envoyez & promis dons honorables.

62. Dans le ventre de l’animal seront trouvez les characteres : les lettres missives de celuy qui contractera conjuration, seront si obscures, qu’on n’y pourra rien entendre. La malice de son vouloir toutefois ne se peut ni pourra exploiter.

63. Entre les Magistrats & autres Superieurs seront grands discors.

64. L’Ambassadeur n’aura pas loisir de demander saufconduit pour retourner.

65. Seront perpetrez grands crimes. La grande compagnie sera decouverte, les Dames seront surprises de nuit. La nef chargée evadera tout à point à l’aube du jour, le vent souflera, plus fugiens, quam classis sequens [la flotte, plus en fuite qu’en chasse].

66. Prions le bon Dieu qu’il veulle preserver le Prince de luy advenir ce qu’infailliblement luy adviendra, nonobstant que l’inclemence de l’air, la mutation ïatrique, & de region le delivrera. 
 

HIVER

67. La dure inclemence de l’air faisant violence repoussera les Cesars, ne cessans de parlementer, excogiter dormant, veillant insidiations à qui plus aura de sçavoir, non pouvoir.

68. Sera objecté à celuy qui durant ce temps d’hiver quelques alterations que l’on face à son art, sera de sa personne & membres fort faché, Sis licet invictus tibi dico Quinte, peribis [bien que tu sois invaincu, je te le dis Quintus, tu mourras].

69. Celuy qui aura intelligence sur quelques nouvelles mutations, garde la personne Royale de passer outre, ni d’accorder : car sera au grand advantage de celuy qui le craint plus qu’il ne l’aime.

70. Ce qu’icy est demonstré par les cieux est de grande terreur. Ce qu’on a deliberé de faire dans une nuit contre les bien endormis sera d’une grand cruauté. Ils feront par force veiller la plus part deux nuits, & à la tierce le jour synodal fera l’embuche. O la malheureuse entreprise pour plusieurs. Qui ceci traitera ne se pourra apaiser ni reposer sans cela : & puis sera chassé.

71. Les Thrasybules seront pour le susciter, mais la tyrannie & satrapie sera tellement accompagnée, que toutes telles societez & conventions redonderont à l’augmentation des regnes : tellement que la civilité de l’aristocratie & de la democratie seront en telles querelles & sedition populaire que bandes en sortiront d’une partie & d’autre.

72. Aussi à la cité d’Antenor seront haines longues & debats, banquets, faits, partant incessamment le cueur frapé. Et dans ce terme telle ulceration de cueur sortira en plein effet, & ne sera moindre que la bataille jadis inter picas & graculos [entre les pies et les geais].

73. Sus mer passeront grandes copies, nefs, olcades chargées tant de vivres que de munitions & nombre infini de gens, sans danger ni crainte des pirates & adversaires de mer.

74. Aux citez, villes & bourgs presques exanimes sans force, pouvoir ne vigueur, reputez pour morts, surviendra secours non esperé, dont leur semblera voir la lumiere de Castor & Pollux. Ce que donnera aux Liguriens non moins d’ennuy que extreme facherie.

75. Leur cité sera dans cest hiver fort envitaillée de vivres, mais de peuple amoindrie.

76. A la Cour de France en la presence mesmes de l’invictissime Roy seront quelques Seigneurs qui n’oseront du tout exploiter ce que l’un a calomnié de l’autre, par des parolles outrageuses & calomnies les uns des autres. La haine, l’ire y sera grande, puis pour peu de gens apaisez.

77. Apres grande resjouïssance, nouvelletez, jeux, parlemens militaires, seront les absens taxez, les morts plaints, & les bons calomniez.

78. Celuy qui avoit donné l’advis de la temerité de l’entreprise sera evanouï : son temps icy sera obscur & nubileux : apres commencera soy esclaircir, & apparoistra tout à un coup. In latebris delituit diu, ac tum emersit,[Il a vécu longtemps caché dans sa retraite, et maintenant il en est sorti] & l’autre, Ille haec deposita tandem formidine fatur [Alors, ayant enfin abandonné toute, il avoue].

79. Le present que le Roy aura fait à l’indigne apres sept voudroit estre revoqué.

80. Grandes nouvelletez seront apportées à la couronne Royale, lettres, paquets, l’un presques suivra l’autre. Les uns le feront retenir à son solitaire, les autres retirer le front, pleurer, gemir, & la plus part devers la fin resjouïr, pource que les nouvelles à la fin de l’hiver seront agreables.

81. Les pertes sur mer seront irreparables, celles de terre incomparables, mais les comparaisons veritablement seroyent odieuses. Car la perte de quelques personnages sera irreparable, mesmes de celuy qui valoit non moins en conseil qu’en tous faits belliques. Themistocles oncques ne fut tant plaint. O la grand playe en France ! O quelle perte de Provence & Gascongne ! Et Corsica suum habet Annibalem, & Gallia plus quam scorpionem [Et la Corse a son Annibal, et la Gaule a pire qu’un scorpion].

82. Icy passeront & repasseront copies en grande abondance : mais tous ne seront dans leurs cueurs alegres. 
 

JANVIER

83. Le fait militaire par mer & par terre commencera à s’esmouvoir, & se fera grand amas de gens.

84. Vers la fin de ce mois naistront plusieurs monstres tant humains que brutaux, mesmes en Provence, Bourgongne, Languedoc, Guienne : & par toute la France seront faits tumultes.

85. Aucuns seront murtris en leurs maisons. Sera decouvert ce que tant de temps avoit esté caché : mort subite. 
 

FEVRIER

86. Aux maisons seront faites seditions, querelles, murtres & batteries meuës par jeux, masques & insolences.

87. En plusieurs lieux armée desja courir, passer bruits, tumultes, levement de gens, citez dangereuses. Un second Sagonte assiegé devers l’Espagne.

88. Le discours de la Fera pessima [Bête immonde] fera sortir le Crocodile : à la fin sera converti en beau.

89. Les maladies de destitutions vagants par sectes, querelles contre les Magistrats esmouvoir.

90. Le temps sera divers, grand amas sera fait tant par eau que par terre : seront violences, murtres, grandes assemblées, querelles impertinentes.

91. Ceux de midi s’eleveront contre les Septentrionaux : le bruit de guerre ne fut onq en moindre signe d’estre occultement assoupi tant naval que terrestre. 
 

MARS

92. Assaux de guerre par mer & par terre, grandes troupes passeront en estrange païs : le peuple commun sera fort oppressé.

93. Grand nombre de peuple s’enfuira de frayeur, & nul ne les poursuivra : puis retournez en leur repos lors seront surpris.

94. Le bruit naval surpassera le terrestre, & grande preparation & bruit se fera à donner bataille.

95. Le grand Zoroastes dit n’en estre point en ce mois, & doit l’ensuivir, mais la conjonction qu’il fait apparoir est plus tost en la terre Persique.

96. Dans ce dernier quart de Lune les tumultes, querelles, bruits, seditions, altercations & procez, haines se commenceront fort à susciter, tendans à guerroyer pour la malice du temps.

97. En ceste Lune nouvelle se traitera quelque paix feinte par certain personnage, qui fera croire au Roy plusieurs bourdes controuvées par celuy qui l’expose : mais à cause qu’il est coustumier d’espargner verité on ne luy adjoustera point de foy. 
 

AVRIL

98. La mer sera ouverte, se donnera espece de bataille & conflit.

99. Prelats courir par mer & par terre. Par terre en ce mois se feront grands conflits. La mer n’en sera exempte.

100. Plusieurs ravissemens es rivages marins, aux mers de l’Orient, Tyrrhene, Ligustique, Corsique, Sardaigne, Sicile, Adriatique & autres mers courans.

101. En une ville & cité sera fait dans ce dernier quart grand volement de femmes & petis enfans.

102. Toute ceste Lune nouvelle sera dangereuse de tremblement de terre, & sera en mesme instant deux fois, & selon aucuns tombera foudre & pierres du ciel.

103. Les femmes enceintes se doivent contregarder, celles qui enfanteront en esté seront en peril. 
 

MAI

104. Les defluxions sanguines par plusieurs effets seront pernicieuses non moins en terre qu’en mer, mesmes en Ligurie & à la coste d’Espagne.

105. Saturne vient à menacer horrendam Gallis stragem, qui increpuit Martem atro intuitu [les Gaulois d’un horrible carnage, après avoir excité Mars de son noir regard], qui aussi viendra à fabriquer armes & tout ouvrage sanguin. Ce que pareillement par la retrogradation des cinq planetes est menacé.

106. Ce mois se permutera en matiere sanguinaire. Les maladies & mort des personnages, mutations d’estats & d’honneurs, embuches, trahisons, conjurations, assaux, tourbes, empeschemens. Ce sera le mois plus de deul que de joye.

107. La voye qu’aura esté faite par les Chrestiens Gaulois aux Barbares, redondera à la destruction des Chrestiens mesmes. Car l’an 1655 les Barbares tiendront tout.

108. Quant à ceci, à peine me puis je estreindre les larmes, combien que le terme soit long. Car la puissance des habitans du midi viendra à si haute monarchie qu’il est à doubter que les Barbares en moins de cent ans n’occupent jusqu’icy, mais cela ne sera de vie d’homme de ce temps.

109. Dieu garde le Prince au defaut de ceste Lune, & de surprise à la cité de nuit : car le danger y sera grand.

110. Il y aura de grandes afflictions, anxietez, troubles, vexations, persecutions, vengeances, surprises de nuit, mesmes à la fin de ce quartier dernier.

111. En ceste nouvelle Lune seront diverses mutations de temps, d’estats & de religion. La mutation sera subite, en une nuit : & sera plus tost dit changement de langue & diversité de gens armez dedans la ville & forteresse revoltée.

112. Plusieurs edifices, temples, chasteaux & palais seront frapez du ciel. Cas estrange advenu, nouvelles telles non ouïes au Roy, trouble & joye tout à un coup.

113. En ce premier quartier le temps favorisera celuy qui vrayement aura la fortune en prosperité. Son adversaire dira, Saeva omnia regnant, graditurque retrorsum Jupiter [Partout règne la violence, et Jupiter avance à reculons].

114. Le temps sera amiable par son cours, malin par ses effets, ruineux pour les antiques haines & plus que miserable pour les afflictions & fortes maladies : d’autant que le Riche & puissant mourra au lit de soif. 
 

JUIN

115. La Lune icy eclipsée fait prediction de quelque default Royal, ou bien de Prince ou Monarque. Pour le seur quelcun d’iceux sera frapé aux cuisses par torment de feu. Ce qu’est à venir es lieux ou regne le Sagittaire.

116. Par toute ceste Lune le fait bellique ne sera qu’en ses gardes. Par mer seront pilleries le matin à la depourveuë : la nuit & le soir plusieurs pris en leurs lits, beaucoup de peuple effrayé, plusieurs frapez de coups de fleches & prisonniers. 
 

JUILLET

117. Le temps sera mal constitué, tout un autre : jamais qu’on sçache un tel n’aura esté veu. La mer troublée, aux classes maladies pestilentes & fortes. Entre pirates & Gouverneurs dissentions & partialitez.

118. Non moins grands seront les troubles entre les Gouverneurs de la democratie & de l’aristocratie & le Potestat soubs couleur de liberté.

119. Le miserable, qui pensoit demander aux Juges grande recompense, par la Tyrannie sera occis.

120. Tombera du ciel un feu qui apparoistra en plusieurs païs & brulera quelque palais : le feu sera grand.

121. A la fin de ceste Lune & une partie de l’autre, l’on doubtera en plusieurs païs la conflagration de Veseve ou de Phaëthon revenir une autre fois. Combien qu’une partie de son feu est à venir infailliblement 1607.

122. Mais de present les cueurs des Monarques, Princes, Seigneurs & Potestats, qui de leur nature sont chauds, ireux, noirs, poils crespes, regard horrible, (personne seiche, impatiens irae ac libidinis [ivre de vengeance et de volupté]) dans ce mois feront facheries à leurs subjects, mesmes celuy qui par grand courroux ne pourra mettre en execution sa volonté.

123. En ceste nouvelle Lune les Princes feront couleur de pacification, qui ne redondera qu’à fraude Punique.

124. Ceux qui seront assiegez aux isles marines seront contrains d’abandonner leurs terres à cause des enormes pilleries, que feront les ennemis Barbares.

125. La Cour du Roy aura plusieurs conseils dubieux. Le fait touche au vif : il fault prendre ou laisser.

126. La cité par trop superbe cerchera moyen de paix pour provisionner, & puis rebellion. Annibal sçaura le tout.

127. La moderation de l’air en ce premier quartier de Lune donnera occasion aux Neptunes d’entreprendre l’un sur l’autre, mais la crainte y sera des deux costez.

128. Celuy qui porte le surnom de second au tiers vers de l’Iliade d’Homere ne fera pas effort. Le Potestat, cujus nunc mihi nomen non suppetit [dont le nom maintenant m’échappe], sera avec eux en dissention. 
 

AOUT

129. Le tourbillon venant de midy appellé Mascharon, sortira de la mer Oceane, fera en un moment grand païs subvertissant tout ce qu’il pourra.

130. Gresles, tempestes dommageront plusieurs lieux de la France, mesmes la Guienne & païs circonvoisin, faisans depopulation du pere Dionyse.

131. Vers la Bourgongne plusieurs seront bien en arriere, qui cuidoyent estre bien avant. La plus part de la Germanie ne boira qu’à demi.

132. En ceste pleneur de Lune nous aurons plus de mal par frayeur & doubte par mer que par terre.

133. L’Isle, comme Sagonte, ou el monte Vedio, demandera secours à celuy qui ne luy en pourra bailler.

134. En ce dernier quart par mer se fera un nouveau assaillement. Pinacles frapez du ciel, hommes sous chaines, barres de fer longues envoyées par bombardes en mer.

135. Les miserables de la coste de la mer seront en veilles, crainte & frayeur par toute ceste Lune nouvelle.

136. Le fait de la terrestre guerre & dissention sera en plus forte entreprise. On verra quelles charges les Ambassadeurs ont. Cependant sera un plus long dilayement.

137. Ceux qui subitement tomberont malades, gens de fait & de renom, seront à plaindre.

138. Cesar perdra son second Neptune, & le tiers Antoine de Leve.

139. Preparations orientales. Barrus [L’Éléphant] en France, & refusera y venir. Erit mirabile visu [Ce sera merveilleux à voir].

140. Dans ceste pleneur copies iront d’un païs à autre. 
 

SEPTEMBRE

141. Entre Seigneurs, proches parents, haine, ire, conjuration, desir mortel.

142. La mort de quelque Satrape, la mort d’un qui sera fort plaint, & la mort d’autres qui ne sera advenue que trop tard.

143. Las ! le mauvais augure qui apparoit en ce mois à venir & par tout l’autre, au moyen de la mer : Dieu veulle qu’il ne soit plus vain que celuy de Cacus !

144. La mer Corsique & Ligustique seront couvertes de classes.

145. Les forteresses alentour de Nice par les siens seront tentées, mais en vain. Par là les vieilles bandes passeront, & seront faits murtres, embuches, ravissemens.

146. Les afflictions maritimes & terrestres seront egales.

147. En ce dernier quart quelques edifices sur ponts en riviere tomberont, quelques monstres seront veus.

148. Monarques ou Potestats mourront, & quelques Prelats qui feront bien courir en pleine vie.

149. Le Pontife Romain sera pacifique & troublé : son entreprise sortira en effet, & difficile.

150. Par la mort d’un grand & gros, en lieu de funerailles on luy fera les acclamations de Commodus. La Guienne ne la plaindra gueres, & moins la France & Bourgongne.

151. En ce premier quartier nouvelle secte, peuple oppressé, nouveaux impos, les puissans apauvris, Satrapes tyranniser, seditions, murtres, voleries, pourchassant mal.

152. En ceste pleneur nouvelle guerre par terre. 
 

OCTOBRE

153. Par mer viendra la grand classe, & en ce mois la mer non du tout fermée, dont plus de facheries viendra aux Liguriens & autres prochains par mer & par terre.

154. Ne fault doubter qu’en la Picardie, comprenant toute la Gaule Belgique & Aquitaine, bien loin des Pyrenez, grandes esmotions. Le peuple pacifique sera tout à un coup esmeu d’une subite terreur, puis en un moment reduit.

155. Grand nombre de captifs passeront la mer orientale.

156. Les maladies des Principaux & Prelats mettront en trouble non l’exercite, mais les cours Royales.

157. O quelles fumées seront vendues par femmes, & quelle perte fera le Monarque !

158. Nostre Mesopotamie proche du Rhosne & de la Durance sera en supreme degré d’honneur, richesse, excellence & triomphante magnificence, & les citez pres du rivage des gros fluves.

159. En trois regions loin de la France seront faits cris, hurlemens, pleurs & miserables lamentations : heureux qui sera es montagnes.

160. Le nouveau Tyran ne pourra du tout exploiter son mauvais vouloir.

161. Le Neptune de la mer, au lieu de faire fermer la mer, fera grand murtre. L’esperance de la grand classe ne sera du tout frustrée. Grand trouble en la mer par vents marins, qui feront quelque empeschement. 
 

NOVEMBRE

162. Par tout le païs septentrional, occidental, entendant toute la Gaule Belgique, sera la plus grande desolation, tant par les excez des guerres passées de l’année ensuivant, que du temps present & de ce qu’esperons qu’ait esté depuis la captivité Babylonique. Car tout le terroir sera desolé & gasté, & tout le peuple mis à feu & à sang. O Tout puissant, fortune combien sera elle variable !

163. Et par les Gouverneurs des mers Gauloises, mesmes des naves biremes, triremes & quadriremes, qui seront enormes, murmurans contra novum hominem [contre le nouvel homme], les mutinemens, querelles & seditions seront si grandes que furent jamais.

164. A l’instigation des Gouverneurs des provinces secretement feront esmouvoir le bas contre le haut par secrete intelligence, par cupidité & ambition.

165. Semblablement entre les Capitaines seront partialitez, le tout par desobeïssance, natum obscuris parentibus[né de parents obscurs] sera objecté, cenonobstant viendra par dessus.

166. Ceux des isles seront en crainte & grand doubte.

167. Ceste nouvelle Lune sera pleine de conjurations, haines, mutinemens. Devant Princes, Rois & Monarques quelques temeraires indiscretement & sans raison se mutineront.

168. Les monts Apennins seront fort empeschez.

169. Le païs qui souloit estre en felicité sera bien malheureux, exilé, brulé, ruiné, gasté, depopulé, vexé de plusieurs afflictions. O plus que malheureux siecle !

170. Les Ambassadeurs ecclesiastiques & grands Prelats s’en retourneront mal contens : l’affaire sera differé plus longuement. 
 

DECEMBRE

171. Mourront plusieurs personnes de plainte & de consequence par tout ce mois, mesmes un qui finissant l’an fera finir le mauvais temps : eut esté meilleur qu’il fut plus tost.

172. Le 12. jour sera fort à craindre : soubs ombre de festes se commettront plusieurs insolences.

173. Et seront trouvez plusieurs morts en leurs lits, estranglez, suffoquez, et la gorge coupée tant par catarrhes que par factures humaines de mauvaise conjuration.

174. La guerre terrestre non du tout amortie. Prelats voyagiers. La plus part de l’Italie occupée. Les monarchies troublées de guerre & famine. Plusieurs Potestats en facherie. Eveschez vacantes postes trafiquer. Ambassadeurs mal contens.

175. Au fait naval Gaulois personnes plus magnanimes que Themistocles assisteront, & seront faites altercations entre les Gouverneurs des galeres, ou un vieillard Romain respondra, Desine jam demens saevum stimulare leonem, Gloria quem torquet maris, atque immensa cupido. [Cesse désormais, dans ta démence, d’exciter le lion cruel, que tourmentent la gloire maritime et une énorme convoitise]. Et plusieurs autres nouvelletez & querelles pour l’ambition tant terrestre que navale.

176. Les guerres de toutes pars assoupies. Combien qu’un mauvais aspect menace la Gaule Celtique & Belgique, qui sont les regions occidentales & septentrionales, lesquelles pour les congelations ne se resjouïront gueres des festes de Noël & du jour de l’an, ni seront par les citez qui par conjuration & marché auront failli les trahir.

177. Au premier quartier de ceste Lune plusieurs par embuches & trahisons seront pris par pirates, larrons & voleurs.

178. Nouvelles sectes pulluleront. Se transversera la mer Corsique & Ligustique.

179. En ceste pleneur morts subites par paralysies & apoplexies de grands Seigneurs & Prelats. 
 

SOMMAIRE DE L’AN

180. Seront faites grandes preparations de guerre.

181. On fera d’estranges incursions & pilleries de païs en autre.

182. Quelque Prince ou nouveau Roy apparoistra.

183. Celuy qui estoit arrivé pour cercher articles de paix sera trouvé proditeur, & grievement puni.

184. Les Gardeurs des contrées seront intelligens.

185. La parolle de la Dame donnera occasion de n’accoupler le fait qu’à demi.

186. On reprochera à un tel, Dolus in suos [de frauder les siens].

187. Le Prince sera comme le splenetique : apres parolles douces & attrayantes on viendra à murtre, confisq & rapines.

188. Bonté convertie en malice, le tout procedant par le conseil d’un qui veut perdre un oeil, afin que son ennemy soit privé des deux.

189. L’un sera l’espace de huit ans Trajan, puis deviendra Neron.

 

WRÓŻBY NA ROK 1555

Rok 1555 to okres około czterdziestu lat naszej historii, stanowi on zakodowaną wiedzę o wydarzeniach z początków XX wieku. Poniżej przedstawiam materiał źródłowy, z którego korzystałem przy opracowywaniu mojego spojrzenia na gnozę MN. I tak najpierw przedstawiam dany czterowiersz ze strony CURA, następnie polskie tłumaczenie ze strony Sen Graal, na w końcu moja interpretacja.

http://cura.free.fr/dico-a/604A-pro1555Q.html

Quatrain de l’AN 1555

L’ame presage d’esprit divin attainte,
Trouble, famine, peste, guerre courir,
Eaux, siccité, terre mer de sang tainte:
Paix, trefve à naistre: Prelats, Princes mourir.

http://pytyja.blox.pl/2012/05/Wrozby-Nostradamusa-za-1555-rok.html

O dwunastu miesiącach roku 1555.

Wróżba ogólna.

[Z] Ducha bożego dusza wieszczy uderzenie,
[lub: Dusza ducha bożego wróży szkodliwe dotknięcie]
Zamętowi, głodowi, pomorowi, wojnie [lub: wojnom] pędzić:
Wodom, wysuszenia, kontynentowi i morzu krwią zbroczenie,
Pokój, rozejm u narodzin: Prałatom, Książętom umierać.
[lub: Pokojowi, rozejm, przy narodzeniu Prałatów, Książętom umrzeć.]

IANNUIER
Le gros airain qui les heures ordonne,
Sur le trespas du Tyran cassera.
Pleurs, plaints & cris, eaux, glace pain ne donne.
VSC paix, l’arme passera.

STYCZEŃ

Tęgi spiżowy dzwon, który godziny ordynuje,
Na zgon Tyrana będzie rozbity
Płacze, skargi i śmiechy, wody, lód [zamrożenie] chleba nie daje
V.S.C. pokój. Armia przejdzie.

Piszę skrótowo, rozpisywać się chyba nie ma potrzeby. Tęgi spiżowy dzwon – to carat – od wieków stanowiący opokę, system sprawowania władzy. Zgon tyrana – bo w gruncie rzeczy forma sprawowania władzy w Rosji był właściwie tyranią, czyli sprawa ze śmiercią cara Mikołaja II i jego całej rodziny. Koniec caratu – rozbity dzwon. Hasła komunistów jakimi posługiwali się podczas demonstracji to najczęściej: – „Żądamy pracy i chleba”.

V. S. C. – partia bolszewików
1918-1925 RPK(b), Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików); 1925-1952 WKP(b), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna

VSC Wszechzwiązkowa to może: l’Union, Univers, victorie Partia to może: towarzystwo – Socjety Komunistyczna, komunizm to: Communist, communism.

Czterowiersze z Prognozy z 1555 roku dopełnia opis prozą, które to dopełnienie również ma swój ukryty sens. Szczególnie cenne i ciekawe są opisy „stanu pogody”, które można uznać za onomatopeistyczno-symboliczny stan w jakim znajduje się jakiej dane społeczeństwo, grupa ludzi. Moje uwagi zaznaczam kolorem zielonym

W styczniu będzie pełnia Księżyca przesilenie, koniec jednego okresu, czas na nowy. 7 go o 8 godzinie 35 minut w Raku, rozgrzana, potem deszcze, śniegi, lodowate wiatry; niepogoda. Wydarzenia, które rozegrały się 6 i 7 listopada (według obowiązującego w Rosji kalendarza juliańskiego 24 i 25 października) 1917 r. w Piotrogrodzie przeszły do historii jako Rewolucja Październikowa.Ostatnia kwadra 15go w 13 minucie w Wadze, zimno i sucho, zmierzająca do niepogody bynajmniej z zimna, mrozu i deszczów. 15 – czyli mniej więcej w połowie omawianego okresu to być może: Obalony rząd Kiereńskiego usiłował odbić zdobyty przez bolszewików Piotrogród. Jednak próba szturmu została przez bolszewików odparta. W dniach 9 – 15 XI (27 X – 2 XI) bolszewicy, dzięki posiłkom z Piotrogrodu, zdobyli władzę w Moskwie.Nów Księżyca 22go o 14 godzinie 42 minuty w Wodniku, dżdżysty, mijający Ogon Smoka. Pierwsza kwadra 29go o 6, gorąc [sic!], wilgoć, mało rozgrzana, wraz z rzadkimi zaburzeniami, wiatry i śniegi. Czas kiedy bolszewicy przejęłi władzę w całej Rosji. Kraj ten czekała wyjątkowo krwawa i brutalna wojna domowa.

FERVIER
Prés du Leman la frayeur sera grande
Par le conseil, cela ne peut faillir.
Le nouueau Roy fait aprester sa bande.
Le jeune meurt, faim, poeur fera saillir.

LUTY.
Pod
Lemanem przerażenie będzie wielkie.
W trakcie rady, tamto nie może zbankrutować [zasłabnąć],
Nowy Król każe sposobić swoją bandę,
Młody zabójstwu, głodowi, strachowi każe tryknąć.
Leman – Zapewne chodzi tu o wojnę polsko-bolszewicką (1919 – 1921).

W 1920 pod Lemanem doszło do ciężkich walk między wojskami 15 wielkopolskiej dywizji piechoty a bolszewickim III Korpusem Konnym Gaj-Chana”. cyt. wiki, (link) – http://pl.wikipedia.org/wiki/Leman

Nowy król – chodzi tu z pewnością o nowego hegemona – komunistyczną Rosję, ale też zapewne i bardziej dosłownie – Lenina, który za pomocą komunizmu wojennego, terroru – Czeka Dzierżyńskiego, zaiste wzbudzał strach. Jeśli chodzi o Stalina z jego komunistycznym sposobem gospodarowania szczególnie na Ukrainie – będą to lata trzydzieste (1932-1933), więc to, iż ten fakt skojarzyłem w tym momencie, można tłumaczyć zbytnim pośpiechem – zbyt małą dokładnością. Prawdziwy Głód „pojawia się” dopiero w KWIETNIU.

Podsumowaniem tego okresu był proces pokazowy eserowców (1922) i wprowadzony przy jego okazji nowy sowiecki kodeks karny, którego osławiony artykuł 58, pisany osobiście ręką Lenina, legitymizował system terroru wobec przeciwników władzy partii bolszewickiej – rzeczywistych lub potencjalnych”. cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_terror_(ZSRR)

Komunizm wojenny okazał się jednak porażką i po niespełna 30 miesiącach jego trwania radziecka gospodarka uległa zupełnemu załamaniu. W Rosji panował głód, nie udało się zapobiec dalszemu spadkowi produkcji przemysłowej i rolnej, wprowadzenie centralnego planowania nie zapobiegło pogłębieniu się chaosu gospodarczemu. Coraz częściej dochodziło do buntów, ponad 200% inflacja (hiperinflacja) spowodowała odrzucenie pieniądza jako środka płatniczego”. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Polityka_Ekonomiczna

Rządy Ententy również nie były w stosunku do Polski zbyt przychylne. Na konferencji w Spa, premier brytyjski David Lloyd George, nieprzychylnie ustosunkowany do Polaków, przekonany o nieuchronnym zwycięstwie militarnym Armii Czerwonej i korzyściach gospodarczych płynących ze współpracy Wielkiej Brytanii z Rosją Sowiecką wymusił na premierze Rzeczypospolitej Władysławie Grabskim zgodę na przyjęcie tzw. linii Curzona jako linii polsko-sowieckiego zawieszenia broni oraz zgodę na rozstrzygnięcie przez Radę Ambasadorów (bez udziału Polski): podziału Śląska Cieszyńskiego (bez zarządzonego uprzednio plebiscytu), kwestii przynależności państwowej Wilna,Galicji Wschodniej, konstytucji Wolnego Miasta Gdańska i traktatu polsko-gdańskiego.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka

W lutym pełnia Księżyca przypadnie 6 go o 3 godzinie 4 minuty we Lwie pełnia czyli przesilenie, rozgrzana; ale wiatry zimne i zakłócające. wojna polsko-bolszewicka Ostatnia kwadra 14 go o 5 godzinie 2 minut, zbliżająca się do głowy Smoka, w Strzelcu, 15 sierpnia będzie podła bynajmniej na czas chłodu, zamarznięte rzeki, zakatarzenie. 13 – 25 – Bitwa warszawska, 15 sierpnia decydujące starcie pod Radzyminem Nów Księżyca 21 go o 24 minucie przeciwny do Marsa w Rybach, będzie bynajmniej wilgotny, wykazujący pewną rześkość zmierzającą do dobra. nowa” sytuacja w wojnie, odwrót Armii Czerwonej Pierwsza kwadra 27 go o 19 minucie u Głowy Smoka, w Pannie, ciepła, wilgotna, umiarkowana, mocno płaczliwa, powołująca wojska i zgromadzenia. kontrofensywa, traktat pokojowy.

MARS
O Mars cruel, que tu seras à craindre!
Plus est la Faux auec l’Argent conioint.
Classe, copie, eau, vent lombriche caindre.
Mer terre trefue. L’amy à
LV s’est ioint.

MARZEC
Och, Marcu [też: Marsie] okrutny, którego będziesz się obawiać!
Bardziej jest wtedy kosa [też: fałsz] ze srebrem [też: pieniądzem] złączona,
Flota, wojsko, woda, wiatr, cienistości [ukryte: pozoru bogactwa] popiół,
Morzu, kontynentowi, rozejm, przyjaciel do
L.V. [też: w 55] się przyłączył.

Mars to bóg wojny, najlepiej personifikują tą planetę Niemcy, jest to zapewne sprawa oczywista. Obawa przed Marsem – to obawa przed militarnymi zakusami Niemiec, przed okrutnym totalitarnym systemem – faszyzmem. Drugi wers – Układ w Rapallo. Trzeci – dojście Hitlera do władzy, remilitaryzacja Nadrenii. Popiół – fiasko utrzymania Niemiec w pokojowych ryzach. Czwarty – to zapewne Liga Narodów – rozejm, pokój dla Europy, gdzie głównym gwarantem pokoju są Stany Zjednoczone, LV – może chodzi o: Lander Verein – Stowarzyszenie Krajów, w końcu czterowiersz ten dotyczy marsa – więc język niemiecki jest tu jak najbardziej na miejscu, a także może by zasygnalizować rok 1955 – Układ Warszawski, rok zawarcia układu z innym już przyjacielem”.

W marcu pełnia Księżyca przypadnie siódmego o 21 godzinie 11 minut, przeciwna do Wenus w Pannie, republika socjalistyczna, Róża Luksemburg ciepła, wilgotna, wiatry, pogoda niestała. Republika Weimarska Ostatnia kwadra 15 go w 19 minucie u Ogona Smoka, w Strzelcu, zimna i sucha, przywracająca niepogodę. Faszyzm – Mussolini Nów Księżyca 22 go o 9 godzinie 12 minut, w trakcie koniunkcji Merkurego w Baranie, kończący niepogodę, z zaburzeniami. początek nowej” epoki, epoki faszyzmu – dojście Hitlera do władzy Pierwsza kwadra 29 go w 10 minucie, u Głowy Smoka, w Raku, ciepła, wilgotna, pogoda rześka, chłodna. Liga Narodów – Stany Zjednoczone, w rzeczy samej, miały być opoką przed narastającą falą dwóch totalitaryzmów.

 

AURIL
De n’auoir garde seras plus offensé.
Le foible fort, l’inquiet pacifique.
La faim on crie. le peuple est oppressé.
La mer rougit, le Long fier & inique.

 

KWIECIEŃ
Na skutek nieostrożności będziesz bardziej skrzywdzona,
Słaby silny, niepewny pokojowy.
Głód się ogłasza, lud jest uciskany,
Morze czerwieni długi butny i nieprawy.

Tak jak marzec” opowiadał o pierwszym okresie międzywojennego dwudziestolecia, tak: kwiecień” stanowi kontynuację tego międzywojnia. Skrzywdzona Europa. Pierwsze dwa wersy to rzeczywiście i dosłownie krzywdy wyrządzane poszczególnym, kolejnym państwom europejskim: Hiszpania, Austria, Czechy, a to wszystko dzięki” nieostrożnej polityce Ententy – szczególnie zaś W. Brytanii – wielki sukces” Neville,a Chemberlain’a, a w Monachium. Głód – to Wielki Głód na Ukrainie. Ostatni wers to domniemywam, iż chodzi tu o włoską napaść Mussoliniego na Abisynię. Długi – kształt włoskiego buta”.

 

W kwietniu pełnia księżyca 6 go o 13 godzinie 38 minut, w Wadze będzie zimna i sucha, pełna zaburzeń, jakichś deszczów oraz białego nalotu rosy (tj. porannego szronu). Inwazja białych” Włochów na Abisynię. Ostatnia kwadra 14 go w 4 minucie w Wodniku, deszcz, zakłócenia, pogoda niestała, przynosząca radę wojenną. Układ monachijski – ostatnia szansa na utrzymanie pokoju Nów Księżyca 20 go o 18 godzinie 1 minucie w Baranie, ciepły, wilgotny, zmierzający do ładnej pogody, groźny zaburzeniami. Noc kryształowa – nowy etap kwestii żydowskiej Pierwsza kwadra 28 go we Lwie, poza niebezpieczeństwem mrozów, ale chłodna pogoda, przynosząca oznakę małego zaburzenia pierwszy” przejaw nowej epoki – okupacja Czech (Protektorat Czech i Moraw).

 

MAY 2555 [sic!]
Le cinq, six, quinze, tard & tost l’on seiourne.
Le né sans fin: les citez reuoltées.
L’heraut de paix vint & trois s’en retourne.
L’ouuert cinq serre. nouuelles inuentées

 

MAJ 2555 [sic!]
5 go, 6, 15, późno, acz wnet się wczasuje,
Narodzonemu bez końca, grody zbuntowane:
Herold pokoju 23 wraca się,
Otwarty 5 zacisk. nowiny odkryte.

2555 [sic!]– jeśli jest to oryginalny zapis z oryginalnego Nostradamusa” to ten wtręt [sic!] jest o tyle zrozumiały, iż czas-okres jego użycia jest jak najbardziej na miejscu, więcej nawet jasno-logiczny. Dwójka z przodu zamiast jedynki symbolizuje, wręcz krzyczy, że oto właśnie” wybuchnie, wybuchła II Wojna Światowa. Zamysł ten potwierdza godzina wybuchu wojny – 5 go 6, 15. czyli 1 września 1939 r. Większość dat jest zakodowana, stanowi symboliczną wzmianką o jakimś wydarzeniu. A cóż to by była za gnoza – wiedza dostępna tylko nielicznym, gdyby Nostradamus w swoich Wróżbach napisał: Wiecie co, Niemcy hitlerowskie napadną kiedyś na Polskę, a stanie się to roku pańskiego tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego, pierwszego września, a na dodatek o godzinie czwartej czterdzieści i pięć minut. Dalej – pierwszy wers pasuje mi na: ultimatum niemieckie wobec Polski z 31 sierpnia 1939. Drugi wers – Kampania wrześniowa. Trzeci wers – 17 września – agresja ZSRR na Polskę – było by za dobrze, gdyby NM podawał daty prawidłowo, jak na talerzu. Herold pokoju Rosja sowiecka, niosąca pokojowe idee wspaniałego” komunizmu. Ostatni wers – 22 września – parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu. Polska w śmiertelnym uścisku dwóch zbrodniczych systemów. Nowiny odkryte – Katyń.

Majowa pełnia Księżyca szóstego o trzeciej godzinie 45 minut, chłodna i sucha, dzień zimowy oraz groźny mrozem, wiatr przeszkadzający, chmurny. Zwraca uwagę data i godzina: trzecia i 45 minut – niewątpliwie jest to godzina ataku na Polskę. Znowu pełnia – czas na zmiany. Ostatnia kwadra trzeciego, w 10 minucie, kończąca zimę; zmierzająca do ciepła, wzbudzająca wojny, choroby; silne rosy. Blitzkrieg – wojna błyskawiczna. Istotnie, wojna dla Polski szybko się skończyła Nów Księżyca dwudziestego o trzeciej godzinie 10 minut, u Głowy Smoka; ciepły i niestale suchy, w opozycji do Jowisza i Wenus, zmienny. niestały “przyjaciel” ze wschodu 17 września wykonał to, czego się zobowiązał – Pakt Ribbentrop-Mołotow Pierwsza kwadra 27 go w 19 minucie, w złączeniu z Marsem w Pannie, ciepła i sucha; powodująca odmianę całej pory. 22 września – parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu odmienił nasz kraj – koniec pokoju, początek okupacji.

IUN
Loin prés de l’Vrne le malin tourne arriere,
Qu’au grand Mars feu donra empeschement.
Vers l’Aquilon, le midy, la grand fiere.
Flora tiendra la porte en pensement.

CZERWIEC
Daleko pod urną podlec zawraca tył,
Który wielkiemu Marsa ogniem sprawi kłopoty,
Ku Akwilonowi, południe, wielkiej butnej,
Florę brama utrzyma przy poglądach.

Pierwszy i drugi wers: Podli” Francuzi i Brytyjczycy wypowiedzieli” wojnę Niemcom, doszli zaledwie 8 km w głąb Niemiec, a następnie schowali się” w bunkrach Linii Maginota – urnie. (Brytyjski Korpus Ekspedycyjny) Trzeci: atak Mussoliniego na Egipt i Grecję. Czwarty wers: Florą określa się ogół zbiorowisk roślinnych na danym obszarze. W kodzie Nostradamusa florą są zapewne wszystkie cywilizowane i demokratyczne państwa, narody – w przeciwieństwie do fauny – czyli wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze. Tak więc pod postacią flory kryją się demokratyczne i pokojowe: Stany Zjednoczone, W. Brytania, Francja, ogólnie – opinia publiczna. Brama w kodzie MN to zapewne Niemcy – Brama Brandenburska jest najpowszechniej rozpoznawalnym symbolem Berlina. Osiem miesięcy na zachodzie trwała dziwna wojna”.

W czerwcu pełnia Księżyca będzie bynajmniej zaćmiona, wróżąca śmierć książąt, 10 maja 1940 r. dymisja rządu Chamberlaiana’a, śmierć” dotychczasowego sposobu prowadzenia polityki z Hitlerem, znowu pełnia – czas na przesilenie. 4 go o 15 godzinie 28 minut, u Ogona Smoka w Strzelcu. Będzie rześka z powodu wiatrów i małych deszczów. małe zaangażowanie” aliantów Ostatnia kwadra 11 go w 13 minucie, w opozycji do Marsa w Rybach nadal chłodna; ale zmierzająca do palącego upału i suszy. Inwazja na Skandynawię Nów Księżyca 18 go o 13 godzinie 30 minut u Głowy Smoka w Pannie, ciepły i sucho gorączkujący, epidemiczny, niestały, wietrzny. 13 listopad 1939 – 13 marca 1940 – zimowa wojna – agresja Rosji na Finlandię, wcześniej epidemia” – czyli nowy sposób prowadzenia polityki przez Stalina – opieka” nad Litwą, Łotwą i Estonią.Pierwsza kwadra 26 go o 12 minucie w Wadze, w opozycji do Saturna, dżdżysta; rześka, pogoda niestała wraz z palącą suszą. Kampania Wschodnioafrykańska.

IUILLET
Huit, quinze & cinq quelle desloyauté
Viendra permettre l’explorateur malin!
Feu du ciel, foudre, poeur, frayeur papauté.
L’Occident tremble. trop serre vin Salin.

LIPIEC
8, 15 i 5 cóż za wiarołomstwo
Znienacka przyzwoli badaczowi podłemu!
Ogień z nieba, piorun, strach, przerażenie, papiestwu,
Zachód drży. zbyt gniecie wino Salin.

Liczby w pierwszym wersie: symbolizują daty początków agresji na poszczególne państwa, które tak zawierzyły „intencjom” Hitlera. I tak kolejno: 10 maja 1940 Benelux, 12-15 maja Francja. Drugi wers Bitwa o Anglię. 8 sierpnia 1940 roku atakiem Luftwaffe na lotniska RAF’u rozpoczęła się powietrzna bitwa. Samo określenie: badaczowi podłemu – chodzić tu morze o „podłe” niemieckie samoloty, bombardujące ludność cywilną, lub też niewykluczone, że o sieć stacji radarowych. Skłaniałbym się jednak ku tej pierwszej wersji, co potwierdzać może trzeci wers. Przerażenie, papiestwu to być może pontyfikat Piusa XII. Myślę jednak, że symbolika papiestwa, Kościoła jest daleko bardziej doniosła. Ostatni wers: niepokój Zachodu o zbyt wielkie i zbyt łatwe sukcesy hitlerowskich, (i nie tylko) wojsk. Na początku 1941 roku sytuacja Aliantów nie była zbyt ciekawa: Francja, Anglia, Bałkany, Afryka, niemiecka ofensywa podwodna na Atlantyku – były powody do obaw. Sytuację zmieniła dopiero agresja Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1940 roku. Początkowe sukcesy wojsk hitlerowskich na froncie wschodnim: Niemcy podeszli pod Leningrad, Moskwę, Stalingrad. Zbyt gniecie wino Salin – ponieważ w tym miejscu MN koduje początkowe stadium II wojny światowej, można to odczytywać jako nieustępliwą obronę, nie tylko tych miast, ale w gruncie rzeczy całego Związku Radzieckiego – obrona przed agresorem do ostatniego żołnierza, do ostatniego człowieka itp.(Blokada Leningradu)

wino-winobranie-kiść winogron-grono-gromada-społeczność-społeczeństwo-lud-obywatele wino-krew-winobranie-pożoga wojenna, miażdżenie winogron w kadziach-proces “produkcji” wina, duszenie prześladowanie społeczności, ludu.

8 sierpnia 1940 atakiem Luftwaffe na lotniska RAF rozpoczęła się powietrzna bitwa o Anglię, trwająca do 31 października. Celem Niemców było osiągnięcie dominacji w powietrzu oraz osłabienie potencjału militarnego wroga, co miało być wstępem do morskiej inwazji na Wyspy Brytyjskie (operacja Lew Morski). Oprócz ataków na cele czysto wojskowe, Luftwaffe podjęła także szeroko zakrojoną kampanię nalotów wymierzonych przeciwko ludności cywilnej, mających złamać morale brytyjskiego społeczeństwa. Wskutek dobrze zorganizowanej brytyjskiej obrony (m.in. skuteczne wykorzystanie sieci stacji radarowych), bitwa zakończyła się jednak porażką Niemiec.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa

Blokada Leningradu – okres oblężenia Leningradu (obecnie Sankt Petersburg) w czasie II wojny światowej przez wojska niemieckie, które trwało od 8 września 1941 do 27 stycznia 1944 i pochłonęło około miliona ofiar po stronie radzieckich mieszkańców miasta.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Blokada_Leningradu

W lipcu pełnia Księżyca przypadnie 4go o 1 godzinie 16 minut, w Koziorożcu. Będzie rozgrzana i silne wiatry z deszczami. Żar i gorączkowa suchota. początek agresji Niemiec na zachodzie, Linia Maginota – oddana bez walki” Ostatnia kwadra 10 go w 17 minucie w trakcie przeciwnego Jowisza, gorąc, wilgoć, kończąca moment podłego efektu, potem paląca. kapitulacja Francji – efektem podłej polityki ustępstw, został tylko palący” wstyd – Rząd Vichy Nów Księżyca 18 go o 1 godzinie 4 minucie w złączeniu z Merkurym i innymi aspektami w ciągu gwałtownego upalnego żaru i suszy. Bitwa o Anglię – niebagatelna pomoc – połączenie” wysiłków pilotów polskich jak i z innych krajów z pilotami z RAF’u.. Żar z nieba” – gwałtowna obrona angielskiej przestrzeni powietrznej Pierwsza kwadra 26 go w 4 minucie w Skorpionie mijająca Dni Kanikuły, będzie nieco rześka, przynosząca grzmot. Kanikuła

1. u starożytnych Rzymian: pora roku, w której Słońce znajduje się w gwiazdozbiorze Psa (od 22 czerwca do 23 sierpnia), 2. okres upałów letnich. cyt. (link)- http://www.sjp.pl/kaniku%B3a

Ot i wsjo jasna: 22 czerwca, grzmot – też oczywiste.

AUST

Six, douze, treize, vint parlera la Dame.
Laisné sera par femme corrompu.
Dijon, Guyenne gresle, foudre l’entame.
L’insatiable de sang & vin repu.

SIERPIEŃ 

6, 12, 13, 20, przemówi Dama,
Wełnisty będzie przez kobietę psuty [też: propagandą skorumpowany].
Dijon, Gujenna, grad, piorun go napoczyna,
Nienasycony krwi i wina zrzeczonego [ukryte: wyżerki].

Pierwszy wers: w kodzie MN Dama to w tym miejscu-roku, (w innych latach znaczenie może być nieco inne – należy to zweryfikować) w potocznym znaczeniu kobieta dystyngowana, kontrapunkt do kobiety upadłej”. Jeśli faszystom przyporządkujemy określenie upadła” to damą mogą być tylko państwa, dla których demokracja i pokojowe współistnienie jest najwyższym dobrem – Alianci. Pierwszy wers przemówi Dama”: 6 czerwca 1944 Normandia, 17 września Market Garden, itd., itp. – czyli front zachodni. Wełnisty w kodzie MN to z pewnością synonim Niemiec. Baran to niezaprzeczalnie symboliczne określenie państwa niemieckiego, wełna-baran. Drugi wers: opowiada” więc o sukcesach aliantów na wszystkich frontach. Trzeci wers: inwazja aliantów na Sycylii, Czwarty: dalszy ciąg Kampanii Włoskiej (9 lipca 1943 – 2 maja 1945), Monte Cassino – maj 1944 r.

W sierpniu pełnia Księżyca przypadnie 2 go o 9 godzinie 53 minut w Wodniku, dżdżysta oraz wiatry południowe i północne zmierzające do wychłodzenia. Lądowanie w Normandii – chłodna morska woda Ostatnia kwadra 9 go w Pannie oraz Mars w Skorpionie, kiedy sprawuje sąd grzmot, błyskawice, gorąc i suchota oraz pogoda niestała. Operacja Market Garden – Alianci nad Renem Nów Księżyca 16 go o 18 godzinie 4 minuty w trakcie dwóch sekstyli Jowisza do Marsa we Lwie, kiedy będzie rześka; ale wielka odmiana pogody i deszcze. Pierwsza kwadra 24 go w Strzelcu, rześko i wilgotno. Inwazja na Sycylii – wojska sprzymierzonych “rześko” posuwają się naprzód. Pełnia Księżyca 31 go o 18 godzinie 11 minut w Rybach, deszcz, acz wtedy kończąca moralne pogorszenie. Kampania Włoska – m. in. przyczyni się do końca moralnego zgorszenia” – koniec włoskiego faszyzmu, 29 września 1943 – kapitulacja Włoch.

SEPTEMBRE
Pleurer le ciel, à il cela faict faire?
La mer s’apreste. Annibal fait ses ruses.
Denys mouille’, classe tarde. ne taire.
N’a sçeu secret, & à quoy tu t’amuses?

WRZESIEŃ 

Płacz niebo, czyż ono kazało to uczynić?
Morze szykuje się, Annibal czyni swoje podstępy:
Dionizjusz umoczony [też: ostrzeliwany], flota zwleka, nie taić,
Nie rozpoznał sekretu oraz tego, czym się zabawiasz?

Generalnie wrzesień „opowiada” o wojnie na Pacyfiku. To, iż rozpoczęła się atakiem japońskich sił powietrznych na Perl Harbor 7 grudnia 1941 r. (nieco cofamy się w narracji) to generalnie nie zakłóca to sensu całego „roku.” Pierwszy wers: Perl Harbor. Drugi: wojna na Pacyfiku – pierwsze sukcesy japońców. Filipiny, Singapur, itp. itd. Annibal – konotacje z Hannibalem są najbardziej na miejscu. Trzeci wers: Dionizjusz – następne skojarzenia. Z pewnością MN koduje tu Dionizego Małego, a konkretnie to co o nim wiemy. Po pierwsze popełnił błąd w obliczeniach – amerykanie, bo to o nich tu mowa, równiż popełnili błąd nie wziąwszy pod uwagę militarnych zakusów japończyków. Po drugie: amerykańska Konstytucja Stanów Zjednoczonych, notabene pierwsza tego typu ustawa zasadnicza na świecie – Dionizjusz uważany jest za ojca prawa kościelnego. Wojny ciąg dalszy: Guam, Wake, Midway, itd. aż do całkowitego pokonania głównych sił wroga. Zwrot – nie taić, być może oznacza: iż nie ma co zwlekać: im szybciej japoński agresor się podda, to tym mniej ludzi zginie (tak żołnierzy jak i ludności cywilnej na okupowanych terenach) Czwarty wers: takie mam wrażenie, że chodzi o końcowy akord tej „japońskiej wojny” (teatr wojny znowu przeniesie się do Europy), czyli Hiroszima i Nagasaki. Bomba atomowa budowana przez amerykanów w sekrecie – Projekt Manhattan.

We wrześniu ostatnia kwadra przypadnie 7 go o 10 minucie u Głowy Smoka w Pannie, gorąc i suchota, zmierzające do ładnej pogody, grzmoty, błyski. Perl Harbor, koniec pokoju dla amerykanów Nów Księżyca 15 go o 8 godzinie 30 minut w Skorpionie, chłodny i suchy, zmierzający do długich deszczów, burzliwych w trakcie umiarkowanych dni, gorączkowy. początek wojny na Pacyfiku Pierwsza kwadra 23 go w 9 minucie w trakcie opozycji Saturna do Słońca, mijająca Ogon Smoka, w Koziorożcu, chłodno i sucho oraz zaburzenia. japońska dominacja”Pełnia Księżyca 30 go w Baranie o 2 godzinie 52 minuty, ciepła, przez wilgotność właśnie rześka, kwarantanny i biegunki dyzenteryjne, zaburzenia. wybuch bomb atomowych, kładzie kres wojnie, kończy pewną epokę (japoński nacjonalizm).

Dionizy popełnił jednak błąd w swych obliczeniach wyznaczając początek ery chrześcijańskiej na rok 754 ery rzymskiej, podczas gdy poprawną datą jest rok 750 lub nawet 748. Dionizjusz ustalił również sposób obliczania daty Wielkanocy. Uważany jest za ojca prawa kościelnego, zwanego też kanonicznym. Napisał Liber canonum (Księgę kanonów”) oraz Liber decretorum (Księgę dekretów”). cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Dionizjusz_Ma%C5%82y

OCTOBRE
Venus Neptune poursuiura l’entreprise.
Serrez pensifs, troublez les opposans.
Classe en Adrie. citez vers la Tamise.
Le quart bruit blesse de nuict les reposans.

PAŹDZIERNIK 

Przybyłych [Wenus] Neptun pociągnie dalej zamach,
Ściśnięci, myśliciele, wzburzeni ich opozycjoniści,
Flota na Adriatyk: grodów wedle Tamizy [sic!].
Czwarty hałas [też: kwadrans], rani nocą spoczywających.

Październik to z kolei opowieść” o końcowym etapie II wojny światowej w Europie wschodniej. Pierwszy wers: myślę, że MN koduje tu informację o tym, iż ogólnie rzecz ujmując Niemcy, a konkretnie Krzyżacy przybyli” na te tereny (na wschód Europy) na zaproszenie” Konrada Mazowieckiego w 1226 roku, no i zaczęła się wielowiekowa wizyta germanów na wschodzie. Jaka była historia tego pobytu, a także ile przyniosło to kłopotów gospodarzom” doskonale wiadomo: (Krzyżacy, Prusy, Zabory). Ten nieproszony” pobyt skończył się wraz z końcem II wojny światowej. I o tym właśnie jest ten czterowiersz. Neptun to jak wiadomo z mitologii rzymskiej – bóg wód, chmur i deszczu. Operacja Hannibal – bo oto tu chodzi była niemiecką militarną operacją, mającą na celu ewakuację przez morze niemieckich żołnierzy oraz cywili z Kurlandii, Prus Wschodnich oraz z tzw. Korytarza polskiego w okupowanej Polsce pomiędzy połową stycznia a majem 1945 r. Operacja została przeprowadzona w wyniku radzieckich postępów podczas operacji wschodniopruskiej i pomorskiej oraz w wyniku pomocniczych operacji”. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Hannibal

Drugi wers: myśliciele w kodzie MN to Niemcy, filozofia niemiecka – w szponach myśliciele” – W styczniu 1945 roku Armia Czerwona ruszyła z ofensywą dochodząc do Wału Pomorskiego i Odry, zostawiając” za sobą ogromną rzeszę niedobitków jak i ludność cywilną (przybysze w szponach). Trzeci wers: pozwani w kierunku Tamizy – drogą morską wracali przybysze, kursem na zachód. Czwarty wers: to kwestia statków z uciekinierami torpedowanymi przez sowietów. Przykładem Wilhelm Gustloff – O godzinie 21:16 czasu pokładowego przy mijaniu ławicy słupskiej Wilhelm Gustloff” został trafiony 3 torpedami, wystrzelonymi przez radziecki okręt podwodny S-13. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/MS_Wilhelm_Gustloff

W październiku ostatnia kwadra przypadnie 7 go w Raku, dzień śmiało dążący do ładnej pogody, mało zmienny i zaburzony, dżdżyste deszcze. Ostatnie chwile Germanów na Wschodzie Nów Księżyca 15 go o 2 godzinie 30 minut w złączeniu z Jowiszem, w Skorpionie, chłodny i suchy, wyłączając morze, zgiełkliwie ogłaszające deszcze. Armia Cerwona dochodząc” do Bałtyku (Wał Pomorski) odcięła drogę uchodźcom – pozostała ucieczka przez morze, istotnie – zgiełk Pierwsza kwadra 22 go w Koziorożcu będzie zimna i sucha, sprowadzająca deszcze, wiatry, rosy, zaburzoną zmienną pogodę i urozmaiconą. początek ewakuacji Pełnia Księżyca 29 go o 12 godzinie 40 minut w trakcie dwóch opozycji Jowisza i Merkurego w Byku, zimne wiatry, zaburzenia, deszcze. zaburzenia – zatopienia

NOUEMBRE
Le grand du ciel soubs la Cape donra
Secours Adrie à la porte fait offre.
Se sauuera des dangers qui pourra.
La nuit le grand blessé poursuit le coffre.

LISTOPAD 

Wielki z nieba zza czapy da
Wsparcie Adrii brama czyni ofertę [ofiarę],
Uratuje się z opałów ten, kto zdoła,
Owej nocy wielki, raniony goni kufer.

Wielki – MN mianem tym sygnuje wielce potężne Stany Zjednoczone, aliantów: Wielką Brytanię, USA – patrz Almanach rok 1555, punkty 15 i 16 – (Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)


Epilog II wojny światowej. Pierwszy wers: naloty dywanowe Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych np. na Drezno. Drugi wers: Brama – ostatnie dni Berlina wszystkie siły do obrony stolicy III Rzeszy – Pod koniec wojny, kiedy Niemcy ponosili coraz więcej ofiar a rezerwy były na wyczerpaniu, do HJ wcielano coraz młodsze dzieci. W 1945 r. w szeregach Volkssturmu byli nawet 12-latkowie. Podczas bitwy o Berlin HJ stanowiła główną część ostatniej linii obrony”. Trzeci wers: zupełnie oczywisty. Czwarty wers: Hitler kaput. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Hitlerjugend

W listopadzie ostatnia kwadra przypadnie 5 go [o] 17 minucie w trakcie dwóch innych [aspektów] od Jowisza do Merkurego, w owych dniach umiarkowanych, oddanych we władzę zaburzeń i dżdżystych wiatrów. naloty dywanowe dwóch mścicieli”. Nów Księżyca 13 go o 20 godzinie 32 minut, w złączeniu z Wenus w Strzelcu przez Słońce i Księżyc, zimny i suchy, wiatry, deszcze i zaburzenia, podle. Armia Czerwona i alianci “u wrót” Berlina Pierwsza kwadra 21 go w 7 minucie w Rybach, deszcz, acz wtedy kończący zaburzenia, wiatry, zniewaga, zrujnowana, odmiana pogody. koniec tyrana, czas na pokój Pełnia Księżyca 28 go, o czwartej minucie, u Głowy Smoka, w trakcie sekstylu Jowisza i Marsa w Pannie, dni zróżnicowane, przykre, zmienne i dżdżyste. czas na zadość uczynienie – Procesy norymberskie.

DECRMBRE
La porte exclame trop frauduleuse & feinte,
La gueule ouuerte, condition de paix:
Rhosne au cristal, eau, neige, glace teinte.
La mort, mort, vent par pluye cassé faix.

GRUDZIEŃ 

Brama obwołuje zbyt wiarołomna i sztuczna [też: rozgłasza zbytek szachrajski i sztuczny],
Paszczą otwartą, stan pokoju,
Rodanu kryształowego, woda, śnieg, lód ubroczony,
Śmierć, martwy wiatr deszczem rozbija brzemię.

Pierwszy wers: My Niemcy nie jesteśmy winni tej wojny, to Hitler, to faszyści. Drugi wers: stan pokoju – nie trwał zbyt krótko, zaczęły się „podchody” między kapitalistami a komunistami – konferencja poczdamska. Trzeci wers: cztery strefy okupacyjne (kryształ, woda, śnieg, lód). Czwarty wers: koniec przyjaźni między aliantami – początki „zimnej wojny”.

W grudniu pierwsza kwadra 5 go o 18 minucie w Pannie. Dni zróżnicowane na skutek całkowitego wyziębienia, mrozy, śniegi, deszcze, wiatry, zaburzenia, zachmurzenie. pierwsze chwile po wojnie Nów Księżyca 13 go o 15 godzinie 19 minut, w złączeniu z Wenus w Strzelcu, przynoszący nader złą pogodę na skutek śniegów, deszczów, mrozów, zaburzeń. niesnaski między aliantami (ustalenie powojennych granic) Pierwsza kwadra 20 go o 16 minucie, w złączeniu z Saturnem, bynajmniej podła, zła, mało rześka, wezbrane rzeki, mrozy, śniegi, zaburzenia, zachmurzone niejasno i wprowadzające zamęt różnymi sposobami, choroby wywodzące się z pory roku wcale nie wypełniającej tego, co powinna. strefy okupacyjne – zamęt – różne sposoby widzenia przyszłości pokonanego wroga Pełnia Księżyca 27 go o 15 godzinie 27 minut, w trakcie dwóch opozycji Wenus i Merkurego, straszliwie zimny wiatr, mróz. Z końcem roku, dni mało rozgrzane; ale krótkotrwale. Upraszajmy Boga, by winno nam było przejść rok w radości i pomyślności. koniec współpracy, alianci w opozycji do siebie, czas na zimę”. Ci co przeżyli wojnę, w istocie powinni dziękować Opatrzności za ocalenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Visits

Weather condition