Get Adobe Flash player

1556 Almanach

Poniżej przedstawiam oryginalny tekst almanachu ze strony C.U.R.A – The International Astrology Research Center, po którym następuje polskie tłumaczenie (z pewnością niedoskonałe) google translate, na koniec moja interpretacja – Ad 1, Ad 2, itd. O sposobie kodowania wizji przez Nostradamusa najdobitniej przekonać się można na przykładzie wyrażenia – „oseroy”. Lokalizacja tego słowa w czaso-przestrzenio-historii dosłownie i w przenośni uwidacznia geniusz jego partycypacji. Co więcej, jest to bardzo szczególna „umiejetność” – John Milton swój najsłynniejszy poemat Raj utracony opublikował w 1667 roku – czyli ponad sto lat po śmierci MN.

 

http://cura.free.fr/dico-a/611A-alm1556.html

DE L’EPISTRE LIMINAIRE

1. Je n’oseroy referer par escrit la centieme partie de ce que le celeste ornement fait apparoir tant par guerres & execrables effusions de sang comme aussi par famines & pestilentes maladies, dont seront vexez les humains: de sorte qu’avant que soit la fin de l’année on cuidera les siecles estre prochains de leur renovation, objectant à un des Monarques ce que jadis à Tibere fut objecté, Aurea mutasti Saturni secula Caesar, Incolumi nam te ferrea semper erunt. [Tu as changé les siècles d’or de Saturne, ô César, et tant que tu vivras, ils seront toujours de fer].

OTWARCIE Epistre (list, pismo)

1. Mam na myśli oseroy writeth przez setną część tego, co celeste apparoir Ornament zarówno wojen i rozlewu krwi, jak wstrętny jak pestilentes przez głód i choroby, które ludzie są niełatwy: tak, że przed końcem albo roku mamy cuidera następne stulecia Estre ich renowację, sprzeciwiając się jednym z monarchów, że Tyberiusz został natychmiast sprzeciwili, Aurea mutasti Saturni secula Caesar, Incolumi nam te ferrea semper erunt.

 

Oseroy – Lake Oseroy – str 279, John Milton “Paradise lost” – (link)- http://books.google.pl/books?id=xlUCAAAAQAAJ&pg=PA279&lpg=PA279&dq=oseroy&source=bl&ots=

QYYLmZ34%20RW&sig=X8aw62QRX85FI8GvTwrVo4XQc9I&hl#v=onepage&q=oseroy&f=false

Raj utracony / rzeka Ob (River Obi) – główna rzeka w zachodniej Syberii. Tatarzy syberyjscy – konotacje z Tartarem (w mitologii greckiej była to najmroczniejsza i najniższa część krainy podziemia, gdzie przebywały dusze skazanych na wieczne cierpienie.) Stan niewinności, i upadek człowieka, opisane w raju Miltona. (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Ob_River

writeh – write – pisać, zapisać

escrit – escris – pisanie, praca pisemna

celeste apparoir Ornament – apparoir symbolem nieba, niebios/ apparoir (apparant|apparu) (przygotuj|się) pojawił się, pojawiły

pestilentes – niezdrowy

cuidera – cui dera – do gwiazd //cuide ra – powód, przyczyna

estre – être – (aby) być (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estre&ei=

TrfET-nwAYaB4gTBsODODw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=

Tyberiusz – „cesarz rzymski był członkiem rodu Klaudiuszów. Dzięki adopcji przez Augusta wszedł natomiast do rodu Juliuszów. Wszyscy kolejni cesarze aż do Nerona byli w różnym stopniu spokrewnieni z tymi rodami, stąd nazwa dynastii julijsko-klaudyjska.(…) Panowanie Tyberiusza to dla zwykłych ludzi w prowincjach okres spokoju i dobrego zarządzania, ale dla sfer rzymskiej arystokracji czas narastającej tyranii i terroru.”  cyt. z wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyberiusz

Aurea mutasti Saturni secula Caesar, Incolumi nam te ferrea semper erunt – Złoty wiek Saturna uległa zmianie, i tak długo, jak żyją, zawsze będą (żelazem) prasowani.

Ad 1. Symbolika określenia oseroy: „Raj utracony”- jednoznacznie i bezdyskusyjnie uwidacznia o jakim to miejscu i czasie mowa. Jest to, ni mniej ni więcej, tylko kontynuacja roku 1555 – opowieść o latach, kiedy to cała „cywilizowana” Europa wschodnia, przy niemałym udziale naszych „przyjaciół” z Zachodu, zostanie/została po drugiej stronie „żelaznej kurtyny” – wtrącenie do Tartaru. Będzie to wstrętny czas wojen i rozlewu krwi, czas gwałtownego rozprzestrzeniania się idei komunizmu na wszystkich nieomal kontynentach. Niełatwy to czas dla uwięzionych przez ten nieludzki system – kiedy to za swoją niesubordynację będą oni nieustannie prasowani żelaznym młotem i sierpem. Głównym zaś winowajcą tych wszystkich nieszczęść będzie Tyberiusz – czyli nadzorca tego totalitarnego obozu, tyran i wizjoner dyktatury proletariatu – Stalin, członek komunistycznej rodziny, (adoptowany) następca Lenina.

 

2. Il ne se trouvera gueres region qui durant le milieu du printemps ne soit en plus grand tumulte bellique qu’auparavant ait esté: mesmes les regions soubs la domination d’Aries seront en telle division & effusion sanguinolente qu’ait jamais esté. Et seront dites en vain parolles semblables, Et Marium si vis aspice, sed reducem. [Et si tu le veux, contemple Marius, mais à son retour]. Mais toutes telles abominations enormes seront exercées presques par toute l’Italie.

2. Ledwie on stwierdzić, że obszar w środku wiosny jest bardziej zamieszania niż dotąd beenewojowniczy: mesmes regiony znacznie pod panowaniem tego podziału będzie w wysięku Baran i krwawy kiedykolwiek. I będzie nazwany w próżne parolles podobnych, Et Marium si vis aspice, sed reducem. [A jeśli chcesz, kontempluje Marius, ale po powrocie]. Ale wszystkie te obrzydliwości wykonywane są ogromne presques we Włoszech.

 

esté – lato – sezon trwa około trzech miesięcy – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/est%25C3%25A9&ei=

jDW2T5umJszjtQahzpWeCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=

0CGAQ7gEwAg&prev=/search%3Fq%3Dest%25C3%25A9%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvnsfd

beene – było

mesmes – meme – ten sam, taki sam, lub: nawet

paroles – słowa – / czcze słowa

Et Marium si vis aspice, sed reducem – A jeśli chcesz, kontempluje Marius, ale po powrocie

Gaius Suetonius Tranquillus – „Żywot cezarów” – [Tyberiusz – wers 59] (link)- http://www.thelatinlibrary.com/suetonius/suet.tib.html#76

Simon Marius – niemiecki astronom (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Simon_Marius

presques – prawie

Ad 2. Dwójka – okres wiosny, tego roku „opowiada” o okresie gdy w Europie wschodniej „hartowała się stal.” (okres niepokojów będzie trwał aż do pory letniej tego roku) Krwawo stłumione powstanie robotnicze w Berlinie – Czerwiec 1953 rok. W „wysięku Baran”: jak wiadomo w kodzie MN, znak zodiaku Baran – personifikuje Niemcy. Czcze słowa – typowa propaganda promoskiewskiej komunistycznej propagandy. Marius – kiedyś jednak Marius powróci do domu – Niemcy dostąpią zjednoczenia. „Jednak Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności (SED) po kontrrewolucyjnym puczu i faszystowskiej prowokacji poniosła ciężką porażkę polityczną.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1953_-_powstanie_robotnicze

 

3. La plus part de la France ceste année sera aliene de toute bellique invasion, & son grandMonarque obtenir sa principale domination aux Italiques terroirs, pour la conformité de son horoscope constitué sur le plus haut degré d’honneur, de dignité & domination.

3. Większa część Francji cestus roku zostanie wyobcowany z dowolnego inwazji wojennej, a jego wielką Monarch, aby osiągnąć swoje główne ziemie kursywy dominację na zgodności jego horoskopie składa się z najwyższym stopniem honoru, godności i panowania.

 

ceste année – w tym roku

cestus – żelazna rękawica starożytnych atletów – wschód Europy w uścisku żelaznej rękawicy – pięści cyt. wiki, (link)- http://en.wikipedia.org/wiki/Cestus

Monarch – monarcha, Król

Ad 3. Większa część Francji: ogólnie rzecz rozumując Europy – w tym konkretnym znaczeniu reszta stref okupowanych. Król – w kodzie MN symbolizuje przywódców, istnych monarchów (carów), despotów władających całą Euroazją. Jak ci despoci będą rządzić obozem krajów „demokracji ludowej”, uwidacznia „cestus” – żelazną pięścią.

 

4. La chose la plus difficile de ce monde est non moins avoir congnoissance de soy mesme que de voir un Tyran envieillir.

4. Najtrudniejszą rzeczą w tym świecie nie jest mniej o sobie Mesme congnoissance trzeba zobaczyć envieillir tyrana.

 

congnoissance – cognoissance – poznanie (wiedza)

envieillir – w procesie starzenia

Ad 4. By jakoś „przeżyć” despotyzm tyrana, trzeba było jakoś dostosować się do „warunków gry”, potrzebne było poznanie „prawdziwych intencji” komunizmu. Każdy z krajów za żelazną kurtyną, stosował swoją wersję „socjalizmu z ludzką twarzą” (np. Polska – „najweselszy barak w obozie”). Jak ta żelazna pięść rządziła, czas pokazał. Niestety najlepszym lekarstwem okazał się „czas” – tyran sam implodował (zestarzał się).

 

5. Je laisse à mettre plusieurs cas & sinistres evenemens advenir aux regions Italiques, une autre fois subjettes au vray sang Troien.

5. Zostawiam do kilku przypadków i zdarzeń powodujących strate rezultaty w regionach,Italikowie ponownie w prawdziwych trojanów subjettes krwi.

 

subjettes – sujet es – na sztuce, w temacie sztuki (danina krwi)

Italiques – „Italikowie trudnili się głównie rolnictwem. W 2. połowie IV i na początku III w. p.n.e.Rzymianie podbili ziemie Italików i zmusili poszczególne plemiona do zawarcia z nimi przymierzy. Italikowie zobowiązani byli do uciążliwych świadczeń (daniny, służba wojskowa), nie mieli obywatelstwa rzymskiego, uzyskali je dopiero po tzw. wojnie sprzymierzeńczej (90 – 88 p.n.e.). W procesie romanizacji zatarły się różnice kulturowe między Italikami a Rzymianami.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Italikowie

Troien – koń trojański

Ad 5. Poszczególne miesiące tego roku – to przykłady „daniny krwi”, jaką wkrótce państwa demokracji ludowej zapłacą za „żelazną kurtynę”. Italikowie – symboliczny „koń trojański” obozu KDL’u, przyczynią się do zagłady „Rzymian” – rozpadu Komuny.

Almanach na rok 1556

 

STYCZEŃ

6. Par pleuresies personnages en mourront ayans plainte, & perte irreparable d’un qui aura estendu sa renommée.

6. Znakami opłucnej umrze skargę przypisanych, a to niepowetowana strata, który wyciągnął sławę.

Ad 6. Konferencja Jałtańska. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_ja%C5%82ta%C5%84ska

 

7. Le fait bellique la plus part assoupi.

7. Fakt wojny: część najbardziej uśpione.

Ad 7. Chyba oczywiste – Europa wschodnia.

 

8. Là ou Boreas aura subitement deseiché les lieux humectez par Eurus & Notus, en une nuit donnera occasion de faire incursions belliques soudain esmeuëes & plus subitement empeschées.

8. Boreas tam lub niespodziewanie deseiché miejsca zwily przez Notus Eurus i jednej nocy daje możliwość nagłego wtargnięcia belliques esmeuëes nagle empeschées i więcej.

Boreasz (także Boreas, gr. Βορέας Boréas, Βοριάς Boriás ‘wiatr północny’ ‘północ’, łac. Boréas ‘wiatr północny’, Boreus ‘północny’, Aquilo ‘wiatr północny’, ‘północ’) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie wiatru północnego. Uosabiał zimny, gwałtowny wiatr, wiejący z północy, zdolny wyrządzać wielkie szkody. W starożytnej Grecji jego imieniem oznaczano jedną ze stron świata – północ. – http://pl.wikipedia.org/wiki/Boreasz_(syn_Astrajosa)

deseiché – desséché – suszony

Notus Eurus – znany na wschodzie

belliques esmeuëes – émeutes – wojenne zamieszki, rozruchy

empeschées – empesché es – ponowne utrudnia, stanowi przeszkodę

Ad 8. Również jasne – „powiew mrozu” ze wschodu.

 

9. Les erreurs de Mercure en ce mois feront quelque peu d’exploit envers les Rois terriens.

9. Błędy w tym Merkury miesiąc będzie nieco wykorzystać ziemię Król.

Ad 9. Król – to w kodzie MN kolejna emanacja Rosji, panującego w Rosji. Merkury to symboliczne określenie jakiegoś państwa. Według mnie, każdej planecie Nostradamus przyporządkował jakieś państwo, czy też problem węzłowy dotyczący tego państwa. I tak: jeśli Marsowi, co nie jest przez nikogo kwestionowane, przyporządkowano ze względu na charakterystykę – wojowniczy charakter (Mars – staroitalski bóg wojny), to moim zdaniem Merkury “personifikuje” Izraelitów – (kolor żółty), rzymski bóg handlu, znak zodiaku Bliźnięta – szersze uzasadnienie takiego, a nie innego przyporządkowania – przy innej okazji. Reasumując, uważam że: punkt ten dotyczy całego zagadnienia udziału obywateli tego właśnie wyznania w tworzeniu i utrwalaniu „władzy ludowej” na terenie obozu KDL.

 

10. O Dii talem terris avertite pestem ! [O Dieux, détournez de la terre un tel fléau ! ] & superii servate globum [Et les plus puissants d’entre vous, préservez le globe]. Je vous promets qu’il n’est moins à craindre que la fuite, la revolte & l’embuche des pestilentes oppressions.

10. O Dii talem terris avertite pestem ! [Bogowie, odwracają się od ziemi taką plagą! ] & superii servate globum [A najpotężniejszym wśród was, ratować świat]. Obiecuję ci, że jest mniej obawiać się, że wyciek, bunt i pułapki z pestilentes opresji.

O Dii talem terris avertite pestem & superii servate globum – Och, bogowie odwracają się od takiej ziemi! a najpotężniejszym wśród was, ratować świat.

pestilentes – niezdrowy

Ad 10. Zostaliśmy sami za „żelazną kurtyną” na łasce, a sądząc z pierwszych „niezdrowych” skutków prób wydostania się z tego obozu, raczej niełasce „bezbożnika”.

 

11. Je suis tout surpris quand je voy les acerbes adventures qui se preparent ce mois & le suivant de ceste année.

11. Jestem zaskoczony, gdy voy gorzkie przygody, którzy przygotowują w tym miesiącu i kolejneCestus roku.

voy – quand je vois – kiedy widzę

ceste année – w tym roku

cestus – żelazna rękawica (uderzenie żelaznej pięści)

Ad 11. Rzeczywiście Kraje Demokracji Ludowej czekają raczej „nieciekawe” przygody.

 

12. Le fait bellique par ceste pleneur en nouvelle esmotion. Naufrages par fluves & par mer à craindre, monstres horribles.

12. Cestus pleneur fakt w walce w nowym esmotion. Wraki na morzu i przez fluves do strachu, straszne potwory. (Fakt, że walki w tym nowym „gospodarstwie” pełne emocji.)

ceste, cestus – żelazna rękawica

en cette – w tym

pleneur – najpierw link: http://books.google.pl/books?id=ZSlAAAAAcAAJ&pg=PA456&lpg=PA456&dq=pleneur&source=bl&ots=

giTltRVB6I&sig=z9tjxtgq3GirOA3UAHKnCVLEabk&hl=pl&sa=X#v=onepage&q=pleneur&f=false

Autor i tytuł: Olivier de Serres „Le théatre d’agriculture” Olivier de Serres (1539-1619) – francuski agronom, zwany ojcem francuskiego rolnictwa. Unowocześnił metody gospodarowania, propagował płodozmian. Rozpowszechnił we Francji uprawę morwy białej, chmielu, kukurydzy oraz wielu innych roślin uprawnych. Napisał ważny podręcznik agronomii Le théâtre d’agriculture…” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres

pleneur – planeur – robotnik prostujący płyty metalowe

esmotion – es motion – sztuka (art) jest w ruchu

fluves – rzeka,

Ad 12. Można to tłumaczyć jako postanowienia konferencji jałtańskiej – „prostowanie granic”- czyli urzeczywistnienie płodozmianu. Wraki na morzu – to zagadnienie zawrócenia zabłąkanych na wschodzie Niemców, a także przesiedlenia innych „zabłąkanych”.

LUTY

 

13. Le principe de ce mois sera plein d’insidies, embuches & machinations. Le dernier conté pour non paroir.

13. Zasada tego miesiąca jest pełne pułapek i insidies i machinacji. Ostatni powiatu nie schlebia.

insidies – insidious – zdradziecki

Ad 13. Miesiąc ten – to czas nieschlebiania władzy, wręcz buntu – czyli okres pełen niepokojów.

 

14. La furieuse constitution de l’an sera par ce mois à craindre, menaçant grandement icy.Insubriam a Gallis pene devictam & vastatam. [L’Insubrie presque vaincue & dévastée par les Gaulois].

14. Wściekły konstytucja roku będzie to miesiąc przez strach wielce zagrożonym tutaj. Insubriamma Pene devictam Gallis i vastatam. [Insubria prawie pokonany i zniszczony przez Galów].

Insurbriam – insubrism – „W ostatnich latach niektórzy politycy zaczęli omawiać możliwości instytucjonalnie stanowiące Insubria i / lub uzyskania jego autonomii politycznej. Jednak na dzień dzisiejszy nie istnieją partie polityczne zabiegające o ten cel, ale tylko niektóre kulturowe i opinia ruchy.” – cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Insubria&ei=

Skq2T-nIG4rP4QT8rsjPCQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CF0Q7gEwAA&pr

Ad 14. Chodzi zapewne o obawę sowietów przed „utratą” przyczółka na zachodzie – radziecka strefa okupacyjna. (Separytystyczne zapatrywania Mediolanu – Księstwo Mediolanu.) Z tej też przyczyny, zaciekłość suwerena tego „baraku” przed secesją z „obozu” będzie bezwzględna.

 

15. Mais à fin que je ne soye comme l’on disoit, contra Nostradamum, qui more Gygantum eripere caelum tam frustra quam impie Jovi molitur [contre Nostradamus qui, tel les Géants, tente d’une manière aussi vaine qu’impie de ravir le ciel à Jupiter]: les effets presagez feront donner jugement opposite.

15. Ale ja jedwabiu końcu, jak to zostało powiedziane, contra Nostradamum że więcej Gygantum eripere Caelum tam quam bezbożny frustracja Jovi molitur [Nostradamus, przeciwko którym, jak Giants, wypróbuj sposób bezbożny próżno wyrwać niebo Jowisz]: bode da efekty odwrotne wyroku.

contra Nostradamum, qui more Gygantum eripere caelum tam frustra quam impie Jovi molitur – „Jowisz w początkowej fazie istnienia naszego Układu Słonecznego mógł wyrzucić poza system jedną olbrzymią gazową planetę, który teraz błąka się gdzieś po otchłani Wszechświata.” (link)- http://www.twojapogoda.pl/astronomia/109518,jowisz-wyrzucil-planete-poza-uklad

bode – wróżyć, wróży to

presagez – presage – zapowiedź

Ad 15. Mając zatem powyższą informacje o planecie Jowisz za przewodnika, ta łacińska sentencja „rozbłyska” swoim blaskiem. Otóż, ci współcześni komunistyczni „giganci”, zapragnęli, niczym Jowisz (czy tak było w istocie nie jest to takie istotne) wyrwać z „układu” – ze świata zachodniej cywilizacji planetę gazową – czyli NRD.

 

16. Le temps sera beaucoup plus divers par aprests qu’il n’est besoin d’escrire, & fera tel temps que heureux sera qui marchera et ne marchera sur terre, & plus heureux qui rien ou peu aura.

16. Czas będzie znacznie różni się od przygotowań w tym, że niezbędne jest zapis, a on robi takie szczęśliwe chwile, które będą pracować i nigdy nie będzie chodzić po ziemi, i szczęśliwsze, że niewiele lub nic nie będzie.

Ad 16. NRD – laboratorium doświadczalne komunistów. (Jak się przyjmie ta „zaszczepka”, oraz jakie będą owoce tego „eksperymentu”?). Inne kraje – cały demokratyczny świat, „czeka” na efekty, na ewentualne niepowodzenie. Dlatego też tym „zwierzaczkom”, w tym przysłowiowym ZOO, nie może niczego brakować.

 

17. En ceste nouvelle Lune le fait bellique se preparera avec grande promptitude, mais les pluyes, neiges, brouillas & vents feront grand empeschement.1

17. W tym nowiu cestus jest wojowniczy fakt przygotowuje z wielką gotowością, ale deszcze, śnieg, wiatrami brouillas i wielkie utrudnienie.

en ceste – w tym

cestus – żelazna rękawica (uderzenie żelaznej pięści)

brouillas – brouilla – zamazany

Ad 17. Żelazna pięść – ZSRR mimo początkowych kłopotów z implantacją komunizmu w krajach demokracji ludowej, nastawiony jest wojowniczo.

 

18. Naistront par toute ceste Lune monstres divers & tempestes fulgurantes, qui presageront ladesadventure qui adviendra entre cy & la fin du mois de May, que je ne mets par escrit, & pour cause.

18. Urodzą się w jakikolwiek cestus Moon & nawałnice strzelających różnych potworów, które będą się zdarzyć presageront na desadventure i Cyprem pomiędzy koniec maja, to czynię przez writeth, i nie bez powodu.

Naistront par toute ceste Lune – urodzą się przez cały księżyc – przez cały ten okres

presageront – présagent – zapowiadać, wróżyć

desadventure – disadventure – przygody, nieszczęścia – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://dictionary.reference.com/browse/disadventure&ei=

9W-2T93pM8jb4QSc7NC7CQ&sa=X&oi=translate&ct=result

escrit, writeth – pisać, pisanie

cestus – żelazna rękawica

Moon – księżyc (pełnia, nów – sierp księżyca)

Ad 18. Urodzą się – należy spodziewać się uderzenia żelaznej pięści (lewy sierpowy.) Mając w pamięci metody krzewicieli utopijnej idei komunistycznego raju, to każde odstępstwo od zamierzonego celu spotka się, spotkało się z iście bezwzględną odpowiedzią.

 

19. Mais le sang coulera en la mer & aux plus prochains fluves comme eau. Heureux qui sera loin de telle calamiteuse journée, par conflit des trois fleaux.

19. Ale krew będzie płynąć do morza i obok innych fluves jak woda. Cieszy się z dala od taki dzień tragiczny, przez trzy plagi konfliktu.

fluves – rzeka

Ad 19. Chyba zrozumiałe – krew będzie lała się gęsto.

 

20. Aussi seront faites grandes conflagrations par mains plus diaboliques que humaines.

20. Być również wykonane przez największych pożarów, że większość diabolical rąk ludzkich.

diaboliques – zło

Ad 20. Zło objawi swoje oblicze.

 

21. En ce premier quart passeront copies tacitement, gardes seront surpris par embuches, stratagemes & belliques ruses.

21. W tym pierwszych egzemplarzy pass kwartale milczący strażnicy będą zaskoczeni przez zasadzki, fortele belliques & tricks.

passeront – pass – przechodzić

belliques – bellique – wojowniczy

ruses, tricks – sztuczki

belliques ruses – wojowniczy rosjanie

Ad 21. W pierwszym kwartale tego symbolicznego roku – czyli kilka pierwszych lat po II wojnie światowej. Teatrem tych wydarzeń będą, są tereny radzieckiej strefy okupacyjnej – NRD, w szczególności zaś Berlin. Istotnie, aż do czasu zbudowania muru wokół miasta, było ono bardzo „palącym” problemem da ich strażników. Sztuczki – blokada Berlina. „W latach 1948–1949 Sowieci wprowadzili blokadę Berlina Zachodniego, na co alianci zachodni odpowiedzieli uruchomieniem mostu powietrznego z zaopatrzeniem” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin

 

22. La maladie du Grand troublera le regne, qui ne sera asseuré jusques à sa desiréeconvalescense. Dieu veulle que le mal de costé ne le dommage.

22. Choroba przeszkadzać panowanie Wielkiego, który asseuré do jego desireeconvalescense. Veulle Bóg, że zło coste nie szkody.

 

Wielki – MN mianem tym sygnuje wielce potężne Stany Zjednoczone, aliantów: Wielką Brytanię, USA – patrz Almanach rok 1555, punkty 15 i 16 – (Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

 

asseuré – assuré – zapewniony, pewny siebie, śmiały

desirée – désirée – życzenia, pożądany, żądany

convalescense – convalescence – rekonwalescencja

veulle – veule – bezkręgowy, bezwolny, gnuśny

costé – żebro

Dieu veulle que le mal de costé ne le dommage – Dieu veuille que le mal de côté ne le dommage – Dałby Bóg, że zła strona robi szkody.

Ad 22. Choroba – czyli „czerwonka” wszelkimi sposobami próbuje zaszkodzić, wygrać rywalizację światopoglądową w „powojennym” świecie. Sytuację nieco komplikuje śmierć Stalina – 5 marca 1953. Wielka „strata” dla całego komunistycznego świata – początek „kłopotów” – czas na ODWILŻ. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin

 

23. La pluye empeschera. Dans le sel sera ce qu’on ne cuidoit.

23. Empeschera deszcz. W soli zrobi co wierzyliśmy.

Empeschera – Empêchera – zapobiec

La pluie empêchera – zapobiec deszcz

Dans le sel sera ce qu’on ne cuidoit – W roztworze soli zrobią co wierzyliśmy.

Ad 23. Jakie panowały nastroje w Berlinie? „Czara goryczy przelała się jednak 28 maja 1953, gdy rząd NRD zdecydował obligatoryjnie zwiększyć wydajność pracy o 10%, ponieważ uprzednie wezwanie SED i związków zawodowych skierowane do klasy robotniczej o zwiększenie efektów pracy poniosło fiasko.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1953_-_powstanie_robotnicze

 

24. Les Alpes par Gaulois superées, & le regne mis en empire.

24. Alpy w Galii superées, a imperium set realm.

superées – przekraczać

le regne mis en empire – sfera, kraina umieszczona w imperium.

Ad 24. Podjęto decyzję. Nieważne koszta, liczy się wcześniej założony cel – NRD za wszelką cenę miały być, pozostać socjalistyczną republiką. „Tajne wezwanie do Moskwy Waltera Ulbrichta – sekretarza generalnego Komitetu Centralnego SED i Otto Grotewohla – premiera rządu NRD na początku czerwca 1953 było konsekwencją wspomnianych niepokojów. Zalecenie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego było jednoznaczne – rozładować sytuację w kraju i przyjąć nowy kurs polityczny.” cyt. wiki, (link powyżej.)

 

25. SURIRITA ITALIA, OBSESSA INSUBRIA, DEVICTIS MARIS LIGUSTICI ET CORSICI ACCOLISHENRICUS DACIUS [ l’Italie surmontée, l’Insubrie assiégée, les riverains des mers ligurienne et corse soumis : Henri le Dacique], & autres louänges seront conferées au Monarque Gaulois, plus amples en Avril & May.

25. SURIRITA ITALIA, OBSESSA Insubria, mężowie DEVICTIS I ligustici CORSICI ACCOLISHenricus DACIUS [Włochy szczytach Insubria mieszkańcom oblężonego Morza Liguryjskiego i Korsyka postu: Henry Dacic], i inne pochwały zostaną przyznane w Monarch Galów Ponadto w kwietniu i maju.

SURIRITA – „Metafizyka w średniowieczu”. Ich pochodzenie i znaczenie zapowiada tytuł, a także miejsce „konferencji” – „Materiały II Międzynarodowego Kongresu filozofii średniowiecznej, Kolonia 31.8.- 6.9. 1961.” (linki)- 1) http://books.google.pl/books?id=7KEKYAlZ-lgC&pg=PA353&lpg=PA353&dq=SURIRITA&source=bl&ots=XS7bpFOAW-&sig=AmezddKg7UsofFqD6C8fnvAuEkM&hl=pl&sa=X&ei=NJi2T-6qA8X-4QTUoMHGCQ&ved=0CEwQ6AEwA

2) http://books.google.pl/books?id=7KEKYAlZ-lgC&dq=SURIRITA&hl=pl&source=gbs_navlinks_sDhG#v=onepage&q=SURIRITA&f=false

OBSESSA – oblężenie – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Siege_of_Grol_(Groenlo)_1597_-_Grolla_Obsessa_et_Capta_(1649).jpg&ei=u5u2T_LYPKL-4QS6jbnvC

INSUBRIA – patrz punkt 14. (żądanie autonomii).

DEVICTIS – po upadku

DEVICTIS MARIS LIGUSTICI ET CORSICI ACCOLIS HENRICUS DACIUS – Po klęsce DakówHenryka Sąsiad Liguryjskim i Korsyka.

ACCOLIS – bliźniego

Ad 25. Teraz już wszystko jasne! – CZERWIEC 1953. „Powstanie czerwcowe zakończyło się całkowitą klęską i śmiercią (wg szacunków zachodnioniemieckich z 1966) ponad trzystu osób. SED umocniło się przy władzy, dyktatura w NRD uległa zaostrzeniu. Niemniej jednak było to pierwsze tak poważne wystąpienie klasy robotniczej i ludu w ogóle przeciwko komunistycznemu reżimowi w bloku wschodnim, za którego przykładem poszli trzy lata później Polacy i Węgrzy. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec_1953_-_powstanie_robotnicze

MARZEC

 

26. Le 16 du present mois sera fort à craindre par nouveaux faits & mutations incroyables.

26. 16 dnia tego miesiąca będzie znaczne ryzyko nowymi faktami i zmiany niesamowite.

Ad 26. Zrozumiałe – nadchodzą następne „ciekawe” wydarzenia.

 

27. Plusieurs que je ne di, un an devant estoyent en supreme resjouissance: mais pour trop legerement avoir creu, vaine esperance.

27. Więcej niż I di, rok wcześniej w estoyent Najwyższego resjouissance: ale za to, że zbyt lekko uwierzyli, próżnej nadziei.

Plusieurs que je ne di – bardziej niż ja dwa

estoyent – étaient – były, było, byli, był – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=

http%3A%2F%2Fforum.wordreference.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D2190285

resjouissance – réjouissance – radość

Ad 27. Więcej niż rok, góra dwa lata nie trwała moja, (nasza) radość (uniesienie). Zbyt wcześnie, za szybko uwierzyliśmy, że zmiany są możliwe, że mimo wszystko teraz to może być tylko lepiej.

 

28. O execreable machination & entreprise du pregustateur & en sacrées oblations, le 25 qui sera de joye peu durable.

28. O & execreable machinacji biznesu i pregustateur w świętych ofert, 25 z nich będzie krótkotrwała radość.

O execreable machination – O execrable machination – O wstrętne machinacje

entreprise du pregustateur – (entreprise) – przedsiębiorstwo, zakład, impreza, zamach,

praegustatum – smak,

Ad 28. Krótkotrwała wasza radość – zemsta będzie „smakowita”. Zemsta to taka potrawa, która najbardziej smakuje gdy jest spożywana za zimno. Wstrętne machinacje – przygotowanie odwetu. Cały czas mowa jest o tym samym – koniec odwilży, partia czuwa.

 

29. La maladie subite & laterale du Prince. L’alienation de sens du grand Preteur. Quel trouble !

29. Nagła choroba księcia i stoliki. Alienacja ogólnego Lender zmysłów. Co zamieszanie!

La maladie subite & laterale du Prince – Nagła choroba i z boku książę

preteur – pożyczkodawca

Ad 29. Punkt ten, jest zakodowaną informacją o jednym z największych zbrodniarzy w historii, na którym „wyrok” wykonano „przy stoliku” 23. grudnia 1953 r.. Pożyczkodawca – czyli pomysłodawca wielu zbrodniczych pomysłów – istny „książę” Beria, alienowany po śmierci Stalina. „Ławrientij Beria – radziecki, pochodzenia gruzińskiego działacz komunistyczny, szef NKWD, który był w znacznym stopniu odpowiedzialny za „wielkie czystki” okresu stalinowskiego. Jeden z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich i jeden z największych zbrodniarzy w historii, bezpośrednio odpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu. Szczyt jego wpływów przypadał na okres drugiej wojny światowej i bezpośrednio po niej. Po śmierci Stalina został usunięty ze stanowiska i zgładzony przez jego następców. (…) Według innej wersji Beria został podstępnie zaaresztowany podczas posiedzenia Biura Politycznego KPZR na skutek wniosku Chruszczowa, popartego natychmiast przez pozostałych członków Biura. Na zakończenie mowy oskarżycielskiej, stanowiącej dla Berii całkowite zaskoczenie, Chruszczow miał wówczas powiedzieć: „Marszałku Żukow! Aresztujcie zdrajcę i wroga ludu, Ławrentija Berię”. Berię miano wówczas udusić, a zwłoki wynieść zawinięte w dywan, aby nie wzbudzić podejrzeń licznych agentów podległego Berii NKWD, przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie sali, w której odbywało się posiedzenie Politbiura.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81awrientij_Beria

 

30. Bref je ne treuve en Mars que faits nouveaux en temples, en maisons Royales par contraint repos. Et sera Sic vos non vobis. Sed infelix fortuna ! [Ainsi vous (travaillez) et ce n’est pas pour vous. Malheureuse destinée !]

30. W skrócie robię treuve w marcu, że zmiany w świątyniach, domy w Royal by zmusił resztę. A nie twoje Vobis SiC. Sed infelix fortuna! [Więc (praca) i nie jest dla Ciebie. Nieszczęśliwy los! ]

Bref je ne treuve en Mars que faits nouveaux en temples – Krótko mówiąc uważam, że w marcu będą zmiany w świątyniach

treuve – trouvé – odnaleziony, trafny – (link)- http://pl.wiktionary.org/wiki/trouv%C3%A9

en maisons Royales par contraint repos – (Royai es) – domy królewskie są zmuszone przez pozostałych

Et sera Sic vos non vobis. Sed infelix fortuna ! – I tak jesteś za późno, nie dla Ciebie. Jednak nieszczęśliwy los!

Ad 30. Krótko mówiąc – z każdym rokiem będzie lepiej niż było. Wyciągniemy wnioski z dotychczasowych totalitaryzmów, teraz urządzimy świat na nowo, jednakowoż pod dyktando kierowniczej roli Partii. Tam, za żelazną kurtyną, nowy wspaniały świat, miał jeden kolor – czerwony. Istotnie, nieszczęśliwy los. Jeśli w kodzie MN Król jest synonimem Związku Radzieckiego (Rosji), to domy królewskie – symbolizują republiki (kraje) socjalistyczne.

 

31. O Fortune, que tu es variable ! Celuy qui sera esleu pour Pontife sera cause de son ingratitude.De salut & de paix ne sera que peu regretté.

31. Fortune O, zmienna jak Ty! Ten, kto zostanie wybrany na papieża z powodu jego niewdzięczności. Zbawienia i pokoju będzie trochę za późno.

Ingratitude – in gratitude – z wdzięczności, w podzięce

Ad 31. Określeniem Pontife – czyli Papież, Ojciec Święty, Pasterz, Nostradamus koduje informację o faktycznie paternalistycznych, (co historia co i rusz potwierdzała), Stanach Zjednoczonych. Samo określenie Ojciec Święty, bardzo trafnie koreluje z określeniem Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. (Deklaracja Niepodległości). W tym konkretnym miejscu chodzi zapewne o prezydenturę Dwight’a Eisenhower’a (1953 – 61). „Po przystąpieniu USA do wojny, Ike został naczelnym dowódcą wojsk amerykańskich lądujących w Afryce Północnej w 1942 (…) Przewodził przygotowaniom do lądowania w Normandii i nadzorował marsz aliantów przez Europę. Po zwycięstwie był mianowany dowódcą amerykańskich sił okupacyjnych w Niemczech. Dzięki tym sukcesom zdobył szacunek narodu; zaczęto zastanawiać się nad mianowaniem go kandydatem na prezydenta.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwight_Eisenhower

 

32. Le sang Troien s’eslongnera du demi porc & demi mouton. Le pin ne se pourra arracher, par mauvaise tempeste de temps branler pourra, choir non.

32. Krew trojanów jest wieprzowina pół eslongnera i owca pół. Pin nie zerwie, przez burzę złej pogody może Wank, nie spadnie.

Le sang Troien s’eslongnera du demi porc & demi mouton – we krwi trojan odejść od pół owcy pół świni.

Le pin – „Château Le Pin, lub po prostu Le Pin, jest wino Bordeaux z apelacj Pomerol. Niezwykle mała nieruchomość znajduje się na prawym brzegu Francji u ujściu rzeki Gironde w gminie Pomerol, najbliższej wioski Catusseau, a jego wina jest często jedna z najbardziej kosztownych win czerwonych.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ch%25C3%25A2teau_Le_Pin&ei=

o_DET7jOO5Hxsgal_s2HCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CF4

Le pin ne se pourra arracher – czerwony nie jest w stanie wydrzeć

par mauvaise tempeste de temps branler pourra, choir non – par mauvaise tempête de temps branler pourra, choir non – przez złego szarpać deszczowej pogody nie mogą spaść.

Ad 32. W kodzie MN wełna – symbolizuje Niemcy, logicznym więc jest, że półwełna to – NRD. (pół świni – to RFN). Wynikiem wydarzeń z czerwca 1953 roku, (daniny krwi), było utworzenie z terenów sowieckiej strefy okupacyjnej – nowej republiki socjalistycznej. Rozłąka ta nie potrwa zbyt długo.

 

33. Les Principaux captifs, les Grands ne seront mis à rançon, ceux des forteresses ne tiendront.

33. Główne jeńców, Wielki odbędzie się dla okupu, nie będą one fortece.

Les Principaux captifs – główny, (głównie) w niewoli

forteresses – grody

 

Wielki – MN mianem tym sygnuje wielce potężne Stany Zjednoczone, aliantów: Wielką Brytanię, USA – patrz Almanach rok 1555, punkty 15 i 16 – (Wielki Neptun z Ligurii – to w kodzie MN – Wielka Brytania (flaga Genui – czerwony krzyż na białym polu)

Ad 33. Reszta – to kraje KDL w komunistycznym „obozie”. „Grody” te, w tej utopii, również długo nie zabawią.

 

34. Ce dernier quart mauvais pour le fait naval & terrestre.

34. Ostatni kwartał jest zły dla kraju i marynarki wojennej.

naval & terrestre – morze i ląd

Ad 34. Ostatni – czyli zapewne ten ostatni, ten o którym mowa. Dla krajów leżących najbliżej moskiewskiej centrali, jak i dla wszystkich pozostałych, nie będzie to dobry okres. Dla lądu i morza – coś w stylu „Urbi et Orbi”.

 

35. Ceux qui ont esté fort assiegez quitteront de nuit & sauveront leur vie, non sans effusion.

35. Ci, którzy mają beene oblężenia fortu i pozostawić na noc uratuje swoje życie, nie bez rozlewu krwi.

esté – niezmienny, lato – patrz punkt 2.

beene – było

Ad 35. „Mur berliński (niem. Berliner Mauer) – system umocnień długości ok. 156 km (betonowy mur, okopy, zapory drutowe, miny). Zwany był równie eufemistycznie w języku propagandy NRD – antyfaszystowskim wałem ochronnym (antifaschistischer Schutzwall), od 13 sierpnia 1961 do 9 listopada 1989 oddzielał Berlin Zachodni od Berlina Wschodniego. (…) Liczba ofiar muru pozostaje sporna. Nie udało się jej dokładnie ustalić, gdyż wypadki śmiertelne na granicy NRD były utajniane przez odpowiedzialnych urzędników państwowych NRD. Prokuratura berlińska podała w roku 2000 liczbę udowodnionych śmiertelnych ofiar przemocy przy murze berlińskim wynoszącą 86 osób. O trudności ustalenia prawdy świadczy fakt, że komisja robocza „13 sierpnia” skorygowała liczbę zabitych, w latach 2000–2004, przy murze berlińskim z 238 do 190. ” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_berli%C5%84ski

 

36. Dieu veulle que ce que se traitera en ceste nouvelle Lune sorte en effect: mais le feu sera si grand qu’à peine se pourra il esteindre.

36. Veulle Bóg, co jest w procesie Cestus nowiu więc w efekcie: ale ogień jest tak wielkie, że ledwo mógł jak zgasić.

dieu veulle – dałby Bóg

ceste nouvelle – nowy, ten nowy

cestus – żelazna rękawica, cestus jest w nowiu

Ad 36. Zapewne chodzi tu o zawirowania „wierchuszki” po śmierci Stalina: „Po śmierci Stalina w marcu 1953, Malenkow zastąpił go na stanowisku premiera ZSRR. Przez kolejne kilka dni po 5 marca, tj. do czasu wyboru nowego kierownictwa, jako drugi po Stalinie w hierarchii partyjnej, pełnił też obowiązki generalnego sekretarza partii komunistycznej.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Gieorgij_Malenkow

„W 1956 roku na XX zjeździe KPZR Chruszczow wystąpił z referatem O kulcie jednostki i jego następstwach, w której ujawnił część prawdy o krwawych aspektach rządów Stalina. Referat, początkowo tajny, wywołał szok wśród komunistów, zapoczątkowując dyskusję na temat przyczyn stalinizmu. XX zjazd stanowił kulminację nowej polityki Chruszczowa określanej jako „odwilż”, na który składała się masowa rehabilitacja ofiar terroru oraz liberalizacja polityki kulturalnej i społecznej. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chruszczow

 

37. Le premier quart (an) nonce de tristes nouvelles.

37. W pierwszym kwartale (rok) zapowiedź złych wiadomości.

Ad. 37. Co wynikło z tej „radosnego uniesienia”, wkrótce się okazało: „Odwilż w ZSRR stymulowała wystąpienia antykomunistyczne na Węgrzech i w Polsce, na które Chruszczow reagował z właściwą sobie dwoistością – rewolucję na Węgrzech krwawo stłumiła Armia Sowiecka polski październik zakończył się kompromisem politycznym.” cyt. wiki (link z p. 36).

KWIECIEŃ

 

38. Mutation estrange tant du temps contredisant à alliances & rebellions que du cueur des Monarques. Le plus fort sera vaincu.

38. Mutacja w dziwnym czasie sprzeczne sojusze i buntów, że serce monarchów. Najwyższa zostanie pokonany.

Le plus fort sera vaincu – najwyższy zostanie pokonany.

Ad 38. Zapowiedź iście paskudnych mutacji – nagłych, skokowych zmian materiału genetycznego. Gdzie i jak gwałtowne objawy miała ta „choroba” – o tym poniżej.

 

39. Les maladies contagieuses regneront en plusieurs citez, copies, camps & armées tant terrestres que navales avec default de l’eau terrestre & abondance d’eau celeste, qui feront grand empeschement, cenonobstant ne se fera fin des tumultes belliques.

39. Choroby zakaźne w kilku cytatem panowania, kopiowania i zbrojne obozy zarówno lądowych i morskich z wód gruntowych domyślnej i mnóstwo Celeste wody, która uczyni wielką przeszkodę,cenonobstant nie zakończy belliques zgiełku.

Celeste – Tropical Storm Celeste – huragan na Pacyfiku (link)-http://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_Storm_Celeste_(disambiguation)

cenonobstant – ce nonobstant – pomimo

belliques – wojna

Ad 39. Po największym „trzęsieniu ziemi” w całej nowożytnej historii – II wojna światowa, (nie licząc pierwszego „tąpnięcia”), musiały nastąpić „wstrząsy wtórne”. No i nastąpiły – na Pacyfiku. Wojna koreańska – „wojna tocząca się w latach 1950–1953 na terytorium Półwyspu Koreańskiego między komunistycznymi siłami KRLD (północnokoreańskimi) i wspierającymi je wojskami ChRL, a siłami ONZ (głównie amerykańskimi) wspierającymi wojska Republiki Korei (południowokoreańskie).” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_korea%C5%84ska

 

40. Je n’ose prononcer l’immense strage cadavereuse aux Italies des estrangers. O sang Troien,fuy, fuy amnem Eridanum & Rubiconem [les rives du Pô et du Rubicon].

40. Nie śmiem wymówić ogromną trupi strage do Italys obcych. Trojany O krwi, Fuy i Fuy amnem Eridanum & Rubiconem [brzegi PO i Rubicon].

amnem Eridanum & Rubiconem – rzeka Pad i Rubikon

Wielce znamienne jest to zakodowane przez MN wyrażenie – „fuy”. Według mnie jest to informacja o: Bitwie pod Điện Biên Phủ (wiet. Chiến dịch Điện Biên Phủ) – rozegrana ona została między oddziałami wietnamskimi Việt Minh, a oddziałami francuskimi, 7 maja 1954 roku. cyt wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_%C4%90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn_Ph%E1%BB%A7

Ad. 40. Ciąg dalszy wstrząsów na Pacyfiku. I wojna indochińska – „partyzancki konflikt zbrojny prowadzony w latach 1946-1954 pomiędzy Demokratyczną Republiką Wietnam a Francją o wyzwolenie Wietnamu spod kolonialnej administracji francuskiej.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_indochi%C5%84ska

 

41. Bella per Insubres Gallus cum laude referet [Le Gaulois rallumera glorieusement la guerre dans l’Insubrie]. Victoire à Gaulois promise Lombardique.

41. Bella na Insubres Gallus cum laude referet [Galowie wspaniale ożywić wojnę w Insubria]. Zwycięstwo Lombardique Galowie obiecał.

Victoire à Gaulois promise Lombardique – Lombardique obiecał zwycięstwo na Galii (na Francji) – łacińskie gallus oznacza jednocześnie koguta i Gala.

Ad. 41. „Klęska wojsk kolonialnych przesądziła o losach zmagań o panowanie nad Wietnamem. Społeczeństwo francuskie nie chciało więcej rozlewu krwi i dalszych ofiar. Strony konfliktu, po przeprowadzonych w Genewie, pod nadzorem Wielkich Mocarstw, w dniach 20-21 lipca rokowaniach, musiały podpisać układy, które podzieliły Indochiny Francuskie na cztery niepodległe państwa: Wietnam podzielony został na dwie części według 17. równoleżnika: komunistyczną Demokratyczną Republikę Wietnamu na północy oraz Republikę Wietnamu na południu” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_indochi%C5%84ska

 

42. Dans ce dernier quart se feront quelques entreprises qui ne seront du tout à vituperer, ainsdignes de gloire & memoire sempiternelle. Le petit sera subitement exalté.

42. W ostatnim kwartale będzie kilka firm, które będą ranting w ogóle, NLPZ godne wiecznej chwały i pamięci. Małe jest nagle wywyższony.

ains – anti-inflammatoires non stéroïdiens – przeciwzapalne leki, często w skrócie NLPZ, są to leki o właściwościach przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Obniżają one ból i nagorączkę i zapalenie cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Anti-inflammatoire_non_st%25C3%25A9ro%25C3%25AFdien&ei=

ZAu6T6vaO9Hvsgbxpby2CA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&

Ad 42. W tym „kwartale” – czyli w tym oto omawianym okresie będzie, było kilka państw, regionów, którym bardzo potrzebna była pomoc przysłowiowego „lekarza” – czyli Stanów Zjednoczonych. „Posłańcy wolności i pokoju”, mający na czerwonych sztandarach sierp i młot, rozumieli to jednak zbyt dosłownie. Wykorzystując wynikłe z kolonializmu, narodowo-wyzwoleńcze tendencje – cięli i młócili kogo i gdzie się tylko dało. Istotnie, czerwona gorączka trawiła dosłownie cały powojenny świat.

 

43. L’alliance de progeniture de sang Royal sera de tres louäble effect.

43. Połączenie potomstwa królewska krew będzie bardzo opłacalne efekt.

Ad 43. Należało więc „skrzyknąć” wszystkie demokratyczne kraje i jeszcze raz przeciwstawić się siłom zła. patrz np. „siły ONZ w Korei” (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_korea%C5%84ska#Si.C5.82y_ONZ_w_Korei

 

44. Le crime de celuy qui sera surpris par divine decouverte, qui de long temps portoit sur soy dehors caché, occult au cueur, sera à sa grande confusion. On n’eut pas cuidé qu’il eut voulu perpetrer tel crime.

44. Przestępstwo, kto będzie zaskoczony odkryciem Boga, który przez długi czas nosił na sojowym ukrytym zewnątrz, ukryte w sercu, będzie wielkiego zamieszania. Nie było cuidé on chciał popełnić taką zbrodnię.

cuidé – cuider – aby myśleć, aby odzwierciedlić, aby zwrócić uwagę aby uważać, być czujnym, aby przypuszczać, aby twierdzić, aby myśleć, aby wierzyć (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/cuid%25C3%25A9&ei=

1RK6T_XCDZD4sgbN8PCzCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFEQ7gEwAA&prev=

/search%3Fq%3Dcuid%25C3%25A9%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvnsfd

Ad 44. „Sierp i młot” realizuje swój kolejny cel: „Zmianę nastawienia administracji amerykańskiej do rządu Czang Kaj-szeka na Tajwanie spowodował wybuch wojny koreańskiej. 27 czerwca 1950 roku Truman wysłał amerykańską Siódmą Flotę z zadaniem neutralizacji Cieśniny Tajwańskiej. Zapobiegło to ewentualnej komunistycznej inwazji…” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_kryzys_w_Cie%C5%9Bninie_Tajwa%C5%84skiej

 

45. Le Seigneur tuera son valet, de poeur de declairer ce qu’il luy aura fait faire.

45. Pan zabije jego przez obsługę, poeur declairer z tego, co zrobił dla niego.

de poeur de declairer – de peur de déclarer – strach składania sprawozdań

Ad 45. Pan zabity przez obsługę – koniec Indochin Francuskich.

 

46. En ce premier quart de Lune expansion de sang.

46. W pierwszym księżyc w nowiu ekspansji krwi.

Ad 46. Cóż się działo na zdobytych przez komunistów terenach? Strach nawet wspomnieć. „Sierp i młot” zebrał obfite żniwo. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_ksi%C4%99ga_komunizmu

 

47. En la pleine Lune & fin de ce mois sera grand perte des fruits de la terre & de sang humain respandu.

47. W pełni księżyca i pod koniec tego miesiąca będzie wielka strata z owoców ziemi i ludzkiej przelanej krwi.

Ad 47. Nowy gospodarz w Indochinach – żelazną miotłą wprowadził nowe porządki.

MAJ

 

48. Quelques jours troubles par mutation tant de temps que de divers effects des cueursmagnanimes.

48. Kilka dni zaburzenia przez mutację tak długo, jak różne efekty cueurs wspaniałomyślny.

cueurs – coeurs – serca, serce

Ad 48. W maju – czyli w tym okresie, należy oczekiwać kilku „nieciekawych” wydarzeń, skończą się one jednak szczęśliwie.

 

49. Le plus que Fabius montera si haut, que l’Aetos [l’Aigle] se trouvera bien fort affoibli.

49. Tym bardziej, że wzrost Fabius tak wysoki, że Aetos [Eagle] znajdzie się znacznie osłabiony fort. Fabius – Fabius Maximus – „Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator. Był dwukrotnie Dyktatorem w 221 i ponownie w 217 p. n. e. Przydomek Verrucosus oznacza „pokryty brodawkami”, z powodu brodawek, jakie miał nad górną wargą. Drugi przydomek Kunktator (łac. „zwlekający”) wywodził się od jego strategii w rozmieszczaniu wojsk podczas II wojny punickiej.” – (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Fabiusz_Maksimus

l’Aetos – Aetos (gr.Αετός) – grecki niszczyciel typu Aetos, służący w Greckiej Marynarce Wojennej w latach 1912-1945. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Aetos

Ad 49. Dyktator – czyli radziecki sierp i młot dokona wielu zniszczeń, osłabi fort – fortyfikacja (budowla ochronna).

 

50. La conjonction de Saturne à Mars qu’est apparue de 17 de Mars passé produira ses effets au principe de ce mois : mais en Septembre seront plus amples ses demonstrations.

50. Koniunkcja Saturna, co okazało się 17 marca zeszłego marca w zasadzie obowiązywać w tym miesiącu, ale we wrześniu będzie silniej demonstracji.

Ad 50. W marcu 1555 roku, czwarty wers dotyczył Ligi Narodów – rozejm, pokój dla Europy, gdzie głównym gwarantem pokoju miały być Stany Zjednoczone, LV – Lander Verein – Stowarzyszenie Krajów, a po wojnie, już ogólnoświatowa organizacja ONZ. Militarnym strażnikiem tego pokoju miało być NATO: organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego. cyt. wiki (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO

 

51.Combien que les astres monstrent le grand conflit se faire au païs d’ou jadis sortoyent les divinateurs Etrusques.

51. Jak gwiazdy monstrent wielki konflikt przyjść od razu sortoyent własnym kraju lub z etruskich wróżbitów.

Monstrent – Monstro – pokazać, wskazać, wskazywać , uczyć (link)-http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/monstrent&ei=yz-6T7qdIsr4sgaBl4H7Bw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=

0CFUQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dmonstrent%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvns

sortoyent – (najpierw link)- https://www.google.pl/search?sugexp=chrome,mod=17&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=sortoyent#nfpr=1&q=sortoyent

(a następnie drugi link)- http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php?id=FSAa111

Teraz łacińska sentencja: Curis tabescimus omnes – czyli: Wszyscy znamy, kartę opieki. I jesteśmy u celu! patrz ad. 50.

etruskich wróżbitów – w kodzie MN etruskich – więc ruskich „wróżbitów” – czyli ideologów komunistycznych idei.

Etruskich – ruskich

Ad 51. Amerykańska odpowiedź na zakusy czerwonego „młota”: „Po wybuchu wojny koreańskiej 25 czerwca 1950 roku USA, dostrzegając strategiczne znaczenie wyspy, postanowiły udzielić wsparcia wojskowego Tajwanowi, wysyłając VII Flotę do Cieśniny Tajwańskiej i uniemożliwiając ewentualną inwazję Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA). W lutym 1953 roku prezydent USA Dwight Eisenhower zniósł blokadę Cieśniny przez VII Flotę, dając Tajwanowi szansę kontrataku na kontynencie. Po wybuchu pierwszego kryzysu tajwańskiego 3 września 1954 roku USA i Tajwan podpisały 2 grudnia w Waszyngtonie układ o wzajemnej obronie.” (link)-http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Tajwan,stosunki_dwustronne,USA

 

52. Entre cy & le 20 d’Octobre de l’année presente sera fait grand appareil.

52. Cy pomiędzy 20 i października tego roku zaprezentuje aparat jest duży.

Cy – „Angielska nazwa Chin pochodzi od nazwy dynastii Qin. Prawdopodobnie przez sanskryt (चीन cīna) i język perski (چین čīn) przywędrowało do Europy.”  (link)-http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,,%3C/szukaj,Lista_%C5%82aci%C5%84skich_nazw_miejscowych

Ad 52. 18 stycznia 1955 roku Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza niespodziewanie dokonała desantu na wysepkę Yijiangshan u wybrzeży Zhejiangu. cyt wiki. (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwszy_kryzys_w_Cie%C5%9Bninie_Tajwa%C5%84skiej

 

53. Et ce jourd’huy que je suppute ceci, qu’est le 9 Janvier 1555, je trouve tant de cas advenir qu’en l’escrivant Horresco referens, gelidusque per ima cucurrit Ossa tremor. Et mettrois ce qu’adviendra aux quatre parties de l’Europe sans celle tremeur.

53. Ten dzień i że to obliczyć, 9 stycznia 1555 Co mogę znaleźć tak wiele przypadków występują wescrivan Horresco referens, gelidusque za ima cucurrit drżenia Ossa. A to mettrois co stanie się z czterech części Europy bez trémeur.

l’escrivant – escrire – do pisania (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/escrivant&ei=7ZG%206T4H1IsTPtAbxn5ySCg&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFcQ7gEwAA&prev=

/search%3Fq%3Descrivant%26hl%3Dpl%26prmd%3Dimvns

Horresco referens, gelidusque per ima cucurrit Ossa tremor – Drżę opowiadając o tym, a dreszcz przebiegł aż do szpiku kości – zdanie to pochodzi z narodowego eposu Rzymian – Eneidy. „Publius Vergilius Maro (ur. 15 października 70 p.n.e., zm. 21 września 19 p.n.e.) – poeta rzymski epoki augustiańskiej, autor Eneidy. W średniowieczu uznawano, że Wergiliusz w Bukolikach przepowiedział nadejście Jezusa. W Boskiej Komedii Dantego Wergiliusz jest przewodnikiem po Piekle oraz Czyścu. cyt. z wiki (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wergiliusz

tremeur – Trémeur (Breton: Treveur) jest gmina w Côtes-d’Armor działu z Bretanii w północno-zachodniej Francji. cyt wiki (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tr%25C3%25A9meur&ei=

dZO6T67bBs2OtgbeyPicCA&sa=X&oi=translate&ct=

result&resnum=2&ved=0CFoQ7gEwAQ&prev=/searc

mettrois – mettre – położyć, umieścić

Horresco – być przerażonym (link)- http://www.slownik-online.pl/kopalinski/5A0A0DB6070A0768C12565E0006B8E49.php

Ad 53. Z rozkodowanej gnozy roku 1555 wiadomo co data 9 stycznia 1555 r. symbolizuje: „upadek spiżowego dzwonu”- wybuch rewolucji październikowej – czyli iskra pożaru komunizmu. I ten symboliczny pożar, niczym ogień piekielny, rozprzestrzenił się po całym świecie. W tym miejscu MN koduje, za pomocą wirgiliuszowej Eneidy, a także dantejskiego Piekła, już nie dantejskie – czyli literackie, lecz realnie nieludzkie piekło na ziemi – czyli władza sierpa i młota. I w tym kontekście zupełnie zrozumiały teraz stał się synonim słowa – tremur. Jest to „wspomnienie” o kolonialnej Francji w Indochinach.

 

54. Car gueres ne s’en faudra que l’erreur du stratageme fait avec fagots attachez aux cornes des boeufs, ne soit executé.

54. Ledwie, bo nikt nie uczyni błąd oszustwa z wiązek przywiązują do rogów wołów, jest wykonywany.

gueres – guerres – wojna

Ad 54. Ponieważ kolejne kraje i narody przyłączane są, więzione, wiązane niczym woły za rogi, przez wojującą „czerwoną zarazę”, należy przygotować się do zbrojnej obrony tego co zostało, co w następnej kolejności może ulec zagładzie. „Chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny.”

 

55. Infelicité en mer & plus en terre, l’agricolation frustrée, fuite de plusieurs pars: l’un sera poursuivi de pres.

55. Cierpienie Sea & więcej ziemi, agricolation sfrustrowany, pozostawiając kilka przeciek: jeden będzie prowadzona ściśle.

l’agricolation – rolnictwo

Ad 55. Na wszystkich „wyzwolonych”, przez bractwo sierpa i młota terenach, zaczęła się i trwała nieraz przez wiele lat, bezpardonowa „młócka” – oddzielano ziarno od plew. Czym a właściwie kim było ziarno, a kim były plewy pokaże, pokazała historia. Gdzie szukali ratunku uciekinierzy z obozu, również nie jest tajemnicą.

CZERWIEC

 

56. En ce mois quelque illustre Prince ou Seigneur grave mourra sans faillir, & hors du regne appertestre dans le circuit de l’Europe.

56. W tym miesiącu niektóre sławny Pan książę lub ciężką die bez przerwy, a od swego królestwaestre pojawi się w obiegu w Europie.

mourra, die – umierać

estre – est re – jest ponownie, zostanie ponownie, zostaje ponownie

estre – plan, kryty układ lub planie zamku

estre – être – (aby) być (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estre&ei=TrfET-nwAYaB4gTBsODODw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=

Ad. 56. W tym miesiącu – a wiec w tym konkretnym czasie, sławny pan i książę, czyli jak to poniższe punkty dokładnie „opowiedzą” – konkretny kraj, będzie miał ciężką i niestety śmiertelną przeprawę.

 

57. La cité qui jadis interpretoit les monstres, augures & auspices, aura grand besoin qu’on luy vienne à interpreter le monstre qui naistra dedans. Pour la vraye source, cela presage leur totale ruine.

57. Miasto, które niegdyś interpretoit potwory, Wróżby i auspicjami, przyjdzie do niego, że bardzo potrzebne do interpretowania potwora urodzą się do niego. Dla prawdziwego źródła, omen ich całkowitą ruinę.

interpretoit – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=-fEHgMIxUFkC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=interpretoit&source=bl&ots=B6YIvg14mj&sig=

0RSuauaUfDYFvySfz1INinO00ZY&hl=pl&sa=X&ei=ST-7T4bwBavb4QTssyE&ved=#v=onepage&q=interpretoit&f=false

Dalej: (wyrażenie interpretoit zawiera się w zdaniu) – Terroir Romain qui interpretoit augure, a zdanie to pochodzi z książki: Mortena St. George „Incantation of the Law Against Inept Critics: A Guide to Cryptic Thinking.” Na stronie 76 tego opracowania, podaje on swoją propozycję interpretacji słowa „romain” jako synonim Rosji, co nieazprzeczalnie wynika z konotacji tego słowa z dynastią rosyjskich carów Romanowów.

Ad 57. Miasto – czyli państwo, bo w tym przypadku chodzi o Rosję, którego system sprawowania władzy był istotnie potworny (całkowity wyzysk i zacofanie społeczeństwa tego kraju), stało się miejscem narodzin i siedliskiem innego „potwornego” systemu, które to państwo, co wynika z nieuchronnej niewydolności komunistycznego sprawowania władzy i gospodarki nakazowo-rozdzielczej, nieuchronnie zapadnie się pod własnym ciężarem.

 

58. Et les deux similitudes esgales, qui seront, adviendra en brief.

58. Oba podobieństwa i esgales, które będą się zdarzyć w skrócie.

esgales – es gales – wichry mają

Ad 58. Podobne wydarzenia – wichry wojny, nieco odmmienne w skutkach, przydarzą się wkrótce dwóm zaprzyjaźnionym krajom.

 

59. O infelice! La sienne Etrusque felicité sera convertie en infelicité.

59. O Infelice! Etruski jego szczęście niepowodzenie będą konwertowane.

O infelice – biedny

Etruski – ruski – patrz p.50

convertie – konwersja – przekształcenie postaci czegoś, zmiana dotychczasowych warunków pożyczki, gwałtowna zmiana światopoglądu jednostki albo grupy (link)- http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=konwersja

Ad 59. O biedni. Ruscy tak was poddadzą konwersji, że na długi czas odechce się wam gwałtownych zmian światopoglądu.

 

60. Il adviendra pour le seur, sans plus s’eslongner, à la revolution solaire & martiale. Et non moins à Rome, Gennes, & plus horrible à Gand. Mais la plus part seront suffoquez & esteins, pour ne donner occasion à leurs ennemis d’interpretation augurale.

60. Zdarza się do poprzednika, nie jest już eslongner, rewolucji słonecznego i walki. I nie tylko w Rzymie, Genui i innych okropnego w Gandawie. Ale większość będzie duszące i esteins, aby dać okazję do swoich wrogów interpretacji augural.

s’eslongner – s’éloigner – daleko

solaire & martiale – słoneczny i wojenny – sierp i młot (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Sierp_i_m%C5%82ot

esteins – j’éteins – wyłączam

d’interpretation augurale – interpretacja rokować

Ad 60. Światowa rewolucja komunistyczna – „czerwonka”, strawi kolejne kraje: Grecja, Korea, Chiny, itd. Odpowiedzią na „imperialistyczne” NATO, będzie, był Układ Warszawski: Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojuszpolityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw.Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO a sankcjonował istniejące od zakończeni II Wojny Światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR. cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_Warszawski

 

61. Les insults militaires seront plus enflammez que jamais, mesmes devers l’Italie & lieux circonvoisins.

61. Obraźliwe wojskowy zapali bardziej niż kiedykolwiek, Mesmes Devers Włoszech i miejsca otaczającej.

mesmes – mesme – ten sam, taki sam

devers – pochylene, pochyły, od strony

Les insults militaires seront plus enflammez que jamais – Obelgi wojskowe zapalają się bardziej niż kiedykolwiek,

Ad 61. Zamach stanu na wyspie, na Kubie – miejsce otoczone przez wody. Kuba nieuchronnie zostanie zainfekowana przez „czerwonką.” „W latach 1940–1944 władzę na Kubie sprawował proamerykański prezydent (późniejszy dyktator) – Fulgencio Batista. Wskutek porażki w wyborach w 1952 doprowadza on do zamachu stanu i zostaje dyktatorem. Od 1956 nasiliły się ruchy opozycyjne.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba

 

62. De maladie mourra un grand personnage qui excusant la langueur furieuse, pour le terme, qui à rien de ce monde ne donne lieu à autre, n’aura esté que flux de ventre.

62. Choroba umrze wielki człowiek, który przeprosił rozmarzenie wściekły, na okres, że nic na tym świecie rodzi inny będzie miał beene że biegunki.

Ad 62. Rewolucji na Kubie ciąg dalszy. „Od 1956 nasiliły się ruchy opozycyjne. Część z nich przekształciła się w ruch partyzancki (tzw. Ruch 26 Lipca) pod kierownictwem Fidela Castro. Walka partyzancka doprowadziła do upadku Batisty i wkroczenia partyzantów do Hawany. 1 stycznia 1959 Castro został premierem.” cyt. wiki, (link powyżej).

 

63. Ce premier quart esmouvera subitement les cueurs, hurlemens & cris en citez.

63. To nagle pierwsze cueurs esmouvera kwartalnym, wyje i lamenty w ofertę.

esmouvera – es mover a – ponownie się ruszyć

cueurs – coeurs – serca

Ad 63. No i finał zmagań o uwolnienie Kuby z rąk „premiera” Fidela, który całym sercem wierzył, i do tej pory wierzy w słuszność swoich idei. Z dalekiej Florydy, słychać tylko tęskny lament kubańczyków za utraconą ojczyzną. „Inwazja w Zatoce Świń (es: „La Batalla de Girón” lub „Playa Girón”) – nieudana próba inwazji kubańskich emigrantów na południową Kubę przy wsparciu ze strony USA. Celem operacji było obalenie rządu Fidela Castro.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_w_Zatoce_%C5%9Awi%C5%84

 

64. Pleine Lune sera suscitative de nouvelletez produisant adventures estranges. Le 22 & suivants jours d’infidelité & langueur sanguinaire par deux façons.

64. Pełnia będzie suscitative produkować nowości do dziwnych przygód. Kolejne dni i 22 i rozmarzenie niewierności przez dwóch krwiożerczych sposobów.

suscitation – pobudzenie

Ad 64. Zwycięstwo komunizmu nad amerykańskim imperializmem. Kuba i ZSRR – forever together. „Po początkowych atakach na kubańskie lotniska, Castro oświadczył że rewolucja na Kubie jest „marksistowsko-leninowska”. cyt. wiki, (link powyżej).

 

65. En ce dernier quart temps plein de sang: païs & gens niez, feu du ciel.

65. W ostatnim kwartale krwi w pełnym wymiarze godzin: własny kraj i ludzie zaprzeczają, ogień z nieba.

Ad 65. Konsekwencje tego kubańsko-radzieckiego zbliżenia już niebawem doprowadzić mogą do nieszczęścia – ogień z nieba. „Po inwazji, doszło do zawiązania bliższych stosunków z ZSRR – wydarzenia te częściowo doprowadziły do wybuchu półtora roku później kryzysu kubańskiego.” cyt. wiki, (link powyżej).

LIPIEC

 

66. Les varietez de temps seront si fortes & subites, que toute la terre sera en feu, & cuidera on le regne de Phaëthon approcher, & les lieux ou abondance d’eau estoit, defaillir.

66. Czas varietez będzie tak silny i nagły, cała ziemia będzie w ogniu, i cuidera zbliżamy się do sfery Phaethon, a miejsca lub estoit obfitość wody, omdlenia.

Les varietez – Les variétés – będą odmiany

cuidera – cuider – myśleć, być czujnym – patrz p.44

Phaethon – W mitologii greckiej, Phaeton „Lśnienie”) był synem Heliosa i Oceanid Clymene ….Nazwa „Phaeton”, co oznacza „błyszczący”, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pha%25C3%25ABton&ei=

4_i8T52AM4H4sgbim_jBDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resn

estoit – estre – plan, układ (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estoit&ei=

QfC7T66DGMj24QS437m2CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ve

Ad 66. Kryzys kubański. Określenia – „błyszczący”, „lśnienie” – to poetyckie synonimy błysku wybuchu bomby atomowej. „Stan zagrożenia konfliktem między dwoma supermocarstwami dysponującymi bronią atomów – ZSRR i USA, który miał miejsce w dniach 15-28 października 1962 roku na Kubie. Był spowodowany rozmieszczeniem przez ZSRR na Kubie pocisków balistycznych średniego zasięgu bezpośrednio zagrażających terytorium USA.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_kuba%C5%84ski

 

67. Aux parties d’Occident les affaires esmeus & prosperer: mais devers les contrées Latines, les Celtes & Belges pour l’injure & inimitié du temps ardant, ne proceder à plein souhait.

67. Strony w zachodnich esmeus biznesowych i powodzenia, ale ziemie Latina Devers, Celtowie i Belgowie obrażać i czas gorącą nienawiść, nie przejdą do pełnego pożądania.

Aux parties d’Occident – strony zachodu

esmeus – émeus – emu – struś emu – chować głowę w piasek jak struś patrz rok 1555 ( punkt 28.) angielski: (1.1) bury one’s head in the sand francuski: (1.1mettre la tête dans le sable, faire l’autruche, politique de l’autruche

niemiecki: (1.1) den Kopf in den Sand stecken, Straußenpolitik, Vogel-Strauß-Politik   (link)-http://pl.wiktionary.org/wiki/chowa%C4%87_g%C5%82ow%C4%99_w_piasek

mais devers les contrées Latines – lecz ku regionom łacińskim

Ad. 67. Gorąca nienawiść między łacińskimi terenami – Kubą, a Celtami i Belgami – którzy w tym konflikcie personifikują wszystko to co zawiera się pod określeniem – Projekt Kuba, znany również jako Operacja Mongoose (Mangusta) – czyli tajny projekt CIA – stąd ten struś. (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_Kuba

 

68. Explorateurs surpris soubs voyage de pelerins, ou de religion feinte & abusive. Passages clairsinterceptez.

68. Explorers zaskoczony znacznie pod podróży pielgrzymów, lub religii fałszywej i obraźliwych.Intercept przejazdów jasne.

explorateurs – odkrywcy, badacze

ou de religion feinte & abusive. Passages clairs interceptez – pozory wyznania lub stanowiącej nadużycie. Przechwytywanie przejazdów jasne.

Ad. 68. Blef Kennedy’ego. „W odpowiedzi na zagrożenie prezydent US John F. Kennedy wprowadził kwarantannę morską Kuby (blokada transportu środków bojowych) i zażądał wycofania rakiet. Potencjalny globalny konflikt nuklearny nabrał realnych kształtów, gdy do Kuby zaczęły się zbliżać radzieckie statki wiozące kolejne materiały militarne.” cyt. wiki, (link- ad. 66.)

 

69. Autres de langue estrange soupçonnez de venefices: personnages envoyez d’abandonnemensde vie, de telle & feinte dissimulation qu’apres on dira, Evasit vafer arte [le rusé s’en est sorti par artifice], sinon qu’apres toutes explorations s’en retournera confus.

69. Inny dziwny język podejrzanych venefices: wyślij znaki abandonnemens życia, ukrywanie tego i udawał, że po mówimy Evasit vafer arte [przebiegły uciekł przez fajerwerków], chyba że po zwiedzaniu wszyscy s ‚ mylony w zamian.

estrange – odstręczać, traktować jak obcego – (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.thefreedictionary.com/estrange&ei=CQS9T4iAJ4rRtAarxp3nDQ&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CGgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D

venefices – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=iL1CX834yecC&pg=PA26&lpg=PA26&dq=venefices&source=bl&ots=pc01cgozIk&sig= FF01dxD2zVfyMENrrNuBRpK0n2g&hl=pl&sa=X&ei=oAm9T_3tENGGswbjzoGHDg&ved=

0CGEQ6AEwBw#v=onepage&q=venef&f=false

Tytuł książki wskazuje dalszy trop poszukiwań „Etudes rabelaisiennes” autorami, której są Stephen Rawles i Michael A. Screech. Niewątpliwie chodzi o: François Rabelais, który przeszedł do historii jako autor jednej książki: „Gargantua i Pantagruel”. Idąc dalej, to cechy utworu w bardzo dosadny sposób personifikują „ojca i syna” komunistycznej rewolucji ZSRR i Kubę: „Gargantua i Pantagruel” napisany jest językiem ludowym, niestroniącym od wulgaryzmów. (…) Rabelais odwraca tradycyjną hierarchię wartości, czerpiąc bogato z kultury niskiej i odrzucając literackie konwencje epoki, w opisie bohaterów skupia się na cechach wcześniej zaniedbywanych czy uznawanych za niegodne, przesadnie eksponując ich fizyczność. (…) opisuje cudowne narodziny Pantagruela przez ucho, dzieciństwo pełne zapowiedzi przyszłego bohaterstwa, czyny wojenne, wreszcie założenie opactwa według nowej reguły, odwracającej wszystkie dotychczasowe zasady życia monastycznego.” –  cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Gargantua_i_Pantagruel

abandonnemens – abandonnement – zaniechanie, porzucenie

sinon qu’apres toutes explorations s’en retournera confus – chyba, że po zwiedzaniu wszystko wraca zmieszany.

Ad 69. Zaniechanie konfliktu. „Konflikt został zażegnany, kiedy po żądaniu prezydenta USA, przywódca radziecki Nikita Chruszczow 28 października rozkazał zawrócić statki oraz wyraził zgodę na demontaż wyrzutni rakietowych, w zamian za gwarancje nieagresji USA na Kubę, a także wycofania rakiet amerykańskich z Turcji.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_kuba%C5%84ski

 

70. La trop grande chaleur fera foy, rendant pacifique le terroir querellant.

70. Nadmierne ciepło będzie wiara, dzięki czemu ziemia spokojnie kłótni.

Ad 70. Całe szczęście, że obie zwaśnione i gotowe na wszystko strony, uniknęły najgorszego: „Konsekwencją zagrożenia katastrofą atomową było uruchomienie gorącej linii telefonicznej w 1963 roku między przywódcami supermocarstw, aby w przyszłości móc się w łatwiejszy sposób uporać z potencjalnymi konfliktami.” cyt. wiki, (link powyżej).

 

71. Ce qu’adviendra en la Toscane sera de merveilleuse adventure: & y aura certain augure de leur future transmigration: & devers la mer Ligustique & Corsique.

71. Co stanie się z tym w Toskanii będzie wspaniała przygoda: i tam będzie jakiś omen ich przyszłej wędrówki: Morze Liguryjskie i Devers & Corsique.

Ad 71. Toskania – region administracyjny w środkowych Włoszech. Rzym – zarządca imperium, region administracyjny – republika – czyli Poznański Czerwiec.

 

72. Mais je trouve qu’un prompt assault sera donné par le grand superstite de Brennus, non à Verone, mais à Rome: lequel ne sera sans grand frayeur du siege Papal, & des Principaux, estant leur ancienne felicité convertie à l’opposite. Et de ce qu’elle estoit jadis la terreur & frayeur des Gaulois, elle sera estonnée & craintive.

72. Ale uważam, że zachęty atak zostaną podane przez wielkich Brennus superstite, a nie w Weronie, ale w Rzymie, który będzie bez większego strachu przed papieskim fotelu, i Main, nawrócić się do ich dawnej felicity przeciwieństwo. I że był kiedyś postrachem i strach przed Galów, to estonnée i bojaźliwy.

Brennus – wódz celtyckiego plemienia Senonów – w 391 r. p.n.e. najechał on Italię i zaczął grabić Clusium. Sprzymierzeni z Rzymianami Kluzyńczycy wysłali do nich o pomoc. Rzymscy posłowie Fabiusze namówili Kluzyńczyków do zaatakowania wojsk celtyckich. Brennus wysłał skargę do Rzymu na złamanie praw narodów dotyczących posłów i zażądał wydania Fabiuszów, do czego nie doszło, choć Rzymianie uznali winę posłów i zaproponowali finansow odszkodowanie. Brennus odebrał to jako zniewagę i ruszył na Rzym” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Brennus

superstite – przetrwanie

des Principaux – główni, zleceniodawcy

felicité – radość

estonnée – Études Rabelaisiennes, Tom 22 – (patrz link)- http://books.google.pl/books?id=Uwv0C9hFf-8C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=estonn%C3%A9e&source=bl&ots=BTZw7R5G1-&sig=lnt_qYHiwr8k4U748fIHWQqnWI0&hl=pl&sa=X&ei=

PRm9T6eRKoHHtAbAwNHyD#v=onepage&q=estonn%C3%A9e&f=false

czyli znowu: „Gargantua i Pantagruel” – patrz p. 69.

Ad 72. Brennus – wódz celtyckiego plemienia Seonów zaczął grabić Clusium. Jeśli wziąć pod uwagę tą informację o Clusium – wcześniej etruskie miasto, to informacja o etruskach jednoznacznie prowadzi ku ruskim, czyli Związek Radziecki – patrz p. 51.

„Clusium to starożytne miasto w Włoszech , jeden z kilku znalezionych na miejscu. Obecna gmina Chiusi ( Toskania ) częściowo pokrywa się to Roman warowne miasto. Miasto Roman przebudowany wcześniej etruskie miasto,”  cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clusium&ei=6i69T5e1AuXT4QSk4ZBC&sa=X&oi=

translate&ct=result&resnum=1&ved=0CF0Q7gEwAA&prev=/search

Tak więc gnozę tego punktu należy „czytać” tak: Rzymscy posłowie fabiusze – czyli sowieccy aparatczycy z Moskwy, nie chcąc samemu interweniować w stłumieniu poznańskiego powstania ’56 roku, posłużyli się wiernopoddańczymi „polskimi” komunistycznymi aparatczykami (kluzyńczycy). Kluzyńczycy – czyli PZPR, siłami milicji i wojska spacyfikowały robotnicze wystąpienia. Brennus grabiący Clusium, skarga Brennusa do Rzymu, żądanie wydania Fabiuszów, uznanie winy posłów, odszkodowanie – to niesamowite, jak te wszystkie elementy z historii celtyckiego plemienia, stygmatyzują Poznański Czerwiec. Brennus – to robotnicy, Clusium – to Poznań, Fabiusze – to PZPR, Ochab, skarga do Rzymu – zgoda Moskwy, (bo przecież nic nie mogło się zdarzyć bez wiedzy centrali), na zmianę pierwszego sekretarza – wybrano Władysława Gomułkę. Nostradamus wyraźnie „mówi”: Brennus – czyli robotnicy, powstańcy przejrzą na oczy – politycznie dojrzeją. „Wnioski płynące z doświadczeń Poznańskiego Czerwca odegrały wielką rolę w procesie dojrzewania tzw. przemian październikowych w państwach demokracji ludowych. Przyspieszyły proces dojrzewania politycznego wielu ludzi. Można przypuszczać, że wydarzeniom poznańskim zawdzięczamy, iż „przewrót październikowy” w Polsce miał charakter bezkrwawy, w przeciwieństwie np. Węgier, gdzie Armia Radziecka krwawo stłumiła Powstanie węgierskie 1956 (23 października – 11 listopada 1956). cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Czerwiec

 

73. La grande nef olcade par triremes sera combatue.

73. Nawa będzie combatue olcade przez triremes.

olcade – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=z5R6zp2BvAQC&pg=PA81&dq=olcade&hl=pl&sa=X&ei=S0C9T-bGF6n-4QSe77Bi&ved=0CEAQ6AEwAg#v=onepage&q=olcade&f=false

Teraz tytuł książki skąd zaczerpnięto to słowo: „Historia de la Muy N.L. é I. Ciudad de Cuenca” – autorzy Trifon Muñoz y. Soliva – po przetłumaczeniu tytułu: Historia Większość N.L.i I.Cuenca. Tak więc olcade – to taka sama historia, która czeka większość miast – czyli socjalistyczne republiki (Ciudad de Cuenca – to miasto w Ekwadorze – jego historyczne centrum uznano przez UNESCO za światowe dziedzictwo kultury. (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)&ei=vUK9T4XWNIbi4QSMo_ld&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0C

combatue – combattue – walczyli

triremes – „Flota starożytności były zdominowane przez okręt wojenny o nazwie tryrema. Te dzikie okręty szybki i wściekły”….   cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.indepthinfo.com/salamis/triremes.shtml&ei=

r0W9T5HjKYOC4gT9zYQv&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=9&ved=0CIABEO4BMA

Ad 73. Teraz zdanie to jest już zupełnie zrozumiałe. Ten sam los czeka, czekał wszystkie kraje za żelazną kurtyną, a jeśliby przyszła jakiemuś „buntowszczikowi” ochota do „wyjścia na wolność”, czekała go odpowiednia nauczka „szybkich i wściekłych” spod znaku sierpa i młota.

 

74. La conjonction de Mars oriental à la Lune, non loin de la teste du Dragon, prochaine de la Solaire, avec un quart aspect de Saturne, fera de nouvelletez qui seront horribles à ouïr.

74. Koniunkcja Marsa do Księżyca Wschodzie, w pobliżu głowy smoka, obok Słońca, z czwartym aspektem Saturna, będzie nowości, które będą straszne usłyszeć.

Ad 74. Polak, Węgier, dwa bratanki…. – czyli koniunkcja p – Polski i q – czyli Węgier. „Koniunkcję można zdefiniować precyzyjniej jako dwuargumentowe działanie określone w zbiorze zdań, które zdaniom p, q przyporządkowuje zdanie p i q (…) Dlatego zdanie utworzone z innych zdań za pomocą koniunkcji jest też nazywane iloczynem logicznym.”  cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Koniunkcja_(logika)

 

75. La cruauté qui sera usée envers les femmes enceintes & petis enfans ne viendra esmouvoir le cueur des Tyrans.

75. Okrucieństwo do noszenia wobec kobiet ciężarnych i dzieci przyjdzie petis esmouvoir Serce tyranów.

esmouvoir – émouvoir – przenieść, (czasownik): wzruszyć, poruszyć

Ad 75. Okrucieństwa nie należy nosić (wnosić) przeciwko kobietom w ciąży – piękne dziatki przyjdą poruszyć serca tyranów. Kobiety w ciąży – to w kodzie MN narodziny, lub też mająca narodzić się jakaś nowa idea. Poznańskie wydarzenia, stały się inspiracją, (wzruszyły) madziarów do „próby zdobycia wolności i uwolnienia się spod sowieckiej dominacji. (…) Po powstaniu robotników w czerwcu 1956 w Poznaniu i po wyborze popularnego wtedy Władysława Gomułki na pierwszego sekretarza PZPR wbrew woli Moskwy i bez sowieckiej inwazji, obudziły się nadzieje wewnątrzpartyjnej opozycji węgierskiej, na podobny, bez sowieckiego udziału, przebieg wydarzeń na Węgrzech.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_w%C4%99gierskie_1956

 

76. Seront esleus pour la premiere entrée les plus espouventables de face, hideux aux yeux, le front froncé, les sourcils pleins: qui useront de telle boucherie que leurs mains & faces seront pleines de sang humain.

76. Esleus będzie na pierwszej pozycji z najbardziej twarzy espouventables, oczami ohydne, czoło pomarszczoną, brwi pełnych: kto będzie korzystać z takich rzeź, że ich ręce i twarze pełne ludzkiej krwi.

esleus – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=bkQxAQAAMAAJ&pg=PR99&dq=esleus&hl=pl&sa=X&ei=

ll2-T6yTCo75sgab8YzBDQ&ved=0CDUQ6AEwAA#v=onepage&q=esleus&f=false

stąd tytuł książki – „Corpus Reformatorum” – czyli: ciało zreformowanej

espouventables – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=YvEKAAAAIAAJ&q=espouvantables&dq=espouvantables&hl=

pl&sa=X&ei=J2G-T_qzEYXMtAaXspDqDQ&ved=0CDoQ6AEwAQ

stąd tytuł książki – „Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795.” czyli: „Historia rzucić światło na historię Polski od roku 1507 do roku 1795.”

Ad 76. „Martwe ciało zreformowanej” Polski i takie samo będzie (było) martwe, poddane rzezi i ludzkiej krwi, „ciało” węgierskiej stolicy.

 

77. Celuy qui durant sa vie avoit usé de pitié & de misericorde sera en un moment devenu tyran, usant plus de cruauté que nul des poursuivans.

77. On, który spędził całe życie litości i miłosierdzia, aby być w jednej chwili odwrócił się tyranem, używając więcej okrucieństwa niż którykolwiek z prześladowcami.

Ad 77. Komunistyczne idee – niby piękne, lecz straszne zarazem. Jednym słowem – młot i sierp.

 

78. Celuy qui en faisant sacrifice sera contaminé de sang spargi de la victoire, donnera augure de sa prochaine mort sanguinolente apres le conflit.

78. Kto zostanie zanieczyszczone Spargi ofiarę krwi zwycięstwa, daj omen śmierci następnego po krwawym konflikcie.

spargi – rozrzucone, rozproszone

Ad 78. Ta, dosłownie tragiczna ofiara krwi, będzie (była) przez wiele dziesięcioleci „trawić dusze”, wielu tysiącom rodzin pomordowanych powstańców, jak i setkom tysięcy przymusowych węgierskich emigrantów.

 

79. Les voleurs & détrousseurs seront cachez au lieu de leur sepulture & corporelle punition.

79. Złodzieje i muggers ukryje zamiast ich pochówku i karania ciała.

détrousseurs, muggers – rabusie, bandyci

Ad 79. Gloria victis. „W wyniku walk od 23 października zginęło po węgierskiej stronie 2500 osób, głównie w czasie walk w Budapeszcie ponad 20 tysięcy aresztowano lub internowano, a ok. 200 tysięcy osób uciekło z kraju do Austrii i Jugosławii.” cyt, wiki, (link ad. 75)

 

80. Ce qu’on avoit tant desiré voir & ouïr, sera veu & trouvé.

80. Co mieliśmy tyle pożądane, aby zobaczyć i usłyszeć, będą widoczne i znaleziono.

Ad 80. In memoriam. „Rok 1956 był rokiem przełomowym w powojennej historii Węgier. Jak co roku, 23 października. obchodzony był na Węgrzech jako rocznica wybuchu rewolucji węgierskiej. Dla Węgrów jest to prawdziwy dzień „pamięci narodowej”. Dla wielu był on też dniem przełomowym w życiu osobistym. Po upadku rewolucji 1956 roku wielu bowiem Węgrów opuściło swój kraj i osiedliło się na stałe za granicą. Po latach można już dość dokładnie ustalić, ilu wówczas wyjechało na stałe i gdzie.” cyt. wiki, (link ad. 75)

 

81. Le peuple fuira pour la poursuite sceleste & sanguinaire.

81. Ludzie będą uciekać na sceleste pościgu i żądny krwi.

sceleste – zło, złem

Ad 81. Dura lex, sed lex – czyli Pax romana w wykonaniu sierpa i młota. „Jeszcze do końca 1956 trwały sporadyczne potyczki zbrojne i strajki. Na rozkaz rządu Kádára zostali aresztowani skazani i straceni Imre Nagy (wyrokiem z dnia 15 czerwca 1958, wyrok wykonano dwa tygodnie później) i wielu innych przywódców rewolucji. Skazano na śmierć i stracono ogółem ok. 230 osób .” cyt. wiki. (link powyżej.)

 

82. Par feu du ciel la forteresse en conflagration.

82. Przez ogień z nieba w twierdzy pożogi.

Ad 82. W odwecie za koktajle mołotowa, sowieckie oddziały pancerne, zniszczyły setki domów, wręcz całe kwartały ulic. (link)- http://www.1956.pl/17,24.html

 

83. L’erreur ne sortira pas en effet.

83. Błąd nie wejdzie w życie.

Ad 83. Wszystko i na temat. „Amerykański sekretarz stanu John Foster Dulles miał powiedzieć: „Nie traktujemy tego kraju [Węgier] jako naszego potencjalnego sojusznika wojskowego.” cyt. wiki, (link ad. 75)

 

84. L’entrée du Procyon febricitante & productive de tumultes belliques.

84. Wejście Procyon febricitante i produktywnych belliques tumultów.

Procyon – „Szop pracz (Procyon lotor) – średnich rozmiarów ssak pochodzący z Ameryki Północnej.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Szop_pracz

febricitante – gorączka

productive de tumultes belliques – przyniosłoby zgiełk wojny

Ad 84. Niestety, wejście – czyli zaangażowanie się St. Zjednoczonych w wschodnioeuropejski konflikt, w tamtych realiach geopolitycznych, był niemożliwy. Kraje za żelazną kurtyną leżały, czy bardziej dosadnie należały, do Radzieckiej strefy wpływów.

 

85. Le 20 du mois sera faite grande turbation en terre pour l’entrée des jours Caniculaires.

85. 20 miesiąca będzie w dużej ziemi turbation do wprowadzania Upały.

turbation – zakłócenia, zaburzenie

Ad 85. „Jesteśmy” w Afryce, stąd ten upał. 29 października 1956 roku – Kryzys sueski (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_sueski

 

86. Le dernier quart de ceste Lune fera renaistre un cas produit de merveilleuse façon.

86. Ostatni kwartał księżyc będzie Cestus odrodzony wspaniały sposób przypadkach produktów.

cette – ten, to

ceste – żelazna rękawica

Ad 86. Kolejny etap odwilży – XXII Zjazd KPZR w 1961 roku.

 

87. La foy de tous costez rompue, fait de virago: oeuvre masculin.

87. Wiara wszystkich stron podzielonych, sprawia, że Butch: męski pracy.

viargo, butch – (1.1) pot. o mężczyźnie bardzo męski, macho (1.2) pot. o kobiecie, zwłaszcza lesbijce: z cechami męskimi ; rzeczownik (2.1) środ. LGBT lesbijka utożsamiająca się z mężczyzną (link)- http://pl.wiktionary.org/wiki/butch

Ad 87. Zapewne chodzi tu o Chruszczowa. Zgrywał się na macho – ONZ, a w gruncie rzeczy był takim samym „mięczakiem” jak pozostali wcześniejsi pierwsi sekretarze. „Choć nie stosował drastycznych metod Stalina, twardo zwalczał wszelkie powstające w społeczeństwie ogniska opozycyjne – średnia roczna liczba osób skazywanych za działalność polityczną była znacznie wyższa, niż za Breżniewa. Jako jedną z form represji stosował przywrócone na masową skalę umieszczanie osób niewygodnych w szpitalach psychiatrycznych (psychiatria represyjna w ZSRR). (…) Słynne jest też wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych, podczas którego zdjął jeden z butów, a następnie zaczął nim tłuc w mównicę.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikita_Chruszczow

 

88. Dieu nous donne grace de passer ce mois, car vrayement ne furent jamais tant d’exorbitantes mutations que seront icy & le mois de Mars & à l’entrée de 1557

88. Bóg daje nam łaskę, aby spędzić ten miesiąc, bo naprawdę nigdy nie był tak wygórowany, że mutacje będą tu i marcu przy wejściu i 1557.

Ad 88. Dzięki Bogu jakoś przeżyjemy, (przeżyliśmy) ten miesiąc – czyli ten krwawy okres. W następnym będą inne, podobne niespodzianki.

SIERPIEŃ

 

89. Le chien donné ou vendu retournera à son premier seigneur.

89. Pies sprzedawane lub oddawane z powrotem do swojego pierwszego pana.

Chien, canis – „Canis (z łac. Canis – pies) – rodzaj ssaków drapieżnych (Carnivora) z rodziny psowatych (Canidae), obejmujący szakale, kojoty oraz wilki i ich udomowione formy.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Canis

Ad 89. Jak to wynika z kontekstu – synonimem „chien” MN koduje drapieżność: szakale, kojoty, wilki.

 

90. Les affaires marins seront en trouble. Le fils ne pourra succeder au paternel affaire : plus de trouble que jamais.

90. Morskich firma będzie w tarapatach. Syn nie może się udać ojca sprawy: więcej kłopotów, niż kiedykolwiek.

Ad 90. Określenie „morskich” – to informacja o tym, iż rzecz dzieje się poza głównym teatrem wydarzeń, poza Europą. Tym razem znowu jesteśmy na Pacyfiku – czyli Wojna wietnamska.

 

91. Les lettres seront deniées, ce qu’estoit dedans venin & poison.

91. Litery będą odrzucane, że w qu’estoit i trucizny jadu.

ce qu’estoit – ce qui estoit – to co było, co było

Ad 91. Początek konfliktu – odwołanie wyborów. „Porozumienia genewskie przewidywały przeprowadzenie wyborów po obu stronach 17 równoleżnika (tymczasowej linii demarkacyjnej) do 20 lipca 1956 r. oraz jedność i integralność terytorialną kraju. Jednak wspierany przez USA premier Ngô Đình Diệmo odwołał wybory motywując swoją decyzję brakiem możliwości przeprowadzenia uczciwych wyborów na północy ze względu na brak pluralizmu i wolności politycznej w rządzonej przez komunistów części kraju.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_wietnamska

 

92. De fait, les plus Grands de l’Europe & moyens ne seront sans extreme danger de leurs ennemis, tant par faits, que par plusieurs & diverses embuches & insidiations.

92. W rzeczywistości większość Europy i Wielkiej sposób będzie bez szczególnego zagrożenia swoich wrogów, zarówno faktów, jak wielu i różnych pułapek i insidiations.

Insidiations – podstępny – z etymologii – podstępy diabła (link)-http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://fr.wiktionary.org/wiki/insidiation&ei=vZa_T8D-LZCO4gSZzeW7CQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=8&ved=0CEYQ7gEwBzgK&

Ad 92. Sierp i młot w akcji – czyli podstępy diabła. „W 1957 r. miejscowi komuniści rozpoczęli pierwsze działania przeciwko rządowi w Sajgonie. Początkowo ograniczały się one do sporadycznych zamachów na przedstawicieli administracji i podporządkowywania sobie ludności wiejskiej na bardziej odludnych terenach. Jednak działania komunistów w Wietnamie Południowym szybko zyskały wsparcie komunistów północno wietnamskich.” cyt. wiki, (link powyżej.)

 

93. Par la longue retardation sera surpris, & celuy qui n’estoit en danger se trouvera faché.

93. Przez długi opóźnienia będą zaskoczeni, a kto nie znaleźć się w estoit zagrożenia zły.

n’estoit – „Ce n’estoit nyant” subversion and allegory in Rene d’Anjou’s – (patrz link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.openthesis.org/documents/Ce-nestoit-nyant-subversion-allegory-157231.html&ei=1Ji_T5mCD6774QSlqqGOCg&sa=X&oi=translate&

Z tego więc wynika, że chodzi o Rene Andegaweńskiego: „Po podpisaniu umowy małżeńskiej 20 marca 1419 r. Rene opuścił rodzinne Angers, by zgodnie z tradycją wychować się na dworze przyszłych teściów. Książę Ludwik wprowadził młodego Rene do elitarnego Zakonu Wierności, którego dewiza brzmiała „Wszyscy za jednego”. Ponoć Rene do końca życia dochował wierności temu zawołaniu.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Rene_Andegawe%C5%84ski

Ad 93. Odkodowując wyrażenie „n’estoit” zgodnie z zamierzeniem autora, dochodzimy do clou tego miesiąca – czyli: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I taka też dewiza, jak sądzę, przyświecała amerykańskiej interwencji.

 

94. Les deux plus malins du monde superieur seront tendans vers l’orient: avant qu’ils soyent à leur derniere & periodique circulation, trouveront femme ou deesse qui leur tiendra compagnie à faire & parachever leurs erreurs.

94. Dwóch najbardziej zło świata będą wyższe tendans Wschód: oni soyent przed ich ostatni okresowego ruchu, znaleźć kobietę, czy bogini, która będzie im towarzyszyć do ich finalizacji i błędów.

soyent – soient – są

tendans – tendant – tendencja

Ad 94. Dwa największe zła – czyli zapewne chodzi tu o Koreę i Wietnam (nie licząc Chin) tak bardzo zauroczyły się kobietą, boginią – komunizmem, że dla społeczeństw tych krajów przygoda ta skończy się dopiero, gdy bogini Utopia sama się „utopi.”

 

95. Le 8, 9, 10, 11, 12 & 13 seront par eux desirez: ce qu’apres avoir gousté ne voudroyent fesve avoir.

95. 8, 9, 10, 11, 12 i 13 będą na ich życzenie: że po nie to gousté mieć voudroyent fesve.

gousté – gouster – smak

gousté – „Jeśli umrzesz w młodości, jak najwięcej gousté” – jest to tytuł wiersza – Jean-Baptiste Chassignet (1571-1635). Równie istotny jest sam wiersz – jego treść. (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/jean_baptiste_

chassignet/si_tu_meurs_en_jeunesse_autant_as_tu_gouste.html&ei=mQXCT6OGMInotQbIq-X

voudroyent fesve – foudroyant fesse – grzmi tyłek

Ad 95. Daty te są informacją o poszczególnych etapach wojny, której młodzi amerykańscy żołnierze wcale nie pragnęli. Tak ciężko było umierać, mieli bowiem wiele innych ciekawszych okazji by smakować życie (zachodnia cywilizacja – swoboda życia, a nie komunistyczne ZOO, miało im wiele do zaproponowania), niż ginąć w tropikach za jakiś żółtków. Jednak hasło: jeden za wszystkich, było ważniejsze. Z początku szło tak jak zakładano – amerykanie skopali im tyłki. „2 marca 1965 Amerykanie rozpoczęli zmasowane bombardowania Wietnamu Północnego w ramach operacji Rolling Thunder, akcja ta trwała aż do października 1968.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_wietnamska

 

96. Le peuple qui ne recongnoit sinon foy & loy sera rebelle.

96. Ludzie, którzy inaczej recongnoit wiary i prawa będą się buntować.

recongnoit – reconnaît – rozpoznaje – uznaje

Ad 96. Make love, not war. „Na nastawienie amerykańskiej opinii publicznej wpływała także w niemałym stopniu międzynarodowa kampania dezinformacyjna prowadzona przez ZSRR – wywiad radziecki KGB sponsorował wiele organizacji, partii politycznych a także poszczególnych dziennikarzy krytycznie wypowiadających się o amerykańskiej interwencji w Wietnamie.” cyt. wiki, (link powyżej.)

 

97. Aura le grand CHYRE une plus que prompte celerité de faire amas de legions: & sera saluéMAVORTIS GENUS HECTOR AVE [Salut Hector, de la race de Mars].

97. Będzie miał wielkiego Chyren z prędkością większą niż zachęty do gromad legionów; a będą przyjmowani MAVORTIS RODZAJU HECTOR AVE [Hi Hector, wyścig z Marsa].

CHYRE – Chyren – w kodzie MN „personifikuje”: Stany Zjednoczone. „Chiron (także Chejron, gr. Χείρων Cheírōn, łac Chiron) – w mitologii greckiej najmądrzejszy i najbardziej cywilizowany z centaurów.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Chiron_(mitologia)

MAVORTIS – The works of Virgil – czyli Wergiliusz – jego najsłynniejsze dzieło „Eneida” dzieje trojanczyka Eneasza legendarnego protoplasty Rzymian Synonimem Rzym, oraz wszystko co się z nim wiąże, Nostradamus koduje informację o Rosji, Związku Radzieckim. (link)-http://books.google.pl/books?id=7DAEAAAAMAAJ&pg=PA173&lpg=PA173&dq=MAVORTIS&source=bl&ots=i81riF1a5&sig=

uBofQPltfdFyXoQT4HTXRqf3acQ&hl=pl&sa=X&ei=gr3DT8jlM#v=onepage&q=MAVORTIS&f=false

GENUS – rodzaj, typ

HECTOR – „(gr. Ἕκτωρ Hektōr, łac. Hector) – w mitologii greckiej królewicz i najdzielniejszy bohater trojański; bohater Iliady Homera. (…) W czasie wojny trojańskiej zabił Patroklosa (myśląc że to Achilles, gdyż miał na sobie jego zbroję), za co w odwecie zginął z ręki Achillesa pod murami Troi.” cyt wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektor_(syn_Priama)

AVE – bądź pozdrowiony, grad, gradobicie

Ad 97. MAVORTIS GENUS HECTOR AVE – podobny w typie do sowietów, bratni wietkong, broniąc się, spowoduje gradobicie amerykańcom. Żołnierze amerykańscy – czyli Chyren, nadziali się na niezwykle bohaterską obronę, należy to wietnamczykom przyznać (mimo wszystko, walczyli o swoją ojczyznę). Niestety to poświęcenie Hektora – czyli wietkongu, co historia udowodni, było niepotrzebne. Wiele, zbyt wiele niepotrzebnie przelanej krwi, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Sierp i młot – zbierał krwawe żniwo.

 

98. Sera à son adversaire preferé, mais ses forces affoiblies, ΠΟΛΛΑΣ Δ ΙΦΘΙΜΟΥΣ ΨΥΧΑΣ ΑΙΔΙ ΠΡΟΙΑΨΕΝ [Celui qui précipita dans l’Hadès mainte âme fière], Saevus at hic multis intulit exitium [et a mené, impitoyable, la multitude à la ruine].

98. Jego przeciwnikiem będzie preferowane, ale jego enfeebled siły, ΠΟΛΛΑΣ Δ ΙΦΘΙΜΟΥΣ ΨΥΧΑΣ ΑΙΔΙ ΠΡΟΙΑΨΕΝ [Ktoś, kto wpadł do Hadesu teraz dumny dusza], Saevus zrobił MULTIS intulit szkopuł exitium.

enfeebled – osłabiać

ΠΟΛΛΑΣ Δ ΙΦΘΙΜΟΥΣ ΨΥΧΑΣ ΑΙΔΙ ΠΡΟΙΑΨΕΝ – Wiele szlachetnych dusz bohaterów do Hada wyprawił. cyt. wiki, (link)- http://pl.wikisource.org/wiki/Iliada_(Popiel)/Pie%C5%9B%C5%84_I

saevus at hic multis intulit exitium – to jednak dzikus zniszczenia i przyniósł wiele

Ad 98. Początkowe wersy z „Iliady” Homera: wszystko tłumaczą, dzikus – czyli wietkong przyniósł wiele zniszczenia, tak sobie jak i interwentom – (link powyżej)-

„Gniew mi opiewaj bogini, Peleusa syna, Achilla

Zgubny, który tak wiele nieszczęścia przysporzył Achajom;

Wiele szlachetnych dusz bohaterów do Hada wyprawił,

Ciała ich zaś na pastwę psom i ptakom drapieżnym

Wszystkim porozrzucał (tak chciały Zeusa wyroki);

Odkąd w gniewie zaciętym naprzeciw siebie stanęli,

Książę narodów Atrydes i boski wojownik Achilles.”

 

99. L’adulation sera bien loin repoussée par celuy qui congnoistra le discrime adulatori & amici [entre le flatteur et l’ami véritable].

99. Pochlebstwo jest daleko odrzucony przez kogoś, kto congnoistra discrime adulatori & amici [pomiędzy pochlebca i prawdziwego przyjaciela].

congnoistra – (najpierw link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/french/emblem.php%3Fid%3DFGUa011&ei=

OJTET29Moik4gTK1NyHCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved

Autor: Geroult William: The First Book of Emblematy (1550):

Kto chce wielki życiorys Pana

W rzeczywistości to powinno wyglądać,

Ponieważ (często) do hazarding też

Śmierć lub nieszczęście nie może dobrze przyjąć.

Z Lyon, Regnard, a owce.

Ad 99. Rycina z 1550 roku przedstawiająca drapieżnika, dopełnia tę krótką przypowieść, a wszystko to by zasygnalizować skutki interwencji, nie tylko dla amerykańskich żołnierzy. „Straty zaangażowanych w konflikt stron były ogromne. Wietnam Południowy stracił 180–250 tysięcy żołnierzy, Stany Zjednoczone 58 152 zabitych, w tym 10 tysięcy ofiar pułapek Wietkongu (ang. booby traps), 313 tysięcy rannych (w tym 153 300 z trwałymi uszkodzeniami ciała i 2413 zaginionych[c], Korea Południowa 5 tysięcy, Filipiny tysiąc, Australia/Nowa Zelandia 500, Tajlandia 351, a ludność cywilna 250 tysięcy do 2 milionów.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_wietnamska

 

100. Dans le revolu de ce mois & le suivant deux grands Princes, qui ne penseront en nulle facherie, subit en un soir nocturne les assaillira un mal & langueur assez long, de sorte qu’ils mettront en oubli toute ambition & convoitise.

100. W pełnego miesiąca, który upłynął z tym i kolejnych dwóch wielkich książąt, którzy myślą w żadnym kłótni, ulega noc wieczór będzie atak zła i rozmarzenie na tyle długo, tak, że oni wszyscy zapomnieć ambicji i chciwości.

Ad 100. Koniec wojny. „Od 1969 toczyły się w Paryżu rokowania pokojowe Stanów Zjednoczonych z rządem północnowietnamskim zakończone podpisaniem paryskich układów pokojowych w styczniu 1973. Po roku 1969 USA rozpoczęły proces stopniowego wycofywania swoich oddziałów, który zakończył się po podpisaniu układu w Paryżu w marcu 1973.” cyt. wiki, (link powyżej).

 

101. Le different des prelatures sera extravagant, la Gaule sera Italique & la region Italique sera la plus part Gallique.

101. Różne prałatury być ekstrawagancki, Galia będzie Italic i Italic region dzielić najbardziej galijskie.

prelatures – Prałat „(łac. Praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%82at

Jeśli Papież, jest synonimem przywódców „chrześcijańskich” – czyli opiekunów – czyli pasterzy, całego zachodniego świata, to Prałat w kodzie MN symbolizuje, zgodnie z definicją, „władzę” w terenie – czyli państwa demokratyczne – antykomunistyczne.

la Gaule sera Italique – De Gaule będzie będzie Italic – Italik, italika – obecnie jest to w polskim języku potocznym synonim kursywy, czyli każdej pochyłej odmiany pisma w postaci czcionki lub fontu… cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Italik

Ad 101. De Gaule „krzywo” patrzy na amerykański patriarchat. „De Gaulle prowadził politykę niezależności od USA, dążył do zbudowania potęgi militarnej Francji, w tym nuklearnej. 13 lutego 1960 wykonano pierwszą próbę atomową”. cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle

 

102. Mars oriental, sec & chaud, fera apparoistre cometes, avec foudres, tempestes & fulgurations,ires, morts subites, crudelitez aux gens ecclesiastiques: mortalité des plus apparans estre frustrez de la moitié de leur domaine, maladies longues, fievres contagieuses, urines comme sang, & flux de sang.

102. Wschodniej marca suchy i ciepły, będzie apparoistre komet, z piorunami, nawałnice i piorunach IRES, nagła śmierć, w kościelnych osób crudelitez: są apparans śmiertelności estrebardziej sfrustrowani niż połowę swojej dziedzinie, wiele chorób zakaźnych gorączki, np. moczu krwi i przepływu krwi.

apparoistre – pojawić się

ires – i res – rzecz, sprawa, za sprawą

crudelitez – crudelitas – okrucieństwo

apparans – apparantis – przygotowanie

estre – est re – jest ponownie zostanie ponownie, zostaje ponownie

estre – plan, kryty układ lub planie zamku estre – être – (aby) być (link)-http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/estre&ei=TrfET-nwAYaB4gTBsODODw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=

Ad 102. Na wschodzie Europy pojawi się, znowu za sprawą sierpa i młota, kolejne okrucieństwo, nagła śmierć – czyli Praska Wiosna. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Praska_wiosna

 

103. En ceste pleneur de Lune nouveaux changes, Monarques lassez, fin de mauvais temps, principe d’un temps inaccoustumé. Mort de Prince trop subite.

103. W Cestus pleneur wymiany nów Monarchs zmęczonych, koniec złej pogody, w czasieinaccoustumé zasady. Nagła śmierć księcia też.

En ceste – w tym

cestus – żelazna rękawica

en cette – w tym

pleneur – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=ZSlAAAAAcAAJ&pg=PA456&lpg=PA456&dq=pleneur&source=bl&ots=

giTltRVB6I&sig=z9tjxtgq3GirOA3UAHKnCVLEabk&hl=pl&sa=X#v=onepage&q=pleneur

Autor i tytuł: Olivier de Serres „Le théatre d’agriculture” Olivier de Serres (1539-1619) – francuski agronom, zwany ojcem francuskiego rolnictwa. Unowocześnił metody gospodarowania, propagowała płodozmian. Rozpowszechnił we Francji uprawę morwy białej, chmielu, kukurydzy oraz wielu innych roślin uprawnych. Napisał ważny podręcznik agronomii Le théâtre d’agriculture…” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Olivier_de_Serres

inaccoustumé – inaccoutumé – nieprzywykły, nieprzyzwyczajeni

Ad 103. W tym ogródku – w Czechosłowacji, Alexander Dubček spróbował płodozmianu – reformy komunizmu. Jednak Sierp i Młot nie pozwolił na taką samowolkę. Czym się to skończyło – żelazna pięść, unicestwiła ten niespodziewany wybuch nieposłuszeństwa. Żadna reforma w tym okresie historycznym nie była możliwa. No i interwencja „bratnich” socjalistycznych republik unicestwiła „księcia”. „Już po kilku tygodniach stało się jasne, że rezultatem tych wewnątrzpartyjnych walk będą głębokie zmiany nie tylko w partii, lecz w całym społeczeństwie. W przemówieniu wygłoszonym w lutym w 20. rocznicę przewrotu komunistycznego Dubček ogłosił konieczność zmian w życiu społecznym i gospodarczym kraju i przyznał, że w rządach partii komunistycznej dochodziło do wypaczeń.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Praska_wiosna

 

104. Par mer & par terre enormes invasions se feront en ce dernier quartier lunaire.

104. Drogą morską i inwazji lądowych będzie ogromny w tym ostatnim księżyc w nowiu.

Ad 104. Nieco cofamy się w chronologii, jednak te wydarzenia, które opisują dwa ostatnie podpunkty „sierpnia”, były dla autora almanachu istotne. Jest to, ni mniej, ni więcej, tylko – Algierska wojna o niepodległość 1954 – 1962. Ile to sprawiło radości? Z pewnością więcej niż w Pradze. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_algierska

 

105. La Gaule en supreme degré d’honneur, militaire resjouïssance. Gens de finances fachez.

105. Gaul najwyższy stopień honorowy, wojskowych resjouïssance. Ludzie Finanse rozdrażniony.

resjouïssance – réjouissance – radość, radości

Ad 105. Charls de Gaulle u władzy. „Po wprowadzeniu zmian do ustawy zasadniczej we Francji rozpisano nowe wybory, które 21 grudnia 1958 wygrał Charles de Gaulle. Pomimo oporu kolonistów, generał przychylał się do rozwiązania problemu, przez przyznanie Algierii niepodległości.” cyt. wiki, (link powyżej)

WRZESIEŃ

 

106. Par tout ce mois & le suivant seront maladies contagieuses & pestilentes afflictions de telle malignité que grand peuple pensera estre à la fin du monde.

106. Dla wszystkich tego miesiąca i będzie następujące choroby i utrapienia pestilentes złośliwości tak wielkie, że ludzie myślą Estre na końcu świata.

pestilentes – pestilences – zarazy

estre – est re – jest ponownie zostanie ponownie, zostaje ponownie

estre – plan, kryty układ lub planie zamku

Ad 106. Znowu jakieś wydarzenia – „kwasy” na końcu świata.

 

107. Les agriculteurs seront bien frustrez de la moitié de leur attente: & des fruits tombez par l’impetuosité des vents.

107. Rolnicy będą mieli wiele frustracji niż połowa ich oczekiwań i owoców spaść przez impetem wiatrów.

Ad 107. Rolnicy – w kodzie MN to Chińczycy. Wojna chińsko-indyjska. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_chi%C5%84sko-indyjska

 

108. Sanguinaires effusions, ravissemens, naufrages, pilleries, destroussemens, personnages captifs de grandissime, moyenne & petite apparance.

108. Krwawe wybroczyny i zachwyty, wraki statków, rabunku i destroussemens, wystawnego liczby jeńców, średnich i małych wyglądu.

destroussemens – (najpierw link)- http://books.google.pl/books?id=SuRV3tfKJwsC&pg=PA663&dq=destroussemens&hl=pl&sa=

X&ei=lITHT5OSHq_R4QSCn8TRDg&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q=destroussemens&f=false

tytuł książki: „Les Édicts et ordonnances des rois de France depuis Louis VI…” – Edykty i rozporządzenia królów Francji od Ludwika VI…

Ad 108. Walki w Kambodży i Laosie – czyli „jesteśmy” w Indochinach – byłych koloniach francuskich. „W 1971 r., w ramach operacji Lam Sơn 719, armia Wietnamu Południowego w liczebności 20 tys. żołnierzy (później wsparta dodatkowymi 10 tys.; lądowe siły amerykańskie miały zakaz przekraczania granicy) – przy wsparciu lotnictwa USA, dokonała inwazji Laosu w celu zniszczenia stacjonującej tam 50 tys. armii północnowietnamskiej, wspomaganej przez 17 tys. Siły Pathet Lao.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_wietnamska

 

109. Les jeux, les joyes, qui par victoire & paix non gardée se feront, seront bien jointes aux mois opposites à cestuicy, qui sont Mars & Avril.

109. Gry, radości, w którym zwycięstwo i pokój będzie niestrzeżony, będzie dobrze przypisane do miesięcy do cestuicy przeciwieństw, które są w marcu i kwietniu.

cestuicy – cestui cy – Cy – Chiny

„Angielska nazwa Chin pochodzi od nazwy dynastii Qin. Prawdopodobnie przez sanskryt (चीन cīna) i język perski (چین čīn) przywędrowało do Europy.” (link)-http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,,%3C/szukaj,Lista_%C5%82aci%C5%84skich_nazw_miejscowych

cestuicy – cestuy – „(Ustawa) On, jeden. Cestuy que trust. Osoba, która ma sprawiedliwy i korzystny interes w nieruchomości, w którym jest rękach syndyka: człowiek, za którego użytkownika gruntów, itd., jest udzielana na inny.” cyt. wiki, (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.thefreedictionary.com/Cestuy&ei=

45PHT6SqPOao4gTpiOWDDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0

Ad 109. Radziecko-chiński konflikt graniczny. Konflikt nad Ussuri – „zbrojny konflikt radziecko-chiński, który miał miejsce w 1969 roku.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Konflikt_nad_Ussuri

 

110. Tremblement de terre en la Toscane, & autres païs.

110. Trzęsienie ziemi w Toskanii i innym kraju, własnym.

Ad 110. Zgodnie z kodem MN jeśli mowa o Włoszech to jest to zapewne informacja o Rosji, ZSRR. W tym przypadku, dosłownie, istne trzęsienie ziemi. „W 1964 roku stanął na czele pałacowego przewrotu, w wyniku którego Chruszczow został odsunięty od władzy. Breżniew objął wówczas urząd I sekretarza KC KPZR (od 1966 sekretarza generalnego KC KPZR).” cyt. wiki., (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Leonid_Bre%C5%BCniew

Toskania (wł. Toscana) – kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech. cyt. wiki. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Toskania

 

111. La pleine Lune fera un temps tout nouveau, comme d’une prime & verdoyante constitution, avec tonnerres & esclairs, fulgurations & tempestes, produisant monstres hideux.

111. Pełnia księżyca będzie nowy czas, jako bonus i konstytucji zielonym, z grzmotami i esclairs, nawałnice i błyskawice, produkcji ohydne potwory.

esclairs – éclairs – błyskawica

Ad 111. Wszystkie te poprzednie „miesiące” – to istna jatka. Jak nie wojny, to próby wyzwolenia się spod opieki sierpa i młota. Ten okres powojennego kształtowania się granic, a także „usadawiania” się nowej siły – ekspansywnego komunizmu, na szczęście kończył się. Nadszedł czas „realnego socjalizmu” – czyli „epoka zastoju”.

PAŹDZIERNIK

 

112. Sera interrompue quelque secrete entreprise: les effects seront entrebrouillez & ne se pourront parachever.

112. Zatrzyma się jakieś tajne przedsięwzięcie: skutki nie będą mogli entrebrouillez i kompletne.

entrebrouillez – entre brouillez

entre – między

brouillez – brouiller – do zatarcia, aby mieszać, mylić (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wiktionary.org/wiki/brouillez&ei=NbnHT6boA8qo4gTP4sGDDw&sa=

X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CFgQ7gEw

Ad 112. Próba przejęcia władzy przez Mieczysława Moczara. „Przemówienie Gomułki umożliwiło próbę przejęcia władzy „partyzantom”, czyli frakcji PZPR o nacjonalistycznych i populistycznych zapatrywaniach, skupionej wokół gen. Mieczysława Moczara (od 1964 Ministra Spraw Wewnętrznych).” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968

 

113. Le stratageme duquel usera le grand Fabius rendra le courage Punique exagité.

113. Podstęp, które będą nosić wielką odwagę Fabius punickiej exagité.

exagité – exagéré – przesadny

Fabius – „Quintus Fabius Maximus Verrucosus Cunctator (ok. 280 p.n.e. – 203 p.n.e.) był rzymskim politykiem i generałem, urodzony w Rzymie ok. 280 roku pne i zmarł w Rzymie w 203 r. p.n.e. Był rzymskiego konsula pięć razy (233 p.n.e, 228 p.n.e, 215 p.n.e,, 214 p.n.e. a 209 p.n.e.) i byłdwukrotnie Dyktator w 221 i ponownie w 217 p.n.e.” cyt. wiki, (link)-http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fabius_Maximus&ei=

8LvHT5CkJZP04QSwg_z3Dg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum

Ad 113. Przesadna reakcja komunistycznej władzy. Studenci kontra ZOMO – czyli Marzec 1968 r. „Kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. W Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskie i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej tzw. aktywu robotniczego.” cyt. wiki, (link)-http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968

 

114. Celuy qui se viendra rendre au Monarque à la fin sera trouvé par Pythagorique transformation un autre.

114 Kto będzie monarchę w końcu zostanie znaleziony przez pitagorejskim kolejną transformację.

Ad 114. W monarchii i w PZPR – czas na czystki. „Ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa, na znak protestu przeciwko antysemickiej nagonce, zrezygnował Edward Ochab. Dokonano też kolejnych zmian na tle narodowościowym. Później, na lipcowym XII Plenum PZPR potwierdzono, że zwolniono łącznie 111 osób na wysokich stanowiskach państwowych, poza tym wiele tysięcy członków.” cyt. wiki, (link powyżej)

 

115. Le Soleil verra ce qu’il n’avoit veu depuis le temps de Commodus.

115. Sun będzie zobaczyć to, czego nie widziałem od czasów Kommodusa.

Kommodus – Kommodus (Lucius Aurelius Commodus, Marcus Aurelius Commodus Antoninus) (ur. 31 sierpnia 161 roku – zm. 31 grudnia 192 roku) – cesarz rzymski.(…) Jego rządy były okrutną tyranią; Kommodus doprowadził do skazania wielu senatorów.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Kommodus

Ad 115. Początek końca zniewolenia. Początek końca komuny. „Wypadki 1968 roku miały jednak co najmniej jeden pozytywny aspekt. Choć sami protestujący mieli nikłą nadzieję na przezwyciężenie założeń systemu komunistycznego i strajkowali pod minimalistycznymi hasłami „Socjalizm – tak, wypaczenia – nie”, zmienili świadomość znaczącej części młodej inteligencji polskiej”.  cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968

 

116. Aux Italies on verra arriver du monde qui ne sera gueres de bonne couleur. Et ceux qui seront detenus captifs par force & volontaires n’accoustumeront les obscuritez des tenebres.

116. Italys trafimy do świata, który będzie ledwie dobry kolor. Ale ci, którzy są przetrzymywani przez życie i wolontariuszy zrobić accoustumeront obscuritez ciemności.

accoustumeront – accoustumer – aby przyzwyczaić

Aux Italies on verra arriver du monde qui n.e. sera gueres de bonne couleur – Zobaczymy stanie się Włochami na świecie, kto będzie ledwie dobry kolor.

Ad 116. No więc właśnie, czas na pozorną odnowę – socjalizm z ludzką twarzą – czyli marazm. Kolor czerwonej bandery nad obozem, z każdym rokiem staje się co raz bledszy.

 

117. Mais un accusé sera de mesme cas que fut Chrisolaus, duquel puis sera plainte la mort.

117. Ale potwierdzenie będzie Mesme tak, że był Chrisolaus, który następnie śmierć skarga.

mesme – taki sam

Chrisolaus – Brown-headed Pleśniawki (Turdus chrysolaus), czasami nazywany Brown grzybica. (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brown-headed_Thrush&ei=B8zHT8XkJ6Sp4gT-0oT3Dg&sa=X&oi=translate&ct=result&re

Ad. 117. „Niestety”- marazm ten – ogólne gnuśnienie systemu spowoduje całkowitą erozję systemu. „Ci, którzy zaczęli w tym czasie aktywną działalność polityczną, często pozostawali jej wierni przez długie lata. Zaowocowało to w roku 1980, gdy uczestnicy wydarzeń marcowych tworzyli zręby „Solidarności”.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec_1968

 

118. La retention des Sacrez & des Principaux troublera beaucoup. On n’aura voulu croire celuy qui avoit predit.

118. Zachowanie główne i Sacrez przeszkadzać dużo. Będziemy chcieli mu uwierzyć, który przepowiedział.

Sacrez – Sacrum (łac.) – sfera świętości, przeciwieństwo profanum – sfery świeckiej. Wokół niej koncentrują się wierzenia i obrzędy, praktyki religijne. (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Sacrum

des Principaux troublera beaucoup – Poważne zaburzenia wielu

Ad 118. Sacrum – czyli działalność podziemia antykomunistycznego, mimo kłopotów, da się jednak w końcu we znaki profanum – czyli świeckiej władzy ludowej.

 

119. Le fait marin sera plus dubieux qu’à craindre.

119. Żeglarz będzie bardziej wątpliwe jeden do strachu.

Ad. 119. Żeglarz – czyli w kodzie MN jakiś kraj, region zamorski (pozaeuropejski). W tym przypadku zapewne chodzi o Stany Zjednoczone. Kolosa na glinianych nogach raczej się nie obawiali, ale była taka dziedzina nauki, w której zostali nieco w tyle – obawiali się radzieckiej dominacji w Kosmosie (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%9Bcig_kosmiczny

LISTOPAD

 

120. Au revolu de ce mois seront de grandes altercations & nouvelletez. Car la cité qui avoit tenu longuement d’une part & d’autre; se trouvera fachée & destituée, de sorte que gueres ne faudra qu’elle ne se revolte, & sera tentée par plusieurs. La crainte de ceux qui la menaçoyent de servitude, la fera tenir bon, & les deux aprés.

120. W tym cały miesiąc upłynął będą wielkie altercations i nowości. Dla miasta, które od dawna posiadaczem zarówno fides, aby znaleźć zła i nędzy, tak, że będzie Ledwie nie powstanie, i będzie próbował przez wielu. Strach tych, którzy menaçoyent z niewoli, będzie mocno i dwa po.

altercations – głosny spór, burda, zamieszki (link)- http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.thefreedictionary.com/altercations&ei=

727IT7LMPJDN4QTWzMX1Dw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved

Car la cité qui avoit tenu longuement d’une part – Dla miasta, które od dawna odbyło się jednej strony

d’autre – drugiej strony

menaçoyent – menaçaient – zagrożone

Ad 120. Bezdyskusyjnie, następny kryzys w „obozie.” „Grudzień 1970, wydarzenia grudniowe, rewolta grudniowa, wypadki grudniowe, masakra na Wybrzeżu – bunt robotników w Polsce w dniach 14-22 grudnia 1970 roku (demonstracje, protesty, strajki, wiece, zamieszki) głównie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu, stłumiony przez komunistyczną milicję i wojsko.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzie%C5%84_1970

 

121. Le vivre & munitions defailliront aux autres : le secours sera detenu, par mauvaise constitution de temps on se fachera.

121. Ostrej amunicji i innego nie je: taka pomoc jest zatrzymany przez złej konstytucji raz będziesz wściekły.

Ad 121. Sierp i młot pokazuje swoje prawdziwe oblicze. „Władze PZPR (Biuro Polityczne ) (…) na wieść o wydarzeniach w Gdańsku wydały rozkaz użycia broni palnej przeciwko demonstrującym. cyt. wiki, (link powyżej)

 

122. Le commencemen & la fin du mois seront facheux.

122. Początek i koniec miesiąca będzie nieszczęśliwy.

Ad 122. Po raz kolejny – Gloria victis. W wyniku represji w grudniu 1970 zostało zabitych 41 osób: 1 w Elblągu, 6 w Gdańsku, 16 w Szczecinie i 18 w Gdyni. Ranne zostały 1164 osoby. Zatrzymano przeszło 3 tysiące osób.” cyt. wiki, (link powyżej)

 

123. Es revolutions de ceste année 1556 & 57 sera grande exaltation tant par mer que par terre de ses faits.

123. Czy rewolucje roku 1556 i 57 Cestus będą wielkie emocje zarówno drogą morską i lądową swoich faktów.

ceste – żelazna rękawica

ceste année – w tym roku (latach)

Ad 123. Ta rewolta grudniowa, jak i ta w następnym „roku”, przyczynią się do urzeczywistnienia niespełnionych „powojennych” marzeń – by być wolnym, niezależnym i samorządnym.

 

124. En ceste pleine Lune se fera repos du fait bellique.

124. W cestus Księżyc w pełni spocznie ponieważ wojowniczy.

ceste – żelazna rękawica

En cette pleine lune – w tej pełni księżyca

Ad 124. Komunistyczny beton, jak to beton, „kruszeje” bardzo powoli. „Gomułka również nie wziął na siebie odpowiedzialności, obarczając nią część członków Plenum KC, ale w liście do Gierka, napisanym 6 lutego 1971 roku, wyznał: „Zająłem stanowisko, że w obliczu brutalnego gwałcenia porządku publicznego, masakrowania milicjantów, palenia gmachów publicznych itp. należy użyć broni wobec napastników, przy czym strzelać należy w nogi.” cyt. wiki, (link powyżej).

 

125. Au dernier quart d’icelle augmentation de la foy Chrestienne & extirpation de mauvaises sectes.

125. Ostatni kwartał icelle zwiększyć wiarę chrześcijańską i wytępienia zła sekt.

d’icelle – icelle (Pro.) A. (były; Law) osoba lub rzecz, do której odnosi się głośnik przez umieszczenie go w czasie, przestrzeni lub dyskursu (np. Jest tam).

Ad 125. Wiara chrześcijańska, w kodzie MN symbolizuje „wiarę” w bardziej ludzki, od dyktatury proletariatu, ustrój polityczny – czyli demokracja parlamentarna. Czas wytrzymałości społeczeństw za żelazną bramą na dyktat powoli, lecz nieubłaganie, kończył się. Czas na kruszenie betonu.

GRUDZIEŃ

 

126. Le grand edifice ne fera pas resistence & l’autre elevé hautement corruera.

126. Wielki gmach nie będzie opór i innych wysoko podniesiony corruera.

corruera – zniszczony, niszczone

Ad 126. Wielki gmach – to w kodzie MN „wielkie” Stany Zjednoczone. Począwszy od czasu zaistnienia breżniewowskiej epoki realnego socjalizmu – „zachód”, nie mając konkurenta, będzie mógł swobodnie i bezstresowo się rozwijać.

 

127. Quelques supputateurs des finances seront icy exaltez, & semblablement es années 1558 & 61.

127. Niektóre Finanse supputateurs będzie wywyższać go tutaj, a to podobnie roku 1558 i 61.

supputateurs – supputations – spekulacja

Ad 127. A ten czas bez konfliktów międzynarodowych – skutkować będzie okresem prosperity.

 

128. Au revolu de ceste Lune sera grand rumeur de sedition populaire, & autres nations s’eleveront l’une contre l’autre.

128. W Księżyca w pełni, jaki upłynął Cestus będzie wielki bunt popularna plotka, a inne narody powstanie przeciwko sobie.

de ceste – de cette – w tym

cestus – żelazna rękawica

Ad 128. Znowu żelazna pięść – Wojna sześciodniowa. „Wojna sześciodniowa, także: wojna izraelsko-arabska 1967, trzecia wojna izraelsko-arabska, an Naksah lub wojna czerwcowa (…) wojna izraelsko-arabska stoczona pomiędzy Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią w 1967 roku. W wojnę zaangażowały się także inne arabskie państwa: Irak, Arabia Saudyjska, Kuwejt i Algieria.” cyt. wiki, (link)- http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_sze%C5%9Bciodniowa

Popularna plotka – czyli fałszywe pogłoski: „6 czerwca 1967 jordańska rozgłośnia radiowa podała komunikat, że Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania współpracują z Izraelem. Komunikat ten wywołał wielkie wzburzenie w świecie arabskim i w wielu państwach Bliskiego Wschodu tłumy demonstrantów zaatakowały amerykańskie i brytyjskie placówki dyplomatyczne.” cyt. wiki, (link powyżej)

 

129. Mourrront de grands personnages d’estat & d’honneur, mesmes gens ecclesiastiques par fauted’advis & de secours.

129. Mourrront wielkie postacie ESTAT i honoru, Mesmes ludzi do braku kościelnych Advis i ratowniczych.

mourrront – mourront – umierać, zginąć

mesmes – ten sam, taki sam, nawet

d’estat – etat – stanu, państwa

d’advis – konsultant

Ad 129. Zapiekła nienawiść i chęć odwetu za wszelką cenę – przyczyniła się do ponownej tragedii. „Wojna sześciodniowa wykazała słabość arabskich wywiadów oraz obnażyła braki w wyszkoleniu arabskich armii. Państwa arabskie zostały w tej wojnie pokonane. (…) 17 czerwca 1967 ministrowie spraw zagranicznych trzynastu państw arabskich proklamowali w Kuwejcie utworzenie wspólnego frontu walki przeciwko izraelskiej agresji. cyt. wiki, (link powyżej)

 

130. Le grand Neptune tridental gardera sa classe, & augmentera en prospere felicité

130. Wielki Neptun Trident zachowa swoją klasę, a rosną w dostatniej szczęśliwości.

tridental – trójząb

Ad 130. Pasterz – czyli Stany Zjednoczone, ponownie w swojej roli. „Głównie za sprawą Stanów Zjednoczonych 22 listopada 1967 Rada Bezpieczeństwa ONZ wystosowała Rezolucję nr 242, wzywającą do „utworzenia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie…” cyt. wiki, (link powyżej) „Odtąd USA stały się głównym dostawcą broni do Izraela. Zaczęły też udzielać Izraelowi mocnego wsparcia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ” (link)-http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,USA,stosunki_dwustronne,Izrael

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze komentarze

Przysłowia i sentencje

Jest coś wyższego w górze, które miesza zamiary śmiertelnych (co przeszkadza zamiarom śmiertelników).
Walerian Łukasiński
----------------------
Bo chociaż wszystko się dzieje według tego logosu zawsze, zawsze ludzie tego nie pojmują.
Heraklit
---------
Człowiek zmienia się stale i wciąż odnawia w niekończącym się ciągu, który nazywamy czasem.
Człowiek będzie musiał pojąć czas
i opanować go. Albowiem czas jest nasieniem wszechświata.
Mahabharata
---------------
Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi.
Albert Einstein
----------------

Jak ten czas leci!

Listopad 2018
P W Ś C P S N
« Kwi    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Visits

Weather condition